کد خبر: ۲۴۳۰۸۷
تاریخ انتشار: ۲۱ بهمن ۱۳۹۳ - ۱۲:۰۹
در جلسه دیروز هیات نظارت بر مطبوعات صورت گرفت؛
هیأت نظارت بر مطبوعات، مجوز انتشار 58 نشریه و 62 پایگاه اطلاع رسانی را صادر کرد.
صدور مجوز انتشار 120 نشریه و پایگاه اطلاع رسانی (+جدول)
گروه رسانه، هیأت نظارت بر مطبوعات، مجوز انتشار 58 نشریه و 62 پایگاه اطلاع رسانی را صادر کرد.

به گزارش بولتن نیوز، در جلسه مورخ 20/11/93 این هیأت، شماری از تقاضاهای صدور مجوز نشریات مورد بررسی قرار گرفت که طی آن 58 نشریه و 62 پایگاه اطلاع رسانی به شرح جدول ذیل مجوز انتشار دریافت کردند.
 
در ادامه این جلسه تقاضای  تغییر صاحب امتیازی و تغییر مدیر مسوولی 11 نشریه مورد رسیدگی قرار گرفت. 

ردیف

نام نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسوول

گستره توزیع

ترتیب انتشار

1

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی احتساب

هاشمی - زینب

هاشمی - زینب

_____

_____

2

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی متحد

نیک فر – امیر میثم

نیک فر – امیر میثم

_____

_____

3

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی عصر خبر

غمخوار بین کلایی - علیرضا

غمخوار بین کلایی - علیرضا

_____

_____

4

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی سلام خبر

هاشمی - سعید

هاشمی - سعید

_____

_____

5

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی گذار خبر

دریجانی – رحمت الله

دریجانی – رحمت الله

_____

_____

6

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی ارسین خبر

سلاح برزین - امیر

سلاح برزین - امیر

_____

_____

7

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی سرزمین ارتباطات

بشکوه - عباس

بشکوه - عباس

_____

_____

8

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی بشار

زینی سوق - اردوان

زینی سوق - اردوان

_____

_____

9

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی تعامل خبر

اسماعیلی - مهدی

اسماعیلی - مهدی

_____

_____

10

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی

Research Health Of Jentashapir

دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

صاکی - نادر

_____

_____

11

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی سلمان خبر

صنعتی - رضا

صنعتی - رضا

_____

_____

12

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی نفت امروز

هوشمند - مازیار

هوشمند - مازیار

_____

_____

13

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی نسیم زنجان

اوصالی - سعید

اوصالی - سعید

_____

_____

14

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی جوانرود هه وال

مرادی - هادی

مرادی - هادی

_____

_____

15

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی گناباد خبر

جاوید عربشاهی - علیرضا

جاوید عربشاهی - علیرضا

_____

_____

16

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی اوشیدا

حسینی - سایره

حسینی - سایره

_____

_____

17

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی نقدینه

اکبری زاده مشکانی- علی

اکبری زاده مشکانی- علی

_____

_____

18

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی رویکرد اقتصادی

بخشی استوار - عباس

بخشی استوار - عباس

_____

_____

19

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی بانکداری ایرانی

غلامی - میثم

غلامی - میثم

_____

_____

20

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی دنیای سینما

عشریه (عشیری) - یزدان

عشریه (عشیری) - یزدان

_____

_____

21

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی سینما مثبت

استادی - رضا

استادی - رضا

_____

_____

22

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی زرین خبر

پاکروان - میثم

پاکروان - میثم

_____

_____

23

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی روی تیتر

عصاری آرانی - حسین

عصاری آرانی - حسین

_____

_____

24

