کد خبر: ۳۲۵۷۰۲
تعداد نظرات: ۳۱ نظر
تاریخ انتشار:
چندین سال است که سهمیه ایثارگران در آزمون وکالت تضییع میگردد

اعتراض ایثارگران به عدم اجراي قانون سهمیه آزمون وکالت 1394

حد نصاب علمي تبصره ماده 70 قانون خدمات رساني به ايثارگران شامل آزمون وكالت و... نمي شود / در کانون وکلای استان البرز كه طبق قانون 100 نفر پذیرش دارد بايد سهمیه ایثارگران 25نفر باشد اما متاسفانه تنها 4 نفر اعلام شده است . 16 درصد سهميه ايثارگران پذيرفته شده و 84 درصد سهميه ايثارگران با تفسير به رای آقايان ناديده گرفته شده و حقوق ايثارگران را رعايت نكرده اند.بر نمایندگان مجلس شورای اسلامی لازم است که طبق قانون اساسی یکی از وظایف ایشان نظارت بر اجرای قانون است موضوع را پیگیری کنند.اما...این گفته به درخواست یکی از رزمندگان دفاع مقدس عینا درج میگردد((آقاجان همه ما فدای یک لحظه نفسهایت ؛به داده ما برس ))
اعتراض ایثارگران نسبت به اعمال سهمیه در آزمون وکالت 1394 کانون وکلای ایرانگروه اجتماعي – عده اي از ايثارگران كه در آزمون وكالت سال 1394 كانون وكلاي ايران شركت و رتبه هاي مناسبي را كسب كرده اند اما برخلاف انتظار آنها به قانون سهميه ايثارگران عمل نشده، طي تماسي با رسانه ها، خواستار رسيدگي مراجع ذي ربط و از جمله دادگاه انتظامي قضات شده اند تا نسبت به بي توجهي كانون وكلا آنها را مکلف به اجرای قانون نمایند.
به گزارش بولتن نیوز، يكي از ايثارگران شركت كننده در اين آزمون در گفت وگو با خبرنگار ما، گفت: با وجود آن كه برخي ايثارگران، رتبه هاي خوبي را در آزمون كسب كرده اند، اما با كمال تعجب، شاهد اعلام نام خود در ليست پذيرفته شدگان نيستند و در برخي استان ها از جمله استان البرز، به جاي اختصاص 25 درصد پذيرفته شدگان به ايثارگران، تنها 4 درصد به ايثارگران تعلق گرفته است.
وي افزود: در حالي كه در استان البرز، با وجود 100 نفر پذيرفته شده، طبق قانون بايد 25 درصد افراد پذيرفته شده به سهميه ايثارگران اختصاص مي يافت، اما با كمال تعجب تنها 4 نفر انتخاب شده اند و تعداد قابل توجهي از شركت كنندگان كه رتبه هاي مناسبي نيز در آزمون دريافت كرده اند، معرفي نشده و به ليست نهايي پذيرفته شدگان راه نيافته اند.
وي تصريح كرد: متاسفانه چند سالي است که مسئولین اتحادیه سراسری کانون وکلا قول قانون مداري و اجراي قانون داده اند كه در مورد سهمیه ایثارگران در آزمون وكالت به صراحت قانون عمل كنند، اما در هنگام اجرا گویا دچار فراموشي مي شوند و قانون در عمل اجرا نمي شود و بسيار كمتر از سهميه قانوني، نام پذيرفته شدگان اعلام مي شود.
وي تاكيد كرد: مجريان آزمون و انتخاب داوطلبان، با خلط كردن تبصره ماده 70 با ماده 59 قانون جامع ایثارگران، مصادره به مطلوب و مقصود كرده و سهميه ايثارگران و اجراي قانون را رعايت نمي کنند و حقوق ايثارگران را ناديده مي گيرند.
وي گفت: اين پرسش براي ايثارگران وجود دارد كه چرا برخی نهادها و افراد، اجرای قانون ایثارگران را بر نمی تابند. كساني كه قانون را بطور موسع تفسیر می کنند و خود را جانشین قانونگزار و مفسر قانون می پندارند از کدام مرجع اجازه گرفته اند و بر اساس كدام قانون و مقررات يا مصلحت عمل مي كنند و بدون اجراي قانون، سهميه ايثارگران را ناديده گرفته و بسيار كمتر از سهميه مورد انتظار، اسامي را اعلام كرده اند.
