کد خبر: ۴۹۳۱۶۶
تاریخ انتشار:

لیست قیمت ماشین لباسشویی بوش

1 ماشين لباسشويي بوش مدل WAS32890EU با ظرفيت 8 کيلوگرم
Bosch WAS32890EU Washing Machine - 8 Kg
۳,۶۳۰,۰۰۰ ۳ ساعت پیش
۲ ماشین لباسشویی بوش 8 کیلویی 1600 دور مدل WAW32560
BOSCH WAW32560
۳,۱۰۰,۰۰۰ ۳ ساعت پیش
۳ ماشين لباسشويي بوش مدل WAT28460ME با ظرفيت 8 کيلوگرم
Bosch WAT28460ME Washing Machine - 8 Kg
۲,۴۴۲,۰۰۰ ۳ ساعت پیش
۴ ماشين لباسشويي بوش مدل WAK20200GC با ظرفيت 7 کيلوگرم
Bosch WAK20200GC Washing Machine - 7 Kg
۲,۷۶۳,۰۰۰ ۱۵ ساعت پیش
۵ ماشين لباسشويي بوش مدل WAYH2790 با ظرفيت 9 کيلوگرم
Bosch WAYH2790 Washing Machine - 9 Kg
۴,۰۰۰,۰۰۰ ۳ ساعت پیش
۶ ماشين لباسشويي بوش مدل WAT24440ME با ظرفيت 7 کيلوگرم
Bosch WAT24440ME Washing Machine - 7 Kg
۲,۳۰۰,۰۰۰ ۳ ساعت پیش
۷ ماشين لباسشويي بوش مدل WAK20200IR با ظرفيت 7 کيلوگرم
Bosch WAK20200IR Washing Machine - 7 Kg
۱,۹۹۵,۰۰۰ ۳ ساعت پیش
۸ ماشین لباسشویی بوش مدل WAW3266XIR
Bosch WAW3266XIR Washing Machine
۴,۰۵۰,۰۰۰ ۳ ساعت پیش
۹ ماشین لباسشویی بوش مدل WAW3256XGC
Bosch WAW3256XGC Washing Machine
۴,۶۸۰,۰۰۰ ۳ ساعت پیش
۱۰ ماشین لباسشویی بوش مدل WAW325E25 با ظرفیت 9 کیلوگرم
Bosch WAW 325 E 25 Washing Machine - 9 Kg
۴,۰۳۳,۰۰۰ ۳ ساعت پیش
۱۱ ماشین لباس شویی 6 کیلویی بوش مدل WAB20262
Bosch WAB20262 Washing Machine
۱,۹۱۰,۰۰۰ ۳ ساعت پیش
۱۲ ماشين لباسشويي بوش مدل WAW28640 با ظرفيت 8 کيلوگرم
Bosch WAW28640 Washing Machine - 8 Kg
۳,۸۶۳,۰۰۰ ۳ ساعت پیش
۱۳ ماشین لباسشویی بوش مدل WAY32841IR
Bosch WAY32841IR Washing Machine
۴,۴۷۰,۰۰۰ ۳ ساعت پیش
۱۴ ماشین لباسشویی بوش 9 کیلویی مدل 32590
bosch waw 32590
۳,۴۹۰,۰۰۰ ۳ ساعت پیش
۱۵ ماشين لباسشويي بوش مدل WAYH2890 با ظرفيت 9 کيلوگرم
Bosch WAYH2890 Washing Machine - 9 Kg
۴,۲۰۰,۰۰۰ ۳ ساعت پیش
۱۶ ماشین لباسشویی بوش مدل WVG30460IR
Bosch WVG30460IR Washing Machine - 8 Kg
۴,۰۵۶,۰۰۰ ۳ ساعت پیش
۱۷ ماشين لباسشويي بوش مدل WAY287E25 با ظرفيت 8 کيلوگرم
Bosch WAY287E25 Washing Machine - 8 Kg
۴,۳۵۳,۰۰۰ ۳ ساعت پیش
۱۸ ماشین لباسشویی 9 کیلویی بوش WAW32899SN
Bosch WAW32899SN washing
۴,۱۵۰,۰۰۰ ۳ ساعت پیش
۱۹ ماشين لباسشويي بوش مدل WAW3256XGC با ظرفيت 9 کيلوگرم
