کد خبر: ۶۸۲۳۰۴
تعداد نظرات: ۲۰ نظر
تاریخ انتشار: ۱۹ شهريور ۱۳۹۹ - ۱۲:۱۱
در سفینة البحار آمده است که شیطان یارانی دارد که برای وسوسه انسان ها به او یاری می رسانند. این شیاطین در هر موقعیت زمانی و مکانی...

گروه دین و اندیشه - حجه الاسلام والمسلمين عليرضا توحيدلو در یادداشتی نوشت:در سفینة البحار آمده است که شیطان یارانی دارد که برای وسوسه انسان ها به او یاری می رسانند. این شیاطین در هر موقعیت زمانی و مکانی، در خدمت ابلیس هستند تا او را به اهدافش برسانند.

به گزارش بولتن نیوز،اسامی آنان از این قرار است:

۱- ولهان؛ انسان را در طهارت و نماز وسوسه می کند و به شک می اندازد که این نماز باطل است

۲- هفاف؛ ماموریت دارد که در بیابانها و صحراها انسان را اذیت کند و برای ترسانیدن او را به وهم و خیال اندازد یا به شکل حیوانات گوناگون به نظر انسان درآید

۳- زلنبور؛ موکل بازاری هاست. لغویات و دروغ، قسم دروغ و مدح کردن متاع را نزد آنها زینت می دهد.

۴- ثبر؛ در وقتی که مصیبتی به انسان وارد می شود، صورت خراشیدن، سیلی به خود زدن، یقه و لباس پاره کردن را برای انسان پسندیده جلوه می دهد.

۵- ابیض؛ انبیا را وسوسه می کند - یا مأمور به خشم در آوردن انسان است و غضب را پیش او موجه جلوه می دهد و به وسیله آن خونها ریخته می شود.

۶- اعور؛ کارش تحریک شهوات در مردان و زنها است و آنها را به حرکت می آورد! و انسان را وادار به زنا می کند
(اعور، همان شیطانی است که برصیصای عابد را وسوسه کرد تا با دختری زنا کند.)

۷- داسم؛ همواره مراقب خانه هاست. وقتی انسان داخل خانه شد و سلام نکرد و نام خدا را بر زبان نیاورد، با او داخل خانه می شود و آن قدر وسوسه می کند تا شر و فتنه ایجاد نماید

۸- مطرش؛ کار او پراکندن اخبار دروغ یا دروغ هایی است که خود جعل کرده؛ در حالی که حقیقت ندارند.

۹- قنذر ؛ او نظارت بر زندگی افراد می کند. هر کس چهل روز در خانه خود طنبور داشته باشد؛ غیرت را از او بر می دارد، به طوری که انسان در برابر ناموس خود بی تفاوت می شود.

۱۰- دهار ؛ مأموریت او آزار مؤمنان در خواب است. به طوری که انسان خواب های وحشتناک می بیند، یا در خواب به شکل زنان نامحرم در می آید و انسان را وسوسه می کند تا او را محتلم کند.

۱۱- قبض؛ وظیفه او تخم گذاری ست. روزی سی عدد تخم می گذارد. ۱۰ عدد در مشرق و ۱۰ عدد در مغرب و ۱۰ عدد زمین، از هر تخمی عده ای از شیاطین و عفریت ها و غول ها و جن بیرون می آیند که تمام آنها دشمن انسان اند.)

۱۲- تمریح ؛ امام صادق علیه السلام فرمودند: برای ابلیس ، در گمراه ساختن افراد ، کمک کننده ای به نام (تمریح) وی در آغاز شب بین مغرب و مشرق به وسوسه کردن، وقت مردم را پر می کند.

۱۳- قزح ؛ ابن کوا از امیرالمؤمنین علیه السلام از قوس و قزح پرسید، حضرت فرمود: قوس قزح مگو؟! زیرا نام شیطان (قزح) است بلکه بگو قوس اله و قوس الرحمن

۱۴- زوال؛ مرحوم کلینی از عطیة بن المعزام روایت کرده که وی گفت: در خدمت حضرت صادق علیه السلام بودم و از مردانی که دارای مرض (ابنه) بوده و هستند یاد کردم. حضرت فرمود: (زوال) پسر ابلیس با آنها مشارکت می کند ایشان مبتلا به آن مرض می شوند.

