کد خبر: ۷۵۰۷۱۰
تاریخ انتشار: ۱۵ آبان ۱۴۰۰ - ۲۳:۵۹
ﺁﯾﺎ ﺑﺎﻧﮏ ﻋﺎﻣﻞ، ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺍﺭﺯ ﮐﻞ ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ ﺭﺍ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻧﻤﻮﺩﻩ و در سامانه بانک مرکزی قابل رویت است؟
ﺁﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ ﻫﺎﯼ ﮔﺮﻭﻩ چهار ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﮔﻤﺮﮐﺎﺕ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎﯼ ﺳﻮﺍﺭﯼ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺍﺭﺯ ﺍﺷﺨﺎﺹ، ﻭﺍﺭﺩ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﺻِﺮﻑ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﮐﺪ ﺭﻫﮕﯿﺮﯼ ﺑﺎﻧﮏ، ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺮﺧﯿﺺ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ؟
نامه 15 آبان  ارونقی به عباسپور؛ استعلام گمرک از وزارت صمت، ﺟﻬﺖ ﺷﻔﺎﻑ ﺳﺎﺯﯼ و رفع ابهام پرونده محموله بوش

گروه اقتصادی: به دنبال پیگیری پرونده محموله 400 کانتینری لوازم خانگی بوش، بار دیگر مهرداد ارونقی معاون فنی گمرک ایران در تاریخ 15 بهمن 1400 در نامه ای به سعید ﻋﺒﺎﺳﭙﻮﺭ ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﺩﻓﺘﺮ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺻﻨﻌﺖ، ﻣﻌﺪﻥ ﻭ ﺗﺠﺎﺭﺕ، در ارتباط با ترخیص این محموله، پرسش هایی را برای رفع ابهامات موجود و شفاف سازی در خصوص موضوعات ارزی این پرونده مطرح ساخته است که بخشی از آن مرتبط با منشا تامین ارز و اعلام بانک و رویت در سامانه بانک مرکزی بوده است.

به گزارش بولتن نیوز، همچنین پرسش هایی در مورد نظر هیات وزیران، وزیر صمت، و سایر مقررات در مورد روش های تامین ارز مطرح شده است.  در این نامه این سوال مطرح شده که در مورد مصوبات هیات وزیران، و نامه وزیر صمت به رئیس کل بانک مرکزی در سال 98 لازم است که رفع ابهام هایی در مورد روش تامین ارز و اعلام بانک و رویت در سامانه بانک مرکزی انجام شود.

مسیر این نامه ها و مصوبه هیات وزیران و نامه وزیر صمت نشان می دهد که در تاریخ 21 بهمن 99،  سعید ﻋﺒﺎﺳﭙﻮﺭ ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﺩﻓﺘﺮ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺻﻨﻌﺖ، ﻣﻌﺪﻥ ﻭ ﺗﺠﺎﺭﺕ در نامه ای به مهرداد ارونقی، معاون فنی گمرک، به نکاتی در رابطه با  ترخیص کالاهای گروه چهار و مصوبه هیات وزیران و همچنین نامه وزیر صمت به رئیس کل بانک مرکزی اشاره کرده و نوشته است: در خصوص ترخیص کالاهای گروه چهار در مورد ثبت سفارشات بانکی امکان ادامه فرآیند تجاری برای پرونده های مشمول تعرفه های گروه چهار که قبل یا بعد از تاریخ ممنوعیت تامین ارز شده باشند فراهم است لذا چنانچه بانک عامل کتبا یا صراحتا تامین ارز راتایید نماید و در سامانه تامین ارز بانک مرکزی، تامین ارز رویت گردد امکان ادامه فرآیند تجاری به صورت بانکی مقدور می باشد. ثبت سفارشات اخذ شده از این محل مشمول قید زمانی ترخیص نمی باشند.

ثبت سفارشات بدون انتقال ارز براساس مصوبه هیات وزیران کالاهای گروه چهار تا قبل از 31 اردیبهشت 98 دارای ثبت سفارش می باشند و بارنامه یا قبض انبار آنها قبل از 31 اردیبهشت 98 صادر شده باشد به صورت بدون انتقال ارز با پرداخت حقوق ورودی و دوبرابر سود بازرگانی تا تاریخ 26 شهریور 99 قابل ترخیص می باشند.

