کد خبر: ۱۶۵۲۶۵
تاریخ انتشار: ۰۸ شهريور ۱۳۹۲ - ۱۷:۱۸
گزارش ويژه/
در این گزارش متن کامل ترجمه حقوقی تازه ترین گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره ایران به همراه ترجمه تمامی پانوشت ها آمده است.

به گزارش خبرنگار بولتن نیوز به نقل از ایران هسته ای- در این گزارش متن کامل ترجمه حقوقی تازه ترین گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره ایران به همراه ترجمه تمامی پانوشت ها آمده است. 

 

اجراي موافقتنامه پادمان NPT

و مفاد مربوطه قطعنامه هاي  شوراي امنيت  در جمهوري اسلامي ايران

گزارش مديركل آژانس بين المللي انرژي اتمي

GOV/2013/40

28 اوت  2013

A. مقدمه

1. اين گزارش مدير كل به شوراي حكام و همزمان به شوراي امنيت در خصوص اجراي موافقتنامه[1] پادمانNPT  و مفاد مربوطه قطعنامه هاي شوراي امنيت درجمهوري اسلامي ايران (ايران) مي باشد.

2. شوراي امنيت تاكيد نموده است كه اقدامات مورد درخواست شوراي حكام در  قطعنامه هايش[2] در خصوص ايران الزام آور است[3]. مفاد مربوطه قطعنامه هاي يادشده[4] شوراي امنيت كه بر اساس فصل هفتم منشور سازمان ملل تصويب شده اند مطابق شرايط اين قطعنامه ها الزام آور هستند[5].

3.  اين گزارش به تحولات پس از آخرين گزارش مديركل (Gov/2013/27,22 May 2013) و همچنين مسائل طولاني باقيمانده مي پردازد. اين گزارش  بر آن حوزه هايي كه ايران بطور كامل تعهدات الزام آور خود را اجرا نكرده، متمركز است. چرا كه ايجاد اعتماد بين المللي به ماهيت صرفا صلح آميز برنامه هسته اي ايران مستلزم اجراي كامل اين تعهدات است.

B . آشكارنمودن مسائل حل نشده

4. شوراي حكام در نوامبر 2011 قطعنامه  GOV/2011/69 را تصويب  نمود و در آن از جمله تاكيد کرد براي ايران و آژانس ضروري است به منظور حل و فصل فوري همه مسائل محتوايي باقيمانده با هدف آشكارسازي درخصوص آنها شامل دسترسي به تمامي اطلاعات مربوطه، مستندات، سايت ها‍، مواد و اشخاص در ايران، به گفتگوهاي خود شدت بخشند. شورا در 13سپتامبر 2012 قطعنامه GOV/2012/50 را تصويب نمود و در آن از جمله تصمیم گرفت که همکاری ایران با درخواست های آژانس با هدف حل و فصل همه مسائل باقیمانده اساسي بوده و به منظور اعاده اعتماد بین المللی نسبت به ماهیت منحصرا صلح آمیز برنامه هسته ای ایران، فوریت دارد. شورا همچنین تاکید نمود براي ايران ضروري است كه فورا يك رويكرد ساختاري را برای حل و فصل مسائل باقیمانده مرتبط با ابعاد احتمالی نظامی در برنامه هسته ای اش به نتيجه رسانده و اجرا نمايد، از جمله در گام نخست، دسترسي آژانس را به سايتهاي  مربوطه اي كه درخواست نموده بود‍، فراهم سازد. در پرتو اين قطعنامه ها، بين ژانویه 2012 و مه 2013، مقامات آژانس و ايران ده دور مذاکرات در وین و تهران از جمله طی دیدار مدیر کل از تهران در مه 2012، با هدف دستیابی به توافق در مورد سند رویکرد ساختاری برگزار نمودند. با اين حال، هيچ نتيجه مشخصي حاصل نشد.

