کد خبر: ۶۱۰۱۵۱
تعداد نظرات: ۲ نظر
تاریخ انتشار: ۰۷ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۶:۴۱
برای آنها که آرزوی اروپایی شدن دارند
جمهوری اسلامی ایران، پیش از استقرار خود متهم شده بود. به اینکه اگر مسقر شود، زنان در آن جایگاهی نخواهند داشت....

گروه اجتماعی: جمهوری اسلامی ایران، پیش از استقرار خود متهم شده بود. به اینکه اگر مسقر شود، زنان در آن جایگاهی نخواهند داشت. کسانی این اتهام را وارد می کردند که عمدتا در جهان غرب ریشه داشتند و جامعه خود را عین آزادگی زن تلقی می کردند. این اتهام بعد از پیروزی انقلاب اسلامی هم ادامه پیدا کرد و حتی تشدید شد.

این گزارش را با همسر و فرزندان تان نخوانید

به گزارش بولتن نیوز، حالا که چهل سال از استقرار نظام جمهوری اسلامی گذشته، بد نیست به سال های اخیر همین اتهام زنندگان و کارنامه شان در حوزه بانوان نگاه کنیم. به نظر ممی رسد خواندن این کارنامه که همه از زبان خودشان است ما را از هر تحلیلی بی نیاز خواهد کرد. فقط لطفا این گزارش را با خانواده تان نخوانید. خصوصا بخش امریکا را.

  1. فرانسه:

آمارها نشان می دهد که شکایت های تجاوز به عنف تقریبا 17 درصد افزایش یافته است، در حالی که شکایت های مربوط به اعمال خشونت تقریبا 20 درصد افزایش یافته است. این گزارش ها بر اساس پیشینه «آگاهی جمعی از خشونت علیه زنان متولد شده از امور هاروی وینشتاین ... و جنبش MeToo که به دنبال آن بودند» مطرح شد.

Rape complaints increased almost 17 percent while sexual assault complaints jumped by around 20 percent, the statistics showed  .The figures came against a background of "collective awareness of violence towards women born out of the (Harvey) Weinstein affair... and the MeToo movement that followed", a report by the ministry's statistical service said.

https://www.france24.com/en/20190201-france-sexual-assault-rape-metoo-weinstein-2018

 

  1. انگلستان:

در سال تا پایان مارس 2017، بررسی جرائم انگلستان و ولز (CSEW) تخمین زده شده است:

از سن 16 سالگی، 20 درصد از زنان و 4 درصد مردان در معرض نوعی از تجاوز جنسی بوده اند که معادل 3.4 میلیون زن و 631000 قربانی.

3.1 درصد از زنان (510،000) و 0.8 درصد از مردان (138،000) در سنین 16 تا 59 ساله در سال گذشته مجروحان جنسی را تجربه کرده بودند.

در ماه ژانویه 2013، یک مرور کلی از تخطی های جنسی در انگلستان و ولز ، اولین بولتن رسمی آمار رسمی مربوط به خشونت جنسی منتشر شده توسط وزارت دادگستری، دفتر ملی آمار (ONS) و اداره خانه، نشان داد:

تقریبا 85،000 زن و 12،000 مرد (در سن 16 تا 59 سالگی) تجاوز جنسی، تجاوز جنسی و یا تجاوز به جنسی توسط نفوذ در انگلستان و ولز هر سال تجربه می کنند؛ این تقریبا 11 مورد از جدی ترین جنایات جنسی (از بزرگسالان به تنهایی) هر ساعت است.

فقط حدود 15 درصد از کسانی که خشونت جنسی را تجربه می کنند به پلیس گزارش می دهند.

تقریبا 90٪ از کسانی که مورد تجاوز جنسی قرار می گیرند، از مرتکبین قبل از جرم شناخته شده اند.

31٪ از زنان جوان در سن 18 تا 24 سال گزارش کرده اند که سوء استفاده جنسی از دوران کودکی را تجربه کرده اند. (NSPCC، 2011)

اکثر زنان در انگلستان دسترسی به مرکز بحران تجاوز (Map of Gaps، 2007) ندارند.