وي اظهار داشت: آیا وقت آن نشده که فقط قانون را اجرا کنیم و به دنبال اعمال سلیقه نباشیم؟ مجريان قانون و برگزاري آزمون وكالت واقف هستند که در این مرحله جای تنقیح مناط نیست، بلکه فقط هنگام اجرای قانون در مورد جذب ایثارگران است و نبايد با تفسیر و تاویل آن، مانع از تحقق حقوق ايثارگران شوند.
وي تصريح كرد: اگر احیانا ماده 59 قانون جامع ایثاگران برای مکلفین احصا شده در خود قانون ابهام دارد مرجع استفساریه آن دور از دسترس نبوده و نيست و با مراجعه به مرجع استفساريه قانون و ماده 59 قانون جامعه ايثارگران مي توان به حقوق ايثارگران در اين زمينه توجه داشت.
وي گفت: مجريان قانون و آزمون وكالت، نبايد به هر طریقی موجبات استرس واضطراب و نگراني از آينده قشر ايثارگران را فراهم نمایند و اين پرسش وجود دارد كه چگونه امکان دارد در جذب ايثارگران و اجرا كردن قانون در برخي استان ها تا اين حد بي توجهي صورت گيرد؟
وي با اشاره به حضور ايثارگران در آزمون برخي استان ها و ناديده گرفتن سهميه آنها گفت: مثلا در کانون وکلای استان البرز كه طبق قانون 100 نفر پذیرش دارد بايد سهمیه ایثارگران 25نفر باشد اما متاسفانه تنها 4 نفر اعلام شده است و تنها 16 درصد سهميه ايثارگران پذيرفته شده و 84 درصد سهميه ايثارگران با تفسير آقايان ناديده گرفته شده و حقوق ايثارگران را رعايت نكرده اند.
وي تاكيد كرد: از آنجا كه مرجع رسیدگی به اعتراض ايثارگران در اين زمينه، دادگاه انتظامی قضات است ايثارگران در اين زمينه اعتراضات خود را مطرح خواهند كرد.
بر اساس ماده 59 – قوه قضائیه، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و كانون وكلای دادگستری موظفند بیست و پنج درصد (25درصد) سهمیه صدور پروانه سردفتری و وكالت و مجوز كارشناسان رسمی دادگستری را به خانواده شاهد، جانبازان بیست و پنج درصد(25 درصد) و بالاتر و آزادگان با شش ماه سابقه اسارت و رزمندگان با شش ماه سابقه حضور در جبهه و درصورت واجد شرایط بودن اختصاص دهند.
همچنين ماده 70 به حد نصاب نمره علمي در دانشگاه ها و برخي وزارتخانه هاي علوم و بهداشت اشاره دارد اما دراين ماده، به حد نصاب نمره 70 درصدي براي آزمون وكالت اشاره نشده است و قانون گذار به صراحت به موضوع حد نصاب نمره علمي آزمون وكالت اشاره نكرده است و لذا اگر منظور از كاهش سهميه ايثارگران با اشاره به ماده 70 و تبصره آن باشد، مشخص نيست كه مجريان و كانون وكلا بر اساس كدام تفسير و منطق و برداشت از قانون، سهميه ايثارگران را كاهش داده اند، زيرا حد نصاب نمره علمي براي دانشگاه ها و وزارتخانه هاي تخصصي و علمي است نه امور خدمات وكالت و مسائل حقوقي ...
ماده 70 – وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشكی و كلیه دانشگاه های دولتی و غیردولتی و دستگاه های اجرائی مشمول ماده(2) این قانون موظفند در اعطای سهمیه های ورود به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی، بورسهای تحصیلی داخل و خارج از كشور، فرصتهای مطالعاتی و دوره های دكترای تخصصی بیست درصد(20%) از سهمیه را به همسر و فرزندان شاهد، جانبازان، آزادگان و همسر و فرزندان آزادگان و همسر و فرزندان جانبازان بالای بیست و پنج درصد(25%) اختصاص دهند.
تبصره ماده 70 - كسب حداقل هفتاد درصد(70%)حد نصاب شرایط علمی و امتیاز پذیرفته شدگان برای رشته ها و مقاطع تحصیلی الزامی میباشد. این میزان درخصوص رشته های پزشكی هشتاد درصد(80%) حد نصاب شرایط علمی میباشد.

