کد خبر: ۸۲۷۹۲۸
تعداد نظرات: ۱۲ نظر
تاریخ انتشار:

نعل وارونه

در روز خبرنگار رییس جمهور گفت: ممکن است به برخی اقدامات دولت انتقاداتی وارد باشد ولی این دولت ، منتقدان را افراد بی شناسنامه و بی هویت نمی داند و برای شنیدن صحبت های منتقدان گوش شنوا دارد
نعل وارونه

گروه اقتصادی- فارس نوشت : در روز خبرنگار رییس جمهور گفت: ممکن است به برخی اقدامات دولت انتقاداتی وارد باشد ولی این دولت ، منتقدان را افراد بی شناسنامه و بی هویت نمی داند و برای شنیدن صحبت های منتقدان گوش شنوا دارد

به گزارش بولتن نیوز ریاست فعلی گمرک ایران بدلیل عدم شناخت کافی ازساختاراین سازمان ضروری می بود در این مدت با تحقیق و بررسی دقیق سوابق نیروی انسانی کارآمد سازمان را شناسایی و استخراج می نمود تا موجبات شایسته سالاری و شکوفایی سازمان مهیا می گردید نه اینکه با توصیه مدیران ارشد ناموفق دولت قبل این سازمان نسبت به انتصابات جدید اقدام می نمود. لذا اگر ایشان خواستار سازمانی چابک و پیشرو می باشد ابتدا می باید مدیران دارای کارنامه ناموفق دولت قبل را پاکسازی نماید وفقط با اجرای این مهم پیشرفت و تعالی سازمان گمرک دور از دسترس نخواهد بود.

گروه اقتصادی: درمورخه23 آذرماه سال گذشته وزیر اقتصاد ، رییس کل جدید گمرک را منصوب نمود در حکم وزیر اقتصاد، توسعه و توانمندسازی سرمایه انسانی گمرک با هدف ارتقای بهره وری نظام گمرکی، گسترش ارتباطات با سازمان های بین اللملی و تقویت همکاری های منطقه ای در حوزه تجارت فرامرزی ،برون سپاری ارایه خدمات منطبق برسیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی و طرح ریزی شیوه های نوین مشارکت بخش خصوصی در ارتقا زیرساخت های گمرکی ، بازمهندسی و اصلاح فرایندها در رویه های مختلف گمرکی و بهره گیری از فن آوریهای نوین با هدف چابک سازی و افزایش سرعت و دقت در تشریفات گمرکی ، اصلاح نظام ارزش گذاری کالاهای وارداتی و صادراتی گمرکی ، بهبود ارتقای رتبه ایران در شاخص تجارت فرامرزی با همکاری سایر دستگاهها مربوطه به عنوان شش مطالبه جدی وزیر اقتصاد و الویت برنامه های رییس کل جدید گمرک اعلام شد و از رییس کل جدید گمرک خواسته شد عقب افتادگی 10 ساله در حوزه گمرک را جبران نماید لذا جبران عقب ماندگی های حوزه ی گمرک در تسهیل تشریفات گمرکی و توسعه و توانمند سازی سرمایه انسانی گمرک از مهمترین الویت های است که اهتمام رئیس کل جدید را در این خصوص می طلبد.

لذا انتظار می رفت باتوجه به سوابق مدیریتی رییس کل جدید گمرک در گذشته و با گذشت 8 ماه از انتصاب ایشان در این سمت در راستای اهداف شش گانه و مطالبات وزیر اقتصاد شاهد تحولی چشم گیر و اساسی در همه بخش ها حوزه گمرک باشیم ، اینک به مرور عملکرد 8 ماه ایشان در خصوص 6 مطالبه جدی وزیر اقتصاد خواهیم پرداخت.

