کد خبر: ۹۶۰۷۳
تاریخ انتشار: ۲۲ مرداد ۱۳۹۱ - ۱۲:۱۱

دبير شوراي عالي امنيت ملي كشورمان تأكيد كرد كه چند بار در مذاكراتي كه با دوستان ترك داشتم گفتم كه نبايد دچار اشتباه استراتژيك شوند.

سعيد جليلي در پاسخ به سؤال خبرنگار شبكه تلويزيون الميادين كه چرا تركيه و برخي كشورهاي حوزه خليج فارس و عرب عليه نظام حاكم در سوريه هستند؟ گفت: ما درباره اين مسائل با دوستان ترك خود سخن مي گوييم و چند بار درمذاكراتي كه با آنها داشتم گفتم نبايد دچار اشتباه راهبردي شوند. نبايد اجازه دهيم اين رويارويي كه بين مقاومت اسلامي و امت اسلامي عليه دشمن صهيونيست و سياست هاي استكباري آمريكا وجود دارد به علت حساسيت هاي مذهبي و نژادي به تقابل و تعارض در داخل امت اسلامي تبديل شود. اين چيزي است كه دشمنان مي خواهند. با نهايت تأسف، برخي از دولت ها دچار چنين اشتباه هايي شده اند و اكنون نيز بهاي اشتباهاتشان را مي دهند. به عنوان مثال، زماني خانم بي نظير بوتو درباره افغانستان به صراحت گفت گروه هاي تروريستي را آمريكا ايجاد كرده و عربستان حمايت مالي كرده است و ما نيز به ساماندهي و آموزش آنها پرداختيم، اما در نهايت به بلايي براي ما تبديل شده اند. آمريكا با اين بهانه يعني بهانه تروريسم به افغانستان به عنوان يك كشور اسلامي حمله كرد و همچنان نيز آن را اشغال كرده است. اين اشتباه بزرگي است كه برادران پاكستاني ما در آن قرار گرفتند و بعداً رد كردند. بنابراين، اگر اين فتنه توسعه يابد، فراتر از مرزهاي سوريه خواهد رفت و به ديگر كشورها خواهد رسيد. از اين رو، همه بايد كاملاً با درايت و احتياط عمل كنيم و هوشيار باشيم و هر فرصتي را از مستعمراني كه مي خواهند فتنه را از كشوري به كشور ديگر منتقل كنند بگيريم. از اين رو، كشورهاي استعماري كه پيش از اين، از اين شيوه ها استفاده كرده اند بار ديگر مي خواهند اين تجربه را تكرار كنند. از اين رو، بايد چنين فرصتي به آنها داده نشود و اين تهديد به فرصتي براي ملت ها و جوامع اسلامي تبديل شود. بايد براي تبلور و به كارگيري توانمندي موجود در كشورهاي اسلامي در تركيه، عراق، سوريه و ايران تلاش كنيم.

جليلي در پاسخ به سؤال غسان بن جدو مجري شبكه تلويزيوني الميادين مبني بر اينكه نگاه ايران به تحولات سوريه چگونه است تصريح كرد: براي توضيح در اين باره كه بيشتر نيز در مصاحبه هاي مطبوعاتي گفته ام، بايد بگويم كه ما معتقديم از مقاومت و اراده مردمي كه از مقاومت حمايت مي كند بايد حمايت شود. مقاومت اگر دستاوردهايي كسب كرده است به چه چيزي مبتني بود؟ آيا بر اراده آزاد مردم متكي نبود؟

وي افزود: كوفي عنان در سفري كه به تهران كرده بود از من پرسيد ديدگاه شما درباره حل و فصل در سوريه چيست كه من نيز گفتم حل و فصل در سوريه در يك كلمه نهفته است و آن دموكراسي است. بايد به مردم سوريه فرصت داده شود تا آزادانه آنچه براي آينده و سرنوشتشان مي خواهند محقق كنند. برقراري چنين دموكراسي با تجاوزگري هاي جنگي و ارسال افراد مسلح و تروريست حاصل نمي شود بلكه دموكراسي با اراده آزاد مردمي محقق مي شود نه با آنچه مراكز تسلط و ثروت مي خواهند.

