کد خبر: ۸۱۲۹۳۶
تاریخ انتشار:
بر اساس صورت های مالی میاندوره حسابرسی نشده،

علل کاهش 12 درصدی سود میان دوره پتروشیمی پارس در 9 ماهه 1401 نسبت به دوره مشابه سال قبل

از جمله علل کاهش 12 درصدی سود شرکت پتروشیمی پارس می توان به افزایش قیمت تمام شده و دیگرهزینه ها علی رغم رشد اندک و 19 درصدی درآمدهای عملیاتی در حال تداوم اشاره کرد.

به گزارش گروه انرژی بولتن نیوز، پیمان جنوبی خبرنگار ارشد حوزه نفت و انرژی در گزارشی در خصوص وضعیت مالی شرکت پتروشیمی پارس نوشت:

علل کاهش 12 درصدی سود میان دوره پتروشیمی پارس در 9 ماهه 1401 نسبت به دوره مشابه سال قبل

برابر اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 9 ماهه  منتهی به  1401/09/30 (حسابرسی نشده) شرکت پتروشیمی پارس، این شرکت به ازای هر سهم 166 ریال سود محقق کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل 12% افت کرده است.

«پارس» با سرمایه ثبت شده 476,049,076 میلیون ریال طی عملکرد 9 ماهه منتهی به 1401/12/29 مبلغ 78,691,775 میلیون ریال سود محقق کرده است.

 

خلاصه اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای حسابرسی نشده  دوره 9 ماهه منتهی به 30/9/1401 به شرح زیر است:

 

افزایش 19 درصدی درآمدهای عملیاتی در حال تداوم

برابر صورت های مالی میاندوره حسابرسی نشده 9 ماهه منتهی به 30/9/1401 شرکت پتروشیمی پارس، درامدهای عملیاتی در حال تداوم این شرکت نسبت به دوره مشابه سال قبل با افزایش 19 درصدی از 32773 میلیارد تومان به 39050 میلیارد تومان رسیده است.

 

افزایش 27 درصدی قیمت تمام شده درآمدهای عملیاتی

برابر صورت های مالی میاندوره حسابرسی نشده 9 ماهه منتهی به 30/9/1401 شرکت پتروشیمی پارس، قیمت تمام شده درامدهای عملیاتی این شرکت نسبت به دوره مشابه سال قبل با افزایش 27 درصدی از 23922 میلیارد تومان به 30458 میلیارد تومان رسید.

 

کاهش 3 درصدی سود ناخالص عملیات در حال تداوم

برابر صورت های مالی میاندوره حسابرسی نشده 9 ماهه منتهی به 30/9/1401 شرکت پتروشیمی پارس، سود ناخالص عملیات در حال تداوم این شرکت نسبت به دوره مشابه سال قبل با کاهش 3 درصدی از 8851 میلیارد تومان به 8592 میلیارد تومان رسیده است.

علل کاهش 12 درصدی سود میان دوره پتروشیمی پارس در 9 ماهه 1401 نسبت به دوره مشابه سال قبل

دانلود صورت های مالی میاندوره 9 ماهه منتهی به 30/9/1401

 

افزایش 32 درصدی هزینه های فروش، اداری و عمومی

برابر صورت های مالی میاندوره حسابرسی نشده 9 ماهه منتهی به 30/9/1401 شرکت پتروشیمی پارس، هزینه های فروش، اداری و عمومی این شرکت نسبت به دوره مشابه سال قبل با افزایش 32 درصدی از 1850 میلیارد تومان به 2437 میلیارد تومان رسیده است.

 

کاهش 7 درصدی سایر درآمدها

برابر صورت های مالی میاندوره حسابرسی نشده 9 ماهه منتهی به 30/9/1401 شرکت پتروشیمی پارس، سایر درامدهای این شرکت نسبت به دوره مشابه سال قبل با کاهش 7 درصدی از 632 میلیارد تومان به 490 میلیارد تومان رسیده است.

