کد خبر: ۲۷۷۴۰۹
تاریخ انتشار: ۰۱ مرداد ۱۳۹۴ - ۱۵:۲۵
کمیته مسابقات سازمان لیگ فوتبال ایران، برنامه هفته اول تا سی ام لیگ برتر فصل 95-94 را اعلام کرد.

به گزارش بولتن نیوز و به نقل از روابط عمومی سازمان لیگ، سعید فتاحی مسئول برگزاری مسابقات لیگ برتر در این رابطه اعلام کرد: باتوجه به تاکید رییس سازمان لیگ فوتبال ایران برنامه کامل این فصل لیگ برتر که فردای روز قرعه کشی آماده بود، با عنایت به اعلام رای کمیته استیناف بشرح ذیل اعلام می شود.

هفته اول

پنج شنبه8 مرداد 94

فولاد مبارکه سپاهان-استقلال خوزستان - صنعتی خوزستان ورزشگاه فولاد شهر

صبای قم - استقلال اهواز - ورزشگاه یادگار امام(ره) قم

سایپا - گسترش فولاد تبریز- ورزشگاه پاس قوامین

سیاه جامگان مشهد - استقلال تهران - ورزشگاه ثامن مشهد

جمعه 9 مرداد 94

ملوان بندر انزلی - ذوب آهن - ورزشگاه تختی انزلی

تراکتورسازی تبریز - نفت تهران - ورزشگاه یادگار امام(ره) تبریز

پرسپولیس - پدیده مشهد- ورزشگاه آزادی تهران

فولاد خوزستان - راه آهن - ورزشگاه غدیر اهواز

هفته دوم

پنجشنبه 15 مرداد 94

پدیده خراسان فولاد خوزستان ورزشگاه ثامن مشهد

نفت تهران صبای قم ورزشگاه تختی تهران

استقلال خوزستان پرسپولیس ورزشگاه غدیر اهواز

راه‌آهن سایپا ورزشگاه شهدای شهر قدس

جمعه 16مرداد 94

گسترش فولاد تبریز تراکتورسازی تبریز- ورزشگاه یادرگار امام (ره) تبریز

ذوب آهن اصفهان فولاد مبارکه سپاهان اصفهان ورزشگاه فولاد شهر اصفهان

استقلال اهواز سیاه جامگان مشهد - ورزشگاه تختی اهواز

استقلال تهران ملوان بندر انزلی - ورزشگاه آزادی

هفته سوم

پنجشنبه 22 مرداد94

ملوان بندر انزلی استقلال اهواز- ورزشگاه تختی انزلی

سیاه جامگان مشهد نفت تهران ورزشگاه ثامن مشهد

فولاد مبارکه سپاهان اصفهان پرسپولیس ورزشگاه فولاد شهر اصفهان

صبای قم گسترش فولاد تبریز- ورزشگاه یادرگارامام(ره) قم

جمعه 23 مرداد 94

فولاد خوزستان استقلال خوزستان ورزشگاه غدیراهواز

تراکتورسازی تبریز راه‌آهن- ورزشگاه یادگارامام(ره) تبریز

سایپا پدیده خراسان ورزشگاه پاس قوامین تهران

استقلال تهران ذوب آهن اصفهان ورزشگاه آزادی تهران

هفته چهارم

چهارشنبه28 مرداد 94

نفت تهران ملوان بندر انزلی ورزشگاه تختی تهران

پنجشنبه 29 مرداد 94

پرسپولیس ذوب آهن اصفهان - ورزشگاه آزادی تهران

فولاد مبارکه سپاهان فولاد خوزستان - ورزشگاه فولاد شهر اصفهان

استقلال خوزستان سایپا - ورزشگاه غدیر اهواز

گسترش فولاد تبریز سیاه جامگان مشهد - ورزشگاه اختصاصی گسترش تبریز

جمعه 30 مرداد 94

پدیده خراسان تراکتورسازی تبریز ورزشگاه ثامن مشهد

راه‌آهن‌ - صبای قم ورزشگاه شهدای شهر قدس

استقلال اهواز استقلال تهران ورزشگاه غدیراهواز

هفته پنجم

سه شنبه 3 شهریور 94

فولاد خوزستان پرسپولیس ورزشگاه غدیر اهواز

ملوان بندر انزلی گسترش فولاد تبریز- ورزشگاه تختی انزلی

سایپا فولاد مبارکه سپاهان اصفهان ورزشگاه پاس قوامین تهران

چهار شنبه 4 شهریور 94

تراکتورسازی تبریز استقلال خوزستان ورزشگاه یادگارامام (ره) تبریز

ذوب آهن اصفهان استقلال اهواز- ورزشگاه فولاد شهر اصفهان

سیاه جامگان مشهد راه آ‌هن ورزشگاه ثامن مشهد

صبای قم پدیده خراسان ورزشگاه یادگار امام (ره) قم

جمعه 20 شهریور 94

استقلال تهران نفت تهران ورزشگاه آزادی

لازم به ذکر است به دلیل حضور تیم نفت تهران در مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا دیدار این تیم با استقلال تهران معوقه و در تاریخ 20 شهریور 94 برگزار می شود.

