کد خبر: ۷۱۱۴۶۴
تعداد نظرات: ۴۱ نظر
تاریخ انتشار: ۰۸ اسفند ۱۳۹۹ - ۲۱:۱۰
کرامات زینب کبری
طراز المذاهب از بحر المصائب نقل می کند: روزي حضرت عُلیاء مُخَدَّرِه زینب سلام الله علیها نزد زین‌العابدین، سیدالسجادین حضرت سجاد علیه السلام آمد.

گروه دین و اندیشه - حجه الاسلام والمسلمين عليرضا توحيدلو در یادداشتی نوشت:‌طراز المذاهب از بحر المصائب نقل می کند: روزي حضرت عُلیاء مُخَدَّرِه زینب سلام الله علیها نزد زین‌العابدین، سیدالسجادین حضرت سجاد علیه السلام آمد.

به گزارش بولتن نیوز، حضـرت چون چشـمش به آن مخدره افتاد، فرمود: اي عمه، دیشب در عالم رویا چه دیدي و از مادرت فاطمه چه شنیدي ؟ آن مخـدره عرض کرد: تـو از تمـامی علـوم آگـاهی. آن حضـرت فرمـود: چنین است ، و مقـام ولایت همین است؛ امـا من می خواهم از زبان تو بشـنوم و بر مصـیبت پدرم بنالم. عرض کرد: اي فروغ دیده بازماندگان ، چون چشمم قدري آشنا به خواب شد ، مادرم زهرا سلام الله علیها را با جامه سـیاه و موي پریشان دیدم که روي و موي خود را با خون برادرم رنگین ساخته است. چون این حال را بدیدم ، خویشـتن را بر پاي مبارکش بیفکندم و صدا به گریه و زاري بلند کردم و سِـر آن حال پر ملال را از وي پرسیدم. فرمود: دخترم ، زینب ! من اگر چه در ظاهر با شـما نبودم لیکن در باطن با شـما بودم و از شـما جدا نبودم. مگر به خاطر نداري عصـر روز تاسوعا ، که برادرت را از خواب برانگیختی ، برادرت بعـد از مکالمـات بسـیار گفت: جـد و پـدر و مـادر و برادرم آمـده بودنـد چون بر می گشـتند مادرم وعده وصول از من بگرفت؟!
اي زینب ، مگر فراموش کردي شب عاشورا را که ناله واحسیناه ! واحسیناه ! از من بلند شـد و تو با ام کلثوم میگفتی که صداي مادر مرا میشـنوم؟آري، من در آن شب، باهزار رنج و تعب، در اطراف خیمه ها می گردیدم و ناله و فریاد میزدم و از این روي بود که برادرت حسـین به تو گفت: اي خواهر، مگر صداي مادر مرا نمیشنوي؟
اي زینب ! مگر در وداع بازپسـین فرزندم حسـین ، و روان شدن او سوي میدان ، من همی خاك مصـیبت بر سر نمی کردم؟ اي زینب ، چه گویم از آن هنگام که شـمر خنجر بر حنجر فرزندم حسـین را بر نوك سـنان بر آوردند.
اي زینب ، اي دخترجان من ! چه گویم از آن وقت که لشـکر از قتلگـاه به سوي خیمه گاه روي نهادنـد و شـعله نار به گنبـد دوار بر آوردنـد.
اي دختر محنت رسـیده ، من همانا در نظاره بودم که مردم کوفه با آن آشوب و همهمه و ولوله خیمه ها را غارت کردنـد و آتش در آنها زدند و جامه هاي  شـما را به یغما بردنـد و عابـد بیمار را از بستر به زمین افکندنـد و آهنگ قتلش نمودنـد و تو ، نالان و گریان ، ایشان را از این کار باز می داشتی ، و نیز هنگامی که شـما را از قتلگاه عبور می دادنـد تمامی آن احوال را می دیدم و آن چهار خطاب تو به جد و پدر و مادر و برادرت را اسـتماع می نمودم و اشک حسـرت از دیـده می باریدم و آه جانسوز از دل پردردم بر می کشـیدم. دخترجان من ، این خون حسـین است که بر گیسوان من است ، و من در همه جا با شـما همراه بودم ، خصوصاً هنگام ورود به شام و مجلس یزیـد خون آشام و رفتار و گفتار آن نابکار بـدفرجام. علیا مخدره سلام الله علیها میفرماید، عرض کردم: اي مادر، از چه روي این خون را از موي و روي خویش پاك نمی فرمایی؟ فرمود: اي روشـنی دیـده ، بایـد با این موي پر خون در حضـرت قادر بیچون به شـکایت برم و داد خود را از سـتمکاران و کشـندگان فرزندم بازجویم ، و عزاداران و گنه کاران امت پدرم را شـفاعت بنمایم. و تو را وصیت می کنم که سلام مرا به فرزند بیمارم ، سید سجاد ، برسانی و بگویی به شیعیان ما اعلام کند که در عزاداري و زیارت فرزندم حسین کوتاهی نکنند و آن را سهل نشمارند که موجب ندامت آنها در قیامت خواهد بود.

لحظات آخر عمر زینب سلام الله علیها

مـاجراي کربلا پایـان پـذیرفته ، ولی غم هـاي زینب فرامـوش شـدنی نیست. هر لحظه او کربلا و عـاشورا و اسارت و درد رنـج است. هر لحظه ، مـدینه یادآور حـدیث کساء اهل بیت و دوران هجرت زینب و حسـین ، از سـخت ترین دوران عمر اوست. درمدینه قحطی سـخت گیرخدادهاست. عبداالله بن جعفر که بحر جود وکرم است و عادت بر بذل و عطا دارد، به دلیل اینکه دستش از سرمایه دنیا تهی گشته راهی شام می گردد و به کار زراعت مشغول می شود؛ ولی زینب ، هر روز او گریه و داغ دل است. مـدتی می گـذرد که زینب گرفتار تب وصل خانواده اش می گردد و هر لحظه مریضـی او شدت پیدا می کند، تا اینکه نیمه ظهر به همسـر خویش عبـداالله می گویـد: بستر مرا در حیاط به زیر آفتاب قرار بـده.
عبـداالله می فرماید: او را در حیاط جاي دادم که متوجه شدم چیزي را روي سینه خویش نهاده و مدام زیر لب حرفی می زند. به او نزدیک شدم دیدم پیراهنی را که یادگار از کربلاست؛ یعنی پیراهن حسـین را ، که خونین و پاره پاره است، بر روي سینه نهاده و مدام می گوید: حسین ، حسین ، حسین!...
لحظاتی بعد او وارد بر حریم اهل بیت النبوة گشت و کارنامه عمرش به خیر و سعادت ختم گردید.

وفات علیا مخدره زینب سلام الله علیها

در بحر المصـائب گویـد: حضـرت زینب سلام الله علیها بعـد از واقعه کربلا و رنـج و شـام و محنت ایـام ، چنـدان بگریست که قدش خمیده و گیسوانش سـفید گردید؛ دائم الحزن بزیست تا رخت به دیگر سـراي کشـید. نیز گوید: علیا مخدره ام کلثوم ، بعد از چهار ماه از ورود اهل بیت به مدینه طیبه ، از این سراي پرملال به رحمت خداوند لایزال پیوست. وقتی هشتاد روز از وفـات ام کلثوم بگـذشت ، شبی علیـا مخـدره زینب مادرش را در خواب دیـد و چون بیـدار شـد بسـیار بگریست و بر سـر و صورت خویش بزد تا از هوش برفت. زمانی که آمدنـد و آن مخـدره را حرکت دادنـد ، دیدند روح مقدس او به شاخسار جنان پرواز کرده است. در این وقت آل رسول و ذریه بتول ، در ماتم آن مخـدره به زاري در آمدنـد چندان که گویی اندوه عاشورا و آشوب قیامت بر پا شـد. و این واقعه جانگـداز ، وفات حضرت زینب کبری (سلام‌الله‌علیها) (۵ یا ۶ ق - ۶۲ ه.ق)، سومین فرزند امام علی (علیه‌السّلام) و حضرت فاطمه زهرا (سلام‌الله‌علیها) و همسر عبدالله بن جعفر و از اسرای اهل‌بیت امام حسین (علیه‌السّلام) در حادثه کربلا بود. در تاریخ و چگونگی وفات حضرت زینب (سلام‌الله‌علیها) اختلاف‌نظر وجود دارد، اما مشهور این است که آن حضرت در ۱۵ رجب سال ۶۲ هجری پس از تحمل مصائب کربلا و رنج‌های اسارت بر اثر بیماری در ۵۷ سالگی وفات نمود.
راجع به محل دفن حضرت زینب (سلام‌الله‌علیها) سه دیدگاه وجود دارد. قبرستان بقیع در مدینه، قاهره مصر و دمشق را برای محل دفن آن بانو، با ادله متعدد ذکر کرده‌اند، اما با توجه به ادله و مستندات تاریخی دیدگاه شام از قرائن اطمینا‌ن‌بخشی برخوردار است و موجب حصول ظن قریب به یقین است و دو دیدگاه دیگر دارای اشکالات فراوانی است که اشاره خواهد شد.

راجع به محـل دفن حضـرت زینب سلام الله علیها سه نظر وجود دارد :
١- مـدینه منوره ، کنار قبور خاندان اهل بیت عصـمت و طهارت یعنی بقیع
٢- قاهر مصر
٣- مقـام معروف و مشـهور در قریه راویه واقع در منطقه غوطه دمشق
قول اول : ظاهرا هیـچ مـدرکی به جز حـدس و تخمین ندارد ، و مبتنی بر این نظریه احتمالی است که چون حضـرت زینب سلام الله علیها پس از حادثه کربلا به مـدینه مراجعت کرده است. چنانچه رویداد تازه اي پیش نیامده باشد ، به طور طبیعی در مدینه از دنیا رحلت کرده و نیز به طور طبیعی در بقیع آرامگاه خاندان پیغمبر (ص)دفن شده است ! در مورد قول دوم نیز ، که مصـر باشد ، مدرك درستی در دست نیست. با تضعیف اقوال فوق ، اعتبار قول سوم ثابت می شود که مقبر حضرت زینب سلام الله علیها را در قریه راویه از منطقه غوطه شام ، واقع در هفت کیلومتري جنوب شـرقی دمشق ، می دانـد. در آن جـا بارگـاه و مرقـد بسـیار باشـکوهی به نـام حضـرت زینب سلام الله علیها دختر امیرالمؤمنین علی علیه‌السلام وجود دارد که همواره مزار دوسـتان اهل بیت و شیعیان و حتی غیر شیعیان بوده است. آنچه از تاریخ به دست می آید ، قدمت بسـیار بناي این مزار است که حتی در قرن دوم نیز موجود بوده است ، زیرا بانوي بزرگوار : سیده نفیسه ، همسر اسحاق
مؤتمن فرزند امام جعفر صادق علیه السلام به زیارت این مرقد مطهر آمده است.

