کد خبر: ۷۶۳۷۲۶
تاریخ انتشار:

اعمال فشار اتحادیە اروپا بر بغداد برای جلوگیری از مهاجرت غیرقانونی عراقی ها بە اروپا

قائم مقام وزارت مهاجرت و پناهجویان دولت عراق از اعمال فشار اتحادیە اروپا بر این کشور، برای جلوگیری از مهاجرت غیرقانونی شهروندان عراقی بە اروپا و احتمال تعیین مجازات هایی برای عراق در صورت عدم حل این معضل خبر داد.

بە گزارش بولتن نیوز، کریم نوری با اشارە بە اینکە تمامی پروازها از مقصد عراق بە بلاروس برای جلوگیری از مهاجرت غیرقانونی عراقی ها بە این کشور و سوءاستفادە برخی شرکت های گردشگری از پناهجویان، متوقف شدە است، گفت کە برخی از این شرکت ها شهروندان را با وعدە مهاجرت بە اروپا از طریق بلاروس فریب دادە و پس از اخذ مبالغ هنگفتی از آنان، پناهجویان فریب خوردە در مرز بلاروس رها کردە اند.

قائم مقام وزارت مهاجرت و پناهجویان عراقی از شهروندان این کشور خواست فریب وعدە های این شرکت ها برای مهاجرت را نخوردە و زندگی خود را با مهاجرت غیرقانونی بە خطر نیاندازند.

همچنین گفت کە دولت عراق مخالف هرگونە اجبار بە پناهجویان عراقی در بلاروس برای بازگشت است، اما بە پناهجویانی کە داوطلبانە می خواهند بە کشور بازگردند، کمک می کند.

این مقام دولت عراق اعلام کرد کە موضوع پناهجویان تبدیل بە معضلی بزرگ برای دولت شدە و اتحادیە اروپا عراق را برای جلوگیری از مهاجرت غیرقانونی شهروندان عراقی بە  کشورهای اروپایی تحت فشار قرار دادە و اگر بغداد این معضل را حل نکند، ممکن است کە با تعیین مجازات هایی از سوی اتحادیە اروپا مواجە شود.

تاکنون هزاران پناهجوی عراق و اقلیم کردستان پس از ناامیدی از رسیدن بە کشورهای اروپایی، از بلاروس بە اربیل و بغداد و سلیمانیە بازگرداندە شدە اند.

 

منبع: کردپرس

شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.

bultannews@gmail.com

نظر شما

آخرین اخبار

پربازدید ها

پربحث ترین عناوین