کد خبر: ۷۱۸۳۹۲
تعداد نظرات: ۴۷ نظر
تاریخ انتشار: ۲۷ فروردين ۱۴۰۰ - ۱۱:۱۲
نقل است ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ ﻣﺒﺎﺭﮎ ﺑﻪ ﺣﺞ ﺭﻓﺘﻪ ﺑﻮﺩ، ﻭﻗﺘﯽ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﺩﯾﺪ ﮐﻪ ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺍﯼ ﺑﻪ ﺍﻭ ﮔﻔﺖ: ﺍﺯ ﺷﺸﺼﺪ ﻫﺰﺍﺭ ﺣﺎﺟﯽ ﮐﺴﯽ ﺣﺎﺟﯽ ﻧﯿﺴﺖ، ﻣﮕﺮ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻣﻮﻓﻖ...

گروه دین و اندیشه - حجه الاسلام والمسلمين عليرضا توحيدلو در یادداشتی نوشت:‌ نقل است ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ ﻣﺒﺎﺭﮎ ﺑﻪ ﺣﺞ ﺭﻓﺘﻪ ﺑﻮﺩ، ﻭﻗﺘﯽ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﺩﯾﺪ ﮐﻪ ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺍﯼ ﺑﻪ ﺍﻭ ﮔﻔﺖ: ﺍﺯ ﺷﺸﺼﺪ ﻫﺰﺍﺭ ﺣﺎﺟﯽ ﮐﺴﯽ ﺣﺎﺟﯽ ﻧﯿﺴﺖ، ﻣﮕﺮ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻣﻮﻓﻖ، ﮐﻔﺸﮕﺮﯼ ﺩﺭ ﺩﻣﺸﻖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﺞ ﻧﯿﺎﻣﺪ.


به گزارش بولتن نیوز، ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ ﺑﻪ ﺩﻣﺸﻖ ﺭﻓﺖ ﻭ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻣﻮﻓﻖ ﺭﺍ ﺩﯾﺪ ﮐﻪ ﭘﺎﺭه ﺩﻭﺯﯼ ‌(ﭘﯿﻨﻪ ﺩﻭﺯﯼ، ﺗﻌﻤﯿﺮ ﻭ ﻭﺻﻠﻪ ﮐﺮﺩﻥ ﮐﻔﺶ ﻫﺎﯼ ﺧﺮﺍﺏ ﻭ ﭘﺎﺭه) ﻣﯿﮑﻨﺪ.
ﭘﺮﺳﯿﺪ ﭼﻪ ﮐﺮﺩﯼ ﺑﺎ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺍﻣﺴﺎﻝ ﺑﻪ ﺣﺞ ﻧﺮﻓﺘﯽ ﺍﺯ ﻣﯿﺎﻥ ﻫﻤﻪ ﺣﺠﺎﺝ ﻓﻘﻂ ﺣﺞ ﺗﻮ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ.
ﮔﻔﺖ ﺳﯽ ﺳﺎﻝ ﺑﻮﺩ ﺗﺎ ﻣﺮﺍ ﺁﺭﺯﻭﯼ ﺣﺞ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺍﺯ ﭘﺎﺭه ﺩﻭﺯﯼ ﺳﯿﺼﺪ ﺩﺭﻫﻢ ﺟﻤﻊ ﮐﺮﺩﻡ ﻭ ﺍﻣﺴﺎﻝ ﻋﺰﻡ ﺣﺞ ﮐﺮﺩﻡ، ‌عیالم ﺣﺎﻣﻠﻪ ﺑﻮﺩ، ﺍﺯ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﺑﻮﯼ ﻃﻌﺎﻡ ﻣﯽ ﺁﻣﺪ، ﻣﺮﺍ ﮔﻔﺖ: ﺑﺮﻭ ﻭ ﭘﺎﺭه ﺍﯼ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻃﻌﺎﻡ ﺑﺴﺘﺎﻥ، ﻣﻦ ﺭﻓﺘﻢ، ﻫﻤﺴﺎﯾﻪ ﮔﻔﺖ ﺑﺪﺍﻥ ﮐﻪ ﻫﻔﺖ ﺷﺒﺎﻧﻪ ﺭﻭﺯ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺍﻃﻔﺎﻝ ﻣﻦ ﻫﯿﭻ ﻧﺨﻮﺭﺩه ﺑﻮﺩﻧﺪ، ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺧﺮﯼ ﻣﺮﺩه ﺩﯾﺪﻡ. ﭘﺎﺭه ﺍﯼ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺟﺪﺍ ﮐﺮﺩﻡ ﻭ ﻃﻌﺎﻡ ﺳﺎﺧﺘﻢ. ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﺣﻼﻝ ﻧﺒﺎﺷﺪ.
ﭼﻮﻥ ﺍﯾﻦ ﺑﺸﻨﯿﺪﻡ ﺁﺗﺸﯽ ﺩﺭ ﺟﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻓﺘﺎﺩ. ﺁﻥ ﺳﯿﺼﺪ ﺩﺭهم ﺑﺮﺩﺍﺷﺘﻢ ﻭ ﺑﺪﻭ ﺩﺍﺩﻡ ﻭ ﮔﻔﺘﻢ ﻧﻔﻘﻪ ﺍﻃﻔﺎﻝ ﮐﻦ ﮐﻪ ﺣﺞ ﻣﺎ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ(١)

ثمره تهذیب اخلاق

تهذیب اخلاق و ثمره آن از آنچه مذکور شد دانسته شدکه: فایده علم اخلاق، پاک ساختن نفس است از صفات رذیله، و آراستن آن به ملکات جمیله، که از آن به «تهذیب اخلاق» تعبیر می شود.

و ثمره تهذیب اخلاق، رسیدن به خیر و سعادت ابدیه است. و باید دانست که سعادت مطلق حاصل نمی شود، مگر اینکه صفحه نفس در جمیع اوقات از همه اخلاق ذمیمه «معرا» ،(٢) و به تمام اوصاف حسنه «محلی»(٣) باشد.
و اصلاح بعضی صفات یا در بعضی اوقات ، اگر چه خالی از ثمر نیست، و لیکن موجب سعادت ابدیه نمی شود. همچنان که صحت بدن و نظام مملکت نیست مگر به دفع جمیع امراض، و اصلاح جمیع طوایف و اشخاص در تمام اوقات.

سعید مطلق کیست؟

پس، "سعید مطلق" کسی است که اصلاح جمیع صفات و افعال خود بر وجهی نموده باشد که ثابت و پایدار بوده باشد از تغییر احوال، و در آنها خللی راه نیابد، و از تبدّل ازمان متغیّر نشود، و از شعله های مصائب و بلایا، برقی به خرمن صبرش نرسد، و از سیلاب محنت ها و "رزایا" (۴) رخنه در بنیان شکرگزاریش نشود. و خار و خس شبهات را به دامن اعتقادش، دسترس نباشد. بد کردن مردمان با او، او را از احسان و نیکوکاری بازندارد. و دشمنی نمودن دیگران با او، در دوستی او خلل نرساند.
و بالجمله در پایداری و ثبوت اخلاق، و قوّت نفس، و بزرگی ذات، و حسن صفات، به مرتبه ای رسد که اگر آنچه به ایوب پیغمبر رسید به او رسد، تغییر در احوالش حاصل نگردد. و اگر بلاهای "برناس" (۵) حکیم، بر او نازل شود، تبدّل در اعمالش نشود. بلکه کسی که گوی سعادت در ربود و او را سعادت واقعی نصیب گردید، چون فی الحقیقه داخل خیل مجردات می شود، از عالم جسمانیات بالاتر می رود، و دست تصرف"افلاک" (۶) به دامن او نرسد، و گرد تأثیرات ثوابت و سیار، بر چهره او ننشیند. نه سعد فلک در او تأثیر کند و نه نحسش، و نه قمرش را با او کاری باشد و نه شمسش را به او ربطی.
"اَهلُ التَّسبیحِ وَ التَّقدیسِ، لایُبالُونَ بالتَّربیعِ و التَّسدیسِ، وَالاِنسانُ بَعدَ عُلُوِّ النَّفسِ لایُغنی بالسَّعدِ و النَّحسِ"
یعنی: "اهل ذکر پروردگار را، از "تربیع و تسدیس" (٧) کواکب چه باک است، و ارباب نفوس قویّه را، از سعد و نحس فلک چه بیم".
آری دست "کیوان" (٨) فلک، از"کنگره" ایوان رفعتشان دور، و چراغ خورشید در کنج خلوتشان، تار و بی نور، و "مشتری" مشتری خو را شناسد، و "بهرام" (٩) مرد میدان خود را داند، و ساز و نواز "زهره" در محفل انسشان بی ساز و نوا، و دف و بربطش در بزم عیششان خالی از صدا.
قلم"عطارد" چون به نام نامیشان رسد، سر اندازد، و ماه نو چون به جمالشان نگرد، خود را از نظر اندازد. بلکه بسا باشد که انسان، در قوّت نفس و تجرد، به مرتبه ای رسد که تصرف در افلاک، بلکه در جمیع مواد کائنات نماید، چنانکه واقعه ی شقّ القمر، از سیّد انبیاء و قصّه ی ردّ الشّمس (١٠) از سرور اوصیاء، بر آن شهادت می دهد.(١١)

تزكيه و تهذيب نفس

قرآن مي فرمايد:
قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا؛
به راستي رستگار شد آن كه نفس خويش را از آلودگي ها پاك كرد و زيانكار شد آن كه خود را آلوده كرد.
معنای آيه به ظاهر خطاب عمومی براي همه افراد است، ولی پس از دقت و تأمل بيشتر در آيه، به دنيايی از معانی و مفاهيم پنهانی بر مي خوريم كه به يك منشأ و مصدر متصل است و آن تزكيه و تهذيب نفس است كه منشأ تمام خيرات و بركات و خوبی ها می باشد.
تزكيه و تهذيب نفس در يك معناي عام خلاصه میشود و آن يعني اطاعت امر مولي و مخالفت با هواي نفس. به تعبير ديگر : انجام واجب چون نماز و روزه و ترك حرام چون غيبت، دروغ، تهمت، زنا و شراب خواري.
كسي كه در مسير تزكيه گام بردارد، به پيروزی و رستگاری خواهد رسيد.

ثمرة جهاد اكبر تهذيب نفس است

پيامبر گرامي اسلام لشكري را (براي جنگ) فرستاد. چون بازگشتند، ايشان را تحسين نمود و فرمود: آفرين بر گروهي كه جهاد كوچك را به جا آوردند و جهاد اكبر باقی است. سؤال شد جهاد بزرگ چيزی است؟ (حال آن كه از جنگ سختي بازگشته بودند و مي پنداشتند جهاد بزرگي كرده اند)
حضرت در پاسخ فرمود: جهاد بزرگ، جهاد با نفس است.
چنين جهادي تنها راه پيروزي و رستگاري است چون شيطان و هواي نفس مانع وصول به حق و حقيقت است.
در حديث آمده است كه رسول خدا(صلی الله علیه وآله وسلم) هنگامي كه آية قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا را تلاوت مي فرمود توقف مي كرد و دعا مي نمود:
اللَّهُمَّ آتِ نَفسِی تَقواها، أنتَ وَلِیُّها و مَولاها، و زَکِّها و أنتَ خَیرُ مَن زَکّاها.(١٢)
پروردگارا ! به نَفْس من تقوايش را مرحمت كن!
تو وليّ و مولاي آن هستي و آن را تزكيه فرما كه تو بهترين تزكيه كنندگاني.
اين سخن نشان مي دهد پيمودن اين راه بر پيچ و خم و گذشتن از اين گردونة صعب العبور حتی براي پيامبر جز به توفيق الهی ممكن نيست.

