کد خبر: ۶۸۱۱۴۶
تاریخ انتشار:

رفع کاستی کادر درمان

ایـن روزهـا جهادگـران دوشـادوش کادر درمـان در میدان جنگ با کرونا در حال مبارزه هسـتند و تقدیر مقام معظم رهبری از آنها موفقیت این قشر...

به گزارش بولتن نیوز،ایـن روزهـا جهادگـران دوشـادوش کادر درمـان در میدان جنگ با کرونا در حال مبارزه هسـتند و تقدیر مقام معظم رهبری از آنها موفقیت این قشر از جامعه را در میدان جنگ نشان می دهد. از زمان انتشار خبر شیوع بیماری کرونا روزهای تقریبا زیـادی می گذرد و به مسـاوات همیـن روزها، افرادی همگام با کادر درمان و مردم نیازمند به مبارزه با کرونا پرداختنـد. ایـن افراد دوشـادوش جهادگران درمانی سلامت بـه درمـان روح و روان مردمی پرداختند و به علـت محروم بودن از امکانـات اولیه زندگی هر لحظه امکان داشت در دام ویروس کرونا گیر بیافتند. جهاد آنها آنقدر قابل توجه داشـت که رهبر معظم انقلاب اسلامی در سـخنرانی خود به مناسـبت نیمه شـعبان، حضـور داوطلبانـه طلاب و دانشـجویان جهادی و هزاران بسـیجی پرتلاش و آحاد مردم را در میـدان ارائه خدمات به کادر درمانی و بیماران و حتی نیازمندان بسیار با ارزش و خرسند کننده برشمردند. سید عماد موسوی از طلاب جهادی گفت: در روزهای ابتدایی شیوع کرونا در اهواز اقدام به ضدعفونی کردن منـازل و خیابان هـای منطقـه حصیرآبـاد کردیم و به طـور تقریبـی هـر شـب ایـن کار را انجـام می دادیم و بـه درخواسـت مـردم مناطق عین ۲ ،آخر آسـفالت و ملاشـیه محـروم نیـز به ایـن مناطق رفتیـم و فرآیند ضدعفونی کردن را هم انجام دادیم. ایـن طلبـه جهادگـر اضافـه کـرد: برخی از دوسـتان اطلاع دادند که یکی از روسـتاهای اسـتان کهگیلویه و بویراحمـد بـه علـت کرونـا قرنطینه شـده و ما برای گندزدایی به آنجا رفتیم و معین آن روسـتا در زمینه توزیع اقلام غذایی و بهداشتی شدیم. وی با بیان اینکه در روزهای نخسـت برای گندزدایی از وایتکس استفاده می کردیم که تبعات منفی داشت؛ زیرا در بحث «تنفس» مشکلاتی را ایجاد می کرد، اظهار می کند: بعد از جستجو و اسـتعلام به یک نوع مواد ضدعفونی رسـیدیم که شـرکت های دانش بنیان آن را تولید می کنند که مورد تأیید سازمان صمت است و این محصول ضدعفونی کننده با معادل خارجی اش برابری می کند. حجت الاسلام موسـوی ادامـه می دهـد: ایـن مـاده ضدعفونی کننـده در فضای بسـته خانه هـا نیز قابلیت استفاده بدون هیچ گونه آسیبی را دارد و با توجه به اینکه ما یک گروه مردمی هستیم حدود هزار عدد بطری یک لیتـری بـه مبلغ چهار میلیون تومـان آن هم به صورت قرض خریداری کردیم. وی افزود: بطری ها را پر کردیم و به منازل تحویل دادیم و خانواده ها بعد از اتمام محلول ضدعفونی کننده می توانند با مراجعه به مسجد دوباره محلول دریافت کنند.
جهادی متفاوت

