کد خبر: ۸۱۹۳۱۴
تاریخ انتشار:
نسبت به دوره مشابه سال قبل محقق شد،

افزایش 1945 میلیارد تومانی سود قابل تخصیص شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین

بر اساس صورت های مالی میاندوره حسابرسی نشده دوره 9 ماهه منتهی به 30/11/1401 شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز پتروشیمی تامین، سود قابل تخصیص این شرکت نسبت به دوره مشابه سال 1945 میلیارد تومان افزایش نشان می دهد.

به گزارش گروه انرژی بولتن نیوز، پیمان جنوبی خبرنگار ارشد حوزه نفت و انرژی در گزارشی پیرامون وضعیت مالی و حساب های شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین نوشت: برابر اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای حسابرسی نشده دوره 9 ماهه منتهی به  1401/11/30 شرکت افزایش 1945 میلیارد تومانی سود قابل تخصیص شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامینسرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین، این شرکت به ازای هر سهم 223 ریال سود محقق کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل 38% رشد داشته است.

تاپیکو با سرمایه ثبت شده 8150 میلیارد تومانی طی عملکرد 9 ماهه منتهی به 1402/02/31 بالغ بر 1814 میلیارد تومان سود محقق کرده است.

خلاصه وضعیت مالی و عملکرد شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز پتروشیمی تامین بر اساس صورت های مالی میاندوره حسابرسی نشده دوره 9 ماهه منتهی به 30/11/1401 به شرح زیر است:

 

افزایش 62 درصدی درآمد سود سهام

بر اساس صورت های مالی میاندوره حسابرسی نشده دوره 9 ماهه منتهی به 30/11/1401 شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز پتروشیمی تامین، درآمد سود سهام این شرکت با افزایش 62 درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل از 1488 میلیارد تومان به 2409 میلیارد تومان رسیده است.

 

افت 85 درصدی سود فروش سرمایه گذاری ها

بر اساس صورت های مالی میاندوره حسابرسی نشده دوره 9 ماهه منتهی به 30/11/1401 شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز پتروشیمی تامین، سود فروش سرمایه گذاری های این شرکت با کاهش 85 درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل از 292 میلیارد تومان به 42 میلیارد تومان رسیده است.

افزایش 28 درصدی جمع درآمدهای عملیاتی

بر اساس صورت های مالی میاندوره حسابرسی نشده دوره 9 ماهه منتهی به 30/11/1401 شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز پتروشیمی تامین، جمع درآمدهای عملیاتی این شرکت با افزایش 38 درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل از 1780 میلیارد تومان به 2451 میلیارد تومان رسیده است.

افزایش 1945 میلیارد تومانی سود قابل تخصیص شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین

افزایش 69 درصدی هزینه های فروش، اداری و عمومی

بر اساس صورت های مالی میاندوره حسابرسی نشده دوره 9 ماهه منتهی به 30/11/1401 شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز پتروشیمی تامین، هزینه های فروش، اداری و عمومی شرکت با افزایش 69 درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل از 28 میلیارد تومان به 47 میلیارد تومان رسیده است.

 

افزایش 37 درصدی سود عملیاتی

بر اساس صورت های مالی میاندوره حسابرسی نشده دوره 9 ماهه منتهی به 30/11/1401 شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز پتروشیمی تامین، سود عملیاتی این شرکت با افزایش 37 درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل از 1751 میلیارد تومان به 2404 میلیارد تومان رسیده است.

 

افزایش 45 درصدی هزینه های مالی

بر اساس صورت های مالی میاندوره حسابرسی نشده دوره 9 ماهه منتهی به 30/11/1401 شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز پتروشیمی تامین، هزینه های مالی این شرکت با افزایش 45 درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل از 470 میلیارد تومان به 681 میلیارد تومان رسیده است.

 

افزایش 133 درصدی سایر درآمدهای غیر عملیاتی

بر اساس صورت های مالی میاندوره حسابرسی نشده دوره 9 ماهه منتهی به 30/11/1401 شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز پتروشیمی تامین، سایر درامدهای غیرعملیاتی این شرکت با افزایش 133 درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل از 41 میلیارد تومان به 95 میلیارد تومان رسیده است.

 

افزایش 37 درصدی سود خالص

بر اساس صورت های مالی میاندوره حسابرسی نشده دوره 9 ماهه منتهی به 30/11/1401 شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز پتروشیمی تامین، سول خالص این شرکت با افزایش 37 درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل از 1321 میلیارد تومان به 1814 میلیارد تومان رسیده است.