Bosch WAW3256XGC Washing Machine - 9 Kg
۵,۱۱۹,۰۰۰ ۱۵ ساعت پیش
۲۰ ماشین لباسشویی بوش مدل WAY28791IR
Bosch WAY28791IR Washing Machine
۴,۰۶۰,۰۰۰ ۳ ساعت پیش
۲۱ ماشین لباسشویی بوش مدل WAW32660IR
Bosch WAW32660IR Washing Machine
۴,۰۷۰,۰۰۰ ۳ ساعت پیش
۲۲ ماشین لباس شویی 8 کیلویی بوش مدل WTG86400
Bosch WTG86400 Washing Machine
۲,۶۵۵,۰۰۰ ۳ ساعت پیش
۲۳ ماشين لباسشويي بوش WAE24467ME
Bosch WAE24467ME Washing Machine
۲,۰۳۵,۰۰۰ ۳ ساعت پیش
۲۴ لباسشویی بوش WAW 28690 I-DOS EXCLUSIV
Bosch WAW 28690 I-DOS EXCLUSIV
۳,۷۰۰,۰۰۰ ۳ ساعت پیش
۲۵ ماشين لباسشويي بوش مدل WAB16060ME با ظرفيت 5 کيلوگرم
Bosch WAB16060ME Washing Machine - 5 Kg
۱,۵۹۰,۰۰۰ ۳ ساعت پیش
۲۶ ماشین لباسشویی بوش مدل WAK2020SIR
Bosch WAK2020SIR Washing Machine - 7 Kg
۲,۲۱۰,۰۰۰ ۳ ساعت پیش
۲۷ ماشین لباسشویی بوش مدل WAN28290
Bosch WAN28290
۳,۲۶۰,۰۰۰ ۳ ساعت پیش
۲۸ ماشین لباسشویی بوش مدل WAT2466XIR با ظرفیت 8 کیلوگرم ۳,۴۴۳,۰۰۰ ۳ ساعت پیش
۲۹ ماشین لباسشویی بوش مدل WAY32893
Bosch WAY32893
۴,۸۱۰,۰۰۰ ۳ ساعت پیش
۳۰ لباسشویی 8 کیلوی بوش BOSCH WASHING MACHINE WAW32541
BOSCH WASHING MACHINE WAW32541
۵۰,۰۰۰ ۳ ساعت پیش
۳۱ ماشين لباسشويي بوش مدل WAQ2446XME - با ظرفيت 7 کيلوگرم
Bosch WAQ2446XME Washing Machine - 7 Kg
۲,۷۲۵,۰۰۰ ۳ ساعت پیش
۳۲ ماشين لباسشويي بوش مدل WAT24460IR با ظرفيت 8 کيلوگرم
Bosch WAT24460IR Washing Machine
۲,۶۰۰,۰۰۰ ۳ ساعت پیش
۳۳ ماشين لباسشويي بوش مدل WAK24265IR با ظرفيت 7 کيلوگرم
Bosch WAK24265IR Washing Machine - 7 Kg
۲,۳۴۹,۰۰۰ ۳ ساعت پیش
۳۴ ماشین لباسشویی 8 کیلو 1600دور بوش WAW32560ME
Bosch WAW32560ME Washing Machine
۳,۲۸۰,۰۰۰ ۳ ساعت پیش
۳۵ ماشين لباسشويي بوش مدل WAQ2844XME با ظرفيت 8 کيلوگرم
Bosch WAQ2844XME Washing Machine - 8 Kg
۳,۱۵۰,۰۰۰ ۳ ساعت پیش
۳۶ ماشين لباسشويي بوش WAQ24460GC
Bosch WAQ24460GC Washing Machine
۲,۳۰۰,۰۰۰ ۳ ساعت پیش
۳۷ ماشین لباسشویی بوش 8 کیلویی 1600 دور مدل WAW32668SN
BOSCH WAW32668SN Washing Machine
۳,۴۵۰,۰۰۰ ۳ ساعت پیش
۳۸ ماشین لباسشویی بوش مدل WAK20200GC با ظرفیت 7 کیلوگرم
BOSCH WAK20200GC
۱,۶۵۰,۰۰۰ ۳ ساعت پیش
۳۹ ماشين لباسشويي بوش مدل WAW324DE با ظرفيت 8 کيلوگرم
Bosch WAW324DE Washing Machine - 8 Kg
