جشواره بزرگ والکس
کد خبر: ۴۲۶۷۲۳
تعداد نظرات: ۱۰ نظر
تاریخ انتشار: ۲۷ آذر ۱۳۹۵ - ۱۸:۲۵
نهادهای ناظر و مجلس دلایل و حجم خسارات وارده به کشور را مطالبه نمایند
بعد از بر کناری کرباسیان در سال 1384، در سال 1385 مجلس شورای اسلامی متوجه این اقدام سلیقه ای شد و نظر به اینکه طی آن سالها مسئله خروج از طریق پیش بود ارزش، بانک مرکزی و دولت را متوجه این خسارت نموده و تحقیق و تفحص از گمرک را در دستور کار خود قرار داده و پس از یک سال تحقیق و تفحص
گروه اقتصادی: در دو دوره ریاست مسعود کرباسیان در گمرک ایران، ایشان بعد از هر انتصاب، دوایر ارزش گمرک را که کنترل کننده بیش بود یا گران نمایی کالا و خروج ارز از کشور است را منحل کرده و یا در واحد های دیگر که به این موضوع تخصصی اشراف ندارند ادغام نموده کهحذف و ادغام دوایر ارزش گمرک منجر به خروج بی ضابطه میلیارد ها دلار از کشور شده است منجر به خسارتهای هنگفت به درآمدهای عمومی کشور شده است و نهادهای ناظر و مجلس باید نسبت به این مسئله ورود کنند.
همانطور که میدانید بموجب قانون اولین و مهمترین وظیفه گمرک وصول حقوق گمرکی و سایر مطالبات قانونی دولت است و این مهم از روی ارزش کالا تعیین میشود و بهمین دلیل تعیین ارزش صحیح کالا از اهمیت و حساسیت بسزائی برخوردار است و از حوزه های چالش برانگیز در وظایف اجرایی سازمان گمرک محسوب میشود.
به گزارش بولتن نیوز، این مهم در ماده 7 قانون امر گمرکی بر آن تصریح شد که مقرر میدارد (ارزش کالاهای ورودی در گمرک در همه موارد از روی سیاهه خرید و با سایر اسناد تسلیمی صاحب کالا تعیین میشود و هر گاه ارزش مندرج در اسناد تسلیمی صاحب کالا به استناد و دلایل و مستندات قابل قبول مورد پذیرش گمرک نباشد ارزش کالا بر اساس روشهای دیگری که در قانون پیشبینی شده نسبت به تعیین ارزش گمرکی جهت اخذ حقوق ورودی اقدام میگردد و این مهم در گمرکات اجرائی توسط دو ایر ارزش گمرکات تعین و در صورت بروز اختلاف موضوع در دفتر ارزش گمرک ایران رسیدگی می شود و نظر به اینکه بعد از وقوع انقلاب اسلامی مسئله خروج ارز بسیار حائز اهمیت بوده موضوع بیش بود ارزش یا گران نمائی در ارزش مندرج در اسناد تسلیمی صاحب کالا همواره مدنظر گمرکات بوده است.
متاسفانه در سال 1380 بعد از انتصاب آقای دکتر مسعود کرباسیان  بر ریاست کل گمرک بلافاصله ایشان بر اساس سلیقه شخصی و بدون اخذ نظریه کارشناسی نسبت به انحلال داویر ارزش گمرکات اقدام و از این رهگذر طی 4 سال ریاست ایشان بر  گمرک خسارت زیادی متوجه خزانه دولت شده و زمینه را برای کم اظهاری و خروج ارز مهیا نموده و پرونده های زیادی در بانک مرکزی از بابت خروج ارز تشکیل شده است و پرونده امیر منصور آریا و شرکت صنعتی ص. از جمله این پرونده ها است.

