کد خبر: ۶۸۳۱۷۴
تعداد نظرات: ۲۲ نظر
تاریخ انتشار: ۲۵ شهريور ۱۳۹۹ - ۱۰:۴۷
تعلیمات دینی، تحصیل فضایل اخلاقی و تهذیب روح، همگون با فطرت است نه تحمیل بر فطرت. از این رو اگر کسی در راه خیر یک گام بردارد، ده گام جلو می‌رود.

گروه دین و اندیشه - حجه الاسلام والمسلمين عليرضا توحيدلو در یادداشتی نوشت:تعلیمات دینی، تحصیل فضایل اخلاقی و تهذیب روح، همگون با فطرت است نه تحمیل بر فطرت. از این رو اگر کسی در راه خیر یک گام بردارد، ده گام جلو می‌رود. چون در مسیر مستقیم و در جهت وفاق، حرکت می‌کند. مثلا اگر شناگری، در دریای خروشان یا نهر جوشانی در جهت وفاق و همراه با موج، یا در جایی که شکنهای گوناگون نهر مواج، در حرکت است شنا کند، چون در جهت وفاق آن شنا می‌کند با برداشتن یک قدم ده قدم جلوتر می‌رود و اگر کسی بخواهد در جهت خلاف شنا کند به اندازه همان یک قدم هم برای او دشوار است.

به گزارش بولتن نیوز، از این رو آنچه در شریعت آمده است: «مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا ۖ» (انعام، ۱۶۰) تنها وعده اعتباری محض نیست؛ بلکه پیامش این است که اگر شما روح را یک قدم در راستای فضیلت بردید، ده قدم جلوتر می‌رود. چون فضیلت با ذائقه روح، سازگار و رذیلت برای آن تلخ است. در راه فضیلت اگر کسی جلوتر رفت، گاهی ممکن است با یک قدم، چندین قدم را طی کند.

شش نكته اخلاقی

روزی؛ خداوندمتعال به حضرت موسی(ع) وحی كرد: ای موسی! من شش چيز را در شش جا قرار دادم؛ ولی مردم در جاي ديگر دنبال آن مي‌گردند! درحالی که هرگز آنها را در آنجا نخواهند يافت:
١- راحتی و آسایش مطلق را در بهشت قرار دادم، ولی مردم در دنيا دنبال آن مي‌گردند.
٢- ع‍زَت و شرف را در عبادت قرار دادم، ولی مردم عزّت را در پست و مقام می جويند.
٣- بی‌نيازی را در قناعت قرار دادم، ولی مردم آن را در زيادی مال و ثروت جستجو می‌كنند.
٤- رسیدن به بزرگی و مقام را در فروتنی قرار دادم، ولي مردم آن را در تكبّر و خودبرتر بينی می جویند.
٥- کسب علم را در گرسنگی و تلاش قرار دادم،
ولی مردم با شکم سیر دنبال آن ميگردند
٦- اجابت دعا را در لقمه حلال قرار دادم،
ولی مردم در طلسم و جادو به دنبال اجابت دعا مي‌گردند.

خوبی دیگران را در سنگ حک کنید تا هیچ گاه فراموش نشود...

دو دوست قدیمی در حال عبور از بیابانی بودند. در حین سفر این دو سر موضوع کوچکی بحث میکنند و کار به جایی میرسد که یکی کنترل خشم خودش را از دست میدهد و سیلی محکمی به صورت دیگری میزند. دوست دوم که از شدت ضربه و درد سیلی شوکه شده بود بدون اینکه حرفی بزند روی شنهای بیابان نوشت: "امروز بهترین دوست زندگیم سیلی محکمی به صورتم زد." آنها به راه خود ادامه دادند تا اینکه به دریاچه ای رسیدند. تصمیم گرفتند در آب کمی شنا کنند تا هم از حرارت و گرمای کویر خلاص شوند و هم اتفاق پیش آمده را فراموش کنند.

همچنانکه مشغول شنا بودند ناگهان همان دوستی که سیلی خورده بود حس کرد گرفتار باتلاق شده و گل و لای وی را به سمت پایین میکشد. شروع به داد و فریاد کرد و خلاصه دوستش وی را با هزار زحمت از آن مخمصه نجات داد. مرد که خود را از مرگ حتمی نجات یافته دید، فوری مشغول شد و روی سنگ کنار آب به زحمت حک کرد: "امروز بهترین دوست زندگیم مرا از مرگ قطعی نجات داد." دوستی که او را نجات داده بود وقتی حرارت و تلاش وی را برای حک کردن این مطلب دید با شگفتی پرسید: "وقتی به تو سیلی زدم روی شن نوشتی و حال که تو را نجات دادم روی سنگ حک میکنی؟"

مرد پاسخ داد: "وقتی دوستی تو را آزار میدهد آن را روی شن بنویس تا با وزش نسیم بخشش و عفو آرام و آهسته از قلبت پاک شود. ولی وقتی کسی در حق تو کار خوبی انجام داد، باید آنرا در سنگ حک کنی تا هیچ چیز قادر به محو کردن آن نباشد و همیشه خود را مدیون لطف وی بدانی."

