جشواره بزرگ والکس
کد خبر: ۳۷۲
تاریخ انتشار: ۲۲ ارديبهشت ۱۳۸۷ - ۲۳:۳۸
سليمي نمين در دانشگاه فردوسي مشهد
رئيس دفتر مطالعات و تدوين تاريخ ايران گفت‏: ‏اگر دادستان، مفاسد مديريتي رئيس دانشگاه آزاد را پيگيري نكند، قطعاً مدارك اين مفاسد را كه موارد متعددي است در معرض قضاوت افكار عمومي قرار خواهم داد‏
عباس سليمي نمين، روز يكشنبه در مناظره‌اي كه جامعه اسلامي دانشجويان دانشگاه فردوسي مشهد برگزاركننده آن بود، قرار بود با حضور عبدالله جاسبي برگزار شود كه با وجود برنامه‌ريزي قبلي، عبدالله جاسبي يا نماينده وي در اين مناظره حاضر نشد‏.‏
به گزارش بولتن نيوز به نقل از فارس، وي افزود‏: ‏بنده بحث سياسي را دنبال نمي‌كنم، اما از ابتداي دهه ‏60‏ كه مديريت كيهان هوايي را بر عهده گرفتم يكي از دغدغه‌هاي جدي من مديريت دانشگاه آزاد بوده است‏.‏
وي گفت‏: ‏از جمله ضعف‌هاي مجلس هفتم بحث ناتمام ماندن تحقيق و تفحص‌ها بود، چرا كه اگر نظارت مجلس برنتابيده شود، علي‌القاعده بايد احساس خطر كرد و يكي از مراكزي كه اين نظارت را برنتابيد، دانشگاه آزاد اسلامي بود‏.‏
او افزود‏: ‏من منتقد اين رويه شدم و اين امر دغدغه مرا تشديد كرد، ضمن آنكه به قوه قضائيه نيز كه نظارت مجلس را برنتابيد نيز منتقد بوده و هستم‏.‏
وي با تاكيد بر اينكه من جزء كساني نيستم كه بخواهم يك ساختار و يك امكان را ويران كنم، گفت‏: ‏از هنگامي كه مديريت دانشگاه آزاد مناظره قلمي را متوقف كرد، من هم وارد وادي حقوقي شدم و طي نامه‌اي به دادستان تهران نوشتم كه جاسبي و هر آن كه او به عنوان رئيس دانشگاه آزاد منصوب كرده نمي‌تواند شكايتي را عليه كسي طرح كند، چون جاسبي مجراي قانوني براي دريافت حكم رياست دانشگاه آزاد را طي نكرده است‏.‏
او افزود‏: ‏در اين نامه از دادستان خواستم كه موضوع را از شوراي عالي انقلاب فرهنگي استعلام كند و اگر نظر من تاييد شد، ايشان تن به قانون دهند‏.‏
رئيس دفتر مطالعات و تدوين تاريخ ايران گفت‏: ‏من البته خود به نتيجه كافي در اين مورد رسيده‌ام و معتقدم كه رئيس دانشگاه آزاد مفسده مديريتي دارد‏.‏
سليمي نمين افزود‏: ‏مفسده مديريتي اين است كه كسي بتواند با يك سري مراودات پنهان شاكله مديريت كشور را خنثي كند‏.‏
وي گفت‏: ‏در مديريت كشور نظارت‌هايي تعبيه شده و مفسده مديريتي يعني كار پنهاني كه اين نظارت را خنثي كند‏.‏
رئيس دفتر مطالعات و تدوين تاريخ ايران افزود‏: ‏مفسده مديريتي يعني اينكه شما بتوانيد پنهاني به برخي نمايندگان مجلس و وزير دكترا بدهيد تا آنها را وامدار خود كنيد‏.‏
سليمي نمين گفت‏: ‏خود جاسبي نيز در اولين جوابيه خود اذعان مي‌كند كه به وزير و وكيل و شخصيت‌هاي عالي‌رتبه دكترا داده است‏.‏
