کد خبر: ۷۷۵۳۷۸
تاریخ انتشار:
معافیت تولید لغو شد / صاحبان کالا و اظهارکنندگان اعلام خطر توجه نکنید جریمه می شوید

ابلاغ لغو معافیت از پرداخت حقوق ورودی ماشین آلات خط تولید به گمرکات اجرایی

اثرات متعدد لغو معافیت گمرکی واردات ماشین آلات تولیدی بر مالیات بر ارزش افزوده و سایر حمایت ها و هزینه های تولید و ترخیص ماشین آلات درسال جاری.
ابلاغ لغو معافیت از پرداخت حقوق ورودی ماشین آلات خط تولید به گمرکات اجرایی

گروه اقتصادی: پیرو خبر قبلی بولتن نیوز با عنوان "اخذ حقوق ورودی از کلیه ماشین آلات و تجهیزات تولیدی، صنعتی، معدنی و کشاورزی در سال 1401" دفتر واردات گمرک ایران موضوع لغو معافیت حقوق گمرکی از واردات ماشین آلات تولیدی را به کلیه گمرکات کشور ابلاغ کرده است.

به گزارش بولتن نیوز، براین اساس از تاریخ 6 اردیبهشت 1401 موضوع معافیت حقوق ورودی تولید لغو و بخشنامه گمرک ایران اجرا خواهد شد و وارد کنندگان بابت ترخیص ماشین آلات، باید حقوق ورودی پرداخت کنند. علاوه بر این موضوع، برخی کارشناسان و فعالان گمرکی و بازرگانی معتقدند که موضوع لغو معافیت حقوق گمرکی واردات ماشین آلات تولیدی، بر سایر حمایت ها و معافیت ها و هزینه های تولیدی، مالیاتی و حتی ترخیص ماشین آلات وارد شده در سنوات قبل نیز اثرگذار خواهد بود و لذا لازم است که دولت ورود کرده و مانع از لغو این حمایت 100 ساله تاریخ ایران ازتولید صنعتی و معدنی و کشاورزی شود.

 در ارتباط با موضوع لغو معافیت حقوق ورودی واردات ماشین آلات تولیدی، معاون امور گمرکی گمرک ایران در تاریخ 20 فروردین 1401 در نامه ای خطاب به خزانه داری کل کشور، خواستار اعلام نظر خزانه داری کل کشور در مورد موضوع لغو معافیت گمرکی واردات ماشین آلات شده و خزانه داری کل کشور نیز در تاریخ 23 فروردین 1401 در پاسخ به نامه گمرک، اعلام کرده که براساس قانون بودجه 1401 اراده مقنن، دریافت حقوق ورودی از واردات ماشین آلات تولیدی در سال جاری است.


براین اساس، به دنبال استعلام گمرک ایران از خزانه داری کل کشور و پاسخ خزانه داری کل کشور به گمرک ایران، و همچنین ابلاغ دفتر واردات گمرک ایران به گمرکات کل کشور، موضوع دریافت حقوق ورودی در سال جاری اجرایی می شود. براین اساس، با وجود سابقه 100 ساله معافیت گمرکی واردات ماشین آلات تولیدی در اقتصاد ایران و حمایت 100 ساله از تولید و ماشین آلات تولیدی، این معافیت در چارچوب بودجه سال 1401 لغو شده است.

ابلاغ لغو معافیت از پرداخت حقوق ورودی ماشین آلات خط تولید به گمرکات اجرایی

سوال گمرک ایران از خزانه دار کل کشور

در تاریخ ۲۰ فروردین ۱۴۰۱ معاون امور گمرکی گمرک ایران در نامه ای به معاون وزیر امور اقتصاد و دارایی و خزانه‌دار کل کشور نوشته است با عنایت به ابلاغ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشورطی نامه مورخ ۹ فروردین ۱۴۰۱ ریاست جمهور به استحضار می رساند: بر اساس بخش انتهایی پاراگراف اول بند ص تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور "وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است نسبت به وصول منابع حاصل از این بند و حقوق ورودی مطابق بند د ماده ۱ قانون امور گمرکی مصوب ۲۲ آبان ۱۳۹۰ کلیه ماشین آلات و تجهیزات تولیدی، صنعتی، معدنی و کشاورزی اقدام نمایند." از طرفی واردات ماشین آلات خط تولید مورد نیاز واحدهای تولیدی صنعتی و معدنی به موجب بند غ ماده ۱۱۹ قانون امور گمرکی مصوب ۲۲ آبان ۱۳۹۰ از پرداخت حقوق ورودی معاف می باشد. خواهشمند است دستور فرمایید مراتب بررسی و در خصوص لغو یا عدم لغو معافیت حقوق ورودی واردات ماشین آلات خط تولید موضوع بندغ ماده ۱۱۹ قانون امور گمرکی اعلام نظر فرمایند.