هفته ششم

دوشنبه 23 شهریور 94

پرسپولیس سایپا ورزشگاه آزادی

پدیده خراسان سیاه جامگان ورزشگاه ثامن

استقلال خوزستان صبای قم ورزشگاه غدیر

سه شنبه 24 شهریور 94

فولاد مبارکه سپاهان‌ - تراکتورسازی تبریز- ورزشگاه فولاد شهر

گسترش فولاد تبریز استقلال تهران ورزشگاه اختصاصی گسترش

فولاد خوزستان ذوب آهن ورزشگاه غدیر

راه‌آهن‌ - ملوان بندر انزلی ورزشگاه شهدای شهر قدس

دوشنبه 30 شهریور 94

نفت تهران استقلال اهواز- ورزشگاه تختی

هفته هفتم

پنجشنبه 2 مهر 94

سیاه جامگان استقلال خوزستان ورزشگاه ثامن

سایپا فولاد خوزستان ورزشگاه پاس قوامین

استقلال‌ تهران - راه‌آهن ورزشگاه آزادی

صبای قم فولاد مبارکه سپاهان ورزشگاه یادگار امام

جمعه 3 مهر 94

ذوب آهن‌ - نفت تهران ورزشگاه فولاد شهر

تراکتورسازی تبریز پرسپولیس ورزشگاه یادگار امام

استقلال اهواز گسترش فولاد تبریز- ورزشگاه تختی

ملوان بندر انزلی‌ - پدیده خراسان - ورزشگاه تختی

هفته هشتم

پنجشنبه 23 مهر 94

پرسپولیس صبای قم ورزشگاه آزادی

استقلال خوزستان ملوان بندر انزلی ورزشگاه غدیر

راه‌آهن استقلال اهواز-ورزشگاه شهدای شهر قدس

جمعه 24 مهر 94

سایپا ذوب آهن- ورزشگاه پاس قوامین

فولاد خوزستان تراکتورسازی تبریز- ورزشگاه غدیر

پدیده خراسان استقلال تهران- ورزشگاه ثامن

گسترش فولاد تبریز نفت تهران- ورزشگاه اختصاصی گسترش

فولاد مبارکه سپاهان سیاه جامگان مشهد- ورزشگاه فولاد شهر

هفته نهم

سه شنبه 28 مهر 94

سیاه جامگان پرسپولیس- ورزشگاه ثامن

ملوان بندر انزلی سپاهان- ورزشگاه تختی

تراکتورسازی تبریز سایپا- ورزشگاه یادگارامام

چهارشنبه 29 مهر 94

استقلال تهران استقلال خوزستان- ورزشگاه آزادی

صبای قم فولاد خوزستان- ورزشگاه یادگار

ذوب آهن گسترش فولاد تبریز- ورزشگاه فولاد شهر

استقلال اهواز پدیده خراسان- ورزشگاه تختی

نفت تهران راه‌آهن- ورزشگاه تختی

هفته دهم

دوشنبه 4 آبان 94

فولاد مبارکه سپاهان استقلال تهران- ورزشگاه فولاد شهر

استقلال خوزستان استقلال اهواز- ورزشگاه غدیر

پرسپولیس ملوان بندر انزلی- ورزشگاه آزادی

سه شنبه 5 آبان 94

