کد خبر: ۷۵۳۵۹۴
تاریخ انتشار: ۰۷ آذر ۱۴۰۰ - ۱۰:۱۳
در نامه‌ای به مسئول ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان تهران مطرح شد؛
مهرداد جمال ارونقی معاون امور گمرکی گمرک در نامه‌ای به دکتر صاحبی پسندیده مسئول کارگروه حقوقی و قضایی ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان تهران پیشنهاد‌هایی جهت تسریع در تعیین تکلیف اقلام واردشده به بنادر و گمرکات کشور ارائه کرد.
پیشنهاد‌های گمرک برای تسریع در تعیین تکلیف اقلام واردشده به کشور

گروه اقتصادی: «تعیین تکلیف کالاهای دپو شده در بنادر، مناطق ویژه و آزاد و گمرکات کشور که تاریخ اعتبار ثبت سفارش آن‌ها منقضی شده است با اولویت اقلام سرمایه‌ای و مواد اولیۀ مرتبط با خطوط تولید» و «اعمال مقررات متروکه برای کالاهایی که ظرف مهلت مقرر قانونی، صاحبان کالا برای انجام تشریفات گمرکی و ترخیص کالا مراجعه ننمایند و پیگیری اعلام کالاهای مهلت منقضی به گمرک پس از ٤ ماه از سوی سازمان‌ها و مراجع تحویل‌گیرنده ازجمله مناطق ویژه و آزاد» ازجمله پیشنهادها گمرک است.

به گزارش بولتن نیوز، مشروح نامه معاون امور گمرکی گمرک به مسئول کارگروه حقوقی و قضایی ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان تهران به شرح زیر است:

بازگشت به نامۀ شمارۀ ٢٠١/٣٨٤٢/٩٠٠١ مورخ ٣٠/٨/١٤٠٠ موضوع اعلام «وضعیت کالا، نهاده‌های دامی، موارد غذایی، دارو، تجهیزات پزشکی، کالاهای سرمایه‌ای و ...» رسوب شده در گمرکات کشور، به استحضار می‌رساند:

در حال حاضر عوامل مختلفی مانند الزامات قبل از اظهار کالاها به گمرک، اقدامات صاحبان کالا در راستای اظهار کالا به گمرک و ترخیص آن، فرآیند تشریفات گمرکی و ترخیص کالا، سیستم حمل و نقل کشور و...در میزانِ ماندگاری کالاها در بنادر، مناطق ویژۀ اقتصادی و مناطق آزاد تجاری، تأثیرگذار می باشند. در راستای بررسی دلایل رسوب کالا در بنادر و گمرکات کشور، تاکنون جلسات متعددی از سوی سازمان‌های ذیمدخل در امر تجارت خارجی ازجمله وزارت صنعت، معدن و تجارت؛ بانک مرکزی و گمرک جمهوری اسلامی ایران برگزار و در این جلسات بر لزوم تعیین تکلیف و ترخیص کالاهای انباشته شده در بنادر و گمرکات تأکید شده و با اشاره به اهمیت جلوگیری از رسوب و انباشت کالا در بنادر، گمرکات و انبارهای متعلق به سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، برسازماندهی لازم به منظور تسهیل در روند ترخیص کالا و تأمین نیازهای اساسی کشور در مقطع حساس کنونی تأکید لازم به عمل آمده است.

با توجه به دستورات صادره از سوی آن مرجع محترم مبنی بر بررسی علل و دلایل رسوب کالاها در بنادر و گمرکات کشور، پس از بحث و بررسی درخصوص مورد، مراتب ذیل به استحضار می رسد:

پیشنهاد‌های گمرک برای تسریع در تعیین تکلیف اقلام واردشده به کشور

1) کلیۀ کالاهایی که به بنادر و گمرکات کشور وارد می شوند، بدواً توسط مراجع تحویل‌گیرنده ازجمله مناطق ویژه، مناطق آزاد، بنادر و انبارهای عمومی تحویل گرفته می شوند و توسط این مراجع تحویل‌گیرنده نگهداری می شوند؛