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی دارا خبر

باقری - داود

باقری - داود

_____

_____

25

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی عصر بانک

خدابخش - دانیال

خدابخش - دانیال

_____

_____

26

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی وحدت و همکاری ملی

چشمی - حسن

چشمی - حسن

_____

_____

27

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی دیار آفتاب

حاتمی – حمید رضا

حاتمی – حمید رضا

_____

_____

28

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی فاطر 24

قدیمی - حسین

قدیمی - حسین

_____

_____

29

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی شهر کریمه

نامداری - احمد

نامداری - احمد

_____

_____

30

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی دیدنا

ابرهام - احسان

ابرهام - احسان

_____

_____

31

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی نسیم دهلران

علی زاده - میرزا

علی زاده - میرزا

_____

_____

32

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی میهن خبر

روشن – محمد علی

روشن – محمد علی

_____

_____

33

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی کوخبر

محمد پور – محمد حسن

محمد پور – محمد حسن

_____

_____

34

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی فرانشر

قمرزاده اسگویی – سید مهرداد

قمرزاده اسگویی – سید مهرداد

_____

_____

35

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی توسنا

نوری - مهدی

نوری - مهدی

_____

_____

36

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی بامنا

موسسه فرا رسانه جامع صنعت نما آسیا

رهبر - ناصر

_____

_____

37

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی برق خبر

گودرزی - مهدی

گودرزی - مهدی

_____

_____

38

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی گندم خبر

ده مرده - یونس

ده مرده - یونس

_____

_____

39

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی صدای زمان

بابایی کر – رسول

بابایی کر – رسول

_____

_____

40

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی افق ایلام

میرزایی - غلامرضا

میرزایی - غلامرضا

_____

_____

41

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی کوهبنان امید

زینلی فیروزآبادی- مجتبی

زینلی فیروزآبادی- مجتبی

_____

_____

42

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی نشاط شهر

کریمی راد پور - مرضیه

کریمی راد پور - مرضیه

_____

_____

43

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی تابش کوثر

میراحمدیان بابا احمدی - فرزانه

میراحمدیان بابا احمدی - فرزانه

_____

_____

44

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی البرز گلستان

افتخاری – محمد صالح

افتخاری - محمدصالح

_____

_____

45

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی ساری خبر

حسینی مقدم – سید سجاد

حسینی مقدم – سید سجاد

_____

_____

46

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی سولدوز خبر

روزبان - فرهاد

روزبان - فرهاد

_____

_____

47

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی بهترین اخبار

علی پور - میثم

علی پور - میثم

_____

_____

48

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی آسا خبر

محمد پور فرد- علیرضا

محمد پور فرد- علیرضا

_____

_____

49

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی کواره

روشن - علی

روشن - علی

_____

_____

50

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی صائین خبر

معینی - مهدی

معینی - مهدی

_____

_____

51

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی نون و آب

رسولی - غلامعلی

رسولی - غلامعلی

_____

_____

52

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی نی خبر

قدمگاهی - یحیی

قدمگاهی - یحیی

_____

_____

53

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی دامپروری و مرغداری