سایپا صبای قم- ورزشگاه پاس قوامین

پدیده خراسان نفت تهران- ورزشگاه ثامن

تراکتورسازی تبریز ذوب آهن- ورزشگاه یادگار امام

راه‌آهن گسترش فولاد تبریز - ورزشگاه شهدای شهر قدس

فولاد خوزستان سیاه جامگان- ورزشگاه غدیر

هفته یازدهم

جمعه 8 آبان 94

استقلال تهران پرسپولیس- ورزشگاه آزادی

شنبه 9 آبان 94

صبای قم تراکتورسازی تبریز- ورزشگاه یادگارامام

نفت تهران استقلال خوزستان- ورزشگاه تختی

ملوان بندر انزلی فولاد خوزستان- ورزشگاه تختی

ذوب آهن راه‌آهن- ورزشگاه فولاد شهر

استقلال اهواز فولاد مبارکه سپاهان- ورزشگاه تختی

سیاه جامگان سایپا- ورزشگاه ثامن

گسترش فولاد تبریز پدیده خراسان- ورزشگاه اختصاصی گسترش

هفته دوازدهم

پنجشنبه 28 آذر 94

پرسپولیس استقلال اهواز- ورزشگاه آزادی

استقلال خوزستان گسترش فولاد تبریز- ورزشگاه غدیر

پدیده خراسان راه‌آهن- ورزشگاه ثامن

جمعه 29 آذر 94

سایپا ملوان بندر انزلی پاس- ورزشگاه قوامین

فولاد خوزستان استقلال تهران- ورزشگاه غدیر

فولاد مبارکه سپاهان‌ - نفت تهران- ورزشگاه فولاد شهر

صبای قم ذوب آهن- ورزشگاه یادگار امام قم

تراکتورسازی تبریز سیاه جامگان- ورزشگاه یادگار امام

هفته سیزدهم

یکشنبه 8 آذر 94

نفت تهران پرسپولیس- ورزشگاه تختی

گسترش فولاد تبریز‌ - فولاد مبارکه سپاهان- ورزشگاه اختصاصی گسترش

سیاه جامگان صبای قم- ورزشگاه ثامن

راه‌آهن استقلال خوزستان- ورزشگاه شهدای شهر قدس

دوشنبه 9 آذر 94

ملوان بندر انزلی‌ - تراکتورسازی تبریز- ورزشگاه تختی

استقلال اهواز فولاد خوزستان- ورزشگاه تختی

استقلال تهران سایپا- ورزشگاه آزادی

ذوب آهن پدیده خراسان- ورزشگاه فولاد شهر

هفته چهاردهم

یکشنبه 22 آذر 94

تراکتورسازی تبریز استقلال تهران یادگار امام

سایپا‌ - استقلال اهواز- ورزشگاه پاس قوامین

فولاد مبارکه سپاهان راه‌آهن- ورزشگاه فولاد شهر

صبای قم ملوان بندر انزلی- ورزشگاه یادگارامام قم

فولاد خوزستان نفت تهران- ورزشگاه غدیر

دوشنبه 23 آذر 94

استقلال خوزستان پدیده خراسان- ورزشگاه غدیر

سیاه جامگان ذوب آهن - ورزشگاه ثامن

پرسپولیس گسترش فولاد تبریز- ورزشگاه آزادی