گریه امام زمان علیه السلام در وفات زینب(س)

مرحوم آیت الله سـید نورالـدین جزایري (متوفی ١٣۴٨ ه ق) در کتـاب الخصائص الزینبیه آورده اسـت که عالم دانشمند و محدث خبیر شیخ محمد باقر قاینی ، صاحب کتاب کبریت الاحمر در کتاب کشکول خود به نام سفینۀ القماش می نویسد: در عصري که در نجف اشرف به تحصیل علوم حوزوي اشتغال داشتم در آنجا سیدي زاهد و پرهیزکار بود که سواد نداشت ، روزي در حرم مولای متقیان امیرالمؤمنین علی علیه‌السلام به زیارت مرقد حضـرت مشغول بود ، دید یکی از زائران ترك زبان ، گوشه اي از حرم نشـست و مشـغول تلاوت قرآن شد ، این سید جلیل احساساتی شد و به خود گفت: آیا سزاوار است که ترك و دیلم قرآن ، کتاب جـدت را بخوانند و تو بی سواد باشـی و از خواندن آیات قرآن محروم بمانی؟!
او از روي غیرت و همت قسـمتی از اوقاتش را در سقـایی (آبرسانی) صـرف کرد تا مخارج زنـدگی اش را تأمین کنـد ، و قسـمت دیگر را به تحصـیل علوم پرداخت و کم کم ترقی کرد تـا به حـدي که در درس خارج آیت االله العظمی میرزا محمـد حسن شـیرازي میرزاي بزرگ (متوفی ١٣١٢ ه ق) شـرکت می کرد و به درجه اي رسـید که احتمال می دادند به حد اجتهاد رسیده است. این سید جلیل و پارسا براي من چنین نقل کرد: در عالم خواب امام زمان حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف را دیدم ، بسیار غمگین و آشفته حال بود، به محضرش رفتم و سلام کردم، سپس عرض کردم: چرا این گونه ناراحت و گریان هستید؟
فرمود: امروز روز وفات عمه ام حضـرت زینب سلام الله علیها است. از آن روزي که عمه ام زینب سلام الله علیها وفات کرده، تاکنون، هرسال در روز وفات او، فرشـتگان درآسمانها مجلس عزا به پا میکنند، آن چنان می گریند که من باید بروم و آنها را ساکت کنم ، آنها خطبه حضرت زینب سلام الله علیها را که در بازار کوفه خواند ، می خوانند و می گریند، من هم اکنون از آن مجلس فرشتگان مراجعت نموده ام.

امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف روضه وداع می خواند!

جناب حجه الاسلام کافی به نقل از علامه مقدس اردبیلی می فرمود؛ با طلاب پیاده به کربلا می رفتیم. در بین راه یک آقـاي طلبه اي بود که گـاهی براي مـا روضه می خوانـد و امـام حسـین علیه‌السلام یک نمکی در حنجره اش گذاشـته بود. آمـدم کربلا. زیـارت اربعین بود. از بس که دیـدم زائر آمـده و شـلوغ است ، گفتم: داخل حرم نروم و مزاحم زائران نشوم. طلبه ها را دور خود جمع کردم و گوشه صـحن آماده خواندن زیارت شدیم ، یک وقت گفتم: آن طلبه اي که در راه براي ما روضه می خواند کجاست؟ گفتنـد: نمی دانیم بین این جمعیت کجـا رفت. ناگهـان دیـدم که یـک مرد عربی مردم را کنار می زنـد و به طرف من می آیـد. صـدا زد: ملا محمـد مقدس اردبیلی! می خواهی چه بکنی؟ گفتم: می خواهم زیارت اربعین بخوانم. فرمود: بلندتر بخوان تا من هم گوش کنم زیارت را بلنـدتر خوانـدم ، یکی دو جا توجه ام را به نکاتی ادبی دادم. وقتی زیارت تمام شد ، به طلبه ها گفتم: آن طلبه پیـدا نشـد؟ گفتند نمی دانیم کجا رفته است. یک وقت آن مرد عرب به من فرمود: مقدس اردبیلی! چه می خواهی؟ گفتم: یکی از طلبه ها در راه براي ما گاهی روضه می خوانـد، نمی دانم کجا رفته؟ خواسـتم بیایـد و براي ما روضه بخوانـد. آن عرب به من فرمـود: مقـدس اردبیلی ! می خـواهی من برایت روضه بخـوانم؟ گفتم : آري ، آیـا به روضه خوانـدن واردي؟
فرمـود: آري. ناگاه آن شخص رویش را به طرف ضریح امام حسین علیه‌السلام کرد و از همان طرز نگاه کردن، ما را منقلب کرد، یک وقت صدازد:
ابا عبـداالله! نه من و نه این مقـدس اردبیلی و نه این طلبه ها هیـچ کـدام یادمان نمی رود ، آن ساعتی را که می خواستی از خواهرت
زینب سلام الله علیها جداشوي!ناگاه دیدم کسی نیست، و فهمیدم آن عرب، مهدي زهرا سلام الله علیها بوده است.ص ٧٣

عنایت به مجلس سوگواري

اسـتاد ما ، عالم عامل ، حضـرت آیت االله عبـدالکریم حق شـناس فرمود: در دوران طلبگی حجره اي کنار کتابخانه مسجد جامع در طبقه دوم داشتم. ایام محرم بود ، در مسجد عزاداري امام حسین علیه‌السلام بر پا بود و من در حجره خود مشغول مطالعه بودم. هنگام مطالعه خوابم برد و پس از مدت کوتاهی بیدار شدم و برخاسـتم وضو گرفتم، و به حجره بازگشـتم. دفعه سوم در حال خواب و بیـداري بودم که دیـدم در بسـته حجره ام باز شـد و چنـد خانم مجلله وارد شدند. به من الهام شد که یکی از آنها حضرت زینب سلام الله علیها بود. فرمود: چرا در مراسم عزاداري شکرت نمیکنی؟ عرض کردم: مطالعه میکنم، بعدمیروم. فرمود:
نه ! در ایام محرم یا روز عاشورا درس تعطیل است، باید بروي مجلس شرکت کنی.

امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف کنار قبر عمه اش در شام

در مقدمه کتاب خصایص الزینبیه داستانی آمده است که نشان می دهد قبر زینب سلام الله علیها در شام است و آن اینکه: مرحوم حاج محمد رضا سـقازاده ، که یکی از وعاظ توانمند بود، نقل می کند: روزي به محضـر یکی از علماي بزرگ و مجتهد مقدس و مهذب ، حاج ملاعلی همدانی مشـرف گشـتم و از او درباره مرقد حضرت زینب جویا شدم، او در جوابم فرمود: روزي مرحوم حضـرت آیت االله العظمی آقا ضـیاء عراقی که از محققین و مراجع تقلیـد بود فرمودنـد: شخصـی شـیعه مـذهب از شیعیـان قطیف عربسـتان به قصـد زیـارت حضـرت امـام رضـا علیه آلاف تحیه و ثنا عـازم ایران می گردد. او در طول راه پول خود را گم می کنـد. حیران و سـرگردان می ماند و براي رفع مشـکل متوسل به حضرت بقیۀ االله، امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف می گردد. در همان حال سید نورانی را می بینـد که به او مبلغی مرحمت کرده و می گوید: این مبلغ تو را به سامره می رساند. چون به آن شـهر رسـیدي ، پیش وکیل ما حاج میزا حسن شـیرازی می روي و به او میگویی: سـیدمهـدي میگوید آنقدر پول از طرف من به تو بدهد که تو را به مشـهد برساند و مشـکل مالی ات را برطرف سازد. اگر او نشانه خواست، به او بگو: امسال در فصل تابسـتان، شـما با حاج ملاعلی کنی طهرانی، در شام در حرم عمه ام مشـرف بودیـد، ازدحام جمعیت باعث شده بود که حرم عمه ام کثیف گردد و آشـغال ریخته شود. شـما عبـا از دوش گرفته و با آن حرم را جارو بکردي!
و حاج ملاعلی کنی نیز آن آشـغالها را بیرون می ریخت... و من در کنار شما بودم!!
شیعه قطیفی می گوید: چون به سامرا رسیدم و به خدمت مرحوم شیرازي شرفیاب شدم جریان را به عرض او رسانـدم. بی اختیار در حالی که اشک شوق می ریخت، دست در گردنم افکند و چشـمهایم را بوسـید و تبریک گفت و مبالغی را برایم مرحمت کرد. چون به تهران آمـدم ، خـدمت حاج آقاي کنی رسـیدم و آن جریان را براي او نیز تعریف نمودم. او تصدیق
کرد ، ولی بسیار متأثر گشت که اي کاش این نمایندگی و افتخار نصیب او می شد.

