کد خبر: ۸۱۲۸۲۰
تاریخ انتشار:
برابر اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای  دوره 9 ماهه منتهی به  1401/09/30 حسابرسی نشده

دلیل کاهش 13 درصدی سود پایه هر سهم پتروشیمی اصفهان در 9 ماهه نخست سال 1401 نسبت به دوره مشابه سال قبل

کاهش 13 درصدی سود پایه هر سهم پتروشیمی اصفهان به دلیل افزایش قیمت تمام شده درامدهای عملیاتی، هزینه های فروش و سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی علی رغم افزایش 41 درصدی درآمدهای عملیاتی و کاهش مالیات بوده است.

به گزارش گروه انرژی بولتن نیوز، پیمان جنوبی خبرنگار ارشد حوزه نفت و انرژی در رابطه با دلایل کاهش 13 درصدی سود پایه هر سهم پتروشیمی اصفهان در 9 ماهه نخست سال 1401 نسبت به دور مشابه سال قبل نوشت:

دلیل کاهش 13 درصدی سود پایه هر سهم پتروشیمی اصفهان در 9 ماهه نخست سال 1401 نسبت به دوره مشابه سال قبل

برابر اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای  دوره 9 ماهه منتهی به  1401/09/30 حسابرسی نشده شرکت پتروشیمی اصفهان، این شرکت به ازای هر سهم 6,551 ریال سود محقق کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل 13% کاهش دارد.

«شصفها» با سرمایه ثبت شده 300,000 میلیون ریال طی عملکرد 9 ماهه منتهی به 1401/12/29 مبلغ 1,965,245 میلیون ریال سود محقق کرده است.

صورت های مالی و سود و زیان میان دوره حسابرسی نشده  دوره 9 ماهه منتهی به 30/09/1401 شرکت پتروشیمی اصفهان نشان می دهد:

 

افزایش 41 درصدی درآمدهای عملیاتی

برابرصورت های مالی میان دوره منتهی به 30/9/1401 شرکت پتروشیمی اصفهان، مجموع درآمدهای عملیاتی ین شرکت با افزایش 41 درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل از 2598 میلیارد تومان به 3659 میلیارد تومان رسیده است.

 

افزایش 43 درصدی قیمت تمام شده درامدهای عملیاتی

برابرصورت های مالی میان دوره منتهی به 30/9/1401 شرکت پتروشیمی اصفهان، قیمت تمام شده درآمدهای عملیاتی این شرکت با افزایش 43 درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل از 2083 میلیارد تومان به 2984 میلیارد تومان رسیده است.

 

افزایش 31 درصدی سود ناخالص شرکت

برابرصورت های مالی میان دوره منتهی به 30/9/1401 شرکت پتروشیمی اصفهان، سود ناخالص شرکت با افزایش 31 درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل از 515 میلیارد تومان به 698 میلیارد تومان رسیده است.

دلیل کاهش 13 درصدی سود پایه هر سهم پتروشیمی اصفهان در 9 ماهه نخست سال 1401 نسبت به دوره مشابه سال قبل

دانلود صورت های مالی منتهی به 30/9/1401

افزایش 53 درصدی هزینه های فروش

برابرصورت های مالی میان دوره منتهی به 30/9/1401 شرکت پتروشیمی اصفهان، تزینه های فروش شرکت با افزایش 53 درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل از 119 میلیارد تومان به 183 میلیارد تومان رسیده است.

 

کاهش 71 درصدی سایر هزینه ها

برابرصورت های مالی میان دوره منتهی به 30/9/1401 شرکت پتروشیمی اصفهان، سایر هزینه های این شرکت با کاهش 71 درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل از 16 میلیارد تومان به 4 میلیارد و 635 میلیون تومان رسیده است.

 

افزایش 31 درصدی سود عملیاتی

برابرصورت های مالی میان دوره منتهی به 30/9/1401 شرکت پتروشیمی اصفهان، سود عملیاتی این شرکت با افزایش 31 درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل از 379 میلیارد تومان به 498 میلیارد تومان رسیده است.

 

افزایش 201 درصدی سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی

برابرصورت های مالی میان دوره منتهی به 30/9/1401 شرکت پتروشیمی اصفهان، سایر درآممدها و هزینه های غیر عملیاتی این شرکت با افزایش 201 درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل از 86 میلیارد تومان به 259 میلیارد تومان رسیده است.