براين اساس، لازم است كه دادگاه عالی انتظامي قضات، قوه قضاييه و مرکز پژوهشها و اداره کل قوانين مجلس شوراي اسلامي، در تفسير و رسيدگي به اجراي قانون جامع خدمات رسانی ، ايثارگران را ياري دهند كه در آزمون هاي استخدامي و شغلي و خدماتي مانند آزمون وكالت، بايد به چه ترتيب عمل شود و آيا مي توان براساس حد نصاب علمي،(به صورت تقسیر به رای ) ايثارگران را از سهميه واقعی خود محروم كرد يا خير؟
به ياد داشته باشيم كه زندگي و سلامت و كار و شغل ايثارگران به شكل هاي مختلف تحت تاثير حضور در جبهه ها و دفاع از كشور، مجروح شدن و جانبازي و ... بوده و هست و نمي توان انتظار داشت كه عده اي با تفسير به رای قانون، ايثارگران را از حضور در عرصه جامعه و بسياري از خدمات و شغل ها محروم نمايند . لازم است كه در اين زمينه نهادهاي قانوني با تفسير درست قانون، مشكلات اين عزيزان را حل كنند. و بر نمایندگان مجلس شورای اسلامی لازم است که طبق قانون اساسی یکی از وظایف ایشان نظارت بر اجرای قانون است موضوع را پیگیری کنند.همرزمان ، جانبازان عزیز و فرزندان شهدا و خانواده معظم ایشان ، کسی پاسخگوی ما نیست. فقط تنها ملجا و پشتیبان ما حضرت آقا می باشد،ایشان تنها دلسوز ما هستند.این گفته به درخواست یکی از رزمندگان دفاع مقدس عینا درج میگردد((آقاجان همه ما فدای یک لحظه نفسهایت ؛به داده ما برس ))
منبع: بولتن نیوز

شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.

bultannews@gmail.com

انتشار یافته: ۳۱
در انتظار بررسی: ۱۰
غیر قابل انتشار: ۱۱
رزمنده دفاع مقدس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۴/۱۱/۰۹ - ۲۱:۴۸
0
0
خواهشمندم به اطلاع ایثار گران رسیده شود
ایثارگران رشته حقوق که در ( آزمون وکالت 1394 ) شرکت کرده اند بدانند .
خواهشمند است در خصوص ماده 59 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و تکلیف وزارت دادگستری که در سند راهبردی به رزمندگان مشخص شده است اطلاع رسانی شود که حق رزمندگان است
سند راهبردی خدمات‌رسانی به رزمندگان (تصویب‌نامه شماره 50639/ت49185 مورخ 23/4/1394 هیأت وزیران)
رزمنده دفاع مقدس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۴/۱۱/۱۰ - ۰۸:۵۷
0
0
سلام
و تشکر از اطلاع رسانی شما .
دبیرخانه سند راهبردی به رزمندگان
دبیرخانه سند راهبردی خدمات‌رسانی به رزمندگان آغاز به کار کرد
دوشنبه 6 مهر 1394 - 17:12

معاون پارلمانی وزیر دفاع، گفت: سند راهبردی خدمات‌رسانی به رزمندگان شامل ۵۱ سیاست اجرایی، ۲۶ راهبرد و هفت هدف است و ریاست شورای هماهنگی اجرای این سند بر عهده رئیس ستاد کل نیروهای مسلح قرار گرفته است...
رزمنده دفاع مقدس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۴/۱۱/۱۰ - ۱۳:۲۶
0
0
اقای بهمن کشاورز مگر شما با افتخار کرسی اتحادیه سراسری کانون وکلا را تصاحب نکردید وتاموضوع ایثارگران پیش می ایدهمه خودشان مرهون انها می دانند اما هنگام اجرای قانون گویا ایثارگران تمام دنیا و مافیهارا قبض کردند انها چیزی ازشما نمی خواهند فقط چون حقشان غصب شده معترض هستند.
همه ایثارگران شرکت کننده در آزمون وکالت 1394
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۴/۱۱/۱۰ - ۲۰:۳۷
0
0
خواهشمند است مراتب اعتراض ایثارگران عزیز را از نحوه اعمال قانون بر حسب سلیقه اتحادیه کانون های وکلا که مخالف حضور آنها در صحنه دفاع از حق
را به گوش مسئولین محترم برسانید
رزمنده دفاع مقدس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۴/۱۱/۱۰ - ۲۰:۵۳
1
0
فراخوان عزیران ایثارگر آزمون وکالت 1394