یک سوم از مردم معتقدند که زنان فریبنده بخشی از قاچاق مواد مخدر هستند. (عفو عمومی، 2005)

میزان محکومیت تجاوز به مراتب پایین تر از سایر جرایم است و تنها 5.7٪ از پرونده های مورد تجاوز جنسی به محکومیت مجرم شناخته می شود. (کلی، لوت و رجان، شکاف یا فساد در موارد گزارش شده در مورد تجاوز جنسی ، 2005)

In the year to the end of March 2017, the Crime Survey for England and Wales (CSEW) estimated:

20% of women and 4% of men have experienced some type of sexual assault since the age of 16, equivalent to 3.4 million female and 631,000 male victims

3.1% of women (510,000) and 0.8% of men (138,000) aged 16 to 59 had experienced a sexual assault in the last year.

In January 2013, An Overview of Sexual Offending in England and Wales, the first ever joint official statistics bulletin on sexual violence released by the Ministry of Justice (MoJ), Office for National Statistics (ONS) and Home Office, revealed:

Approximately 85,000 women and 12,000 men (aged 16 - 59) experience rape, attempted rape or sexual assault by penetration in England and Wales alone every year; that's roughly 11 of the most serious sexual offences (of adults alone) every hour.

Only around 15% of those who experience sexual violence report to the police

Approximately 90% of those who are raped know the perpetrator prior to the offence

31% of young women aged 18-24 report having experienced sexual abuse in childhood (NSPCC, 2011)

Most women in the UK do not have access to a Rape Crisis Centre (Map of Gaps, 2007)

A third of people believe women who flirt are partially responsible for being raped (Amnesty, 2005)

Conviction rates for rape are far lower than other crimes, with only 5.7% of reported rape cases ending in a conviction for the perpetrator. (Kelly, Lovett and Regan, A gap or a chasm? Attrition in reported rape cases, 2005)

https://rapecrisis.org.uk/get-informed/about-sexual-violence/statistics-sexual-violence/

 

  1. آلمان:

جرایم جنسی شامل همه جرائم علیه خودکشی جنسی است. در سال 2017، 11828 مورد تجاوز و تجاوز به جنسیت توسط پلیس ثبت شده است . تعداد کودکان در آلمان که قربانی سوء استفاده جنسی شده اند، توسط BKA تخمین زده می شود تا 13،539 در 2017 باشد. البته این تعداد تنها نشان دهنده جرائم متعهد شده توسط BKA است، می توان فرض کرد که تعداد پرونده های گزارش نشده به طور قابل توجهی بالاتر است. اکثریت قریب به اتفاق قربانیان جرایم جنسی ، 18 سال یا بیشتر است.

Unter Sexualdelikte fallen alle Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung. Im Jahr 2017 wurden 11.282 Fälle von Vergewaltigung und sexueller Nötigung polizeilich erfasst. Die Anzahl der Kinder in Deutschland, die Opfer von sexuellem Missbrauch wurden, wird vom BKA für das Jahr 2017 mit 13.539 angegeben. Natürlich bildet diese Anzahl lediglich die vom BKA erfassten Missbrauchs-Straftaten ab, es ist davon auszugehen, dass die Dunkelziffer deutlich höher liegt. Der überwiegende Anteil der Opfer von Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung ist 18 Jahre und älter. Mehr Informationen zum Thema sind im Statista-Dossier Sexualdelikte in Deutschland gebündelt.

https://de.statista.com/themen/800/sexual-und-drogendelikte/

 

  1. سوییس:

شاخه زنان حزب سیاسی سوئیس یک طرح پنج گانه، شامل کمپین اطلاعاتی "بدون هیچ گونه"، به دنبال دو حمله جدی اخیر به زنان، پیشنهاد کرده است.

در یکی از حملات علیه گروهی از پنج زن در خارج از یک باشگاه شبانه ژنو، یک زن در یک کاما قرار گرفت. مارتین Docour، رئیس دفتر شاخه زنان حزب سوسیال دموکرات چپگرا، دومین حزب سوئیس، گفت که خشونت این حادثه تکان دهنده است. به همین دلیل اقدامات لازم است. وی گفت که خشونت هنوز در واقعیت روزمره در سوئیس در سال 2018 ادامه دارد.

"و یک همبستگی وجود دارد: این پس زمینه اجتماعی یا مبدأ نیست، جنس [مرتکب] است. و این مرد است، " Docourt در یک کنفرانس مطبوعاتی در برن در روز جمعه لینک خارجی گفت .

