کد خبر: ۹۸۹۷۳
تاریخ انتشار: ۱۶ شهريور ۱۳۹۱ - ۱۳:۰۴
در طی سالهای 84 تا پایان سال 90
توليد محصولات پتروشيمي از 15.8 ميليون تن در سال 84 به 42.7 ميليون تن در پايان سال 90 رسيد كه اين ميزان نشان دهنده افزايش 26.9 ميليون تنی و 2.7 برابر شدن مجموع توليد محصولات پتروشيمي كشور در اين دوره زماني است.

بولتن نیوز، شركت ملي صنايع پتروشيمي در دولت هاي نهم و دهم در بخش توليد و صادرات محصولات پتروشيمي، رشدي قابل توجه نسبت به دولت هاي قبلي را تجربه كرده است.

بر اساس آمارهاي رسمي شركت ملي صنايع پتروشيمي، در دوره زماني يادشده، مقدار صادرات محصولات پتروشيمي از 5.2 ميليون تن به 18.2 ميليون تن رسيده است.

همچنين ارزش صادرات  از 2.3 ميليارد دلار در سال 84 به 14.7 ميليارد دلار در پايان سال 90 رسيده است.

مقدار فروش داخلي محصولات پتروشيمي نيز از 4.9 ميليون تن در سال 84 به 12 ميليون تن در پايان سال گذشته رسيده است.

بر همين اساس ارزش فروش داخلي از 16052 ميليارد ريال به 111244 ميليارد ريال در دوره زماني يادشده افزايش يافته است.

با اجراي طرح هاي توسعه اي صنعت پتروشيمي شركت ملي صنايع پتروشيمي ايران در برنامه پنجساله پنجم، ظرفيت توليدي به بيش از 100 ميليون تن افزايش مي يابد و به اين منظور سرمايه گذاري حدود 40 ميليارد دلار از طريق اجراي طرح هاي توسعه اي هدف گذاري شده است.

 

مهرماندگار در صنعت پتروشيمي

بهره برداري از طرح هاي مهر ماندگار صنعت پتروشيمي در دولت دهم سبب نقش آفريني بيشتر اين صنعت ارزش آفرين در توسعه اقتصادي كشور خواهد شد و در نهايت به  افزايش اشتغال و برنامه ريزي براي افزايش توليد محصولات پتروشيمي منجر خواهد شد.

18 طرح پتروشيمي در قالب طرح هاي مهر ماندگار در اين صنعت مصوب و اعتبارات ارزي و ريالي مصوب شده اي را دريافت كرده اند كه از اين طرح ها تاكنون دو واحد به بهره برداري رسيده و با تكميل اعتبارات مورد نياز، اين پروژه ها تا پايان دولت دهم به بهره برداري خواهند رسيد.

در 3 ماه اول سال 91 كه از سوي مقام معظم رهبري سال توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني نام گذاري شده است،  بهره برداري از طرح هاي بوتن 1 پتروشيمي جم و  زنجيره پي وي سي پتروشيمي اروند مسيرتوسعه ساير پتروشيمي ها به ويژه صنايع تكميلي را هموار كرده است.

16 طرح پتروشيمي ديگر، در قالب مهر ماندگار آخرين مراحل ساخت را سپري مي كنند؛ به طوري كه 6 پروژه از 90 تا 99 درصد پيشرفت داشته و 11 طرح نيز از50 تا 80درصد پيشرفت دارند. همچنين طرح هاي بوتن 1 پتروشيمي جم و زنجيره پي وي سي پتروشيمي اروند در ماه هاي نخست امسال افتتاح و به بهره برداري رسيدند.

NF سوم بندر امام- مديريت توسعه (هلدينگ خليج فارس)، يوتيليتي متمركز منطقه ماهشهر(فجر2) پتروشيمي فجر، الفين يازدهم-پتروشيمي كاويان فاز1 و 2 ، پي وي سي همدان-پتروشيمي هگمتانه و طرح PBR.SBR پتروشيمي تخت جمشيد(استايرن) از ديگر طرح‌هاي مهر ماندگار است.

از ديگر طرح هاي پتروشيمي مهرماندگار مي توان به؛ خط لوله انتقال اتيلن غرب كشور- مديريت توسعه فاز  1و 2، طرح هاي زيربنايي پتروشيمي شامل استحصال زمين. سدهاي تاخيري، مهار و دفع سيلاب بتني اتصال1 و2 ، دماوند(فاز1)-يوتيليتي متمركز منطقه عسلويه (فاز1)(نيروگاه، آب، تصفيه آب، آفسايت، ايستگاه گاز)پتروشيمي دماوند، ايزوسياناتها(فاز2)-پتروشيمي كارون، آمونياك و اوره شهداي مرودشت-مديريت توسعه و طرح MEG عسلويه- پتروشيمي مرواريد اشاره كرد.

پلي اتيلن سنگين(كرمانشاه)-پليمر كرمانشاه، واحدHDPE پلي اتيلن سنگين-پتروشيمي ايلام همراه با خط، پلي اتيلن سنگين/سبك خطي(خرم آباد)-پتروشيمي لرستان، پلي اتيلن سنگين/سبك خطي(مهاباد)-پتروشيمي باختر و پلي اتيلن سبك-پتروشيمي از طرح هاي ديگري است كه قرار است تا قبل از پايان نيمه نخست سال آينده به بهره برداري برسند.

 

طرح هاي مصوب سفرهاي استاني هيئت دولت

26 طرح نيز در حوزه پتروشيمي در قالب طرح هاي مصوب سفرهاي استاني هيئت دولت در دست اجراست.