قابل توجه ایثارگران شرکت کننده در آزمون وکالت 1394
رزمنده دفاع مقدس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۴/۱۱/۱۱ - ۰۱:۵۹
0
0
سهمیه پروانه وکالت ایثارگران ماده 59 قانون جامع وکالت *
قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران
ماده 59- قوه قضائیه، سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و كانون وكلای دادگستری موظفند ( بیست و پنج درصد ) 25 %سهمیه صدور پروانه سردفتری و وكالت و مجوز كارشناسان رسمی دادگستری را به خانواده شاهد، جانبازان (بیست و پنج درصد) 25 %و بالاتر و آزادگان با شش ماه سابقه اسارت و رزمندگان با ششماه سابقه حضور در جبهه و درصورت واجد شرایط بودن اختصاص دهند...
ایثارگران
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۴/۱۱/۱۵ - ۰۷:۴۰
0
0
استعلام سهمیه پروانه وکالت ایثارگران از معاونت قوانين مجلس استعلام
اجتماع > اجتماعی - ماده(۳) قانون کیفیت اخذ پروانه دادگستری بیان می‌دارد: ۳۰درصد سهمیه مورد نیاز کانون وکلای هر حوزه به ایثارگران (رزمندگانی که ۶ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه جنگ داشته یا در اسارت دشمن بوده‌اند و یا جانبازان ۲۵درصد و بالاتر و بستگان درجه اول شهدا و جانبازان ۵۰درصد به بالا اختصاص می‌یابد که از بین ایثارگرانی که بیشترین نمره را آورده‌اند انتخاب خواهند شد.
تبصره: استفاده از اين سهميه مانع از پذيرش ايثارگراني كه نمره قبولي سهميه آزاد را آورده‌اند نمي‌باشد..

سند راهبردی به رزمندگان و ایثارگران
ایثارگران
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۴/۱۱/۱۵ - ۲۲:۱۰
0
0
خواهشمنداست در صورت امکان کل موضوع فوق ( مورخ 15 / 11 /1394 ) بار گذاری شود تا مفهوم اصلی موضوع بطور دقیق و روشن به اطلاع ایثارگران عزیز رسانده شود
چرا که در حالت فعلی نامفهوم است
یا اینکه از حالت از روی سایت برداشته شود متشکرم
مدیر پایگاه بارها گفته ایم که اینجا برای پیام های کوتاه نهایتا دو یا سه پرگراف است و نمی توانیم مطالبی در حد یک مقاله را اینجا منتشر کنیم
ایثارگران سهمیه آزمون وکالت بدانند
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۴/۱۱/۱۷ - ۲۱:۰۴
0
0
در بیستمین همایش خود در سال 1392 با بیان اینکه: (((قهر و غلبه ))چه ظلمی به ایثارگران کرده که هنوز ادامه دارد
*** قسمتی از متن همایش بحث قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران***
در ماده ۲ آن، کانون وکلای دادگستری، جزو دستگاه های اجراء کننده این قانون است، و در ماده ۵۹ گفته، سهمیه ایثارگران در «قوه قضائیه، ثبت و کانون وکلای دادگستری، موظفند ۲۵% از سهمیه انتخاب سردفتری، وکلاء و …. به ایثارگران…اختصاص دهند»ضوابط قبلی۳۰% راتخصیص داده بودولذاسهمیه در مورد کانون های وکلای دادگستری، کمتر شده است. در خصوص معدل، حداقل ۷ گفته شده است و لازم الرعایه است. تبصره ماده ۷۰ درخصوص دانشگاههااست،لکن ازباب قهروغلبه توجه به متن ماده،تبصره کسب حداقل۷۰% حدنصاب موردنیاز،برای پذیرش ایثارگران درکانونهای وکلای دادگستری نیز، قابل اعمال است.***
**حالا کسی نیست به این آقایان بگوید که شما وظیفه اجرای قانون را دارید نه اینکه به جای مجلس قانون را تغییر و تفسیر کنید و حق ایثارگران را نادیده بگیرید **
ایثارگران
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۴/۱۱/۱۸ - ۱۹:۴۲
0
0
قابل توجه ایثارگران عزیز
بیستمین همایش متن فوق در این همایش فراتر از قانون برای سهمیه ایثارگران در آزمون وکالت تصمیم غلطی گرفتند
مظفر احمدی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۴/۱۱/۲۵ - ۲۱:۴۱
0
0
با سلام
خواهشمند است رسیدگی شود تا حق ایثارگران عزیز ضایع نشود
مظفر احمدی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۴/۱۱/۲۵ - ۲۱:۴۲
0
0
با سلام
خواهشمند است رسیدگی شود تا حق ایثارگران عزیز ضایع نشود
حسین
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۴/۱۱/۳۰ - ۰۲:۳۰
0
0
واقعأ برای کانون وکلا خجالت دارد این گزینش در مورد ایثارگران کانون که خود متصدی دفاع از انسانهاست چگونه به خود جرأت میدهد قانون را اجرا نکند.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۴/۱۱/۳۰ - ۲۱:۱۰
0
0
دوستان تنها راهي كه بايد اعتراض مان را به گوش مسولين برسانيم دادگاه عالي قضات است
ایثارگران آزمون وکالت
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۴/۱۲/۰۴ - ۰۸:۴۵
0
0
در تاریخ ۸/۱۱/۱۳۹۴ جلسه شورای اجرایی اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران – اسکودا در محل اتحادیه تشکیل و نسبت به موضوعات مندرج در دستور جلسه به شرح زیر بحث و اتخاذ تصمیم شد:که ردیف 9 یکی از موضاعات آن بود که به شرح ذیل می باشد هرچند که به صراحت موضوع ماده 59 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران کاملا روشن است که 25 درصد از سهمیه آزمون مربوط ایثارگران است و ایثارگران در بین خود و با بالاترین نمره تا سقف 25 درصدر باید جذب شوند ولی اسکودا این موضوع را قبول ندارد .وایثارگران اقدام به نوشتن نامه کرده اند ان شااله که نتیجه بگیرند .