محاسبه نفس

حضرت على عليه السلام مى‌فرمايند:
«ثَمَرَةُ الْمُحاسَبَةِ إصْلاحُ النَّفْسِ‌
نتيجه حسابرسى، اصلاح خويشتن است».(١٣)

مردم در يك تقسيم بندى به سه دسته تقسيم مى‌شوند:
١- كسانى كه در زندگى از نظر كمالات معنوى رو به جلو و پيشرفت هستند؛ روزى بر آنها نمى‌گذرد مگر اينكه بهره‌اى از كمالات دارند.

٢- گروهى كه در زندگى درجا مى‌زنند و اعمال را مكرر انجام مى‌دهند و در اخلاق همان هستند كه بودند نه پيشرفت دارند نه عقب‌گرد.

٣- كسانى هستند كه در حال عقب‌گرد هستند و فرداى آنها بدتر از امروز آنهاست؛ و در نتيجه از نظر اخلاق در مرحله نازل‌ترى هستند.

اين تقسيم‌بندى مضمون حديثى است از امام جعفرصادق عليه السلام كه در ادامه حضرت در جواب سؤال كننده‌اى كه پرسيد انسان مقامش بالاتر است يا فرشته؟ حضرت فرمود:
«فَمَنْ غَلَبَ عَقْلُهُ شَهْوَتَهُ فَهُوَ خَيْرٌ مِنَ المَلائِكَةِ وَمَنْ غَلَبَ شَهْوَتُهُ عَقْلَهُ فَهُوَ شَرٌّ مِن البَهائِمِ؛
اگر انسان عقلش بر شهوتش غلبه پيدا كند و در زندگى در حال‌ پيشرفت باشد از فرشته بالاتر است، و اگر شهوتش بر عقلش غلبه پيدا كند از حيوان هم پست‌تر است».(١۴)
استفاده‌اى كه از اين حديث مى‌كنيم اين است كه زندگى فقط به درد گروه اوّل مى‌خورد چون به هدف تكامل كه همان اصلاح نفس و قرب به خدا باشد نزديك مى‌شوند. حال بايد خود را محاسبه كنيم ببينيم كه از كدام گروه هستيم اگر ديديم بر سرمايه اخلاق ما اضافه مى‌شود از گروه اوّل هستيم اگر زياد و كم نشد از گروه دوم هستيم و اگر از سرمايه اخلاقى ما كم شد از گروه سوم هستيم.
علماى علم اخلاق گام چهارمى را كه براى تهذيب نفس ذكر مى‌كنند، محاسبه است، و منظور از محاسبه اين است كه هر كس در پايان هر سال يا ماه يا هفته يا روز به محاسبه كارهاى خويش بپردازد، و عملكرد خود را در زمينه خوبى‌ها و بدى‌ها دقيقاً مورد محاسبه قرار دهد؛ مانند يك تاجر كه در پايان هر روز يا هفته يا ماه به حسابرسى تجارتخانه خود مى‌پردازد. محاسبه چه در امور دين و چه دنيا يكى از دو فايده را دارد: اگر صورت حساب او سود كلانى را نشان داد، دليل بر صحت عمل است و اگر زيان زيادى را نشان داد دليل بر نادرست بودن عمل است كه بايد آن را اصلاح كند.
بايد توجّه داشت كه همه چيز در دنيا و آخرت داراى حساب است، چگونه انسان مى‌تواند از حساب خويش در اين جهان غافل باشد در حالى كه او بايد فرداى قيامت به حساب خود برسد و اگر بخواهيم بار ما در قيامت سبک باشد بايد در اين جهان به حساب خود رسيدگى كنيم.
روايات در اين زمينه فراوان است به عنوان نمونه چند حديث را ذكر مى‌كنيم:
رسول خدا صلى الله عليه و آله وسلم مى‌فرمايند:
«حاسِبُوا انْفُسَكُم قبلَ ان تُحاسَبُوا وزِنُواها قبلَ انْ تُوزَنُوا وتَجَهَّزُوا لِلْعَرْضِ الْاكْبَر؛
خويشتن را محاسبه كنيد قبل از آنكه به‌
حساب شما برسند و خويش را وزن كنيد قبل از آنكه شما را وزن كنند و آماده شويد براى عرضه بزرگ ( روز قيامت )».(١۵)

مولای متقیان امیرالمؤمنین علی علیه‌السلام فرموده است:
«ما احَقَّ لِلْانْسانِ انْ تكونَ لَهُ ساعةٌ لايَشْغَلُهُ شاغِلٌ يُحاسِبُ فيها نَفْسَهُ، فَيَنْظُرَ فيما اكْتَسَبَ لَها وَعَلَيْها فى‌ لَيْلِها وَنَهارِها؛
چقدر خوب است كه انسان ساعتى براى خود داشته باشد، كه هيچ چيز او را به خود مشغول نسازد و در اين ساعت محاسبه خويش كند و ببيند چه كارى به سود خود انجام داده و چه كارى به زيان خود، در آن شب و در آن روز».(١۶)

از امام موسی كاظم عليه السلام روايت شده است كه:
«يا هِشامُ لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يُحاسَبْ نَفْسَهُ فى‌ كُلِّ يومٍ فَانْ عَمِلَ حَسَناً اسْتَزادَ مِنْهُ وَانْ عَمِلَ سَيِّئاً اسْتَغْفَرَ اللَّهَ مِنْهُ وَتابَ‌؛
كسى كه هر روز به حساب خويش نرسد از ما نيست، اگر كار خوبى انجام داده از خدا توفيق فزونى را بخواهد و اگر عمل بدى انجام داده استغفار كند و به سوى خدا برگردد و توبه كند»(١٧)
در اينجا به سه نكته مهم اشاره مى‌كنيم:
اوّلا: چگونه محاسبه نفس كنيم؟ بهترين راه همان است كه حضرت على عليه السلام بعد از نقل حديث پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله وسلم كه فرمود:
«اكْيَسُ الكَيِّسِينَ مَنْ حاسَبَ نَفْسَهُ‌؛
عاقل‌ترين مردم كسى است كه به محاسبه خويش بپردازد؛ بيان مى‌فرمايند: مردى از آن حضرت پرسيد:
«يا أميرَالمُؤمنينَ وَكيفَ يُحاسِبُ الرَّجُلُ نَفْسَهُ‌؛
اى اميرمؤمنان، انسان چگونه نفس خويش را محاسبه كند؟» امام عليه السلام فرمود: هنگامى كه صبح را به شام مى‌رساند، نفس خويش را مخاطب ساخته و چنين بگويد: اى نفس امروز بر تو گذشت و تا ابد باز نمى‌گردد و خداوند از تو درباره آن سؤال مى‌كند كه در چه راه آن را سپرى كردى؟ چه عمل در آن انجام دادى؟ آيا به ياد خدا بودى و حمد او را بجا آوردى؟ آيا حق برادر مؤمن را ادا كردى؟ آيا غم و اندوهى از دل او زدودى؟ و در غياب او زن و فرزندش را حفظ كردى؟ آيا حق بازماندگانش را بعد از مرگ او ادا كردى؟ آيا با استفاده از آبروى خويش، جلوى غيبت برادر مؤمن را گرفتى؟ چه كار مثبتى امروز انجام دادى؟
سپس آنچه را كه انجام داده به ياد مى‌آورد و اگر عمل خيرى از او سرزده، حمد خدا و تكبير او را به خاطر توفيقى كه به او عنايت كرده بجا مى‌آورد، و اگر معصيت كرده از خداوند آمرزش مى‌طلبد و تصميم به ترک آن در آينده مى‌گيرد....(١٨)

ثانیا: نتايج و آثار محاسبه نفس چيست؟
در روايات تعبيرات گوناگون در اين زمينه آمده كه ذكر مى‌كنيم:
مولای متقیان امیرالمؤمنین علی علیه‌السلام فرموده است:
«مَنْ حاسَبَ نَفْسَهُ وَقَفَ عَلى‌ عيب‌هاهِ وَأَحاطَ بِذُنُوبِهِ وَاسْتَقالَ الذُّنُوبَ وَاصْلَحَ الْعيب‌ها؛
كسى كه محاسبه نفس خويش كند بر عيب‌هاى خويش واقف مى‌شود، و از گناهانش باخبر مى‌گردد و از گناه توبه مى‌كند، و خود را اصلاح مى‌نمايد».(١٩) و نيز فرمودند:
«مَنْ حاسَبَ نَفْسَهُ سَعَدَ؛
كسى كه به محاسبه خويشتن بپردازد، سعادتمند مى‌شود».(٢٠)
ثالثا: شرايط محاسبه نفس چيست؟
چند شرط را كه علماى علم اخلاق بيان كردند ذكر مى‌كنيم:
١- در حساب كردن بايد سخت‌گير باشيم و كوچک‌ترين چيز را حساب كنيم‌ از كوچكى گناه بايد بترسيم، چرا كه كسى كه نافرمانى او را مى‌كنيم بسيار بزرگ است.
٢- كنجكاوانه محاسبه كنيم و چيزى را از قلم نيندازيم حتى يک حرف و سخن بيجا كه گفتيم در حسابمان بياوريم.
٣- محاسبه بايد مستمر باشد و در طول سال انجام بگيرد.
۴- بعد از حساب كردن بايد نتيجه آن را بگيريم و ترتيب اثر بدهيم.
۵- اگر دچار خلاف و اشتباه شد استغفار كند و عملاً جبران نمايد. اگر آبروى مسلمانى را ريخته و مال كسى را از بين برد رضايت و حلاليت بطلبد.
خدايا به همه ما توفيق محاسبه نفس را عنايت بفرما.

خداوند مشتاق كيست؟

خداوند متعال به يكی از صديقين وحي نمود كه براي من بندگاني هستند كه مرا دوست مي‌دارند و من هم آنها را دوست مي‌دارم، آنان مشتاق من، و من هم مشتاق آنها هستم، و آنها مرا در ياد دارند و من هم به ياد آنان هستم، آنها به من نظر دارند، و من هم به آنها نظر دارم، پس اگر تو قدم جای قدم آنها بگذاري، تو را هم دوست خواهم داشت و اگر از راه آنها منحرف شوي عقوبتت خواهم نمود.
آن صديق گفت: معبود من! نشانه آنها كه مورد توجّه تو هستند چيست؟
خطاب رسيد: آنان روزها همچون چوپان مهربانی كه مواظب گوسفندان خود هست به سايه مي‌نگرند و منتظر آمدن شب هستند، و همان گونه كه پرندگان هنگام غروب با شور و شوق عازم آشيانه خود مي‌گردند. اينان هم با همين حال به استقبال غروب خورشيد مي‌روند، پس آنگاه كه شب فرا رسيد، و تاريكی همه جا را فرا گرفت، و فرش‌ها پهن و همه گرد هم جمع شدند و هر دوستي با دوست خود خلوت نمود اينان در برابر من به پای می‌ايستند و صورتهای خود را بر خاك مي‌نهند، و با تلاوت آيات قرآن به مناجات و گفتگوي با من برمي‌خيزند، و نعمتهاي مرا سپاس مي‌گويند.
پس آنان را مي‌بيني كه گاه گريه مي‌كنند، و گاه شيون سر مي‌دهند، گاه آه مي‌كشند، و گاه از معاصي و گناهان شكوه مي‌كنند، گاه ايستاده و گاه نشسته، و گاهي در حال ركوع، و گاه در سجده هستند، و آنچه را كه به خاطر من تحمل آن مي‌كنند، همه را مي‌بينم، و شكوه‌هائی كه از محبت من بر لب دارند مي‌شنوم.