بی شک باید یاد بگیریم آسیبها و رنجشها را در شن بنویسیم تا فراموش شود و خوبی و لطف دیگران را در سنگ حک کنیم تا هیچ گاه فراموش نشود...

منابع:
مبادی اخلاق در قرآن صفحه ۷۹ و ۸۰
مستدرك الوسائل،ج۱۲ ص۱۷۳ باب ۱۰۱

تعلیمات دینی، تحصیل فضایل اخلاقی و تهذیب روح، همگون با فطرت است نه تحمیل بر فطرت. از این رو اگر کسی در راه خیر یک گام بردارد، ده گام جلو می‌رود. چون در مسیر مستقیم و در جهت وفاق، حرکت می‌کند. مثلا اگر شناگری، در دریای خروشان یا نهر جوشانی در جهت وفاق و همراه با موج، یا در جایی که شکنهای گوناگون نهر مواج، در حرکت است شنا کند، چون در جهت وفاق آن شنا می‌کند با برداشتن یک قدم ده قدم جلوتر می‌رود و اگر کسی بخواهد در جهت خلاف شنا کند به اندازه همان یک قدم هم برای او دشوار است.

از این رو آنچه در شریعت آمده است: «مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا ۖ» (انعام، ۱۶۰) تنها وعده اعتباری محض نیست؛ بلکه پیامش این است که اگر شما روح را یک قدم در راستای فضیلت بردید، ده قدم جلوتر می‌رود. چون فضیلت با ذائقه روح، سازگار و رذیلت برای آن تلخ است. در راه فضیلت اگر کسی جلوتر رفت، گاهی ممکن است با یک قدم، چندین قدم را طی کند.

شش نكته اخلاقی

روزی؛ خداوندمتعال به حضرت موسی(ع) وحی كرد: ای موسی! من شش چيز را در شش جا قرار دادم؛ ولی مردم در جاي ديگر دنبال آن مي‌گردند! درحالی که هرگز آنها را در آنجا نخواهند يافت:
١- راحتی و آسایش مطلق را در بهشت قرار دادم، ولی مردم در دنيا دنبال آن مي‌گردند.
٢- ع‍زَت و شرف را در عبادت قرار دادم، ولی مردم عزّت را در پست و مقام می جويند.
٣- بی‌نيازی را در قناعت قرار دادم، ولی مردم آن را در زيادی مال و ثروت جستجو می‌كنند.
٤- رسیدن به بزرگی و مقام را در فروتنی قرار دادم، ولي مردم آن را در تكبّر و خودبرتر بينی می جویند.
٥- کسب علم را در گرسنگی و تلاش قرار دادم،
ولی مردم با شکم سیر دنبال آن ميگردند
٦- اجابت دعا را در لقمه حلال قرار دادم،
ولی مردم در طلسم و جادو به دنبال اجابت دعا مي‌گردند.

خوبی دیگران را در سنگ حک کنید تا هیچ گاه فراموش نشود...

دو دوست قدیمی در حال عبور از بیابانی بودند. در حین سفر این دو سر موضوع کوچکی بحث میکنند و کار به جایی میرسد که یکی کنترل خشم خودش را از دست میدهد و سیلی محکمی به صورت دیگری میزند. دوست دوم که از شدت ضربه و درد سیلی شوکه شده بود بدون اینکه حرفی بزند روی شنهای بیابان نوشت: "امروز بهترین دوست زندگیم سیلی محکمی به صورتم زد." آنها به راه خود ادامه دادند تا اینکه به دریاچه ای رسیدند. تصمیم گرفتند در آب کمی شنا کنند تا هم از حرارت و گرمای کویر خلاص شوند و هم اتفاق پیش آمده را فراموش کنند.

