کد خبر: ۲۴۷۴۸۴
تاریخ انتشار: ۱۶ اسفند ۱۳۹۳ - ۲۰:۱۰
در بزرگترین گردهمایی فعالان اقتصادی با ائتلاف بزرگ که پنجشنبه درمحل برج میلاد تهران با حضور اعضای ستاد و جمعی از فعالان اقتصادی و بازرگانان کشور برگزار شد، علی رغم پیش بینی حضور 600 نفر در این گردهمایی ، تعداد شرکت کنندگان از 1000 نفر فراتر رفت.
به گزارش بولتن نیوز، در این گردهمایی که با استقبال بی نظیر مواجه شد، فعالان اقتصادی تهران در جریان اهداف و برنامه های ائتلاف بزرگ برای انتخابات اتاق های بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی قرار گرفتند، یحیی آل اسحاق به اینکه  عضو ائتلاف بزرگ است افتخار کرد، خلیلی عراقی ائتلاف بزرگ را عزیز و مقدس دانست و جمیلی گفت: از من پرسیده شد گروه ائتلاف بزرگ رای دارد؟ و من نیز گفتم بله حسابی دارد، رای طلایی هم دارد، رای امانی هم دارد.

گردهمایی بزرگ فعالان اقتصادی با ائتلاف بزرگ+تصاویر

وی افزود: ما رای بابایی هم داریم و اگر می خواهید از خدمات این گروه بهره مند شوید، برخوردار هم داریم و همه اعضای ستاد فرهیخته اند، چون دانشمند هم داریم و چون بزرگ هستیم رجال و رجالی هم داریم .

گردهمایی بزرگ فعالان اقتصادی با ائتلاف بزرگ+تصاویر

در "گردهمایی بزرگ فعالان اقتصادی با ائتلاف بزرگ" که درمحل برج میلاد تهران با حضور اعضای ستاد و جمعی از فعالان اقتصادی و بازرگانان کشور برگزار شد ، رئیس ائتلاف بزرگ گفت:شرایط کنونی کشور و ضرورت حضور بخش خصوصی در اقتصاد ،مقایسه دوران ملی شدن نفت و شرایط دوران تحریم بوده و حضور فعالان اقتصادی نشان می دهد هزینه های صرف شده برای اقتصاد آزاد باید مورد توجه قرارگیرد .

گردهمایی بزرگ فعالان اقتصادی با ائتلاف بزرگ+تصاویر

علاء میرمحمد صادقی اظهار کرد:به دنبال کاهش درآمدهای نفتی و تاکید برضرورت حضور بخش خصوصی در اقتصاد ، استقبال بخش خصوصی از مشارکت در انتخابات هشتمین دوره هیات نمایندگان ،مقایسه نهضت ملی شدن نفت با دوران تحریم وشرایط کنونی است .

گردهمایی بزرگ فعالان اقتصادی با ائتلاف بزرگ+تصاویر

وی افزود: با ملی شدن صنعت نفت در آن دوران اگرچه تجار و بازرگانان شرایط سختی داشتند اما به کمک دولت آمدند و در این دوره نیز بخش خصوصی توان آن را دارد که به کمک دولت آمده و بتواند سهمی در حل مشکلات اقتصادی کشور و معیشت مردم داشته باشد .1

گردهمایی بزرگ فعالان اقتصادی با ائتلاف بزرگ+تصاویر

میرمحمد صادقی با بیان اینکه 250 نفر برای 40 کرسی نمایندگی و شرکت درانتخابات اتاق اعلام آمادگی کرده اند ، تصریح کرد: ظرف 5 تا 6 ماه آینده شرایط کشوردر صنعت واقتصاد تغییرات بیشتری خواهد داشت یا مسائل ما در حوزه اقتصاد حل می شود و یا با مشکلات بیشتری مواجه خواهد شد، اما پیش بینی می شود با پیشرفت درمذاکرات شرایط مطلوبتری حاصل شود.

گردهمایی بزرگ فعالان اقتصادی با ائتلاف بزرگ+تصاویر

رئیس ائتلاف بزرگ با بیان اینکه شرایط اتاق در همه دوره ها مورد توجه بوده اما در این دوره از انتخابات شرایط ویژه تری وجود دارد ، بیان کرد: با گذر از شرایط کنونی، آینده اقتصاد روشن خواهد بود و امروز همه به قدرت اتاق بازرگانی پی برده اند.