اولين چيزي كه به آنها عطا كنم؛ ٣چيز است

١- يكي اينكه نور خودم را در دلهاي آنها بيفكنم در نتيجه همانگونه كه من از آنها آگاهم، آنها نيز از من با خبر خواهند بود.
٢- دوم اينكه اگر آسمانها و زمينها و آنچه را كه در اين ميان هستند در ميزان آنها ببينم باز آن را كم خواهم دانست.
٣- سوم رو سوي آنها مي‌كنم، و آيا اگر كسي من رو سوي او آورم، احدي مي‌تواند بداند كه چه به او عطا خواهم نمود.(٢١)

رسول خدا(صلی الله علیه وآله وسلم) در مورد فوايد دنيوي نماز شب مي‌فرمايد:
يا علي پنج چیز دل را روشن می‌کند.
۱- بسیار قل هو الله خواندن.
۲- کم خوراکی.
۳- مجالست با علما.
۴- نماز شب.
۵- رفتن به مسجد برای نماز.

رسول خدا(صلی الله علیه وآله وسلم)فرمود: هنگاميكه آخر شب فرا مي‌رسد خداوند منزّه مي‌فرمايد: آيا دعا كننده‌اي هست تا اجابتش كنم؟ آيا درخواست كننده‌اي هست تا حاجاتش را عطا كنم؟ آيا استغفار كننده‌اي هست تا او را بيامرزم؟ آيا توبه كننده‌اي هست تا توبه‌اش را بپذيرم؟

از پيامبراكرم (ص) نقل است كه فرمودند: هر بنده‌اي كه توفيق نماز شب را پيدا كند از روي اخلاص وضو بگيرد و با نيت پاک و قلب سليم و بدن خاشع و چشم گريان، پروردگار را بخواند، خداوند نه صف از ملائكه بي‌شمار را پشت سر او قرار مي‌دهد و به عدد آنها درجات معنوي او را بالا مي‌برد.

همچنین پیامبر فرمود: «مَن كَثُرَ صلاتُهُ بِالليلِ حَسُنَ وَجهُهُ بِالنهارِ »
هر كه نماز شب زياد بخواند. روز هنگام، خوش سيما باشد.(٢٢)
شاید مراد از روایات آن است که خداوند شادابی چهره و آبرویی به آنها می‌دهد که مردم آنان را دوست دارند و جذب آنان می‌شوند و به آنان تمایل پیدا می‌کنند. توجه و اقبال مردم به آنان باعث جلب رزق و روزی می‌شود. بدیهی است که فردی به هر شغلی مشغول باشد، وقتی که به خاطر نماز شب وجهه خوبی نزد مردم پیدا کرد، مردم کارهایشان را به او واگذار می‌کنند و رزق و روزی او فراوان می‌شود.
پيغمبر اكرم (ص)فرمود: آنقدر جبرئيل مرا درباره شب خيزى سفارش نمود كه گمان كردم نيكان امتم در شب نخسبند.

پیامبراکرم(ص) به جبرئیل فرمودند: مرا پند ده.

جبرئیل گفت: ای محمد، هر چه می‌خواهی عمر کن اما بدان که سر انجام خواهی مرد، و به هر چه می‌خواهی دل ببند اما بدان که سرانجام از آن جدا خواهی شد و هر عملی که می‌خواهی انجام بده ولی بدان سرانجام عملت را خواهی دید و نیز بدان که شرف مؤمن نماز شب اوست و عزتش در خود داری از ریختن آبروی مردم است.

نماز شب وسيله‌اي است براي خوشنودي خدا و دوستي ملائكه.

سه گروهند كه خداوند از آنان خوشنود است:
١- كسي كه نماز شب مي‌خواند.
٢- جمعي كه نماز جماعت تشكيل مي‌دهند.
٣- دسته‌اي كه در برابر دشمن، در راه خدا صف آرايي كرده‌اند.

هنگامي كه بنده از خوابگاه لذّت بخش خود براي اقامه نماز شب به خاطر جلب خشنودي خدايش برخيزد در حاليكه بقاياي خواب در چشمانش مي‌باشد، خداوند بر فرشتگان مباهات مي‌كند و درباره او مي‌فرمايد: آيا نمي‌نگريد اين بنده‌ام را كه از خواب شيرين خود دست برداشته و به نمازي كه بر او واجب نكرده‌ام برخاسته است؟! گواه باشيد كه من او را آمرزيدم.

در شب ساعتی است که بنده مؤمن در آن دعا نمی‌کند مگر اینکه مستجاب شود.
از حضرت پرسیدند: و آن چه هنگام است؟
حضرت فرمودند: ما بین نصف شب تا ثلث باقی مانده از شب.
احتمال دیگر این است كه وقتی انسان نماز شب می‌خواند و دعا می‌کند و از خدا حاجات خود را می‌طلبد، مخصوصاً اگر دعا کند که خدایا روزی مرا زیاد بگردان، دعایش مستجاب می‌شود.
در هر صورت برای رزق و روزی غیر از عوامل مادی از قبیل تلاش برای کسب رزق و روزی، عوامل معنوی نیز مانند دعای پدر و مادر، نماز شب، دعا کردن و صدقه دادن مؤثر است.
نباید همه عوامل را مادی بدانیم، بلکه یک سری عوامل معنوی نیز می‌تواند علّت یا جزء علّت باشد.

اگر مردم ميدانستند كه (در اثر نخواندن نماز شب) چهار ثواب بزرگ و پاداش هميشگی را از دست داده‌اند، گريه‌هايشان بر از دست دادنش طولاني ميشد.

در حديثي از رسول اسلام(صلی الله علیه وآله وسلم) آمده است: هيچ چيز به اندازه گناه کردن انسان را دچار خستگي نمي‌کند. هر چقدر که شب هنگام از خوابتان براي نماز شب بزنيد، اگر اخلاص داشته باشيد به همان اندازه خستگي از شما دور مي‌شود.
دو ركعت نماز در دل شب از دنيا و آنچه در آن است نزد من محبوبتر است.
رسول خدا مي‌فرمايد: خدا رحمت كند مردي كه در شب بيدار شود و نماز شب بخواند و همسرش را نيز بر اين عمل تشويق نمايد و اگر بيدار نشد (با اجازه قبلي او) به صورت وي آب بپاشد و او را بيدار كند و خدا بيامرزد زني را كه در شب برخيزد و نماز شب بخواند و شوهرش را نيز بدين عمل وادار كند و اگر از جاي برنخواست (با اذن قبلي او) آب به صورتش بپاشد تا او را بيدار كند.

كسي كه به نيّت بيدار شدن براي نماز شب بخوابد خواب او نوعي صدقه بشمار مي‌آيد و خداوند متعال براي او پاداش نماز شب را مقرّر مي‌دارد.

هر بنده‌اى كه توفيق خواندن نماز شب پيدا كند (مرد يا زن) و با اخلاص آخر شب از خواب برخيزد و وضوى كاملى بگيرد و با نيت پاك و قلبى سالم و بدنى با خشوع و چشمى اشك بار نماز بخواند، خداى تعالى پشت سر او نه صف فرشته قرار مى‌دهد كه عدد هر صفى را غير از خدا هيچ كس نمى‌تواند بشمارد؟ يك طرف صف در مشرق و ديگرى در مغرب است، پس هنگامى كه از نماز فارغ شد، به عدد تمام فرشته‌ها براى او درجه نوشته مى‌شود.

پيامبر اكرم(صلی الله علیه وآله وسلم) به مولای متقیان امیرالمؤمنین علی علیه‌السلام فرمود: ٣چيز مايه انبساط خاطر و باعث شادي مؤمن است:

١- ديدار دوستان.

٢- افطار كردن روزه.

٣- عبادت و شب زنده‌داري در پايان شب.

بهترین شما کسانی هستند که در سخن گفتن مؤدبند، گرسنگان را سیر می کنند و در شب آن هنگام که مردم همگی در خوابند، نماز می‌خوانند.

پیامبر اکرم صلی‌الله علیه و آله وسلم به حضرت علي علیه‌السلام فرمودند:
يا علي ۵ چیز دل را روشن می‌کند.

۱- بسیار قل هو الله خواندن.

۲- کم خوراکی.

۳- مجالست با علما.

۴- نماز شب.

۵- رفتن به مسجد برای نماز.

امام علی (ع) فرمودند: قیام شب موجب صحّت جسم و خشنودی پروردگار و در معرض رحمت او قرار گرفتن و تَمَسّک به اخلاق پیامبران است.

روايت ديگرى است كه در بحارالانوار، از علل الشرايع به سندى از على بن محمد نوفلى نقل شده است كه مى‌فرمايد:
«قال سمعته يقول ان العبد ليقوم فى الليل فيميل به النعاس يمينا و شمالا و قد وقع ذقنه على صدره فياءمر الله تعالى ابواب السماء فتنفتح ثم يقول الملائكة انظروا الى عبدى ما يصيبه فى التقرب الى بما لم افترض عليه راجيا منى لثلاث خصال ذنبا اغفره له او توبة اجددها له اورزقا ازيده فيه اشهدوا ملائكتى انى قد جمعتهن له».
شنيدم امام جعفرصادق (ع) فرمود: به درستيكه گاهى بنده خدا آخر شب بيدار مى‌شود، درحاليكه از كسالت خواب به چپ و راست خم مى‌شود و يا سرش را خم كرده و چانه‌اش را به سينه مى‌چسباند، پس در اين هنگام، خداى تعالى امر مى‌كند، تا درهاى آسمان باز مى‌شود، سپس به فرشتگان مى‌فرمايد: به بنده من نگاه كنيد، با آن كه نماز شب را بر او واجب ننموده‌ام، ولى به سبب تقرب به من، خود را به چه زحمتى وادار نموده است و يكى از اين سه خواسته را از من مى‌خواهد: ١- يا گناه او را بيامرزم و يا
٢- تجديد توبه نموده با من رابطه برقرار كند و يا
٣- آن كه روزى بيشترى مى‌خواهد اى فرشتگان! شما شاهد باشيد هر ٣جهت را به او بخشيدم.

حضرت امام جعفرصادق علیه السلام در مورد نماز شب مي‌فرمايند: «تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا و طمعا و مما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما اخفى لهم من قرة اعين جزاء بما كانوا يعملون».
آنها شب هنگام از بسترها برميخيزند و پروردگارشان را با بيم و اميد ميخوانند و از آنچه به آنها روزي داده‌ايم انفاق ميكنند، اما هيچكسي نمي‌داند خداوند چه پاداشهائى كه موجب روشنى چشمها ميشود در برابر اعمالشان قرار داده است.

«نماز شب» باعث زيبايي سيما، و نيكويي اخلاق و خوشبويی بدن و فراوانی رزق و مايه اداي «قرض» و موجب از بين رفتن غم و باعث تقويت نور چشم است.

«لانهم خلوا بالله فكساهم الله من نوره».(٢٣)
كسى كه اهل نماز شب است روى او نيكو و نورانى مى شود. زيرا آنها با خدا خلوت نمودند در عوض خدا آنها را به كسوت نور خود درآورد.