کرامات حضرت زینب سلام الله علیها
شفاي یکی از بزرگان دین

فیض الاسلام می فرماید: بیش از دوازده سال پیش به درد شکم گرفتار شدم و معالجه اطباء سودي نبخشید. براي استشـفاء به اتفـاق و همراهی اهـل بیت و خانواده به کربلاي معلی مشـرف شـدیم. در آن جا هم سـخت مبتلا گشـتم. روزي دوستی از زائرین در نجف اشـرف، من و گروهی را به منزلش دعوت نموده، بـا اینکه رنجور بودم، رفتم. در بین گفت و گوهاي گونـاگون، یکی از علماء رحمه الله علیه که در آن مجلس حضور داشت، فرمود : پـدرم می گفت: هر گاه حاجت و خواسـته اس داري ، خـداي تعـالی را سه بار به نام علیا حضـرت زینب کبري سلام الله علیها بخوان، بی شک و دودلی، خـداي عزوجل خواسـته است را روا میسازد. از این رو من چنین کرده، شـفا و بهبودي بیماري خود را از خداي تعالی خواستم، و علاوه بر آن نذر نموده و با پروردگارم عهـد و پیـمان بسـتم که اگر از این بیمـاري بهبودي یـافت، کتـاب در احوال سـیده معظمه سلام الله علیها بنویسم تـا همگان از آن بهره مند گردند.
حمد سپاس خداي جل جلاله و عظم شأنه را که پس از زمان کوتاهی شفا یافتم. اما از بسیاري اشغال و کارها و نوشتن و چاپ و نشر کتاب و ترجمه و خلاصه تفسـیر قرآن عظیم به نذر خویش وفا ننمودم، تا اینکه چند روز پیش یکی از دخترانم مرا آگاه ساخت که به نـذرم وفـا ننموده، من هم از خـداي عز اسـمه توفیق و کمک خواسـته، به نوشـتن آن شـروع نمودم و آن را کتاب ترجمه خاتون دو سرا سیدتنا المعصومۀ ، زینب الکبري ارواحنا لتراب اقدامهاالفداه نامیدم.ص ٧۴

نابودي سرمایه افراد سنگدل

هنگـامی که اسـیران آل محمـد صلی الله علیه و آله وسلم را از سـوي کـوفه به شـام می بردنـد ، در مسـیر راه به کـوه جوشـن نزدیـک شـهر حلـب رسـیدند، بچـه یکی از بـانوان حرم که در رحم داشت و نـام او را محسن نهـاده بودنـد، بر اثر سـختی راه و تشـنگی اش سـقط شد، که هم اکنون در آن جا زیارتگاهی به نام مشـهد السـقط موجود است که یادآور همان صحنه دلخراش می باشـد. روایت شـده است که حضـرت زینب سلام الله علیها دیـد در نزدیک آن کوه، معدن مس قرار دارد و عده اي در آنجا مشـغول کار هسـتند ، براي گرفتن آب و غذا نزد آنها رفت، آنها که از دشمنان بودند، با کمال سنگدلی از دادن آب و غذا امتناع نمودند، بلکه به ناسـزاگویی به اهـل بیت علیهم‌السلام پرداختنـد. دل حضـرت زینب سلام الله علیها بسـیار سـوخت، در مورد آنهـا نفرین کرد، همین نفرین باعث شد که آن معدن به کلی نابود گردید و سـرمایه آنها که سالها، ثروت کلانی از آن معدن به دست آورده بودند ، بر باد رفت. و در روایت دیگر، نظیر این مطلب به کوهی به نام کوه حران، نسـبت داده شـده که کارگران مس در آنجا حتی از آب دادن به اهـل بیت علیهم‌السلام خودداري کردنـد و با برخوردي بی رحمانه اهل بیت علیهم‌السلام را از خود راندنـد ، بر اثر نفرین زینب سلام الله علیها صاعقه اي بر آنها فرود آمد ، و تمامی آن سنگدلان تیره بخت را سوزانید و نابود ساخت.

نابودي زن بی رحم

در مسـیر راه کوفه و شام ، اسـیران آل محمـد صلی الله علیه و آله وسلم به منزلگاهی رسـیدند که نام آن قصـر عجوز بود ، منظور از عجوزه زنی به نام ام الحجام بود ، این زن که سـرشتی ناپاك داشت و از دشـمنان کوردل بود ، گسـتاخی و بی شرمی را به جایی رسانید که کنار سر مقدس امام حسین علیه‌السلام آمد و بر سنگی چهره سري را کشید و آن را خراشید به طوري که از آن سر مقـدس خون ریخت. زینب سلام الله علیها با دیـدن این صـحنه دلخراش پرسـید: این زن چه نام دارد؟ گفتند: نام او ام الحجام است. حضـرت زینب سلام الله علیها بـا آه و نـاله جـانسوز آن زن پلیـد چنین نفرین کرد: اللهم خرب علیهـا قصـرها ، واحرقهـا بنار الـدنیا قبل نار الاخرة ؛
خـدایا ، خـانه این زن را ویران فرمـا ، و او را بـا آتش دنیـا قبـل از آتش آخرت ، بسوزان.
روایت کننـده می گویـد: سوگند به خدا هنوز دعاي زینب سلام الله علیها به آخر نرسـیده بود که دیدم قصر ویران شده ، و آتشی در آن قصر ویران شده روي آورد و همه آنچه را در آنجا بود با آن زن سوزانید و به خاکستر تبدیل کرد و سپس باد تندي وزید و همه آن خاکسترها را پراکنده ساخت
و دیگر نشانه و اثري از آن قصر باقی نماند.

اثر دعاي زینب سلام الله علیها

اهل بیت علیهم‌السلام از آنجا قصـر عجوزه گذشـتند. هنگامی که به منزلگاهی به نام قصر حفوظ سپس به سیبور رسـیدند مردم آنجا با اسـیران آل محمد صلی الله علیه و آله وسلم خوشـرفتاري کردند. حضـرت زینب سلام الله علیها از آنها تشـکر کرد، و براي آنها دعا کرد ، بر اثر دعاي آن حضـرت ، مردم آنجا از گزنـد ظالمان محفوظ ماندند و آبشان شـیرین و گوارا شد ، و رزق و روزي شان پر برکت و ارزان گردید.

شفاي درد چشم

علامه حـاج میرزا حسـین نوري ، صـاحب مسـتدرك ، از سـید محمـد باقر سـلطان آبادي، که از بزرگان و شخصیت هاي با کمال بود، نقل می کند که گفت: من در بروجرد به بیماري شدید درد چشم مبتلا شدم، چشم راستم ورم کرد و به طوري ورم بزرگ شد که سـیاهی چشـمم پیدا نبود، و از شدت درد، خواب و آرامش نداشـتم، نزد همه پزشکان رفتم، و مداواي آنها بی نتیجه ماند، و آنها از درمان آن، اظهار ناتوانی کردند. بعضـی می گفتند تا شش ماه باید تحت درمان باشی، و بعضی می گفتنـد تـا چهـل روز نیـاز به درمـان است. بسـیار محزون و غمگین بودم، تـا اینکه یکی از دوسـتان به من گفت: بهـتر است که به زیارت مرقد مطهر اباعبداالله الحسـین علیه‌السلام بروي، و از آن حضـرت شفا بگیري، من عازم هستم، بیا با من با هم به کربلابرویم. گفتم با این حال چگونه سـفر کنم، مگر طبیب اجازه بدهد. به طبیب مراجعه کردم، گفت: براي تو سفر روا نیست، اگر مسافرت کنی، به منزل دوم نمی رسـی، مگر اینکه به طور کلی نابینـا می شوي. به خـانه بازگشـتم ، یکی از دوسـتانم به عیـادت آمـده، و گفت: بیماري چشم تو را جز خاك کربلا و تربت شـهدا و مریضـخانه اولیاي خدا شـفا نبخشد، در ضـمن شرح حالش را گفت که نه سال قبل مبتلا به تپش قلب بود، و از درمان همه پزشکان مأیوس شد، و تنها از تربت امام حسین علیه‌السلام شفا یافت. من با توکل به خدا با کاروان کربلا به سوي کربلا حرکت کردم، در منزلگاه دوم درد چشـمم شدت یافت، بر اثر فشار درد، چشم چپم نیز درد گرفت، همسـفران مرا سرزنش کردند که سفر براي تو خوب نیست، بهتر است مراجعت کنی. همچنان در ناراحتی و حیرت به سر می بردم هنگام سـحر درد چشـمم آرام گرفت و انـدکی خوابیـدم. در عالم خواب حضـرت زینب سلام الله علیها را دیدم به محضـرش رفتم و گوشـه مقنعه او را گرفتم و برچشـمم مالیدم، سپس از خواب بیدار شدم، از آن پس هیچ گونه درد و رنجی در چشمم احساسن کردم، و چشم راسـتم همچون چشم چپم خوب شـد. ماجرا را به همراهان و دوسـتان گفتم ، آنها چشـمان مرا نگاه کردند، دیدند هیچ فرقی بیـن دو چشم من نیست، و هیـچ اثري از ورم و زخم دیـده نمی شـود. این کرامت حضـرت زینب سلام الله علیها را براي همه نقـل نمـودم.
محدث نوري نظیر این مطلب را در مورد شفاي ملافتحعلی سلطان آبادي که از اوتاد پارسایان بزرگ بود، نقل نموده است.

شفاي نابینا

مرحوم محمد رحیم اسماعیل بیک، که در توسل اهل البیت علیهم‌السلام و علاقه به حضرت سیدالشهدا علیه السلام کم نظیر بود و از این باب رحمت و برکات صوري و معنوي نصـیبش شـده و در ماه رمضان ١٣٧٨ به رحمت حق واصل شد، نقل نمود که در شـش سـالگی به درد چشم مبتلا شـدم و تـا سه سـال گرفتـار بوده و عـاقبت از هر دو چشم نابینا گردیـدم. در ماه محرم ایام عاشورا در منزل دایی بزرگوارم مرحوم حاج محمد تقی اسـماعیل بیک روضه خوانی بود، هوا گرم و شـربت سـرد به مسـتمعین می دادند. من از دایی ام خواهش کردم که اجازه دهد من به مردم شربت بدهم؟! دایی ام فرمود: توچشم نداري و نمیتوانی!گفتم: یک نفر بینا همراهم بیاید! قبول کرد، و من با کمک خودش قدري شـربت به شـنوندگان دادم. مرحوم معین الشریعه اصطهباناتی سخنرانی می کرد. در ذکر مصـیبت خود روضه حضرت زینب سلام الله علیها خواند و من تحت تأثیر قرار گرفتم. آن قدر گریه کردم تا از حـال رفتم در آن حـال بـانوي مجلله اي دست مبارکشان را بر چشـمان من کشـیده و فرمودنـد؛ خوب شـدي و دیگر به چشم درد مبتلا نخواهی شـد. ناگـاه چشم بـاز کردم. اهـل مجلس را دیـدم، شاد و فرح ناك. به طرف دایی ام دویـدم، تمام اهل مجلس منقلـب شـده و اطراف مرا گرفتنـد، به دسـتور دایی ام مرا به اتـاقی بردنـد و جمعیت را متفرق نمودنـد. این از برکت و توسـلات به حضـرت ابا عبداالله الحسـین علیه‌السلام بود که در یک لحظه آن چشـمم را شفا داده و مرا از نابینایی نجات دادند.
بأبی انت و أمی یا اباعبداالله الحسین.