به گزارش بولتن نیوز: در خصوص توسعه و توانمندسازی سرمایه انسانی گمرک با هدف ارتقای بهره وری نظام گمرکی، سازمان گمرک برای ارتقای بهره وری و تسیهل امور گمرکی با مشکلات درون سازمانی متعددی دست به گریبان است و باتوجه به اطلاعات استخراج شده از سامانه جامه مدیریت منابع و سرمایه انسانی بدلیل خروج بیش از800 نفراز نیروهای متخصص درسال های گذشته وعدم استخدام نیروی جدید ومشکلات تبدیل نیروهای قراردادی به پیمانی، گمرک ایران از فقر نیروی انسانی زیادی رنج می برد وبدون پرورش نیروی انسانی متخصص درآینده نزدیک مشکلات این سازمان و به تبع آن تجارت خارجی کشور دچار چالش های جدی خواهد شد لذا ضروری می بود مدیریت جدید گمرک ضمن اقدام لازم جهت جذب و آموزش و پرورش نیروی انسانی جدید با رصد نیروهای خبره موجود سازمان و با هدف شایسته سالاری موجبات ارتقا بهره وری نظام گمرکی را فراهم سازد.

اگر نگاه کوتاهی به انتصابات این دوره سازمان داشته باشیم خواهیم دید که ریاست جدید گمرک نه تنها از اهداف پیش بینی شده فاصله گرفته است بلکه با انتصاب نیروهای خارج از سازمان که با سازمان تخصصی گمرک هیچگونه آشنایی ندارند و یا با انتصاب نیروهای دارای سابقه تخلف و مسئله دارسازمان بدلیل عدم آشنایی با سازمان گمرک و با توصیه های غیر خیرخواهانه درون سازمانی و در سکوت واحدهای نظارتی درون سازمان موجبات عقب گرد بیشتر سازمان را فراهم آورده است.

از انتصاب سرپرستی اداره کل توسه و تجهیز گمرک از شستا و انتصاب مدیر مالیاتی استانی به سرپرستی اداره تحول و نوسازی گمرک ازخارج سازمان گرفته تا انتصاب نیروهای با سابقه تخلف و مسئله دار سازمان همچون سرپرست اداره کل تعرفه درابتدای سال جاری با پرونده معروف دو کانتینر شال و روسری بجای لوازم منزل با معافیت کامل حقوق ورودی در سال 1392 که منجر به عزل ایشان از مدیرکلی یکی از گمرکات تهران گردید و پرونده مربوطه در مرکز مبارزه با جرایم سازمان یافته و همچنین کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس دهم با شماره نامه 98002948 فروردین ماه سال 1398 و دستگاه قضایی نیزقابل پیگیری و رصد است.

همچنین انتصاب سرپرست معاون دفتر واردات در ابتدای سال جاری با سوابق تخلفاتی همچون ابر پرونده قاچاق تاریخ گمرک ایران 1120 کانتینر ظروف شیشه ای گمرک شهید رجائی بندرعباس در فاصله زمانی سال 1394تا اوایل سال 1395درزمان معاونت فنی ایشان در گمرک بندرعباس که این پرونده دارای آنچنان اهمیتی بود که معاون اول رئیس جمهوروقت در مرداد ماه سال 1395 طی نامه شماره 11310-95/م از وزیراطلاعات و وزیراقتصاد تقاضای بررسی نموده بود وهمچنین در نامه شماره 3148/100 مردادماه سال 1395مرکز حراست وزارت امور اقتصاد و دارایی به معاون اول رئیس جمهور و در تشریح تخلف واقع شده و در انتهای نامه آمده است ماحصل بررسی های انجام شده تا کنون حاکی از فقدان نظارت و کنترل از سوی ناظر گمرکات استان هرمزگان وهمچنین معاون فنی آن گمرک(سپرست فعلی معاونت دفتر واردات) و سایر مسولین دوایر گمرکی ذیربط گمرک یاد شده است .

همچنین انتصاب سرپرست معاونت هماهنگی و نظارت حوزه نظارت گمرکات استان هرمزگان در ابتدای سال جاری که ایشان بعنوان مدیر گمرک شلمچه دارای پرونده قاچاق سیب صادراتی در سال95 می باشد که در اداره مرکزمبارزه با جرایم دارای پرونده ای با شماره1099794 در دیماه سال 96 است.

