کد خبر: ۶۸۳۱۰۰
تعداد نظرات: ۲۷ نظر
تاریخ انتشار: ۲۴ شهريور ۱۳۹۹ - ۱۵:۴۹
اولين حق كه در رساله حقوق امام سجاد(ع)، بيان شده حق الله است، در واقع اساس دين داری. و اين حق يعني حق الله مطلق است و...

گروه دین و اندیشه - حجه الاسلام والمسلمين عليرضا توحيدلو در یادداشتی نوشت:اولين حق كه در رساله حقوق امام سجاد(ع)، بيان شده حق الله است، در واقع اساس دين داری. و اين حق يعني حق الله مطلق است و در ازای ادای اين حقوق بندگان هيچ حقي نسبت به خداوند ندارند. اما در ساير حقوق مناسبات و اداي تكليف كاملاً متقابل و دو سويه است حق الله خاستگاه و منشأ ساير حقوق است.
 
به گزارش بولتن نیوز، سه محور حق (حق الله، حق الناس، و حق النفس) که در رساله مطرح شده:
 
۱- حق الله:            
 
اولين حق كه در رساله بيان شده حق الله است. خداوند حقوق فراوان بر بندگانش دارد كه اعتقاد و ايمان آوردن به او و عمل به دستورات او و انجام بندگي، بخشي از حقوق الهي بر انسان است.
امام سجاد عليه السلام درباره حق الله می فرمايد: بزرگترين حق خداوند اين است كه او را بپرستی و چيزی را شريكش ندانی، و چون از روی اخلاص اين كار را كردی خدا بر عهده گرفته است كه كار دنيا و آخرت تو را كفايت كند و آنچه از آن بخواهی برايت نگاهدارد.
پس به طور كلی «حق الله» آن امور و تكاليفی هستند كه فقط مربوط به خود انسان و خدای خويش است و پای هيچ كس ديگر در ميان نباشد. مانند انجام عبادات واجبی كه خدا دستور داده و يا اجتناب از نجاسات و محرماتی كه خدا آنها را نهی كرده مثل خوردن چيزهای حرام و يا دروغ گفتن و يا ريا و ...
 
۲- حق الناس:
 
اولاً بايد در تعريف حق الناس گفت كه حق الناس عبارت است از حقوق متقابل، اين حقوق روابط انسان ها و جوامع را در مناسبات گوناگون اجتماعی، اقتصادی، سياسی، فردی، فرهنگی، مذهبی، حكومتی، بين المللی قانونمند می كند. اين حقوق را كه خداوند واجب گردانده برای تأمين آسايش فردی و اجتماعی و اصلاح امور و جامعه انسانی است. که البته امروزه بعضی افراد آن را به شوخی و بازی گرفته اند...
 
مسئله حق الناس در محورهای مختلف مطرح است. مانند حقوق والدين، حق فرزند به والدين، حقوق زن و شوهر (حقوق خانوادگی) حقوق برادری، حقوق اجتماعی، حقوق همسايه داری و موارد متعدد ديگر و چون اين حقوق زيباتر از هر جا در كلام امام سجاد(ع) بازگو شده لذا به نمونه هایی از كلمات نورانی آن حضرت اشاره می شود تا در دلها نفوذ نموده و مفيد و مؤثر باشد. اما قبل از طرح آن كلمات نورانی بايد اشاره شود كه حقوق گاهی جنبه فقهي دارد، يعني بايد ادا شود و گاهی جنبه اخلاقی و تربيتی دارد، گرچه واجب نيست اداء شود، اما بهتر است ادا شود. اما در مجموع آنچه مفيد و آموزنده است، جنبه اخلاقی و تربيتی قضيّه است و نه جنبه علمی حقوق.

بخش هايی از كلام امام سجاد عليه السلام
در اين خصوص:
 
۱- حق پدر علمی تو و استادت تعظيم او و احترام مجلس اوست كه خوب به او گوش كنی و به او روكنی و با او ياری دهی تا آنچه را نياز داری به تو بياموزد. به اين صورت كه عقل خود را خاص او سازی و فهم و هوشت را با او بپردازی و دل خود را بدو دهی و خوب چشمت را به او اندازی، به سبب ترک لذت و صرف نظر كردن و كم كردن از شهوات.
 
۲- حقوق همسر به انسان آن است كه هر كدام از دو طرف بايد توجه داشته باشد كه خدا او را آرامش جان و راحت باش و انيس و نگاهدار همسرش ساخته و نيز هر كدام از زن و شوهر بايد به نعمت وجود همسرش، حمد كند و بداند كه اين نعمت خداست كه به او داده و لازم است كه با نعمت خدا خوش رفتاری كند و آن را گرامی دارد و با او بسازد.
 
۳- حق مادرت اين است كه بدانی او تو را در درون خود برداشته كه احدی كسی را در آن راه ندهد و از ميوه دلش به تو خورانيده كه احدی از آن به ديگری نخوراند و او است كه ترا با گوشش و چشمش و دستش و پايش و مويش و سراپايش و همه اعضايش نگاهداری كرده ...
 