 

افزایش 21 درصدی سود انباشته ابتدای دوره

بر اساس صورت های مالی میاندوره حسابرسی نشده دوره 9 ماهه منتهی به 30/11/1401 شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز پتروشیمی تامین، سود انباشته ابتدای دوره این شرکت با افزایش 21 درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل از 15772 میلیارد تومان به 19073 میلیارد تومان رسیده است.

 

افزایش 11 درصدی سود سهام مصوب

بر اساس صورت های مالی میاندوره حسابرسی نشده دوره 9 ماهه منتهی به 30/11/1401 شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز پتروشیمی تامین، سود سهام مصوب این شرکت با افزایش 11 درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل از 15730 میلیارد تومان به 17523 میلیارد تومان رسیده است.

 

افزایش 137 درصدی سود قابل تخصیص

بر اساس صورت های مالی میاندوره حسابرسی نشده دوره 9 ماهه منتهی به 30/11/1401 شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز پتروشیمی تامین، سود قابل تخصیص این شرکت با افزایش 137 درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل از 1419 میلیارد تومان به 3364 میلیارد تومان رسیده است.

 

افزایش 195 درصدی سود انباشته پایان دوره

بر اساس صورت های مالی میاندوره حسابرسی نشده دوره 9 ماهه منتهی به 30/11/1401 شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز پتروشیمی تامین، سود انباشته پایان دوره این شرکت با افزایش 195 درصدی از 1128 میلیارد تومان به 3322 میلیارد تومان رسیده است.

 

افزایش 38 درصدی سود خالص هر سهم

بر اساس صورت های مالی میاندوره حسابرسی نشده دوره 9 ماهه منتهی به 30/11/1401 شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز پتروشیمی تامین، سود خالص هر سهم این شرکت با افزایش 38 درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل از 162 ریال به 223 ریال رسیده است.

 

در باره تاپیکو

شرکت سرمایه‌گذاری نفت، گاز و پتروشیمی تأمین (به‌اختصار: تاپیکو)، شرکت هلدینگ سرمایه‌گذاری ایرانی است، که در زمینه صنایع پایین‌دستی نفت و گاز، با تمرکز بر پالایش نفت‌وگاز، صنایع شیمیایی و صنایع پتروشیمی، همچنین سرمایه‌گذاری و مدیریت بر پالایشگاه‌ها، مجتمع‌های پتروشیمی و کارخانجات شیمیایی فعالیت می‌کند.

تاپیکو یکی از هلدینگ‌های چندرشته‌ای صنعتی زیرمجموعه شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی شستا) است که در دی ماه 1381 در ابتدا با نام شرکت پالایش روغن آبادان تاسیس شده و پس از حدود دو دهه فعالیت اقتصادی امروزه یکی از مهم‌ترین و سودآورترین شرکتها در فهرست 10 شرکت اول بازار سرمایه ایران است.

شرکت سرمایه‌گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین در اسفند ماه 1391 با نماد «تاپیکو» در فهرست شرکتهای پذیرفته شده در بازار بورس و اوراق بهادار کشور ثبت و سهام آن در تیرماه سال 1392 در بازار سرمایه عرضه شد.

تاپیکو هم اکنون با 46 شرکت مدیریتی و 39 شرکت غیر مدیریتی یکی از متنوع ترین هلدینگ های کشور در حوزه سرمایه گذاری در صنعت پتروشیمی است که  187723 نفر در مجموعه آن جذب و بکارگیری شده اند.

برابر اطلاعات منتشر شده در کدل، در حال حاضر ارزش بازار شرکت سرمایه‌گذاری نفت، گاز و پتروشیمی تأمین با 101 میلیاردو 500 میلیون سهم،  بالغ بر 122 هزار میلیارد تومان است که رتبه 13 را در بین با ارزش ترین شرکت های بورسی کشور به خود تخصیص داده است.

سهام تاپیکو در دوره 12 ماهه گذشته با فراز و فرودهای زیادی روبرو بوده به گونه ای که در این مدت تابلو بازار سهام شرکت در بورس شاهد 118 روز منفی در مقابل 97 روز مثبت بوده است.

 

ترکیب سهامدارن

ترکیب سهامداران شرکت تاپیکو در تاریخ 22/04/1401 به شرح جدول زیر است.

بررسی ارزش سهام شرکت سرمایه‌گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین ( تاپیکو )

تحقق 187 ریال سود به ازای هر سهم

برابر اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره 6 ماهه منتهی به  30/08/1401 (حسابرسی نشده) شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین، این شرکت ضمن ثبت افزایش سرمایه 25% و با لحاظ سرمایه جدید به ازای هر سهم 187 ریال سود محقق کرده است.

