کد خبر: ۱۸۲۴۵۷
تعداد نظرات: ۲۷ نظر
تاریخ انتشار: ۲۷ آذر ۱۳۹۲ - ۱۰:۳۰
هیات دولت بخواند؛
بگذریم در این بین که استاندار جدید هر چند هم قوی باشد قربانی فضای کنونی می شود و کارهایش هر چند هم مثبت باشد اما تحت الشعاع این حرکت وزارت کشور تبدیل به یک فرد مغضوب می گردد اما فراتر از این سرمایه های انسانی نظام در استان مهمی چون کردستان پراکنده می شوند که این به نفع نظام نخواهد بود .

گروه سیاسی - اصولا وقتی دولتها بعد از رسیدن به قدرت استاندارهای جدید را انتخاب می کنند بحث استانداری و مدیریت استان به اتمام رسیده و تلاش و اراده عمومی بر مبنای همراهی و کمک به استاندار جدید و توسعه استان قرار می گیرد ، اما به نظر می رسد این بار استان کردستان از این موضوع مستثنی شده است . چند اشتباه فاحش در خصوص انتخاب استانداری از سوی وزارت کشور و عدم توجه هیات دولت به این موضوع سبب شده است که بعد از انتخاب استاندارجدید برای استان کردستان هنوز فضای انتقا د و ناراحتی این استان را فرا گرفته و کمپین هایی در مقابل وزیر کشور دولت یازدهم شکل بگیرد که لازم است قبل از اینکه به درست و یا نادرست بودن این اقدام بنگریم به ریشه ها و آسیب های اجتماعی شرایط کنونی استان کردستان با دیده اهمیت بیشتری بنگریم .

به گزارش بولتن نیوز، وقتی مردم این استان علیرغم تمام تبلیغات ضد انقلاب به پای صندوق های رای آمدند و با رای 72 درصدی به اقای روحانی رای دادند نشان دادند که در حراست از کیان و سرزمین خویش مردمان خونگرمی هستند و به همان خونگرمی نیز می توانند آزرده خاطر شوند.

مردم کردستان هنوز تصاویر آقای روحانی را به یاد دارند که تا قبل از رسیدن به استادیوم محل تجمع مردم سنندج سرگرم هم فکری با رئیس ستاد استان و نخبه های استان در خصوص وضعیت استان و محتوی سخنانش بود .این همفکری ها سبب شد که مردم استان کردستان با اشتیاق بیشتری به استقبال دولت آقای روحانی بروندو همین سخنان میزان توقعات را از دولت یازدهم بشدت بالا برد .

ستاد آقای روحانی در استان بعد از پیروزی اقای روحانی شال و کلاه پیچید که در دولت جدید براساس وعده های داده شده می بایستی از نیروهای بومی استفاده شود اما در این راستا در سطوح کلان کم توجهی شد و تمام تمرکز ها بر انتخاب استاندار بومی متمرکز گشت، به عبارت دیگر تنها منفذ تامین خواسته های نخبه های فرهنگی و سیاسی استان در دستان وزرات کشور قرار گرفت .اما وزارت کشور گزینه انتخابی نمایندگان و مردم استان را نپذیرفت و فراتر از این وزیر کشور در مراسم معارفه جدید اعلام کرد که نتوانسته است از میان گزینه های موجود گزینه واجد شرایط را پیدا بکند که تکلیف شرعی را تکمیل کند .

همین سخن به مزاق مردم و نخبه های استان خوش نیامد و اکنون شاهد هستیم که کمپین هایی بر علیه وزیر کشور در لایه های اجتماعی استان شکل گرفته است و وزیر کشور براساس حقوق قانونی خویش اگرچه می تواند توجهی به این خواسته ها نکند ولی یک واقعیت مهم و یا یک آسیب اجتماعی در استان کردستان در حال شکل گیری است که همانا نا امیدی از دولت تدبیر و امید است که اکنون وزارت کشور باج آن را می دهد.

همانطور که اشاره شده وزیر کشور بر اساس صلاحیت های قانونی خویش می تواند توجهی به این خواسته ها نکند و از کنار این موضوع براحتی بگذرد اما در صورت عدم توجه این دولت است که متضرر شده و سرمایه های اجتماعی و سیاسی موجود را از خود پراکنده می کند .