وي خطاب به دانشجويان دانشگاه آزاد گفت‏: ‏شما داريد زحمت مي‌كشيد، درس مي‌خوانيد و پول مي‌دهيد، ولي يك وزير يا نماينده مجلس بدون طي اين مراحل و زحمات به اين مدرك دانشگاهي مي رسد‏.‏
سليمي نمين افزود‏: ‏جاسبي براي اينكه مدير مادام العمر شود به نماينده مجلس به شكل غيرقانوني دكترا مي‌دهد تا بتواند در مسندش باقي بماند‏.‏
وي با تاكيد بر اين امر كه من قصد زير سئوال بردن مدارك دانشگاه آزاد را ندارم، گفت‏: ‏پسر خود من در دانشگاه آزاد در مقطع فوق ليسانس و در رشته روابط بين‌الملل در حال تحصيل است و من اصلا ننگم نمي‌آيد كه پسرم در اين دانشگاه درس مي‌خواند‏.‏
رئيس دفتر مطالعات و تدوين تاريخ ايران بيان كرد‏: ‏من در سايت‌ها خواهم نوشت و در جاهاي مختلف سخنراني خواهم كرد و فساد مديريتي جاسبي را نيز ثابت خواهم كرد‏.‏
وي گفت‏: ‏من ديروز اولين پرونده فساد مديريتي جاسبي را كتباً به دادستان تهران ارائه دادم‏.‏
او خطاب به كساني كه سعي مي‌كردند، سخنراني وي را برهم زنند، گفت‏: ‏شما فكر كرده‌ايد كه مي‌توانيد محيط پليسي دانشگاه آزاد را در دانشگاه فردوسي مشهد نيز پياده كنيد؟ بدانيد كساني كه از جاسبي دفاع مي‌كنند از فساد ايشان نيز دفاع مي‌كنند و فردا در برابر خلق شرمنده خواهند شد‏.‏
وي گفت‏: ‏جاسبي بلافاصله پس از طرح مسئله تحقيق و تفحص مجلس نامه اي مكتوب نوشت كه اين نامه موجود است و در آن مدعي شد كه دانشگاه آزاد اسلامي خصوصي است، لذا مشمول نظارت مجلس نمي‌شود. اين نشان دهنده اين است كه ايشان اموال عمومي را اموال خودش مي‌پندارد‏.‏
او افزود‏: ‏جاسبي در اين نامه كه به تاريخ ‏28 ارديبهشت 84‏ نوشته شده آورده است، دانشگاه آزاد اسلامي غيردولتي است و اگر تحقيق و تفحصي در مورد آن صورت گيرد، شامل ساير موسسات بخش خصوصي هم خواهد شد كه بعيد مي‌دانم اين امر با قانون اساسي منافات نداشته باشد‏.‏
وي گفت‏: حرف من اين است كه دانشگاه آزاد اسلامي با همين ساختار بايد قانونمند شود نه اين كه رئيسش بعد از ‏25‏ سال روال قانوني خود را طي نكرده باشد‏.‏
رئيس دفتر مطالعات و تدوين تاريخ ايران افزود‏: ‏بر اساس اساسنامه دانشگاه آزاد، هيئت امناي دانشگاه بايد فردي را به عنوان نامزد رياست دانشگاه به شوراي عالي انقلاب فرهنگي معرفي كند تا اگر در آنجا صلاحيت اين فرد تاييد شد، به عنوان رئيس دانشگاه آزاد منصوب شود. حال، سئوال اين است كه آقاي جاسبي چرا زير نظارت شوراي عالي انقلاب فرهنگي نمي‌رود و چرا نمي‌خواهد اين مسير قانوني را طي كند؟
وي گفت‏: ‏دانشجويان دانشگاه آزاد بايد اين امر را بخواهند كه چرا هيئت امنا، مسير قانوني را طي نكرده است‏.‏
