کد خبر: ۸۱۳۷۶۶
تاریخ انتشار:

کاهش 11 درصدی درآمدهای عملیاتی و افت 88 درصدی سود پایه هر سهم پاکسان

در این گزارش وضعیت مالی شرکت پاکسان بر اساس صورت های مالی منتهی به 30/9/1401 نسبت به دوره مشابه سال قبل مورد بررسی قرار گرفته است.

به گزارش گروه انرژی بولتن نیوز، پیمان جنوبی خبرنگار ارشد حوزه اقتصاد و نفت و انرژی در بررسی وضعیت شرکت پاکسان نوشت: برابر صورت‌های مالی  سال مالی منتهی به 30/09/1401 (حسابرسی نشده) شرکت پاکسان، این شرکت شرکت در دوره 12 ماهه منتهی به 30/9/1401 به ازای هر سهم 16 ریال سود محقق کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل 88% افت داشته است.کاهش 11 درصدی درآمدهای عملیاتی و افت 88 درصدی سود پایه هر سهم پاکسان

«شپاکسا» با سرمایه ثبت شده 9,221,398 میلیون ریال طی عملکرد 12 ماهه منتهی به 30/9/1401 مبلغ 147,865 میلیون ریال سود محقق کرده است.

بر اساس آمار منتشره در کدال، ارزش حال حاضر شرکت پاکسان در بازار بورس 1911 میلیارد تومان گزارش شده است.

 

وضعیت مالی شرکت

برابر صورت های مالی حسابرسی نشده منتهی به 30/9/1401 خلاصه وضعیت مالی شرکت پاکسان به شرح زیر است:

 

کاهش 11 درصدی درآمدهای عملیاتی

برابر صورت های مالی حسابرسی نشده منتهی به 30/9/1401 نسبت به دوره مشابه سال قبل حسابرسی شده شرکت پاکسان، درآمدهای عملیاتی این شرکت با افت 11 درصدی از 2506 میلیارد تومان به 2227 میلیارد تومان کاهش نشان می دهد.

 

کاهش 3 درصدی قیمت تمام شده درآمدهای عملیاتی

برابرصورت های مالی حسابرسی نشده منتهی به 30/9/1401 نسبت به دوره مشابه سال قبل حسابرسی شده شرکت پاکسان، قیمت تمام شده درآمدهای عملیاتی این شرکت با کاهش 3 درصدی از 2190 میلیارد تومان به 2124 میلیارد تومان رسیده است. علت عمده کاهش در کاهش تولید و فروش است.

کاهش 11 درصدی درآمدهای عملیاتی و افت 88 درصدی سود پایه هر سهم پاکسان

کاهش 68 درصدی سود ناخالص

برابر صورت های مالی حسابرسی نشده منتهی به 30/9/1401 نسبت به دوره مشابه سال قبل حسابرسی شده شرکت پاکسان، سود ناخالص این شرکت با کاهش 68 درصدی از 216 میلیارد تومان به 102 میلیارد تومان تقلیل یافته است.

 

کاهش 1 درصدی هزینه های فروش، اداری و عمومی

برابر صورت های مالی حسابرسی نشده منتهی به 30/9/1401 نسبت به دوره مشابه سال قبل حسابرسی شده شرکت پاکسان، هزینه های فروش، اداری و عمومی این شرکت با کاهش یک در صدی از 149 میلیارد تومان به 148 میلیارد تومان رسیده است.

 

افزایش 6 درصدی سایر درآمدها

برابر صورت های مالی حسابرسی نشده منتهی به 30/9/1401 نسبت به دوره مشابه سال قبل حسابرسی شده شرکت پاکسان، سایر درامدهای این شرکت با افزایش 6 درصدی از 64 میلیارد تومان به 68 میلیارد تومان رسیده است.

 

افزایش 2011 درصدی سایر هزینه ها

برابر صورت های مالی حسابرسی نشده منتهی به 30/9/1401 نسبت به دوره مشابه سال قبل حسابرسی شده شرکت پاکسان، سایر هزینه ای این شرکت با افزایش 2011 درصدی از 4 میلیارد و 488 میلیون تومان به 94 میلیارد و 752 میلیون تومان افزایش نشان می دهد.

 

افزایش 31 درصدی هزینه های مالی

برابر صورت های مالی حسابرسی نشده منتهی به 30/9/1401 نسبت به دوره مشابه سال قبل حسابرسی شده شرکت پاکسان، هزینه های مالی این شرکت با افزایش 31 درصدی از 107 میلیون تومان به 140 میلیون تومان رسیده است. علت افزایش هزینه هاي مالی، افزایش مبلغ وام دریافتی بوده است. با توجه به برنامه ریزي انجام شده براي تأمین مواد اولیه ، تولید و فروش اخذ شده است.

 

افزایش 16 درصدی درآمدهای سرمایه گذاری

برابر صورت های مالی حسابرسی نشده منتهی به 30/9/1401 نسبت به دوره مشابه سال قبل حسابرسی شده شرکت پاکسان، درآمدهای سرمایه گذاری این شرکت با افزایش 16 درصدی از 462 میلیارد تومان به 536 میلیارد تومان رسیده است.