وی تاکید کرد: امروز حضور فعالان اقتصادی نشان می دهد هزینه های صرف شده برای اقتصاد آزاد باید مورد توجه قرارگیرد .

گردهمایی بزرگ فعالان اقتصادی با ائتلاف بزرگ+تصاویر

افتخار می کنم که عضو ائتلاف بزرگ هستم

یحیی آل اسحاق با بیان اینکه به عضویت خود در این ائتلاف افتخار می کند ، بیان کرد: اعضای اتاق آینده باید به کار تیمی و نگاه ملی و هدایت و راهبری بخش های مختلف اقتصادی توسط اتاق ها اعتقاد داشته باشند و مجموعه نظام حاکمیتی گارد خود را برای آنها باز کند .

عضو ائتلاف بزرگ خطاب به فعالان اقتصادی حاضر دراین گردهمایی گفت : وقتی این شور و هیجان شرکت در انتخابات را می بینم از ته دل شاد می شوم .

گردهمایی بزرگ فعالان اقتصادی با ائتلاف بزرگ+تصاویر

وی با اشاره به شرایطی که در زمان نگاه منفی به اتاق های بازرگانی وجود داشت ،اظهار کرد: عده ای در آن زمان به من می گفتند که تو مشکلت این نیست که انقلابی نیستی بلکه تفکر انقلابی نداری اما با تلاش های صورت گرفته این تفکر که بخش خصوصی پا برجا بماند و آبشخور ملی داشت ، نتیجه داد و حضور امروز فعالان اقتصادی در این گردهمایی یعنی 30 سال هزینه،  فایده داشته و امروز دولتمردان نیز به این نتیجه رسیده اند که بدون حضور بخش خصوصی توان اداره کشور آسان نخواهد بود .

گردهمایی بزرگ فعالان اقتصادی با ائتلاف بزرگ+تصاویر

عضو ائتلاف بزرگ اظهار کرد: اگر بخش خصوصی واتاق ها در آن سالها مقاومت نمی کردند، مشخص نبود که اقتصاد به چه مسیری حرکت می کرد و بخش خصوصی چه سرنوشتی را در زمان حاضر تجربه می کردند .

وی با تاکید براینکه ضریب تاثیرگذاری اتاق آینده باید بیش از شرایط کنونی باشد ،عنوان کرد: بسترها وحمایت از اتاق درحال انجام است و به تایید آقای میرمحمد صادقی یک زمان جبهه ما سیاسی و نظامی و امروز مدیریت اقتصاد کشور است .

گردهمایی بزرگ فعالان اقتصادی با ائتلاف بزرگ+تصاویر

آل اسحاق خاطرنشان کرد: امروز اقتصاد ایران با دو مشکل اساسی اشتغال و بهبود معیشت مردم مواجه است و اگر همه بخش های خصوصی و دولتی دست به دست هم ندهند،  تغییر راه به جایی نخواهد برد .

عضو ائتلاف بزرگ با اشاره به وجود 5 میلیون نیروی جویای کار در کشور، اظهار کرد: با روندی که درحال طی شدن است ایجاد اشتغال جدید قابل حل نیست و به طور قطع تغییرشرایط کنونی به عزم ملی نیاز دارد .

گردهمایی بزرگ فعالان اقتصادی با ائتلاف بزرگ+تصاویر

وی با تاکید برضرورت توجه به معیشت مردم گفت: مجموع درآمد بسیاری از مردم با هزینه های زندگی مطابقت ندارد و این بخش خصوصی است که باید نه در شعار که در عمل ،در فرآیند اقتصاد و اشتغال آفرینی حضور جدی داشته باشد .

آل اسحاق خاطرنشان کرد: اتاق های بازرگانی باید بتوانند دربخش های صنعت ،معدن و کشاورزی و خدمات هدایت گری و راهبری داشته باشند ونگاه افراد در اتاق بازرگانی نه بخشی که ملی باشد .

وی ادامه داد:اعضای اتاق آینده باید به کار تیمی اعتقاد داشته و نکته مهم آنکه مجموعه نظام حاکمیتی گارد خود را برای آنها باز کند و بدون هماهنگی تصمیم گیران اقتصادی امکان پیشرفت فراهم نخواهد شد .