5.  آژانس قادر نبوده است كار محتوايي با ايران را در خصوص حل و فصل مسائل باقيمانده از جمله آنهایی که مرتبط با ابعاد احتمالی نظامی در برنامه هسته ایران است، را آغاز نماید. از آخرین گزارش مدیر کل تا کنون، هیچ گفتگوی دیگری به منظور انعقاد سند رویکرد ساختاری انجام نگرفته است. معهذا دور دیگری از گفتگوها برای 27 سپتامبر 2013 در وین برنامه ریزی شده است.

6. به منظور اعاده اعتماد بین المللی به ماهیت صرفا صلح آمیز برنامه هسته ای ایران، ضروری است که رویکرد ساختاری، آژانس را قادر به انجام راستی آزمایی موثر سازد یعنی انجام آن راستی آزمایی هایی که برای پشتیبانی از نتایج معتبر، ضروری می داند. بنا بر این مهم است که سند رویکرد ساختاری به اندازه کافی فاقد ابهام باشد تا هر گونه سوء تفاهم آتی احتمالی بین آژانس و ایران در مورد چگونگی اجرای رویکرد ساختاری را به حداقل رساند. آژانس به ایران اطمینان داده که نگرانی های امنیتی ایران را مد نظر قرار خواهد داد و تمایل خودش را به گنجاندن مدالیته هایی در سند رویکرد ساختاری که این نگرانی ها را مورد توجه قرار می دهند، نشان داده است.

7. موارد ذیل بیانگر نظرات آژانس در مورد عناصر اساسی سند رویکرد ساختاری که امکان توافق روی آن حاصل نشده، می باشد[6]:

·       برای آژانس ضروری است به همه موضوعات باقی مانده و نه صرفا به موضوعات مرتبط با ابعاد احتمالی نظامی در برنامه هسته ایران، بپردازد. بنا بر این مهم است که سند رویکرد ساختاری که متمرکز بر موضوعاتی است که در ضمیمه گزارش نوامبر 2011 مدیر کل مطرح شده اند (GOV/2011/65) اشاره روشنی به این واقعیت داشته باشد که به سایر موضوعات باقی مانده به طور جداگانه پرداخته خواهد شد.

·       جهت تامین پوشش جامع و به منظور برطرف کردن ابهام، همچنین مهم است که همه جنبه های ابعاد احتمالی نظامی، همان گونه که در ضمیمه سند GOV/2011/65 منعکس شده، به صراحت در سند رویکرد ساختاری مورد توجه قرار گیرند[7].

·       لازم است آژانس بتواند اطلاعات بیشتر درخواست کند و اقدامات بیشتری را چنانچه ضروری دانست انجام دهد. ضمن در نظر داشتن نگرانی های امنیتی ایران، این اقدامات بیشتر نباید مشمول هیچ محدودیت غیر مقتضی برای دسترسی به "همه اطلاعات، اسناد، سایتها، مواد و پرسنل مربوطه در ایران" شود (GOV/2011/69).

·       نباید از آژانس انتظار داشت، و اصلا آژانس در موقعیتی قرار ندارد، که از همان ابتدا همه جزئیات را فراهم کند در مورد اینکه چگونه، چه زمان و کجا، فعالیتهای راستی آزمایی خود را انجام خواهد داد.[8]

·       آژانس در صورت ضرورت بایستی بتواند به موضوعاتی بازگردد که قبلا مورد بحث واقع شده اند.

·       آژانس آماده است با ایران اطلاعات تشریک اطلاعات کند چنانچه و زمانی که برای انجام راستی آزمایی موثر، مناسب ببیند.

·       لازم است آژانس قادر باشد حل و فصل رضایت بخش همه موضوعات مشخص شده در ضمیمه سند GOV/2011/65 را تایید کند قبل از آنکه آنها را دیگر باقی مانده تلقی نکند و به این گونه به شورای حکام گزارش نماید.