۴- حق پدرت، بايد بدانی كه او ريشه تو است و تو شاخه او هستی و بدانی كه اگر او نبود تو نبودی، پس هر زمانی در خود چيزی ديدی كه خوشت آمد بدان كه از پدرت داری خدا را سپاسگزار و شكر نما.
 
۵- حق فرزندت بدان كه او از توست و در اين دنيا به تو وابسته است خوب باشد يا بد، تو مسؤلی از سرپرستی او با پرورش خوب و راهنمایی او به پروردگارش و كمك او به طاعت وی درباره خودت و درباره خودش و بر عمل او ثواب بری و در صورت تقصير كيفر شوی، پس درباره او كاری كنی كه در دنيا حسن داشته باشد.
 
۶- و اما حق برادرت، بدان كه او دست توست كه با آن كار مي كنی و پشت تو است كه به او پناه می بری و عزت تو است كه به او اعتماد داری و نيروی تو است كه با آن يورش بری. مبادا او را ساز و برگ نافرمانی خدا بدانی و نيز وسيله ظلم بحق خدا و او را درباره خودش يار باش و در برابر دشمنش كمك كار.
 
۷- اما حق همسايه حفظ اوست، هر گاه در خانه نباشد و احترام اوست در حضور و ياری و كمك به او است در هر حال عيبی از او وارسی نكنی و از بدی او كاوش منما كه بفهمی و اگر بدی او را بدون تجسس و قصد فهميدی بايد برای آنچه فهميدی چون قلعه محكم و چون پرده ضخيمی باشی، در سختی او را رها مكن و در نعمت بر او حسد مبر، و از لغزشش در گذر و از گناهش صرف نظر كن و اگر بر تو نادانی كرد بردباری كن و به مسالمت با او رفتار كن و زبان به دشنام از او بگردان.
 
در اين بخش حضرت سجاد(ع)، به حقوق ديگری از جمله حق دولت، حق مشاور، حق شاگرد، و ... اشاره كرده اند، می توانيد با مراجعه به منابع معرفی شده آنها را مطالعه فرمائید.
 
۳- حقوق النفس:
 
در ابتداء اختصاراً بايد يادآوری شود كه اين نوع حقوق يعنی حق نفس و اعضاء انسان به انسان بدين معناست كه اگر انسان بدان ها توجه نكند، در واقع به خود ظلم كرده و ضررش به خودش بر می گردد.
 
يكی از حقوق كه در آن رساله نورانی آمده و برای همگان آموزنده و مفيد است جريان حقوق نفس است كه به چند نمونه اشاره ميشود:
 
حق نفست بر تو اين است كه كاملاً او را در اطاعت خدا بگماری به زبانت حقش را بپردازی و بگوشت حقش را بپردازی و هم چنين ساير اعضايت، بعد فرمودند:
 
۱- حق زبانت آن است كه آن را از دشنام حفظ نمايی و به سخن خوب عادتش بدهی و مؤدبش داری و آن را نگاهداری مگر در جايی كه نياز به گفتن باشد و سخن گفتن براي دنيا و يا دين شما مفيد باشد. و آن را از پرگويی و ياوه سرائی كم فايده حفظ كنی، زبان گواه خرد و دليل عقل است و آراستگی انسان به زيور عقل و خوشی زبان اوست.
 
۲- حق گوش پاک داشتن اوست از شنيدن هر چيزی مگر خبر خوبی كه در دلت خير پديد آورد. اخلاق نيک نصيبت نمايد، گوش دروازة دل است هر نوع معنی خوب يا بدی را به آن ميرساند.
 
۳- حق چشمت اين است كه از هر چه روا نيست آن را بپوشانی و مبتذلش نسازی مگر بدان محل عبرت آوری كه از آن بينا شوی يا دانشی بدست آوری زيرا ديده وسيله عبرت است.
 
۴- حق دو پايت اين است كه با آنها به جايی كه روا نيست نروی و آنها را به راهی كه باعث سبكی راه رونده است نكشانی زيرا آنها تو را حمل می كنند و ترا به راه دين می برند و پيش می اندازند.
 
۵- حق دست تو اين است كه آن را به ناروا دراز نكنی تا بدست اندازی بدان گرفتار عقوبت آخرت خدا شوس و گرفتار سرزنش مردم در دنيا و آن را از كاری كه به تو واجب كرده نبندی ولی آن را احترام كنی با اين كه از محرمات بسيارش بسنده و بسياری از آنچه هم كه بر او واجب نيست، به كار اندازی و چون دست تو در اين دنيا از حرام باز ايستاد و خود را شريف داشت يا با عقل و شرافت به كار رفت در آخرت ثواب خوب دارد.
 