مسلمان شدن طبیب یهودي

یزید پس از شهادت امام حسین علیه‌السلام پیش از آن که به عذاب آخرت مبتلا شود. در دنیا به درد بی درمانی معـذب گردیـد. یکی از اطبـاي یهودي را براي معـالجه طلب کرد. طـبیب نگـاهی به یزیـد کرد و از روي تعجب انگشت حیرت به دندان گزید. سپس با تدبیر ویژه اي چند عقرب از گلوي او بیرون کشید و گفت: ما در کتب آسمانی دیده ایم و از علما شنیده ایم که هیـچ کس به این بیماري مبتلا نمی شود مگر آنکه قاتل پسـر پیغمبر باشد، بگو چه گناهی را کرده اي که به این بیماري گرفتار شدهاي؟!یزید از خجالت سر را به زیر افکند و پس از لحظاتی گفت: من حسین بن علی را کشته ام یهودي انگشت سبابه خود را بلنـد کرد و گفت: اشـهدان لا اله الا االله و اشـهد ان محمـدا رسول االله. طبیب مسـلمان شـد و از جاي برخاست و به منزل خود رفت. برادر خود را به دین اسـلام دعوت کرد ، قبول نکرد، ولی همسـر او و خویشانش پذیرفتنـد. همسـر برادرش نیز اسـلام را قبول کرد و اسـلامش را از شـوهر مخفی داشـت. در همسـایگی آنهـا، یکی از شـیعیان خـالص بـود که اکـثر روزهـا مجلس تعزیه داري حضـرت سیدالشـهداء علیه‌السلام بر پـا می کرد، آن زن تـازه مسـلمان در آن مجلس شـرکت می نمود و بر مصـایب اهـل بیت عصـمت و طهارت می گریست. بعضـی از یهودیان جریان زن را به شوهرش اطلاع دادنـد، یهودي گفت: امروز او را امتحان می کنم، لذا به خانه رفت و به همسرش گفت: امشب هفتاد نفر یهودي مهمان ما خواهند بود، شرایط میزبانی را آماده و انواع خوردنی ها را جهت پذیرایی مهیا کن! بانوي تازه مسلمان خواست مشغول غذا پختن شود، صداي ذکر مصیبت حضرت سیدالشهداء علیه السلام را شنید، فوراً به مجلس عزا رفت و در عزاي آن حضـرت گریه زیادي کرد. وقتی به خودآمد، سـخن شوهر به یادش آمد، ولی وقت تنگ شده بود. متوسل به فاطمه سلام الله علیها شد و به سوي خانه آمد، وقتی به خانه رسید دید بانوانی سیاه پوش جمع شده و هر یک با چشم گریان مشـغول خـدمت می باشـند و لحظه اي استراحت ندارنـد! در میان بانوان خانم بلنـد بالایی را دید در مطبخ مشـغول پختن غذاست و بـانوي مجلله اي را دیـد که پیراهن خون آلودي در کنـارش گذاشـته است! زن تـازه مسـلمان عرض کرد: اي بـانوي گرامی! شـما کیستیـد که بـا قـدوم خود این کاشانه را مزین فرموده و لوازم مهیمانی را مهیا کرده ایـد؟ آن بانوي مجلله فرمود: چون تو عزاداري فرزنـد غریب و شـهیدم را بر کار خانه ات مقـدم داشتی، بر فاطمه لازم شـد که تو را یاري کند، تا با نکوهش شوهر خود رو به رو نگردي و پس از این بیشتر به عزا خـانه فرزنـدم بروي. بـانوي تـازه مسـلمان عرض کرد: اي بـانو ! خـانمی را در مطبـخ می بینم که مشغول غذا پختن و بیش از همه بی قرار است، اوکیست؟
فرمود: نزد او برو و از خودش بپرس.
بانوي تازه مسلمان رفت و پاي او را بوسه داد و نـامش را از او سؤ ال کرد؟ فرمود: من زینب خواهر امـام حسـینم. در همین زمـان زنـان یهودي بـا هفتاد مهمان وارد شدنـد. وقتی که یهودی هـا خانه را در کمال آراسـتگی و نورافشانی دیدنـد و بی خوش غـذاها به مشام شان رسـید و در جریان واقعه قرار گرفتند همه مسلمان شدند.

نفرین حضرت زینب سلام الله علیها

زینب سلام الله علیها گفت: کنار خیمه ایسـتاده بودم، ناگاه مردي کبود چشم به سوي خیمه آمد و آن خولی بود و آنچه در خیمه یافت، ربود. امام سجاد علیه السلام روي فرش پوستی خوابیده بود، آن نامرد آن پوست را آن چنان کشید که امام سجاد علیه السلام روي خـاك زمین افتاد، سـپس او به من متوجه شـد و مقنعه ام را کشـید و گوشواره ام را از گوشم بیرون آورد که گوشم پاره شد، و در عین حال گریه می کرد.
گفتم: غارت می کنی در عین حال گریه میکنی؟گفت: براي مصایبی که بر شـما اهلبیت پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم وارد شده گریه می کنم. گفتم: خداوند دسـتها و پاهایت را قطع کند و در آتش دنیا قبل از آخرت بسوزاند. هنگامی که مختار روي کار آمد و به دستور او خولی را دستگیر کرده و نزدش آوردند، مختار به او گفت:
تو در کربلا چه کردي؟
جواب داد: به خیمه علی بن الحسین امام سجاد علیه السلام رفتم، رو سري و گوشواره زینب سلام الله علیها راکشیدم و ربودم.
مختار گریه کرد و گفت: در این هنگام زینب سلام الله علیها چه گفت: خولی جواب داد: گفت خدا دسـتها و پاهایت را قطع کند و تو را در آتش دنیا قبل از آخرت بسوزانـد،
مختار گفت: سوگنـد به خـدا ، خواسـته او را بر می آوردم، آن گاه دسـتور داد دسـتها و پاهاي خولی را بریدنـد و او را آتش زدند.

توسل به حضرت زینب سلام الله علیها

سـید جلیـل و فاضـل نبیل ، جناب آقاي سـید حسن برقعی واعظ، ساکن قم، چنین مرقوم داشـته انـد: آقاي قاسم عبدالحسینی، پلیس موزه آستانه مقدسه حضرت معصومه سلام الله علیها و در حال حاضر ، یعنی سنه ١٣۴٨، به خدمت مشغول است و منزل شخصـی او در خیابـان تهران، کوچه آقابقـال براي این جـانب حکـایت کرد که در زمانی که متفقین محمولات خود را از راه جنوب به شوروي می بردند و در ایران بودند من در راه آهن خدمت می کردم. در اثر تصادف با کامیون سنگ کشی یک پاي من زیر چرخ کامیون رفت و مرا به بیمارسـتان فاطمی شهرسـتان قم بردنـد و زیر نظر دکتر مدرسـی که اکنون زنـده است و دکتر سـیفی معالجه می نمودم، پایم ورم کرده بود به انـدازه یک متکا بزرگ شـده بود و مـدت پنجاه شـبانه روز از شـدت درد حتی یک لحظه خواب به چشـمم نرفت و دائماً از شـدت درد ناله و فریاد می کردم. امکان نداشت کسـی دست به پایم بگـذارد؛ زیرا آن چنان درد می گرفت که بی اختیـار می شـدم و تمـام اطـاق و سـالن را صـداي فریـادم فرا می گرفت و در خلال این مـدت به حضـرت زهرا و حضـرت زینب و حضرت معصومه علیهم‌السلام متوسل بودم و مادرم بسیاري از اوقات در حرم حضرت معصومه سلام الله علیها می رفت و توسل پیدا می کرد و یک بچه که در حـدود سـیزده الی چهارده سال داشت و پدرش کارگري بود در تهران در اثر اصابت گلوله اي مثل من روي تختخواب پهلوي من در طرف راست بستري بود و فاصـله او با من در حدود یک متر بود و در اثر جراحات و فرو رفتن گلوله، زخم تبـدیل به خوره و جـذام شده بود و دکترها از او مأیوس بودند و چند روز در حال احتضار بود و گاهی صداي خیلی ضـعیفی از او شنیـده می شـد و هر وقت پرسـتارها می آمدند می پرسـیدند تمام نکرده است؟ و هر لحظه انتظار مرگ او را داشـتند. شب پنجاهم بود. مقـداري مواد سـمی براي خود کشـی تهیه کردم و زیر متکـاي خود گذاشـتم و تصـمیم گرفتم که اگر امشب بهبود نیافتم خود کشـی کنم؛ چون طاقتم تمام شـده بود. مادرم براي دیـدن من آمد، به او گفتم: اگر امشب شـفاي مرا از حضـرت معصومه سلام الله علیها گرفتی فبها، و الا صـبح جنازه مرا روي تختخواب خواهی دیـد و این جمله را جدي گفتم، تصـمیم قطعی بود. مادر غروب به طرف حرم مطهر رفت همـان شب مختصـري چشـمانم را خواب گرفت، در عـالم رؤیـا دیـدم سه زن مجلله از درب بـاغ، نه درب سالن وارد اطاق من که هما بچه هم پهلوي من روي تخت خوابیـده بود آمدند یکی از زنها پیدا بود، شخصـیت او بیشتر است و فهمیدم که اولی حضـرت زهرا و دومی حضـرت زینب و سومی حضرت معصومه سلام االله علیهم اجمعین هستند حضرت زهرا جلو ، حضرت زینب پشت سـر و حضرت معصومه ردیف سوم می آمدند مستقیم به طرف تخت همان بچه آمدند و هر سه پهلوي هم جلو تخت ایستادند حضـرت زهرا سلام الله علیها به آن بچه فرمودند: بلندشو. بچه گفت: نمیتوانم فرمودند: بلندشو. گفت: نمیتوانم فرمودند: توخوب شدي. در عالم خواب دیدم بچه بلند شد و نشـست من انتظار داشتم به من هم توجهی بفرمایند، ولی بر خلاف انتظار حتی به سوي تخت من توجهی نفرمودند، در این اثناء از خواب پریدم و با خود فکر کردم معلوم می شود آن بانوان مجلله به من عنایتی نداشتند. دست کردم زیر متکا و سـمی که تهیه کرده بودم بر دارم و بخورم، با خود فکر کردم ممکن است چون در اتاق ما قـدم نهاده انـد از برکت قدوم آنها من هم شـفا یافته ام، دسـتم را روي پایم نهادم دیدم درد نمی کند، آهسـته پایم را حرکت دادم دیدم حرکت می
کنـد، فهمیـدم من هم مورد توجه قرار گرفته ام، صـبح شـد پرسـتارها آمدنـد و گفتند: بچه در چه حال است به این خیال که مرده است، گفتم: بچه خوب شد، گفتند چه میگویی؟!گفتم حتماً خوب شده، بچه خواب بود، گفتم بیدارش نکنید تا اینکه بیدار شـد ، دکترها آمدنـد هیـچ اثري از زخم در پایش نبود گویا ابداً زخمی نداشـته اما هنوز از جریان کار من خبر ندارند. پرسـتار آمد بانـد و پنبه را طبق معمول از روي پاي من بردارد و تجدید پانسـمان کند چون ورم پایم تمام شده بود، فاصـله اي بین پنبه ها و پایم بود، گویـا اصـلاً زخمی و جراحتی نداشـته. مـادرم از حرم آمـد، چشـمانش از زیادي گریه ورم کرده بود، پرسـید: حالت چطور است؟ نخواسـتم به او بگویم شـفا یافتم؛ زیرا از فرح زیاد ممکن بود سکته کند، گفتم: بهتر هستم برو عصایی بیاور برویم منزل. با عصا البته مصـنوعی بود، به طرف منزل رفتم و بعداً جریان را نقل کردم. و اما در بیمارستان، پس از شفا یافتن من و بچه، غوغایی از جمعیت و پرسـتارها و دکترها بود، زبان از شـرح آن عاجز است، صـداي گریه و صـلوات، تمام فضاي اطاق و سالن را پر کرده بود.

