کد خبر: ۶۴۳۲۲۸
تاریخ انتشار:
بهترین بازیگران مرد تاریخ سینما

۱۰ بازیگر برتر مرد تاریخ سینما {قسمت اول}

از زمانی که نخستین دوربین‌های فیلم‌برداری اختراع شدند، همواره بازیگران بزرگی به ایفای نقش در سینما پرداخته‌اند.
گروه فرهنگ و هنر: از زمانی که نخستین دوربین‌های فیلم‌برداری اختراع شدند، همواره بازیگران بزرگی به ایفای نقش در سینما پرداخته‌اند. اما بزرگ‌ترین بازیگران تاریخ سینما چه کسانی هستند؟ قطعاً این سوالی است که پاسخ دادن به آن کاری دشوار است.

به گزارش بولتن نیوز به نقل از برترین ها، با توجه به تغییر سبک بازیگری از گذشته تا به امروز و پیشرفت ابزار فیلم‌برداری، به طور قطع نمی‌توان در این باره نظر داد. اما بعضی بازیگر‌ها در طول حرفه‌ی بازیگری خود، نقش‌هایی را ایفا کرده‌اند که تقریباً تحسین همگان را برانگیخته‌اند و تمام توان خود را به کار بسته‌اند تا نقش‌هایشان را هرچه بهتر اجرا کنند.

از سوی دیگر برای انتخاب افراد این لیست تنها به یک فیلم توجه نشده است و به کل کارنامه‌ی بازیگری یک فرد توجه شده است. در ادامه با برترین‌ها همراه باشید تا به معرفی ۱۰ بازیگر بزرگ مرد در تاریخ سینما بپردازیم که با فیلم‌هایشان خود را در تاریخ سینما ماندگار کرده‌اند.

۱۰. دنزل واشنگتن
 
۱۰ بازیگر برتر مرد تاریخ سینما {قسمت اول}
بازیگران تیره پوست کمی به اندازه واشنگتن توانسته‌اند استعداد خود را بر روی پرده‌ی نقره‌ای به نمایش بگذارند. او که بازیگری کاملاً رقابت‌طلب است در همه‌ی فیلم‌هایی که به ایفای نقش می‌پردازد، تمام توان خود را به کار می‌گیرد. ﻓﯿﻠﻢ «ﻣﺎﻟﮑﻮﻡ ﺍﯾﮑﺲ» ﻣﺴﯿﺮ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻭﺍﺷﻨﮕﺘﻦ ﺭﺍ ﺩﮔﺮﮔﻮﻥ ﺳﺎﺧﺖ، ﺑﻪﻃﻮﺭﯼﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﯾﮏﺷﺒﻪ ﻭﯼ ﺭﺍ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ مشهورترین ﺑﺎﺯﯾﮕﺮﺍﻥ ﻫﺎﻟﯿﻮﻭﺩﯼ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮﺩ.

بعد از این فیلم ﻭﯼ ﻧﻘﺶﻫﺎﯾﯽ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﻗﺒﻠﯽﺍﺵ ﺑﻮﺩﻧﺪ، ﻣﺜﻞ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎﺩ ﺑﺎﺯﯼ ﺩﺭ ﻧﻘﺶ ﻣﺎﺭﺗﯿﻦ ﻟﻮﺗﺮ ﮐﯿﻨﮓ ﺭﺍ ﺭﺩ ﮐﺮﺩ، ﺯﯾﺮﺍ ﻣﺎﯾﻞ ﻧﺒﻮﺩ ﺑﻪ ﺑﺎﺯﯾﮕﺮﯼ تبدیل شود که تنها در یک ژانر سینمایی به بازیگری می‌پردازد. ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۱۹۹۳، واشنگتن ﺑﺎ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ ﺧﻄﺮﯼ ﺩﯾﮕﺮ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺣﺮﻓﻪ، ﻧﻘﺶ ﺟﻮ ﻣﯿﻠﺮ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻓﯿﻠﻢ «ﻓﯿﻼﺩﻟﻔﯿﺎ» ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭ ﺗﺎﻡ ﻫﻨﮑﺲ ﺑﺮﻋﻬﺪﻩ ﮔﺮﻓﺖ.