خداوردی – امیر سعید

خداوردی – امیر سعید

_____

_____

54

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی یزد آوا

عبدلی سخویدی- فاطمه

عبدلی سخویدی- فاطمه

_____

_____

55

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی عصر بانوان

امیری فر - فاطمه

امیری فر - فاطمه

_____

_____

56

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی لنگر خبر

احمدی - غلامرضا

احمدی - غلامرضا

_____

_____

57

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی واران خبر

رحمت زاده پشتیری – محمد حسین

رحمت زاده پشتیری – محمد حسین

_____

_____

58

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی لهجه

نوروزی - سمیه

نوروزی - سمیه

_____

_____

59

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی اهر وصال

دایلاری اصل - مهدی

دایلاری اصل - مهدی

_____

_____

60

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی بافق پویا

بابائیان بافقی – امیر حسین

بابائیان بافقی – امیر حسین

_____

_____

61

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی سارفه

جلیلوند - مجید

جلیلوند - مجید

_____

_____

62

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی مهد خبر

سلمانی - ایرج

سلمانی - ایرج

_____

_____

63

گفتاشنود

عرب نژاد خانکی- سکینه

عرب نژاد خانکی- سکینه

سراسری

فصلنامه

64

علم نامه مهندسی کامپیوتر

بسطامی - خلیل

بسطامی - خلیل

سراسری

فصلنامه

65

سیاستگذاری روز

سلیمی - فرزین

سلیمی - فرزین

سراسری

فصلنامه

66

همرزمان

احمدی - جانمراد

احمدی - جانمراد

سراسری

ماهنامه

67

جغرافیا و مطالعات ناحیه ای

حیدری - حسن

حیدری - حسن

سراسری

فصلنامه

68

قرآن پژوهی معاصر

شریفی - علی

شریفی - علی

سراسری

فصلنامه

69

آینده و انرژی

ایمن تابلو

قاسم پور - قاسم

سراسری

فصلنامه

70

صنعت و کشاورزی معاصر

پاوندی - شهریار

پاوندی - شهریار

سراسری

فصلنامه

71

آموزه های نوین کلامی

حوزه علمیه خراسان – مدرسه علمیه عالی نواب

اخگری - علی

سراسری

فصلنامه

72

اثیر

یاراحمدی خراسانی - مهدی

یاراحمدی خراسانی - مهدی

استان خراسان رضوی

ماهنامه

73

کاوش ذهن

نجفی - کیومرث

نجفی - کیومرث

استان گیلان

فصلنامه

74

صنعت، تولید، مصرف

روشن – محمد علی

روشن – محمد علی

سراسری

فصلنامه

75

بیشه کلا

داودی - مرتضی

داودی - مرتضی

استان مازندران

ماهنامه

76

مطالعات نظریه و انواع ادبی

محمدیان - عباس

محمدیان - عباس

سراسری

فصلنامه

77

اخبار مالی

رنجبر فرد شیرازی- جاوید

رنجبر فرد شیرازی- جاوید

سراسری

فصلنامه

78

سیاست و روابط بین الملل

دانشگاه مازندران

جعفری – علی اکبر

سراسری

فصلنامه

79

دنیای شبکه

ذوالفقاری - ابوالفضل

متشکر آرانی - زهره

سراسری

ماهنامه

80

دارالارشاد

صفری - غلامحسین

صفری - غلامحسین

استان اردبیل

ماهنامه

81

ارسی

محمدی پور - اصغر

محمدی پور - اصغر

تبریز

(محلی آذربایجان شرقی)

فصلنامه

82

تکاب

مشرفی نبی کندی- نظام

مشرفی نبی کندی- نظام

تکاب

(محلی آذربایجان شرقی)

ماهنامه

83

کلبه جدول

سعیدی پور - سعید

سعیدی پور - سعید

سراسری

ماهنامه

84

آموزه های نوین فقهی حقوقی

حوزه علمیه خراسان – مدرسه علمیه عالی نواب

کاظمی گلورودی – محمد رضا

سراسری

فصلنامه

85

فناوری فضایی

موسسه آموزشی تحقیقاتی صنایع دفاعی

شفقت - ابوطالب

سراسری

ماهنامه

86

مانا

موسسه مطبوعاتی نشر و نگار تبریز

نجفی - حسین

اسکو

(استان آذربایجان شرقی)

فصلنامه

87

بسامد

ضامن - مرضیه

ضامن - مرضیه

استان گیلان

ماهنامه

88

آوای تهران

لطفی - خیرالله

لطفی - خیرالله

استان تهران

ماهنامه

89

راویژ

قنبری - بابک

قنبری - بابک

منطقه ای

(آذربایجان غربی، ایلام، کردستان، کرمانشاه، لرستان)

ماهنامه

90

دهکرد

محمدپور دهکردی - بهروز

محمدپور دهکردی - بهروز

استان چهارمحال و بختیاری

ماهنامه

91

گردشگری سپاهان

میرحسینی – سید محمد

میرحسینی – سید محمد

استان اصفهان

ماهنامه

92

سیلک

شهرداری کاشان

ناظم رضوی – سید محمد

کاشان

(محلی اصفهان)

