کد خبر: ۱۸۶۲۳۸
تعداد نظرات: ۱ نظر
تاریخ انتشار:
مردم آرامش و کارآمدی مدیریتی را می خواهند نه پیروزی این جناح یا آن جناح در انتخابات

استفاده فائزه هاشمی از کارت زرد و کارت هدیه برای ایجاد رقابت سیاسی با نمایندگان مجلس

دولت باید تکلیف خود را با این دسته از فعالان سیاسی روشن کند و خرج خود را سوا کند زیرا این فعالان سیاسی دنبال قدرت و حضور در انتخابات هستند در حالی که مردم و دولت به دنبال رفع مشکلات و سوء مدیریت ها و همچنین درس گرفتن از گذشته هستند و نباید دوباره مسائل گذشته تکرار شود و کشور به مسیر رقابت سیاسی به جای کارامدی مدیریتی بیافتد.
گروه سیاسی - فائزه هاشمی سه شنبه ۲۴ دى ۱۳۹۲ در مصاحبه با فرشته قاضی خبرنگار سایت ضد انقلابی روز آن لاین گفته است: مجلسی ها بدنبال ایجاد وحشت هستند. مجلس فراتر از مسئولیت خود و به صورت سلیقه ای فشار می آورد تا دولت را از مسیرش منحرف کند و با ایجاد فضای تهدید و ارعاب و ترساندن از احضار و تذکر و استیضاح و فشارهای روانی و سیاسی، دنبال ایجاد وحشت برای دولتی ها هستند. به نظر می رسد گروهی تشکیل شده و کارهای دولت را بررسی می کند و سریع هم عکس العمل نشان می دهد تا دولتی ها را به انفعال بکشاند و متاسفانه در مورد بعضی موفق هم بوده است.
به گزارش بولتن نیوز، این نوع اظهارات و تحلیل های خانم هاشمی و همفکران ایشان و همچنین موضع گیری جناح های سیاسی مختلف، نشان دهنده آن است که بسیاری از تندروهای جناح های سیاسی بدون توجه به خواست مردم مبنی بر آرامش سیاسی و کارآمدی مدیریتی و حمایت از دولت میانه رو برای کاهش مشکلات، به دنبال آماده سازی شرایط برای انتخابات مجلس آینده هستند تا با زیر سوال بردن و ناکارآمد نشان دادن اصولگرایان و جبهه پایداری در مجلس از یک سو، و ناکارآمد نشان دادن رقبای سیاسی در جناح مقابل از سوی دیگر، ظرفیتی برای پیروزی در انتخابات ایجاد نمایند.

در نتیجه دولت باید تکلیف خود را با این دسته از فعالان سیاسی روشن کند و خرج خود را سوا کند زیرا این فعالان سیاسی دنبال قدرت و حضور در انتخابات هستند در حالی که مردم و دولت به دنبال رفع مشکلات و سوء مدیریت ها و همچنین درس گرفتن از گذشته هستند و نباید دوباره مسائل گذشته تکرار شود و کشور به مسیر رقابت سیاسی به جای کارامدی مدیریتی بیافتد.