تاپیکو با سرمایه ثبت شده 101,500,000 میلیون ریال طی عملکرد 6 ماهه منتهی به 30/08/1401 مبلغ 19,001,757 میلیون ریال سود محقق کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 38% رشد داشته است.

نکته مهم: در مواردی که شرکت نسبت به مدت مشابه سال قبل تغییر سرمایه داشته باشد آهنگ رشد و یا افت سود خالص دارای اهمیت خواهد بود و نرخ رشد سود هر سهم کم اهمیت تلقی میشود.

 

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت

به گزارش روابط عمومی تاپیکو از مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سرمایه گذاری نفت، گاز و پتروشیمی تامین در روز یکشنبه ۳۰ مرداد 1401 که با حضور سهامداران این شرکت برگزار شد:

دکتر مسعود اسم خانی، مدیرعامل تاپیکو در این مجمع اعلام کرد سود مالی تلفیقی این هلدینگ در سال مالی اخیر بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان بوده است. بر اساس گزارش اسم خانی درآمد عملیاتی این هلدینگ ۶۸ درصد، سود خالص تلفیقی تاپیکو ۵۸ درصد و سود خالص این شرکت نیز ۲۶ درصد نسبت به سال مالی گذشته افزایش داشته است.

در مجمع عمومی عادی سالیانه تاپیکو در سال مالی منتهی به 31/2/1401 از بابت هر سهم مبلغ ۲۱۵۰ ریال سود تقسیم شد. همچنین سهام شرکت تاپیکو از ابتدا تا انتهای سال مالی با احتساب سود نقدی ۸۸ درصد بازدهی داشته است.

 

محاسبه سود به ازای هر سهم ( EPS ) تاپیکو

جدول براورد سود دریافتی از شرکت های زیرمجموعه تاپیکو ( مرتب شده بر اساس سود دریافتی در انتهای سال مالی 31/2/1401)  به ترتیب شرکت های بورسی و غیر بورسی به شرح زیر است:

بررسی ارزش سهام شرکت سرمایه‌گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین ( تاپیکو )

برآورد سود تاپیکو برای سالهای مالی منتهی به 31/02/1401 و 31/02/1402

بررسی ارزش سهام شرکت سرمایه‌گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین ( تاپیکو )

خالص ارزش دارایی های تاپیکو

بررسی ارزش سهام شرکت سرمایه‌گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین ( تاپیکو )

ظرفیت تولیدی شرکت تاپیکو

شرکت سرمایه‌گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین هم اکنون دارای 9 درصد از کل ظرفیت تولید محصولات اصلی پتروشیمی در کشور، دارای 11 درصد از ظرفیت تولید پروپیلن در کشور، دارنده 12 درصد از ظرفیت تولید متانول در کشور، دارای 21 درصد از ظرفیت تولید قیر در کشور، دارای 25 درصد از ظرفیت تولید روغن پایه در کشور، دارای 11 درصد از ظرفیت تولید فراورده های پالایشی در کشور، دارای 41 درصد از ظرفیت تولید تایر در کشور، بزرگترین تولید کننده اسید استیک کشور  با ظرفیت 150 هزار تن در سال، بزرگترین تولید کننده متیل اتیل کتون (MEK) و دارنده 100 درصد از ظرفیت تولید این محصول در کشور، دارنده 49درصد از سهام پالایشگاه میعانات گازی ستاره خلیج فارس - بزرگترین پالایشگاه میعانات گازی جهان و دارنده 26 درصد  از ظرفیت تولید PVC کشور است.

 

گروه صنایع پتروشیمی تاپیکو

شرکتهای حاضر در گروه صنایع پتروشیمی تاپیکو به ترتیب عبارتند از: شرکت پایانه ها و مخازن پتروشیمی، پتروشیمی باختر، پتروشیمی خراسان، پتروشیمی فن آوران، پتروشیمی ایلام، پتروشیمی جم، پتروشیمی شازند اراک، پتروشیمی مروارید، پتروشیمی نوری، پتروشیمی آبادان، پتروشیمی تبریز، پتروشیمی خارک، پتروشیمی شیمی بافت، پتروشیمی غدیر، پتروشیمی فارابی، پتروشیمی مارون، پتروشیمی مرجان، شرکت دوده صنعتی پارس، شرکت صنایع پتروشیمی PIIC، شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس، شرکت نیروکلر و شرکت کربن ایران.