۱۵- لاقیس؛ او یکی از دختران شیطان و کارش وادار کردن زنان به هم جنس بازی است او مساحقه را به زنان قوم لوط یاد داد.

۱۶- متکون؛ شکل خود را تغییر می دهد و خود را به صورت بزرگ و کوچک در می آورد و مردم را گول می زند و این وسیله آنان را وادار به گناه می کند.

۱۷- مذهب؛ خود را به صورت های مختلف در می آورد، مگر به صورت پیغمبر و یا وصی او. مردم را با هر وسیله که بتواند گمراه می کند.

۱۸- خنزب؛ بین نمازگزار و نمازش حایل می شود؛ یعنی توجه قلب را از وی برطرف می کند. در خبر است که: عثمان بن ابی العاص بن بشر در خدمت حضرت رسول صلی الله علیه و آله وسلم عرض کرد: شیطان بین نماز و قرائت من حایل می شود. یعنی حضور قلب را از من می گیرد. حضرت جواب داد: نامش شیطان (خنزب) است. پس هر زمان از او ترسیدی به خدا پناه ببر .

۱۹- مقلاص؛ موکل قمار است. قمار بازها همه به دستور او رفتار می کنند. به وسیله قمار و برد و باخت اختلاف و دشمنی در میان آنان به وجود می آورد.

۲۰- طرطبه؛ از دختران آن ملعون می باشد. کار او وادار کردن زنان به زنا است و هم جنس بازی را هم به آنان تلقین می کند.


پیامبر اکرم(ص) در خانه اُمّ سلمه نشسته بودند.کسی از همسر ایشان اجازه ورود خواست. رسول اکرم(ص) فرمودند: ابلیس است، در را به روی او نبندید نمی خواهم راهش ندهید. در را باز کنید و بگذارید بیاید.

وقتی ابلیس رو به روی پیامبر (ص) نشست، گفت من به اختیار خودم به اینجا نیامده ام، دو فرشته از جانب خداوند من را مأمور کردند تا جلسه ای با تو داشته باشم. رسول اکرم(ص) فرمودند: من سؤالاتی دارم که تو باید به آنها جواب بدهی.

پیامبر مهربانی(ص) از شیطان پرسیدند: در این دنیا با چه کسی دشمن هستی؟

با تو! نسبت به شما دشمنی بسیار دارم.
حضرت رسول (ص) پرسیدند: چرا؟

شیطان پاسخ داد: تو با این قدرت معنوی، مردم را هدایت می کنی و به آنها وعده قطعی می دهی که آنها را در قیامت نیز شفاعت خواهی کرد. تو مانع و مخل کار من هستی و زحمت مرا به باد می دهی.

پیامبر رحمت (ص) از شیطان پرسیدند: آیا با کس دیگری هم دشمن هستی، شیطان گفت: من با یاران و دوستان تو هم دشمن هستم.
آنها وقتی گناه می کنند. عاشق توبه هستند و از عذاب الهی دلهره دارند و به پدر و مادرشان احترام می گذارند. همچنین دشمن عالمی هستم که به علمش عمل می کند و دشمن کسی هستم که از کار خیر روگردان نیست.

پیامبر اکرم(ص) از شیطان پرسیدند: نظرت درباره علی بن ابیطالب(ع)، وصی من چیست

شیطان پاسخ داد یا رسول الله(ص) امکان دستیابی به علی(ع) وجود ندارد. این آدم از نظر ما دست نیافتنی است؛ چون به پروردگار عالمیان متصل است و ما نمی توانیم به او برسیم و من راضی هستم که او کاری با من نداشته باشد چرا که من طاقت یک لحظه دیدار او را ندارم چون نور الهی علی(ع) آنقدر قوی است که ما را دفع می کند.

رسول خدا (ص)فرمودند:
شیطان! رفقای تو در این دنیا چه کسانی هستند؟ شیطان گفت:کسانی که پشت سر مردم غیبت می کنند و پایبند به نماز نیستند.

رسول مهربانی(ص)فرمودند: همنشینان تو چه کسانی هستند؟ شیطان گفت: شرابخواران و همچنین تمام زناکاران در آغوش من هستند.

