کد خبر: ۲۸۴۰۰۳
تاریخ انتشار: ۲۵ مرداد ۱۳۹۴ - ۱۵:۵۰
کاهش تولید، فروش و سودآوری فولاد مبارکه
عملکرد تولید و فروش فولاد مبارکه تحت تاثیر رکود نسبی بخش های مختلف صنعت با روند کاهشی مواجه شده است و عملکرد سه ماه اول سال 94 این شرکت نشان می دهد که با کاهش تولید 6 درصدی و کاهش فروش 18 درصدی مواجه بوده اما در عین حال با رشد هزینه های 140درصدی نسبت به سه ماهه اول سال 93 همراه شده است
گروه اقتصادی -بولتن نیوز در ماه های اخیر، با بررسی وضعیت گروه های مختلف صنایع در بورس اوراق بهادار و ارزیابی وضعیت برخی شرکت ها، تاکنون به بررسی چند گروه بورسی از جمله بانک ها، پتروشیمی ها، خودروسازی ها و همچنین  28 شرکت عضو بورس پرداخته و شاخص های فنی، و اقتصادی آنها را مورد توجه قرار داده است.  اینک درادامه بررسی شرکت های بورسی، به وضعیت شرکت فولاد مبارکه در سه ماهه اول سال 94 و مقایسه شاخص های تولید، فروش، سود و هزینه های مالی آن پرداخته ایم. در روزهای آینده نیز وضعیت تعداد دیگری از شرکت های بورسی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.افزایش 140 درصدی هزینه های مالی باوجود کاهش 18 درصدی فروش


تحولات فولاد مبارکه به عنوان یکی از شرکت های بزرگ فولاد ساز عضو بورس، مورد توجه سهامداران وفعالان اقتصادی است و سهامداران انتظار دارند که این شرکت های عضو بورس، متناسب با شرایط رکودی در بخش های مختلف اقتصاد، از طریق کاهش نسبی هزینه های تولید و هزینه های مالی، بهبود قیمت های نسبی و افزایش تولید و فروش و صادرات، زمینه رشد سودآوری شرکت را فراهم کنند و تنها با  اتکا به حمایت های تولیدی، نسبت به رشد فروش خود بی تفاوت نباشند.  کاهش تولید، فروش و سودآوری فولاد مبارکه
به گزارش بولتن نیوز، عملکرد تولید و فروش فولاد مبارکه نیز در سال های اخیر، تحت تاثیر رکود نسبی بخش های مختلف صنعت، کاهش تولید صنایع مختلف از جمله خودروسازان، با روند کاهشی مواجه شده است و عملکرد سه ماه اول سال 94 این شرکت نشان می دهد که با کاهش تولید 6 درصدی و کاهش فروش 18 درصدی مواجه بوده اما در عین حال با رشد هزینه های 140درصدی نسبت به سه ماهه اول سال 93 همراه شده است 
این شاخص ها نشان دهنده این واقعیت است که وضعیت سود سهام این شرکت در صورت ادامه روند کاهش تولید و فروش در سال 94  و متاثر از عملکرد این شرکت، روندی کاهنده دارد.


کاهش تولید، فروش و سودآوری فولاد مبارکه

برخی کارشناسان در این زمینه معتقدند که شرکت های خصوصی شده عضو بورس مانند فولاد مبارکه، باید در شرایط رکود، سیاست ها و برنامه هایی برای بهبود فروش و سود خود داشته باشند و نباید بااتکا به حمایت های دولتی، و انرژی، مواد اولیه و تسهیلات ارزان، نسبت به افزایش تولید وفروش خود کم توجه باشند بلکه باید تلاش کنند که بابهبود قیمت های نسبی، زمینه فروش بیشتر در داخل کشور متناسب با شرایط رکودی، و افزایش صادرات را در دستور کار قرار دهند. 

