کد خبر: ۷۶۴۰۸۸
تاریخ انتشار:
در مصوبات کمیسیون تلفیق

جزئیات احکام حقوق و دستمزد و تبدیل وضعیت کارمندان

گزارش کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور در خصوص بخشی از احکام مهم اداری و استخدامی، حقوق و دستمزد و مالیات حقوق کارمندان حائز اهمیت است.
جزئیات احکام حقوق و دستمزد و تبدیل وضعیت کارمندان

به گزارش بولتن نیوز، کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی که جلسات آن در خصوص بودجه 1401 دو روز پیش به پایان رسید، گزارش نهایی خود را منتشر کرده است. بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 1401 کل کشور در خصوص بخشی از احکام مهم اداری و استخدامی، حقوق و دستمزد و مالیات حقوق کارمندان حائز اهمیت است.

بخشی از احکام مهم اداری و استخدامی:

حکم تبدیل وضعیت ایثارگران:

بند الحاقی 1 ـ در راستای اجرای بند (ذ) ماده (87) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، دستگاه‌های مشمول ماده (2) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران مکلفند نسبت به استخدام و نیز تبدیل وضعیت استخدامی کلیه مشمولان ماده (21) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران که در سال 1401 با عناوین مختلف در دستگاه‌های موضوع قانون مذکور شاغل هستند و رابطه شغلی آنها به‌صورت پیمانی، قرارداد انجام کار معین یا شرکتی می‌باشد، با طی مراحل گزینش با رعایت تبصره (2) بند (و) ماده (44) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 15/10/1389 به‌صورت استخدام رسمی اقدام نمایند.

اعتبار مورد نیاز این حکم از محل ردیف مربوطه به‌مبلغ پانزده هزار میلیارد (15.000.000.000.000) ریال در اختیار دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط قرار می‌گیرد.

مسئولیت حسن اجرا و نظارت بر این قانون بر عهده سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور، بنیاد شهید و امور ایثارگران، سازمان رزمندگان، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و عالی‌ترین مقام دستگاه‌های ذی‌ربط می‌باشد.

تبصره 12 ـ حقوق و دستمزد

الف ـ
1 ـ ضریب حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر در دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (29) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، سازمان انرژی اتمی، کارکنان کشوری و لشگری، اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و قضات به‌میزان ده درصد (10%) بر اساس آخرین حکم کارگزینی به‌گونه‌ای افزایش یابد که مجموع حکم کارگزینی برای کارکنان رسمی، پیمانی و مبلغ قرارداد منعقده ماهانه برای کارکنان قرارداد کار معین (مشخص)، والدین شهدا و کارکنان طرح خدمت پزشکان و پیراپزشکان در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به‌نسبت مدت کارکرد، از پنجاه و شش میلیون (56.000.000) ریال کمتر نباشد.

1-1- حذف شد.

1-2- حذف شد.

1-3- تفاوت تطبیق موضوع ماده (78) قانون مدیریت خدمات کشوری در حکم حقوق، بدون تغییر باقی می‌ماند.

1-4- حقوق، مزایا و فوق‌العاده‌های کارکنان تابع قانون کار که در وزارتخانه و شرکت‌های دولتی مشغول به کار هستند ده درصد (10%) افزایش می‌یابد.

2- حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرائی، ده درصد (10%) افزایش می‌یابد به‌نحوی که پس از اعمال این افزایش، حکم حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی مذکور، متناسب با سنوات خدمت قابل قبول، نباید از پنجاه میلیون (50.000.000) ریال کمتر باشد.

3- در سال 1401 صدور هرگونه مجوز جدید برای افزایش حقوق و مزایای مستمر و فوق‌العاده‌ها و نظایر آن توسط مراجع ذی‌ربط از جمله شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، هیئت‌های امنا، مجامع عمومی شرکت‌ها و مؤسسات (به‌استناد اختیار مندرج در قانون تجارت)، شورای حقوق و دستمزد موضوع ماده (74) قانون مدیریت خدمات کشوری و هیئت وزیران تحت هر عنوان و از محل هر نوع اعتبار، خارج از افزایش‌های فوق‌الذکر ممنوع است.

4- در سال 1401 در کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی (به‌استثنای مشمولان قانون کار جمهوری اسلامی ایران)، حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و حداقل حقوق سایر حقوق‌بگیران، حداقل حقوق بازنشستگان و وظیفه‌بگیران مشمول صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی، نیروهای مسلح و سایر صندوق‌های وابسته به دستگاه‌های اجرائی و مستمری‌ها و سایر حمایت‌های متناسب با آنها، به‌میزان ده درصد (10%) افزایش می‌یابد.

5- سقف معافیت مالیاتی سالانه موضوع ماده (84) قانون مالیات‌های مستقیم در سال 1401 مبلغ ششصد و هفتاد و دو میلیون (672.000.000) ریال تعیین می‌شود.

نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی اعم از مجموع مندرج در احکام کارگزینی شامل حق شغل، حق شاغل، فوق‌العاده مدیریت و فوق‌العاده مستمر و غیرمستمر و سایر پرداختی‌ها و کارانه به‌استثنای عیدی پایان سال به‌شرح زیر می‌باشد:

1-5- نسبت به مازاد ششصد و هفتاد و دو میلیون (672.000.000) ریال تا یک‌میلیارد و هشتصد میلیون (1.800.000.000) ریال، ده درصد (10%)

2-5- نسبت به مازاد یک‌میلیارد و هشتصد میلیون (1.800.000.000) ریال تا سه‌میلیارد (3.000.000.000) ریال، پانزده درصد (15%)

5-3- نسبت به مازاد سه‌میلیارد (3.000.000.000) ریال تا چهارمیلیارد و دویست میلیون (4.200.000.000) ریال، بیست درصد (20%)

4-5- نسبت به مازاد چهارمیلیارد و دویست میلیون (4.200.000.000) ریال به بالا، سی درصد (30%)

میزان معافیت مالیات سالانه مستغلات اشخاص فاقد درآمد موضوع ماده (57) قانون مالیات‌های مستقیم و مالیات بر درآمد مشاغل موضوع ماده (101) قانون مالیات‌های مستقیم سالانه به‌مبلغ سیصد و نود و شش میلیون (396.000.000) ریال تعیین می‌شود.

جزء الحاقی 1- پزشکان عمومی، متخصص و فوق‌تخصص، فرهنگیان، آموزگاران، دبیران، مشاوران و مربیان تربیتی شاغل در مناطق کمتر توسعه‌یافته و محروم کشور و صعب‌العبور و مناطق کوهستانی از پرداخت مالیات سالانه تا سقف دومیلیارد و چهارصد میلیون (2.400.000.000) ریال معاف می‌باشند.

جزء الحاقی 2- اعضای هیئت علمی بالینی تمام‌وقت جغرافیایی و نیز پزشکان متخصص و فوق‌تخصص بالینی تمام‌وقت جغرافیایی شاغل در بخش‌های دولتی، مشمول پرداخت مالیات موضوع این جزء به‌نرخ ده درصد (10%) هستند.

6- در اجرای ماده (30) قانون برنامه ششم توسعه و در راستای رفع تبعیض حقوق شاغلان دستگاه‌های اجرائی و ماده (71) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب 10/11/1395 و بندهای (ت) و (ث) ماده (7) قانون برنامه ششم توسعه، هرگونه تصویب‌نامه، بخشنامه، دستورالعمل تغییر تشکیلات، طبقه‌بندی مشاغل و همچنین مصوبات هیئت‌های امنا و نظایر آن در دستگاه‌های اجرائی مشمول ماده (20) قانون برنامه ششم توسعه و همچنین سازمان انرژی اتمی و دستگاه‌های اجرائی مشمول ماده (1) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، منوط به رعایت ترتیبات مقرر در ماده (74) قانون مدیریت خدمات کشوری، بند (ج) ماده (7) قانون برنامه ششم توسعه و اخذ مجوز مکتوب از سازمان برنامه و بودجه کشور مبنی بر تأمین اعتبارات مورد نیاز در این قانون می‌باشد.

7- پاداش پایان‌خدمت موضوع قانون پرداخت پاداش پایان‌خدمت و بخشی از هزینه‌های ضروری به کارکنان دولت مصوب 26/2/1375 با اصلاحات و الحاقات بعدی، پاداش پایان خدمت کارکنان مشمول ماده (107) قانون مدیریت خدمات کشوری با احتساب فوق‌العاده بند (10) ماده (68) قانون مذکور به مقامات، رؤسا، مدیران و کارکنان کلیه دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه و همچنین وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی در ازای هر سال خدمت حداکثر تا سی سال و تا سقف چهار میلیارد و هفتصد و بیست میلیون (4.720.000.000) ریال خواهد بود.

8- سقف خالص پرداختی ماهانه از محل حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر و سایر پرداختی‌ها از هر محل و تحت هر عنوان در سال 1401 به گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر در دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی از قبیل کارکنان کشوری و لشکری، اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و قضات در کلیه مناطق کشور هفت برابر مبلغ جزء (1) همین بند است. پرداخت مازاد بر این مبلغ در هر ماه تحت هر عنوان و از محل هر نوع اعتبار به کارکنان کشوری و لشکری اعم از کارمندان، اعضای هیئت علمی، قضات و بازنشستگان در وزارتخانه‌ها و شرکت‌های دولتی و همچنین شرکت‌ها و مؤسساتی که مدیران آن به‌هرطریق توسط دولت و یا نهادهای عمومی منصوب می‌شوند، ممنوع است.

کارانه گروه پزشکی، فوق‌العاده خاص پزشکان شاغل در سازمان پزشکی قانونی کشور، حق‌التحقیق، پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها و حق‌التدریسی اعضای هیئت علمی و عیدی پایان سال از حکم این جزء مستثنی است.

همچنین سقف پرداختی به کارکنان مستقر در سکوهای حوزه عملیاتی شرکت نفت بر اساس مصوبه شورای حقوق و دستمزد تعیین می‌گردد.