نماز شب، روى انسان را نيكو و خلق او را خوب و بويش را پاكيزه و رزق را زياد مى‌كند و موجب ادا شدن قرض و برطرف شدن غم و اندوه و باعث زيادى نور چشم ميگردد.

توضيح آنكه روزی رسان خدا است و او به خاطر این که این افراد نماز شب می‌خوانند، این پاداش (رزق فراوان) را به آنان عطا می‌کند. احتمال دیگر این است: وقتی انسان نماز شب می‌خواند و دعا می‌کند و از خدا حاجات خود را می طلبد، مخصوصاً اگر دعا کند که خدایا روزی مرا زیاد بگردان، دعایش مستجاب می‌شود.
در هر صورت برای رزق و روزی غیر از عوامل مادی از قبیل تلاش برای کسب رزق و روزی، عوامل معنوی نیز مانند دعای پدر و مادر، نماز شب، دعا کردن و صدقه دادن مؤثر است.
نباید همه عوامل را مادی بدانیم، بلکه یک سری عوامل معنوی نیز می‌تواند علّت یا جزء علّت باشد.

محبوب القواب مردم مى‌شود و مؤيد مردم مي‌شود و زنى كه شوهرش به او مايل نباشد از بركت نماز شب، بسيار به او مايل مي‌شود.

روايت ديگرى بحارالانوار از ثواب الاعمال، به سندى از امام جعفرصادق علیه السلام چنين نقل مي‌كند كه:
«جاء رجل الى ابى عبدالله عليه السلام فشكا اليه الحاجة فاء فرط فى الشكاية حيت كاد ان يشكو الجوع فقال له ابوعبدالله عليه السلام يا هذا اتصلى فقال الرجل نعم فالتفت ابوعبدالله عليه السلام الى اصحابه فقال كذب من زعم انه يصلى بالليل و يجوع بالنهار ان الله تبارك و تعالى ضمن صلاة الليل قوت النهار».
شخصى خدمت امام جعفرصادق علیه السلام آمد و اظهار فقر و تنگدستى كرد و از حال خود بسيار بد گفت (حتى آنكه گفت اكنون گرسنه‌ام و غذا نخورده‌ام) حضرت به او فرمود: ببينم تو نماز شب مى‌خوانى؟ راوى گفت: آن شخص پاسخ داد: آرى، پس امام جعفرصادق علیه السلام رو كردند به اصحاب و فرمودند: هر كس خيال كند كه نماز شب مي‌خواند و روز گرسنه باشد، او دروغ مي‌گويد: زيرا خداوند متعال ضمانت فرموده كه در برابر نماز شب، رزق و روزى روز را بدهد.

امام جعفرصادق علیه السلام فرمود: مرا خوش نيايد از آن بنده كه قرآن خوانده (و فضيلت نماز شب را دريافته) و شب هم بيدار بشود ولى برنخيزد تا بامداد كه نماز صبحش بخواند. از آن حضرت رسيده كه نماز شب كفاره گناهان روز است.

مفضل بن عمر از حضرت امام جعفرصادق علیه السلام و آن بزرگوار از پدرش، از پدران بزرگوارش علیهم‌السلام نقل مي‌كند كه رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم فرمود:
خداوند جّل جلاله به دنيا وحي كرد: هر كس در خدمت تو باشد، تو او را به رنج و تعب بيانداز و هركسي كه تو را رها كند، تو در خدمت او باش و هرگاه بنده در دل شب تار، با مولاي خود خلوت كند و با او به راز و نياز بپردازد، خداوند نور را در دل او جايگزين فرمايد.
و چون بگويد: اي ربّ و اي ربّ من، خداوند جليل جلّ جلاله، صدايش كرده و گويد لبّيك (بله، بله) اي بنده من، بخواه از من تا عطايت كنم، به من توكّل نماي تا كفايتت كنم، سپس خداوند جلّ جلاله به فرشتگانش مي‌فرمايد: اي فرشتگان من، بنده‌ام را بنگريد، در دل اين شب تيره با من خلوت كرده است. در حاليكه بطالت پيشگان به لهو و لعب مشغولند و غفلت زدگان در بستر خواب خفته‌اند، اينك گواه باشيد كه من به طور حتم او را آمرزيدم.

امام جعفرصادق علیه السلام فرمود: «علیکم بصلاة اللیل فأنّها سنّة نبیّکم و دأب الصالحین قبلکم و مطردة الداء عن اجسادکم».
بر شما باد به نماز شب خواندن، زیرا سنت پیامبرتان است و روش صالحان قبل از شما بوده و دردها را از جسم شما برطرف می‌کند.

باز از حضرت نقل شده است: «صلاة الیل تبیّض الوجه و صلاة اللیل تطیّب الریح و صلاة الیل تجلب الرزق».
نماز شب چهره را شاداب می‌کند و باعث خوشبویی بدن می‌گردد و باعث رزق و روزی می‌شود.

نماز شب موجب مباهات خداوند بر ملائكه و فرشتگان مى‌شود.

اين آيه شريف «و الذاكرين الله كثيرا و الذاكرات» شامل او مى‌شود كسانی كه زياد ذكر خدا را مي‌گويند از مرد وزن هر كه باشد (خداوند بهشت را براى آنها مهيا مي‌كند).

مشرف به جواب لبيك از جانب پروردگار عالم مي‌شود زيرا خداوند مجيب الدعوات است و دعاى بندگان مخلص را اجابت مي‌كند و نور خدا در قلب او ثابت مي‌شود و گناهان او آمرزيده مي‌شود.

زينت آخرت است، چنانكه مال و فرزندان زينت دنيا هستند.

نور چهره و جمال او در قيامت طبق روايتى پانصد سال راه و طبق روايت ديگر سه هزار سال راه مي‌رود و روشنى مي‌دهد. و هفت صف از ملائكه كه هر صفى از مشرق تا مغرب باشد در عقب او صف می‌بندند و به عدد هر ملک و فرشته‌اى به او درجه و مقام دهند.

هنگامیکه نماز شب نصیب زن یا مردی شود، و او برای خدا بپا خیزد و وضو بگیرد، با نیت راستی و قلب سلیم و چشم گریانی نماز شب گذارد، خداوند پشت سر او هفت صف از ملائکه که هر صفی را شماره نتوان کرد مگر خود خدا، قرار دهد. یک جانب هر صف به مشرق و دیگری به مغرب است. پس وقتی از نماز فارغ شود خداوند به تعداد آن ملائکه، برای نماز گذارنده درجاتی می‌نویسد.

از امام زین العابدین علیه السلام سؤال کردند: چرا متهجدان (عبادت کنندگان) در شب، خوش چهره‌ترین مردم هستند؟ حضرت فرمود: «برای این که آنان با خدا خلوت می کنند و خداوند از نور خودش به آنان عطا می‌کند».

فوايد اخروی نماز شب

در سوره سجده (آيه ١٧) خداوند مي‌فرمايد:
«فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ ‏».
مردان خدا براى انجام نيايش سحرگاهان و نماز شب، از بستر گرم فاصله مى‏گيرند و به نماز شب مشغول مى‏شوند، پاداش آنان، غير از بهشت و حوريان و... چيزهايى است كه خداوند برايشان ذخيره كرده كه موجب روشنى ديدگانشان است.

رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم در مورد فوايد اخروي نماز شب مي‌فرمايد:
نماز شب براي صاحبش چراغی مي‌شود در تاريكی قبر.
پيامبر اكرم صلی الله علیه و آله وسلم فرمود: نور مؤمن در روز قيامت، نماز در دل شب می‌باشد.

همچنين در بحارالانوار، از مجالس صدوق به سندى از ابن عباس نقل مي‌كند:
«قال رسول الله صلى الله عليه و آله فى حديث فمن رزق صلاة الليل من عبد او امة قام لله مخلصا فتوضا وضوءا سابغا و صلى الله عزوجل بنية صادقة و قلب سليم، و بدن خاشع و عين دامعة جعل الله تعالى خلفة تسعة صفوف من الملائكة فى كل صف ما لايحصى عددهم الا الله احد طرفى كل صف فى المشرق و الاخر بالمغرب قال فاذا فرغ كتب الله عزوجل له بعددهم درجات».
هر بنده‌اى كه توفيق خواندن نماز شب پيدا كند (مرد يا زن) و با اخلاص آخر شب از خواب برخيزد و وضوى كاملى بگيرد و با نيت پاک و قلبی سالم و بدنى با خشوع و چشمى اشک بار نماز بخواند، خداى تعالى پشت سر او نه صف فرشته قرار مي‌دهد كه عدد هر صفى را غير از خدا هيچ كس نمي‌تواند بشمارد؟ يك طرف صف در مشرق و ديگرى در مغرب است، پس هنگاميكه از نماز فارغ شد، به عدد تمام فرشته‌ها براى او درجه نوشته مي‌شود.

رسول خدا صلى الله عليه و آله وسلم فرمود:
در قيامت پس از آن كه خداوند همه انسانها را جمع كند، منادى ندا مى‌كند و مى‌گويد:
پيش آيند كسانى كه در نيمه‌هاى شب از بستر خواب دور مى‌شدند و خدا را مى‌خواندند و از خشم و غضبش بيمناک و به رحمتش اميدوار بودند.
آنگاه جمعى پيش روند و قبل از ديگران به جايگاههاى خود (در بهشت) وارد شوند و بعد از آنان به حساب مردمِ ديگر رسيدگى نمايند.

پيامبر اكرم صلی الله علیه و آله وسلم مي‌فرمايد: وقتی روز قيامت شد، نماز شب شخص ظهور می‌کند و اين آثار برای اوست: نماز در بالای سرش سايه‌بان است. بر سرش چون تاجی است. لباس بدن نمازگزار است (آنجا که همه عريانند) نوری است که در برابرش می‌تابد. ميان شخص و آتش حائل و فاصله می‌شود. در برابر خداوند متعال برای مؤمن برهان می‌باشد. در ميزان اعمال انسان سنگين است. جواز عبور از صراط است.
کليد بهشت است.

حضرت مولای متقیان امیرالمؤمنین علی علیه‌السلام كه در مورد فضيلت نماز شب فرموده‌اند: نماز شب بر طرف كننده وحشت قبر است.
اميرالمونين علی علیه‌السلام فرمود: هر کس يک شب تمام به عبادت به سر برد، در حالی که قرآن شريف را تلاوت کند و هم در رکوع و سجود و ذکر خدا باشد، مشعلی از نور در قبر او بزنند و تيرگی گناه و حسد را از قلب او بر طرف سازند، او را از عذاب قبر ايمن گردانند و بيزاری و برات آزادی از جهنم بدو عطا کنند.

امام جعفرصادق علیه السلام فرمود: هر عمل نيكى در قرآن ثوابى برايش مقرر شده جز نماز شب كه خداوند عز و جل به جهت اهميت آن ثوابى برايش ذكر ننموده و فرمود: (تَتَجَافَىٰ جُنُوبُهُمْ ).

نماز در آخر شب افتخار مؤمن و زینت او در دنیا و آخرت است.

امام جعفرصادق علیه السلام مى‌فرمايد: «ثلاثة هن فخر المؤ من و زينة فى الدنيا و الاخرة، الصلوة فى آخر الليل و ياسه مما فى ايدى الناس و ولاية الامام من آل محمد».
سه چيز است كه افتخار مؤمن و زينت او در دنيا و آخرت است نماز در آخر شب، و بي‌اعتنائى به آنچه در دست مردم است، و ولايت امام از اهلبيت پيامبر (صلى اللّه عليه و آله و سلّم).