 

کاهش 18 درصدی سود عملیات در حال تداوم قبل از مالیات

برابرصورت های مالی میان دوره منتهی به 30/9/1401 شرکت پتروشیمی اصفهان، سود عملیات در حال تداوم قبل از مالیات این شرکت با کاهش 18 درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل از 291 میلیارد تومان به 239 میلیارد تومان رسیده است.

 

کاهش 35 درصدی مالیات بر درآمد سال جاری

برابرصورت های مالی میان دوره منتهی به 30/9/1401 شرکت پتروشیمی اصفهان، هزینه ای مالیات بر درآمد این شرکت با کاهش 35 درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل از 65 میلیارد تومان به 42 میلیارد تومان رسیده است.

 

کاهش 13 درصدی سود خالص عملیات در حال تداوم

برابرصورت های مالی میان دوره منتهی به 30/9/1401 شرکت پتروشیمی اصفهان، سود خالص عملیات در حال تداوم این شرکت با کاهش 13 درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل از 226 میلیارد تومان به 197 میلیارد تومان رسیده است.

 

کاهش13 درصدی سود خالص

برابرصورت های مالی میان دوره منتهی به 30/9/1401 شرکت پتروشیمی اصفهان، سود خالص این شرکت با اکاهش 13 درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل از 226 میلیارد تومان به 197 میلیارد تومان رسیده است.

 

کاهش 13 درصدی سود پایه هر سهم

برابرصورت های مالی میان دوره منتهی به 30/9/1401 شرکت پتروشیمی اصفهان، سود پایه هر سهم این شرکت با کاهش 13 درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل از 7526 ریال به 6551 ریال افت نشان می دهد.

 

دلیل اصلی کاهش 13 درصدی سود پایه هر سهم شرکت پتروشیمی اصفهان

کاهش 13 درصدی سود پایه هر سهم پتروشیمی اصفهان به دلیل افزایش 43 درصدی قیمت تمام شده درامدهای عملیاتی، افزایش 53 درصدی هزینه های فروش و افزایش 201 درصدی سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی علی رغم افزایش 41 درصدی درآمدهای عملیاتی و کاهش مالیات بوده است.

 

 

درباره پتروشیمی اصفهان

شرکت سهامی پتروشیمی اصفهان ، اولین تولید کننده محصولات آروماتیک در ایران، یکی از طرحهای ملی و مهم دهه اول انقلاب میباشد که در سال ۱۳۷۱ با هدف تولید بیش از 300 هزار تن مواد آروماتیک در سال شامل بنزن، تولوئن، ارتوزایلین، پارا زایلین و مخلوط زایلین به جمع واحدهای تولیدی کشور پیوست. این مجتمع از واحدهای زیربنائی کشور بوده و محصولات آن بعنوان خوراک صنایع پایین دستی نظیر شوینده ها، پلاستیکها،‌ الیاف پلی استر، نرم کننده های پـلاستیکی، رنگسـازی و صنایع نظامی بکار برده می شود.

محصولات پتروشیمی اصفهان بعنوان خوراک صنایع پایین‌دستی نظیر شوینده‌ها، پلاستیک‌ها،‌ الیاف پلی‌استر، نرم‌کننده‌های پـلاستیکی، رنگسـازی و صنایع نظامی به کار برده می‌شود.

این شرکت در ۵ کیلومتری شمال‌غرب اصفهان و در زمینی به مساحت ۸۵ هکتار قرار دارد.

 

دلیل کاهش 13 درصدی سود پایه هر سهم پتروشیمی اصفهان در 9 ماهه نخست سال 1401 نسبت به دوره مشابه سال قبل

سرمایه و ترکیب سهامداران

سرمایه شرکت در بدو تاسیس 20000 میلیون ریال بوده که طی چند مرحله به مبلغ 300000 میلیون ریال افزایش یافته است. ترکیب سهامداران شرکت نیز به شرح زیر می باشد.

 

شرکتهای زیرمجموعه

برابر اطلاعات منتشر شده در وبسایت رسمی پتروشیمی اصفهان، شرکتهای زیر مجموعه این شرکت به ترتیب عبارتند از پترو صنعت، شرکت تعاونی تولیدی و توزیعی کارکنان پتروشیمی اصفهان و شرکت تعاونی مسکن.