او و همکارانش با این حال اشاره کردند که این امر به همه مردان، نه فقط کسانی که دارای پس زمینه مهاجرت هستند، تحت تاثیر قرار گرفته است. در رسانه ها، منافع مردان درگیر در حمله ژنو وجود دارد. روز سه شنبه دفتر دادستان کل ژنو تأیید کرد که آنها به عنوان شهروندان فرانسوی شناخته شده اند و تحقیقات به مقامات دادگستری فرانسه داده شده است.

چهار اقدام دیگر ذکر شده افزایش مشاوره در دسترس زنان، ارتقاء پناهگاه های زنان و تضمین اجرای معیارهای برابری است. در بیانیه ای گفت که علاوه بر این، یک مرکز نظارت مستقل اطلاعات و آمار مربوط به خشونت علیه زنان را جمع آوری می کند که گامی مهم در پیشگیری از خشونت است.

این طرح پس از آنکه پنج زن در سن 22 تا 33 سالگی پس از یک شب در 8 اوت، توسط گروهی از مردان مورد حمله قرار گرفتند، دو زن از آسیب های شدید سر صرع رنج می بردند و یکی از آنها در یک کما رخ داد. به گزارش روز جمعه، این دومین روز از کما خارج شد.

در همان هفته، یک مادر دو نفر توسط گروهی از مردان در راه خانه اش در زوریخ مورد آزار قرار گرفته بود. پس از پاسخ به او، او مورد حمله قرار گرفت و به درمان بیمارستان نیاز داشت.

یکشنبه پس از حادثه بیش از 500 نفر در سراسر سوئیس علیه خشونت علیه زنان ظاهر شدند. یک روز پس از حمله ژنو 100 تن به اعتراض در ژنو رسیدند.

به طور کلی، آمار نشان دهنده لینک خارجی است که تعداد جرایم خشونت آمیز ثبت شده در سوئیس باقی می ماند. مثلا؛ در سال 2016 تقریبا 43،000 مورد از همه جرایم خشونت آمیز گزارش شده بود؛ در سال 2017 فقط 42000 نفر بود.

کارشناسان می گویند حملات مانند کسانی که در زوریخ و ژنو هستند هنوز در سوئیس نسبتا نادر است.

"ما احساس نمی کنیم که پرونده ها در طول سال ها افزایش یافته است. همیشه به سمت بالا و پایین حرکت می کند، با حوادث جدی جدایی مانند آنهایی که در زوریخ و ژنو وجود دارد. این افراد توجه زیادی به رسانه ها می کنند و به طور عمومی تبدیل می شوند. "کورینا المر، رئیس مرکز مشاوره زنان خشونت جنسی در زوریخ، به شبکه خارجی SRF خارجی سوئیس، گفت:

Josef Sachs ، یک روانپزشک قانونی که سالها در زمینه خشونت و جنایت کار کرده است، موافق است. اما او گفت که مسئله باید جدی گرفته شود.

"بسیاری از این نوع جنایات خشونت آمیز برای گزارش به پلیس است. Sach به SRF توضیح داده است. اینها سوء استفاده کلامی، غم انگیز، بلکه تهدید و اجبار است.

هیچ آماری برای این نوع جنایات وجود ندارد، زیرا همه به پلیس نمی روند، اما ساچ فکر می کند تعداد زیادی از پرونده های گزارش نشده وجود دارد. بسیاری از آنها در تابستان اتفاق می افتند، زمانی که افراد زیادی هستند و رویدادهای بزرگ مانند کنسرت ها وجود دارد.

The women’s branch of a Swiss political party has suggested a five-point plan, including a “no means no” information campaign, following two recent serious attacks on women.

In one of the attacks against a group of five women outside a Geneva nightclub, one woman ended up in a coma. The brutality of this incident is shocking, said Martine Docourt, the co-president of the women’s branch of the leftwing Social Democratic Party, which is Switzerland’s second largest party. This is why measures are needed. Violence is still a daily reality in Switzerland in 2018, she said.

“And there is one consistency: it’s not the social background, or origin, it’s the sex [of the perpetrator]. And that’s male,” Docourt said at a press conference in Bern on Fridayexternal link.

She and her colleagues however pointed out that this affected all men, not just those with a migration background. There has been speculation in the media over the origin of the men involved in the Geneva attack. On Tuesday, the Office of the Geneva Attorney General confirmed that they have been identified as French citizens and that the investigation has been handed over to the French justice authorities.