امام جعفرصادق علیه السلام فرمودند: در روز قيامت همه چشمها گريان است مگر سه چشم:
١- چشمی كه از (ديدن و نظر به) آنچه خداوند حرام كرده بر هم نهاده شده.
٢- چشمی كه در راه طاعت خداوند بيداري كشيده.
٣- چشمی كه در دل شب از ترس خدا گريسته است.

حضرت ثامن الحجج علی ابن موسی الرضا علیه آلاف تحیه و ثنا فرمود: بر شما باد به نماز شب كه هر آن بنده در آخر شب برخيزد و هشت ركعت (نماز شب) و دو ركعت شفع و يك ركعت وَتر بخواند و در قنوت خود هفتاد بار استغفار كند از عذاب قبر و عذاب دوزخ ايمن گردد و عمرش دراز شود و روزيش وسعت يابد.

حضرت رضا علیه آلاف تحیه و ثنا فرمودند: «نماز شب خواندن را بر خود لازم بدانيد زيرا هر بنده مؤمني كه هشت ركعت نماز شب و دو ركعت نماز شفع و يك ركعت نماز وتر بخواند و در قنوت وتر ٧٠ مرتبه استغفار كند، خداوند او را از عذاب قبر و از عذاب آتش نجات مي‌دهد و عمرش را در دنيا طولاني ميكند و در زندگي اقتصادي خداوند به او وسعت و گشايش ميدهد و در هر خانه‌اي كه در آن نماز شب خوانده شود، آن خانه براي مردم آسمان روشنايی مي‌دهد همانطوري كه ستارگان آسمان برای مردم روی زمين روشنايی مي‌بخشند».

١- باعث خشنودي خدا و دوستي ملائكه است.
٢- باعث مباهات خداوند بر فرشتگان است.
٣- باعث درخشش براي اهل آسمان همانند ستارگان است.
۴- باعث روشني دل است.
۵- باعث استجابت سريع دعا است.
۶- باعث پزيرش توبه و پاک شدن از گناهان از جانب حضرت حق است.
٧- باعث كفاره گناهان است.
٨- باعث زيبايی صورت و شادابی چهره و نوراني شدن آن در طول روز است.
٩- باعث سلامتي و تندرستي و رفع انواع بيماريهاي جسمي و روحي است.
١٠- باعث از بين رفتن غم و اندوه و تقويت نور چشم است.
١١- باعث تمسک يافتن به اخلاق انبياء و اولياي خداوند است.
١٢- باعث انجام دادن سنّت پيامبران و صالحان است.
١٣- باعث تابش نور خدا به او مي‌شود.
١۴- باعث مهر و محبت و محبوب القلوب شدن بين مردم است.
١۵- باعث افزايش عمر است.
١۶- باعث جلب رزق و روزي فراوان و ادعاي قرض است.
١٧- باعث نوعي صدقه است.
١٨- باعث نوشته شدن چهار ثواب بزرگ براي خود است.
١٩- خداوند نه صف از ملائكه پشت سر نمازگزار قرار مي‌دهد.
٢٠- كليد رفتن به بهشت و جواز عبور از پل صراط است.
٢١- زينت آخرت و نور مؤمن در آخرت است.
٢٢- نماز شب همچون سايباني در روز قيامت است بر سرش.
٢٣- نماز شب لباس بدن نمازگزار است در روز قيامت درحالي كه همه عريانند.
٢۴- نماز شب در روز قيامت همچون نوري در برابرش است و چشم نمازگزار نماز شب در روز قيامت شادمان است.
٢۵- نماز شب ميان شخص نمازگزار و آتش جهنم همچون حائلي فاصله مي‌گذارد.
٢۶- ميزان اعمال خوب نمازگزار در روز قيامت سنگين است.
٢٧- نماز شب همچون تاجي در روز قيامت است بر سرش.
٢٨- چراغی است براي تاريكی قبر و برطرف كننده وحشت تاريكی قبر است.
٢٩- نماز شب همچون مشعلي نورانی است در تاريكی قبر.
٣٠- نماز شب، نمازگزار را از عذاب قبر ايمن مي‌كند و برات آزادي از آتش جهنم است.

منابع؛
١- ﺗﺬﮐﺮه ﺍﻻﻭﻟﯿﺎ عطار نیشابوری.
٢- برهنه ، خالی ، سالم .
٣- مزین ، آراسته.
۴- مصیبت ها.
۵- آنچه در کتب تراجم و غیره تفحص نمودیم شرح حال وی را نیافتیم.
۶- عقیده عالمان نجوم و علوم غریبه و بعضی از حکما بر آن است که: ستارگان و افلاک در سرنوشت انسان تاثیر دارد و تدبیر امور افراد به دست آنها سپرده شده، و بعضی از آنها را سعد، و بعضی دیگر را نحس می دانند (رک: فرهنگ معارف اسلامی ج ٣ ، ص ١٩٩۶). روایاتی از اهل بیت علیهم السلام در مذمت و رد این نوع اعتقاد و طرز تفکر وارد شده و فقهاء بزرگ شیعه مانند: علامه حلی و دیگران، اعتقاد به تاثیر ستارگان و ارتباط حرکات موجودات به حرکت افلاک و ستارگان را کفر می دانند.رک: بحارالانوارج ۵٨ ص٢١٧- ٣١١ و منتهی المطلب ج٢ص ١٠١۴.
٧- تربیع و تسدیس از اصطلاحات نجومی است، که هرگاه فاصله دو ستاره با همدیگر ٩٠ درجه (سه برج) باشد آنرا تربیع گویند. و اگر فاصله ۶٠ درجه (دو برج) باشد آنرا تسدیس گویند. (حاصل تقسیم ٣۶٠ برعدد ۴ و ۶).
٨- نگاه ستاره زحل را کیوان گویند، که نحس اکبر هم نامیده اند. فرهنگ معارف اسلامی ج ٣ ، ص ١۶٢١.
٩- مراد ستاره مریخ است که اهل فن او را نشانه نحوست دانند. مدرک یاد شده ص ١٩٩٨.
١٠- اشاره به قضیه برگشتن خورشید برای مولای متقیان امیرالمؤمنین علی علیه‌السلام است، که بنا به نقل مورخین متعدد: روزی حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم سر بر روی زانوی حضرت علی علیه‌السلام نهاده و در حال گرفتن وحی بود. که این به قدری طول کشید که آفتاب غروب نمود، و نماز عصر حضرت علی علیه‌السلام قضا شد. سپس به دعای حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم آفتاب برگشت و حضرت نمازش را به جا آورد و دوباره خورشید غروب کرد.
جهت اطلاع بیشتر رجوع شود به کتاب: الغدیر، ج ٣ ، ص ١۴٠.
١١- برگرفته از معراج السّعادت (ملا احمد نراقی)صفحه ٢٨.
١٢- مجمع البیان: ج ١٠ ص ٧۵۵.
١٣- غرر الحكم، ص ۳۶۲.
١۴- وسائل الشيعه، ج ۱۱، ص ۱۶۴.
١۵- بحارالانوار، ج ۶۷، ص ۷۳ به نقل از اخلاق در قرآن، ج ۱، ص ۲۵۵.
١۶- مستدرك الوسائل، ج ۱۲، ص ۱۵۴.
١٧- همان مدرك، ص ۱۵۳.
١٨- بحارالانوار، ج ۸۹، ص ۲۵۰.
١٩- غرر الحكم به نقل از ميزان الحكمه، ج ۲، ص ۴۰۹.
٢٠- مستدرك الوسائل، ج ۱۲، ص ۱۵۴.
٢١- اسرار الطلوة، حاج ميرزا ملكي تبريزي، ص ۴۵۵.
٢٢- من لا يحضره الفقيه : ۱/۴۷۴/۱۳۷۰.
٢٣- علل الشرئع ١/٣۶۶.

شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.

bultannews@gmail.com

انتشار یافته: ۴۷
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۸
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴۰۰/۰۱/۲۷ - ۱۲:۳۷
0
0
امیرالمومنین علی(علیه السلام) :

هر ڪس نماز صبح را بر پا دارد و پس از نماز در جایش بنشیند (تاخورشید طلوع کند) و «سوره توحید» را یازده مرتبه قبل از طلوع خورشید قرائت ڪند آن روز مرتڪب گناه نمےشود، هر چند شیطان به سوی او طمع ڪند.

ثواب الاعمال ص ۳۴۱
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴۰۰/۰۱/۲۷ - ۱۲:۴۳
0
0
بین الطلوعین |

مرحوم «صدوق» با سند معتبرى از امیر مؤمنان حضرت على(علیه السلام) نقل کرده است که آن حضرت فرمود : هر کس سوره هاى #توحید و #قدر و همچنین #آیةالکرسى را یازده بار پیش از طلوع آفتاب بخواند، از خسارتهاى مالى محفوظ مى‌ماند.

از مجربات است که قرائت یازده مرتبه آیت الکرسی در مراقبات روز سالکین موثر است.

میتوانید این یازده مرتبه را در روز پخش کنید ؛ به عنوان مثال بعد از هر وضو قرائت کنید . ( زیرا بعد از هر وضو ، آیت الکرسی مستحب است. )
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴۰۰/۰۱/۲۷ - ۱۲:۴۴
0
0
صلوات : تنها دعايي هست كه حتما مستجاب مي شود.
صلوات : بهترين هديه از طرف خداوند براي انسان است.
صلوات : تحفه‌اي از بهشت است.
صلوات : روح را جلا مي‌دهد.
صلوات : عطري است كه دهان انسان را خوشبو مي‌كند.
صلوات : نوري در بهشت است.
صلوات : نور پل صراط است.
صلوات : شفيع انسان است.
صلوات : ذكر الهي است.
صلوات : موجب كمال نماز مي‌شود.
صلوات : موجب كمال دعا و استجابت آن مي‌شود.
صلوات : موجب تقرب انسان است.
صلوات : رمز ديدن پيامبر در خواب است.
صلوات : سپري در مقابل آتش جهنم است.
صلوات : انيس انسان در عالم برزخ و قيامت است.
صلوات : جواز عبور انسان به بهشت است.
صلوات : انسان را در سه عالم بيمه مي‌كند.
صلوات : برترين عمل در روز قيامت است.
صلوات : سنگين‌ترين چيزي است كه در قيامت بر ميزان عرضه مي‌شود.
صلوات : محبوب‌ترين عمل است.
صلوات : آتش جهنم را خاموش مي‌كند.
صلوات : فقر و نفاق را از بين مي‌برد.
صلوات : زينت نماز است.
صلوات : بهترين داروي معنوي است.
صلوات : گناهان را از بين مي‌برد

اللَّـهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّد وآلِ مُحَمَّد. وَعَجِّلْ فَرَجَهُم
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴۰۰/۰۱/۲۷ - ۱۲:۵۴
0
0
احسنت
جهاد با نفس
امام علی علیه‌السلام فرمود: ترک خطا و گناه آسان‌تر از توبه است؛ ای بسا یک ساعت شهوترانی باعث اندوه فراوان و طولانی شود، و مرگ رسواگر دنیا است و [یاد آن] برای صاحب خرد شادی و سروری را باقی نمی‌گذارد. وسائل‌الشیعه، ج۱۵، ص۳۰۹ ...
کمالوند
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴۰۰/۰۱/۲۷ - ۱۳:۰۱
0
0
درود بیکران حاج آقای عزیز
نماز و روزهاتون قبول
مطلب تون فوق العاده زیبا ست

نوشته‌اند مردى از ابن سیرین پرسید: تعبیر اذان گفتن در عالم خواب چیست؟ گفت: رفتن به حج. دیگرى همین مسأله را پرسید، گفت: دست به دزدى برده‌اى. آنگاه درباره اختلاف این دو تعبیر با اینكه خواب هر دو یكى بود گفت: چهره اولى را چهره‌اى نیكو و پسندیده و دینى دیدم ، تعبیر خوابش را از آیه ( وَاَذِّنْ بِالنَّاسِ بِالْحَجِّ ) گرفتم . اما چهره دومى را چهره خوبى ندیدم ، تعبیر خوابش را از آیه ( اَذَّنَ مُؤَذِّنٌ اَیَّتُهَا الْعیرُ اِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ ) گرفتم.