حذف و ادغام دوایر ارزش گمرک منجر به خروج بی ضابطه میلیارد ها دلار از کشور شده است
بعد از بر کناری کرباسیان در سال 1384، در سال 1385 مجلس شورای اسلامی متوجه این اقدام سلیقه ای شد و نظر به اینکه طی آن سالها مسئله خروج از طریق پیش بود ارزش، بانک مرکزی و دولت را متوجه این خسارت نموده و تحقیق و تفحص از گمرک[1] را در دستور کار خود قرار داده و پس از یک سال تحقیق و تفحص طی گزارش 2000 صفحه ای عملکرد گمرک را زیر ذره بین قرار داده و یکی از پیشنهادات مجلس محترم احیای دوایر ارزش گمرکات بوده است و لاجرم گمرک ایران در سال 1387 بر اساس پیشنهاد گروه تحقیق و تفحص طی دستور العمل مشروح شماره [2] 112916 /153-31/4/87 از سوی گمرک ایران نسبت به احیای دو ایر ارزش در گمرکات اقدام نموده است و گمرک ایران مجدداً طی دستورالعمل شماره 230540/1/24/14/11/90 با توجه به اختلاف نرخ ارز در بازار آزاد و ارز مرجع، رسیدگی به ارزش کالاهای وارداتی را توسط دوایر ارزش گمرکات مورد تاکید قرار داده است.

حذف و ادغام دوایر ارزش گمرک منجر به خروج بی ضابطه میلیارد ها دلار از کشور شده است
بویژه اینکه هر گاه اختلاف ارز دولتی و آزاد و مرجع افزایش یابد موضوع بیش بود ارزش و گران نمائی اهمیت و جایگاه ویژهای پیدا میکند و بر همین مبنا در سال 89 گمرک ایران سامانه مرکز تعیین ارزش گمرکی (ستاک) را بمنظور دسترس سریع دو ایر گمرکات اجرایی به اطلاعات و تهیه بانک جامع اطلاعات ارزش گمرکی کالاهای وارداتی را ایجاد نموده است (قابل توجه مسئولین محترم کشور که آقای کرباسیان همه چیز را ناشی از سامانه جامع گمرکی دانسته و هر هفته یکی از مسئولین محترم را به اطاقی در بسته در گمرک مهرآباد برده و همه پیشرفتها را از سامانه خود میداند).
متاسفانه بعد از انتصاب مجدد آقای کرباسیان بر ریاست کل گمرکات در سال 1392، از اولین اقدامات خانمان بر انداز خود را مجدداً در حذف دو ایر ارزش گمرکات و ادغام مجدد دایره ارزش در سرویس ارزیابی استوار نموده و تبلیغات گسترده ای را برای سامانه جامع گمرکی براه انداخته و به بهانه همیشگی یعنی تسهیل ترخیص کالا از کمرگات را سرلوحه کار خویش قرار دادند و با کمال تاسف واحد ها و ارگانهای نظارتی که بعضاً در گمرکات نیز مستقرند کمترین توجهی به این مهم ننمودند.
توضیح اینکه در دستورالعمل ده ماده ای گمرک در احیای مجدد دوایر ارزش تاکید شده بود که تمام اظهارنامه اعم از میسر سبز و غیره بدون وقفه در ترخیص کالا در همان روز به دایره ارزش ارجاع و قبل از پایان ساعت کار اداری مورد رسیدگی قرار گیرد.

حذف و ادغام دوایر ارزش گمرک منجر به خروج بی ضابطه میلیارد ها دلار از کشور شده است
با توجه به اینکه بر اثر فتوحات سامانه جامع گمرکی بیش از 70 درصد کالاهای وارده به کشور بدون هیچ کنترلی از سوی گمرک از مسیر سبز گمرکی خارج میشوند و عده ای تاجرنما با سوء استفاده از خلاء سامانه بیش از 100 کانتینر کاغذ دیواری با ماخذ بسیار بالای گمرکی را با اظهار خلاف بنام کوکوبیت با ماخذ 4 درصد خارج میکنند و چند هزار کانتینر ظروف شیشه ای را تحت عنوان درپوش یا پشم شیشه و غیره با ارزش بسیار نازل خارج کرده بطوریکه تنها برای 300 اظهارنامه از 2000 اظهارنامه تسلیمی بیش از 100 میلیارد تومان مطالبه ناشی از تفاوت ارزش و وزن صادر میگردد لذا احیای مجدد دایره ارزش گمرکات باید قبل از دیر شدن در سر لوحه امور مجلس محترم و بویژه ارگانهای نظارتی قرار گیرد و باید مشخص شود چرا باید درب خروج گمرک که آخرین مرجع برای رسیدگی اظهارنامه گمرکی بوده باید از رسیدگی ارزش خودداری کنند.  