۶- حق شكمت اين است كه آن را ظرف كم و يا بيش از حرام نكنی و از حلال هم باندازه اش بدهی و از حد تقويت به حد شكم خوارگی و بی مروتی نرسانی، و هر گاه گرفتار گرسنگی و تشنگی شد، او را ضبط كنی زيرا سيری بی اندازه شكم را بياشوبد و كسالت آورد كه مايه باز ماندن و دور شدن از هر كار نيک و ارجمند است


در روز چهار شعبان، ۳۸ سال پس از هجرت رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله وسلم فرزندی پاک از سلاله فاطمه زهرا علیها السلام در مدینة النبی به دنیا آمد و چشم شیعیان را روشن نمود. نام او «علی » بود که بعدها به «زین العابدین »
و «سجاد» مشهور گشت. دو سال پس از تولد او، جدش امیر مؤمنان علی علیه السلام در محراب عبادت، به شهادت رسید و پس از آن به مدت ده سال، شاهد حوادث دوران امامت عمویش امام حسن علیه السلام بود. از سال پنجاه هجری، به مدت یازده سال در دوران پر فراز و نشیب امامت پدرش حسین بن علی علیهما السلام که با قدرت طلبی معاویه و پسرش یزید مصادف بود، در کنار او قرار داشت و پس از آن، در محرم الحرام سال ۶۱ هجری پس از قیام و شهادت پدر بزرگوارش در حادثه کربلا، امامت و زعامت جامعه اسلامی را عهده دار شد.
این دوران که ۳۴سال به طول انجامید، با حکومت عده ای از حاکمان مقارن بود که عبارتند از:
۱- یزید بن معاویه (۶۱- ۶۴ ه.ق)
۲- عبد الله بن زبیر (۶۱- ۷۳ که به صورت مستقل حاکم مکه بود)
۳- معاویة بن یزید (چند ماه از سال ۶۴)
۴- مروان بن حکم (نه ماه از سال ۶۵)
۵- عبد الملک بن مروان (۶۵- ۸۶)
۶- ولید بن عبد الملک (۸۶- ۹۷)

دوران امامت امام سجاد(ع)، با یکی از سیاه ترین ادوار تاریخ اسلام همراه بود. بعد از حادثه دل خراش عاشورا و پس از انعکاس این خبر در سراسر کشور اسلامی، رعب و وحشت شدیدی بر جامعه حکم فرما شد و برای مردم مسلم گردید که یزید، پس از کشتن فرزند رسول خدا(ص)، که از قداست و عظمت بالایی برخوردار بود و به اسیری بردن زن و فرزندان او، از هیچ ظلم و جنایتی دریغ نخواهد کرد.
یزید پس از واقعه کربلا درصدد نابودی و شهادت ائمه معصوم (ع) از جمله امام سجاد (ع) بود.
بدین منظور از واقعه‌ی کربلا، یزید تصمیم گرفت امام سجاد علیه السلام را نیز از میان بردارد. به همین دلیل در ملاقات‌هایی که در کاخ خود با او و سایر اسرا داشت، منتظر بود از او حرفی بشنود که بهانه‌ای برای قتلش باشد.
یک روز امام را به کاخ خود فرا خواند و از او سوالی پرسید. امام در حالی که تسبیح کوچکی را در دستش می‌گرداند، به او پاسخ داد.
یزید گفت:« چگونه جرأت می‌کنی موقع حرف‌زدن با من تسبیح بگردانی؟»
امام فرمود:« پدرم از قول جدم فرمود هر کس بعد از نماز صبح، بی‌اینکه با کسی سخن بگوید، تسبیح در دست بگیرد و بگوید:« اللهم انی اصبحت و اسبحّک و امجدک و احمدک و اُهللک بعدد ما ادیر به سبحتی» سپس تسبیح ‌در دست، هر چه می‌خواهد بگوید، تا وقتی به بستر می‌رود، برایش ثواب ذکر گفتن منظور می‌شود. پس هر گاه به بستر رفت، باز همین دعا را بخواند و تسبیح را زیر بالش خود بگذارد، تا موقع برخاستن از خواب نیز برای او ثواب ذکر خدا منظور می‌شود. من هم به جدّم اقتدا می‌کنم.»
یزید گفت:« با هیچ کدام از شماها سخنی نگفتم، مگر اینکه جواب درستی به من می‌دهید» پس به او هدایایی داد و دستور داد امام را آزاد کنند.
در روایت دیگری نیز چنینی آمده است: بعد از خطبه‌ی حضرت زینب سلام الله علیها که سبب رسوایی یزید شد، او از شامیان نظر خواست که
« با این اسیران چه کنم؟» شامیان در پاسخ گفتند: «آنها را از دم شمشیر بگذران »
یکی از انصار به نام « لقمان بن بشیر » گفت:
« ببین اگر رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم بود با آنان چه می‌کرد؛ تو نیز همان طور رفتار کن»
امام باقر علیه السلام نیز که در مجلس حضور داشت، سخنان قاطعی گفت که یزید را از قتل اسرا منصرف کرد. یزید سر بر زیر انداخت و سپس دستور داد آنان را از مجلس بیرون ببرند.
در روایتی نیز امام سجاد علیه السلام به « منهال » فرمودند: « هیچ بار نشد که یزید ما را احضار کند و ما گمان نکنیم که می‌خواهد ما را بکشد» به هر حال با توجه به شواهد متعدد تاریخی، یزید بارها تصمیم قطعی به قتل امام سجاد و همراهان ایشان داشته ولی خداوند هر بار آنها را نجات داده است.(۵)