گردهمایی بزرگ فعالان اقتصادی با ائتلاف بزرگ+تصاویر

عضوائتلاف بزرگ با تاکید براینکه به عضویت در این ائتلاف افتخار می کند ،عنوان کرد: معنای هماهنگی تصمیم گیران اقتصادی انتقاد نکردن نیست بلکه طرح موضوعاتی است که منجر به بهبود شرایط اقتصادی کشور شود .


ائتلاف بزرگ را عزیز و مقدس می دانم

محسن خلیلی عراقی عضو ائتلاف بزرگ با اشاره به حذف و اصلاح بسیاری از قوانین مزاحم حضور بخش خصوصی با تلاش های صورت گرفته دراتاق های گذشته ،بیان کرد: با دعوت از صاحبان کارت های بازرگانی مشارکت حداکثری در انتخابات و تشکیل ، اتاقی کارآمد و توانا را رقم بزنیم .

گردهمایی بزرگ فعالان اقتصادی با ائتلاف بزرگ+تصاویر

وی با انتقاد از نگاه منفی به اتاق های بازگانی در گذشته ،اظهار کرد: اگرچه بخش خصوصی در آن سالها همه تلاش خود را به کار می بست اما متاسفانه به سرمایه دار و سرمایه گذار عنوان زالو صفت را نسبت داده بودند و بالاترین زجرها را بخش خصوصی متحمل شد تا آنجا که عده ای در خیابان طالقانی رژه می رفتند و شعار می دادند و ما نیز به عنوان سربازی وظیفه شناس تلاش می کردیم در کنار آقایان خاموشی و میرمحمد صادقی اتاق را حفظ کنیم .

وی ادامه داد: با مساعی و تلاش های صورت گرفته توسط آقای میرمحمد صادقی ، قانون حفاظت لغو و جلوی مصادره های اموال گرفته شد و سال ها بعد اصل 44 قانون اساسی با اصلاحاتی که به دستور مقام معظم رهبری صورت گرفت گرفتاری های حضور بخش خصوصی را حل کرد .

گردهمایی بزرگ فعالان اقتصادی با ائتلاف بزرگ+تصاویر

عضو ائتلاف بزرگ خطاب به حاضران در این گردهمایی گفت : من ائتلاف بزرگ را عزیز و مقدس می دانم و هر یک از شما با آرای خود می توانید برای ائتلای اتاق تلاش کنید بنابراین از شما تقاضا دارم ، صاحبان کارت های بازرگانی را برای شرکت حداکثری در انتخابات دعوت کنید تا اتاق آینده اتاقی توانا و کارآمد باشد .

اعلام حمایت 60 تشکل قوی از ائتلاف بزرگ

در ادامه رئیس ستاد ائتلاف بزرگ با اعلام حمایت 60 تشکل اقتصای از ائتلاف بزرگ، گفت: تشکیل اتاقی قوی می تواند برنامه های پس از شرایط تحریم را اجرایی کند و باید در کنار هم فارغ از هر نتیجه ای که انتخابات آتی به دنبال داشته باشد دست به دست هم داده تا در اعتلای اتاق و بهبود شرایط اقتصادی کشور تلاش کنیم .

گردهمایی بزرگ فعالان اقتصادی با ائتلاف بزرگ+تصاویر

ابراهیم جمیلی خطاب به آقایان حسابی ،طلایی و امانی اظهار کرد: از من پرسیده شد گروه ائتلاف بزرگ رای دارد و من نیز گفتم بله حسابی دارد ،رای طلایی هم دارد ،رای امانی هم دارد .

وی افزود: ما رای بابایی هم داریم و اگر می خواهید از خدمات این گروه بهره مند شوید، برخوردار هم داریم و همه اعضای ستاد فرهیخته اند، چون دانشمند هم داریم و چون بزرگ هستیم رجال و رجالی هم داریم .

جمیلی با بیان اینکه این گروه از 60 ائتلاف تشکیل شده که اسامی و آرای آنها طی نامه ای به ما اعلام شده است ، بیان کرد: در کنار تشکلها و فعالان اقتصادی اتاقی اثرگذار خواهیم ساخت تا مشکلاتی که تاکنون وجود داشت برطرف شود و بتواند در زندگی 75 میلیون ایرانی تاثیرگذار باشد .