شفاي بیماري

حضـرت حجـۀ الاسـلام حـاج شـیخ محمـد تقی صادق در تحقیقاتی که در مورد داسـتان ذیل کرده و براي مرحوم آیۀ االله العظمی بروجردي رحمه الله علیه نوشـته و فرسـتاده که ترجمه آن این است که معظم له بعد از سلام و درود به مخاطب خود و به تمام مؤمنین از شـیعه آل محمـد صلی الله علیه و آله وسلم مینویسد: و تقدیم میدارم به سوي تو کرامت را که هیچ گونه شک و شـبهه اي در او نباشد و آن کرامت از علیا مکرمه حضـرت زینب سلام الله علیها بانوي بانوان عالم و برگزیده امت است و آن قضیه این است که: زنی به نام فوزیـۀ زیـدان از خانـدان مردمی صالح و متقی و پرهیزکار در یکی از قراء روسـتاهاي جبل عامل به نام جویۀ مبتلا به درد پاي بی درمانی شد تا جایی که به عنوان عمل جراحی متوسل به بیمارسـتان هاي متعددي گردید ولی نتیجه این شد که سستی در رانها و ساق پاي وي پدید آمد و هیچ قادر به حرکت نبود، مگر این که نشسـته و به کمک دو دست راه می رفت و روي همین اصل بیست و پنج سال تمام خانه نشـین شـد و به همان حال صبر می کرد و مدام با این حال می بود تا اینکه عاشوراي آقا اباعبداالله الحسـین علیه‌السلام فرا رسـید ولی او دیگر از مرض به سـتوه آمـده بود و عنان صبر را از دست او گرفته، ناچار برادران و خواهران خود را که از خوبان مؤمنین به شـمار می رونـد خـواست و از آنـان تقاضـا کرد که او را به حرم حضـرت زینب سلام الله علیها در شـام برده تـا در اثر توسـل به ذیل عنـایت دخـت مولای متقیان امیرالمؤمنین علی علیه‌السلام شـفا یـافته و از گرفتـاري مزبور به در آیـد ولی برادران پیشـنهاد وي را نپذیرفتنـد و گفتنـد که شـرعاً مسـتحسن نیست که تو را با این حال به شام ببریم و اگر بناست حضـرت تو را شـفا دهد همین جا که در خانه ات قرار داري براي او امکان دارد. فوزیه هر چه اصرار کرد بر اعتذار آنان می افزود ناچار وي خود را به خدا سپرده و صبر بیشتري را پیشه نمود، تا اینکه در یکی از روزهاي عاشورا در همسایگی مجلسـی عزایی جهت حضـرت سیدالشهداء علیه السلام بر پا بود فوزیه به حال نشسته و به کمک دو دست به خـانه همسـایه رفت، از بیانـات وعـاظ اسـتماع کرد و دعـا کرد و توسل نمود و گریه زیادي کرد، تا اینکه بعـد از پایان عزاداري با همان حال به خانه بر می گردد. شب با حال گریه و توسل بعد از نماز می خوابد و نزدیک صبح بیدار می شود که نماز صبح را بخواند می بیند هنوز فجر طالع نشده او به انتظار طلوع فجر می نشـیند در این اثناء متوجه دستی می شود که بالاي مچ وي را گرفته و یک کسـی به او میگوید: قومی یا فوزیه ( برخیز اي فوزیه )
او با شـنیدن این سخن و کمک آن دست، فوري بر می خیزد و به دو قدمی خود می ایسـتد و از عقال و پاي بندي که از او برداشـته شده بی اندازه مسـرور و خوشحال می شود.
آن وقت نگاهی به راست و چپ می کنـد، احـدي را نمی بینـد. سـپس رو می کنـد به مادرش که در همان اطاق خوابیده بود و بنا می کند به الله اکبر و الا اله الا االله گفتن وقتی که مادرش او را به آن حال دیـد.
مبهوت شـد سـپس از نزد مادرش بیرون دویـد و به خارج از خانه رفت و صـداي خود را به االله اکبر و
لا اله الا االله بلنـد کرد تا اینکه برادرانش با صداي خواهر به سوي او می آیند.
وقتی آنان او را به آن حال غیر مترقبه دیدنـد، صـدا به صـلوات بلنـد کردنـد. آن گاه همسایگان خبردار می شوند، و آنها نیز صـلوات و تهلیل و تکبیر بر زبان جاري می کنند. این خبر کم کم به تمام شـهر رسـید و سایر بلاد و قراء مجاور نیز خبردار می شوند و مردم از هر جانب براي دیـدن واقعه می آینـد و تبرك می جوینـد و خانه آنها مرکز رفت و آمـد مردم دور و نزدیک می شـد.
پس سـلام و درود بی پایان بر تربت پاك مکتب وحی حضرت زینب سلام الله علیها باد.

برطرف شدن حاجت یک هندي

یکی از علمـاي بزرگـوار می گویـد: متـولی حرم حضـرت زینب سلام الله علیها فرمود: یـک روز یـک هنـدي آمد جلوي صـحن حضـرت زینب دسـتش را دراز کرد و چیزي گفت. دیدم یک سـکه طلایی در دست او گذاشـته شد. رفتم پیشش و گفتم: این سـکه را بـا پول من عوض میکنی.
مرد هنـدي بـا تعجب گفت: براي چه؟
گفتم: براي تبرك. باتعجب گفت: مگر
شما از این سکه ها نمی گیرید من بیست سال است که هر روز یک سکه می گیرم و در شهر شام زندگی می کنم.

نتیجه احترام یک سنی به زینب سلام الله علیها

یکی از شـیعیان، بـه قصـد زیـارت قـبر بی بی حضـرت زینب سلام الله علیها از ایران حرکت کرد تـا به گمرك، در مرز بازرگـان، رسـید. شخصـی که مسـئول گمرك بـود، پیرزن را خیلی اذیت کرد و به شـدت او را آزار روحی داد.
مرتب سؤال می کرد:
براي چه به شـام میروي؟پول هـایت را جاي دیگر خرج کن. زن گفت: اگر به شام بروم، شـکایت تو را به آن حضـرت میکنم. گمرک چی گفت:
برو و هر چه می خواهی بگو، من از کسـی ترسـی نـدارم. زن پس از این که خودش را به حرم و به مرقد مطهر رساند، پس از زیارت با دلی شکسته و گریه کنان عرض کرد: اي بی بی!
تو را به جان حسین ات انتقام مرا از این مرد گمرک چی بگیر. زن هربار به حرم مشـرف می شـد، خواسـته اش را تکرار می کرد. آن شب در عالم خواب بی بی زینب سلام الله علیها را دید که آن را صدا زد. زن متوجه شد ودپرسـید: شماکیستید؟حضرت زینب سلام الله علیها فرمود: دختر علی بن ابیطالب علیه السلام هستم،
آیا از این مرد شکایت کردي؟ زن عرض کرد:
بله، بی بی جـان!
او به واسـطه دوسـتی مـا به شـما مرا به سـختی آزار داد من از شـما می خـواهم انتقـام مراداز او بگیرید.
بی بی فرمود: به خاطر من از گناه او بگذر. زن گفت: از خطاي او نمی گذرم. بی بی سه بار فرمایش خود را تکرار کرد و از زن خواست که گمرک چی را عفو کند و در هر بار زن با سـماجت بسـیار بر خواسته اش اصرار ورزید.
روز بعد زن خواسته اش را دوباره تکرار کرد. شب بعـد هم بی بی را در خواب و به زن فرمود: از خطاي گمرک چی بگذر.
بازهم زن حرف بی بی را قبول نکرد و بـار سوم بی بی به او فرمود: او را به من ببخش، او کـار خیر کرده و من میخواهم تلافی کنم.
زن پرسـید: اي بـانوي دو جهان!
اي دختر مولاي من، این مرد گمرک چی که شـیعه نبود، این قـدر مرا اذیت کرد، چه کاري انجام داده که نزد شـما محبوب شـده است؟حضـرت فرمود: او اهـل تسـنن است، چنـد مـاه پیش از این مکان رد می شـد و به سـمت بغـداد میرفت.
در بین راه چشـمش به گنبد من افتاد، از همان راه دور براي من تواضع و احترام کرد.
از این جهت او بر ما حقی دارد و تو باید او را عفو کنی و من ضامن میشوم که این کار تو را در قیامت تلافی کنم. زن از خواب بیـدار شد و سـجده شـکر را به جاي آورد و بعد به شـهر خود مراجعت کرد. در بین راه گمرک چی زن را دید و از او پرسید:
آیا شکایت مرا به بی بی کردي؟
زن گفت: آري اما بی بی به خـاطر تواضع و احترامی که به ایشـان کردي، تو را عفو کرد.
سـپس ماجرا را دقیق بازگو کرد. مرد گفت: من از قوم قبیله عثمانی هستم و اکنون شیعه شدم. سپس ذکر شهادتین را به زبان جاي کرد.