جليلي خاطرنشان كرد كه اگر بخواهيم در سوريه به دموكراسي برسيم، دموكراسي با دخالت هاي خارجي و ارسال سلاح و تجهيزات جنگي و تروريست ها ممكن نيست. كوفي عنان نيز به صراحت در مورد دموكراسي سخن مي گفت؛ اما برخي از كشورهايي كه مدعي اند بخشي از حل و فصل در سوريه اند، در واقع، بخشي از مشكل در اين كشورند. طرف هايي كه نمي خواهند جهان اسلام در برابر دشمن صهيونيست بايستد و نمي خواهند امت اسلامي از توانمندي هاي داخلي خود بهره مند شود، اراده مردم سوريه و بي ثبات كردن اين كشور را هدف قرار داده اند. چرا اين حجم فشارها بر مردم سوريه اعمال مي شود؟ علت اين انتقام گيري چيست؟ من معتقدم از محورهاي مهم درباره مسئله سوريه اين است كه همگي بايد براي التيام بخشيدن زخم مردم سوريه و كاستن از رنج هاي آنها تلاش كنيم.

جليلي در پاسخ به اين سؤال كه موضع ايران در قبال سوريه در مقابل كساني كه براي معارضان اسد سلاح مي فرستند چيست، گفت: ما چنين فكر مي كنيم كه سوريه قلعه مستحكم مقاومت است. از اين رو، كسي نمي تواند به نمايندگي از مردم سوريه سخن بگويد. ما معتقديم دشمن اسرائيلي كه با نظام حاكم سوريه مخالفت مي كند، خواهان خير و آزادي براي مردم سوريه نيست بلكه مي خواهد از سوريه به علت حمايت از مقاومت و محور پايداري انتقام بگيرد. اگر دولت و مردم سوريه چنين مواضعي در حمايت از مقاومت نمي گرفتند، در معرض چنين توطئه ها و خصومت هايي قرار نمي گرفتند. بنابراين، مردم سوريه بهاي موضع اصولي و ثابت خود را درباره مقاومت مي دهند. از اين رو، مسئله اول درباره حل و فصل در سوريه بايد سوري باشد و هيچ كس نبايد حق مردم سوريه را در آنچه مي خواهند مصادره كند. چرا آنها براي رسيدن به اين امر از طريق تلاش هاي ديپلماتيك و راه هاي سياسي تلاش نمي كنند و چرا كوفي عنان گفت نمي تواند در مسيرش يك قدم هم پيشرفت كند؟ بنابراين، اين طرفها و اين مراكز قدرت و ثروت به فكر منافع خود و نه چيز ديگر هستند. آمريكا به صراحت و آشكارا مي گويد اهداف و نيت هاي مشخصي دارد. چه كسي به آمريكا اين حق را داده است كه چنين تحريم هايي بر سوريه اعمال كند و به نمايندگي از مردم سوريه سخن بگويد.

سعيد جليلي اضافه كرد كه ما معتقديم فعاليت هايي كه در خارج از سوريه انجام مي شود، به تداوم ورود سلاح و تروريست ها به سوريه منجر مي شود. كسي نبايد ديدگاه و تصور خود را بر سوريها از طريق صدور خشونت و سلاح و تروريست بر سوريه تحميل كند. بنابراين، اين طرفها به دنبال منافع خود و نه منافع مردم سوريه هستند، اما ما معتقديم بايد در سطح بين الملل تلاش هاي ديپلماتيك انجام تا از چنين رويكردها و دخالت هايي جلوگيري شود.