همچنین انتصاب اخیر سرپرست اداره کل دفتر ارزش که در زمان تصدی ایشان بعنوان معاون دفتر ارزش پرونده کم اظهاری ارزش لوازم پزشکی با بیش از1500درصد تفاوت ارزش که به درستی توسط گمرک فرودگاه امام جهت تعیین تکلیف به دفترارزش ارسال شده بود که درکمال تعجب ایشان کم اظهاری ارزش کالای مکاتبه شده با ارزش اظهاری 8500 دلار و ارزش استنباطی گمرک اجرایی با بیش از یک میلیون دلار را با دلایل بی اساس و واهی و دریکی از کم سابقه ترین اظهار نظرهای دفتر ارزش فاقد ارزش و بهای ذاتی دانسته و رای به ترخیص آن توسط گمرک مربوطه را داده بود که هم اینک همانگونه که در هفته های قبل بولتن نیوزبه این موضوع پرداخت،پرونده این تخلف سازمان یافته دراداره پلیس مبارزه با جرایم اقتصادی و دستگاه قضایی درحال پیگیری است .لازم به توضیح است از بررسی سایر انتصابات اخیرکه دارای شرایط مشابهی است بدلیل طولانی شدن متن فعل صرف نظر گردید ودرصورت ادامه این روند بولتن نیوزدرآینده به بررسی مواردی مشابه نیز خواهد پرداخت.

نعل وارونه

لذا ریاست فعلی گمرک ایران بدلیل عدم شناخت کافی ازساختاراین سازمان ضروری می بود در این مدت با تحقیق و بررسی دقیق سوابق نیروی انسانی کارآمد سازمان را شناسایی و استخراج می نمود تا موجبات شایسته سالاری و شکوفایی سازمان مهیا می گردید نه اینکه با توصیه مدیران ارشد ناموفق دولت قبل این سازمان نسبت به انتصابات جدید اقدام می نمود. لذا اگر ایشان خواستار سازمانی چابک و پیشرو می باشد ابتدا می باید مدیران دارای کارنامه ناموفق دولت قبل را پاکسازی نماید وفقط با اجرای این مهم پیشرفت و تعالی سازمان گمرک دور از دسترس نخواهد بود.

به گزارش بولتن نیوز: در خصوص برون سپاری ارایه خدمات منطبق برسیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی و طرح ریزی شیوه های نوین مشارکت بخش خصوصی درارتقا زیرساخت های گمرکی همانگونه که در روزها و هفته های گذشته به آن پرداختیم سیاست های فعلی ریاست سازمان در تضاد با اصل 44 قانون اساسی و برنامه های توسعه دولت است و همچنین در راستای طرح ریزی شیوه های نوین مشارکت بخش خصوصی در ارتقا زیر ساخت های گمرکی اقدام مغایر گمرک و قرارداد منعقده جهت واردات تجهیزات ایکس ری گمرک ایران بجای قرارداد مشارکت با شرکت های دانش بنیان موجب پیگیری سازمان های نظارتی و ورود شخص رییس جمهور به موضوع و جلسه حضوری ایشان با دست اندرکاران و رییس کل گمرک گردید و تاکید موکد ایشان مبنی بر ممنوعیت واردات دستگاه ایکس ری و تذکر به رییس کل گمرک در همین راستا بود.

به گزارش بولتن نیوز: در خصوص بازمهندسی و اصلاح فرایندها در رویه های مختلف گمرکی و بهره گیری از فن آوریهای نوین با هدف چابک سازی و افزایش سرعت و دقت در تشریفات با انتخاب هفته گذشته مدیر استانی اداره امورمالیاتی درراس اداره تحول و توسعه گمرک ایران باتوجه به عدم کوچکترین شناخت ایشان ز ساختار سازمانی گمرک کلا ریاست گمرک در مسیر معکوس قدم برداشته است .

به گزارش بولتن نیوز: در خصوص اصلاح نظام ارزش گذاری کالاهای وارداتی و صادراتی گمرکی باتوجه به انتخاب سرپرست جدید این اداره کل که در سال های گذشته سمت معاونت اداره کل ارزش را بر عهده داشته است نیز ریاست کل گمرک ایران در مسیر معکوس قدم برداشته است و همانگونه که در مطالبات شش گانه وزیر اقتصاد ازرییس کل فعلی گمرک ایران درابتدای تصدی این پست خواسته شده است ضروری است نحوه ارزش گذاری کالاهای وارداتی و صادراتی اصلاح گردد و سرپرست جدید دفتر ارزش باتوجه به رویه چندین سال گذشته در این ادراه قطعا گزینه مناسبی جهت تغییر ساختار ارزش گذاری کالاها نخواهد بود لازم به توضیح است که باتوجه به اینکه بر اساس قانون بودجه از ابتدای سال 1401 مبنای محاسبه حقوق ورودی از42000 ریال سال های قبل به نرح روز بانک مرکزی تغییر نموده و بر همین اساس ماخذ های تعرفه ای جهت اخذ حقوق ورودی به حداقل تعدیل شده است مبنای محاسبه ارزش و کم اظهاری ارزش جهت اخذ حقوق ورودی از یکسو و بیش اظهاری ارزش جهت خروج ارز در ارزش گذاری کالاهای صادراتی از سوی دیگر در درجه اهمیت بالایی است لذا همانگونه که یکی از مطالبات وزیر اقتصاد از رییس کل گمرک نیز درهمین راستا بوده ضروری است ریاست گمرک ایران توجه خاص به این بخش فنی گمرک نموده و جهت اصلاح ساختارآن تدابیر ویژه ای در دستور کار قرار دهند.