براساس نامه اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در تاریخ 29 بهمن 98 اعلام شده که هیات وزیران در تاریخ 16 بهمن 98 براساس پیشنهاد وزارت اقتصاد و دارایی تصویب کرده که ویرایش یا تمدید ثبت سفارش تا پایان سال 1398 برای اظهار کالاهای گروه 4 که تا قبل از 31 اردیبهشت 98 دارای ثبت سفارش، بارنامه و یا قبض انبار گمرکی بوده اند و به صورت بدون انتقال ارز و ارز متقاضی با تایید منشا ارز توسط بانک مرکزی، بلامانع است

 همچنین در تاریخ 31 اردیبهشت 98 براساس نامه رضا رحمانی وزیر صمت به رئیس کل بانک مرکزی عبدالناصر همتی،  اعلام شده که پرونده های مشمول تعرفه های گروه 4 صرفا در صورتی که تامین ارز شده و یا قبض انبار و یا بارنامه آنها صادر شده باشد امکان ادامه فرآیندهای تجاری را خواهند داشت.

 

نامه 15 آبان 1400 ارونقی به عباسپور

 

 

به دنبال این نامه نگاری های سال های اخیر، بار دیگر مهرداد ارونقی معاون فنی گمرک ایران در تاریخ 15 بهمن 1400 در نامه ای به سعید ﻋﺒﺎﺳﭙﻮﺭ ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﺩﻓﺘﺮ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺻﻨﻌﺖ، ﻣﻌﺪﻥ ﻭ ﺗﺠﺎﺭﺕ، نوشته است: ﻋﻄﻒ ﺑﻪ ﻣﮑﺎﺗﺒﺎﺕ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺻﻨﻌﺖ، ﻣﻌﺪﻥ ﻭ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺑﺎ ﺩﺍﺩﺳﺮﺍﯼ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻭ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﻧﺎﺣﯿﮥ  28 ﻧﻈﺮ ﺑﺮ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﭘﺮﻭﻧﺪﮤ ﻟﻮﺍﺯﻡ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻮﺵ ﺳﺮﻭﯾﺲ ﻭﻓﻖ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺑﺎﺯﭘﺮﺱ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺷﻌﺒﮥ ﺑﺎﺯﭘﺮﺳﯽ ١٣ ﻣﺮﺟﻊ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﺬﮐﺮ ﺟﻬﺖ " ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻭ ﺭﻓﻊ ﻣﻮﺍﻧﻊ ﺍﺩﺍﺭﯼ" ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎﻥ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺻﻨﻌﺖ، ﻣﻌﺪﻥ ﻭ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﻭ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰﯼ ﻭ ﻣﻌﺎﻭﻧﯿﻦ ﻓﻨﯽ ﻭ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻭ ﻧﻈﺎﺭﺕ گمرک ﺩﺭ ﺟﻠﺴﮥ ﺭﻭﺯ  13 آبانماه 1400  ﻣﻄﺮﺡ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺕ ﻭ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﻣﮑﺎﺗﺒﺎﺕ ﺻﻮﺭﺕ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻣﻘﺮﺭ ﮔﺮﺩﯾﺪ ﮔﻤﺮﮎ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺭﺍ ،  ﺟﻬﺖ ﺷﻔﺎﻑ ﺳﺎﺯﯼ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻭ ﺭﻓﻊ ﺍﺑﻬﺎﻡ ﺍﺯ ﺩﻓﺘﺮ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺻﻨﻌﺖ، ﻣﻌﺪﻥ ﻭ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺍﺳﺘﻌﻼﻡ ﻧﻤﺎﯾﺪ، ﺧﻮﺍﻫﺸﻤﻨﺪ ﺍﺳﺖ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﺻﺮﯾﺢ ﻭ ﺷﻔﺎﻑ ﺑﻪ ﺳﺌﻮﺍﻻﺕ ﺫﯾﻞ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻣﻘﺘﻀﯽ ﻣﻌﻤﻮﻝ ﮔﺮﺩﺩ: 

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺩﺭ ﻣﮑﺎﺗﺒﮥ ﻭﺯﯾﺮ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﻭﻗﺖ ﺻﻨﻌﺖ، ﻣﻌﺪﻥ ﻭ ﺗﺠﺎﺭﺕ اعلام شده که ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻫﺎﯼ ﻣﺸﻤﻮﻝ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻫﺎﯼ ﮔﺮﻭﻩ  چهار ﺻﺮﻓﺎً ﺩﺭﺻﻮﺭﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺍﺭﺯ ﺷﺪﻩ و ﻭ ﯾﺎ ﻗﺒﺾ ﺍﻧﺒﺎﺭ ﻭ ﯾﺎ ﺑﺎﺭﻧﺎﻣﮥ ﺁﻧﻬﺎ ﺻﺎﺩﺭ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ، ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻓﺮﺁﯾﻨﺪﻫﺎﯼ ﺗﺠﺎﺭﯼ ﺍﻋﻢ ﺍﺯ ﺗﻤﺪﯾﺪ، ﻭﯾﺮﺍﯾﺶ ﻭ ﯾﺎ ﺗﺮﺧﯿﺺ  ﺭﺍ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺩﺍﺷﺖ.