The four other measures mentioned were increasing the advice available to women, boosting women’s shelters and ensuring that equality measures are implemented. In addition, an independent observation centre would gather information and statistics on violence against women, which would be an important step in violence prevention, a statement said.

The attacks

The plan comes after five women aged 22-33 were attacked by a group of men after a night out on August 8. Two of the women suffered serious head injuries, and one ended up in a coma; the latter reportedly came out of the coma on Thursday evening.

In the same week, a mother of two was verbally abused by a group of men on her way home in Zurich. After answering back, she was attacked and needed hospital treatment.

The Sunday after the incidents more than 500 people demonstrated across Switzerland against violence against women. 100 people gathered to protest in Geneva a day after the Geneva attack.

Experts’ view

Overall, statistics showexternal link that the number of recorded violent crimes remains stable in Switzerland. For example; in 2016 there were almost 43,000 cases of reported violent crime of all kinds; in 2017 it was just under 42,000.

Experts say that attacks like those in Zurich and Geneva are still relatively rare in Switzerland.

“We don’t feel that cases have been on the rise over the years. There are always ups and down, with isolated serious incidents like the ones in Zurich and Geneva. These get a lot of media attention and become public,” Corina Elmer, head of the Women’s Advice Centre for Sexual Violenceexternal link in Zurich told Swiss public television SRFexternal link.

Josef Sachsexternal link, a forensic psychiatrist who has worked for many years in the fields of violence and crime, agrees. But he said that the issue should be taken seriously.

“Most of these types of violent crimes are under the threshold for being reported to the police. These are verbal abuse, groping but also threats and coercion,” Sach explained to SRF.

There a no statistics for these kinds of crimes, as not everyone goes to the police, but Sachs thinks there is a large number of unreported cases. Many take place in summer, when people are out a lot and there are big events like concerts.

https://www.swissinfo.ch/eng/after-two-attacks_party-calls-for-more-action-over-sexual-violence--/44332354

 

  1. امریکا

یکی از پنج زن و یک نفر در 71 مرد، در برخی موارد در زندگیشان تجاوز می شود

در ایالات متحده، یکی از سه زن و یکی از شش مرد، نوعی از خشونت جنسی را در طول زندگی خود تجربه کردند

51.1 درصد از قربانیان تجاوز جنسی زن گزارش شده توسط همسر صمیمی مورد تجاوز قرار گرفته و با یک آشنایی ( 40.8 درصد )

52.4 درصد از قربانیان گزارش شده توسط یک آشنایی مورد تجاوز قرار گرفته و یک نفر غریبه 15.1 درصد تجاوز شده است.

تقریبا نیمی از (49.5 درصد) زنان چند نژادی و بیش از 45 درصد از زنان بومی آمریکایی هندی / آلاسکا در طول عمر خود به گونه ای از خشونت جنسی ارتباطی

91٪ از قربانیان تجاوز و تجاوز به جنسیت زن هستند و 9٪ آنها مرد

در هشت مورد از 10 مورد تجاوز به عنف، قربانی متوجه عاملین

هشت درصد تجاوزها زمانی رخ میدهد که قربانی در محل کار باشد

هزینه طول عمر تجاوز در هر قربانی 122،461 دلار

هر ساله تجاوز به عنف بیشتر از هر جرم دیگری (127 میلیارد دلار) هزینه می شود و پس از آن، حملات (93 میلیارد دلار)، قتل (71 میلیارد دلار) و رانندگی مست، از جمله تلفات (61 میلیارد دلار )

81٪ از زنان و 35٪ مردان در معرض تاثیرات کوتاه مدت یا بلند مدت مانند اختلال استرس پس از ضربه (PTSD) هستند

مراقبت های بهداشتی برای زنان مورد سوء استفاده جنسی به عنوان کودکان به میزان 16٪ و برای زنان که به لحاظ جسمی و جنسی به عنوان کودکان مورد آزار جنسی قرار گرفته اند 36٪

یکی از چهار دختر و یک تا شش پسران قبل از اینکه 18 ساله شوند، مورد سوء استفاده جنسی قرار می گیرند

30٪ از زنان بین سن 11 تا 17 سالگی در زمان اولین تجاوز جنسی خود را

12.3 درصد از زنان در زمان اولین تجاوز جنسی خود به سن 10 سالگی و یا جوانتر

27.8٪ از مردان سن 10 سالگی یا بیشتر در زمان نخستین تجاوز جنسی مجازات شدند

بیش از یک سوم زنانی که گزارش می دهند قبل از سن 18 سالگی مورد تجاوز قرار می گیرند نیز به عنوان یک فرد بزرگسال مورد تجاوز قرار می گیرند

96٪ از افرادی که از سوء استفاده جنسی از کودکان استفاده می کنند، مرد هستند، و 76.8٪ از افرادی که از سوءاستفاده جنسی استفاده می کنند، بزرگسالان هستند

34٪ از افرادی که از یک کودک سوءاستفاده می کنند، اعضای خانواده فرزند هستند.