پیامبر اکرم(ص) پرسیدند: وکیلان تو چه کسانی هستند؟ شیطان گفت: وکیلان من کم فروشان، و خزانه داران من کسانی هستند که خمس و زکات خود را پرداخت نمی کنند

پیامبر اکرم (ص) در ادامه پرسیدند:
شیطان! سرور و شادی تو در چیست؟ شیطان پاسخ داد در این است که مردم قسم دروغ می خورند. حضرت فرمود؛ چشم تو را چه چیزی کور می کند؟ شیطان گفت کمکی که به مستمند در تنهایی می شود.

پیامبر رحمت (ص) فرمود؛ گوش تو را چه چیزی کر
می کند؟

شیطان گفت وقتی امت تو دستانشان را به سوی پروردگار بلند کرده و یا الله و یا رب می گویند...

پیامبر اکرم (ص) از شیطان پرسیدند: مسجد تو کجاست؟ شیطان گفت بازارهایی که پر از غش و تقلب در اموال باشد.

پیامبر خدا(ص) فرمود؛
ای شیطان با چه کسی هم غذا هستی؟

شیطان گفت: زنان و مردانی که بر سر سفره، نام خدا را نمی برند.

رسول خدا(ص) فرمود: چه کسی پیش تو عزیز است؟

شیطان گفت: کسی که دائم غرق در معصیت است و معصیت را برای لحظه ای تعطیل و رها نمی کند.

حضرت محمد(ص) از شیطان پرسیدند: آیا تو مؤذنی هم داری؟

شیطان گفت: کارگردانان و مطربان شبانه، مؤذن من هستند. حضرت فرمود؛ شکار تو چیست شیطان گفت: مردان چشم چران.

پیامبر خدا(ص) پرسید؛ چه کسی را بیشتر از همه دوست داری؟ شیطان گفت: کسی که با اخلاق و زبانش آرامش یک جامعه و خانواده را برهم می ریزد

پیامبر(ص) فرمود: شیطان از چه کسی رضایت کامل داری؟ شیطان گفت: از زنانی که با روی و موی باز با لباس و پوشش خود جلب توجه کرده، با آرایش بیرون آمده و دین مردم را غارت می کنند.

منابع؛
سفینة البحار، ج۱، ص ۹۹ و ۱۰۰
کتاب انوار المجالس به نقل از کتاب سراج القلوب

شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.

bultannews@gmail.com

انتشار یافته: ۲۰
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۷
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۹/۰۶/۱۹ - ۱۳:۱۹
0
0
خیلی جالب واقعا این همه راجع به شیاطین نمیدونستم
ما همیشه فکر میکردیم شیطان یکی ولی الان میبینم یاران زیادی دارد
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۹/۰۶/۱۹ - ۱۳:۲۶
0
0
سلام
واقعا زیبا بود
خیلی خوب است که شما همیشه مطالب جدید می گذارید
از شما و سایت بولتن نیوز تشکر می‌کنم
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۹/۰۶/۱۹ - ۱۴:۰۱
0
0
چقدر ترسناک من واقعا نمیدونستم
خدا به فریادمان برسد
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۹/۰۶/۱۹ - ۱۴:۲۷
0
0
دقیقا خودشه با چهره و سخن فریبنده بدون عمل
رحمانی از مشهد مقدس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۹/۰۶/۱۹ - ۱۴:۴۸
0
0
اطلاعات خوبی بود
و کمی آدم رو بفکر فرو میبره
وقتی میگن شیطان از هر روزنه ای ورود میکنه
واقعا درسته
الله اکبر
خدا عاقبتمون رو ختم به خیر کنه
کاشفیان
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۹/۰۶/۱۹ - ۱۵:۱۴
0
0
واقعا زیبا بود
خدا اجرتان دهد
کریم کاشی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۹/۰۶/۱۹ - ۱۹:۲۴
0
0
خیلی مطلب خوبی بود الهی عاقبت به خیر شوید
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۹/۰۶/۱۹ - ۲۱:۱۰
0
0
واقعا شیطان از راهی وارد میشود
من بعضی وقتها واقعا وجود شیطان را احساس میکنم
کاشفیان
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۹/۰۶/۱۹ - ۲۱:۱۱
0
0
واقعا زیبا بود
خدا اجرتان دهد
سارا
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۹/۰۶/۱۹ - ۲۱:۳۹
0
0
بولتن عالی هستی ممنون که هستی
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۹/۰۶/۱۹ - ۲۱:۴۰
0
0
حاج آقا یکی از یاران شیطان هم بعضی از این زنها هستند
که تا جیب ما رو خالی نکنن ول نمیکنن
البته شوخی کردم
نوش جونتون
سیروانی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۹/۰۶/۱۹ - ۲۲:۱۶
0
0
سلام
خیلی لذت بردم
واقعا مطالب جدید و تازه شما آدم رو به وجد میاره
عالی
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۹/۰۶/۱۹ - ۲۲:۵۵
0
0
طبیعی است كه شیطان به عنوان دشمن آشكار انسان
نمی خواهد اجازه دهد انسان به سعادت برسد و این دشمن غدار در مواقعی كه انسان رو به سوی خدا دارد ، بیشتر برای ممانعت تلاش می كند و از این رو در چنین
مواقعی پناه بردن از او به خدا لازم تر است :