بررسی ارزش سهام شرکت سرمایه‌گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین ( تاپیکو )

گروه صنایع نفت و گاز تاپیکو

شرکت های حاضر در گروه صنایع نفت و گاز تاپیکو به ترتیب عبارتند از: شرکت پرسی ایران گاز، شرکت نفت ایرانول، شرکت نفت پاسارگاد و شرکت نفت ستاره خلیج فارس.

بررسی ارزش سهام شرکت سرمایه‌گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین ( تاپیکو )

گروه صنایع تایر و لاستیک تاپیکو

شرکت های حاضر در گروه صنایع تایر و لاستیک تاپیکو به ترتیب عبارتند از: شرکت ایران یاسا و رابر، شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع، شرکت گروه صنعتی بارز و شرکت یزد تایر.

بررسی ارزش سهام شرکت سرمایه‌گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین ( تاپیکو )

 

گروه صنایع سلولزی

 شرکت های حاضر در گروه صنایع سلولزی تاپیکو عبارتند از: شرکت حریر خوزستان، شرکت صنایع چوب خزر کاسپین، شرکت صنایع چوب و کاغذ ایران ( چوکا ) و شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران، شرکت صنایع کاغذ کاوه، شرکت محصولات کاغذی لطیف، شرکت کارتن ایران و هلدینگ سلولوزی تامین اجتماعی

بررسی ارزش سهام شرکت سرمایه‌گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین ( تاپیکو )

 

گروه فنی و مهندسی

شرکت های حاضر در گروه فنی و مهندسی تاپیکو به ترتیب عبارتند از: شرکت بازرسی فنی و کنترل خوردگی ( تکین کو )، شرکت حفاری شمال، شرکت ماشین سازی پارس، شرکت مهندسی و نصب فیرمکوپارس و شرکت نگهداشت کاران.

 

پرتفوی شرکت های زیرمجموعه تاپیکو

پرتفوی شرکت های بورسی

تاپیکو سهامدار بیش از 30 شرکت بورسی است که اطلاعات آنها به شرح جدول زیر است ( شرکت ها بر اساس ارزش بازار مرتب شده اند)

بررسی ارزش سهام شرکت سرمایه‌گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین ( تاپیکو )

تقسیم بندی شرکتهای بورسی تاپیکو

شـرکتهای موجــود در پرتفــوی بورســی مجموعــه تاپیکــو را میتــوان در ســه دســته، "شــرکتهای حــوزه نفـت، گاز و پتروشــیمی"، "شــرکتهای صنایــع الستیکســازی" و "ســایر صنایــع" تقســیمبندی نمــود. ارزش روز شــرکتهای ســرمایه پذیــر تاپیکــو در هــر  یـک از ایـن گروههـا، در تاریـخ تهیـه ایـن گـزارش بـه شـرح نمودارهـای زیـر اسـت.

بررسی ارزش سهام شرکت سرمایه‌گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین ( تاپیکو )

 

پرتفوی شرکت های غیر بورسی تاپیکو

تاپیکو دارای 13 شرکت غیر بورسی است که اطلاعات آنها به شرح جدول زیر است ( شرکت ها بر اساس ارزش بازار مرتب شده اند). مهمترین و ارزنده ترین شرکت در این گروه شرکت نفت ستاره خلیج فارس است که تاپیکو سهامدار 49 درصد آن است.

مجموع ارزش بازار براوردی برای شرکت های غیر بورسی تاپیکو مبلغی بالغ بر 94 هزار میلیارد تومان برآورد شده است که 72 هزار میلیارد تومان آن مربوط به شرکت نفت ستاره خلیج فارس است.

بررسی ارزش سهام شرکت سرمایه‌گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین ( تاپیکو )

 

منابع:

توضیح مهم:

آنچــه در ایــن گــزارش مطالعــه مــی کنیــد، تحلیــل آخریــن وضعیـت شـرکت اسـت و بـرای اتخاذ تصمیم سـرمایه گذاری کافـــی نیســـت. ایـــن گـــزارش ســـعی دارد فرهنـــگ تحلیـــل را در ســـطح بـــازار ســـرمایه افزایـــش دهـــد و همچنیـــن بـــه هیـچ وجـه توصیـه ای بـرای خریـد و فـروش سهــــــــــام نیسـت.

برای مشاهده مطالب انرژی ما را در کانال بولتن انرژی دنبال کنیدbultanenerzhi@

مطالب مرتبط

شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.

bultannews@gmail.com

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر :
تلگرام

آخرین اخبار

پربازدید ها

پربحث ترین عناوین