2) مسئولیت گمرک درخصوص کالاهای موجود در بنادر و انبارهای مراجع تحویل‌گیرنده، طبق مفاد مواد ٣٨ و ٣٩ قانون امور گمرکی از لحظه اظهار این کالاها به گمرک آغاز می شود و علی الاصول، گمرک، قبل از اظهار این کالاها دسترسی کامل به اطلاعات مربوط به این کالاها ندارد؛

3) اقلام موجود در بنادر کشور متضمن مشخصات کالاهای اساسی واصله از سازمان بنادر و دریانوردی جهت استحضار ایفاد می گردد؛

4) در تاریخ ٢۷/۷/١٤٠٠، طی نامه شمارۀ ٩٨١٠٨۵/١٤٠٠ از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی درخواست شده است نسبت به اخذ اطلاعات کالاهای مرتبط در انبارهای مراجع تحویل‌گیرنده، از طریق سامانه جامع تجارت، نسبت به تعیین تکلیف این اقلام اقدام نماید؛

5) در تاریخ ٣/٨/١٤٠٠، دادستان محترم عمومی و انقلاب بندرعباس طی دستور صادره به شمارۀ ٩٠٣٣/١١۷٣١/٣٠٠٠، اقدام فوری درخصوص ترخیص بیش از ۱۱ هزار تن گوشت مرغ وارداتی را درخواست نموده است؛

6) در تاریخ ٨/٨/١٤٠٠، توضیحات لازم درخصوص مشکلات عدم ترخیص کالاهای اساسی از گمرکات کشور، طی نامۀ شمارۀ ١٠٣٣١٣۵/١٤٠٠، به رییس دفتر محترم رییس جمهور اعلام شده است؛

7) طی نامۀ شمارۀ ١٠٣١٠٤٣/١٤٠٠ مورخ ٨/٨/١٤٠٠ گزارش اقلام دپو شده و رسوبی در گمرکات تهران به دادستانی محترم عمومی و انقلاب تهران منعکس شده است؛

8) درخصوص محموله برنج های وارداتی، مراتب، توسط این حوزۀ معاونت بررسی و مراتب به مراجع ذیربط ازجمله وزارت جهاد کشاورزی منعکس که سوابق مربوطه، در مورخ ١٢/٨/١٤٠٠، طی نامۀ شمارۀ ١٠۵٨۵٠٨/١٤٠٠ به سازمان بازرسی کل کشور منعکس شده است؛

9) توضیحات لازم درخصوص فساد کالاهای اساسی رسوبیدر بنادر و گمرکات کشور طی نامۀ شمارۀ ١٠۵٤۵٠٨/١٤٠٠ مورخ ١٢/٨/١٤٠٠ به وزارت امور اقتصادی و دارایی منعکس شده است؛

10) در تاریخ ١٢/٨/١٤٠٠، گزارش درخصوص بازدیدهای بعمل آمده توسط دادستانی محترم عمومی و انقلاب تهران طی نامۀ شمارۀ ١٠۵٤۵١۶/١٤٠٠ توضیحات لازم درخصوص ارائه اطلاعات و آمار کالاهای رسوبیدر بنادر و گمرکات کشور داده شده است؛

11) فهرست و فایل های کالاهای متروکهموجود در گمرکات استان تهران اعم از گمرکات: فرودگاه امام خمینی (ره)؛ تهران (شهریار تهران) و غرب تهران طی نامۀ شمارۀ ١٠۷٨٨٠٤/١٤٠٠ به دادستانی محترم عمومی و انقلاب تهران منعکس شده است؛

12) طی نامۀ شمارۀ ١١٤٢٠١٣/١٤٠٠ مورخ ٢٨/٨/١٤٠٠، موضوع فساد ده ها هزارتن کالای اساسی موجود در بنادر و گمرکات کشور به وزارت امور اقتصادی و دارایی منعکس گردیده است؛

13) در تاریخ ٢٩/٨/١٤٠٠، خودروهای رسوبی موجود در بنادر و گمرکات کشور به همراه پیش نویس مصوبه پیشنهادی گمرک برای ترخیص این خودروها طی نامه شمارۀ ١١٤٢١۶۵/١٤٠٠ به وزارت امور اقتصادی و دارایی منعکس شده است؛