۳,۳۵۰,۰۰۰ ۳ ساعت پیش
۴۰ ماشین لباسشویی 9 کیلویی بوش WAW325XOME
BOSCH WAW325XOME Washing
۴,۰۰۰,۰۰۰ ۳ ساعت پیش
۴۱ ماشين لباسشويي بوش مدل WAY28543با ظرفيت 8 کيلوگرم
Bosch WAY28543 Washing Machine - 8 Kg
۴,۰۸۷,۰۰۰ ۳ ساعت پیش
۴۲ ماشين لباسشويي بوش مدل WAY32592 با ظرفيت 8 کيلوگرم
Bosch WAY32592 Washing Machine - 8 Kg
۲,۶۳۳,۴۰۰ ۳ ساعت پیش
۴۳ لباسشویی بوش WAW 324DE EXCLUSIVE
WAW 324DE EXCLUSIVE
۴,۰۷۹,۰۰۰ ۳ ساعت پیش
۴۴ لباسشویی بوش WAW 32590 EXCLUSIV
Bosch WAW 32590 EXCLUSIV
۳,۶۲۰,۰۰۰ ۳ ساعت پیش
۴۵ ماشین لباسشویی بوش مدل WAW32560GC
Bosch WAW32560GC Washing Machine
۳,۷۰۰,۰۰۰ ۳ ساعت پیش
۴۶ ماشین لباسشویی درب از جلو بوش WAK24210ME ۲,۶۵۰,۰۰۰ ۳ ساعت پیش
۴۷ ماشین لباسشویی بوش 8 کیلویی مدل 24210
BOSCH WAK 24210 GC
۲,۴۷۵,۰۰۰ ۳ ساعت پیش
۴۸ ماشين لباسشويي بوش مدل WAK2426SIR با ظرفيت 7 کيلوگرم
Bosch WAK2426SIR Washing Machine
۲,۵۰۰,۰۰۰ ۳ ساعت پیش
۴۹ ماشین لباس شویی 8 کیلویی بوش مدل WVG30460
Bosch WVG30460 Washing Machine
۴,۰۹۵,۰۰۰ ۳ ساعت پیش
۵۰ Bosch WAQ 2446 SME
Bosch WAQ2446SME Washing Machine
۲,۵۲۵,۰۰۰ ۳ ساعت پیش
۵۱ Bosch WAQ 24468 GC ۲,۶۳۳,۴۰۰ ۳ ساعت پیش
۵۲ Bosch WAQ 28460 BY
Bosch WAQ28460BY Washing Machine
۲,۳۵۰,۰۰۰ ۳ ساعت پیش
۵۳ Bosch WAK2020SIRWashing Machine - 7 Kg ۲,۳۰۰,۰۰۰ ۳ ساعت پیش
۵۴ ماشين لباسشويي بوش مدل WAN28290 با ظرفيت 7 کيلوگرم
Bosch WAN28290 Washing Machine - 7 Kg
۲,۵۵۰,۰۰۰ ۳ ساعت پیش
۵۵ ماشین لباسشویی بوش مدل WAW324DE-EXCLUSIVE... ۳,۴۵۰,۰۰۰ ۳ ساعت پیش
۵۶ ماشين لباسشويي بوش مدل WAY287W4 با ظرفيت 8 کيلوگرم
Bosch WAY287W4 Washing Machine - 8 Kg
۴,۱۱۵,۰۰۰ ۳ ساعت پیش
۵۷ ماشين لباسشويي بوش مدل WAB202S2IR با ظرفيت 6 کيلوگرم
Bosch WAB202S2IR Washing Machine - 6 Kg
۲,۰۵۱,۰۰۰ ۳ ساعت پیش
۵۸ ماشین لباسشویی بوش مدل WAY32862ME
Bosch WAY32862ME Washing Machine
۴,۲۰۰,۰۰۰ ۳ ساعت پیش
۵۹ لباسشویی بوش WAT28661ME
BOSCH WAT28661ME
۲,۹۰۰,۰۰۰ ۳ ساعت پیش
۶۰ ماشین لباسشویی بوش مدل WAT28480IR
Bosch WAT28480IR Washing Machine
۳,۲۲۴,۰۰۰ ۳ ساعت پیش
۶۱ ماشین لباسشویی بوش مدل WAW28640IR
Bosch WAW28640IR Washing Machine
۳,۸۷۰,۰۰۰ ۳ ساعت پیش
۶۲ Bosch WAS 28448 ME ۳,۰۹۰,۰۰۰ ۳ ساعت پیش