گردهمایی بزرگ فعالان اقتصادی با ائتلاف بزرگ+تصاویر

رئیس ستاد ائتلاف بزرگ با بیان اینکه 10 هزار و 500 نفر واجد شرایط رای دادن در انتخابات هستند ، برتاسیس تالار مجازی گفت وگو در اتاق آینده تاکید کرد و ادامه داد: در لیست ائتلاف بزرگ اسامی کاندیداهای اتاق نوشته شده و خواهش می کنم به تعداد کامل اعضا رای دهید .

وی تاکیدکرد: تشکیل اتاقی قوی می تواند برنامه های پس از شرایط تحریم را اجرایی کند و باید در کنار هم فارغ از هر نتیجه ای که انتخابات اتی به دنبال داشته باشد دست به دست هم داده تا در اعتلای اتاق و بهبود شرایط اقتصادی کشور تلاش کنیم .

جمیلی به حضور چهره های دانش آموخته ،متخصص و با کارایی بالا در لیست ائتلاف بزرگ اشاره و افزود: به طور قطع اتاق آینده می تواند نقشی مهم در پیشبرد امور اقتصادی کشور داشته باشد و خطاب به حاضران در گردهمایی خواستار مشارکت حداکثری در انتخابات 18 اسفند شد .

در پایان ، احمدپورفلاح مرد خوشنام اتاق های بازرگانی ، اعضای ائتلاف بزرگ را به فعالان اقتصادی معرفی کرد و با تاکید براینکه حضور نمایندگان حقیقی و حقوقی درانتخابات اتاق ممنوع است ، تصریح کرد: هر فردی حقیقی یا حقوقی که کارت عضویت به نام اوست باید به صورت شخصی در پای صندوق های رای حضور یابد و نمی تواند نماینده ای را اعزام کند و به عبارتی رآی وکالتی وجود ندارد .

گردهمایی بزرگ فعالان اقتصادی با ائتلاف بزرگ+تصاویر

وی اظهار کرد: حتی شخصیت های حقوقی نیزنمی توانند نماینده برای شرکت در رای گیری داشته باشند و لازم است که اعضا به صورت حضوری در هشتمین دوره انتخابات اتاق بازرگانی شرکت داشته باشند.

وی تصریح کرد: حضور 20 نماینده وزارتخانه های دولتی در کنار 40عضو بخش خصوصی اتاق مناسب ارزیابی می شود اما ترکیب آنها باید به گونه ای باشد که از وزارتخانه های مختلف باشند نه اینکه تنها از یک یا دو وزارتخانه محدود انتخاب شوند .

عضو ائتلاف بزرگ افزود: این امیدواری وجود دارد که در قانون جدید اتاق امکان حضور نمایندگان مختلفی از وزارتخانه های متعدد کشور فراهم شود تا فرصت طرح مشکلات بخش خصوصی در همه قوا فراهم شده و نمایندگان استانداری نیز بتوانند در جلسات حضور داشته باشند .

گردهمایی بزرگ فعالان اقتصادی با ائتلاف بزرگ+تصاویر

پور فلاح با اشاره به تلاش های مناسب صورت گرفته در این دوره از اتاق کشور ، بیان کرد: قانون بهبود فضای کسب و کاردر کشور یکی از مهمترین قوانینی بود که در اتاق تهیه شد و اجرای درست آن می تواندنقش مهمی در بهبود شرایط فضای کسب و کار داشته باشد .

وی در ادامه این گردهمایی با دعوت از 40 عضو ستاد ائتلاف بزرگ به معرفی مختصری از سوابق کاری و فعالیت نامزدها اشاره و اظهار امیدواری کرد: واجدین شرکت در انتخابات رای بالایی را در این دوره از انتخابات اتاق بازرگانی به ثبت می رسانند .


تصاویر گردهمایی تشکل های اقتصادیانتهای پیام/

منبع: ستاد خبری ائتلاف بزرگ
مطالب مرتبط

شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.

bultannews@gmail.com

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر :
آخرین اخبار
پربازدید ها
پربحث ترین عناوین