یکـی دیگـر از متنوع تریـن اقدامـات در ایـن روزهـا آبگیـری هویـج و توزیع آن بین کادر درمان و بیماران است. اقدامی بکر و تازه که سبب مضاعف شدن انگیزه کادر درمـان می شـود. گـروه جهـادی و خودجـوش مسـجد آیت الله اشرفی اصفهانی از نخستین گروهای جهادی بود که اقدام به پیاده سازی این برنامه کرد. حجت الاسلام والمسلمین مصطفی شکرانی مسئول گروه جهادی مسـجد آیت الله اشرفی اصفهانی در این باره عنوان کرد: وقتی که بیماری کرونا شروع شد تمام بچه های مسجد آیت الله اشرفی اصفهانی فارغ از سن و سال به کارهای جزئی از جمله ضدعفونی کردن معابر و نصب دستمال کاغذی در عابر بانک ها پرداختند. وی اضافـه می کنـد: در ادامـه فعالیت هـای مقابلـه و مبـارزه بـا بیمـاری کرونا بـه این فکـر افتادیم کاری کنیم که سبب دلگرمی کادر درمان و بیماران شویم؛ بنابراین به تهیه میان وعده آن هم به صورت متفاوت پرداختیم. امام جماعت مسـجد آیت الله اشـرفی اصفهانی با بیان اینکـه آب پرتقـال، شـربت خاکشـیر، مویـز و خرما از جملـه میـان وعده هایـی هسـتند کـه توسـط گروه جهادی مسـجد آیت الله اشـرفی اصفهانی برای کادر درمـان و بیمـاران تهیـه و توزیـع شـد، می گوید: این اقدام بچه های جهادی با استقبال خوبی از سوی کادر درمان همراه بود که سبب خوشحالی شد. وی ادامـه می دهـد: هـر روز حـدود ۱۰ نفـر نیـروی جهادی مشغول فعالیت هستند که هشت نفر از آن ها از کادر اصلی برنامه ها هستند. حجت الاسلام شـکرانی بـا بیـان اینکـه روزانـه بـه طـور متوسـط ۲۴۰ عـدد میان وعده آماده می شـود، می گویـد: میـان وعده هـا بین بیمـاران و کادر درمان بیمارسـتان های رازی، امام خمینـی (ره)، طالقانی و هر بیمارستانی که اعلام آمادگی کند، توزیع می شود. رفع کاستی های کادر درمان حجت الاسلام سـید امیرحسین عابدین مطلق دیگر روحانی جهادگری اسـت که ایـن روزها به جای خود قرنطینگی در فکر رفع کم وکاسـتی های کادر درمان اسـت. وی بـا پرس و جو از برخی اعضـای کادر درمان بـا همکاری گروه جهادی اش اقدام به سـاخت شـیلد حفاظتی صورت، گان و ماسک می کند. وی در این باره گفت: در همان روزهای ابتدایی شیوع بیماری کرونا با کادر درمانی صحبت کردیم و متوجه شـدیم اقلام بهداشـتی و پزشکی بین کادر درمان کم بوده است در صورتی که بیشترین ارتباط را با بیماران دارند. مسـئول قرارگاه شـهید غلام پور دربـاره هدف از این اقدام آتش به اختیار گروه جهادی اش گفت: مشاهده کردیـم کـه تلفـات کادر درمـان رو به افزایش اسـت؛ بنابراین انتظار داشتیم که دولت به این قشر رسیدگی ویژه ای داشته باشد اما از استان های دیگر با ما تماس گرفتند و گفتند «تنها وسایل حفاظتی ما یک ماسک ساده و گان» است.
اگر یک نفـر از افراد کادر درمان زمین گیر شـود بدون شک با تبعات بی شماری مواجه خواهیم شد

وی اضافه می کند: در حالی که اگر یک نفر از افراد کادر درمان زمین گیر شود و توانایی کار کردن نداشته باشد بدون شـک با تبعات بی شـماری مواجه خواهیم شد و کادر درمانی نیازمند نگاه بهتری از سـوی مسـئولان هستند چراکه به فرموده مقام معظم رهبری در«خط مقـدم دفـاع» هسـتند و بـه راحتی از جـان خود مایه می گذارند. حجت الاسلام عابدیـن مطلـق می گویـد: بـه همین منظور به دنبال رفع کاستی ها متوجه شدیم مهم ترین کمبودها در زمینه شـیلد محافظ صورت و گان اسـت کـه بعـد از پیگیری های لازم به این نکته پی بردیم که شیلد محافظ صورت به آسانی قابل ساخت است.

شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.

bultannews@gmail.com

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر :
تلگرام

آخرین اخبار

پربازدید ها

پربحث ترین عناوین