ﺩﺭ ﺍﻭﺍﯾﻞ ﻭ ﺍﻭﺍﺳﻂ ﺩﻫﻪی ۱۹۹۰، ﻭﺍﺷﻨﮕﺘﻦ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺮﺩ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻭ ﻧﺎﻣﺪﺍﺭ ﻫﺎﻟﯿﻮﻭﺩﯼ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ. ﻣﻮﻓﻘﯿﺖﻫﺎﯾﯽ ﺩﺭ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢ ﺑﺎ ﻧﺎﻡﻫﺎﯼ «ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﭘﻠﯿﮑﺎﻥ» «ﺟﺰﺭ ﻭ ﻣﺪ ﺳﺮﺥ» ﮐﺴﺐ ﮐﺮﺩ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ، ﺩﺭ ﯾﮏ ﻓﯿﻠﻢ ﮐﻤﺪﯼ ﺑﺎ نام «ﻫﯿﺎﻫﻮﯼ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺑﺮﺍﯼ ﻫﯿﭻ» ﻭ ﺩﺭ ﯾﮏ ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﻧﻤﺎﯾﺸﯽِ ﺭﻣﺎﻧﺘﯿﮏ ﺑﺎ ﻋﻨﻮﺍﻥ «ﻫﻤﺴﺮ ﮐﺸﯿﺶ» ﺍﯾﻔﺎﯼ ﻧﻘﺶ ﮐﺮﺩ.

فیلم‌های برجسته: «افتخار»، «روز تمرین»، «مردی در آتش»، «مالکوم ایکس»، «پرواز»

۹. داستین هافمن
 
۱۰ بازیگر برتر مرد تاریخ سینما {قسمت اول}
وقتی به کارنامه‌ی بازیگری داستین هافمن نگاه کنید، متوجه خواهید شد که این بازیگر به ندرت در فیلم‌های ضعیف به ایفای نقش پرداخته است. هافمن معمولاً در فیلم‌هایش نقش شخصی معمولی و آسیب‌پذیر را ایفا می‌کند. ﺷﺮﻭﻉ ﺩﻫﻪ‌ی ۷۰ ﺑﺮﺍﯼ ﻫﺎﻓﻤﻦ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﻃﻼﯾﯽ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺍﻭ ﺍﯾﻦ ﺭﻭﻧﺪ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻡ ﺍﯾﻦ ﺩﻫﻪ ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺩ.

ﺍﻭ ﺑﺎ ۳ ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ و ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺭ ﺳﯿﻨﻤﺎ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪﻫﺎﯾﺶ ﻏﯿﺮ ﺍﺯ ﺟﺎﯾﺰﻩ ﺍﺳﮑﺎﺭ ﺭﺳﯿﺪﻩ ﺑﻮﺩ. ﺳﺎﻝ ۱۹۷۰ ﺩﺭ ﻓﯿﻠﻢ ‏ «ﺑﺰﺭﮒﻣﺮﺩ ﮐﻮﭼﮏ» ﺳﺎﺧﺘﻪ‌ی «ﺁﺭﺗﻮﺭ ﭘﻦ»، ﻧﻘﺶ ﺟﮏ ﮐﺮﺍﺏ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻣﻬﺎﺭﺕ ایفا نمود. ﺩﻫﻪ‌ی ۸۰ میلادی ﺑﺮﺍﯼ ﻫﺎﻓﻤﻦ ﺳﺮﺷﺎﺭ ﺍﺯ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖﻫﺎﯼ ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ ﺑﻮﺩ.