زمان شهادت امام سجاد علیه السلام
همان طور که در روز تولد حضرت زین العابدین علیه السلام در بین مورّخین اختلاف است، در روز و سال شهادت او نیز اختلاف وجود دارد. دامنه این اختلاف از سال ۹۲ هجری تا سال ۱۰۰ هجری است، اما آنچه از همه مشهورتر است، یکی سال ۹۴ هجری است که آن را به مناسبت ارتحال فقهای بیشماری از اهل مدینه، « سنه الفقهاء » نامیده اند و دیگری سال ۹۵ هجری.
« حسین » فرزند امام علی بن الحسین علیه السلام وفات پدر خود را در سال ۹۴ اعلام کرده است و بر این اساس بزرگانی نظیر شیخ مفید و شیخ طوسی و محقق اربلی و ابن اثیر نیز همین نظر را داشته اند.
اما بر اساس روایتی که ابوبصیر از امام جعفر صادق علیه السلام نقل کرده است، امام فرموده است: حضرت علی بن الحسین علیه السلام در حالی‌که ۵۷ ساله بودند از دنیا رفت و این واقعه در سال ۹۵ هجری اتفاق افتاد.
آخرین شب زندگانی حضرت
امام صادق علیه السلام فرمودند:
حضرت امام سجاد علیه السلام در شب شهادتش به فرزندش، امام محمد باقر، فرمود:« پسرم، برایم آب بیاور تا وضو بگیرم.»
امام محمد باقر برخاست و ظرفی آب آورد.
امام سجاد فرمودند:« این آب برای وضو شایسته نیست،‌ چرا که در آن حیوانی مرده افتاده»
امام باقر چراغی آورد و دید موشی مرده در آن افتاده است. از این رو ظرف آب دیگری برای ایشان برد.
امام سجاد فرمود:« پسرم! این همان شبی است که به من وعده داده‌اند»
سپس سفارش کرد به شترش که بارها با آن به حج مشرف شده بود، خوب رسیدگی کنند و غذا بدهند.(۶)

شهادت
روز شهادت امام سجاد نیز ۱۸ ، ۲۲ و ۲۵ محرم نقل شده که روز ۲۵ از شهرت بیشتری برخوردار است.
بنا بر این روایات، امام سجاد علیه السلام ۵۷ یا ۵۸ سال عمر فرمود که :
دو سال آن را در زمان حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام، ده سال را در زمان امامت عموی خود حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام و ده سال را در دوران امامت پدر خود سپری فرموده است و مدت امامت خود آن امام بزرگوار نیز ۳۵ سال بوده است.(۷)
محل دفن امام سجاد علیه السلام
حضرت زین العابدین علیه السلام پس از تشییع باشکوه مردم مدینه، در بقیع که قبور بسیاری از اولیاء خداوند، همسران پیامبر، فاطمه بنت اسد و بسیاری از صحابه گرانقدر پیامبر و تعدادی از شهدای صدر اسلام در آن قرار دارد، در کنار مرقد مطهر حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام، عموی بزرگوارش، مدفون گردید.
در این قطعه از بقیع عباس، عموی پیامبر، نیز دفن شده بود و بعداً حضرت امام صادق و حضرت امام باقر نیز مدفون گردیدند. این بخش دارای قبه و بارگاه بوده ولی اکنون به دست وهابیون تخریب شده است.(۸)
قاتل امام سجاد علیه السلام
حضرت علی بن الحسین علیه السلام در زمان خلافت ولید بن عبدالملک به شهادت رسید.
بنا به گفته عمر بن عبدالعزیز، ولید که حاکم جبّار و ظالمی بود، زمین را از جور و ستم لبریز کرده بود. در دوره‌ی حکومت او، رفتار مروانیان و کارگزاران آنها با دودمان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، بنی هاشم و به خصوص امام سجاد علیه السلام بسیار ظالمانه و بی‌رحمانه بود.
والی مدینه هشام بن اسماعیل گر چه از زمان عبدالملک بن مروان مسئول اداره شهر مدینه بود، ولی در دوران ولید رفتار ظالمانه ای با حضرت زین العابدین علیه السلام در پیش گرفت و هنگامی که به دلیل بدرفتاری زیاد با مردم مدینه از منصب خود عزل شد، او را در کنار منزل مروان نگه داشتند تا مردم از او تقاص بگیرند. او خود معترف بود که از کسی جز علی بن الحسین علیه السلام بیم ندارد، اما هنگامی که امام با جمعی از اصحاب خود از کنار او عبور کردند، هیچ یک به او متعرض نشدند و از او شکایتی نکردند. این جا بود که هشام فریاد زد:« الله اعلم حیث یجعل رسالته » (خدا می‌داند رسالت خود را در کدام خاندان قرار دهد.)
و در روایت دیگری، امام برای او پیغام داد که اگر از نظر مادی در تنگنا هستی، ما تأمینت می‌کنیم.
مورخین درباره قاتل امام با هم اختلاف دارند. بعضی معتقدند امام به دست ولید مسموم شد، و برخی دیگر معتقدند به دست هشام بن عبدالملک، که برادر خلیفه بود؛ اما به هر حال، او نیز نمی توانست بدون اجازه ولید، مرتکب قتل امام شود.(۹)
مردم مدینه و اندوه شهادت امام سجاد علیه السلام
خبر شهادت حضرت زین العابدین علیه السلام که با عملکرد انسانی و الهی خود، همگان را مجذوب خود کرده و با مجاهدت سی و پنج ساله خود، تصویری منور و متعالی از امامت در ذهن جامعه اسلامی ترسیم کرده بود، به سرعت در شهر پیچید و همه برای تشییع جنازه او حاضر شدند.
سعید بن مسیب چنین روایت می کند:« وقتی امام به شهادت رسید، همه ی مردم، از نیکوکاران گرفته تا بدکاران، برای تشییع جنازه‌اش حاضر شدند. همه زبان به ستایش او گشوده بودند و سیل اشک از دیدگان همگان جاری بود. در تشییع جنازه‌ی امام همه مردم شرکت کرده بودند و حتی یک نفر در مسجد پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم باقی نمانده بود.»(۱۰)
حضرت زین العابدین علیه السلام شتری داشت که بر اساس بعضی از روایات بیست و دو بار با او به حج رفته بود، اما در تمامی این مدت حتی یک ضربه تازیانه هم به او نزده بود. امام در شب شهادت خود سفارش کرد به این شتر رسیدگی شود.
وقتی امام به شهادت رسید، شتر یکسره به سوی قبر مطهر امام رفت، در حالی که هرگز قبر امام را ندیده بود. خود را به روی قبر انداخت و گردن خود را بر آن می زد و اشک از چشم هایش جاری شده بود.
خبر به حضرت امام باقر علیه السلام رسید.
امام کنار قبر پدر رفت و به شتر گفت:
« آرام باش. بلند شو. خدا تو را مبارک گرداند»
شتر بلند شد و برگشت ولی پس از اندکی باز به قبر برگشت و کارهای قبل را تکرار کرد.
امام باقر باز آمد و او را آرام کرد ولی بار سوم فرمود:« او را رها کنید! او می‌داند که از دنیا خواهد رفت»
سه روز نگذشت که شتر از دنیا رفت(۱۱)
 