 اما واقعیت این است که مردم به کارآمدی و حمایت افراد  و گروه ها از دولت و کاهش مشکلات کشور توجه دارند واین گونه اظهارات  و حاشیه های سیاسی، بر روند انتخابات اثرگذار نیست. مردم این مسیرکه بارها از سوی افراطیون سیاسی مطرح شده را مفید نمی دانند و کسانی که بتوانند در ایجاد کارایی و کاهش مشکلات مفید باشند را انتخاب می کنند خواه اصولگرا باشند یا از جناح دیگری...
در حالی که نمایندگان مجلس و اصولگرایان در شش ماه اخیر، بیشترین سطح همکاری را با دولت روحانی داشته اند و این همکاری در موارد متعددی، بیش از همکاری آنها با دولت احمدی نژاد بوده و علاوه بر رای اعتماد به وزرا، در موارد مختلف  از جمله مذاکرات هسته ای با 5+1، همدلی و همکاری خود را با دولت تدبیر و امید نشان داده و در ایجاد جو آرام سیاسی بعد از انتخابات نقش موثری داشته اند و حتی در مورد استفاده از منابع صندوق توسعه ملی و مخارج دولت، تدوین بودجه و... با توجه به ملاحظات و شرایط کشور، همکاری مستمری با دولت دارند، اما متاسفانه خانم هاشمی به  گونه ای علیه نمایندگان  تحلیل کرده  که گویا منافع شخصی و گروهی مقدم بر همکاری با دولت در جهت منافع ملی و بهبود شرایط کشور و مقابله با تحریم و مشکلات اقتصادی و... است. 
به عنوان مثال، فائزه هاشمی بدون توجه به شان نمایندگان مجلس و مدیران سیاسی  به روز آن لاین گفته است:  گروهی که در مقابل دولت مقاومت و کارشکنی می کنند "فقط شامل نمایندگان مجلس نیست و غیرمجلسی ها را هم شامل می شود.به هر حال دیگر از کارت های هدیه و پول هایی که به عناوین مختلف توزیع می شد خبری نیست و پست هایی که بر اثر روابط کسب شده بود نه بر اساس کفایت و لیاقت، در حال پریدن است".
فائزه هاشمی طوری این سخنان را مطرح کرده که گویا 6 ماه همکاری مستمر نمایندگان و بسیاری از مدیران و فعالان اصولگرا با دولت روحانی را ندیده است و تنها موضوع کارت هدیه  و پاداش ها و سمت ها و پست ها مطرح بوده است. و این سوال مطرح است که چرا در این مدت که دولت تشکیل شده و وزرا، معاونان و مدیران بسیاری منصوب شده اند و اقدامات و سیاست ها و تصمیم گیری های جدیدی را اعلام کرده اند، این همه همکاری گسترده مجلس را با دولت ندیده اند و تنها با اشاره به چند خبر و حاشیه سازی سیاسی از جمله کارت های هدیه و گزارش تحقیق و تفحص تامین اجتماعی که خود مجلس دنبال کرده است، قصد تضعیف و نادیده گرفتن اقدامات و همکاری مجلس با دولت را دارند. 

فائزه هاشمی گفته است: احضار پیاپی وزرای کابینه به مجلس، دادن سه کارت زرد به سه وزیر طی ۴ ماه از روی کار آمدن دولت و متهم کردن خود روحانی به افراطی گری از سوی برخی نمایندگان مجلس، چالش بین مجلس و دولت را شدت بخشیده است.
این در حالیست که احضار وزرا و حتی بارها عدم رای اعتماد به وزرای کابینه احمدی نژاد، در سطحی وسیع تر از عملکرد مجلس در برابر دولت روحانی اتفاق افتاده است و کارت زرد دادن به سه وزیر را نمی توان به معنای عدم همراهی و همکاری و فشار بر دولت ارزیابی کرد. همان طور که امام خمینی و مقام معظم رهبری بارها در مورد جایگاه مجلس بیان کرده اند، مجلس در همه امور نظارت و پشتیبانی می کند و بهتر است به جای توجه به حواشی سیاسی و اخبار کارت زرد و کارت هدیه، به موضوع  همکاری های متعدد و گسترده با دولت در شرایط امروز کشور و تحریم ها و... توجه شود. 
این که خانم هاشمی در گفت گو با سایت ضد انقلابی روز آن لاین در خارج کشور، تنها به این حواشی سیاسی و ارائه آن به مخاطبان اقدام می کند و این همه همراهی و همدلی و همکاری و تاکید بر میانه روی از سوی دولت و مجلس را نادیده می گیرد  نشان دهنده این واقعیت است که افراطیون سیاسی نه تنها به حمایت از دولت اقدام نمی کنند بلکه نسبت به  تاکید دولت بر بصیرت مردم و کاهش تنش های سیاسی گذشته و سال های اخیر نیز بی توجه هستند. 
خانم هاشمی و همفکران ایشان، بهتر است به جای ایجاد اختلاف و اشاره به این نکات، به  ظرفیت های نسبی موجود برای همکاری مجلس  و دولت و قوه قضاییه و سایر نهادها، احزاب، اصلاح طلبان، روزنامه نگاران و... توجه نمایند. اگر قرار است که اختلاف ها و تنش های گذشته کاهش یابد و در جو همدلی و آرامش بعد از انتخابات سال 92، کاهش مشکلات و تحریم ها و رفع سوء مدیریت های گذشته در دستور کار باشد باید از این گونه تحلیل ها و حرف ها پرهیز کرد. 