ﻭﯼ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۱۹۸۲ ﺩﺭ ﻓﯿﻠﻢ ﭘﺮﻓﺮﻭﺵ ‏ «ﺗﻮﺗﺴﯽ» ﺣﻀﻮﺭﯼ ﺧﺎﻃﺮﻩ ﺍﻧﮕﯿﺰ ﺩﺍﺷﺖ ﻭ ﺗﻮﺍﻧﺴﺖ ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭ ﻧﺎﻣﺰﺩﯼ ﻧﻘﺶ ﺍﻭﻝ ﺟﺎﯾﺰﻩ ﺍﺳﮑﺎﺭ، ﺩﻭ ﺟﺎﯾﺰﻩ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﮔﻠﺪﻥ گلوﺏ ﺑﻔﺘﺎ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺧﻮﺩ ﮐﻨﺪ. ﻓﺮﻭﺵ ﻓﻮﻕﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﺗﻮﺗﺴﯽ ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭ ﻧﻘﺪﻫﺎﯼ ﻣﺜﺒﺖ ﻓﯿﻠﻢ، ﻫﺎﻓﻤﻦ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﻣﻌﺪﻭﺩ ﻓﺎﺗﺤﺎﻥ ﮔﯿﺸﻪ ﮐﻪ ﻣﺤﺒﻮﺏ ﻣﻨﺘﻘﺪﺍﻥ ﺳﯿﻨﻤﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻮﺩ ﺗﺜﺒﯿﺖ ﮐﺮﺩ.

«ﻣﺮﺩ ﺑﺎﺭﺍﻧﯽ» ﺳﺎﺧﺘﻪ‌ی ﺑﺮﯼ ﻟﻮﯾﻨﺴﻮﻥ ﺩﯾﮕﺮ ﻓﯿﻠﻢ ﻣﻄﺮﺡ ﺩﺍﺳﺘﯿﻦ ﻫﺎﻓﻤﻦ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺩﻫﻪ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﮐﺜﺮ ﺟﻮﺍﯾﺰ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺍﺳﮑﺎﺭ ﻧﻘﺶ ﺍﻭﻝ ﻣﺮﺩ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﻭﯼ ﺑﻪ ﺍﺭﻣﻐﺎﻥ ﺁﻭﺭﺩ. او در این فیلم به قدری نقش خود را عالی بازی کرد که تقریباً همه باور کرده بودند که هافمن فردی دارای معلولیت است. مورد دیگری که باید در کارنامه بازیگری هافمن به آن اشاره کرد، بازی‌های موفق وی در دو ژانر کمدی و درام است. او با بازی در فیلم‌های «فارغ‌التحصیل» و «کابوی نیمه شب» به خوبی این موضوع را به اثبات رساند.

فیلم‌های برجسته: «پاپیون»، «توتسی»، «مرد بارانی»، «کابوی نیمه شب»، «فارغ‌التحصیل»

۸. تام هنکس
 
۱۰ بازیگر برتر مرد تاریخ سینما {قسمت اول}
تام هنکس بازیگری است که با کاریزمای بالای خود توانسته در هر فیلمی که بازی کرده است موفق شود. او با بازی در فیلم‌هایی با ژانر مختلف نبوغ خود را به همه‌ی منتقدان نشان داده است. کافی است که بازی تام هنکس در فیلم‌های «بی‌خوابی در سیاتل»، «نجات سرباز رایان» و «فارست گامپ» را به یاد آورید تا به این موضوع پی ببرید که تام هنکس بازیگری نیست که تنها در یک ژانر سینمایی بازیگری موفق باشد.

ﻫﻨﮑﺲ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﺳﺎﻝﻫﺎﯼ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮﺩ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﭼﻨﺪین ﻭ ﭼﻨﺪ ﺑﺎﺭ ﻧﺎﻣﺰﺩ ﻭ ﺑﺮﻧﺪﻩ‌ی ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺟﺎﯾﺰﻩ ﺑﺰﺭﮒ ﺑﯿﻦﺍﻟﻤﻠﻠﯽ ﺷﺪﻩ است. ﻫﻤﮑﺎﺭﯼ ﺗﺎﻡ ﻫﻨﮑﺲ ﺑﺎ ﮐﺎﺭﮔﺮﺩﺍﻥ ﻣﺸﻬﻮﺭ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ، «ﺍﺳﺘﯿﻮﻥ ﺍﺳﭙﯿﻠﺒﺮﮒ» ﻧﯿﺰ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺍﺳﺖ. ﺍﯾﻦ ﺩﻭ ﺩﺭ ﻓﯿﻠﻢﻫﺎﯼ موفقی ﻫﻤﭽﻮﻥ «ﻧﺠﺎﺕ ﺳﺮﺑﺎﺯ ﺭﺍﯾﺎﻥ»، «ﺍﮔﻪ ﻣﯽﺗﻮﻧﯽ ﻣﻨﻮ ﺑﮕﯿﺮ»، «ﺗﺮﻣﯿﻨﺎﻝ» ﻭ ﺳﺮﯾﺎﻝ ﮐﻮﺗﺎﻩ «ﺑﺎﻧﺪ ﺑﺮﺍﺩﺭﺍﻥ» ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭ ﻫﻢ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺍﺷﺘﻪﺍﻧﺪ.