عملکرد سه ماهه 94 فولاد مبارکه در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 

میزان تولید سه ماهه اول سال 94

1480 هزار تن

میزان تولید سه ماهه اول سال 93

1584 هزار تن

درصد تغییر

6.5 – درصد

فروش سه ماهه اول سال 94

1250  هزار تن

فروش سه ماهه اول سال 93

1517 هزر تن

درصد تغییر

18-  درصد

هزینه های مالی سه ماه نخست 94

242 میلیارد تومان

هزینه های مالی سه ماه نخست 93

101 میلیارد تومان

درصد تغییر

140 درصد

سود خالص سه ماهه نخست سال 94

268 میلیارد تومان

سود خالص سه ماهه نخست سال 93

775 میلیارد تومان

درصد تغییر

66- درصد

کل فروش

2163 میلیارد تومان

بهای تمام شده تولید

1468 میلیارد توماننبود رقابت پذیری

دنيانور مدیر و کارشناس فولاد، درخصوص سياست‌هاي فروش فولاد مباركه می گوید: «فولاد مباركه انواع ورق را توليد مي‌كند كه بازار محدود و تخصصي دارد يعني با عموم مردم سر و كار ندارد و مخاطبان آن توليدكنندگان ورق، نوردسازان و خودروسازان است. از اين ‌رو به دليل ساختار فولاد مباركه و نوع محصولي كه توليد مي‌كند، رقابت‌پذير نيست.»

کاهش 66 درصدی سود 

فولاد مبارکه در سه ماهه نخست 94 نسبت به سه ماهه اول سال 93 با  وجود افزایش 140 درصدی هزینه های مالی، با کاهش 6.5 کاهش تولید، فروش و سودآوری فولاد مبارکهدرصدی تولید، کاهش 18 درصدی  فروش و در نتیجه با کاهش 66 درصدی سود خالص مواجه شده  است. 
کل فروش این شرکت نیز 2163 میلیارد تومان و بهای تمام شده تولید نیز 1468 میلیارد تومان بوده است. 
این آمار نشان می دهد که عملکرد فولاد مبارکه نسبت به مدت مشابه سال قبل افت قابل توجهی داشته است و با کاهش تولید و فروش مواجه شده است. 

نکته قابل توجه این است که با وجود کاهش تولید و فروش این شرکت،  هزینه های مالی فولاد مبارکه افزایش زیادی داشته و به 242 میلیارد تومان رسیده که نسبت به رقم 101 میلیارد تومان سال 93 افزایش 140 درصدی داشته و سود خالص این شرکت را از 775 میلیارد تومان به 268 میلیارد تومان کاهش داده و سود خالص این شرکت یک سوم سال قبل بوده است. 

به عبارت دیگر، باوجود کاهش تولید و فروش در سه ماهه نخست سال 94 نسبت به مدت مشابه سال 93،‌نه تنها هزینه ها کم نشده بلکه افزایش یافته و مدیریت شرکت متناسب با کاهش فروش و تولید، کاهش هزینه های مالی و هزینه تمام شده متناسب با میزان تولید نداشته است. 

همچنین شنیده ها حاکی از آن است که فولاد مبارکه مانند برخی دیگر از شرکت های فولادساز داخلی، به خاطر رکود بازار داخلی، بخشی از محصولات خود را انبار کرده و کاهش فروش دارد و سیاست هایی را دنبال نمی کند که باعث افزایش تولید، فروش داخلی و رشد صادرات شود. 

تسهیلات، مواد اولیه و انرژی ارزان

شرکت های خصوصی شده و دولتی به خاطر حمایت هایی که از سوی دولت دارند از تسهیلات، مواد اولیه و انرژی ارزان برخوردارند و نسبت به سایر شرکت های صنعتی، از هزینه تمام شده تولیدکمتری به ازای هرتن تولید برخوردارند
برخورداري شرکت های خصوصی شده و دولتی، مانند فولاد مبارکه و فولادخوزستان و فولاد هرمزگان، از تسهيلات ارزان با وجود بدهي‌هاي معوق و ضمانت «ايميدرو» براي تامين مالي و مواد اوليه ارزان‌تر از قيمت بازار و تامين انرژي ارزان با حمايت وزارت نيرو، از جملهکاهش تولید، فروش و سودآوری فولاد مبارکه نقاط تمايز فولادسازان خصوصي و دولتي است 