حذف و ادغام دوایر ارزش گمرک منجر به خروج بی ضابطه میلیارد ها دلار از کشور شده است                                                                                         
یکی از تاسف بار ترین نکته ناشی از حذف دایره ارزش این موضوع است که بعد از ترخیص کالا دایره بازبینی گمرکات متوجه کم اظهاری شده و نسب به نطالبه نامه بعد از ترخیص اقدام نمودهف مطالبه نامه 100 میلیارد تومانی ظروف شیشه ای مربوط به 300 اظهار نامه و 3000 میلیارد تومانی شرکت الف.ج. گوشه ای از این موضوع است. مبالغی که هرگز قابل وصول نیست و صرفا بر روی کاغذ انشا می شود.
ارگانهای نظارتی در نظر داشته باشند که هدف استراتژیک سازمان جهانی گمرک برای اعضاء تسهیل تجارت همراه با ارتقاء امنیت تجارت است و این دو واژه همواره تواماً بکار می روند در حالی در گمرک دکتر کرباسیان تنها واژه ای که مد نظر است تسهیل تجارت است و با تمسک به همین بهانه دایره ارزش گمرکات حذف می شود و 70 درصد اظهارنامه ها در مسیر سبز و بدون هیچ نظارتی از گمرک خارج میشوند و حقوق مسلم دولت نادیده گرفته می شود.

1.هیئت تحقیق و و تفحص از گمرک

حذف و ادغام دوایر ارزش گمرک منجر به خروج بی ضابطه میلیارد ها دلار از کشور شده است

حذف و ادغام دوایر ارزش گمرک منجر به خروج بی ضابطه میلیارد ها دلار از کشور شده است

حذف و ادغام دوایر ارزش گمرک منجر به خروج بی ضابطه میلیارد ها دلار از کشور شده است

حذف و ادغام دوایر ارزش گمرک منجر به خروج بی ضابطه میلیارد ها دلار از کشور شده است


2.دستور العمل مشروح شماره 112916 /153-31/4/87 از سوی گمرک ایران

حذف و ادغام دوایر ارزش گمرک منجر به خروج بی ضابطه میلیارد ها دلار از کشور شده است
مطالب مرتبط

شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.