برآورد شده است که در حال حاضر 325000 کودک در معرض خطر برای تبدیل شدن به قربانیان استثمار جنسی تجاری تجاری

متوسط ​​سن که ابتدا دختران به فحشا تبدیل به قربانیان فحشا می شود، 12-14 ساله است و میانگین سن ابتدایی که پسران به فحشا تبدیل می شوند، 11-13 سال

فقط 12٪ از موارد سوء استفاده جنسی از کودکان همیشه به مقامات گزارش شده است

Sexual Assault in the United States

One in five women and one in 71 men will be raped at some point in their lives (a)

In the U.S., one in three women and one in six men experienced some form of contact sexual violence in their lifetime (o)

51.1% of female victims of rape reported being raped by an intimate partner and 40.8% by an acquaintance (a)

52.4% of male victims report being raped by an acquaintance and 15.1% by a stranger (a)

Almost half (49.5%) of multiracial women and over 45% of American Indian/Alaska Native women were subjected to some form of contact sexual violence in their lifetime (o)

91% of victims of rape and sexual assault are female, and nine percent are male (m)

In eight out of 10 cases of rape, the victim knew the perpetrator (j)

Eight percent of rapes occur while the victim is at work (c)

Cost & Impact of Sexual Assault

The lifetime cost of rape per victim is $122,461 (n)

Annually, rape costs the U.S. more than any other crime ($127 billion), followed by assault ($93 billion), murder ($71 billion), and drunk driving, including fatalities ($61 billion) (j)

81% of women and 35% of men report significant short- or long-term impacts such as Post-Traumatic Stress Disorder (PTSD) (a)

Health care is 16% higher for women who were sexually abused as children and 36% higher for women who were physically and sexually abused as children (k)

Child Sexual Abuse

One in four girls and one in six boys will be sexually abused before they turn 18 years old (d)

30% of women were between the ages of 11 and 17 at the time of their first completed rape (a)

12.3% of women were age 10 or younger at the time of their first completed rape victimization (a)

27.8% of men were age 10 or younger at the time of their first completed rape victimization (a)

More than one third of women who report being raped before age 18 also experience rape as an adult (a)

96% of people who sexually abuse children are male, and 76.8% of people who sexually abuse children are adults (l)

34% of people who sexually abuse a child are family members of the child (l)

It is estimated that 325,000 children per year are currently at risk of becoming victims of commercial child sexual exploitation (k)

The average age at which girls first become victims of prostitution is 12-14 years old, and the average age at which boys first become victims of prostitution is 11-13 years old (k)

Only 12% of child sexual abuse is ever reported to the authorities (f)

Campus Sexual Assault

20% - 25% of college women and 15% of college men are victims of forced sex during their time in college (b)

A 2002 study revealed that 63.3% of men at one university who self-reported acts qualifying as rape or attempted rape admitted to committing repeat rapes (h)

More than 90% of sexual assault victims on college campuses do not report the assault (b)

27% of college women have experienced some form of unwanted sexual contact (e)

Nearly two thirds of college students experience sexual harassment (p)

https://www.nsvrc.org/statistics

انتهای پیام/#

شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.

bultannews@gmail.com

انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۱
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۸/۰۳/۰۸ - ۱۱:۱۹
0
0
ترجمه گوگلی بسیار تاشیانه ای دارید
ناشناس
|
Germany
|
۱۳۹۸/۰۳/۰۸ - ۱۳:۵۵
0
0
زنها تو جمهوری اسلامی دارن پادشاهی میکنن!هم حقوق اسلامی رو گرفتن هم حقوق و امتیازهای غربی رو دیگه چی از این بهتر براشون متصوره؟!
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر :
آخرین اخبار
پربازدید ها
پربحث ترین عناوین
پرطرفدارترین