فولاد مباركه انحصار بازار داخل را دارد و بيشتر تامين‌كننده نياز بازار كلان و ورق برای خودروسازان، شرکت های نورد و تولید کننده ورق است.  در نتیجه  فولاد مباركه تمايل چنداني به كاهش قيمت براي تسخير بازار داخلي ندارد. 
با توجه به اينكه مخاطبان فولاد مباركه بيشتر صنايع هستند و محصولات توليدي در اين شركت رقيب داخلي ندارد، مباركه تب‌وتاب چنداني براي پايين آوردن قيمت براي افزايش فروش ندارد. 
همين رويكرد در خصوص فولاد هرمزگان كه به نوعي زيرمجموعه فولاد مباركه به شمار مي‌رود، مشهود است. با وجودی كه محصول توليدي فولاد هرمزگان بيلت و اسلب است و امكان صادراتي به دليل نزديكي به آب‌هاي آزاد براي فولاد هرمزگان مهياست اما اين فولادساز به تبعيت از سياست‌هاي فولاد مباركه، تمايل چنداني به فروش محصولات خود زير قيمت جهاني و در بازار صادراتی ندارد. به گونه‌يي كه در 3ماهه نخست امسال، تنها 11درصد اسلب توليد شده را صادر كرده است.افزایش 140 درصدی هزینه های مالی باوجود کاهش 18 درصدی فروش

افزايش هزينه‌هاي مالي، كاهش سود و كاهش فروش

موضوع مشترك در ميان 3شركت فولاد مباركه، فولاد خوزستان و فولاد هرمزگان، كاهش سود، افزايش هزينه‌هاي مالي و كاهش فروش محصولات است. در هر 3شركت افت حاشيه سود عملياتي كاملا مشهود است. چراكه هزينه‌ها افزايش يافته اما به ازاي آن، قيمت و تناژ فروش محصولات افزايش پيدا نكرده است تا رشد هزينه‌هاي دستمزد و هزينه‌هاي سربار را پوشش دهد.

در مجموع فولادسازان خصوصی شده ودولتی  با وجود برخورداري از انواع امتيازات دولتي، از شرايط چندان مساعدي برخوردار نيستند و افزایش 140 درصدی هزینه های مالی باوجود کاهش 18 درصدی فروشتنها به واسطه سياست‌هاي دولتي همچنان به توليد ادامه مي‌دهند؛ اما اين شركت‌های بزرگ با وجود همه اين مشكلات، هزينه‌هاي سنگيني را خرج تبليغات مي‌كنند و هزینه های مالی آنها روبه افزایش است. 

سيدرضا شهرستاني در همين رابطه عضو انجمن توليدكنندگان فولاد با بيان اينكه در شرايط ركود اقتصادي كه عرضه از تقاضا پيشي گرفته، رقابت ميان فولادسازان ايجاد شده است تا بتوانند بازار را در دست گرفته و محصول خود را به فروش برسانند، تصريح كرد: «در اين ميان فولادسازان دولتي، براساس اين سياست كه نبايد كاهش توليد يا تعطيلي و بيكاري داشته باشند، قيمت فروش خود را كاهش مي‌دهند تا بتوانند محصول خود را به فروش برسانند.»

وی با اشاره به بدهي هنگفت فولادسازان دولتي در تامين مواد اوليه، هزينه انرژي و ساير هزينه‌هاي جنبي، تصريح كرد: « فولاد سازان دولتی و خصوصی شده بزرگ بدهي‌هاي هنگفتي به وزارت نيرو و بيمه‌هاي تامين اجتماعي دارند.»

وي با بيان اينكه بخش خصوصي مطيع بازار است، اظهار داشت: «كاهش قيمت براي فولادساز خصوصي هيچ توجيهي ندارد. به همين دليل بسياري از فولادسازان خصوصي به حالت تعطيل يا نيمه‌تعطيل درآمده‌اند يا بدهي معوقه هنگفتي دارند كه با ادامه اين روند، سرنوشتي جز تعطيلي در انتظار آنها نخواهد بود.»
مطالب مرتبط

شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.

bultannews@gmail.com

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر :
تلگرام
اینستا
آخرین اخبار
پربازدید ها
پربحث ترین عناوین