ابن سیرین مى‌گوید: در بازار به شغل بزازى اشتغال داشتم، زنى زیبا براى خرید به مغازه‌ام آمد، در حالى كه نمى‌دانستم به خاطر جوانى و زیباییم عاشق من است، مقدارى پارچه از من خرید و در میان بغچه پیچید، ناگهان گفت: اى مرد بزاز ! فراموش كرده‌ام پول همراه خود بیاورم ، این بغچه را به كمك من تا منزل من بیاور و آنجا پولش را دریافت كن ! من به ناچار تا كنار خانه او رفتم ، مرا به دهلیز خانه خواست ، چون قدم در آنجا گذاشتم در را بست و پوشش از جمال خود برگرفت و اظهار كرد : مدتى است شیفته جمال توام و راه رسیدن به وصالت را در این طریق دیدم ، اكنون در این خانه تویى و من ، باید كام مرا برآورى ، وگرنه كارت را به رسوایى مى‌كشم .

به او گفتم : از خدا بترس ، دامن به زنا آلوده مكن ، زنا از گناهان كبیره و موجب ورود به آتش جهنم است . نصیحتم فایده نكرد ، موعظه‌ام اثر نبخشید ، از او خواستم از رفتن من به دستشویى مانع نشود ، به خیال اینكه قضاى حاجت دارم مرا آزاد گذاشت . به دستشویى رفتم ، براى حفظ ایمان و آخرت و كرامت انسانى‌ام سراپاى خود را به نجاست آلوده كردم ، چون با آن وضع از آن محل بیرون آمدم ، درب منزل را گشود و مرا بیرون كرد ، خود را به آب رساندم ، بدن و لباسم را شستم ، در عوض اینكه به خاطر دینم خود را ساعتى به بوى بد آلودم ، خداوند بویم را همچون بوى عطر قرار داد و دانش تعبیر خواب را به من مرحمت فرمود!
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴۰۰/۰۱/۲۷ - ۱۳:۱۱
0
0
سلام استاد داستان ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻣﻮﻓﻖ تون بسيار عالي
راستي مطلب زير مقداري از پروژه ام كه مي بايست تقديم تون كنم
خيلي چيزهاي خوبي ازتون ياد گرفتم ؛...ممنونم

مطابق آیات قرآن کریم تأثیر گناهان در زندگی انسان، از امور مسلم است و بیشترین آثار وضعی زیان‌بار گناهان، دامنگیر افرادی می‌شود که با اختیار و آگاهی مرتکب آن شوند؛ اما کسانی که بدون اطلاع از گناه بودن عملی مرتکب آن شده‌اند با اندک تلاشی می‌توان آثار منفی آن گناهان را زدود، امری که در روایات اهل بیت (ع) راه‌های جبران آن ذکر شده است.

هشدار امام رضا علیه السلام!

یکی از آثار انجام گناه آن است که دیگر دعاها مستجاب نمی شود و خداوند انسانهای بد را بر آنها مسلط می کند. از این رو بر همه واجب است که با امر به معروف و نهی از منکر زمینه های اعمال گناه آلود را در جامعه کاهش دهند. امام رضا علیه السلام در همین موضوع می فرماید: لَتَأمُرَنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَ لَتَنْهَنَّ عَنِ الْمُنْکَرِ، اَوْ لَـیَسْتَـعْمِلَنَّ عَلَـیْکُمْ شِـرارُکُمْ فَیَدْعُو خِیارُکُمْ فَلا یُسْتَجابُ لَهُمْ؛ حتـما امر به معروف و نهى از منکر کنید و گرنه اشرارتان بر شما مسلّط و حاکم مى‏ شوند، آنـگاه خوبانتـان هم دعـا مى‏ کنند، امّا دعـایشان مستجـاب نمى ‏شـود.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴۰۰/۰۱/۲۷ - ۱۳:۱۹
0
0
همه بدبختي آدمها از نفس شونه
امیرالمؤمنین علیه‌السلام:
أعظمُ الخطایا اِقتِطاعُ مالِ امرِیءٍ مُسلِمٍ بِغَیر حَقٍّ.
عظیم‌ترین گناهان، خوردنِ به ناحق و تجاوز به مال یک مسلمان است.
تحف‌العقول، ص ٢١٧
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴۰۰/۰۱/۲۷ - ۱۳:۲۸
0
0
درود حضرت استاد ممنونم كه راجع به نماز شب و آثارش فرمايش كرديد به شدت در اين ماه بهش نياز داريم

سوال از حضرت آیت‌الله بهجت
برای توفيق نماز شب، نماز صبح 《 نماز جماعت》در اول وقت و توجه داشتن ذات اقدس حضرت ربوبی چه کنیم؟
حضرت آیت‌الله بهجت
در اوقات توفیق، مسامحه(تنبلی ) نکنید، در سایر اوقات موفق می شوید.
به سوی محبوب ، ص ۷۷
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴۰۰/۰۱/۲۷ - ۱۳:۳۳
0
0
آدينه تون بخير
از اينكه به موضوع نفس پرداختيد
كاري بس پسنديده نموديد
هميشه حضرت آیت‌الله بهجت قدّس‌سرّه: سر درس به موضوع نفس مي پرداختند و مي فرمودند
تا رابطه‌ی ما با ولی‌ّامر؛ امام زمان(عج) قوی نشود، کار ما درست نخواهد شد و قوت رابطه‌ی ما با ولی‌ّامر(عج) هم در اصلاح نفس است.
انيسه باقري قم
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴۰۰/۰۱/۲۷ - ۱۳:۳۷
0
0
‍ از حضرت صادق سلام اللّه علیه روایت است که ،
چون بندۀ مؤمن‌‎ ‌‏داخل قبر شود، نماز در جانب راست او و زکات در جانب چپ او است،
و‌‎ ‌‏خوبی او بر او سایه افکند
و صبر در گوشه ای قرار گیرد؛
و چون دو ملکی که موکّل‌‎ ‌‏سؤالند داخل شوند،
صبر به نماز و زکات و نیکویی گوید:
«با شما باد یاری‌‎ ‌‏رفیقتان و اگر شما عاجز شدید من با او هستم.»"

‏پس ای عزیز، دامن همّت به کمر زن و دست طلب بگشای و با هر تعب‌‎ ‌‏و زحمتی است حالات خود را اصلاح کن و شرایط روحیّۀ نماز اهل معرفت را‌‎ ‌‏تحصیل کن؛
و از این معجون الهی که با کشف تامّ محمدی صلّی اللّه علیه و‌‎ ‌‏آله برای درمان تمام دردها و نقصهای نفوس فراهم آمده استفاده کن؛
و خود را‌‎ ‎تا مجال است از این منزلگاه ظلمت و حسرت و ندامت و چاه عمیق بُعد از‌‎ ‌‏ساحت مقدس ربوبیّت جلّ و علا کوچ ده و مستخلص کن و به معراج وصال و‌‎ ‌‏قرب کمالْ خود را برسان؛
که اگر این وسیله از دست رفت وسایل دیگر منقطع‌‎ ‌‏است.

" ‌‏اِنْ قُبِلَتْ قُبِلَ ما سِواها؛ وَ إنْ رُدَّتْ رُدَّ ما سِواها "
"اگر (نماز) پذیرفته شد سایر اعمال پذیرفته می شود؛
و اگر ردّ شد کارهای دیگر (نیز) ردّ می شود."
کتاب آداب الصلوة ص4و5
حضرت آیه الله العظمی امام خمینی
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴۰۰/۰۱/۲۷ - ۱۳:۴۶
0
0
حاج آقا از شما و بولتن متشكرم كه ماها را ياد آخرت و مرگ مي اندازيد
داستان من هم خالي از لطف نيست تقديم كردم
در اين روز عزيز ان شاء الله خداوند همه گذشتگان را مورد رحمت قرار دهد
کرامتی از آیت الله سید جمال گلپایگانی ره

‌مرحوم آقا سید جمال (گلپایگانی) بسیار به زیارت اهل قبور می رفت.
به طوری که آقایی با خود می گوید: این آقا مثل اینکه کار مهمتری ندارد. مرجع تقلید است و این همه مشکلات وقت و بی‌وقت به وادی السلام می رود.
روزی همین آقا به منزل آقای (سید) جمال می رود، آقا آهسته در گوش وی می گوید ما به وادی السلام می‌رویم تا مبتلا به فلان و فلان نشویم، اشاره می کند به برخی از امراض روحی آن شخص که مبتلا به آن بوده است.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴۰۰/۰۱/۲۷ - ۱۳:۵۳
0
0
امن از نفس
امن از نفس
امن از نفس

آری! این بت اکبر و فرعون کبیر، چه به ظاهر کلاغی سیاه و یا در صورت طاووسی با پرهای زیبا، چه به صورت ظلمانی و چه در هیئت نورانی، باید برای رسیدن و وصال به او ذره ذره در نور خورشید عشق، محو شود و نه اینکه گفته اند: آنجا جز آنکه جان بسپارند چاره نیست، که حضرت على علیه السلام می فرمایند:

"يَموتُ النّاسُ مَرّةً و يَموتُ أحَدُهَم في كُلّ يَوم سَبعينَ مَرّة مِن مُجاهَدةِ أنفُسِهِم في مُخالَفَة هَواهُم و الشَّيطانُ الّذي يَجري في عُروقِهِم"

همه مردم یک بار می میرند، ولی ایشان [اهل آخرت] به خاطر مجاهده با نفس و خواهشهای نفسانی و شیطانی که در رگهایشان جاری است، در هر روز هفتاد بار جان می سپارند.»

به قول جلال الدین مولوی آن که در جبهه جنگ شهید می شود، یک بار جان می دهد و اسم شهید هم رویش می ماند، اما سالک راه خدا هر روز در مجاهده و جنگ با نفس بارها و بارها شهید می شود و کسی هم از شهادت او باخبر نمی شود!

نفس بانگ آورد آن دم از درون
با فصاحت بی دهان اندر فسون
هیچ کس را نیست از حالم خبر
که مرا تو می کشی بی خواب وخور
در غزا بجهم به یک زخم از بدن
خلق بیند مردی و ایثار من

اما ای عزیز! و ای سالک طریق! اگر تو نیز جویای حقیقتی بدان که در هر بار مجاهدت نفس، هر بار گذشت از یک نگاه حرام، یک سخن،فکر یا لذت حرام و با هر بار عمل برخلاف نفس اماره ات، نامت را در صحیفه مجاهدان و شهدای راه خدا می نگارند.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴۰۰/۰۱/۲۷ - ۱۳:۵۷
0
0
‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ ‍ نکته ای مهم از حقیقت معرفت النفس

مَن نمی دانم کی ام مَن ، لیک یک مَن در مَن است
آن که تکلیف مَنَش با مَن مَنِ مَن ، روشن است...