9- نامه ایثارگران به مقام معظم رهبری ودیگران
مفاد نامه مطرح و مقرر شد چنانچه از جانب مراجعی که مخاطب رونوشت ها قرار گرفته اند استعلامی شد ، ابتناء اقدامات کانون ها برای پذیرش و جذب به مفاد قانون خدمات رسانی به ایثار گران و ملاک های آن اعلام شود.
ضمنا معنی (ابتناء= بنا نهادن ،نهادن پی افکندن ساختن ،بنا کردن بنا گذاشتن ،بر آوردن ،)
ایثارگران
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۴/۱۲/۰۴ - ۱۰:۲۸
0
0
جهت اطلاع (اسکودای محترم )که همیشه دم از بی اطلاعی می زند و قوانین را تفسیر غلط می کند
استعلام ماده 59 قانون جامع ایثارگران از معاونت قوانین مجلس .
براساس بند(2) ماده(3) فصل دوم قانون تدوين و تنقيع قوانين و مقررات كشور از معاونت قوانين مجلس درباره نحوه اجراي ماده(59) قانون جامع ايثارگران استعلام شد. معاونت قوانين مجلس در تاريخ 12/11/93 چنين پاسخ داد: «بهره‌مندي از امتياز مقرر در ماده(59) قانون خدمات‌رساني به ايثارگران مبني بر دريافت پروانه وكالت منوط به وجود شرايطي است كه در قوانين مربوط ازجمله قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري 17/1/76 ذكر شده است.» با اين پاسخ به اين نتيجه مي‌توان دست يافت كه تحقق شرايط ماده(2) قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت تنها شرايط تعيين شده، براي اخذ پروانه وكالت بوده و تحميل شرايطي فراتر از آن فاقد وجاهت قانوني است،
بهرام قربانی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۴/۱۲/۲۲ - ۲۰:۱۵
0
0
سلام ضمن تبریک به دوستان ازدقت درقوانین ،خاصه ابراز قدرشناسی از مسیولین بولتنن نیوز مسدعیست درصورت امکان وصلاحدید نسبت به ایجاد پل ارتباط نزدیکتر وایجاد اجماع وانسجام بیشتر ،دوستان تلفن ،تلگرام ویاایمیلشان دراختیار یکدیگر گردد .سپاس.بهرام قربانی محلات .
توج عباسیر
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۵/۰۱/۰۸ - ۲۲:۴۴
0
2
...در کجا بودید آن زمان که جنگ بود /عرصه بر شبران عالم تنگ بود ... اینجانب هم جز ایثارگرانی هستم که حقم ضایع شده و در داد گاه انتضامی قضات شکایت کرده ام ..
رزمنده دفاع مقدس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۵/۰۱/۱۸ - ۲۱:۰۲
0
1
با سلام خدمت دوست عزیز و گرامی آقای توج عباسیر
کلیه مطالب فوق را شما مطالعه نمود و می دانید که قانون و حق با ایثارگران است ولی بدلیل مخالفت اسکودا با ایثارگران قانون را اجرا نمی کند
خواهشمند است از امروز که این سایت را مطالعه نمودید هرگونه خبر جدید و هرگونه پیگیری و اعتراض
و ارتباط با دیگر دوستان ایثارگر را قطع نفرمایید چرا که امسال هم آزمون هست و احتمال بسیار قوی عدم اجرای قانون توسط اسکودا هم هست متشکرم
رضا
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۵/۰۳/۰۲ - ۰۱:۵۲
0
1