فائزه هاشمی، نماینده سابق مجلس و مدیرمسئول روزنامه توقیف شده "زن" در مصاحبه با "روز" می گوید: "مجلس دو وظیفه اصلی دارد، تصویب قانون و نظارت بر اجرای قانون. مجلس در حال حاضر فراتر از مسئولیت خود و به صورت سلیقه ای فشار می آورد تا دولت را از مسیرش منحرف کند. مثلا چرا استاندارها با نظر آنها نیست یا فلان وزیر چرا فلان فرد را معاون یا مشاور گذاشته یا چرا فلان فرد را عوض کرده. این افراد مورد نظر مجلسی ها اگر موفق بودند که دوره احمدی نژاد با ورشکستگی کشور همراه نمی شد. دولت مجبور است طبق نظر خود عمل کند تا بتواند پاسخگو باشد. اگر نظر دولت و مجلس همسو باشد چه بهتر ولی وقتی همسو نیست طبیعی و منطقی این است که دولت باید افرادمورد نظر خود را به کارگیرد و برنامه های خود را دنبال کند. چون دولت باید به مردم پاسخگو باشد و نه مجلسی ها."
...هر چقدر مجلسی ها و مخالفان جلو بیایند تا آخر ادامه خواهد داشت و اگر دولتی ها وا بدهند تا آخر باید وا بدهند. اگر فکر کنند که این امتیاز را می دهند و جای دیگر امتیاز می گیرند تجربه نشان داده که این گونه نخواهد بود و اگر در مسیر امتیاز دهی بی منطق قرار بگیرند و تحت تاثیر فشارها عمل کنند تا آخر باید همین گونه باشند. مهم این است که دغدغه انجام کار اساسی داشته باشند نه دغدغه در پست و سمت و وزارت ماندن. آنهایی که این گونه بوده اند موفق بوده اند و آن هایی که محافظه کاری پیشه کرده اند ناموفق.

او در عین حال می گوید: "این فشارها و اذیت و آزارها البته مخصوص این دولت نیست. هر موقع اصولگرایان نتوانسته اند دولت خود را داشته باشند و رای نیاورده اند دست به این شیطنت ها زده اند و شرایط را تنگ کرده و تلاش کرده اند دولت نتواند موفق شود شاید در اثر ناکامی دولت، مردم دور بعد به آنها رای بدهند".
در این جا این پرسش مطرح است که آیا اختلاف سلیقه سیاسی تنها از سوی اصولگرایان و در زمان دولت میانه رو یا اصلاح طلب مطرح است آیا حتی در مجلس ششم و در مقابل دولت خاتمی این نکات مطرح نبود؟ و نوع همکاری مجلس اصلاحات و دولت اصلاحات کاملا منطبق برمسیر دولت بود؟! آیا در مجلس سوم یا مجالس اول و دوم که جناح چپ اکثریت قابل توجهی داشته، مسیر همکاری با دولت کاملا منطبق بر نظر دولت بوده است؟! 
آیا قرار است که نمایندگان مجلس بدون توجه به وظایف نظارتی گسترده خود در همه امور،  تنها منتظر نظرات دولت باشند و وکیل الدوله باشند؟!
 تندروهای سیاسی، در این شرایط خاص کشور که نیازمند همراهی و آرامش  است  تا مشکلات کاهش یابد، نباید اختلاف سلیقه سیاسی و نظر نمایندگان در مورد مدیران و وزرا و.. را در حد تنش و اختلاف  و تهدید و... بزرگنمایی کنند  و  معلوم نیست در شرایطی که نظیر واکنش ها و نظرات امروز نمایندگان مجلس، در گذشته و دولت ها و دوره های قبلی مجلس بارها اتفاق افتاده است برچه اساس خانم هاشمی، آنها را ایجاد وحشت و تهدید دولت از سوی مجلس تحلیل می کند!

روز آن لاین از فائزه هاشمی سوال کرده که  این وضعیت چقدر شبیه وضعیت حاکم بر مناسبات مجلس پنجم و دولت سید محمد خاتمی در دوسال آغازین روی کار آمدن دولت اصلاحات است؟ و خانم هاشمی که در مجلس پنجم به عنوان نماینده مردم تهران حضور داشت می گوید: "به نظر من این شبیه سازی درست نیست. من مجلس پنجم را با این مجلس قابل مقایسه نمی دانم. در ۴ ماه سه وزیر کارت زرد گرفتند. در مجلس پنجم در دو سال دو وزیر استیضاح شدند که یکی برکنار شد و یکی رای آورد. فضای مجلس پنجم اینقدر تند و افراطی و بی منطق نبود. اکثریت اصولگراهای آن زمان منطقی تر و بهتر از الان بودند. از نظر تعداد نیز اصلاح طلبان، اقلیتی پر تعداد و قوی بودند و مستقل ها هم بی تاثیر نبودند. مثلا آقای مهاجرانی با نطق خوب و موثر توانست رای اکثریت را به دست بیاورد. فضای مجلس پنجم و فضای کشور هم به این شدت سیاسی و افراطی و قانون گریز نبود. الان شرایط طوری شده که خود اصولگراها مانع سخنرانی آقای علی لاریجانی اصولگرا در قم شده اند یعنی اینقدر افراطی و رادیکال شده اند که تحمل خودشان را هم ندارند".