۶۳ ماشين لباسشويي بوش مدل WAS32795GC با ظرفيت 8 کيلوگرم
Bosch WAS32795GC Washing Machine - 8 Kg
۳,۸۰۰,۰۰۰ ۳ ساعت پیش
۶۴ ماشين لباسشويي بوش مدل WAS28840TR با ظرفيت 8 کيلوگرم
Bosch WAS28840TR Washing Machine - 8 Kg
۳,۳۵۰,۰۰۰ ۳ ساعت پیش
۶۵ ماشین لباسشویی اتوماتیک بوش 325x0
325x0
۴,۱۰۰,۰۰۰ ۳ ساعت پیش
۶۶ ماشین لباسشویی بوش 2445
2445 WASHING MACHIN
۳,۰۵۰,۰۰۰ ۳ ساعت پیش
۶۷ ماشین لباس شویی 9 کیلوگرم بوش WAY32899SN
BOSCH WASHING MACHINE WAY32899SN
۴,۲۸۰,۰۰۰ ۳ ساعت پیش
۶۸ ماشین لباسشویی 7 کیلوگرم بوش WAQ24440XME
BOSCH WASHING MACHINE WAQ24440XME
۲,۵۷۰,۰۰۰ ۳ ساعت پیش
۶۹ ماشین لباسشویی 7کیلویی بوش WAQ20460ME
Washing Machin BOSCH WAQ20460ME
۲,۵۰۰,۰۰۰ ۳ ساعت پیش
۷۰ ماشین لباسشویی اتوماتیک بوش مدل WAS327XOME
BOSCH WAS327XOME
۴,۲۳۰,۰۰۰ ۳ ساعت پیش
۷۱ ماشین لباسشویی بوش مدل WAY32790 با ظرفیت 9 کیلوگرم
Bosch WAT 32790 Washing Machine - 9 Kg
۴,۴۸۹,۰۰۰ ۳ ساعت پیش
۷۲ ماشین لباسشویی 8 کیلویی بوش WAS327X0ME
Washing Machin BOSCH WAS327X0ME
۳,۸۰۰,۰۰۰ ۳ ساعت پیش
۷۳ ماشین لباسشویی بوش مدل WTG86400IR با ظرفیت 8 کیلوگرم
برندBOSCH مدلWTG86400IR
۲,۶۵۳,۰۰۰ ۳ ساعت پیش
۷۴ ماشین لباسشویی بوش مدل WAW284DE
Bosch WAW284DE
۳,۰۰۰,۰۰۰ ۳ ساعت پیش
۷۵ ماشین لباسشویی بوش مدل WAT28480ME- با... ۲,۵۵۰,۰۰۰ ۳ ساعت پیش
۷۶ ماشین لباسشویی اتوماتیک بوش 28660
28660
۲,۸۴۰,۰۰۰ ۳ ساعت پیش
۷۷ لباسشویی بوش WAE 28497
Bosch WAE 28497
۲,۷۳۰,۰۰۰ ۳ ساعت پیش
۷۸ ماشین لباسشویی بوش مدل WAQ2445XME
Bosch WAQ2445XME Washing Machine
۲,۸۰۰,۰۰۰ ۳ ساعت پیش
۷۹ ماشین لباسشویی بوش مدل WAT28660ME
Bosch WAT28660ME Washing Machine
۲,۸۰۰,۰۰۰ ۳ ساعت پیش
۸۰ ماشين لباسشويي بوش WAY287X0
Bosch WAY287X0 Washing Machine
۴,۴۶۰,۰۰۰ ۳ ساعت پیش
۸۱ Bosch WAS32798ME ۳,۵۵۰,۰۰۰ ۳ ساعت پیش
۸۲ ماشین لباسشویی بوش 8 کیلو WAS32790EU
Bosch WAS32790EU Washing Machine
۲,۴۷۰,۰۰۰ ۳ ساعت پیش
۸۳ ماشین لباس شویی 9 کیلویی بوش WAS24469EU
Bosch WAS24469EU
۲,۹۷۰,۰۰۰ ۳ ساعت پیش
۸۴ ماشین لباسشویی بوش مدل WAY28862IR
Bosch WAY28862IR Washing Machine
۳,۷۵۰,۰۰۰ ۳ ساعت پیش
۸۵ ماشين لباسشويي بوش مدل WAT28460GC با ظرفيت 9 کيلوگرم
Bosch WAT28460GC Washing Machine - 9 Kg