منابع:
۱- دائره المعارف تشيع، ج۶، ص ۴۰۴
۲- تحف المعقول،ابن شعبه حرانی، حسن،ص ۲۶۱
۳- دائرة المعارف تشيع، ج ۶، ص ۴۰۴
۴- تحف العقول،ابن شعبه حراني، حسن،
ص ۲۷۸ -۳۶۱
۵- بحارالانوار، ج ۴۵،‌ ص ۲۰۰ و ۱۳۵
۶- بحارالانوار، ‌ج ۴۶، ص ۱۴۸، حدیث ۴
۷-بحارالانوار،‌ ص ۱۵۱، حدیث ۱۰ (به نقل از کشف الغمه ) و ص ۱۵۲ الی ،۱۵۴ اصول کافی،‌ ج ۱، ص ۴۶۸، حدیث ۶
۸- بحارالانوار، ‌ج ۴۶، ص ۱۵۱، حدیث ۱۰
۹- بحارالانوار،‌ج ۴۶، ص ۱۵۲، حدیث ۱۲ و ص ۱۵۳ و ۱۵۴
۱۰- بحارالانوار، ‌ج ۴۶، ص ۱۵۰
۱۱- بحارالانوار، ‌ج ۴۶، ص۱۴۷ و ۱۴۸، حدیث ۲ و ۳ و ۴ به نقل از بصائر الدرجات و اختصاص و اصول کافی ج ۱، ص ۴۶۷، حدیث ۲ و ۳ و۴

شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.

bultannews@gmail.com

انتشار یافته: ۲۷
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۲
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۹/۰۶/۲۴ - ۱۶:۱۲
0
0
مطلب در مورد حق ناس و حق الله عالی بود
خیلی ممنون
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۹/۰۶/۲۴ - ۱۶:۲۵
0
0
شهادت امام سجاد تسليت باد
خيلي خيلي عاليه موضوع حق الناس