ابلاغ لغو معافیت از پرداخت حقوق ورودی ماشین آلات خط تولید به گمرکات اجرایی

پاسخ خزانه دار کل کشور به گمرک ایران

خزانه‌دار کل کشور در پاسخ به نامه گمرک ایران و سوال مربوط به معافیت یا عدم معافیت واردات ماشین آلات از حقوق گمرکی، در تاریخ 23 فروردین 1401 اعلام کرد؛ در خصوص تکلیف مقرر برای وزارت امور اقتصادی ودارایی در بخش پایانی فراز اول بند ص تبصره 6 قانون بودجه 1401 به اطلاع می رساند: اگرچه در اجرای بند غ ماده ۱۱۹ قانون امور گمرکی واردات ماشین آلات خط تولید که به تشخیص وزارت صنعت معدن و تجارت و گمرک مورد نیاز واحدهای تولیدی صنعتی و معدنی مجاز می باشد از پرداخت حقوق گمرکی معاف شده است معهذا بخش پایانی فراز اول بند ص تبصره ۶ قانون بودجه سال جاری که قانون موخر نسبت به قانون امور گمرکی تلقی می‌شود وزارت امور اقتصاد دارایی را موظف نموده نسبت به حصول منابع حاصل از این بند و حقوق ورودی مطابق بند د ماده یک قانون امور گمرکی مصوب ۲۲ آبان ۱۳۹۰ از کلیه ماشین آلات و تجهیزات تولیدی صنعتی معدنی و کشاورزی اقدام نماید لذا با توجه به مراتب مذکور به نظر خزانه‌داری کل کشور در سال جاری حکم مندرج در تبصره ۶ مذکور حاکم بر بند غ ماده ۱۱۹ قانون امور گمرکی بوده و آخرین اراده مقنن، اخذ حقوق ورودی از کلیه ماشین آلات و تجهیزات تولیدی صنعتی معدنی و کشاورزی می باشد. نهایتاً طبق مفاد تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۱ و اعلام خزانه داری کل کشور، پرونده معافیت از پرداخت حقوق ورودی تولید بسته شد و این معافیت لغو شد.

ابلاغ لغو معافیت از پرداخت حقوق ورودی ماشین آلات خط تولید به گمرکات اجرایی

ابلاغ بخشنامه دفتر واردات گمرک ایران به گمرکات کشور

در تاریخ ۶ اردیبهشت ۱۴۰۱ مدیر کل دفتر واردات گمرک ایران به کلیه گمرکات اجرایی کشور ابلاغ کرده که با توجه به ابلاغ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و با مدنظر قرار دادن پاراگراف اول بند ص تبصره ۶ قانون مزبور که عنوان داشته: "وزارت امور اقتصاد و دارایی موظف است نسبت به وصول منابع حاصل از این بند و حقوق ورودی مطابق بند د ماده یک قانون امور گمرکی مصوبه ۲۲ آبان ۱۳۹۰ کلیه ماشین آلات و تجهیزات تولیدی، صنعتی، معدنی و کشاورزی اقدام نماید." ضمن ارسال تصویر نامه مورخ ۲۳ فروردین ۱۴۰۱ معاون وزیر و خزانه‌دار کل کشور اعلام می دارد؛ واردات کلیه ماشین آلات و تجهیزات تولیدی، صنعتی، معدنی و کشاورزی در سال ۱۴۰۱ از شمول معافیت حقوق ورودی خارج می باشد. مسئولیت حسن اجرای این بخشنامه بر عهده بالاترین مقام اجرایی آن گمرک خواهد بود.