در زیارت ندبه ی امام عصر ارواحنا له الفداء میخوانیم:

السلام علیک یا صاحب المرأَی والمَسمع

بحار الانوار ج۹۹ ص۹۲

سلام بر تو ای صاحب هر دیدنی و شنیدنی.

برای جویندگان طریقه ی معرفت النفس این عبارت گنجینه ای بي قيمت پر از درّ و گوهرهای لایزالی است.

المرأي و المسمع مصدر میمی و توأمان با ال تعريف،مطلق هر گونه دیدن و شنیدن است.

باید در فکری عمیق و هزار ساله فرو رفت که حقیقت دیدن و شنیدن های ما چه چیز و البته فاعل حقيقي آن کیست، علی الخصوص آن هنگام که این عبارت را کنار توصیف دیگر وجود مبارکش که "عین الله الناظره و اذن الله الواعیه" است قرار میدهیم.

چه بسا فرو رفتن در این معنا،ترنم نوای

"بعد از این نور به آفاق دهیم از دل خویش
که به خورشید رسیدیم و غبار آخر شد"

برای دل بی سامان ما به ارمغان آورد.

ان شاء الله...

امام اباصالح المهدی علیه السلام
معرفت النفس
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴۰۰/۰۱/۲۷ - ۲۰:۳۲
0
0
انسان سه ساحت وجودی دارد. هویت طبیعی و حیوانی، هویت عقلانی و انسانی و هویت الهی و عرفانی. انسان ابتدا یک موجود طبیعی است و حیوانیت بالفعل دارد و باید برای رسیدن به کمال خودسازی کند؛ یعنی از نفسانیت به سوی احیای عقل و انسانیت و سپس تقویت بعد عرفانی و هویت الهی خویش مهاجرت نماید. بنابراین خودسازی باعث می‌شود که انسان از حیوانیت خارج، و با علم و تفکر عقل خود را کامل و در یک مرحله بالاتر پس از تکمیل کمال انسانی و عقلانی به وادی عشق و عرفان قدم بگذارد و به کمال نهایی خود که هویت الهی است، برسد.
روزبه
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴۰۰/۰۱/۲۷ - ۲۰:۳۸
0
0
رسول خدا(ص)

چون هلال ماه رمضان پدید آید،
درهای دوزخ بسته گردد
و درهای بهشت گشوده شود و
شیاطین به زنجیر کشیده شوند
محمد
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴۰۰/۰۱/۲۷ - ۲۰:۳۹
0
0
هیچوقت از توبه خسته نشوید
آیاهر بار که لباست کثیف میشود
آن را نمیشویی؟
گناه هم این چنین است
باید پشت سر هم استغفار کرد
تا گناهان پاک شود

【أستَغفِرُ اللّهَ رَبّی‌وأتُوبُ إلَیه】
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴۰۰/۰۱/۲۷ - ۲۰:۴۱
0
0
رمضان ماهى است كه
ابتدايش رحمت و
ميانه ‏اش مغفرت و
پايانش
اجابت است
بهار قرآن مبارک باد

آغاز یک ماه بندگی
یک ماه دلدادگی
یک ماه نور و روشنایی
یک ماه صفا و برڪت
بـر همگان مـبارک بـاد
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴۰۰/۰۱/۲۷ - ۲۰:۴۶
0
0
امیرالمومنین عليه السّلام:

اگر نسبت به دوست خود اطمینان و آرامش پيدا كردى (همه اسرار و احوال خود را در اختيار او مگذار) و جنبه احتياط را در كار او نگه دار ، و از اسرار خود نگه دار آنچه را كه ممكن است هنگامى از فاش كردن آن پشيمان شوى... .


غررالحکم
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴۰۰/۰۱/۲۷ - ۲۳:۱۸
0
0
ماه رمضان به سه قسمت تقسیم میشه

١-دهه اول رحمت
٢-دهه دوم مغفرت
٣-دهه سوم اجابت

پس دهه اول را دعا کنیم
رحمت خدا نصیب حال ما بشه
و کلمه طیبه را زیاد بخوانیم
لا اله الا الله
دهه دوم را استغفار بخوانیم
تا عفو شویم.
استغفرالله و اتوب الیه
دهه سوم برای طلب بهشت
و رهایی از جهنم دعا کنیم.
اللهم أجرني من النار وأدخلني الجنة
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴۰۰/۰۱/۲۷ - ۲۳:۲۱
0
0
#کلام_امام_زمان_عج

#ای_شیعه_ما

من همان مهدى هستم. من قيام‌گر زمان مي‌باشم كه زمين را از عدل پر مي‌كنم همانطور كه از ظلم و جور پر شده است.

الغيبة (للطوسي)/ كتاب الغيبة للحجة / النص / 254
محمد طاها موسوی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴۰۰/۰۱/۲۷ - ۲۳:۲۴
0
0
چه دعاهای زیبایی تقدیم به
شما هم گروهی های عزیزم و دوستان بولتن عزیزم

اللّهُمَّ نَوِّر قُلُوبَنا بِالْقُرآن
اللّهُمَّ زَیِّن اَخْلاقَنا بِزینَةِ الْقُرآن
اللّهُمَّ ارْزُقنا شَفاعَةَ الْقُرآن
اللّهُمَّ اغْفِرلَنا ذُنُوبَنا بِالْقُرآن
اللّهُمَّ اَکْرِمْنا بِکَرامَةَ الْقُرآن
اللّهُمَّ ارْحَمْنا بِالْقُرآن
اللّهُمَّ اخْذُلِ الْکُفّارَ وَالْمُنافِقینَ بِالْقُرآن
اللّهُمَّ اشْفِ مَرضانا بِالْقُرآن
اللّهُمَّ ارْحَم مَوْتانا بِالْقُرآن
اللّهُمَّ ارْزُقْنا تَوفیقَ الطّاعَةَ بِالْقُرآن
اللّهُمَّ ارْزُقنا حَجَّ بَیتِکَ الْحَرامَ بِالْقُرآن
اللّهُمَّ تَقَبَّل صَلاتَنا بِالْقُرآن
اللّهُمَّ تَقَبَّل تِلاوَتَنا بِالْقُرآن
اللّهُمَّ اسْتَجِب دُعاءَنا بِالْقُرآن
اللّهُمَّ اجْعَلْنا مِنَ الْمُصَلّینِ بِالْقُرآن
اللّهُمَّ اجْعَلْنا مِنَ الْمُتَّقینِ بِالْقُرآن

امیدوارم
نماز و روزه هاتون قبول باشہ

‎‌‌‌‎‌
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴۰۰/۰۱/۲۷ - ۲۳:۲۷
0
0
اگه سر سفره افطار به کسی که کنارت نشسته بگی: روزه ات قبول باشه ،اون چی جواب میده؟
حتما میگه ازشمام قبول باشه و ممنونم و کلی بهت محبت میکنه.

حالا اگه سر افطار سرت رو بالا گرفتی و به امام زمان عج گفتی،آقاجون روزه ات قبول باشه مطمئن باش آقا هر جوابی بدن ، دعاشون در حقت مستجابه .
من سر سفره افطار میگم آقاجون روزه تون قبول باشه و امید دارم به اینکه آقا بفرمایند ؛ از شمام قبول باشه ، عاقبت بخیر بشی

این پیام رو اینقدر منتشر کنین که همه سر افطار با امام زمان عج حرف بزنن و به یاد حضرت مهدی باشن.
اللهم صل على محمد وال محمد
اللهم عجل لولیک الفرج
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴۰۰/۰۱/۲۷ - ۲۳:۲۷
0
0
سلام و عرض ادب
عالي استاد
علامه حسن زاده آملي بزرگوار ميفرمايند اگر در خواندن نماز شب توفيق پيدا نكرديد تلاش نكنيد چرا كه خواندن نماز شب لياقتي ميخواهد كه از جانب خداوند هديه ميشود
asadi
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴۰۰/۰۱/۲۷ - ۲۳:۳۱
0
0
حضرت علي (ع) حاسبو قبل ان تحاسبو
محاسبه كنيد قبل از اينكه محاسبه بشويد
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴۰۰/۰۱/۲۷ - ۲۳:۳۱
0
0
" وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُون َ"

در ماه مبارک رمضان هر شب دو ساعت قبل از اذان صبح بیدار میشدند و نافله و قرآن و دعای سحر را میخواندند و به سجده طولانی میرفتند و استغفار میکردند.
#حاج_قاسم
#ماه_رمضان
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴۰۰/۰۱/۲۷ - ۲۳:۵۵
0
0
موارد جواز تاخیر نماز اول وقت |

کسى که روزه گرفته و اول افطار، یا زیاد گرسنه است یا کسانى براى افطار کردن ، منتظر او هستند مى تواند نماز مغرب را تاءخیر اندازد، اول ، افطار کند و بعد نماز مغرب را بخواند.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴۰۰/۰۱/۲۷ - ۲۳:۵۵
0
0
امام علی علیه السلام:

«اعجز الناس من عجز عن اصلاح نفسه »

ناتوانترین مردم کسی است که از اصلاح خود ناتوان باشد.

(غرر الحکم)
موسوی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴۰۰/۰۱/۲۸ - ۰۱:۰۵
0
0
‏‏تزکیه و تهذیب نفس در اسلام، سرآمد و بنیان همۀ مفاهیم اخلاقی دیگر است؛ زیرا ‏‎ ‎‏رشد، تکامل، سعادت و خوش‌بختی انسان‌ها در دنیا و آخرت را در پی‌ دارد.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴۰۰/۰۱/۲۸ - ۰۱:۰۷
0
0
امام علی علیه السلام:

«من لم یجهد نفسه فی صغره لم ینبل فی کبره »

کسی که در کوچکی با خواهش های نفسانی مجاهده نکرده باشد، در بزرگی به مقام فضل و شایستگی نائل نمی شود.

(غرر الحکم، ص 645)
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴۰۰/۰۱/۲۸ - ۰۱:۰۹
0
0
انسان در ابتدای ولادت که در این عالم قدم می‌گذارد دارای تمایلات نفسانیه و شهوت‌های حیوانی است و در واقع حیوانی بالفعل است و همانند حیوانات دارای قوای نفسانیّه است. این نفسانیّات همزمان با رشد انسان، رشد می‌کنند. حال اگر این قوا همچنان رشد یابند و تحت تعلیم انبیاء و تربیت علماء و مربیان قرار نگیرد، پس از اندک زمانی به حیوانی عجیب تبدیل می‌شود که از بسیاری جهات نفسانی از سایر حیوانات قوی‌تر خواهد بود.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴۰۰/۰۱/۲۸ - ۰۱:۱۹
0
0
شبتان پر از آرامش الهی
ممنون بابت مطلبی که در مورد فواید نماز شب فرمودید
اجر شما با مولود این ماه
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴۰۰/۰۱/۲۸ - ۰۱:۲۶
0
0
ای بی خبر بکوش که صاحب خبر شوی

تا راهرو نباشی کی راهبر شوی

در مکتب حقایق پیش ادیب عشق

هان ای پسر بکوش که روزی پدر شوی

دست از مس وجود چو مردان ره بشوی

تا کیمیای عشق بیابی و زر شوی

خواب و خورت ز مرتبه خویش دور کرد

آن گه رسی به خویش که بی خواب و خور شوی

گر نور عشق حق به دل و جانت اوفتد

بالله کز آفتاب فلک خوبتر شوی

یک دم غریق بحر خدا شو گمان مبر

کز آب هفت بحر به یک موی تر شوی

از پای تا سرت همه نور خدا شود

در راه ذوالجلال چو بی پا و سر شوی

وجه خدا اگر شودت منظر نظر

زین پس شکی نماند که صاحب نظر شوی

بنیاد هستی تو چو زیر و زبر شود

در دل مدار هیچ که زیر و زبر شوی

گر در سرت هوای وصال است حافظا

باید که خاک درگه اهل هنر
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴۰۰/۰۱/۲۸ - ۰۱:۲۸
0
0
ای بی خبر بکوش که صاحب خبر شوی