بگذریم در این بین که استاندار جدید هر چند هم قوی باشد قربانی فضای کنونی می شود و کارهایش هر چند هم مثبت باشد اما تحت الشعاع این حرکت وزارت کشور تبدیل به یک فرد مغضوب می گردد اما فراتر از این سرمایه های انسانی نظام در استان مهمی چون کردستان پراکنده می شوند که این به نفع نظام نخواهد بود .

یک واقعیت مهم در این میان بی تدبیری و یا بهتر است بگوییم عدم همفکری وزارت کشور و نمایندگان استان در مورد انتخاب استاندار می باشد ان هم در شرایطی که نخبه های استان از حضور در سطوح بالای مدیریتی دولت یازدهم نا امید شده و تمام امیدشان به وزارت کشور معطوف شده بود .

شاید اگر هیات محترم دولت همانگونه که برای تبلیغ در انتخابات با نخبه های استان همفکری می کرد برای انتخاب استاندار جدید که حق وزارت کشور است با نخبه های استان همفکری می کرد چنین اتفاقی نمی افتاد و دستکم چنین جبهه گیری روی نمی داد . از سوی دیگر وزیر محترم کشور ضروری بود با دقت بیشتری نطق سخنرانی خویش را آماده می کرد که حضار را آزرده خاطر نمی کرد. این بی توجهی ها نشان می دهد که وزارت کشور از همان روز اول در بحث انتخاب استاندار توجهی به همفکری با نخبه های استان و دستکم دلسوزان بومی استان نداشته است همانگونه که این نخبه ها در گفتگو با بولتن نیوز بر این امر تاکید ورزیده اند .

از این روست می بینیم امروز دولت در استان کردستان با نوعی آزردگی خاطر مردم روبرو شده است که قطعا دولت تدبیر و امید در انتخابات بعدی هزینه آن را پرداخت خواهد کرد، اما آنچه در این اختلاف خانوادگی مغفول مانده است اصل حق وزارت کشور درست یا نادرست در انتخاب استاندار و استاندار کنوین استان که سابقه ایشان نشان از توانمندی وی دارد .

وزارت کشور با این اقدام خود کار استاندار جدید را بسیار سخت تر کرده و راه را هم دشوارتر نموده است چون در شرایطی استاندار جدید شروع بکار می کند که از همراهی و همفکری بخش اعظمی از نیروهای بومی متخصص محروم شده است اما استاندار جدید در استان کردستان ضروری است برای اصلاح اشتباهات وزارت متبوعش اقدام نماید و سریعتر از هر زمانی نسبت به آشتی با نخبه های استان اقدام کند چون عدم موفقیت برای خود استاندار نیز نمره منفی در سوابق ایشان خواهد بود.

متاسفانه این موضوع از سوی افراد تندرو با اغراض دیگر در حال بهره برداری است و این مطلوب دولت تدبیر و امید از یک سو و مردم شریف استان از سوی دیگر نیست .

نخبه های استان ضروری است با درک حساسیت استان نسبت به این انتخاب و سخنان وزیر کشور راه مناسبی را برای رسیدن به یک درک مشترک در پیش بگیرند که استان محروم کردستان بیشتر از این متضرر نشود.

اینکه تاکید شد هیات دولت این مطلب را بخواند به این خاطر است که دولت اقای روحانی وعده هایی به مردم استان کردستان داده است که اگر به بخشی از این وعده ها در سطح هیات دولت و وزراتخانه های عمل می کرد اکنون نگران ازردگی خاطر مردم استان نیز نمی شد و این نشان می دهد که دولت در کنار توجه ویژه به مسائل ملی از مسائل بومی به راحتی گذشته است که قطعا نباید چنین می شد.دولت نباید باعث ناامیدی مردم استان می شد و این دیدگاه را تقویت می بخشید که وعده های آقای روحانی صرفا انتخاباتی بوده است.