فرزند حضرت عباس ونوه ام البنین علیهما السلام

امام سجاد نشسته بودند یک آقازاده‌ای از در وارد شد شاید مثلاً نوجوان بود سنی زیادی نداشت وارد شد تا امام سجاد نگاهشون به این آقازاده افتاد اصتعبر؛ اشک امام سجاد جاری شد این آقازاده عبیدالله بن اباالفضل است عبیدالله پسر اباالفضل که نسل حضرت اباالفضل هم از ایشون گسترش پیدا کرده غالباً هم نوه‌های حضرت عباس ـ علیه السلام ـ شاعر بودند ادیب بودند البته مادرشون هم اینطور بود شاعر بود عموی مادریش از شعرای معروف عرب لبید خاندان شعر و ادب هستند این عرض می‌کنم آقازاده از در وارد شد امام سجاد نگاهی به ایشون کرد اشک ریخت بعد فرمود: می‌دانید این پدرش کی بوده خدا رحمت کنه عمویم عباس را که عمویم عباس تعبیر امام اینه: أبلی أبلی و عاصر و فدا أخاه بنفسه؛ سه تا ویژگی داشت ایثار کرد خودش فدای برادر کرد و از آزمون الهی پیروز بیرون آمد.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۹/۰۶/۲۴ - ۱۶:۳۴
0
0
سلام استاد عزیز در مورد حق گفتید
و چه بحث خوبی
ولی این حق را از کی بگیریم
من حقم را پدرم خورد
زمانی که در شهر دیگری کار میکردم و پولهایم را برای پدرم میفرستادم تا برایم جمع کند و ملکی برای من بخرد
چون این جریان برمیگردد به چهل سال پیش که مثل روزگار الان اینقدر دنیا پیشرفته نبود
وقتی پیش خانواده ام آمدم دیدم پدرم ملکی را در مولوی به اسم خود خریرده
وقتی اعتراض کردم گفت من و تو نداریم مگر به من شک داری ما هم تو رودر وایسی و به خاطر مادرم حرفی نزدیم
زد و پنج ماه بعد پدرم فوت کرد و برادرانم ملک را ارث دانستن و تقسیم کردن
هرچه تلاش کردم به حق خودم نرسیدم
حرفشون هم این بود مدرک بیار پولت رو بگیر
اینم از پدر
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۹/۰۶/۲۴ - ۱۶:۳۹
0
0
امام صادق علیه السلام فرمودند:

⚡️«اگر انسان دروغ بگوید، از نماز شب خواندن محروم می شود، وقتی هم که از نماز شب محروم شد درهای روزی به روی او بسته می شود و از رزق و روزی هم محروم می گردد».


 
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۹/۰۶/۲۴ - ۱۶:۵۷
0
0
آن روز که شهر، از تو پُر غوغا بود
در خشم تو هیبت علی پیدا بود
آن خطبه پُر شور تو در کوفه و شام
فریادِ بلند و سرخِ عاشورا بود
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۹/۰۶/۲۴ - ۱۷:۰۶
0
0
❁﷽❁

#یا_علےبن_الحسین_ع
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۹/۰۶/۲۴ - ۱۷:۱۰
0
0
سلام مطالب تون در مورد حق الناس بسيار جامع و كامل بود مخصوصا كه به حق الله و حق الناس و حق نفس پرداختين
انتظار اين است كه با توجه به شرايط جامعه از اين دست مطالب بولتن و كارشناسان شون كار كنن
چون حداقل يك زنگ خطره براي افراد
ممنونم
شهادت امام سجاد هم به اعضاي بولتن نيوز و سايرين تسليت باد

امام سجاد علیه السلام فرمودند:

چهار خصلت اســت كه در هر كس باشد،
ایمــانـش كامــل و گناهــانش بخشـــوده
خواهدبود، و درحالتی خداوند را ‏ملاقات
می‌كند كه از او راضی و خوشنود است:

‏۱- تقوای الهی با كارهایی كه برای مردم
به دوش می‌كشد ..
‏۲ - راست گوئی و صداقت با مردم ..
‏۳ - حیا و پاكدامنی نسبت به تمام
زشتی‌های در پیشگاه خدا و مردم ..
‏۴ - خـوش اخلاقی و خوش برخوردی
با خانواده‌ی خود ..
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۹/۰۶/۲۴ - ۱۷:۳۲
0
0
«امام جعفرصادق(علیه‌السلام)»:
مَن اَكَلَ مِن مالِ اَخیهِ ظُلماً وَ لَم یَرُدَّهُ اِلَیهِ اَكَلَ جَذوَةً مِنَ النّارِ یَومَ‌الِقیامَةِ.
کسی که از مال برادر دینی خود به ناحق بخورد و آن را به صاحبش برنگرداند خوراک او در روز قیامت شعله‌های آتش خواهد بود. (وسائل، ج ١١، ص ٦٤٢)
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۹/۰۶/۲۴ - ۱۷:۳۹
0
0
قسمت این بود بال و پر نزنی
مرد بیمار خیمه ها باشی
حکمت این بود روی نی نروی
راوی رنج نینوا باشی
شهادت امام سجاد (ع ) را تسلیت عرض میکنم
امیدوارم دستمان را این امام معصوم بگیرد
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۹/۰۶/۲۴ - ۱۸:۱۳
0
0
الله اکبر در مورد شتر که نوشته بودید
من تا حالا این رو نشنیده بودم
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۹/۰۶/۲۴ - ۱۸:۲۹
0
0
بوجودتون افتخار ميكنم ميدونم خيلي دشمن داري حاجي جونم