همچنانکه مشغول شنا بودند ناگهان همان دوستی که سیلی خورده بود حس کرد گرفتار باتلاق شده و گل و لای وی را به سمت پایین میکشد. شروع به داد و فریاد کرد و خلاصه دوستش وی را با هزار زحمت از آن مخمصه نجات داد. مرد که خود را از مرگ حتمی نجات یافته دید، فوری مشغول شد و روی سنگ کنار آب به زحمت حک کرد: "امروز بهترین دوست زندگیم مرا از مرگ قطعی نجات داد." دوستی که او را نجات داده بود وقتی حرارت و تلاش وی را برای حک کردن این مطلب دید با شگفتی پرسید: "وقتی به تو سیلی زدم روی شن نوشتی و حال که تو را نجات دادم روی سنگ حک میکنی؟"

مرد پاسخ داد: "وقتی دوستی تو را آزار میدهد آن را روی شن بنویس تا با وزش نسیم بخشش و عفو آرام و آهسته از قلبت پاک شود. ولی وقتی کسی در حق تو کار خوبی انجام داد، باید آنرا در سنگ حک کنی تا هیچ چیز قادر به محو کردن آن نباشد و همیشه خود را مدیون لطف وی بدانی."

بی شک باید یاد بگیریم آسیبها و رنجشها را در شن بنویسیم تا فراموش شود و خوبی و لطف دیگران را در سنگ حک کنیم تا هیچ گاه فراموش نشود...

منابع:
مبادی اخلاق در قرآن صفحه ۷۹ و ۸۰
مستدرك الوسائل،ج۱۲ ص۱۷۳ باب ۱۰۱

%MCEPASTEBIN%

شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.

bultannews@gmail.com

انتشار یافته: ۲۲
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۹/۰۶/۲۵ - ۱۱:۳۶
0
0
سلام روز قشنگ و زيبا تون بخير
عكس حاج آقا هم قشنگ با متن خيلي جلوي قشنگي پيدا كرده
خيلي خيلي جالب بود درود بر شرافت تون
در من كه تحويل ايجاد كردين
سپاس
فقط يك نكته
ضمن زحمت تشكر از بولتن نيوز و همه همكاران تون
ببخشيد دوبار چاپ شده
البته شايد خودتون مطلع باشين
ببخشيد
خيلي متشكرم
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۹/۰۶/۲۵ - ۱۳:۱۲
0
0
سلام
خیلی زیبا بود ولی عمل کردن بهش بسیار سخت
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۹/۰۶/۲۵ - ۱۳:۲۰
0
0
سلام ببخشید مطلب امروز یه خورده سخت بود من فقط اون داستانش را خوب فهمیدم
ممنونم
شهروز بیدی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۹/۰۶/۲۵ - ۱۳:۳۲
0
0
این ۶ مورد اول خیلی به جاو زیبا بود
سپاس فراوان
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۹/۰۶/۲۵ - ۱۴:۱۴
0
0
شش نكته اخلاقی تون بسيار تكان دهنده و واقع بينانه است و من خودم كمتر به اين موارد توجه داشتم
خدا كند از اين پس توجه بيشتري كنم
سپاسگزارم
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۹/۰۶/۲۵ - ۱۴:۴۸
0
0
همه مطلب تون عالي
مخصوصا اين داستان دو دوست تون خيلي هوشمندانه و علمانه است
عزيزمي
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۹/۰۶/۲۵ - ۱۵:۰۳
0
0
موضوع گرايش فطري اخلاقي بسيار مهم و حائز اهميت است و درود كه به اين موضوع پرداختين
شناخت انسان یکی از پایه های جهان بینی هر مکتب است و ارائه یک نوع انسان شناسی خاص در توجیه و تبیین بسیاری از موضوعات یک مکتب تاثیر دارد.
فطرت اخلاقی به عنوان یکی از شاخصه های اصلی در انسان شناسی استاد مطهری نقش مهمی ایفا می کند. از نظر ایشان، انسان به لحاظ ساختار ذاتی و درونی هم واجد آگاهی های اخلاقی است و هم برخوردار از گرایش به خوبی ها و نفرت از بدی هاست. انسان این دو مولفه را به اقتضای ساختار وجودی اش داراست و دست هیچ گونه تلقین و تحمیل اجتماعی در آن راه ندارد. انسان به سبب این ساختار فطری و غیراکتسابی اش در ارتباط با دین و متون دینی از بعضی جهات از دین و آموزهای وحیانی مستقل و از جهات دیگر، وابستگی تنگاتنگ به آنها دارد. دیدگاه استاد مطهری هر چند از برخی جهات قابل تامل است، در کلیت خود دیدگاهی است که در توجیه بسیاری از موضوعات دینی راهگشاست...
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۹/۰۶/۲۵ - ۱۶:۰۲
0
0
مطلب تون جامع و كامل بود به دلم نشست
فطرت در قرآن و روایات
کلمات هم ریشه فطرت ۲۰ بار در قرآن به کار رفته‌اند که تنها در یک آیه آن از خود واژه
«فطرت» استفاده شده است:

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّینِ حَنِیفًا فِطْرَتَ اللَّـهِ الَّتِی فَطَرَ النَّاسَ عَلَیهَا لَاتَبْدِیلَ لِخَلْقِ اللَّـهِ ذَٰلِكَ الدِّینُ الْقَیمُ وَ لَـٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَایعْلَمُونَ
پس روی خود را با گرایش تمام به حق، به سوی این دین كن، با همان سرشتی كه خدا مردم را بر آن سرشته است. آفرینش خدای تغییرپذیر نیست. این است همان دین پایدار، ولی بیشتر مردم نمی‌دانند. سوره روم، آیه ۳٠

این آیه و روایات متعدد دیگر، به صراحت از وجود نوعی فطرت الهی در همه انسانها حکایت می‌کند. شهید مطهری با استفاده از آیه بالا، این آفرینش خاص را آمادگی انسانها برای پذیرش دین می‌داند به گونه‌ای که اگر انسان به حال خود رها شود راه دین را انتخاب می‌كند، مگر آن كه محیط و شرایط اجتماعی او را منحرف كند.
علامه طباطبایی نیز بر اساس آیه بالا دین را فطری و متناسب با نیازها و فطرت بشر توصیف می‌کند.

محتوای روایات
بیشتر احادیث مربوط به فطرت به اصول عقاید اسلامی همچون معرفت خدا، توحید، نبوت و امامت مربوط می‌شود و بسیاری از این احادیث در کتاب‌های معتبری همچون کافی و من لایحضره الفقیه آمده است.
بر اساس برخی از این روایات همه انسانها در بدو تولد دارای فطرت الهی هستند
فطرتی که با آن خدایش را شناخته و او را آفریننده و پروردگار آسمانها و زمین و یگانه می‌داند.
در تعدادی از روایات، شناخت پیامبر و امام نیز از مصادیق فطرت شمرده شده است.
بر اساس حدیثی از امام صادق(ع)، فطرت انسان می‌تواند با تربیت نادرست کارآیی خود را از دست داده و حتی میل به شرک در آن ایجاد شود.
فطری‌بودن معارف پیش‌گفته به این معنا نیست که انسان‌ها از همان آغاز تولد به این معارف توجه دارند.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۹/۰۶/۲۵ - ۲۱:۳۷
0
0
درود بيكران نثارتان كه راجع به اخلاق و علم اخلاق بيان فرموديد
در جامعه امروز از شما و امثال حضرتعالي
انتظار اين است كه بدين مباحث بپردازيد
علم اخلاق شاخه‌ای از علوم انسانی است که موضوع آن شناخت مصادیق ارزش‌ها و بیانگر راه‌های کسب فضائل و ترک رذائل اخلاقی است.
در فلسفه اخلاق، دربارهٔ خوب یا بد بودن یک امر دیدگاه‌های مختلفی وجود دارد. مثلاً در یک دیدگاه، تنها در صورتی یک امر خوب است که نتیجه(ها) یی دلخواه به همراه داشته باشد
(نتیجه گرایی/
پیامدگرایی/
غایت گروی)
اما دیدگاهی دیگر، بدون رد نتیجه‌های دلخواه، خوب بودن یک امر را ذاتی می‌داند (وظیفه گرایی)
مسئله اخلاق با توجه به جایگاه علمی آن در معارف دینی، همواره مورد توجه علمای دین بوده‌است. همچنین هر مکتبی داعیه دار مباحث اخلاقی هست و در این باره سخنی به میان می‌آورد چرا که اخلاق ریشه در فطرت انسان دارد و همه آن را دوست دارند.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۹/۰۶/۲۵ - ۲۲:۰۲
0
0
5 چیز را از کودکان بیاموز: در حال زندگی کن تا لذت ببری. شادی را گران نکن- با تمام وجود (از خدا) بخواه. کینه را از ذهن و زندگی دور کن. همواره در حال تلاش باش.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۹/۰۶/۲۵ - ۲۲:۱۱
0
0
مثل همیشه عالی
خدا حفظتون کنه
عالِمِ مشتی و مرد
شهروز بیدی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۹/۰۶/۲۵ - ۲۲:۲۱
0
0
دوستی مثل یک کتابه ،
چند ثانیه طول می کشه که آتیش بگیره
ولی سالها طول می کشه تا نوشته بشه . . .
سلامتی همه دوستای با معرفت که بدی ما رو روی ماسه بنویسن
و خوبی رو هم روی سنگ حک کنن
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۹/۰۶/۲۵ - ۲۲:۲۵
0
0
بي شك با اينگونه مباحث راه و روش درستي مي پيمائيد
مهدي زهرا نگهدارتون سرباز امام زمان

مهربانی باغ سبزی است که از روزنه پنجره ها باید دید

مهربانم مگذار لحظه ای روزنه پنجره ها بسته شود . . .