در فراسوی این اختلافات اکنون آبرو و حیثیت نظام در استان مطرح است که نباید آسیب ببیند و در چنین شرایطی نیروهای نخبه باید نقش خویش را در هم افزایی روحی و حمایتی از انقلاب و ستونهای آن بیشتر کنند و نگذارند دشمنان انقلاب بیشتر از این خوشحال شوند

توجه ویژه به منافع نظام و انقلاب می طلبد استاندار کنونی مورد حمایت قرار گیرد تا دستکم شایستگی هایش قربانی اشتباهات دیگران نگردد. استاندار جدید باید فرصت کار و خدمت پیدا بکند و شکی نیست در چنین شرایطی کار استاندار مهمترین ترازو برای وزارت کشور و هیات دولت در استان می باشد.زمان هر چه سریعتر می گذرد و فرصت خدمت اندک، باید قدر این فرصت ها دانسته شود و دولت نیز در کنار این فرصت ها اشتباهات را اصلاح کرده و روند سالم زندگی و نشاط سیاسی و اجتماعی را باردیگر به مردم استان بازگرداند چون همانگونه که تاکید شد باج همه این اشتباهات را اگر اصلاح نشود دولت در انتخابات بعدی دستکم در استان پرداخت خواهد کرد.نخبه های استان نیز باید تر و خشک را با هم بسوزانند و خود را کنار بگیرند.اصلاح اشتباهات دولت از یک سو و جلب نظر نخبه های استان از سوی استاندار جدید می تواند گام اول و مهم پایان بخشیدن به این ازردگی های خاطر گردد.

شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.