پلي اتيلن سنگين كرمانشاه با ظرفيت اسمي300 هزار تن در سال، پلي اتيلن لرستان با 330 هزار تن ظرفيت در سال، پلي اتيلن سبك كردستان با 300 هزارتن ظرفيت در سال و پلي اتيلن سبك خوزستان نيز با 300 هزار تن ظرفيت در سال از جمله طرح هاي مصوب سفرهاي استاني هيات دولت است.

از ديگر طرح هاي مصوب سفرهاي استاني هيات دولت در استان كهگيلويه و بويراحمد؛ مي توان به دو طرح الفين هشتم (توليد اتيلن، برش سه كربنه و سنگين تر) با 1090 هزار تن ظرفيت در سال و پلي اتيلن سنگين با 300 هزار تن ظرفيت در سال اشاره كرد.

طرح هاي پلي اتيلن سنگين/سبك خطي و پلي اتيلن سنگين در آذربايجان غربي به ترتيب با 330 و 140 هزار تن ظرفيت اسمي، طرح هاي پلي اتيلن سنگين و اوره و آمونياك در چهارمحال و بختياري هركدام با ظرفيت اسمي 300 و 1755 هزار تن در سال و طرح هاي الفين(TEG،DEG،MEG،3+C) و پلي اتيلن سنگين در بوشهر به ترتيب با ظرفيت توليد500 و 300 هزار تن در سال از جمله طرح هاي مصوب سفرهاي استاني هيات دولت است.

اوره و آمونياك زنجان، اوره و آمونياك گلستان، اوره و آمونياك اردبيل و الفين هفدهم ايلام(اتان، مخلوط پروپان و بوتان، مخلوط5+C، اتيلن، پروپيلن، بنزين پيروليز، سوخت مايع، پلي اتيلنسنگين/سبك خطي، پلي اتيلن سنگين) هركدام به ترتيب با ظرفيت توليد؛ 1755، 1755، 1755 و 2461 هزار تن در سال از ديگر طرح هاي مصوب استاني است.

طرح هاي خط لوله اتيلن غرب كشور و منطقه دنا در غرب كشور با هدف تامين خوراك مجتمع هاي پتروشيمي غرب و طرح خط لوله اتان-اتيلن مركز كشور در فارس  با هدف تامين خوراك مجتمع هاي پتروشيمي مركز نيز از طرح هاي مصوب استاني هيات دولت است.

بر اساس اين گزارش، 8 طرح مصوب استاني هيئت دولت نيز مربوط به استان فارس است. پلي اتيلن سنگين/سبك خطي كازرون، پلي اتيلن سنگين ممسني، پلي اتيلن سنگين/سبك خطي جهرم، پلي اتيلن سبك فسا و پلي اتيلن سنگين داراب هركدام با ظرفيت اسمي توليد 300 هزار تن در سال همچنين آمونياك و اوره هفتم مرودشت(اوره گرانول و آمونياك) با ظرفيت توليد  1755 هزار تن در سال، الفين فيروزآباد(اتيلن، برش سه كربنه و سنگين تر) با ظرفيت 1040 هزار تن در سال و اتيلن وينيل استات استهبان با ظرفيت توليد100 هزار تن در سال از جمله اين طرح ها در استان فارس است.

 

طرح هاي راه اندازي شده پتروشيمي در دولت هاي نهم و دهم

الفين هفتم پتروشيمي مارون، متانول چهارم پتروشيمي زاگرس، آروماتيك چهارم پتروشيمي برزويه، آمونياك و اوره چهارم پتروشيمي پرديس، PRA/PET دوم پتروشيمي تندگويان، پلي اتيلن سبك پتروشيمي لاله، الفين دهم پتروشيمي جم و پلي اتيلن سنگين عسلويه در پتروشيمي مهر هركدام به ترتيب با 4494، 1650، 4479، 1755، 746، 300، 2781 و 300 هزار تن در سال؛ از مهمترين طرح هايي هستند كه طي سال هاي 85 تا 88 توسط رئيس جمهوري افتتاح شد.

از جمله ديگر طرح هاي مهم كه در سال 89 توسط رياست جمهوري به بهره برداري رسيدند مي توان به؛ اتيلن عسلويه پتروشيمي مرواريد با توليد 544 هزار تن در سال، پلي اتيلن سبك پتروشيمي اميركبير با 300 هزار تن در سال، نيروگاه فجر 2 با 648 مگاوات برق و 740 تن در ساعت بخار، اسيدفسفريك 100 درصد در آريا فسفريك ماهشهر با 125 هزار تن در سال، واحد پايلوت MTP با 600 گرم در ساعت پروپيلين، واحد پايلوتVAM با 3 كيلوگرم در ساعت و دموپلنت MTP با توليد 40كيلوگرم در ساعت پروپيلن اشاره كرد.

امسال نيز دو طرح مهم صنعت پتروشيمي شامل؛ كلرآلكالي و PVC اروند با 1050 هزار تن در سال و اسكله دوم مايعات صادراتي در سازمان منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي ماهشهر با ظرفيت توليد 35 هزار تن در سال در نخستين روز از خردادماه توسط دكتر محمود احمدي نژاد افتتاح و به بهره برداري رسيد.

پايگاه اطلاع رساني وزارت نفت(MOP)

شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.

bultannews@gmail.com

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر :
آخرین اخبار
پربازدید ها
پربحث ترین عناوین