کاش هرگز در محبت شک نبود

تک سوار مهربانی تک نبود

کاش بر لوحی که بر جان و دل است

واژه تلخ خیانت حک نبود . .
رحمانی از مشهد مقدس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۹/۰۶/۲۵ - ۲۲:۳۳
0
0
امام علی (ع) که به گفته رسول خدا (ص) پدر معنوی امت اسلامی است، به امام حسن (ع) در مورد نیکی کردن به دیگران می‌فرماید: به دیگران نیکى کن، همانگونه که خواهى به تو نیکى کنند. آنچه از دیگران زشت مى‌دارى از خود نیز زشت بدار. آنچه از مردم به تو مى‌رسد و خشنودت مى‌سازد، سزاوار است که از تو نیز به مردم همان رسد.
ولی به نظر من به عنوان یه شاگرد که محضرتان درس پس میدهم الان در اجتماع امروز ما خیلی فضائل دیده نمیشود
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۹/۰۶/۲۵ - ۲۲:۴۶
0
0
دل گفت مرا علم لدنی هوس است
تعلیمم کن اگر تو را دسترس است
گفتم که الف، گفت دگر هیچ مگو
در خانه اگر کس است یک حرف بس است

از وجود نازنين شما روحاني جليل القدر و بولتن نيوز ممنونم
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۹/۰۶/۲۵ - ۲۳:۰۳
0
0
دریاها نماد تواضع هستند؛
در نهاد خود کوههایی فراتر از خشکی دارند،
اما هیچ گاه آن را به رخ ما نمی کشند
آدمها کاشکی مثل دریا باشند
ممنون از بولتن بابت این قسمت
و دیگر اخبارش
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۹/۰۶/۲۵ - ۲۳:۵۹
0
0
واقعا عالي بود
شب تا مهدوي
عاقبت تان ختم بخير
دعاي خير امام زمان بدرقه راه زندگيتان
ریحانه امامی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۹/۰۶/۲۶ - ۰۰:۰۲
0
0
مطلب بسیار مفیدی بود
محمد رسولی نژاد از قائم شهر
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۹/۰۶/۲۶ - ۱۱:۱۸
0
0
سلام اون شش مورد خیلی قابل تامل بود
مخصوصامورد ۶ که در مورد لقمه حلال است «امام جعفرصادق(علیه‌السلام)»:

كَسْبُ الحَرامِ یَبینُ فی ‌الذُّرِّیَّةِ.

درآمد حرام و نامشروع، اثر آن در نسل و اولاد ظاهر می‌شود. (وسائل، ج ١٢، ص ٥٣)

ان شاءالله خداوند نسل مومن و پاک قسمت ما بکند
ممنون از سایت بولتن نیوز
jalaly
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۹/۰۶/۲۶ - ۱۳:۲۴
0
0
سلام روز بخیر چقددددر زیبا بود واقعا ممنون مطالبتون فوق العاده جدید و دلنشینه خییییلی لذت میبرم . ای کاش همه مردم بتونن خوبی ها رو خوب در ذهن نگهدارن و بدی ها رو فراموش کنن که اگر این اتفاق بیفته دنیا گلستان میشه . از 6 نکته عکس گرفتم که چند وقت یه بار بخونم و فراموش نکنم که باید چه کنم و چه نکنم . با مطالب زیباتون به من که چند روز یه بار یه تلنگر یا گوش زد میکنید که باید چه کنم . واقعاااا ممنونم خدا خیرتون بده التماس دعا
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۹/۰۶/۲۶ - ۱۴:۳۳
0
0
سلام مطلب فوق عالي بود
مخصوصا داستان و رسم رفاقتش
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۹/۰۶/۲۷ - ۱۲:۲۴
0
0
مطالب تون عالي
خير ببينيد
اخلاق و ادب دو بازوي هستن كه انسان را بالا مي برند
و به همه جا مي رسانند
بداخلاقي و بي ادبي دو بازوي هستن كه انسان را به سقوط مي رسانند و زمين مي زنند
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر :
آخرین اخبار
پربازدید ها
پربحث ترین عناوین
پرطرفدارترین