منابع؛
٢٠٠ داستان از فضائل، مصایب و کرامات حضرت زینب سلام الله علیها، صص ٧٠-٧٩

شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.

bultannews@gmail.com

انتشار یافته: ۴۱
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۱۰
روح افزا
|
United Arab Emirates
|
۱۳۹۹/۱۲/۰۸ - ۲۲:۲۴
0
0
آیت الله حاج میرزا احمد سیبویه، ساكن تهران، از آقای شیخ حسین سامرایی كه از اتقیای اهل منبر در عراق بودند، نقل كردند:
در ایامی كه در سامرا مشرف بودم، در روز جمعه ای، طرف عصر به سرداب مقدس رفتم. دیدم غیر از من احدی نیست. حالی پیدا كردم و متوجه مقام حضرت صاحب الأمر علیه السلام شدم.
در آن حال صدایی از پشت سر شنیدم كه به فارسی فرمود: به شیعیان و دوستان بگویید كه خدا را به حق عمه ام حضرت زینب علیهاالسلام قسم دهند، كه فرج مرا نزدیك گرداند.

ستاره ی درخشان شام ص ۳۳۰، به نقل از شیفتگان حضرت مهدی علیه السلام ج ۱، ص ۲۵۱
محمودی
|
United Arab Emirates
|
۱۳۹۹/۱۲/۰۸ - ۲۲:۲۶
0
0
السَّلامُ عَلَیْکِ یا زینَب الکُبری

شیعه دارد آبرو زیرا
دلش با زینب است

آبرو دارحقیقی در
دو دنیا زینب است

راه ما راه حسین
و مقصد ماکربلاست

افتخار و اعتبار
مکتب ما زینب است

#وفات_شهادت_گونه #حضرت_زینب_س_تسلیت_باد
رسولی نژاد
|
United Arab Emirates
|
۱۳۹۹/۱۲/۰۸ - ۲۲:۳۲
0
0
▪السَّلامُ عَلَیْکِ یابِنْتَ رَسول الله
▪اَلسَّلامُ عَلَیکِ یابِنْتَ فـاطمَةَ وَخدبجَة

▪اَلسَّلامُ عَلَیکِ یابنْتَ اَمیرالْمؤْمِنین
▪اَلسَّلامُ عَلَیکِ یااُختَ الحَسَنِ وَالحسَین


السلام ای دخترشاه نجف
السلام ای صابرصحرای طف

السلام ای چادر زهرابه سر
السلام ای نورخورشیدوقمر

السلام ای مقتدای عالمین
السلام ای خواهرخوب حسین

▪وفات شهادت گونه حضرت
▪ زینب (س) تسلیت باد
شاه آبادی
|
United Arab Emirates
|
۱۳۹۹/۱۲/۰۸ - ۲۲:۳۳
0
0
لرزه بر پیڪره ےشام می افتد وقتی
چادر فاطمه را بر سرخود می پوشد

بی سَبَب نیست عَدو ازسخنش میترسد
زینب است،خون علے در رگ او میجوشد
وفات حضرت زینب(س)تسلیت باد
اعطایی
|
United Arab Emirates
|
۱۳۹۹/۱۲/۰۸ - ۲۲:۳۴
0
0
ام‌مصائب‌یعنی:
یعنی‌کوچه‌وبازار‌دیدن

امان‌ا‌‌زدل‌زینب
خرمیان
|
United Arab Emirates
|
۱۳۹۹/۱۲/۰۸ - ۲۲:۳۵
0
0
یڪسالُ نیـم مـانـده
غـمـت در گـلوے مـن

هـر روز وشـب تویـے
همہ جـا روبروی مـن

در زیــر آفــتــابــم و
تــشـنـہ شــبـیـہ تـــو

دنـیـا ڪشیده خنجر
غــم بــر گـلـوے مــن

#أم_الـمـصـائـب
#شہادٺ_حضرت_زینب_س
#بـر_هـمہ_شمـا_تسـلیٺ_باد
#خادم_الزهرا
ناشناس
|
United Arab Emirates
|
۱۳۹۹/۱۲/۰۸ - ۲۲:۴۰
0
0
یا سَیِّدَتی یا زَیْنَبُ،
اِشْفَعی لی فِی الْجَنَّةِ،
فَاِنَّ لَکِ عِنْدَ اللهِ شَاْناً مِنَ الشَّاْنِ
.
ای بانوی من! ای #‌زینب #‌شفاعت کن برایم درمورد#‌بهشت،که به راستی برای تو در پیشگاه خداوند منزلتی است بزرگ....
.
.#‌آجرک_الله_یا_صاحب_الزمان
#‌السلام_علیک_یا_زینب_کبری
رضا
|
United Arab Emirates
|
۱۳۹۹/۱۲/۰۸ - ۲۲:۴۴
0
0

سردابه ی مقدس را خلوت تر از همیشه یافت.
قدردان آن خلوت معنوی، رو به استغاثه آورد و به حال خوشی رسید.
در نقطه‌ی اوج راز و نیاز، صدایی شنید
به فارسی سلیس که او را مخاطب ساخته بود.
روی گرداند و امام عصر (سلام الله علیه) را دید که می‌فرمودند:
به دوستان و شیعیانم بگو خدا را
به حقِّ عمّه‌ام زینب، و به حرمت او قسم دهند؛
قسم دهند و از خدا ، ظهور مرا طلب کنند.
.
شیفتگان حضرت مهدی علیه‌السلام ج 1، ص 251.
.
شهادت عمه‌ی سادات حضرت زینب کبری سلام الله علیها را محضر حضرت بقیة الله الاعظم ارواحنا له الفداء تسلیت عرض میکنیم.
#آجرک_الله_یا_صاحب_الزمان
نفیسه سادات موسوی
|
United Arab Emirates
|
۱۳۹۹/۱۲/۰۸ - ۲۲:۴۶
0
0
س از حسین ،جهان بر سرش خراب شده

برای حفظ حرم، زینب انتخاب شده

نشاند بوسه به حلق بریده، از آن روو

به خون تشنه لبی، معجرش خضاب شده

کسی که داغ دو فرزند بر جگر دارد

نشسته سنگ صبورِ دلِ رباب شده

چه رفته بر دل زینب ،کسی نمی داند

دمی که وارد مهمانیِ شراب شده

اگرچه خطبه خودش خوانده بود اما شهر

پر از صدای رسای ابوتراب شده

هزاااار مرتبه تا روز آخِرَت،نفرین

به شام و بزم می و کوفه ی خراب-شده

به صبر عمه ی سادات، شیعه مدیون است

که شرح کرب و بلا ،مانده و کتاب شده….
محمد
|
United Arab Emirates
|
۱۳۹۹/۱۲/۰۸ - ۲۲:۴۸
0
0
بر گل نرگس قسم در روضه ها
سائل مهرو وفای زینبیم
ما برای دین به سینه می زنیم
شیعیانِ درسهای زینبیم
وفات حضرت زینب (س) تسلیت باد
ناشناس
|
United Arab Emirates
|
۱۳۹۹/۱۲/۰۸ - ۲۲:۵۰
0
0
واژه شهادت را برای رحلت حضرت زینب (س) بکار بردم برای اینکه معتقدم حضرت، به شهادت رسیده است چراکه ایشان در قیام سید‌الشهدا(ع) پا به پای امام معصوم (ع) در نهضت عاشورا بود و مصائبی را دید که برادر بزرگوارش مشاهده نکرد. بنابراین وقتی یک سال و نیم پس از عاشورا رحلت می‌کند، در حقیقت به شهادت رسیده است و مرگ طبیعی به هیچ وجه برای حضرت متصور نیست.
حضرت زینب(س) توفیق داشت تا محضر 7 معصوم را درک کند. از این جهت شاید می‌توان او را شخصیتی بی‌نظیر در تاریخ اسلام معرفی کرد.
به جرات می‌توان گفت اگر حضرت زینب(س) در واقعه کربلا نبود،امام زین‌العابدین(ع) به شهادت می‌رسید. اول، زمانی بود که شمر به خیمه‌ها حمله کرد و وقتی حال بیمار امام را دید، تصمیم گرفت تا حضرت به قتل برساند امّا حضرت زینب(س) مانع این اقدام شد.دوم زمانی بود که حضرت در کاخ عمربن سعد به خطبه‌خوانی پرداخت و خشم عمر را برانگیخت وآنجا دوباره حضرت زینب(س) به کمک امام زمانش آمد و ایشان را از قتل نجات داد. در بحران‌های دیگری نیز حضرت به کمک امامش آمد
سعید
|
United Arab Emirates
|
۱۳۹۹/۱۲/۰۸ - ۲۲:۵۵
0
0
خدایا
به حرمت این شب معنوی
تو را به آبروی زینب
به بي قراری رقیه
به غیرت اباالفضل
به حرمت موی
سپید ارباب
هر دستي به سوی تو
بلند شد ، خالي برنگردان...

آمیـن

‎‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‎‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‎‌‌‌‌‌‌ ‌‌‎‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‎‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌
ناشناس
|
United Arab Emirates
|
۱۳۹۹/۱۲/۰۸ - ۲۲:۵۶
0
0
نماز #حضرت_زینب_سلام_علیها

2 رکعت نماز مثل نماز صبح به نیت نماز حاجت می خوانید وثوابش را به روح حضرت زینب هدیه می کنید

بعد از نماز تسبیحات حضرت زهرا 510 مرتبه یا حَیُ و یا قَیوم
69 مرتبه السلام علیک یا بنت امیر المومنین
14مرتبه با حالت توجه این شعر را بخوانید :

شفیعه ی دوسرا منبع حیا زینب حیا وعصمت وناموس کبریا زینب

به حق جد وپدر ومادرت زینب به پاره های جگر برادرت زینب

به آن وداع حسینت به روز عاشورا بخواه حاجت ما را تو از خدا زینب

بسیار مجرب است بین ذکر ها با کسی حرف نزنید ومتوجه خداوند باشید.