سليمي نمين با بيان اين ادعا كه جاسبي شهريه‌هاي دانشجويان را از واحدهاي دانشگاه آزاد گرفته و به حساب ويژه‌اي مي‌ريزد كه بر آن نظارت نيست، گفت‏: ‏ نامه‌هايي از مديران دانشگاه آزاد اسلامي به دست من رسيده است كه اين نامه‌ها اثبات مي كند، جاسبي دستور پرداخت مبالغ ميلياردي را به اين حساب داده است‏.‏
رئيس دفتر مطالعات و تدوين تاريخ ايران با اشاره به تلاش‌هايي كه براي بر هم زدن سخنراني اش توسط كساني كه خود را دانشجو و استاد دانشگاه آزاد معرفي مي‌كردند، گفت‏: ‏اينكه من نمي‌توانم در دانشگاه آزاد اسلامي در مورد وضعيت مديريت اين دانشگاه صحبت كنم و حتي در دانشگاه فردوسي مشهد هم مي كوشند اين كار به انجام نرسد، خود مصداق مفسده مديريتي است‏.‏
وي گفت‏: ‏در چرخش مديريت كلان كشور، رئيس جمهوري مي‌رود و رئيس جمهور ديگري مي آيد و به دنبال آنها جريانات سياسي نيز تغيير مي‌كند و كسي نمي‌تواند مفسده مديريتي خود را مادام العمر كند، ولي تنها كسي كه توانسته در سيستم آموزش عالي مفسده مديريتي خود را مادام العمر كند، دكتر جاسبي است‏.‏
او افزود‏: ‏جاسبي توانسته روابط پنهان مادام العمري را ايجاد كند و اين مديريت مادام العمر و نپذيرفتن نظارت، تبعات زيادي ايجاد خواهد كرد كه از جمله آنها اين است كه ايشان مي‌تواند جلوي نظارت مجلس را بگيرد‏.‏
وي گفت‏: ‏با كليت دانشگاه آزاد اسلامي هيچ مشكلي ندارم كه اگر داشته باشم، ناقض و معاند منافع ملي خواهم بود‏.‏
مدير دفتر مطالعات و تدوين تاريخ ايران در پاسخ به اعتراضات برخي دانشجويان و ˜ارمندان برخي واحد هاي دانشگاهي ˜ه در جلسه حاضر بودند مبني بر توهين آميز بودن ادعاهاي وي براي آنان تصريح ˜رد:در هيچ˜دام از اتهامات مطرح شده دانشجويان يا ˜ارمندان دانشگاه آزاد مقصر نيستند و چنانچه ˜سي چشم بسته به حمايت از جاسبي بپردازد در مفسده هاي وي شري˜ خواهدبود.
اين گزارش حا˜ي است در طي اين جلسه عده اي با طرح سئوالات و اتهامات به سليمي نمين سعي در پايان دادن به مراسم بودند ˜ه وقتي ازنيل به هدف خود نااميد شدند جلسه را تر˜ ˜ردند.
سليمي نمين در پايان ابراز اميدواري ˜رد جاسبي در جلسه اي ˜ه فردا در دانشگاه تهران برگزار مي شود حاضر شود و پاسخ گوي سئوالات بيشمار دانشجويان و مردم باشد.
وي ادامه داد در شرايطي ˜ه فضاي پليسي بر جو سياسي دانشگاه آزاد ح˜م فرماست و تا˜نون از سخنراني هاي او به بهانه هايي گوناگون در اين دانشگاه جلو گيري شده است، اما حاضر است تا با تمام مدار˜ي ˜ه دارد به شرط حضور جاسبي به اين دانشگاه برود و درجمع دانشجويان اين دانشگاه افشاگري نمايد.

شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.

bultannews@gmail.com

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر :
تلگرام
اینستا
آخرین اخبار
پربازدید ها
پربحث ترین عناوین