ﺍﻋﻼﻡ ﻧﻈﺮ ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﺯ ﻭﺍﮊﮤ  تامین ارز ﺩﺭ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺻﻤﺖ، ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺍﺭﺯ ﺗﺮﺟﯿﺤﯽ 4200 تومانی است یا نمایی یا ﺍﺭﺯ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﻭ ﺳﺎﯾﺮ ﺭﻭﯾﻪ ﻫﺎﯼ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﭼﺮﺧﻪ ﺗﺠﺎﺭﺕ ﺧﺎﺭﺟﯽ ﺭﺍ ﻫﻢ ﺩﺭ ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﺩ؟  

ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺍﺭﺯ ﻗﺴﻤﺘﯽ ﺍﺯ ﯾﮏ ﻣﺤﻤﻮﻟﮥ ﻋﻈﯿﻢ ﻭﺍﺭﺩﺍﺗﯽ ﺍﺯ ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﺎ ﺍﺭﺯ ﺑﻪ ﻧﺮﺥ ﺭﻭﺯ ﺗﺄﻣﯿﻦ، ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﻮﺩ ﻟﯿﮑﻦ ﻣﺎﺑﻘﯽ ﺍﺭﺯ ﻫﻤﺎﻥ ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ ﺍﺯ ﻃﺮﯾﻖ ﺍﺭﺯ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﯾﺎ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﻭ ﺍﺯ ﻃﺮﯾﻖ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎﻧﮑﯽ، ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮﺩﺩ، ﺁﯾﺎ ﮐﻞ ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ، ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺍﺭﺯ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﻃﺮﯾﻖ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻣﯽ ﮔﺮﺩﺩ؟ ﻭ ﯾﺎ ﺻﺮﻓﺎً ﻗﺴﻤﺘﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺍﺭﺯ ﺷﺪﻩ، ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺍﺭﺯ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻣﯽ ﮔﺮﺩﺩ؟

در ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﺎﻣﮥ ﻫﯿﺄﺕ ﻭﺯﯾﺮﺍﻥ ﺗﺼﺮﯾﺢ شده است: ﻭﯾﺮﺍﯾﺶ ﯾﺎ ﺗﻤﺪﯾﺪ ﺛﺒﺖ ﺳﻔﺎﺭﺵ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﺳﺎﻝ 1398 برای اظهار کالاهای گروه چهار، که تا قبل از تاریخ 31 اردیبهشت 98 دارای ثبت سفارش وزارت صمت، بارنامه و یا قبض انبار گمرکی، باشند به صورت بدون انتقال ارز و از محل بند 9 ماده 38 آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات و ارز متقاضی با تایید منشا ارز توسط بانک مرکزی بلا مانع است . لذا ﺍﻋﻼﻡ ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺍﺭﺯ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻭﺍﺭﺩﺍﺕ ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ ﺍﯼ، ﺍﺭﺯ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﯾﺎ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺍﯾﻦ ﺍﺭﺯ ﺻﺮﻓﺎً ﺍﺯ ﻃﺮﯾﻖ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﻪ ﻓﺮﻭﺷﻨﺪﻩ ﺧﺎﺭﺟﯽ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﯾﺎﺑﺪ، ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺍﺭﺯ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻣﯽ ﮔﺮﺩﺩ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ؟

 