bultannews@gmail.com

انتشار یافته: ۲۷
در انتظار بررسی: ۱
غیر قابل انتشار: ۱۶
یاسر
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۱۳۹۲/۰۹/۲۷ - ۱۲:۱۸
6
20
هفت سال پیش به مدت دو سال در سنندج دانش اموز بود م بعد این دو سال دانش اموزی تا سال ها بعد به سنندج نرفتم اما وقتی بعدا دوباره سنندج رفتم باورم نشد که این سنندجه. همه چیز نه تنها هیچ پیش رفتی رو به خود ندیده بود بلکه یک پس رفت شدید رو دیدم.اقای احمدی نژاد ... دوران تو بود.الان هم روحانی تاریخ را شاید تکراتر کند و یا نه می تواند با درایت خاص خود کردستان را هم پای الصفهان پیشرفت دهد اصفهانی که در دل کویر بنا شده ,کردستانی که در بهترین مناطق ایران بنا نهاده شده.کردستانی که مردمش کارگری هم گیرشان نمی اید کردستانی که مردمش به خاطر یک لقمه نان باید زیر کیلو ها بار در مناطق مرزی در حین کول بری جان بدهند تا شرمنده خونوادشون نباشن.....امیدوارم که بدون سانسور بذاریش بولتن.... کرد دشمن ایران نیست.
ناشناس
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۱۳۹۲/۰۹/۲۷ - ۱۳:۲۱
3
5
با سلام :
ضمن تشکراز نگارنده محترم به درک بالای مردم فهیم وقدرشناس استان بی اعتنای شده است چرا که مردم انتظار خدمت صادقانه با استفاده از نیروهای صادق وکاردان با تبعیت جمهموری اسلامی ایران را دارند چراکه هرگوشه از میهن اسلامی ایران ما وطن ما است واینگونه صحبت ها نشان از تفرقه وجدایی دارد واین نظرات عده ایی قلییل به جهت دستیابی به پست ومقام می باشد
علیرضا بیجاری
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۱۳۹۲/۰۹/۲۷ - ۱۳:۵۹
1
5
سخنرانی جناب آقای فیروزی در دیدار استاندار با اعضای ستاد آقای روحانی مبنی بر حمایت از استاندار راه را بر هرگونه بهانه سازی دولت تدبیر بسته است آقای فیروزی با اعلام حمایت خود نشان داند که فردی بسیار پر تدبیر و صاحب اندیشه هستند و همچنانکه در آن جلسه عنوان شد تلاش برای استاندار شدن آقای فیروزی تنها به خاطر همبستگی بیشتر مردم استان با نظام بود((شیفتگان خدمت نه تشنگان قدرت)) به هر حال بیان کردن جبهه گیری در برابر استاندار جدید به نظر می رسد تنها از سوی کسانی مطرح می شود که خود مخالف حضور فیروزی در سمت استانداری بوده اند تا از هم اکنون زمینه برای بهانه سازی عدم موفقیت احتمالی و مسائل پس از آن باردیگر متوجه نیروهای بومی استان گردد ،
یاسر
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۱۳۹۲/۰۹/۲۷ - ۲۱:۵۳
0
4
لطف کردی بولتن نظر بنده رو بدون سانسور گذاشتی.
همراه
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۱۳۹۲/۰۹/۲۷ - ۲۳:۳۸
1
5
تو کردستان یک مدیر پیدا نکرد!!!!!!!!!!!!!!؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
کرمی
|
UNITED STATES
|
۱۳۹۲/۰۹/۲۷ - ۲۳:۵۴
0
7
بولتن نیوز شما به خوبی اطلاع رسانی کردی اما ،ما تلاش برای تحقق وعده های انتخاباتی کردیم به هر تقدیر من نمی خوام وارد بحث شوم که چرا استاندار بومی منصوب نکردند و در شرایط کنونی پرداختن به این مهم فایده ای ندارد .نکته حائز اهمیت سخنان نسنجیده رحمانی فضلی وزیر کشور است که با جسارت اعلام کرد در استان کسی برای سپردن مسئولیت استانداری پیدا نکرده این جمله بزرگترین توهین به اهالی غیور کردستان می باشد باید ایشان به طریق مقتضی عذر خواهی کند .اگر از عذر خواهی خودداری کند قریب دو سال دیگر ثمره این بی تجربه گی خود را خواهد یافت من به همه دلسوزان نظام در کردستان عرض کردم با آمدن این وزیر کشور انتصاب استاندار بومی با عوامفریبی منتفی خواهد شد .جناب روحانی واقعا استان کردستان یک دلسوز وفادار به نظام که موافق برنامه های شما باشد نداشت عده کثیری از دوستان قریب 30 و اندی سال در این خطه کار کردند و از شما و تیم کارشناسی تان بسیار متخصص ترند از وزیر کشور بخواهید عجولانه سخن بر زبان نراند و توهین نکند برادران سنی و شیعه در استان هیچ اختلافی ندارند از بین یکی از این عزیزان می توانستید استانداری عملگرا انتخاب و منصوب کنید نخواستید لطفا توجیه نکنید
رياحي
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۱۳۹۲/۰۹/۲۷ - ۲۳:۵۵
0
8
ما همراه نخبگان بومي هستيم
ما همراه دولت اميد هستيم
ما همراه كسانيكه راي مان به دكتر روحاني ،والله بواسطه ستاد كردستان بود ،هستيم
اما.....
وزير كشور """بايد """از مردم كردستان
وخصوصا از نخبگان كرد،
الخصوص آقاي فيروزي
عذر خواهي كند
ناشناس
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۱۳۹۲/۰۹/۲۷ - ۲۳:۵۹
1
7
وزیر كشور به کردستان توهین کرد .وای بر ما
پاسخ ها
ناشناس
| IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF |
۱۳۹۲/۰۹/۲۷ - ۲۳:۵۹
دقیقا
ناشناس
| IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF |
۱۳۹۲/۰۹/۲۷ - ۲۳:۵۹