 

افزایش 10875 درصدی سایر هزینه ها

برابر صورت های مالی میاندوره حسابرسی نشده 9 ماهه منتهی به 30/9/1401 شرکت پتروشیمی پارس، سایر هرینه های این شرکت نسبت به دوره مشابه سال قبل با افزایش 10875 درصدی از 2.2 میلیارد تومان به 246 میلیارد تومان رسیده است.

 

کاهش 15 درصدی سود عملیاتی

برابر صورت های مالی میاندوره حسابرسی نشده 9 ماهه منتهی به 30/9/1401 شرکت پتروشیمی پارس، سود عملیاتی این شرکت نسبت به دوره مشابه سال قبل با کاهش 15 درصدی از 7631 میلیارد تومان 6500 میلیارد تومان افت کرده است.

 

افزایش 10 درصدی سایر درامدها و هزینه های غیرعملیاتی

برابر صورت های مالی میاندوره حسابرسی نشده 9 ماهه منتهی به 30/9/1401 شرکت پتروشیمی پارس، سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی این شرکت نسبت به دوره مشابه سال قبل با افزایش 10 درصدی از 1404 میلیارد تومان به 1540 میلیارد تومان رسیده است.

 

کاهش 11 درصدی سود عملیات در حال تداوم قبل از مالیات

برابر صورت های مالی میاندوره حسابرسی نشده 9 ماهه منتهی به 30/9/1401 شرکت پتروشیمی پارس، سود عملیات در حال تداوم قبل از مالیات این شرکت نسبت به دوره مشابه سال قبل با کاهش 11 درصدی از 9035 میلیارد تومان به 8040 میلیارد تومان رسیده است.

 

کاهش 13 درصدی سود خالص

برابر صورت های مالی میاندوره حسابرسی نشده 9 ماهه منتهی به 30/9/1401 شرکت پتروشیمی پارس، سود خالص این شرکت نسبت به دوره مشابه سال قبل با کاهش 13 درصدی از 9035 میلیارد تومان  به 7869 میلیارد تومان رسیده است.

 

کاهش 12 درصدی سود پایه هر سهم

برابر صورت های مالی میاندوره حسابرسی نشده 9 ماهه منتهی به 30/9/1401 شرکت پتروشیمی پارس، سود پایه هر سهم این شرکت نسبت به دوره مشابه سال قبل با کاهش 12 درصدی از 189 ریال به 166 رسال افت نشان می دهد.

 

علت کاهش 12 درصدی سود شرکت

چنان که از صورت های مالی ملاحظه می شود از جمله علل کاهش 12 درصدی سود شرکت پتروشیمی پارس می توان به افزایش 27 درصدی قیمت تمام شده درآمدهای عملیاتی، افزایش 32 درصدی هزینه های فروش، اداری و عمومی و افزایش 10875 درصدی سایر هزینه ها، علی رغم ارشد اندک و 19 درصدی درآمدهای عملیاتی در حال تداوم اشاره کرد.

 

در باره شرکت پتروشیمی پارس

شرکت پتروشیمی عسلویه به صورت سهامی خاص در اداره ثبت شرکتهای تهران به ثبت رسیده است و به موجب صورتجلسه مورخ

17/02/1379 مجمع عمومی فوق العاده، نام شرکت از پتروشیمی عسلویه به پتروشیمی پارس تغییر پیدا کرد.

به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 03/12/1395 شخصیت حقوقی شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل گردید. در حال حاضر شرکت پتروشیمی پارس جز واحدهای تجاری فرعی شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس و واحد نهایی گروه شرکت ملی صنایع پتروشیمی میباشد. طبق جلسه مورخ 06/10/1395 فیمابین سهامداران عمده، مصوبه جلسه هیات مدیره شماره 161 مورخ 30/11/1395 شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس و مصوبه شماره 1422-96-333 سیصد و سی و سومین جلسه هیات مدیره مورخ 21/01/1396 شرکت پتروشیمی پارس، تصمیم بر پذیرش سهام شرکت در بازار بورس و اوراق بهادار تهران قطعی و در تیر ماه 1397 شرکت در بورس اوراق بهادار تهران پذیرش گردید.