هفته پانزدهم

پنج شنبه 26 آذر 94

استقلال تهران صبای قم- ورزشگاه آزدای

استقلال اهواز تراکتورسازی تبریز- ورزشگاه تختی

نفت تهران سایپا ورزشگاه تختی

جمعه 27 آذر 94

گسترش فولاد تبریز فولاد خوزستان- ورزشگاه اختصاصی

ذوب آهن استقلال خوزستان- ورزشگاه فولاد شهر

پدیده خراسان سپاهان ورزشگاه ثامن

راه‌آهن پرسپولیس- ورزشگاه تختی تهران

ملوان بندر انزلی سیاه جامگان- ورزشگاه تختی انزلی

هفته شانزدهم

یکشنبه 6 دی 94

استقلال تهران- سیاه جامگان مشهد- ورزشگاه آزادی

استقلال خوزستان- فولاد مبارکه سپاهان- ورزشگاه غدیر

راه آهن-فولاد خوزستان- ورزشگاه شهدای شهر قدس

گسترش فولاد تبریز- سایپا- ورزشگاه اختصاصی گسترش

ذوب آهن ملوان بندر انزلی- ورزشگاه فولاد شهر

دوشنبه 7 دی 94

نفت تهران- تراکتورسازی تبریز- ورزشگاه تختی

استقلال اهواز-صبای قم- ورزشگاه تختی

پدیده خراسان پرسپولیس- ورزشگاه ثامن

هفته هفدهم

پنجشنبه 10 دی 94

ملوان بندر انزلی -استقلال تهران ورزشگاه تختی

سایپا- راه آهن-ورزشگاه پاس قوامین

جمعه 11 دی 94

صبای قم- نفت تهران- ورزشگاه یادگار امام

سیاه جامگان مشهداستقلال اهواز- ورزشگاه ثامن

فولاد خوزستان- پدیده خراسان ورزشگاه غدیر

تراکتورسازی- گسترش فولاد تبریز- ورزشگاه یادگار امام

فولاد مبارکه سپاهان- ذوب آهن- ورزشگاه فولاد شهر

پرسپولیس- استقلال خوزستان- ورزشگاه آزادی

هفته هجدهم

پنجشنبه 8 بهمن 94

ذوب آهن- استقلال تهران- ورزشگاه فولاد شهر

استقلال اهواز- ملوان بندرانزلی- ورزشگاه تختی

نفت تهران- سیاه جامگان مشهد- ورزشگاه تختی

گسترش فولاد تبریز- صبای قم- ورزشگاه اختصاصی گسترش

جمعه 9 بهمن 94

استقلال خوزستان - فولاد خوزستان- ورزشگاه غدیر

پدیده خراسان - سایپا- ورزشگاه ثامن

راه آهن تراکتورسازی- ورزشگاه شهدای شهر قدس

پرسپولیس- فولاد مبارکه سپاهان- ورزشگاه آزادی

در صورت صعود تیم ملی المپیک به جمع چهار تیم برتر مسابقات مقدماتی المپیک دیدار تیمهایی که بازیکنانشان در اختیار تیم ملی امید می باشد روز یکشنبه 11/11/94 یا دوشنبه 12/11/94 برگزار خواهد شد.