ﻭﻓﻖ ﻣﻔﺎﺩ مکاتبه آن دفتر اعلام شده است که امکان ادامه  ﻓﺮﺍﯾﻨﺪ ﺗﺠﺎﺭﯼ ﺍﻋﻢ ﺍﺯ ﺗﻤﺪﯾﺪ، ﻭﯾﺮﺍﯾﺶ ﻭ ﯾﺎ ﺗﺮﺧﯿﺺ ﺑﺮﺍﯼ ﺁﻥ ﺩﺳﺘﻪ ﺍﺯ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻫﺎﯼ ﻣﺸﻤﻮﻝ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻫﺎﯼ ﮔﺮﻭﻩ ﭼﻬﺎﺭ که ﭼﻪ ﻗﺒﻞ ﻭ ﯾﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﯾﺦ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺍﺭﺯ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﻨد ﻓﺮﺍﻫﻢ ﺍﺳﺖ، ﻟﺬﺍ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻋﺎﻣﻞ، ﮐﺘﺒﺎً ﻭ ﺻﺮﺍﺣﺘﺎً ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺍﺭﺯ ﺭﺍ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺳﺎﻣﺎﻧﮥ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺍﺭﺯ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰﯼ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺍﺭﺯ ﺭﻭﯾﺖ ﮔﺮﺩﺩ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻓﺮﺍﯾﻨﺪ ﺗﺠﺎﺭﯼ ﺑﺼﻮﺭﺕ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻣﻘﺪﻭﺭ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺛﺒﺖ ﺳﻔﺎﺭﺷﺎﺕ ﺍﺧﺬ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻣﺤﻞ ﻣﺸﻤﻮﻝ ﻗﯿﺪ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﺗﺮﺧﯿﺺ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷد.

 

ﻓﺎﺭﻍ ﺍﺯ ﺑﺤﺚ ﺗﻤﺪﯾﺪ ﺛﺒﺖ ﺳﻔﺎﺭﺷﺎﺕ ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ ﺑﻮﺵ ﺑﺪﻟﯿﻞ ﺻﺪﻭﺭ ﺭﺃﯼ ﺍﺯ ﺳﻮﯼ ﺩﯾﻮﺍﻥ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﺍﺩﺍﺭﯼ ﻭ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﻌﻨﻮﻧﻪ ﺩﺭ ﻓﻮﻕ، ﺁﯾﺎ ﺑﺎﻧﮏ ﻋﺎﻣﻞ، ﮐﺘﺒﺎً ﻭ ﺻﺮﺍﺣﺘﺎً ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺍﺭﺯ ﮐﻞ ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ ﺭﺍ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ؟ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻬﻤﺘﺮ ﺍﺯ ﺁﻥ آﯾﺎ ﺩﺭ ﺳﺎﻣﺎﻧﮥ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺍﺭﺯ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰﯼ، ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺍﺭﺯ ﺍﯾﻦ ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ ﻫﺎ ﺭﻭﯾﺖ ﻣﯽ ﮔﺮﺩﺩ؟ ﻭ ﺍﮔﺮ ﺭﻭﯾﺖ ﻣﯽ ﮔﺮﺩﺩ ﻣﺒﻠﻎ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺍﺭﺯ ﺻﻮﺭﺕ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻭ ﺭﻭﯾﺖ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﯿﺰﺍﻧﯽ ﺍﺳﺖ؟

 

 

با ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺩﺭ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﮑﺎﺗﺒﺎﺕ ﻭﺍﺻﻠﻪ ﺍﻋﻼﻡ ﺷﺪﻩ ﺍﺭﺯ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ ﻫﺎﯼ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻮﺵ ﺳﺮﻭﯾﺲ، ﺍﺭﺯ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﯾﺎ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ، ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺍﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺁﻥ ﻣﺮﺟﻊ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺍﺭﺯ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ، ﺁﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ  ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ ﻫﺎﯼ ﮔﺮﻭﻩ چهار ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﮔﻤﺮﮐﺎﺕ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎﯼ ﺳﻮﺍﺭﯼ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺍﺭﺯ ﺍﺷﺨﺎﺹ، ﭼﻪ ﻗﺒﻞ ﻭ ﭼﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﯾﺦ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﻭﺍﺭﺩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺻِﺮﻑ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﮐﺪ ﺭﻫﮕﯿﺮﯼ ﺑﺎﻧﮏ، ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺮﺧﯿﺺ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ؟ ﻭ ﮔﻤﺮﮎ  ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺗﺮﺧﯿﺺ ﮐﻠﯿﮥ ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ ﻫﺎﯼ ﮔﺮﻭﻩ چهار

ﺩﺍﺭﺍﯼ ﮐﺪ ﺭﻫﮕﯿﺮﯼ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺍﺭﺯ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﯾﺎ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ، ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﮐﺎﻻ ﻭﺍﺭﺩ ﺑﻨﺎﺩﺭ ﻭ ﮔﻤﺮﮐﺎﺕ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ ﺭﺍ ﺻﺎﺩﺭ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ؟

  ﺧﻮﺍﻫﺸﻤﻨﺪ ﺍﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﯿگیری مرجع قضایی دستور فرمایید که در ارسال پاسخ به این حوزه معاونت تسریع فرمایند.

مطالب مرتبط

شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.

bultannews@gmail.com

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر :
تلگرام
آخرین اخبار
پربازدید ها
پربحث ترین عناوین