ابلاغ لغو معافیت از پرداخت حقوق ورودی ماشین آلات خط تولید به گمرکات اجرایی

بیشتر بخوانید:اخذ حقوق ورودی از کلیه ماشین آلات و تجهیزات تولیدی صنعتی معدنی و کشاورزی در سال 1401

اثر لغو معافیت واردات ماشین آلات تولیدی از حقوق گمرکی بر مالیات بر ارزش افزوده و سایر هزینه های تولید و ترخیص ماشین آلات درسال جاری

به گزارش بولتن نیوز، دکتر مهرداد ارونقی در صقحه شخصی خود در  مورد اثرات این لغو معافیت نوشت: به تَبَعِ لغو معافیت از پرداخت حقوق ورودی ماشین آلات خط تولید، معافیت از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده موارد مشمول معافیت هم لغو شده و تودیع چک در سازمان امورمالیاتی از بابت VAT میسر نخواهد بود.

ابلاغ لغو معافیت از پرداخت حقوق ورودی ماشین آلات خط تولید به گمرکات اجرایی


صاحبان کالا و اظهارکنندگان توجه نمایند اگر کالای دارای مجوز معافیت از پرداخت حقوق ورودی، منبعد، با معافیت به گمرک اظهار شود، ممکن است گمرک، علاوه بر اخذ مابه التفاوت، جریمه مابه التفاوت هم منظور نماید؛ همین طور برای عدم پرداخت مالیات بر ارزش افزوده در متن اظهارنامه نیز ممکن است که معافیت ها لغو شده و لذا بازرگانان و وارد کنندگان باید در اظهار کالا، کاملاً به این موارد دقت نمایند.

همچنین برای مواردی که در سال قبل اظهار و معافیت مزبور نیز در سال قبل صادر و در سامانه گمرک بارگذاری و یا ثبت شده باشد علیرغم اینکه ماشین آلات موضوع معافیت، در سال جاری ترخیص شوند، مشمول معافیت از پرداخت حقوق ورودی خواهند بود. (البته باید دید گمرک به چه صورتی اقدام می نماید)


وی افزود: اگرچه موضوع لغو معافیت واردات ماشین آلات تولیدی، از قانون بودجه ۱۴۰۱ استنباط شده ولی برای اظهارنامه هایی که تا قبل از ۶ اردیبهشت، با معافیت به گمرک اظهار شده باشند، اگر گمرک، مطالبه نامه کسردریافتی هم صادر و ابلاغ کند، تفاوت مربوطه، مشمول جریمه نخواهد بود(البته باید دید گمرک به چه صورتی اقدام می نماید)؛

ابلاغ لغو معافیت از پرداخت حقوق ورودی ماشین آلات خط تولید به گمرکات اجرایی


همچنین باید توجه داشت با ابلاغ بخشنامه دفتر واردات، کلیه بخشنامه ها و تفاهم نامه ها و ۱۲ بند ضوابط اجرایی برای معافیت از پرداخت حقوق ورودی که پس از درخواست از معاونت ریاست جمهوری، با وزارت صنعت، معدن و تجارت منعقد و جهت ارائه تسهیلات به گمرکات ابلاغ شد، کان لم یکن و لغو می شود و نباید در اظهار کالا مورد توجه واقع شود چون تبعات خواهد داشت.


باید توجه داشت که معافیت حقوق گمرکی مربوط به واردات ماشین آلات تولیدی، ده ها سال وجود داشته و اولین معافیتی بود که تحت عنوان ماده واحده، پس از انقلاب، توسط شورای انقلاب اسلامی برقرار و تجدید شد. لذا امید است که دولت نسبت به موضوع، مجدداً تجدیدنظر و معافیت را برقرار نماید تا بیش از این، هزینه بر تولید کشور بار نشود و در سال هایی که به حمایت از تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها، استفاده از فناوری های نوین در تولید و ایجاد اشتغال نام گذاری شده است، شاهد بهبود روندها و مقررات در حمایت از تولید و واردات ماشین آلات تولیدی باشیم و هزینه های تولید و واردات ماشین آلات افزایش نیابد.

شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.

bultannews@gmail.com

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر :
تلگرام

آخرین اخبار

پربازدید ها

پربحث ترین عناوین