۴,۶۲۸,۰۰۰ ۳ ساعت پیش
۸۶ ماشين لباسشويي بوش مدل WAT28680GC با ظرفيت 9 کيلوگرم
Bosch WAT28680GC Washing Machine - 9 Kg
۳,۲۲۳,۰۰۰ ۳ ساعت پیش
۸۷ ماشین لباسشویی درب از جلو بوش WAK20200ME ۲,۱۵۰,۰۰۰ ۳ ساعت پیش
۸۸ ماشین لباسشویی بوش مدل WAW32590
Bosch WAW32590 Washing Machine
۳,۲۵۰,۰۰۰ ۳ ساعت پیش
۸۹ ماشین لباسشویی بوش مدل WAY32793
Bosch WAY32793 Washing Machine
۴,۶۲۸,۰۰۰ ۳ ساعت پیش
۹۰ ماشين لباسشويي بوش مدل WAT24661IR با ظرفيت 8 کيلوگرم
Bosch WAT24661IR Washing Machine
۳,۰۱۵,۰۰۰ ۳ ساعت پیش
۹۱ ماشين لباسشويي بوش مدل WAT28681IR با ظرفيت 9 کيلوگرم
Bosch WAT28681IR Washing Machine
۳,۴۸۰,۰۰۰ ۳ ساعت پیش
۹۲ ماشین لباسشویی بوش مدل WAW325X0ME
Bosch WAW325X0ME Washing Machine
۴,۴۶۰,۰۰۰ ۳ ساعت پیش
۹۳ ماشین لباسشویی اتوماتیک بوش 286M9
Bosch 286M9
۳,۶۰۰,۰۰۰ ۳ ساعت پیش
۹۴ ماشین لباسشویی درب از جلو بوش WAK2021SME ۲,۳۲۰,۰۰۰ ۳ ساعت پیش
۹۵ ماشین لباس شویی 8 کیلویی بوش مدل WAT2466X
Bosch WAT2466X Washing Machine
۳,۳۹۰,۰۰۰ ۳ ساعت پیش
۹۶ ماشين لباسشويي بوش WAQ2446XGC
Bosch WAQ2446XGC Washing Machine
۳,۱۳۰,۰۰۰ ۳ ساعت پیش
۹۷ ماشين لباسشويي بوش WAY32890GC
Bosch WAY32890GC Washing Machine
۴,۴۹۰,۰۰۰ ۳ ساعت پیش
۹۸ ماشین لباسشویی بوش مدل WAW28690
Bosch WAW28690 Washing Machine
۳,۰۰۰,۰۰۰ ۳ ساعت پیش
۹۹ لباسشویی بوش مدل WAW28462FG
Bosch WAW28462FG
۳,۴۰۰,۰۰۰ ۳ ساعت پیش
۱۰۰ لباسشویی بوش WAS32494
Bosch WAS32494
۳,۴۸۰,۰۰۰

۳ ساعت پیش

برای اطلاع از قیمت ماشین لباسشویی بوش در نمایندگی اصلی می توانید به فروشگاه آنلاین 20 بخر نمایندگی فروش لوازم خانگی بوش در ایران مراجعه نماید، با مراجعه به به این سایت شما علاوه بر اطلاع از قیمت لباسشویی بوش می توانید خرید خود را به صورت مستقیم از نمایندگی بوش انجام دهید و یا مشاوره خرید دریافت کرده و سپس آدرس و تلفن نزدیک ترین فروشگاه بوش را دریافت کنید.

برای مشاهده مطالب اقتصادی ما را در کانال بولتن اقتصادی دنبال کنیدbultaneghtsadi@

برچسب ها: لیست قیمت ، لباسشویی ، بوش

شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.

bultannews@gmail.com

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر :
تلگرام

آخرین اخبار

پربازدید ها

پربحث ترین عناوین