شرکت پتروشیمی پارس جزء شرکتهای فعال در زمینه تولید گاز اتان ، پروپان، بوتان، پنتان پالس ، استایرن منومر ، اتیل بنزن و تولوئن بنزن در کشور، با ظرفیت اسمی 4246 هزار تن در سال در رده اول این صنعت و شرکت پتروشیمی در جهان میباشد.

محصوالت پتروشیمی پارس در داخل ایران از طریق بازار بورس کالا و نیز از طریق بازار خارج ا ز بورس کالا (عقد قراردادهای بلند مدت با کلیه شرکتهای پتروشیمی واقع در مناطق ویژه اقتصادی و انرژی) به فروش میرسد.

 

ترکیب سهامداران شرکت پتروشیمی شرکت پتروشیمی شرکت پتروشیمی پارس

علل کاهش 12 درصدی سود میان دوره پتروشیمی پارس در 9 ماهه 1401 نسبت به دوره مشابه سال قبل

فرآیند کلی تولید

فرآیند کلی خوراک دریافتی، محصوالت تولیدی و زنجیره فرآیندی واحدهای مجتمع به شرح شکل زیر است.

علل کاهش 12 درصدی سود میان دوره پتروشیمی پارس در 9 ماهه 1401 نسبت به دوره مشابه سال قبل

 

ظرفیت اسمی

ظرفیت اسمی سالانه محصولات شرکت معادل 4246 هزار تن به شرح جدول ذیل میباشد:

علل کاهش 12 درصدی سود میان دوره پتروشیمی پارس در 9 ماهه 1401 نسبت به دوره مشابه سال قبل

 

رقبای پتروشیمی پارس

برابر گزارش تفسیری مدیریت پتروشیمی پارس، دو محصول اصلی این شرکت گاز مایع LPG و استایرن منومر میباشد. در حال حاضر 47 درصد گازمایع تولیدی ایران از سوی صنعت پتروشیمی تامین م یگردد که طبق برنامه باید تا سال 1404 میزان تولیدی گازمایع به 24 میلیون تن در سال برسد که عمده این افزایش تولید بر عهده پالایشگاههای گازی است. 2 میلیون تن مصرف داخلی که عمدتا توسط پاالیشگاه ها تامین میگردد. همچنین الزم به ذکر است که 17 درصد از LPG تولیدی پالایشگاههای نفت، صرف مصرف داخلی این مجتمعها می شود.

علل کاهش 12 درصدی سود میان دوره پتروشیمی پارس در 9 ماهه 1401 نسبت به دوره مشابه سال قبل

در حال حاضر مقدار ظرفیت اسمی LPG در شرکتهای پتروشیمی، 4777 هزار تن در مجموعه هلدینگ خلیج فارس (1988 هزار تن شرکتهای پتروشیمی بندرامام 1380 هزار تن پتروشیمی شرکت پتروشیمی پارس و 1399 هزار تن پاالیشگاه گاز بید بلند)، 235 هزار تن در پتروشیمی خارک ، 188 هزار تن در پتروشیمی بوشهر و 168 هزار تن برشهای پروپان در پتروشیمی مارون تولید میگردد. همچنین ظرفیت فعلی کل استایرن منومر در کشور، 700 هزار تن است که 600 هزار تن توسط شرکت پتروشیمی پارس و 100 هزار تن در پتروشیمی تبریز تولید میگردد.

علل کاهش 12 درصدی سود میان دوره پتروشیمی پارس در 9 ماهه 1401 نسبت به دوره مشابه سال قبل

برای مشاهده مطالب انرژی ما را در کانال بولتن انرژی دنبال کنیدbultanenerzhi@

مطالب مرتبط

شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.

bultannews@gmail.com

نظر شما

آخرین اخبار

پربازدید ها

پربحث ترین عناوین