کد خبر: ۸۱۸۳۴۰
تاریخ انتشار:

افزایش 870 میلیارد تومانی سودآوری شرکت صنایع پتروشیمی ایران

شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی ایران در گزارش تلفیقی خود 3241 میلیارد تومان سود شناسایی کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 37% رشد داشته و 870 میلیارد تومان بیشتر شده است.

به گزارش گروه انرژی بولتن نیوز، پیمان جنوبی خبرنگار ارشد حوزه نفت و انرژی در رابطه با وضعیت صورت های مالی شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی ایران نوشت: برابر صورت‌های مالی تلفیقی سال مالی منتهی به 1401/09/30  حسابرسی نشده، این شرکت درافزایش 870 میلیارد تومانی سودآوری شرکت صنایع پتروشیمی ایران دوره 12 ماهه منتهی به 1401/09/30 به ازای هر سهم  1,581 ریال  سود محقق کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 25% افزایش داشته است.

شیران با سرمایه ثبت شده 19,280,352 میلیون ریالی و ارزش بازار  21980 میلیارد تومانی در بورس، طی عملکرد 12 ماهه منتهی به 1401/09/30 مبلغ 32,408,777 میلیون ریال سود محقق کرده است.

شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی ایران در گزارش تلفیقی خود 3241 میلیارد تومان سود شناسایی کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 37% رشد داشته است.

خلاصه عملکرد مالی شرکت سرمایه گذاری پتروشیمی ایران برابر صورت های مالی حسابرسی نشده منتهی به 30/9/1401 به شرح زیر است:

 

افزایش 46 درصدی درآمدهای عملیاتی ( فروش)

برابر صورت‌های مالی تلفیقی حسابرسی نشده 12 ماهه سال مالی منتهی به 30/9/1401 شرکت سرمایه گذاری پتروشیمی ایران، درآمدهای عملیاتی این شرکت با افزایش 46 درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل از 5565 میلیارد تومان به 8107 میلیارد تومان رسیده است.

 

افزایش 79 درصدی قیمت تمام شده تولید

برابر صورت‌های مالی تلفیقی حسابرسی نشده 12 ماهه سال مالی منتهی به 30/9/1401 شرکت سرمایه گذاری پتروشیمی ایران، بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی این شرکت با افزایش 70 درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل از 2787 میلیارد تومان به 4994 میلیارد تومان رسیده است. که عمدتاً ناشی از افزایش بهای مواد اولیه مصرفی به خصوص نرخ جهانی نفت بوده است.

 

افزایش 12 درصدی سود ناخالص

برابر صورت‌های مالی تلفیقی حسابرسی نشده 12 ماهه سال مالی منتهی به 30/9/1401 شرکت سرمایه گذاری پتروشیمی ایران، سود ناخالص این شرکت با افزایش 12 درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل از 2778 میلیارد تومان به 3112 ملیارد تومان رسیده است.

افزایش 870 میلیارد تومانی سودآوری شرکت صنایع پتروشیمی ایران

افزایش 69 درصدی هزینه های فروش و اداری و عمومی

برابر صورت‌های مالی تلفیقی حسابرسی نشده 12 ماهه سال مالی منتهی به 30/9/1401 شرکت سرمایه گذاری پتروشیمی ایران، هزینه های فروش و اداری و عمومی این شرکت با افزایش 60 درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل ااز 179 میلیارد تومان به 302 میلیارد تومان رسیده است. عمدتاٌ ناشی از افزایش هزینه های صادرات محصولات طی دوره مالی مورد گزارش بوده است.

 

افزارش 353 درصدی سایر درآمدها

برابر صورت‌های مالی تلفیقی حسابرسی نشده 12 ماهه سال مالی منتهی به 30/9/1401 شرکت سرمایه گذاری پتروشیمی ایران، سایر درآمدهای این شرکت با افزایش 353 درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل از 68.6 میلیارد تومان به 311 ملیارد تومان رسیده است.

 

افزیش 23 درصدی سایر هزینه ها

برابر صورت‌های مالی تلفیقی حسابرسی نشده 12 ماهه سال مالی منتهی به 30/9/1401 شرکت سرمایه گذاری پتروشیمی ایران، سایر هزینه های این شرکت با کاهش 23 درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل از 76.2 میلیارد تومان به 58.9 میلیارد تومان رسیده است.

 

افزایش 18 درصدی سود عملیاتی

برابر صورت‌های مالی تلفیقی حسابرسی نشده 12 ماهه سال مالی منتهی به 30/9/1401 شرکت سرمایه گذاری پتروشیمی ایران، سود عملیاتی این شرکت با افزایش 18 درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل از 2591 میلیارد تومان به 3063 میلیارد تومان رسیده است.

 

تغییر نکردن هزینه های مالی

برابر صورت‌های مالی تلفیقی حسابرسی نشده 12 ماهه سال مالی منتهی به 30/9/1401 شرکت سرمایه گذاری پتروشیمی ایران، هزینه های مالی این شرکت نسبت به دوره مشابه سال قبل تغییر محسوسی نداشته و حدود 127 میلیارد تومان است.