سلام چرا پاسخگو نیستین به چه علت سهمیه خانواده جانباز پنجاه درصد را از سهمیه ها حذف کرده اید مگر نه اینکه در قانون جامع ایثار گران امده که مشمول این قشر هم میشود دلیل لطفا مگر به ناچار بگویم قوه قضایه هیچ از قانون نمیفهمد
عادل
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۵/۰۷/۰۵ - ۲۰:۲۵
0
0
سلام من هم دوسال پی در پی یعنی سال 93 و 94 در آزمون شرکت کردم و با رتبه 4 پزیرفته نشدم و به عالی قضات هم شکایت کردم ولی جوابیه ای واصل نشده و الاعان هم با تعدادی از همرزمان و دارای شرایط مشابه پی گیر شکایاتمان هستیم . دوستانی که شرایطی همچون مارا را دارند با ما در تماس باشند 09394612418
تورج عباسی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۵/۰۷/۰۷ - ۱۱:۳۹
0
0
من هم خانواده شهید هستم هم رزمنذه در آزمون سال گذشته در کانون وکلای کرمانشاه وایلام رتبه 10 آوردم تعداد پذیرش 52 نفر اعلام شده بود به استنادسهمیه 25٪ ماده 59 باید تارتبه 13از ایثارگران پذیرفته می شد ولی ولی به بهانه نصاب علمی فقط تا رتبه 6 از ایثارگران را قبول اعلام کردند.با راهنمایی خود مسئولین کانون به دادگاه عالی شکایت کرده ام آیا مسئولین نمی دانند که کانون وکلا حق ایثارگران را تضییع می کند؟پس چرا سکوت کرده اند!!!
رشیدابادی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۵/۰۸/۰۳ - ۱۸:۲۸
0
0
من فرزند شهید هستم و در سال نو د وچهار در ازمون وکالت شرکت و رتبه ده را اورده ام لذا از پذیرش بنده خودداری نموده و به دادگاه عالی قضات شکایت نمود لذا تا کنون هیچ پاسخی ارایه نگردید ....و تنها فرزند شهید شرکت کننده در کانون قزوین بوده ام ..
سینا
|
Netherlands
|
۱۳۹۵/۰۸/۲۷ - ۰۳:۱۵
0
0
واقعا انتظار دارین اشخاصی که معدل کل ازمونشون به نمره 10 نمیرسد بشوند وکیل و کسانی که معدل ازمونشان بیشتر از51 درصد است قبول نشوند؟ایا عدالت این است؟من خودم در سال 92 جزو کسانی هستم که به ناحق حقم خورده شد.و کسانی به جای من وارد عرصه وکالت شدند که نه سواد داشتند و نه توان
محمد دانش
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۵/۰۸/۲۹ - ۰۰:۲۷
0
0
سلام من هم در آزمون سال ۹۴ کانون در سهمیه شرکت کرده ام و رتبه ۶ در استان خودم شدم نمیدانم کانون چه دشمنی با ایثارگران دارد. چرا قبول نشدم؟ اگر به ماده ۷۰ استناد میکنند٬ همان ماده ۷۰ همسر و فرزندان جانباز ۲۵ به بالا را واجد شرایط ایثارگری میداند٬ پس چرا کانون این سهمیه را قبول اعمال نمیکند؟ خدا ازشون نگذره!
محمد دانش
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۵/۰۸/۲۹ - ۰۰:۳۱
0
0
موقعی که کانون مشاوران حقوقی قوه قضاییه افتتاح و طبق قانون اقدام به جذب وکیل کرد همین آقایان کانون وکلا تو بوق و کرنا کردند که خلاف قانون است. حالا فهمیدم که از حسودی این ادعا را داشتند. خدا پدر مرکز مشاوران قوه قضاییه را بیامرزد.
رضا