bultannews@gmail.com

انتشار یافته: ۱۰
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۱۴
علی
|
Spain
|
۱۳۹۵/۰۹/۲۷ - ۲۳:۲۷
0
1
سلام یکی از دلایل اینهمه حمایت از سامانه ناقص گمرک نبود ساز و کار مناسب جهت بررسی ارزش در این سامانه است.در یک نگاه براحتی میتوان دریافت که یکی از اهداف هدایت سامانه حذف ارزش بصورت واقعی و کارشناسی است
نیما
|
Germany
|
۱۳۹۵/۰۹/۲۷ - ۲۳:۳۰
2
0
سلام. پس این سامانه یکصد میلیارد تومانی با اینهمه هزینه تا کنون چیکار کرده.ارزش بنیاد و اصول در ترخیص کالا است
ناشناس
|
Germany
|
۱۳۹۵/۰۹/۲۷ - ۲۳:۳۴
2
1
سلام.اینهم یکی دیگر از مزایای سامانه گمرک است.جناب آقای دکتر لطفا جوابگوی افکار عمومی باشید انصافا هزینه راه اندازی این سامانه برای دولت چقدر بوده است؟ چرا جزئیات قرارداد و همچنین هزینه های دیگر مرتبط با سامانه منتشر نمی‌شود
اسماعیل
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳۹۵/۰۹/۲۸ - ۰۷:۳۱
0
0
سلام. دلایل زیادی در خصوص حذف ارزش میتوان تصور کرد که جهت اثبات آن نیاز به بررسی سازمان های نظارتی دارد: 1.راه اندازی سامانه میلیاردی گمرک و عدم توجه به ارزش به عنوان رکن اساسی اظهارنامه گمرک و نبود هیچگونه فیلدی جهت بررسی ارزش 2. واگذاری هدایت و مدیریت ارزش و تعرفه و ..... برای اولین بار تحت اختیار یک نفر و آنهم نفری نزدیک به ..... 3. واگذاری کلیه تصمیم گیری های ارزش کالا در گمرک رجایی با توجه به نبود هیچگونه سامانه یا کارگروه به تنها یک نفر و اصرار معاون محترم به حضور تنها شخص مذکور و ......
کامران
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳۹۵/۰۹/۲۸ - ۰۷:۳۷
0
0
سلام.پس از حذف ارزش ، حتی در خصوص موارد ی که اختلاف وجود دارد و مبلغ آن بالاست افراد تعیین شده ای جهت این موضوع انتخاب شده اند.در گمرک ایران که مدیریت ارزش،تعرفه و ....همه در ید قدرت یک نفر و در گمرک رجایی هم ارزش توسط یکی از رؤسای سرویس برای موارد مورد اختلاف انتخاب شده است. همه تصمیم گیری های در این مورد هم شده سلیقه ای
عبداله
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳۹۵/۰۹/۲۸ - ۱۴:۲۹
0
1
با سلام
دواير ارزش پس از حذف قسمت فني صورت گرفت و قسمت فني شد احراز هويت يعني فقط كنترل اينكه چه كسي هست يا بدهي دارد يا خير ؟
با حذف دواير ارزش و وقوع تخلفات گسترده در گمركات مختلف و با توجه به گزارش سازمامهاي نظارتي و مجلس بالاخره دواير ارزش احيا شد و با سامانه ستاگ به مرور اين اختلافات و تنوع در تعيين ارزش رو به كاهش گذاشت
اما مجددا با آمدن دكتر كرباسيان حذف دواير ارزش از همان روز نخست بازگشت كليد خورد و جالب اينجا بود كه همان ها كه به احياي دواير ارزش نظر مثبت داشتند بخاطر حفظ جايگاه يا موافقت كردند يا سكوت !!
و حال با بخشنامه اخير گمرك ، روساي سرويس ارزيابي هم حذف شدند
جالبتر اينكه در سال 1382 بنا به درخواست همين رييس كل از سازمان مديريت تقاضاي تفكيك دفتر ارزش و دفتر تعرفه گرديد و حال مجددا تقاضاي يكپارچه نمودن آن را دارد و عليرغم مخالفت نسبت به صدور حكم مديركل واحد جهت هر دو دفتر مي نمايد ؟؟
مشخص نيست واحدهاي نظارتي ، حراست و وزارت اطلاعات و ... چرا در خصوص اين انتصابات و اقدامات سكوت اختيار كرده اند ؟
اين آزمون و خطاها و اشتباهات تا كي بايد ادامه داشته باشد
بی نام
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳۹۵/۰۹/۲۸ - ۱۵:۴۱
0
1
سلام متاسفانه جوی در گمرک حاکم شده که از نظر دادن هم میترسیم ولی با انتصاب یک نفر برای دو اداره مهم گمرک دیگر حرفی برای گفتن باقی نمیماند ، تمام نیروهای خوب گمرک کنار زده شده اند
ابوالفضل
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳۹۵/۰۹/۲۸ - ۱۶:۲۹
0
0
سلام.سامانه ای که نتوانسته تا کنون در خصوص ارزش گذاری کالا گامی بردارد چطور و با اجازه چه کسی صدها میلیارد تومان هزینه راه اندازی آن شد
نیما
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳۹۵/۰۹/۲۸ - ۱۶:۵۸
0
0
سلام. قبل از راه اندازی سامانه جامع. برنامه تحت وب ستاگ بشکل قابل قبولی ارزش را کنترل میکرد اما در دوره آقای دکتر بخاطر اینکه هزینه بیشتری به سامانه پرداخت گردد و بدلایل دیگری که در نظرات بالا ذکر شده است برنامه ستاگ را کنار گذاشتند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴۰۰/۰۶/۲۹ - ۱۴:۳۲
0
0
مجرمان و متخلفان گمرک کجا هستن
قوه قضایبه مگه خواب هست؟؟
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر :
تلگرام
اینستا
آخرین اخبار
پربازدید ها
پربحث ترین عناوین