به گزارش بولتن نیوز: درخصوص بهبودارتقای رتبه ایران در شاخص تجارت فرامرزی با همکاری سایر دستگاهها،ابتدا باید پنج مطالبه دیگر وزیراقتصاد از ریاست کل گمرک که به آن پرداخته شد محقق گردد وتحول اساسی و کلان در حوزه معاونت های ریاست کل و دفاتر فنی ضرری است و بسیاری از مدیران حوزه فنی از دولت گذشته تغییر ننموده اند ویا بدلایل ناکارآمدی حتی در دولت گذشته نیز برکنار شده ومتاسفانه مجددا در راس مدیریت های کلان سازمان مشغول بکارشده اند وآزموده را آزمودن خطاست.

لذا باتوجه به محرمانه بودن برخی از مستندات مورد اشاره در گزارش منتصبین با سوابق تخلفاتی بولتن نیوز آمادگی دارد که مستندات متقن را در اختیار ریاست کل گمرک و سازمان های نظارتی جهت بررسی و یادآوری قراردهد به امید اینکه دردولت فساد ستیزسیزدهم درساختار گمرک جمهوری اسلامی ایران شاهد تحولی اساس بر اساس نظام شایسته سالاری باشیم.

 

برچسب ها: گمرک ، مدیر

شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.