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۵/۰۹/۱۴ - ۲۱:۰۳
0
0
سلام من فرزند جانباز 50 درصد متوفی هستم و طبق ماده یک بند ط خدمات و امتیازات به خانواده تحت تکفل میرسه ولی بنیاد این لحاظ نکرد و گفتند باید پدر شما مشمول ماده سه اخذ پروانه وکالت میشد تا شما هم مشمول شوید مگر فرزندان شاهد و اسیر و مفقوداثر به نیابت نیستند پس چرا ما به نیابت نباشیم این دور از عدالت است
رضا
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۵/۰۹/۱۴ - ۲۱:۰۴
0
0
سلام من فرزند جانباز 50 درصد متوفی هستم و طبق ماده یک بند ط خدمات و امتیازات به خانواده تحت تکفل میرسه ولی بنیاد این لحاظ نکرد و گفتند باید پدر شما مشمول ماده سه اخذ پروانه وکالت میشد تا شما هم مشمول شوید مگر فرزندان شاهد و اسیر و مفقوداثر به نیابت نیستند پس چرا ما به نیابت نباشیم این دور از عدالت است
مصطفی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۵/۱۰/۲۷ - ۱۰:۳۱
0
0
سلام
بنده افتخار رزمندگی دفاع مقدس را داشتم و از هیچ مزایای آن استفاده نکردم بجز سهمیه آزمون وکالت ۹۵
ولی با کمال تعجب با اینکه با کسب رتبه خوبی ذاشتم در لیست قبول شدگان قرار نگرفتم.
خواهش میکنم از مسولین متولی این امر که دیگر سکوت نکرده و کمی هم به فکر این قشر کم توقع باشند.
سید علی کرم حسینی چاهگاهی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۶/۰۳/۲۵ - ۱۷:۳۷
0
0
سلام در سال 94 در سهمیه رزمندگان بعنوان نفر دوم ورتبه دوم اعلام شدم متاسفانه مسول وقت کانون چهارمحال و بختیاری اظهار داشت که ما قبول نداریم با یک نامه ما را به دیوانعالی قضات معرفی کرد پس از دو سال پیگیری جواب داده اول کانون استان باید رسیدگی کند بعد در صورت داشتن اعتراض بفرستند دیوان بعد از 32 سال زحمت وجبهه و جنگ جانبازی حالا متوجه شدم مملکت قانون ندارد فقط امام زمان این مملکت را حفظ کرده ورهبری کسی هم گوش به حرف اقا نمیدهد حتی کانون وکلای خواهشمندم پیگیری کنید و اطلاع رسانی کنید ممنونم
سید علی کرم حسینی چاهگاهی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۶/۰۳/۲۵ - ۱۷:۵۳
0
0
سلام در سال 94 در سهمیه رزمندگان بعنوان نفر دوم ورتبه دوم اعلام شدم متاسفانه مسول وقت کانون چهارمحال و بختیاری اظهار داشت که ما قبول نداریم با یک نامه ما را به دیوانعالی قضات معرفی کرد پس از دو سال پیگیری جواب داده اول کانون استان باید رسیدگی کند بعد در صورت داشتن اعتراض بفرستند دیوان بعد از 32 سال زحمت وجبهه و جنگ جانبازی حالا متوجه شدم مملکت قانون ندارد فقط امام زمان این مملکت را حفظ کرده ورهبری کسی هم گوش به حرف اقا نمیدهد حتی کانون وکلای خواهشمندم پیگیری کنید و اطلاع رسانی کنید ممنونم
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر :
تلگرام

آخرین اخبار

پربازدید ها

پربحث ترین عناوین