ﺗﺎ ﺳﺎﻝ ۲۰۱۲، ﻓﺮﻭﺵ ﻓﯿﻠﻢﻫﺎﯼ ﺗﺎﻡ ﻫﻨﮑﺲ ﺩﺭ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻐﯽ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ۴٫۲ ﻣﯿﻠﯿﺎﺭﺩ ﺩﻻﺭ ﻭ ﻓﺮﻭﺵ ﻓﯿﻠﻢﻫﺎﯾﺶ ﺩﺭ ﻧﻘﺎﻁ ﺩﯾﮕﺮ ﺟﻬﺎﻥ ﺑﻪ ﺭﻗﻤﯽ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ۸٫۵ ﻣﯿﻠﯿﺎﺭﺩ ﺩﻻﺭ ﺭﺳﯿﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻭﯼ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﭘﺮﺩﺭﺁﻣﺪترین بازیگران تاریخ در تاریخ سینما محسوب ﻣﯽﺷﻮﺩ.

هنکس اخیراً در مصاحبه‌ای اعلام کرده است که در حال حاضر، بیشتر به کارگردانی علاقمند است تا به بازیگری، اما حتی اگر هنکس در فیلم دیگری نیز به ایفای نقش نپردازد، با توجه به کارنامه‌ی بازیگری‌اش، قطعاً یکی از بهترین‌های تاریخ سینما محسوب می‌شود.

فیلم‌های برجسته: «فیلادلفیا»، «اگه می‌تونی منو بگیر»، «فارست گامپ»، «دور افتاده»، «نجات سرباز رایان»

۷. جیمز استوارت
 
۱۰ بازیگر برتر مرد تاریخ سینما {قسمت اول}
شبیه به تام هنکس، چهره‌ی جیمز استوارت نیز همواره یادآور موفقیت بر روی پرده‌ی نقره‌ای بوده است. نقش آفرینی‌های متعدد در ژانر‌های مختلف، نام استوارت را نیز در کنار بهترین بازیگران تاریخ قرار می‌دهد. ﺍﺳﺘﻮﺍﺭﺕ ﻣﺜﻞ بعضی ﺩﯾﮕﺮ از ﺳﺘﺎﺭﻩﻫﺎﯼ ﻫﺎﻟﯿﻮﻭﺩ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻭﺟﻪ ﺩﺭ ﻗﯿﺪ ﻭ ﺑﻨﺪ ﺗﺠﻤﻼﺕ ﻧﺒﻮﺩ.

ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺟﺮﺍﺣﯽ ﺯﯾﺒﺎﯾﯽ ﺗﻦ ﻧﺪﺍﺩ. ﻟﺒﺎﺱﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﭘﻮﺷﯿﺪ ﻭ ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺳﻮﺍﺭ ﻣﯽﺷﺪ کاملاً ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺑﻮﺩﻧﺪ. همین امر باعث محبوبیت دوچندان استوارت در نزد مردم می‌شد. استوارت در دوران بازیگری خود با کارگردانان بزرگ هالیوودی مثل «آلفرد هیچکاک»، «آلدریچ» و «آنتونی مان» همکاری کرد.

البته در بین کارگردان‌های هالیوودی او با هیچکاک بسیار صمیمی‌تر از بقیه بود و هیچکاک نیز در فیلم‌های متعددی از جادوی بازیگری استوارت استفاده کرد. از جمله همکاری این دو می‌توان به فیلم‌های «پنجره پشتی» و «سرگیجه» اشاره کرد که هر دو فیلم در عصر خود جزء فیلم‌های موفق و رکورد شکن هالیوود به شمار می‌رفتند.