‎‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‎‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‎‌‌‌‌‌‌ ‌‌‎‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‎‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۹/۱۲/۰۸ - ۲۲:۵۶
0
0
السلام علیک یا ‌ام‌المصائب‌ یا زینب

السلام‌علیک‌یاجبل‌الصبر‌یا‌زینب‌سلام‌الله‌علیها
نادری
|
United Arab Emirates
|
۱۳۹۹/۱۲/۰۸ - ۲۳:۱۱
0
0
وفات جانسوز
صدف دریای ایثار و عصمت
پرورش یافته دامان ولایت
محبوب مصطفی(ص)
و نور دیده مرتضی(ع)
سکاندار کربلا
و عطر خوش زهرا(س)
و الگوی عفاف و پاکی
حضرت زینب
سلام لله علیها تسلیت باد


‎‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‎‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‎‌‌‌‌‌‌ ‌‌‎‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‎‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌
ناشناس
|
United Arab Emirates
|
۱۳۹۹/۱۲/۰۸ - ۲۳:۱۳
0
0
در بلاغت چون علي در فصاحت چون حسن
د ر شهامت چون حسين و در حيا چون مادر است
از كمال علم و تقوي شد عقيله نام او
همچو زهرا از همه زنهاي عالم برتر است
وفات حضرت زینب (س) تسلیت باد
ناشناس
|
United Arab Emirates
|
۱۳۹۹/۱۲/۰۸ - ۲۳:۲۲
0
0
دوباره روضه ی تلخ اسارت زینب

مرور متن ِ کتاب شرافت زینب

وجود معجری از نور پرده درپرده

دلیل محکم حکم قداست زینب
پاشایی
|
United Arab Emirates
|
۱۳۹۹/۱۲/۰۸ - ۲۳:۲۸
0
0
این روضه به زبان آذری تقدیم شما

کیمدی زینب غیرتین معناسیدی
کیمدی زینب عفتین دریاسیدی

کیمدی زینب شأنی آفاقی دوتوب
گنج حقّین گوهر اعلاسیدی

کیمدی زینب حاصل مهر بتول
مرتضانین قلبیبین یاراسیدی

کیمدی زینب قهرمان کربلا
نهضتین پیروز اولان اعضاسیدی

کیمدی زینب روحینه عالم فدا
چون حسینون عاشق وشیدا سیدی

سالروز وفات حضرت زینب (س) تسلیت باد
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۹/۱۲/۰۸ - ۲۳:۲۹
0
0
ام المصائب یعنی
رونیزه ها سر دیدن
سر برادر دیدن
غارت معجر دیدن


ام المصائب یعنی
غنچه پر پر دیدن
ضجه مادردیدن
شیر خواره بی سر دیدن


ام المصائب یعنی
لحظه ی غارت دیدن
خیلی جسارت دیدن
طعم اسارت دیدن


ام المصائب یعنی
خنده ی اغیار دیدن
طعنه و ازار دیدن
کوچه و بازار دیدن


ام المصائب یعنی
بزم حرامی دیدن
بی احترامی دیدن
بازار شامی دیدن


ام المصائب یعنی
پژمرده لاله دیدن
گریه و ناله دیدن
مرگ سه ساله دیدن


ام المصائب یعنی
کتک به هر جا دیدن
تازیانه ها دیدن
ضربه های پا دیدن


ام المصائب یعنی
غصه و غم ها دیدن
رد قدم ها دیدن
دست قلم ها دیدن


ام المصائب یعنی
غرقه به خون تن دیدن
غارت پیرهن دیدن
غرقه به خون تن دیدن
کریمیان
|
United Arab Emirates
|
۱۳۹۹/۱۲/۰۸ - ۲۳:۳۸
0
0
آن که نامش کرده عالم را مسخر زینب است

آن که وصفش می رباید هوش از سر زینب است

مادرش آموزگار مکتب شرم وحیاست

فارغ التحصیل دانشگاه مادر زینب است

گر علی بن ابی طالب بود معیار صبر

آن که صبرش با علی گردد برابر زینب است

وفات حضرت زینب را تسلیت عرض می کنیم
سمانه ارفع
|
United Arab Emirates
|
۱۳۹۹/۱۲/۰۸ - ۲۳:۴۲
0
0
از امام سجاد علیه السلام روایت شده است که در شب عاشورا، در خیمه ام بودم و عمه ام زینب از من پرستاری می کرد. پدرم امام حسین علیه السلام در خیمه خودش مشغول خواندن اشعاری در مذمت دنیا و بیان بی وفایی آن بود. او این اشعار را چندین بار تکرار کرد و من مقصودش را از خواندن این اشعار دانستم، ولی هر گونه بود جلو ترکیدن بغضم را گرفتم. ناگهان عمه ام زینب با شنیدن این شعرها بی تاب شد و نزد برادرش دوید و گفت: «آه از این مصیبت! ای کاش مرگ من فرا می رسید».

امام حسین علیه السلام خواهرش را دلداری می داد و ضمن سفارش به بردباری، او را برای روبه رو شدن با مصیبت های بزرگ آماده کرد.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۹/۱۲/۰۹ - ۰۰:۲۲
0
0
خسران بزرگي است كه در ماه عزيز رجب، قلـب را نسـبت بـه اين ماه متذكر نكنيم. در اين ماه بايد به قلب بگوييم:

اي قلب! متوجّه باش، وقتي خداوند جنگ با دشمنان خـدا را در اين ماه ممنوع نموده، بنگر با دوستان خود چه خواهد كرد.
اي قلب! غافل مباش، در اين ماه به خطاهـاي تـو نمـينگرنـد، مأيوس هم مباش، ميخواهند تو را وارد بنده هاي خاص گردانند.
منبع : ماه رجب ، ماه یگانه شدن با خدا ص8
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۹/۱۲/۰۹ - ۰۰:۲۴
0
0
‌ سالکی به استادش از سختی راه گله کرده بود. استاد در پاسخ فرموده بود : برادرم ؛ راه توحید ، راهی است که امیرالمومنین علی علیه السلام از طولاني بودن آن آه من قلة الزاد می گوید ، ما دیگر جای خود داریم.
بهرامی
|
United Arab Emirates
|
۱۳۹۹/۱۲/۰۹ - ۰۷:۳۵
0
0
زینب کبری(س) به دنیا آمده بود تا صبر و شکیبایی را از حضور خویش شرمسار کند.
وفات حضرت زینب(س) تسلیت باد
ناشناس
|
United Arab Emirates
|
۱۳۹۹/۱۲/۰۹ - ۰۷:۳۹
0
0
زینبی که آن روی سکه عفت فاطمی است، پرده‌نشین خانه وحی است، پرورده غیرت‌هاست. همان خاتونی است که زنان کوفه صف اندر صف در انتظار دیدار اویند تا در درس تفسیرش بیاموزند که چنین بی‌مانند تفسیر قرآن بر سرنیزه خوانده شده را فریاد می‌کند، چنان‌که به قدرت قرآن، جان‌های بی‌وجدان اهل شهر نفاق را زنده کرد و حیات حسینی به رگ‌هامان تزریق کرد. آرى، به خدا که تاریخ در محضر زینب(س) از پا درآمده و خود را به دست باکفایتش داده تا تاریخ و شریعت محمدی، همه و همه را از نو بسازد.
ناشناس
|
United Arab Emirates
|
۱۳۹۹/۱۲/۰۹ - ۰۷:۴۲
0
0
برای تو می‌نویسم، ای زینب! ای که فریاد با تو آغاز شد و بیداد با تو رسوا! ای آزاد اسیر! ای قامت سبز اعتراض! ای نهال بارور ایثار! ای جاری زلال متانت! ای آیه صراحت و عفت! ای آذرخش خشم! ای مظهر لطافت و رحمت! چگونه می‌توان تو را گفت، تو را نوشت. قلم در ابهامِ شناختت مانده است. انسان، در زیبایی کامل در تو متجلی است.
صادق زاده علی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۹/۱۲/۰۹ - ۰۸:۴۰
0
0
بسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

قلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمي‏ وَ الْبَصيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُماتُ وَ النُّورُ

بگو: آیا نابینا با بینا یکسان است و آیا تاریکی‌ها با نور یکی هستند؟

(سوره مبارکه رعد آیه ۱۶)

به آدینه ۹ اسفند
ماه
خوش آمدین
امروز برای تک‌تک‌تون
از خدا
یک روز زیبا و
سرشار از عشق به
خانواده و کار
همراه با دنیادنیا آرامش
سبدسبد خیر و برکت
بغل‌بغل خوشبختی و
یک عمر سرافرازی خواهانم
روزتون زیبا و در پناه خدا

حدیث قدسی

اگر بنده‌ی من یک قدم به سوی من بیاید، من ده‌ها قدم به سوی او می‌روم.

کنزالعمال‌ حدیث۱۱۳۳
صادق زاده علی
     ۹۹/۱۲/۰۹
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۹/۱۲/۰۹ - ۰۸:۴۴
0
0
حضرت زینب (س) در ۱۵ رجب سال ۶۳ هجری قمری از دنیا رفت. بانوی اسوه و صبر پس از شهادت امام حسین (ع)، بیان حقایق نهضت عاشورا را به دوش کشید. حضرت زینب (س) در سفری که به همراه همسرش عبدالله بن جعفر به شام رفته بود به لقاءالله پیوستند و بدن مطهر آن بانوی بزرگوار در شام دفن شد.