هفته نوزدهم

پنجشنبه 15 بهمن 94

استقلال تهران- استقلال اهواز- ورزشگاه تختی

سایپا- استقلال خوزستان- ورزشگاه پاس قوامین

ملوان بندر انزلی - نفت تهران- ورزشگاه تختی

سیاه جامگان مشهد گسترش فولاد تبریز- ورزشگاه ثامن

جمعه 16 بهمن 94

فولاد خوزستان- فولاد مبارکه سپاهان- ورزشگاه تختی

تراکتورسازی تبریز- پدیده خراسان- ورزشگاه یادگار امام

صبای قم - راه آهن- ورزشگاه یادگار امام

ذوب آهن پرسپولیس- ورزشگاه فولاد شهر

هفته بیستم

جمعه 23 بهمن 94

پرسپولیس- فولاد خوزستان- ورزشگاه آزادی

استقلال خوزستان- تراکتورسازی تبریز- ورزشگاه غدیر

فولاد مبارکه سپاهان- سایپا- ورزشگاه فولاد شهر

پدیده خراسان - صبای قم- ورزشگاه ثامن

شنبه 24 بهمن 94

راه آهن- سیاه جامگان مشهد- ورزشگاه شهدای شهر قدس

گسترش فولاد تبریز- ملوان بندر انزلی- ورزشگاه اختصاصی گسترش فولاد

استقلال اهواز- ذوب آهن ورزشگاه تختی

یکشنبه 25 بهمن 94

نفت تهران استقلال تهران- ورزشگاه تختی

هفته بیست و یکم

پنجشنبه 29 بهمن 94

سایپا- پرسپولیس- ورزشگاه پاس قوامین

ذوب آهن- فولاد خوزستان- ورزشگاه فولاد شهر

تراکتورسازی تبریز - فولاد مبارکه سپاهان- ورزشگاه یادگار امام

استقلال اهواز نفت تهران- ورزشگاه تختی

جمعه 30 بهمن 94

سیاه جامگان مشهد- پدیده خراسان- ورزشگاه ثامن

صبای قم- استقلال خوزستان- ورزشگاه یادگار امام

ملوان بندر انزلی - راه آهن- ورزشگاه تختی

استقلال تهران- گسترش فولاد تبریز- ورزشگاه آزادی

هفته بیست و دوم

پنجشنبه 13 اسفند 94

استقلال خوزستان- سیاه جامگان مشهد- ورزشگاه غدیر

جمعه 14 اسفند 94

پدیده خراسان- ملوان بندر انزلی- ورزشگاه ثامن

فولاد خوزستان- سایپا- ورزشگاه غدیر

گسترش فولاد تبریز- استقلال اهواز- ورزشگاه اختصاصی گسترش

راه آهن- استقلال تهران-ورزشگاه تختی تهران

یکشنبه 16 اسفند 94

نفت تهران- ذوب آهن- ورزشگاه تختی

فولاد مبارکه سپاهان- صبای قم- ورزشگاه فولاد شهر

پرسپولیس- تراکتورسازی تبریز- ورزشگاه آزادی

هفته بیست و سوم

پنجشنبه 20 اسفند 94

صبای قم- پرسپولیس- ورزشگاه یادگار امام

سیاه جامگان- فولاد مبارکه سپاهان- ورزشگاه ثامن

نفت تهران- گسترش فولاد تبریز- ورزشگاه تختی

ذوب آهن- سایپا- ورزشگاه فولاد شهر

تراکتورسازی تبریز- فولاد خوزستان- ورزشگاه یادگارامام

جمعه 21 اسفند 94

استقلال اهواز- راه آهن- ورزشگاه تختی

ملوان بندر انزلی- استقلال خوزستان- ورزشگاه تختی

استقلال تهران- پدیده خراسان- ورزشگاه آزادی

هفته بیست و چهارم

پنجشنبه 12 فروردین 95

فولاد مبارکه سپاهان- ملوان بندر انزلی- ورزشگاه فولاد شهر

گسترش فولاد تبریز- ذوب آهن- ورزشگاه اختصاصی گسترش

راه آهن- نفت تهران- ورزشگاه شهدای شهر قدس

سایپا- تراکتورسازی تبریز- ورزشگاه پاس قوامین

شنبه 14 فروردین 95

فولاد خوزستان- صبای قم- ورزشگاه غدیر

یکشنبه 15 فروردین 95

پدیده خراسان استقلال اهواز- ورزشگاه ثامن مشهد

استقلال خوزستان- استقلال تهران- ورزشگاه غدیر

پرسپولیس- سیاه جامگان مشهد- ورزشگاه آزادی

هفته بیست و پنجم

جمعه 20 فروردین 95