 

افزایش 84 درصدی سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی – درآمد سرمایه گذاری ها

برابر صورت‌های مالی تلفیقی حسابرسی نشده 12 ماهه سال مالی منتهی به 30/9/1401 شرکت سرمایه گذاری پتروشیمی ایران، سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی -درآمد سرمایه گذاری های این شرکت با افزای ش84 درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل از 170 ملیارد تومان به 312 میلیارد تومان رسیده است. عمدتاً ناشی از افزایش سود حاصال از تسعیر دارائیها و بدهی های ارزی می باشد.

 

افزایش 37 درصدی سود خالص عملیات در حال تداوم

برابر صورت‌های مالی تلفیقی حسابرسی نشده 12 ماهه سال مالی منتهی به 30/9/1401 شرکت سرمایه گذاری پتروشیمی ایران، سود خالص عملیات در حال تداوم این شرکت با افزایش 37 درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل از 2371 میلیارد تومان به 3241 میلیارد تومان رسیده است.

 

افزایش 37 درصدی سود خالص هر سهم

برابر صورت‌های مالی تلفیقی حسابرسی نشده 12 ماهه سال مالی منتهی به 30/9/1401 شرکت سرمایه گذاری پتروشیمی ایران، سود خالص هر سهم این شرکت با افزایش 37 درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل از 1230 رسال به 1681 رسال رسیده است.

 

افزایش 29 درصدی سود پایه هر سهم

برابر صورت‌های مالی تلفیقی حسابرسی نشده 12 ماهه سال مالی منتهی به 30/9/1401 شرکت سرمایه گذاری پتروشیمی ایران، سود پایه هر سهم این شرکت با افزیاش 29 درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل از 1276 ریال به 1649 ریال رسیده است.

 

درباره شرکت

شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی یک هلدینگ تخصصی چند رشته‌ای است که با استفاده از توان مدیریتی و با هدف مشارکت مردم در امر سرمایه گذاری در سال ۱۳۷۰ تشکیل گردید.

افزایش 870 میلیارد تومانی سودآوری شرکت صنایع پتروشیمی ایران

سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی در سال ۱۳۷۳ به عنوان نخستین شرکت خصوصی سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی و یکی از بزرگترین هلدینگ ها شروع به فعالیت نموده و اکنون با گذشت ۲۸ سال از زمان شروع فعالیت توانسته با به‌کارگیری نیروهای متخصص و امکانات موجود برنامه ریزی‌های کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت به یکی از بزرگترین هلدینگ ها تبدیل شود. فعالیت این شرکت مشتمل بر ۳ بخش تولیدی، خدمات فنی و مهندسی، بازرگانی و سرمایه گذاری است.

دو سهامدار عمده این شرکت، شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی (شستا) و شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین (تاپیکو) می‌باشند که با هدف استفاده از توان بالقوه بخش خصوصی و دانش فنی درصدد توسعه کمی و کیفی فعالیتهای شرکت است.

 

محصولات و خدمات اصلی

شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران اولین و بزرگترین تولیدکننده ماده اولیه شوینده ها در ایران است که در خردادماه سال 1373 با ظرفیت اسمی تولید 50 هزار تن الکیل بنزن خطی و 41 هزار تن نرمال پارافین با استفاده از دانش فنی و مهندسی پایه شرکت UOP آمریکا (شعبه لندن) به بهره برداری رسید و در سال 1382 با اجرای طرح توسعه اول، ظرفیت اسمی تولید خود را به 75 هزار تن الکیل بنزن خطی و 140 هازار تن نرمال پاراافین در سال افزایش داد.

شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران با استفاده از برش میانی C10-C13 که با استحصال از نفت سفید امانی دریافتی از پالایشگاه اصفهان حاصل میشود، محصول میانی نرمال پارافین ( NP )را تولید میکند. نرمال پارافین تولیدی این شرکت (هیدروکربورهای بدون شاخه) در فرآیند بعدی در ترکیب با بنزن، تبدیل به LAB میشود. حدود 5% از تولید LAB تحت عنوان الکیلات سنگین HAB (به عنوان محصول جانبی) بدست می آید. ظرفیت تولید سالانه آن بالغ بر 7.500 تن بوده و عمدتاً صادراتی میباشد و در صنایع روغن سازی کاربرد دارد.

 

سهامداران اصلی

افزایش 870 میلیارد تومانی سودآوری شرکت صنایع پتروشیمی ایران

اطلاعات سرمایه شرکتهای فرعی و وابسته

افزایش 870 میلیارد تومانی سودآوری شرکت صنایع پتروشیمی ایران

ارزیابی خلاصه عملکرد عملیاتی شرکت اصلی

افزایش 870 میلیارد تومانی سودآوری شرکت صنایع پتروشیمی ایران

بررسی پارامترهای عملیاتی

میزان فروش داخلی و صادرا تی هر یک از محصولات به ترتیب در جدول و نمودارهای زیر مشخص گردیده است.

افزایش 870 میلیارد تومانی سودآوری شرکت صنایع پتروشیمی ایران

منابع:

- پیمان جنوبی خبرنگار ارشد حوزه نفت و انرژی و مشاور در امور رسانه

- صورت های مالی تلفیقی

- گزارش تفسیری مدیریت

- کدال

- بورس

مطالب مرتبط

شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.

bultannews@gmail.com

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر :
تلگرام

آخرین اخبار

پربازدید ها

پربحث ترین عناوین