bultannews@gmail.com

انتشار یافته: ۱۲
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۱۱
جواد
|
United States of America
|
۱۴۰۲/۰۵/۱۸ - ۱۴:۵۴
0
0
ریس کل گمرک آنقدر دور اندیش نیست که ضریب امنیت کارکنان خود را بالا ببرد، بقول بعضی پفک نمکی هم باید تایید شود، علی رغم بار مالی و تالی فاسدی که در انواع سامانه جامع گمرک هست، کارمند گمرک برای سازمان صدتا تک تومن ارزش ندارد. نه پیامکی نه کد تایید برای ورود به سامانه یا تکمیل فرایند ها به کارشناس یا کارمند مربوطه ارسال نمی شود. بدون پیامک در غیاب کاربر هرگونه دخل و تصرفی ممکن می‌باشد. چه بسا بعضی از مدیران راست به هر اقدامی با یوزر و پسورد که حداقل مینور یا ذخیره میشود امکان ورود و هرگونه دخل و تصرفی دارند.
جواد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴۰۲/۰۵/۱۸ - ۱۸:۰۳
0
0
پس از حدود ۶سال سامانه جامع نه تنها هوشمند نیست بلکه در مقایسه با سامانه ثبت شرکت ها بسیار ضعیف می باشد.۱_ خروج موقت، از آنجای که هیچگونه ارزیابی بر روی آپشن های خودروها در هنگام اظهار خروج موقت در گمرکات داخلی نمی شود و موقع بازگشت هم به این موضوع توجه نمی شود.اگر سامانه هوشمند باشد این رویه برای خودروهای شخصی با یک شماره پلاک به سادگی قابل انجام و ارزیابی در مبادی خروج و ورود انجام گیرد.یعنی کسی میخواهد خودرو خود را خروج موقت کند با درج شماره پلاک و استخراج اطلاعات آن در سامانه بدون بارگذاری و اسکن اسناد مالکیت، اظهار نامه آن کامل شود و در هنگام خروج مالکیت با پاسپورت و اصالت خودرو شماره پلاک و شاسی و موتور برای ارزیابی کفایت میکند.
ابو عارف
|
United States of America
|
۱۴۰۲/۰۵/۱۸ - ۱۸:۳۵
0
0
کالای بنام فرو منگنز با مشخصات فنی و ارزشهای مختلف در صنایع فولاد سازی مصرف بالای دارد. بعضی از شرکت های فولاد سازی این کالا را با ارز دولتی دولتی وارد و در فرایند تولید فولاد از آن استفاده و فولاد تولید شده را همراه درصدی از کالای فرومنگنز وارداتی صادر می نمایند. فساد اینجا است که ایران صادرات فرومنگنز دارد، ارزی به این ماده تخصیص داده شده کالا عملا وارد نشده چون در هنگام صادرات خارج شده است.شاید قانونی در این باره وجود ندارد اما سو استفاده از منابع ارزی یا قاچاق ارز یا هرچیز دیگر است، شرکت های فولاد سازی می‌توانند این ماده اولیه مورد نیاز را با رویه ورود موقت بدون نیاز به ارز دولتی وارد و در فرایند صادرات آن را خارج و تسویه کنند. هماهنگی خاصی بین گمرک و بعضی از این شرکتها این قضیه وجود دارد. با واردات قطعی این کالا در حساب سازی هزینه تولید بالا می رود، مبلغی که از بابت استرداد حقوق ورودی کالای وارداتی صادر شده بازگشت میشود احتمالا در حساب اصلی شرکت سهامی واریز نمی شود و ...
رضا بیگی
|
Romania
|
۱۴۰۲/۰۵/۱۸ - ۲۲:۵۷
0
0
بعضی از اهدف اصلی سامانه جامع تسهیل و تسریع تجارت خارجی، جلوگیری از جعل مجوزها قانونی، دقت بیشتر ، حذف کاغذ ، مراجع کمتر اشخاص به گمرکات و کاهش هزینه ها واردات و صادرات بوده است اما هیچکدام محقق نشد است بلکه بدتر از قبل شده. مراجعات بیشتر شده مجوز های کمرنگ بطوری که اگر جعل میشد بهتر بود. سازمانی قرار است در خصوص گندم اعلام نظر کند می نویسد (ترخیص کالای اظهاری از نظر این سازمان بلامانع است) اولا گندم برای بذر است یا خوراکی، اگر خوراکی است برای مصرف انسان است یا دام. اگر هر یک از این ها بود چه گریدی دارد عدم شفافیت در مجوز اراده شده و ترخیص کالا با حداقل یا بدون مشخصات دقیق نقض قانون است که می تواند سلامت جان و مال مصرف کننده را در خطر یا در محاسبه حقوق ورودی ماثر باشد.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴۰۲/۰۵/۱۹ - ۰۰:۱۹
0
0
با تشکر از افشاگری رسانه وزین بولتن نیوز
امید است که طومار متخلفین که در این سازمان ریشه دوانیده اند درهم پیچیده شود
ناشناس
|
United States of America
|
۱۴۰۲/۰۵/۱۹ - ۱۶:۲۱
0
0