هیجده یوسفم را سر بریدند.
یه شب غلام امام سجاد وقتی ظرف آب رو برای امام آورد دیگه شروع کرد اعتراض کردن، گفت: آقا نزدیک به سی و پنج سال ِ، هر موقع برات آب میآرم وضو بگیری، چشمت به آب می افته گریه میکنی، هر موقع یه بچه ی شیرخواره می بینی گریه می کنی، هر موقع یه بچه ی سه چهار ساله می بینی گریه میکنی، آقا بس نشده این همه گریه کردن؟
آقا فرمود: غلام از تو انتظار نداشتم این حرف رو بزنی، فرمود: غلام مگه تو قرآن نخوندی؟ گفت:آقاجان، بله خوندم. مگه سوره ی یوسف رو این همه نخوندی؟ بله آقا جان فدات بشم خوندم. فرمود: یعقوب یه یوسفش رو ازش دور کردن،
با علم پیامبری می دونه یوسفش زنده است برمیگرده،
فقط یه پیراهن خون آلوده براش آوردند اینقدر گریه کرد
دیگه چشماش جایی رو نمی دید،
من جلوی خودم هجده یوسفم رو سر بریدند…
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۹/۰۶/۲۴ - ۱۸:۴۱
0
0
سلام ممنون از سایت بولتن نیوز
در حقوق همسر نوشتید
الان دیگه بعضی از مردها هیچ حقی برای همسرانشون قائل نیستند
من این رو به وضوح باره دیدم متاسفانه
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۹/۰۶/۲۴ - ۱۸:۴۷
0
0
خـدایـا
عزیزانی دارم
رسمشان معرفت
یادشان صفای دل
و دلشان پراز محبت
آنگاه که
دست نیاز بسوی تو میآورند
پرکن از آنچه
در رحمت‌ و برکت توست
شبتون آرام
و در پناه پروردگار باشيد
حاج آقاي توحيدلو عزيز و مديران و مسولين بولتن
كه زحمت مي كشيد
اموات تان قرين رحمت الهي
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۹/۰۶/۲۴ - ۲۱:۰۲
0
0
ای شام، کربلای تو یا زین العابدین
دل بزم ابتلای تو یا زین العابدین
یک عمر در فراق جوانان هاشمی
شد خونِ دل، غذایِ تو یا زین العابدین
شهادت امام سجاد(ع) تسليت باد
درود بيكران نصيب تان
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۹/۰۶/۲۴ - ۲۱:۳۵
0
0
ضمن شهادت امام عابدان و عارفان محضرتون
حق الناس حق الناس حق الناس بلاي خانه مان سوزيه
كه گرابيان خيلي ها را در محشر خواهد گرفت

ای تمـام آفـرینش تشنـه اشک شبت
وی خدا و خلق او مشتاق یارب یاربت
ای مسیحای دعا در هـر نفس، لعل لبت
سینه‌های سوخته یک شعله از تاب و تبت
باب حاجت باب رحمت باب ایمان باب دین
قـطب عرفان، سیّـدسجّـاد، زین‌العابدین
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۹/۰۶/۲۴ - ۲۱:۴۲
0
0
میگفت: باید زرنگ باشی تو این زمونه مث گرگ
باید با زرنگی گرفت و برد و خورد
بدون تو این زمونه که زندگی کردن به قیمت خونه ‏
نون درآوردن به هر قیمت دور از عقل و مث جنونه ‏
یک یا علی بگو و به حقت قانع باش برادر ‏
خدارو اگه قبول داری، بدون خدا روزی رسونه ‏
توی سفره ی دنیا تو فقط یک تکه نون خشک هم برداری ‏
لااقل خیالت راحته حق الناس بر گردنت نمی مونه
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۹/۰۶/۲۴ - ۲۲:۱۹
0
0
بهار آسمان چارمینی
غریب امّا، امامت را نگینی
همه از کربلا تا شام گفتند:
امام عشق ـ زین‌العابدینی
شهادت زین العابدین(ع)، پیامبر کربلای عشق را تسلیت می گوییم.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۹/۰۶/۲۴ - ۲۲:۵۲
0
0
حق الناس
شريف ترين مخلوق خداوند كه صاحب حق است انسان مي باشد. به همين علت رعايت و ناديده گرفتن حق، ارتباط مستقيمي با عدالت خداوند دارد. حقوق مردم، براي خداوند بسيار با ارزش است تا جايي كه خداوند از حق خود مي گذرد اما از حق مردم نمي گذرد. اين بيانگر اين امر است كه احترام به حقوق ديگران و اداي آن يكي از اساسي ترين اهداف اديان آسماني است. قرآن كريم در آيات بسياري مومنان را چه در باب مسائل اقتصادي و چه در باب حقوق اجتماعي دعوت به احترام به حقوق مردم نموده است...
شهروز بیدی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۹/۰۶/۲۴ - ۲۲:۵۴
0
0
سجاده‌ے سجاد پر از اشڪ روان بود
چهل سال خودش پاے دلش مرثیہ خوان بود