مجري الميادين پرسيد؛ تا زماني كه شما سوريه اسد را متحد راهبردي خود مي دانيد آيا ماندن او در قدرت، خواست راهبردي است و سرنگون شدن او شكست و خسارت و شكست راهبردي براي ايران به شمار مي رود؟ كه جليلي پاسخ داد: ما معتقديم هر نظامي كه از مقاومت حمايت مي كند، با وجود همه فشارها در برابر توطئه هاي بيگانگان ايستادگي مي كند. تقريباً دشمنان سوريه از هر ابزاري كه داشتند استفاده كرده اند. اكنون چگونه اسد توانسته است در مركز قدرت بماند؟ آيا اين طور نيست كه وي بر حمايت مردمي تكيه كرده است؟ البته، ما نمي گوييم هيچ طرفي با او مخالف نيست؛ اما در برآورد كلي اراده مردم سوريه در كنار او قرار دارد. اگر چنين فشارهايي بر هر يك از كشورهاي منطقه اعمال مي شد، از مدتها پيش سرنگون شده بود بنابراين، دكتر بشار اسد به عنوان نماينده مسئولان و مردم سوريه طي دهه هاي گذشته ثابت كرده است مدافع سخت مقاومت و پايداري است و ما معتقديم مردم سوريه بايد مشخص كنند خواهان چه اصلاحاتي هستند.

جليلي در پاسخ به اينكه آيا اتهاماتي درخصوص دخالت سپاه پاسداران در سوريه وجود دارد، تصريح كرد هر اتهامي كه آنها بخواهند مي زنند. آنها چنين اتهام هاي مغرضانه اي ترويج مي كنند. يكسال است كه آنها خواهان سرنگون كردن نظام اسد در سوريه هستند، اما تلاششان به جايي نرسيده است. درباره سوريه نظام و مردم سوريه تعيين كننده هستند. ما به چنين دروغ پردازيها و فريبكاريهاي رسانه اي كه هدف از آن ضربه زدن به روابط ايران و سوريه است اهميتي نمي دهيم.

جليلي در پاسخ به بن جدو كه پرسيد آيا شما به طور قاطعانه وجود نيروهاي سپاه و ديگران را در سوريه رد مي كنيد گفت: بله، صددر صد.

جليلي در مورد ايرانيان ربوده شده در سوريه نيز اضافه كرد: اين هم يكي از آن بحثهايي است كه بايد درباره آن سخن بگوييم. ببينيد، از پديده هاي تاسف باري كه در جهان امروز وجود دارد ربودن افراد بي گناه است. سوريه به لحاظ عادي و ديني كشور گردشگري است. اماكن مقدس و مراكز ديني در آن وجود دارد. مردم ايران معمولا براي زيارت اين مراكز و اماكن ديني و مقدس به آنجا مي روند. بنابراين، مردم سوريه نيستند كه در كمين زائران ايران هستند بلكه گروه هاي تروريستي هستند كه چنين اقداماتي مرتكب مي شوند. هيچ عاقل و انساني به چنين اقدامي راضي نمي شود. اين جنايت مشخصي است و طرفهايي كه از اين جنايت حمايت مي كنند در آن شريك اند.
جليلي در پاسخ به اين سوال كه آيا ايران براي گفت وگو بين مخالفان، به ويژه اخوان المسلمين با دولت سوريه طرحي دارد، اظهار داشت: حتما چنين است. ما مي گوييم تنها راه حل سوريه همين است. ما از يكسال پيش چند بار با دوستان دراين باره سخن گفته ايم و پيام هايي به آنها داده ايم و گفته ايم كه بايد از به كارگيري سلاح و خونريزي جلوگيري شود؛ همه گروه هاي سوري وارد گفت وگوهاي ملي شوند و به دنبال راه هاي مناسب براي برقراري بازگرداندن آرامش و امنيت به سوريه باشند. اين مسئله اين فرصت را فراهم مي كند كه مردم سوريه خواسته هاي خود را محقق كنند كه به برگزاري انتخابات آزاد و بي طرف منجر مي شود و سرانجام اراده مردم مشخص كننده مي شود.

شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.

bultannews@gmail.com

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر :
آخرین اخبار
پربازدید ها
پربحث ترین عناوین