وزیر باید عذر خواهی کند
ایمان
| IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF |
۱۳۹۲/۰۹/۲۷ - ۲۳:۵۹
منتظر پوزش وعذر خواهی رسمی وزیر
می مانیم.
و از دولت تدبیر و امید حمایت می کنیم
صادق
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۱۳۹۲/۰۹/۲۸ - ۰۱:۴۵
7
3
بايد خوب فهميد كه:
كردستانيان ايراني اند واستانداربومي وغيربومي هيچ فرقي نداره
پاسخ ها
ناشناس
| IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF |
۱۳۹۲/۰۹/۲۸ - ۰۱:۴۵
به ما که رسید فرق نکرد؟
اینه که وزیر آنطور سخنرانی می کند
ناشناس
| IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF |
۱۳۹۲/۰۹/۲۸ - ۰۱:۴۵
به ما که رسید اسمان تپید؟؟؟؟؟؟؟
كردستاني
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۱۳۹۲/۰۹/۲۸ - ۰۲:۱۳
4
3
من شخصا بخاطر نارضايتي از تسلط قاطع و انحصارطلبي مطلق دارودسته و گروه مُنتصب به " آقاي رحيمي معاون اول سابق" به دولت آقاي روحاني و تدبيرواميد رأي دادم.
فكر ميكنم افرادي مثل من كم نيستند شما هم ميتوانيد جهت روشنگري بهينه، بيشتر پيگيري و بررسي فرماييد.
تبليغات ستاد آقاي روحاني اثري چندان، در حضور مردم و رأي دادن به تدبيرواميد نداشت مردم تصميم به پايان حيات سياسي واجتماعي، همفكران رحيمي داشتند.
پاسخ ها
شهرام
| IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF |
۱۳۹۲/۰۹/۲۸ - ۰۲:۱۳
خیلی خیلی خیلی خیلی هم فرق میکنه.خب اگه راست میگی فرق نمیکنه بذار استاندار تهران ترک باشه یا کرد باشه یا بلوچ باشه.
هيوا
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۱۳۹۲/۰۹/۲۸ - ۰۲:۱۶
4
7
استانداران بومي قبلاً چه كاري كردند كه اين بنده خدا نميتونه !!!
پاسخ ها
ناشناس
| IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF |
۱۳۹۲/۰۹/۲۸ - ۰۲:۱۶
رمضان زاده منشائ خدمت بود
اما رحیمی............
ناشناس
| IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF |
۱۳۹۲/۰۹/۲۸ - ۰۲:۱۶
اگر می گذاشتند قطعا آقای فیروزی حتی بسیار دلسوز ومعتدل تر از رمضانزاده لایق کردستان را رو به پیشرفت سوق می داد
باز متاسفم
سنندجی
| IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF |
۱۳۹۲/۰۹/۲۸ - ۰۲:۱۶
به نظرم هرکی باشه در این وضعیت کنونی (بودجه سال 93 )هیچ فرقی نخواهد کرد چون قرار نیست کاری انجام بشه
ناشناس
| IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF |
۱۳۹۲/۰۹/۲۸ - ۰۲:۱۶
موافقم
كُرد ايرانى
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۱۳۹۲/۰۹/۲۹ - ۰۰:۴۴
3
2
واللهِ باللهِ تاللهِ كه:
شركت يكپارچه وهمگانى مردم كُردستان در انتخابات فقط اطاعت و تابعيت از اوٰامر وفرآمين وَلى اَمرمطهّرومعظّمِ مسلمانان جهان حضرت امام خامنه اى بود وَلٰاغير.
(( نه هيچگونه حمايت از به اصطلاح اصلاح طلبان تندرو ومشاركتى هاى بى خاصيت و ضد ارزش ))
البته نفوذ و انحصارات شديد و همه جانبه اطرافيان اقاى رحيمى و ايجاد نارضايتى عمومى آنان، غيرقابل انكارميباشد كه انشاالله با تدابير صالحانه مسئولين محترم برطرف و ختم بخير ميشود.
-.-.-
ضمناً
ما تابعين ولايت اَمرفقيه عاليقدرجهان اسلام حضرت امام خامنه اى دركردستان، حمايت همه جانبه خويش را از آقاى زاهدى استاندارمحترم كردستان ونماينده قوه مجريه نظام مقدس جمهورى اسلامى اعلام ميداريم.
وَ مِنَ اللهَ توفيق
پاسخ ها
ناشناس
| IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF |
۱۳۹۲/۰۹/۲۹ - ۰۰:۴۴
انصاف پس چه؟؟
ناشناس
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۱۳۹۲/۰۹/۲۹ - ۲۰:۱۵
0
3
وزیر محترم کشور ضروری بود با دقت بیشتری نطق سخنرانی خویش را آماده می کرد که حضار را آزرده خاطر نمی کرد
ناشناس
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۱۳۹۲/۰۹/۲۹ - ۲۰:۱۶
1
2
وزارت کشور از همان روز اول در بحث انتخاب استاندار توجهی به همفکری با نخبه های استان و دستکم دلسوزان بومی استان نداشته است
ریاضی
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۱۳۹۲/۰۹/۲۹ - ۲۰:۱۸
0
1
وزارت کشور گزینه انتخابی نمایندگان و مردم استان را نپذیرفت و فراتر از این وزیر کشور در مراسم معارفه جدید اعلام کرد که نتوانسته است از میان گزینه های موجود گزینه واجد شرایط را پیدا بکند که تکلیف شرعی را تکمیل کند؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
حسینی
|
UNITED STATES
|
۱۳۹۲/۰۹/۳۰ - ۰۰:۱۰
1
3
استاندارچه کرد باشه چه ترک چ شیعه وچ سنی بایدخدمتگذارمردم باشه همان طورکه سوگندیادمیکند بایددرحفظ وپایداری به مردم غیوروباشرف کردستان خدمت بکند وامیدوارم که مایه افتخاربرای ماملت کردستان باشد، اقای استاندارموفق باشید
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر :
آخرین اخبار
پربازدید ها
پربحث ترین عناوین