صبر را معنا و مفهومی به نام زینب است /
احترام عشق هم از احترام زینب است
داوری بنگر که در بی‌دادگاه شهر شام /
با حسین همدست گشتن اتهام زینب است
مشت را کرده گره با هیبت و احساس گفت /
این حسین فرمانده عالم، امام زینب است
گرچه بین بانوان زهرا مقام اول است /
بعد زهرا رتبه‌ی برتر مقام زینب است…

وفات حضرت زینب (س) تسلیت باد

زن مگو مرد آفرین روزگار
زن مگو بنت الجلال اخت الوقار
زن مگو عرش خدا را قائمه
یک محمد یک علی یک فاطمه
وفات حضرت زینب (س) تسلیت باد
محمد طاها موسوی
|
United Arab Emirates
|
۱۳۹۹/۱۲/۰۹ - ۰۸:۴۴
0
0
زینبم یار آشنای توام

جای مانده ز کربلای توام

شعله سر می کشد ز ناله ی من

من عزادار نینوای توام

تشنه لب لحظه های آخر عمر

یاد سقای با وفای توام
شهادت عمه جانم زینب کبری تسلیت باد
مصطفوی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۹/۱۲/۰۹ - ۰۸:۴۶
0
0
حضرت زینب(س) بانویی که نه تنها در زنان، بلکه در مردان عالم، کمتر نظیرش را می‌توان دید. بانویی توانا که عالی‌ترین نمونه‌ای از شهامت و دلیری، دانش و بینش، کفایت و خردمندی، قدرت روحی و تشخیص موقعیت بوده و هر وظیفه‌ای از وظایف گوناگون اجتماعی را که به عهده گرفت، به خوبی انجام داد.
در تاریخ وفات حضرت زینب کبری(س) سومین فرزند امیرمومنان حضرت علی(ع) اختلاف نظر وجود دارد، اما مشهور این است که آن حضرت در 15 رجب سال 62 هجری روز یکشنبه وفات کرده است.
غیوری
|
United Arab Emirates
|
۱۳۹۹/۱۲/۰۹ - ۰۸:۴۸
0
0
زینب کبری (سلام الله علیها) به دنیا آمده بود تا صبر و شکیبایی را از حضور خویش شرمسار کند.
رضا دوست
|
United Arab Emirates
|
۱۳۹۹/۱۲/۰۹ - ۰۸:۵۰
0
0
حرم #حضرت_زینب سلام الله...
به چه صفایی...
اللهم الرزقنا...
گر فردوس روی زمین است...
همین است و همین است و همین است...
ناشناس
|
United Arab Emirates
|
۱۳۹۹/۱۲/۰۹ - ۰۸:۵۱
0
0
سلام بر جگر سوخته ات یا زینب

چون قافله‎ی عشق رسیدند زراه
برترب شاه دین بصد ناله و آه
زینب بسر قبر برادر می‎گفت
لاحول ولا قوه الا باالله

فرارسیدن سالروز وفات حضرت زینب سلام‎الله‎علیها را تسلیت باد.

‎‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‎‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‎‌‌‌‌‌‌ ‌‌‎‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‎‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۹/۱۲/۰۹ - ۰۹:۳۷
0
0
زینب دختر امام علی (ع) و حضرت زهرا (س) است و بر اساس روایات، نام‌گذاری حضرت زینب (س)، توسط پیامبر اسلام (ص) صورت گرفت. او به هنگام حضور امیرالمؤمنین (ع) در کوفه به زنان تفسیر قرآن آموزش می‌داد.

او را به سبب مصیبت‌های فراوانی که دیده، اُمّ المَصائب لقب داده‌اند. پس از قائله کربلا زینب (س) و دیگر بازماندگان کاروان اباعبدالله (ع) به اسارت درآمدند و به کوفه و از آنجا به شام برده شدند. خطبه حضرت زینب در کوفه و نیز در شام (در مجلس یزید)، معروف است. خطبه او در مجلس یزید، حاضران را تحت تأثیر قرار داد و یزید مجبور شد جنایت و قتل امام حسین (ع) را به گردن ابن زیاد بیندازد و او را لعن کند.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۹/۱۲/۰۹ - ۱۰:۱۰
0
0
حضرت زینب، آن کسی است که از لحظه شهادت امام حسین، این بار امانت را بر دوش گرفت و شجاعانه و با کمال اقتدار؛ آن‌چنان که شایسته دختر امیرالمؤمنین است، در این راه حرکت کرد. اینها توانستند اسلام را جاودانه کنند و دین مردم را حفظ نمایند. ماجرای امام حسین، نجاتبخشىِ یک ملت نبود، نجاتبخشىِ یک امّت نبود؛ نجاتبخشی یک تاریخ بود. امام حسین، خواهرش زینب و اصحاب و دوستانش، با این حرکت، تاریخ را نجات دادند.

مقامِ غیرقابل توصیف
زینب (سلام اللَّه علیها)، هم در حرکت به سمت کربلا، همراه امام حسین؛ هم در حادثه‌ی روز عاشورا، آن سختیها و آن محنتها؛ هم در حادثه‌ی بعد از شهادت حسین‌بن‌علی (علیه‌السّلام)، بی سرپناهی این مجموعه‌ی به جا مانده‌ی کودک و زن، به عنوان یک ولىّ الهی آنچنان درخشید که نظیر او را نمیشود پیدا کرد؛ در طول تاریخ نمیشود نظیری برای این پیدا کرد. بعد هم در حوادث پیدرپی، در دوران اسارت زینب، در کوفه، در شام، تا این روزها که روز پایان آن حوادث است و شروع یک سرآغاز دیگری است برای حرکت اسلامی و پیشرفت تفکر اسلامی و پیش بردن جامعه‌ی اسلامی. برای خاطر همین مجاهدت بزرگ، زینب کبری (سلام اللَّه علیها) در نزد خداوند متعال یک مقامی یافته است که برای ما قابل توصیف نیست.
کوثری
|
United Arab Emirates
|
۱۳۹۹/۱۲/۰۹ - ۱۲:۰۱
0
0
رجب که به نیمه می‌رسد انگار محتشم دوباره زبان می‌گیرد،
انگار کربلا دوباره جان می‌گیرد،
انگار زخم‌های دل زینب دوباره سر باز می‌کند.

منتقم خون خدا!
قسم به تمام ثانیه‌هایی که زینب شکست ولی برخاست...
و زمین خورد اما ایستاد؛
جهان ما آمدنت را کم دارد...
فقط به خاطر زینب ظهور کن!


» بحقّ زینب سلام الله علیها...
اللهم عجّل لولیک الفرج
ناشناس
|
United Arab Emirates
|
۱۳۹۹/۱۲/۰۹ - ۱۲:۰۹
0
0
عروج ملکوتی و جانسوز عقیله بنی هاشم ، ام المصائب ، دلسوخته ترین خواهر عالم ، زینب کبری (سلام الله علیها) را بر صاحب عزا منتقم منتظر (علیه السلام) و محبین حضرتش تسلیت عرض میکنیم.
شفیع
|
United Arab Emirates
|
۱۳۹۹/۱۲/۰۹ - ۱۲:۱۵
0
0
السَّلامُ عَلَیْکِ یا زینَب الکُبری

شیعه دارد آبرو زیرا
دلش با زینب است

آبرو دارحقیقی در
دو دنیا زینب است

راه ما راه حسین
و مقصد ماکربلاست

افتخار و اعتبار
مکتب ما زینب است

وفات شهادت گونه حضرت زینب سلام الله علیهارا خدمت همه دوستان و بولتن و حاج آقای عزیز تسلیت عرض میکنم
کمالوند
|
United Arab Emirates
|
۱۳۹۹/۱۲/۰۹ - ۱۷:۵۳
0
0
بسم رب الشهداء والصدیقین

سلام علیکم

‍ هر وقت سیلی خوردی،
بگو یا زهرا(سلام الله علیها)
هر وقت دستت رو بستند؛
بگو یاعلی (علیه السلام)
هر وقت بی یاور شدی،
بگو یا حسن (علیه السلام)
هر وقت آب خوردی،
بگو یاحسین(علیه السلام)
اما اگر تشنه شدی ،
آب نخوردی ،
دستتو بستند؛
بی یاور شدی ،
سیلی خوردی،
بگو (امان از دل زینب)
...............

کعبه بی نام و نشان
می ماند اگر زینب نبود.
گرچه دادند انبیاء
هر یک نشان ازکربلا
کربلاهم بی نشان
میماند اگر زینب نبود.
مکتب سرخ تشیع
که از غدیرآغاز شد.
تا ابد بی پاسبان
می ماند اگر زینب نبود.
‌...............

زنی دیدم که در گودال می رفت.
پریشان خاطر و احوال می رفت.
گلی گم کرده بود اما بمیرم..
به هر گل میرسید ازحال میرفت.

السلام علی قلب زینب الصبور...


یک سال و نیم فراق امامش را تاب نیاورد.
/ من نه از دوری تو صبورم ،
و نه از فراقت بی قرار،
کاش منتظر بودن را از زینتِ امیرالمومنین(علیه السلام) بیاموزیم...

بی وفایی شرط عاشقی نیست...

قربان غریبی ات شوم مهدی جان،
/ ای کاش که صاحب الزمان،
زینب داشت...
............
حالا میفهمیم؛
امان ازدل زینب یعنی چه!؟!؟
زهراداغ علی ندید؛
حسن داغ حسین ندید؛
حسین داغ رقیه راندید؛
وعباس داغ علی اصغرراندید؛
چه کشید زینب!؟!؟!؟!
امان ازدل زینب
............

شهادت #حضرت_زینب(سلام الله علیها) را به امام زمان(عجل الله تعالی فرجه الشریف)،نائب برحق ش و شماعزیزان منتظر تسلیت عرض می نمایم.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۹/۱۲/۰۹ - ۲۰:۵۵
0
0
برسه‌اون‌روز
که‌خستہ‌ازگناهامون
جلـو امام‌زمان
زانـوبزنیـم؛
سرمونوپایین‌بندازیم
وفقط‌یہ‌چیزبشنویم
سرتـوبالاکن
من‌خیلی‌وقتـه‌بخشیدمت...
عـزیزترینم،
امـام‌تنھـای‌مـن
ببخش‌اگـه‌برات #زینب نشدم...
محمد رضا
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۹/۱۲/۰۹ - ۲۱:۰۶
0
0
صبر را معنا و مفهومی به نام زینب است 
احترام عشـق هم از احتـرام زینب است

داوری بنگـر که در بیـدادگاه شهـر شام 
با حسین همدست گشتن اتهام زینب است

مشت را کرده گره با هیبت و احساس گفت 
این حسین فرمانده ی عالم، امام زینب است

گرچه بیـن بانوان زهـرا مقام اول است 
بعد زهـرا رتبـه ی برتر مقام زینب است

وفــاتِ جانســوزِ
بزرگْ پرستــارِ اسیــران، عقیله بنی هاشم
و عالِـمِ بدونِ معلـم، حضرت زینب کبری (س)
را محضر صاحب الزمــان (عج) و شمـا دوستــان عزیـز تسلیت میگوییم
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر :
تلگرام
اینستا
آخرین اخبار
پربازدید ها
پربحث ترین عناوین