 

افزایش 37632 درصدی درامدهای متفرقه

برابر صورت های مالی حسابرسی نشده منتهی به 30/9/1401 نسبت به دوره مشابه سال قبل حسابرسی شده شرکت پاکسان، درآمدهای متفرقه شرکت با افزایش 37622 درصدی از 626 میلیون تومان به 236 میلیارد تومان افزایش نشان می دهد.

 

کاهش 88 درصدی سود خالص

برابر صورت های مالی حسابرسی نشده منتهی به 30/9/1401 نسبت به دوره مشابه سال قبل حسابرسی شده شرکت پاکسان، سود خالص این شرکت با کاهش 88 درصدی از 120 میلیارد تومان به 15 میلیارد تومان افت کرده است.

کاهش 11 درصدی درآمدهای عملیاتی و افت 88 درصدی سود پایه هر سهم پاکسان

 

کاهش 88 درصدی سود پایه هر سهم

برابر صورت های مالی حسابرسی نشده منتهی به 30/9/1401 نسبت به دوره مشابه سال قبل حسابرسی شده شرکت پاکسان، سود پایه هر سهم این شرکت با کاهش 88 درصدی از 130 ریال به 16 ریال کاهش نشان می دهد.

 

تاریخچه

شرکت تولیدي پاك کن با مسئولیت محدود در سال 1341 در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است . بعد از آن در سال 1342 نام و نوع شرکت به شرکت سهامی پاك کن و سپس بنا بر تصمیم مجمع عمومی فوق العاده مورخ 30مهر ماه 1349 به شرکت سهامی خاص پاکــــــسان تغییر یافته است . همچنین به موجب تصمیم مجمع عمومی فوق العاده مورخ 30/06 /1373 نوع شرکت از سهامی خاص به ســــهامی عام تبدیل گردیده و در تاریخ 04/11 /1373 سهام آن در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده است . درحال حاضر شرکت جزء واحدهاي تجاري فرعی شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر است و واحد نهایی گروه شرکت توسعه صنایع بهشهر می باشد .

 

محصوالت و خدمات

شرکت پاکسان به عنوان یکی از قدیمی ترین و بزرگترین شرکت هاي تولید کننده در کشور و داراي سبد کامل محصوالت شوینده و بهداشتی مالک برندهاي مشهور و باسابقه ، با بیش از 150 کد کالا SKU  در حوزه مذکور به فعالیت می پردازد . برند سپید در بخش پودرهاي ماشینی ، برند برف ، کیمیا و ارکید در قسمت پودرهاي دستی ، برند سیو ، گلنار و عروس در حوزه صابون بهداشتی و حمام و همچنین مواد اولیه محصوالت صنعتی مثل گلیسیرین ، اسید چرب ، اسید سولفونیک و سدیم لوریل اتر سولفات با نام تجاري پاکساپون از عمده محصوالت این شرکت می باشد . این شرکت با توجه به پتانسیل باالي تولید اقالم فوق بخشی از ظرفیت تولید خود را به فروش آن ها به سایر تولید کنندگان محصوالت نهایی اختصاص داده است .

مالکیت برندهاي شبنم ، گلی ، پونه و نسیم نیز در اختیار پاکسان قرار دارد که تولید محصوالت مربوط به آن تحت لیسانس شرکت پاکسان و در شرکت هاي ساینا و گلتاش که از شرکت هاي مجموعه مدیریت صنعت شوینده می باشند ، تولید میگردد و بابت آن ها حق لیسانس دریافت می نماید .

 

روش توزيع

52 درصد مبلغ فروش محصوالت نهایی این شرکت از طریق شرکت بهپخش سهامی عام که از شرکت هاي گروه توسعه صنایع بهشهر میباشد ، توزیع می گردد ، 23 درصد مبلغ فروش مربوط به حوزه صادرات و مابقی به فروش محصوالت صنعتی و خدمات کارمزدي بوده است.

 

جايگاه فعلي شرکت

در حال حاضر شرکت پاکسان در صنعت شوینده در محصوالت اصلی صابون و کفشوي رتبه اول و در پودرها رتبه سوم را به خود اختصاص داده است . فروش شرکت پاکسان در بازارهاي داخلی طی دوره مالی مورد گزارش 349،17 میلیارد ریال بوده است.

 

منابع:

  • شرکت پاکسان
  • کدال
  • بورس
  • صورت های مالی شرکت
  • گزارش تفسیری مدیریت شرکت پاکسان

 

توضیح مهم:

آنچــه در ایــن گــزارش مطالعــه مــی کنیــد، تحلیــل آخریــن وضعیـت شـرکت اسـت و بـرای اتخاذ تصمیم سـرمایه گذاری کافـــی نیســـت. ایـــن گـــزارش ســـعی دارد فرهنـــگ تحلیـــل را در ســـطح بـــازار ســـرمایه افزایـــش دهـــد و همچنیـــن بـــه هیـچ وجـه توصیـه ای بـرای خریـد و فـروش سهــــــــــام نیسـت.

مطالب مرتبط

شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.

bultannews@gmail.com

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر :
تلگرام

آخرین اخبار

پربازدید ها

پربحث ترین عناوین