َفِإذا َقَرأْ َتالُْقْرآَن َفاْسَتِعْذِبالل َِّه ِمَنال َّشْيطاِنال َّرجيم
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۹/۰۶/۲۰ - ۰۰:۳۰
0
0
سلام شبتان سرشار از نور اهل بیت
ممنون از مطلب بالا
من بر اساس تجربه ای که در طول سالهای زندگیم
آموختم و عمل کردم
هر وقت احساس خوبی نداشتم و یا حسی بهم میگفت شیطان در منزلم رخنه کرده
سوره جن و چهار قول را میخوانم انگار آب روی آتش میشه
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۹/۰۶/۲۰ - ۰۱:۰۶
0
0
وقتی یاران شیطان رو خوندم
به نوعی احساس کردم در جامعه ما چقدر یارانش زیاد است
این از وضع حجاب
اون از وضع بازار
اون از وضع دروغ و افترا و اختلاس بعضی از مسئولین
و خیلی دیگر
یا صاحب الزمان
به رس به فریاد ما
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۹/۰۶/۲۰ - ۰۱:۱۶
0
0
از همه جالب ترش برام مورد ۱۲ بود
فکر نمیکردم که یه همچین شیاطینی وجود داشته باشه
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۹/۰۶/۲۰ - ۱۶:۲۸
0
0
ممنونم از روشنگری که راجع به راه و رسم زندگی می کنید
و من و خانواده ام با خواندن موضوعاتی که هر روز از ناحیه شما مطرح می شود در بولتن نیوز می خوانیدم و دنبال می کنیم
خداوند به شما و بولتن نیوز و همه کسانی که شما را یاری می کنند و شبکه سایت بولتن نیوز را عزت بدهد
امام زمان (عج) نگهدارتون
من شنیدم شیطان از امام سجاد ناامید نبود که فریبش بدهد
خدا مراقب من و امثال من باشد
که در دامش نیفتیم
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۹/۰۶/۲۰ - ۲۲:۱۱
0
0
خیلی چیزهای خوبی ازتون یاد گرفتم و میگیرم
از مسولین بولتن نیوز واقعا ممنونم
با این که کارشناسی ارشد معارف می خوندم
راجع به شیطان و یارانش و سوال و جواب های رسول خدا از شیطان اطلاعاتی نداشتم خیلی ممنون
حلال کنید برداشت می کنم از این مطالب تون به عنوان یک مقاله در دانشگاه استفاده می کنم (حالا که کلاس ها در فضای مجازی است) راضی باشید
خیلی شرمنده ام
پایدار باشید
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۹/۰۶/۲۱ - ۰۸:۵۶
0
0
امام صادق عليه السّلام فرمودند:

شيطان (به يارانش) گفت:

از راه سه چيز بر بني آدم غلبه مي کنم و در اين صورت باکي ندارم که او چه اعمال (نيکي) انجام مي دهد
زيرا اعمال نيک وي در نزد خدا پذيرفته نمي شود.
و آن سه عبارتند از:

هنگامي که «عمل» خود را بيش از واقع آن ارزيابي کند

و گناهان خود را فراموش کند

و داراي عجب و خودپسندي باشد.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۹/۰۶/۲۳ - ۲۲:۱۷
0
0
پس بیخود نبود در زمان قدیم میگفتند کاسبها در بازار باید درس مکاسب را میخوندندبعد کاسب میشدن
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر :
آخرین اخبار
پربازدید ها
پربحث ترین عناوین
پرطرفدارترین