ملوان بندرانزلی پرسپولیس- ورزشگاه تختی انزلی

استقلال اهواز- استقلال خوزستان- ورزشگاه تختی

سیاه جامگان مشهد- فولاد خوزستان- ورزشگاه ثامن

صبای قم- سایپا- ورزشگاه یادگارامام قم

گسترش فولاد- راه آهن- ورزشگاه اختصاصی گسترش

یکشنبه 22 فروردین 95

نفت تهران- پدیده خراسان- ورزشگاه تختی

ذوب آهن- تراکتورسازی تبریز- ورزشگاه فولاد شهر

استقلال تهران- فولاد مبارکه سپاهان ورزشگاه آزادی

هفته بیست و ششم

پنجشنبه 26 فروردین 95

فولاد مبارکه سپاهان- استقلال اهواز- ورزشگاه فولاد شهر

راه آهن- ذوب آهن- ورزشگاه شهدای شهر قدس

تراکتورسازی تبریز صبا قم- ورزشگاه یادگار امام

استقلال خوزستان- نفت تهران- ورزشگاه غدیر

سایپا- سیاه جامگان مشهد- ورزشگاه پاس قوامین

پدیده خراسان گسترش فولاد تبریز- ورزشگاه ثامن

جمعه 27 فروردین 95

فولاد خوزستان- ملوان بندر انزلی- ورزشگاه غدیر

پرسپولیس- استقلال تهران- ورزشگاه آزادی

هفته بیست و هفتم

جمعه 3 اردیبهشت 95

استقلال تهران- فولاد خوزستان- ورزشگاه آزادی

گسترش فولاد تبریز- استقلال خوزستان- ورزشگاه اختصاصی گسترش

ملوان بندر انزلی- سایپا- ورزشگاه تختی

راه آهن- پدیده خراسان ورزشگه شهدای شهر قدس

یکشنبه 5 اردیبهشت 95

استقلال اهواز- پرسپولیس- ورزشگاه غدیر اهواز

نفت تهران- فولاد مبارکه سپاهان ورزشگاه تختی

ذوب آهن- صبای قم- ورزشگاه فولاد شهر

سیاه جامگان مشهد تراکتورسازی تبریز- ورزشگاه ثامن

هفته بیست و هشتم

پنجشنبه 9 اردیبهشت 95

پرسپولیس- نفت تهران- ورزشگاه آزادی

پدیده خراسان ذوب آهن- ورزشگاه ثامن

فولاد مبارکه سپاهان- گسترش فولادتبریز- ورزشگاه فولاد شهر

فولاد خوزستان- استقلال اهواز- ورزشگاه غدیر

استقلال خوزستان- راه آهن- ورزشگاه تختی

صبای قم- سیاه جامگان مشهد- ورزشگاه یادگار امام قم

تراکتورسازی تبریز ملوان بندر انزلی- ورزشگاه یادگارامام تبریز

سایپا- استقلال تهران- ورزشگاه پاس قوامین

هفته بیست و نهم

یکشنبه 19 اردیبهشت 95

استقلال تهران- تراکتورسازی تبریز- ورزشگاه آزادی

پدیده خراسان- استقلال خوزستان- ورزشگاه ثامن

نفت تهران- فولاد خوزستان- ورزشگاه تختی

استقلال اهواز- سایپا- ورزشگاه تختی

ملوان بندر انزلی- صبای قم- ورزشگاه تختی

راه آهن- فولاد مبارکه سپاهان-ورزشگا شهدای شهر قدس

ذوب آهن- سیاه جامگان مشهد- ورزشگاه فولاد شهر

گسترش فولاد تبریز- پرسپولیس- ورزشگاه اختصاصی گسترش

هفته سی ام

جمعه 24 اردیبهشت 95

پرسپولیس-راه آهن- ورزشگاه آزادی

تراکتورسازی تبریز- استقلال اهواز- ورزشگاه یادگار امام تبریز

استقلال خوزستان- ذوب آهن- ورزشگاه تختی

فولاد خوزستان- گسترش فولاد تبریز- ورزشگاه غدیر

سایپا- نفت تهران- ورزشگاه پاس قوامین

فولاد مبارکه سپاهان- پدیده خراسان- ورزشگاه فولاد شهر

سیاه جامگان مشهد- ملوان بندر انزلی- ورزشگاه ثامن

صبای قم- استقلال تهران- ورزشگاه یادگارامام قم

شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.

bultannews@gmail.com

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر :
آخرین اخبار
پربازدید ها
پربحث ترین عناوین
پرطرفدارترین