ماهنامه

93

طبیعت زیبا

اصلانی - احمد

اصلانی - احمد

فریدون شهر

(محلی اصفهان)

ماهنامه

94

هیمه

خواجه پور - محمد

خواجه پور - محمد

گراش

(محلی فارس)

ماهنامه

95

سلامت و تندرستی

بنیاد بین المللی پیشگیری و کنترل دیابت ایرانیان

رجب پور صنعتی - فرهاد

استان خراسان رضوی

ماهنامه

96

چشم جامعه

سعادتمند – علی اصغر

سعادتمند – علی اصغر

پیشوا

(محلی تهران)

دو ماهنامه

97

داروگ

قلمی فرد - آرش

قلمی فرد - آرش

سراسری

ماهنامه

98

طبیبانه

شیخی – سعید رضا

شیخی – سعید رضا

استان کرمانشاه

ماهنامه

99

پرتو نسیم

جهان بین – سید فخرالدین

جهان بین – سید فخرالدین

استان کهگیلویه و بویر احمد

ماهنامه

100

Caspian Journal Of Pediatrics

اسماعیلی دوکی – محمد رضا

اسماعیلی دوکی – محمد رضا

سراسری

فصلنامه

101

استیلای سلامت

جعفری اقدم - میثم

جعفری اقدم - میثم

سراسری

دو ماهنامه

102

پل

انصاری - فاتیما

انصاری - فاتیما

استان اصفهان

هفته نامه

103

جنوب وطن

مالی - محمد

مالی - محمد

استان خوزستان

ماهنامه

104

گناباد 20

امیری - حسین

امیری - حسین

استان خراسان رضوی

ماهنامه

105

اندیشه آذربایجان

خانمحمد پور - فتحعلی

خانمحمد پور - فتحعلی

استان آذربایجان شرقی

ماهنامه

106

بهار شیراز

باقرپور شیرازی - عبدالرضا

باقرپور شیرازی - عبدالرضا

استان فارس

ماهنامه

107

Journal Of Dental Biomaterials

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس- دانشکده دندانپزشکی شیراز

آذر – محمد رضا

سراسری

فصلنامه

108

تماشاگان

مطهری – سید میثم

مطهری – سید میثم

سراسری

فصلنامه

109

نگاه هشت

منتظری – سید مجتبی

منتظری – سید مجتبی

استان خراسان رضوی

ماهنامه

110

Iranian Journal Of Research In Applied Linguistics

جعفرپور بروجنی- علی اکبر

جعفرپور بروجنی- علی اکبر

سراسری

فصلنامه

111

لکنت

شفیعی - میثم

شفیعی - میثم

سراسری

فصلنامه

112

تجهیزات آموزشی

اتفاق - شهرام

اتفاق - شهرام

سراسری

فصلنامه

113

صدای اصلاحات

حزب مردمی اصلاحات ایران اسلامی

ابو سعیدی - همایون

سراسری

هفته نامه

114

نور امید

حیدری نفیس - معصومه

باقرپور شیرازی - عبدالرضا

سراسری

ماهنامه

115

دانش دریایی

شیخ بهایی - علی

شیخ بهایی - علی

سراسری

فصلنامه

116

جامعه کریمان

شیخ بهایی - علی

شیخ بهایی - علی

سراسری

فصلنامه

117

نامه اقتصاد

شکرریز - حسین

شکرریز - حسین

کاشان

(محلی اصفهان)

ماهنامه

118

مسایل اجتماعی ایران

دانشگاه خوارزمی

جواهری - فاطمه

سراسری

دو فصلنامه

119

روان سپید

صالحیان – فائزه سادات

صالحیان – فائزه سادات

منطقه ای

(تهران، البرز، قزوین)

فصلنامه

120

پوشش برتر

محمدی فر- ماندانا

محمدی فر- ماندانا

سراسری

فصلنامه


شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.

bultannews@gmail.com

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر :
آخرین اخبار
پربازدید ها
پربحث ترین عناوین
پرطرفدارترین