تا راهرو نباشی کی راهبر شوی

در مکتب حقایق پیش ادیب عشق

هان ای پسر بکوش که روزی پدر شوی

دست از مس وجود چو مردان ره بشوی

تا کیمیای عشق بیابی و زر شوی

خواب و خورت ز مرتبه خویش دور کرد

آن گه رسی به خویش که بی خواب و خور شوی

گر نور عشق حق به دل و جانت اوفتد

بالله کز آفتاب فلک خوبتر شوی

یک دم غریق بحر خدا شو گمان مبر

کز آب هفت بحر به یک موی تر شوی

از پای تا سرت همه نور خدا شود

در راه ذوالجلال چو بی پا و سر شوی

وجه خدا اگر شودت منظر نظر

زین پس شکی نماند که صاحب نظر شوی

بنیاد هستی تو چو زیر و زبر شود

در دل مدار هیچ که زیر و زبر شوی

گر در سرت هوای وصال است حافظا

باید که خاک درگه اهل هنر
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴۰۰/۰۱/۲۸ - ۰۱:۳۲
0
0
امام صادق(ع)فرمودند:

نمازشب، صورت را زیبا،خلق را نیکو و انسان را خوشبو می گرداند، رزق را زیاد و قرض را ادا می کند، اندوه را برطرف می سازد و چشم را جلا می دهد.(بحارالانوار، ج87، ص153)

نماز شب روزی را جلب می کند. (بحارالانوار، ج87، ص 161)

درخانه هایی که نماز شب، خوانده می شود و قرآن تلاوت می گردد، آن خانه ها نزد آسمانیان همچون ستاره ها درخشانند.(وافی، ج2، ص23)
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴۰۰/۰۱/۲۸ - ۰۲:۱۲
0
0
اگر انسان تسلیم انبیاء و اولیاء شود به یقین در فاصله‌ زمانی کوتاه، قوه‌ کامله‌ انسانیت او شکوفا می‌گردد و به فعلیّت می‌رسد و تمام قوای حیوانی او به گفته‌ حضرت امام (ره) به شأن انسانی بر می‌گردد و این قوای انسانی چنان در او تربیّت می‌شود که شیطان نفس او توسط او ایمان می‌آورد.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴۰۰/۰۱/۲۸ - ۰۲:۱۴
0
0
همانطور که اگر فرزند خطایی مرتکب شود والدینش از این امر خجل و سرشکسته می‌شوند، اگر هر یک از ما خطایی مرتکب شویم وجود مقدّس پیامبر (ص) و حضرت علی (ع) در محضر خدای سبحان و ملائکه و انبیاء شرمسار می‌شوند و به واسطه‌ این ظلمی که به پدر حقیقی‌مان کردیم، مستحق شدیدترین مصیبت‌ها و سخت‌ترین عذاب‌ها خواهیم بود.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴۰۰/۰۱/۲۸ - ۰۲:۱۵
0
0
امام علی علیه السلام:

«من لم یتدارک نفسه باصلاحها اعضل داءه و اعیی شفاءه و عدم الطبیب »

کسی که به اصلاح نفس خویش نپردازد و هر چه زودتر خود را درمان ننماید بیماری اش تشدید می شود و علاجش سخت می گردد و فاقد طبیب معالج خواهد شد.

(مستدرک، ج 2، ص 310)
سعیدی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴۰۰/۰۱/۲۸ - ۰۲:۱۷
0
0
حاج آقا دولابی میفرمودند :

شب‌های ماه رمضان است، اغلب شما جوان هستید.

وضو بگیرید
نماز بخوانید
کم حرف بزنید
کم قصه بگویید !

این چیزهایی که در تلویزیون نشان می‌دهند برای تفریح است یا برای بچه‌ها !
شما که روزه دارید کمتر این و آن را گوش دهید ، کمی به کارهایتان برسید.

نیم ساعت یا یک ساعت بعد از نماز در سجاده بنشینید و خدا را یاد کنید.

افطار که کردید، بدنتان که آرام گرفت ، به دعایی ، به ثنایی یک دقیقه خدا را یاد کنید.
با خودتان خلوت کنید ، به قرآن نگاه کنید ، یا اینکه اصلا ساکت بنشینید ، این خیلی قیمتی است.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴۰۰/۰۱/۲۸ - ۰۲:۱۸
0
0
فرزند مرحوم علامه طباطبایی(ره) :

در طول عمرم یاد ندارم پدرم در ماه مبارک رمضان یک شب خوابیده باشد!
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴۰۰/۰۱/۲۸ - ۰۲:۱۹
0
0
از جمله مستحبات ماه رمضان در هر روز ، صد مرتبه صلوات فرستادن بر رسول خدا و اهل بیتش میباشد و هرچه زیادتر فرستد بهتر است

الّلهُمَّ صَلِّ عَلی مُحَمَّد وَآلِ مُحَمَّد وَعَجِّل فَرَجَهُم
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴۰۰/۰۱/۲۸ - ۰۲:۲۰
0
0
امام کاظم(علیه السلام) :

کسی که ختم قرآنش را به امامش هدیه کند ، روز قیامت با او خواهد بود.

کافی ج۲ ص۶۱۷
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴۰۰/۰۱/۲۸ - ۰۲:۲۴
0
0
دعای عوام بهتر مستجاب می شود تا علما!

شخصی از آیت الله طباطبایی پرسید:

«این دعاهای عربی را که عامه مردم بخوانند، نمی‌فهمند؛ آیا خواندن همان الفاظ آن دعاها- بی آنکه معانی آن را بدانند- اثری دارد؟!»

جناب علامه طباطبایی فرمودند:

اتفاقاً آن دعاها برای عامه مردم که زبان عربی و معانی آن‌ها را نمی‌دانند بهتر مستجاب می‌شود

زیرا نفس خود را به نفس امامان (علیهم‌السلام) متصل می‌کنند و از خدا می‌خواهند هر چه امامان با خواندن این دعاها می‌خواستند، به آنان هم بدهد ولی ما به اندازه فهم خودمان از ان دعاها، از خدا می‌خواهیم!»

زمهر افروخته ، ص۱۶۰
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴۰۰/۰۱/۲۸ - ۰۴:۲۳
0
0
بهترین دعا خدمت دوستان هم گروهی عزیزم

روزی شخصی خدمت حضرت علی (ع) میرود و میگوید یا امیرالمومنین بنده به علت مشغله زیاد نمیتوانم همه دعاها را بخوانم،چه کنم؟
حضرت علی(ع) فرمودند:
خلاصه تمام ادعیه را به تو میگویم هر وقت که بخوانی گویی تمام دعاها را خواندی.
الحمدلله علی کل نعمه
و اسئل لله من کل خیر
و استغفر الله من کل ذنب
واعوذ بالله من کل شر

خدایا شکرت برای هر نعمتی که به من دادی
و از تو هر آنچه خیر و خوبی است تمنا میکنم
خدایا مرا برای تمام گناهانم ببخش
خدایا از همه بدی ها به تو پناه می برم

در نشر خوبی ها با هم شریک باشیم
التماس دعا
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴۰۰/۰۱/۲۸ - ۰۴:۲۷
0
0
زنی در مورد همسایه اش شایعات زیادی ساخت و شروع به پراکندن آن کرد. بعد از مدت کمی همه اطرافیان آن همسایه از آن شایعات باخبر شدند. شخصی که برایش شایعه ساخته بود به شدت از این کار صدمه دید و دچار مشکلات زیادی شد. بعدها وقتی که آن زن متوجه شد که آن شایعاتی که ساخته همه دروغ بوده و وضعیت همسایه اش را دید از کار خود پشیمان شد و سراغ مرد حکیمی رفت تا از او کمک بگیرد تا شاید بتواند این کار خود را جبران کند. حکیم به او گفت: «به بازار برو و یک مرغ بخر آن را بکش و پرهایش را در مسیر جاده ای نزدیک محل زندگی خود دانه به دانه پخش کن.» آن زن از این راه حل متعجب شد ولی این کار را کرد.

فردای آن روز حکیم به او گفت حالا برو و آن پرها را برای من بیاور آن زن رفت ولی چهار تا پر بیشتر پیدا نکرد. مرد حکیم در جواب تعجب زن گفت انداختن آن پرها ساده بود ولی جمع کردن آنها به همین سادگی نیست همانند آن شایعه هایی که ساختی که به سادگی انجام شد ولی جبران کامل آن غیر ممکن است. مواظب باشیم آبی که ریختیم دیگر جمع نمی شود

پيامبر اکرم (صلّي الله عليه و آله) فرمودند : در شب معراج ، مردمى را دیدم که چهره هاى خود را با ناخنهایشان مى خراشند. پرسیدم: اى جبرئیل، اینها کیستند؟ گفت: اینها کسانى هستند که از مردم غیبت مى‌کنند و آبرویشان را مى‌برند.

تنبيه الخواطر ج ۱ ، ص ۱۱۵
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴۰۰/۰۱/۲۸ - ۰۴:۳۵
0
0
امیرالمومنین(عليه السّلام) فرمودند :

مَن کَثُرَ مِزَاحُهُ قَلَّ وِقَارُهُ.

هر که زياد شوخي کند ، وقارش کم مي شود.

غرر الحکم ، ح۸۴۳۲
سحر لطفی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴۰۰/۰۱/۲۸ - ۰۴:۵۵
0
0
سلام استاد طاعات و عبادات تون قبول

روزه یکى از عبادتهاى مهمّ اسلامى است که در هر سال تنها به مدّت یک ماه، ماه مبارک رمضان، بر مسلمانان واجب مى شود.

و یکى از بهترین روشهاى خودسازى و تهذیب نفس است.

روزه از معدود عباداتى است که گناه بزرگ ریا و خودنمایى نمى تواند در آن نفوذ کند زیرا شخصى که اهل روزه است و لیاقت بار یافتن به این ضیافت الهى را دارد هرگز به غیر از خدا به دیگرى فکر نمى کند، و شخصى که لیاقت این عبادت بزرگ را ندارد و اهل روزه نیست، بلکه اهل ریا و خودنمایى است، لازم نیست روزه بگیرد و تظاهر کند، بلکه بدون این که روزه بگیرد بدروغ خود را روزه دار نشان مى دهد!

روزه از ارکان پنجگانه اسلام، ابزار رسیدن به تقوا، سپر آتش جهنّم، موجب سلامتى انسان، و خلاصه یکى از بهترین ابزار ترقّى و قرب الى الله است.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴۰۰/۰۱/۲۸ - ۰۵:۰۰
0
0
تهذیب نفس و خودسازی باعث میشود انسان از کبر و غرور دست بردارد و راه سعادت دنیوی و اخروی را با پوست و گوشت و استخوان درک کند و عامل خوشبختی در دنیا و اخرت میشود
ان شاء الله به برکت این ماهرعزیز و بیانات رسا و شیوایی حاج آقای توحیدلو بتوانیم راه انسان سازی را بیاموزیم
به امید پیروزی بر شیطان رجیم...
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر :
تلگرام
اینستا
آخرین اخبار
پربازدید ها
پربحث ترین عناوین