ڪابوس حرم ازجگرش زخم گرفتہ
چهل سال بہ یاد عطش غم زدگان بود

شهادت امام سجاد (ع) را به پیشگاه ولی عصر امام زمان (ع) و همه عزیزان و همکاران بولتن نیوز تسلیت عرض میکنم
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۹/۰۶/۲۵ - ۰۹:۵۱
0
0
حق الناس همیشه پول نیست!
گاهی دل است!
دلی که بایدبدست
می آوردیم و نیاوردیم
دلی راکه شکستیم
ورهاکردیم
دلهای غمگینی که
بی تفاوت ازکنارشان گذشتیم!...
خدا از هر چه بگذرد از حق الناس نمیگذرد!
کوچکترین
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۹/۰۶/۲۵ - ۱۰:۵۰
0
0
خداوند با نزول قرآن کریم، انبیاء الهی با بذل جان و عمر خود و رسول اکرم صلوات الله علیه و آل و سلم و اهل بیت عصمت و طهارت با همه داشته خود که همگی جان و مال و عمر خود را بر سر این راه مقدس گذاشتند بالاترین حقی را که بعنوان حق الناس قائل بودند حق دانستن و انتخاب بعد از دانستن است، چنین حقی بعنوان اصلی حق الناس است که امروزه مورد بالاترین هجمه قرار دارد و متولیان امروز کشور در بخش اجرایی کشور مردم را تشویق به سرگرمی می‌کنند نه دانستن! سرگرمی با معیشت و محرومیت و گرانی کتاب برای فقرا و یا همان ولی نعتمان دیروز و سرگرمی برای اغتیاء با رانت و ویژه خواری و... ،. سرگرمی برای نسل جوان با مشغول کردن به اینستاگرام و شبکه های اجتماعی و جنس مخالفی که حتی حق ازدواج را از نسل جوانان ساقط نمودند و سرگرمی برای بزرگتر ها با غمخواری نسل جوان بیکار و سرخورده خود! آری عده ایی به هر قیمت می‌خواهند مردم سرگرم باشند نه آگاه و این بردار گرامی جناب حجت الاسلام نگارنده مطلب بالا در مطلب خود حق الناسی بنام دانستن را برای مردم بر نمیشرد! عجب اوضاع و روزگاری شده!
jalaly
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۹/۰۶/۲۵ - ۱۰:۵۸
0
0
سلام عیلکم شهادت آقا امام سجاد تسلیت عرض میکنم. خیلی زیبا بود .من واقعا از اینکه حق الناس به گردنم باشه وحشت دارم چرا که خدا گفته من از حق الله میگذرم اما ازحق الناس نه . انشاا... هیچ کس حق الناس به گردنش نباشه. ممنونم واقعا مطالبتون عااااالی و درجه 1 هست سپاس فراواااااان . خدا خیر دنیا و آخرت نصیبتان کند التماس دعا
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۹/۰۶/۲۵ - ۱۳:۱۳
0
0
امان از رعایت نکردن حق الناس
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۹/۰۶/۲۵ - ۱۴:۱۹
0
0
حق الناس با كسي شوخي ندارد
قطعا و قطعا بايد اگر كسي حق الناسي گردنش است
در همين دنيا جوابگو آن باشد
چون من به اين اعتقاد دارم
هر عمل خوب يا بد پاداشش و يا تقاصش را در همين دنيا خواهيم ديد...
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۹/۰۶/۲۶ - ۱۹:۲۶
0
0
به نظرمن خیلی باید در مورد حق مردم صحبت شود وقتی دریک فامیل هر کس به شکلی کلاه سرش رفته وچند نفر هم دزد به اموالشان زده پس معلوم می شود چقدر در این باب مردم ضعیفند ومفت خور وتن پرورندالبته نه همه ولی تعدادشان زیاد است
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۹/۰۶/۲۷ - ۱۲:۱۸
0
0
حق الناس حق الناس حق الناس
مال حرام مال حرام مال حرام
لقمه حرام لقمه حرام لقمه حرام
زندگي ها را از بين دارد مي برد
نه خواهر به برادر
نه برادر به خواهر
نه پدر و مادر به فرزند
نه فرزند به پدر و مادر
نه همسايه به همسايه
هيچ كس به هيچ كس ديگر رحم نمي كند
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۹/۰۶/۲۷ - ۱۷:۳۵
0
0
منظور من از کلاهای بود یا دزدی هایی بود که در یک فامیل توسط بیگانها می شود حتما در دیگران هم زیاد است وادمهای دزد ومفتخور زیاد هستند نه اینکه خواهر به برادر وبرادر ویا فامیل به هم رحم ندارند ما که چنین چیزهاییرا دربین خودمان ندیدهایم خداوند همهشان راحفظ فرماید
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر :
تلگرام
اینستا
آخرین اخبار
پربازدید ها
پربحث ترین عناوین