پیشنهاد‌های گمرک برای تسریع در تعیین تکلیف اقلام واردشده به کشور

من حیث المجموع با توجه به مکاتبات صورت پذیرفته و موارد معنونه در فوق، پیشنهاد‌های ذیل جهت تسریع در تعیین تکلیف اقلام وارده به بنادر و گمرکات کشوررا معروض می دارد:

1- پیگیری تصویب و ابلاغ مصوبه ای مبنی براینکه تاریخ ثبت سفارش وزارت صنعت، معدن و تجارت کالاهای وارده به قلمرو سیاسی کشور به منظور «واردات قطعی» قبل از تاریخ حمل کالای مورد ثبت سفارش باشد (به غیراز موارد استثناء)

2- تعیین و اعلام مهلت لازم برای افتتاح مجوز ثبت سفارش وزارت صنعت، معدن و تجارت کالاهای وارداتی پس از ارائه درخواست سیستمی واردکنندگان کالا بصورت تجاری

3- رسال اطلاعات ثبت سفارش های وزارت صنعت، معدن و تجارت در صف تخصیص بانک مرکزی از طریق سامانه جامع تجارت به گمرک جهت اظهار و ترخیص کالا در گمرک

4- پیگیری اخذ مصوبه جهت ترخیص کامل کالاهای در صف تخصیص ارز بانک مرکزی و همچنین کالاهای وارده بصورت اعتباری (که دارای مشکل مالکیت کالا نمی باشند) با رعایت سایر مقررات مربوطه

5- تعیین تکلیف کالاهای دپو شده در بنادر، مناطق ویژه و آزاد و گمرکات کشور که تاریخ اعتبار ثبت سفارش آن‌ها منقضی شده است با اولویت اقلام سرمایه‌ای و مواد اولیۀ مرتبط با خطوط تولید

6- اعمال مقررات متروکه برای کالاهایی که ظرف مهلت مقرر قانونی، صاحبان کالا برای انجام تشریفات گمرکی و ترخیص کالا مراجعه ننمایند و پیگیری اعلام کالاهای مهلت منقضی به گمرک پس از ٤ ماه از سوی سازمان‌ها و مراجع تحویل‌گیرنده ازجمله مناطق ویژه و آزاد

7- الزام کلیۀ دستگاه های صادرکنندۀ مجوزهای قانونی به صدور مجوزهای مربوطه در حداقل زمان ممکن (با اعلام مدت زمان آزمون کالاها) و ارسال سیستمی به گمرک

8- امکان تودیع حقوق ورودی مربوط به اظهارنامه های وارداتی بصورت ضمانت نامه بانکی معتبر یا تعهد ذیحسابی مسئولان مالی سازمان مربوطه و یا ترخیص کالاها بصورت نسیه

9- قرارگیری اظهارنامه های اقلام ضروری در مسیر سبز و ترخیص فوری از گمرک با ارائه مجوزهای قانونی

10- ارتقاء سامانه بررسی و تعیین ارزش گمرک (TSC) و استفاده از این سامانه جهت تعیین دامنۀ حداقلی و حداکثری برای ارزش کالاهای وارداتی و به روزرسانی رکوردهای موجود در سامانۀ ارزش به کمک مراجع ذیربط و اتاق بازرگانی

11- اعمال فوری مقررات متروکه جهت کالاهایی که برای آن‌ها سند ترخیص قطعی صادر شده و علیرغم عدم وجود هیچ مشکلی، ظرف یکماه از تاریخ صدور پروانۀ گمرکی، از انبارهای مربوطه خارج نشوند

12- پارامتریک نمودن کامنت های مرتبط با بانک در اظهارنامه های گمرکی از نظر اعلام بیش بود ارزش و کسرتخلیه؛ همچنین کنترل اطلاعات ثبت سفارش، اظهار و اعلامیۀ تأمین ارز با قفل سیستمی در مراحل اظهار کالا به گمرک و صدور پروانه گمرکی.

13- ضمن تعیین تکلیف فوری کالاهای در آستانه فساد در بنادر و گمرکات کشور، میزان ارز مورد نیاز جهت ترخیص اقلام مشمول ارز ترجیحی احصاء و در اختیار مراجع ذیربط قرار گیرد

 

شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.

bultannews@gmail.com

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر :
تلگرام
اینستا
آخرین اخبار
پربازدید ها
پربحث ترین عناوین