آنها هم که میخواهند خودی نشان دهند کار بلد نیست فقط کار سخت میکنند ،بنده یک راننده ترانزیت هستم ،،از دست گمرک بیلسوار خسته شدم ،،،بار اهنیچه از نیمه داشت یا از تاکستان صادرمیشدبا ممنوع‌الورود به ایران حدود دوماه کامیونها
مجبور شدیم ناچار با. آذربایجان را به ترکیه و گرجستان حمل کنیم و مشتریان آهن ایران ناچار به آذربایجان روی اوردن،،،
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴۰۲/۰۵/۱۹ - ۱۹:۱۰
0
0
تنها راه پیشرفت کشور عزیزمان پذیرش انتقاد و اصلاح امور است و مدیرانی که بجای حفظ میز خود به انتقادات گوش سپارند و جهت رفع آن اقدام نمایند قابل ستایش هستند
عبادت بجز خدمت خلق نیست
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴۰۲/۰۵/۲۰ - ۰۱:۱۵
0
0
جناب دکتر رضوانی فر سابقه مدیریتی عالیه عملکرد مهمه بلاخره کارمند نالایقی از بودجه داره استفاده میکرد اخراج بشه جوجه اخر پاییز میشمارند شما به جای رسالت اطلاع رسانی دنبال استخدام یه مشت بی لیاقت نبلش
جواد
|
Ireland
|
۱۴۰۲/۰۵/۲۰ - ۱۳:۴۰
0
0
آقای دکتر خیلی مدیریت دارند، نگرش ایشان به کارمندان نگرش پیکان ده 40 است ببخشید یعنی فقط سواری تحت هر شرایط, کسی که طی این مدت نفهمیده سامانه جامع چه مشکلاتی دارد؟ چگونه برطرف میشود؟ اوضاع کارمندان سازمان تحت نظارت ایشان چگونه میگذرد؟ ریس کل توضیح دهد ۲۰درصد ماده ۱۶۱ از محل ماده ۱۶۰ برای هر کارمند چه مقدار است؟ چگونه هزینه یا پرداخت میشود؟ آیا فقط برای افراد خاصی اجرا می شود ؟ده روز بیمه البرز خدمات آنلاین خود را بر روی کارمندان قطع کرد ریس کل خم به ابرو نیاورد.
میلاد
|
Germany
|
۱۴۰۲/۰۵/۲۰ - ۱۳:۴۹
0
0
با سلام‌
تمام مشکلات از عدم زیر ساخت سخت افزار و نرم افزاری و عدم دقت و حمایت از سرمایه انسانی منتقد می باشد
در خصوص زیر ساخت مسءولین هر روز ادعا و اجبار به تسریع ترخیص کالا دارند در صورتیکه پایین ترین سرعت اینترنت اینترانت و قطعی های متعدد و طویل المدت مشاهده میگردد در خصوص دستمزد حقوق کارمند گمرک با مدرک فوق و بیست و پنج سال حداکثر ۱۴ تومان در حالیکه حقوق سازمان همجوار با کمترین مسءولیت چهار برابر حقوق کارمند گمرک میباشد عدم حمایت و اینده شغلی عدم تحمل انتقاد و...خروجی خوبی را نمی توان تصور نمود
بدترین سامانه سامانه ارزش گمرک ایران میباشد و دفتر ارزش خواستار استفاده از سوابق اظهاری یا استفاده از سایتهای اینترنتی است که در دسترس اکثر کارشناسان نیست یا سرعت اینترنت یا وجود سایتهای پولی در هنگام بررسی اسناد در کوتاهترین زمان ممکن برای کارشناس گمرک اجرایی غیر ممکن بنظر می اید
مدیر پایگاه آقا چه خبره یعنی یک کارمند 52 میلیون تومان با 25 سال سن دریافت می کند ؟ لطفا آمار دقیق بدهید کچا این حقوقها را می دهند
ناشناس
|
United States of America
|
۱۴۰۲/۰۵/۲۰ - ۲۱:۴۴
0
0
ممکنه در سازمانهای دولتی حقوق 52 میلیونی نباشد ولی هزینه یا کار مزد اشخاصی که در گمرک از پادو گرفته تا کارگزار سابقه دار و لابیست ها به مبلغ کمتر از رقم فوق قانع نیستند.
مدیر پایگاه پس مطلبتان مستند نیست بله شاید کسی رشوه بگیرد زیاد هم بگیرد اما این روال نیست و اگر سیستم متوجه شود با وی برخورد می کند
ناشناس
|
United States of America
|
۱۴۰۲/۰۵/۲۱ - ۱۹:۴۱
0
0
سیستمی که می‌فرمایید خودش شریک کارگزارها و اتاق بازرگانی هست، تا حالا شده کارگزار گمرکی یا کارت یک بار مصرف به دلیل تخلفات ساری و جاری کارتش متوقف یا باطل شود، هروقت پیدا کردی آدرس بدهید، قربانی اول و آخر این رانت خواران کارمندان ضعیف و بدبختی هستند که پول چای یا همان رشوه میگیرند البته آنهایی که دستی در جماعت هماهنگی دارند هیچ وقت تخلف و رشوه هایشان رو نمی شود بلکه پست عالی میگیرند. وارد کننده بعد از سالها که تخلف می‌کنه و میلیاردها خسارت به خزانه می‌کنه ممکنه کارت بازرگانی یک بار مصرفش باطل شود.اما دریغ از ریالی که به خزانه بازگشت شود
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر :
تلگرام

آخرین اخبار

پربازدید ها

پربحث ترین عناوین