 

تولیدات پتروشیمی اصفهان

 

مواد اولیه

مواد اولیه پتروشیمی اصفهان شامل پلاتفرمیت به ظرفیت اسمی 363000 تند در سال و ظرفیت واقعی 430000 تن در سال و هیدروژن  به ظرفیت اسمی 3000 تن در سال و ظرفیت واقعی 3700 تن در سال است.

 

شرح فرآیند تولید شرکت

خوراک پتروشیمی اصفهان ، پلاتفرمیت و هیدروژن دریافتی از پالایشگاه نفت اصفهان (نماد شپنا) می باشدکه  ابتدا در واحد  prefractionation  ترکیبات سبک و ترکیبات سنگین آن جدا می شود . سپس در واحد استخراج توسط حالل سالفولین ، برش بنزن ، تولوئن و زایلین جدا گردیده و سایر ترکیبات شامل نفتی ها و پارافین ها تحت عنوان رافینت به پاالیشگاه برگشت داده می شود.

برش btx به منظور جداسازی محصوالت بنزن ، تولوئن و مخلوط زایلین به واحد جداسازی فرستاده می شود. در این واحد به روش تقطیر محصولات بنزن و تولوئن جدا گردیده و به تانکهای ذخیره ارسال می گردد . محصول پایئنی برج تولوئن که شامل آروماتیکهای 8 کربنه می باشد (مخلوط زایلین) جهت جدا سازی ایزومرهای ارتو و پارا ، خوراک واحد جداسازی زایاینها می شود . در این واحد ارتو زایلین به روش تقطیر جدا گردیده و سپس در واحد پارکس محصول پارازایلین با استفاده از روش غربالی مولکولی از مخلوط زایلین جدا سازی می گردد.

 

محصولات نهای پتروشیمی اصفهان

عمده محصولات نهایی پتروشیمی اصفهان عبارتند از:

بنزن به عنوان ماده اولیه پاک کننده ها، نرم کننده ها و شوینده ها، حشره کشها و رنگها

تولوئن به عنوان ماده اولیه نرم کننده ها، حلال ها و مواد شیمیایی نظامی

اورتوزایلین به عنوان ماده اولیه نرم کننده ها، پلاستیک ها و کودهای مخلوط

پارازایلن برای  الیاف مصنوعی، رزینها، پلاستیک ها، پلی استرها و پلی اکریل ها

مخلوط زایلین          AS A BY-PRODUCT برای سموم کشاورزی، رزین ها و رنگها

انیدرید فتالیک بعنوان ماده اولیه نرم کننده ها، پلاستیکها، رزین ها

نیتروژن در توالید آمونیاک و ترکیبات نیتروژن دار

 

جدول تولید و صادارت همراه پیشبینی

دلیل کاهش 13 درصدی سود پایه هر سهم پتروشیمی اصفهان در 9 ماهه نخست سال 1401 نسبت به دوره مشابه سال قبل

مقادیر کل تولید سالیانه

 

دلیل کاهش 13 درصدی سود پایه هر سهم پتروشیمی اصفهان در 9 ماهه نخست سال 1401 نسبت به دوره مشابه سال قبل

 

مقادیر کل فروش سالیانه

 

دلیل کاهش 13 درصدی سود پایه هر سهم پتروشیمی اصفهان در 9 ماهه نخست سال 1401 نسبت به دوره مشابه سال قبل

 

مقادیر سالیانه فروش صادارتی

مهم ترین مناطق برای صادرات و تقاضای محصوالت پتروشیمی اصفهان آسیای جنوب شرقی، چین، هند و عراق و بیشترین رشد عرضه مربوط به حوزه ی خلیج فارس و آسیای جنوب شرقی است.

دلیل کاهش 13 درصدی سود پایه هر سهم پتروشیمی اصفهان در 9 ماهه نخست سال 1401 نسبت به دوره مشابه سال قبل

 

مقادیر سالیانه فروش داخلی

 دلیل کاهش 13 درصدی سود پایه هر سهم پتروشیمی اصفهان در 9 ماهه نخست سال 1401 نسبت به دوره مشابه سال قبل

 

 

برای مشاهده مطالب انرژی ما را در کانال بولتن انرژی دنبال کنیدbultanenerzhi@

مطالب مرتبط

شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.

bultannews@gmail.com

آخرین اخبار

پربازدید ها

پربحث ترین عناوین