او در عین حال معتقد است که این فشارها و کارشکنی ها تنها از سوی نمایندگان مجلس نیست و توضیح می دهد: "منظور از این گروه شامل جبهه پایداری است و برخی نمایندگانی که به صورتی اعتقادی مقابل دولت هستند. بعضی هم به دلیل از دست دادن منافع، مقابل دولت هستند. البته جبهه پایداری ها اقلیت کوچک اما پر سر و صدایی هستند که وضعیت شکننده ای دارند. این گروه فقط شامل نمایندگان مجلس نیستند غیرمجلسی ها را هم شامل می شود. حالا دیگر از کارت های هدیه و پول هایی که به عناوین مختلف توزیع می شد خبری نیست و پست هایی که بر اثر روابط کسب شده بود نه بر اساس کفایت و لیاقت، در حال پریدن است. اینها همه عواملی است که مقاومت ها را بیشتر می کند".
این جملات نشان می دهد که در شرایط امروز که بر همدلی و همراهی و آرامش هستند تا دولت کار کند، عده ای به دنبال آن هستند که  دو جناح سیاسی در مقابل هم صف ارایی کنند و نام بردن از جبهه پایداری دقیقا منظور خانم هاشمی را نشان می دهد که به دو سوی جریان های سیاسی اصولگرا و اصلاح طلب توجه دارد و نسبت به محور مسائل سیاسی کشور یعنی میانه روی و همکاری همه احزاب و گروه ها بی توجه است.
به عبارت دیگر، در شرایطی که مردم انتظار دارند دولت و مجلس کار کنند و مسائل تحریم و کارآمدی نظام مدیریتی در دستور کار باشد، عده ای به دنبال بازگشت به قدرت سیاسی و مطرح کردن گروه ها و جناح های سیاسی هستند تا در انتخابات مجلس، اصولگرایان و اصلاح طلبان در دوسوی میدان سیاست صف آرایی کنند. در حالی که مردم به این روند تکراری سیاست در ایران که گاهی با تنش سیاسی مواجه شده و مانند سال 88 ناکارآمدی خود را نشان داده است کم توجه هستند و انتظار دارند که نظام سیاسی و دولت ومجلس کارآمدی داشته باشند. لذا هر جناح سیاسی که به آرامش و میانه روی اعتقاد داشته باشد و در جهت کاهش مشکلات تلاش نماید مورد وثوق مردم است و چه اصولگرا باشد و  چه اصلاح طلب مورد حمایت مردم است.
خانم هاشمی در مورد عملکرد دولت در چند ماهه اخیر هم می گوید: "با در نظر گرفتن شرایط و فشارها و وضعیت موجود، ارزیابی ام از عملکرد دولت مجموعا مثبت است. برخی از وزرا خوب عمل کرده اند و متاسفانه چند تایی هم تحت تاثیر همین فشارها قرار گرفته اند و عملکرد قابل دفاعی ندارند".
این سخن فائزه هاشمی نیز نشان می دهد که افراطی های سیاسی، با دولت نیز مرز بندی دارند و از دولت و مجلس انتظار دارند آن گونه که آنها تشخیص می دهند عمل کنند و لذا برخی وزرا و مدیران را نمره خوب می دهند و عده ای را نیز نمره منفی داده اند و انتظار دارند که دولت روحانی صحنه کارزار سیاسی بین اصلاح طلب و اصولگرا شود. 
در حالی که دولت بارها اعلام کرده که میانه روی را پیشه کرده و از اصلاح طلب و اصولگرا انتظار دارند که همراهی برای کاهش مشکلات داشته باشند. امروز  زمان کاهش مشکلات ورسیدگی به مسائل کشور است و زمان تنش  و اختلاف و پرداختن به مسائل سیاسی نیست. 

شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.

bultannews@gmail.com

انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۱
غیر قابل انتشار: ۲
ناشناس
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۲۰:۴۹ - ۱۳۹۲/۱۰/۲۴
2
9
عجیبه کسی که درفتنه براندازی نظام شرکت کرده باچه روئی درمسائل کشور دخالت میکنه وخودشو قیم نظام میدونه .واقعا بعضی ها هزار چهره اند.
نظر شما

آخرین اخبار

پربازدید ها

پربحث ترین عناوین