دیگر نقطه‌ی درخشان کارنامه‌ی بازیگری استوارت، مربوط به فیلم «چه زندگی شگفت‌انگیزی» اثر کارگردان بزرگ «فرانک کاپرا» است که استوارت تحسین منتقدان را در این فیلم برانگیخت. استوارت ﺑﺮﻧﺪﻩ‌ی جایزه‌ی ﺍﺳﮑﺎﺭ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺑﺎﺯﯾﮕﺮ ﻧﻘﺶ ﺍﻭﻝ ﻣﺮﺩ ﺑﺮﺍﯼ ﻓﯿﻠﻢ «ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﻓﯿﻼﺩﻟﻔﯿﺎ» ﺷﺪ.

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ، ﻧﺎﻣﺰﺩ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺑﺎﺯﯾﮕﺮ ﻧﻘﺶ ﺍﻭﻝ ﻣﺮﺩ ﺑﺮﺍﯼ ﻓﯿﻠﻢ «ﻫﺎﺭﻭﯼ» در ﮔﻠﺪﻥ ﮔﻠﻮﺏ سال ۱۹۵۰ ﺷﺪ. استوارت در ۲ ژوئیه سال ۱۹۹۷ و تنها ۳ سال پس از مرگ همسرش درگذشت.

فیلم‌های برجسته: «چه زندگی شگفت‌انگیزی»، «هاروی»، «سرگیجه»، «پنجره پشتی»، «داستان فیلادلفیا»

۶. لارنس الیویه
 
۱۰ بازیگر برتر مرد تاریخ سینما {قسمت اول}
لارنس الیویه بازیگر بزرگ اهل انگلستان بود و ﺑﺴﯿﺎﺭﯼ ﺍﺯ ﻣﻨﺘﻘﺪﺍﻥ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﯾﻦ ﻫﻨﺮﭘﯿﺸﻪی ﻗﺮﻥ ﺑﯿﺴﺘﻢ ﻣﯽﺩﺍﻧﻨﺪ. ﺍﻟﯿﻮﯾﻪ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ ۱۲۰ ﻧﻘﺶ ﺗﺌﺎﺗﺮﯼ ﺑﺎﺯﯼ ﮐﺮﺩ ﻭ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺑﺰﺭﮒﺗﺮﯾﻦ ‏ «ﺑﺎﺯﯾﮕﺮﺍﻥ ﺷﮑﺴﭙﯿﺮﯼ» ﺑﻪﺷﻤﺎﺭ ﻣﯽﺭﻭﺩ. ﺍﻭ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺩﺭ ۶۰ ﻓﯿﻠﻢ ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ ﺍﯾﻔﺎﯼ ﻧﻘﺶ ﮐﺮﺩ ﻭ ۱۱ ﺑﺎﺭ ﻧﯿﺰ ﻧﺎﻣﺰﺩ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﺟﺎﯾﺰﻩی ﺍﺳﮑﺎﺭ شد.

الیویه ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﻭﻟﯿﻦ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﮐﻼﺳﯿﮏِ ﻋﺼﺮ ﺧﻮﺩ، ﺑﺎ ﺍیفای ﻧﻘﺶ ﺩﺭ ﺁﺛﺎﺭﯼ ﭼﻮﻥ «ﺑﻠﻨﺪﯼﻫﺎﯼ ﺑﺎﺩﮔﯿﺮ» ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۱۹۳۹ ﻭ «ﺭﺑﻪﮐﺎ» ﺩﺭ سال ۱۹۴۰ ﺑﻪ ﺷﻬﺮﺕ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺩﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ. الیویه با وجود فیلم‌های فاخر خود، هیچ‌گاه موفق به دریافت جایزه‌ی اسکار نشد، اما در سال ۱۹۷۹ به پاس بزرگداشت فعالیت‌های این هنرمند، جایزه‌ی اسکاری افتخاری به او اهدا شد.

او به غیر از بازیگری، به کارگردانی و تهیه کنندگی نیز علاقه داشت و فیلم‌های زیادی را نیز کارگردانی کرد. اما بازی‌های چشم‌گیر او در خاطر مردم مانده است. الیویه در سال ۱۹۸۹ میلادی درگذشت.

فیلم‌ها و نمایش‌های برجسته: «ربه‌کا»، «اسپارتاکوس»، «هملت»
منبع: برترین ها

شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.

bultannews@gmail.com

نظر شما

آخرین اخبار

پربازدید ها

پربحث ترین عناوین