جزء الحاقی 1- به‌منظور جذب و نگهداشت کارکنان قوه قضائیه و کاهش اطاله دادرسی پرونده‌های قضائی با پیشنهاد رئیس قوه قضائیه و تصویب شورای حقوق و دستمزد فوق‌العاده برای کارکنان مذکور برقرار می‌شود.

جزء الحاقی 2- کلیه دستگاه‌های موضوع این قانون مکلفند تمام پرداخت‌های قانونی به کارکنان را فقط در یک فیش به‌صورت ماهیانه درج نمایند و داشتن هر گونه فیش دیگر با هر عنوان، خلاف قانون تلقی می‌شود.

جزء الحاقی 3- در اجرای ماده (49) قانون خدمت وظیفه عمومی، حقوق سربازان وظیفه مجرد مشغول در مناطق غیرعملیاتی حداقل شصت درصد (60%)، حقوق سربازان وظیفه مجرد مشغول در مناطق عملیاتی حداقل هفتاد و پنج درصد (75%) و حقوق سربازان متأهل نود درصد (90%) حداقل دریافتی کارکنان نیروهای مسلح مبتنی بر قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین می‌شود و دستورالعمل آن با توجه به تحصیلات و درجات آنان توسط ستادکل نیروهای مسلح تهیه می‌شود.

پرداخت فوق‌العاده ماده (50) قانون خدمت وظیفه عمومی نیز کماکان استمرار می‌یابد.

جزء الحاقی 4- امتیاز کمک‌هزینه عائله‌مندی مزدوجین جدید و حق اولاد فرزندان متولد سال 1401، موضوع بند (4) ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری شاغلین، به‌ترتیب (2) و (3) برابر افزایش می‌یابد.

ب- کلیه پرداخت‌های مشابه حقوق و دستمزد مانند حق‌التدریس، حق‌الزحمه، ساعتی، حق نظارت و پاداش شوراهای حل اختلاف، هزینه اجتناب‌ناپذیر محسوب می‌شود و مشمول مفاد جزء (5) بند (الف) این تبصره است و باید به‌صورت ماهانه پرداخت شود.

ج- پرداخت حقوق و مزایای کارکنان (پرسنل) شرکت‌های آب و فاضلاب استانی و شرکت‌های توزیع برق استان‌ها که به‌صورت مأمور در شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور و شرکت توانیر ارائه خدمت می‌نمایند، از محل منابع داخلی شرکت‌های استانی مذکور، بلامانع است.

د- حذف شد.

هـ- دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه مکلفند از تیرماه سال 1401 کلیه پرداخت‌های مستمر و غیرمستمر نقدی و غیرنقدی (معادل ریالی) مذکور در ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه و تسهیلات به کلیه شاغلین و بازنشستگان از هریک از منابع و حساب‌های دولتی و متعلق به دولت نزد خود را به‌تفکیک کد ملی با اختصاص شناسه یکتای پرداخت کارکنان دولت، پرداخت نمایند.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است ضمن جلوگیری از پرداخت به کارکنان دستگاه‌های اجرائی ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه بدون درج شناسه یکتای پرداخت کارکنان دولت، امکان دسترسی برخط سازمان اداری و استخدامی کشور به اطلاعات پرداختی را در بسترهای الکترونیکی فراهم نماید.

دستگاه‌های موضوع ماده (66) قانون اصلاحی قانون محاسبات عمومی از شمول حکم این بند مستثنی هستند.

ز- بنیاد شهید و امور ایثارگران مکلف است از محل اعتبارات موضوع ردیف 131600 جدول شماره (7) این قانون به جانبازان و آزادگان غیرحالت اشتغال معسر فاقد شغل و درآمد که بر اساس قوانین نیروهای مسلح مشمول دریافت حقوق وظیفه نمی‌باشند، تا زمانی که فاقد شغل و درآمد باشند، ماهانه کمک‌معیشت معادل حداقل حقوق کارکنان دولت پرداخت کند. آیین‌نامه اجرائی این بند به‌پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و بنیاد شهید و امور ایثارگران تهیه می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

بند الحاقی- حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و همچنین دانشگاه‌ها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی وابسته به سایر دستگاه‌های اجرائی و دانشگاه‌های فرهنگیان و تربیت دبیر شهیدرجایی که مجوز آنها از سوی شورای‌عالی انقلاب فرهنگی یا شورای گسترش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و یا سایر مراجع قانونی صادر شده و اعضای هیئت علمی آنها از طریق مرکز جذب هیئت علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به‌کار گرفته شده‌اند، با حقوق اعضای هیئت علمی و غیربالینی دانشگاه‌های وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از محل اعتبار در همان دستگاه همسان‌سازی می‌شود.

برای مشاهده مطالب اقتصادی ما را در کانال بولتن اقتصادی دنبال کنیدbultaneghtsadi@

منبع: خبرگزاری تسنیم

شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.

bultannews@gmail.com

نظر شما

آخرین اخبار

پربازدید ها

پربحث ترین عناوین