 

 تاسيسات اعلام شده تحت موافقتنامه پادمان ايران  .C

8ايران طبق موافقتنامه پادمان خود، وجود 17 تاسيسات هسته اي[9] و 9 مكان خارج از تاسيسات را كه مواد هسته اي بطور معمول در آنجا استفاده مي شود به آژانس اعلام نموده است (LOFs)[10].  آژانس به راستي آزمايي عدم انحراف مواد هسته اي اعلام شده در اين تاسيسات و LOFs ادامه مي دهد‍، با وجود اين بعضي از اين فعاليتها كه ازسوي ايران در برخي از تاسيسات  انجام مي شود، بر خلاف قطعنامه هاي شوراي حكام و شوراي امنيت همانطور كه در ذيل نشان داده مي شود‍، مي باشد.

 D. فعاليتهاي مرتبط با غني سازي

9. ايران برخلاف قطعنامه هاي مربوطه شوراي حكام و شوراي امنيت فعاليتهاي مرتبط با غني سازي خود را در تاسيسات اعلام شده ذيل كه تحت پادمان آژانس مي باشد تعليق نكرده است. همه اين فعاليتها تحت پادمان آژانس است و همه مواد هسته ای ‍، آبشارهاي نصب شده و ايستگاههاي خوراك دهي و كنارگذاري در اين تاسيسات تحت  اقدامات مراقبتي و نظارتي آژانس قرار دارند.[11]

10. ايران گفته است كه هدف غني سازي UF6 تا 5 درصد U-235 ، توليد سوخت براي تاسيسات هسته اي اش [12] و هدف غني سازي UF6 تا 20 درصد U-235 ، ساخت سوخت براي رآكتورهاي تحقيقاتي[13] مي باشد.

11. از زماني كه ايران غني سازي اورانيوم در تاسيسات هسته اي خود را آغاز نموده است، در آن تاسيسات  موارد ذيل را توليد كرده است:

·         9704 كيلوگرم ( 744+ كيلوگرم از زمان گزارش قبلي مديركل) UF6 غني شده تا 5 درصد U-235 كه 6774 كيلوگرم (417 + كيلوگرم از زمان گزارش قبلي مديركل) آن به شكل UF6 تا غني شده تا 5 درصد U-235 [14] باقي مانده است و بقيه مشمول فرآيند بيشتري شده اند (همانطور كه در پارگراف هاي 20 و 26 و 40 ذيل تشريح شده است).

·         327.5 كيلوگرم ( 48.5+ كيلوگرم از زمان گزارش قبلي مديركل)  UF6 غني شده تا 20 درصد U-235 كه 185.8 كيلوگرم آن (3.8+ كيلوگرم از زمان گزارش قبلي مديركل) به شكل UF6 غني شده تا  20 درصد U-235 [15]و بقيه مشمول فرآيند بيشتري شده اند ( همانطور كه در پاراگراف 49 ذيل تشريح شده است).

D.1  - نطنز

12. كارخانه غني سازي سوخت: كارخانه غني سازي سوخت  يك كارخانه غني سازي با استفاده از سانتيريفيوژ براي اورانيوم براي توليد اورانيوم با غناي پايين (LEU) غني شده تا 5 درصد   U-235  مي باشد كه اولين بار در سال 2007 عمليات آن شروع شد. اين كارخانه به سالن توليد A و سالن توليد B تقسيم شده است.  مطابق با اطلاعات طراحي ارائه شده توسط ايران، 8 واحد براي سالن توليدA  ، با 18 آبشار براي هر واحد طراحي شده كه مجموعا حدود 25000 سانتريفيوژ در 144 آبشار مي باشد. ايران هنوز بايد اطلاعات طراحي تشريحي براي سالن توليد B را فراهم نمايد.

13. در یک پرسشنامه اطلاعات طراحی به روز شده مورخ 29 ژوئیه 2013 ایران به آژانس اطلاع داد  قصد دارد تولیدات و دورریزها از واحدی که شامل آبشارهای2m IR- است را به طور جداگانه از تولیدات و دورریزها از واحدی که شامل آبشارهای1 IR- هستند خارج نماید. طی نامه مورخ 20 اوت 2013 ایران به آژانس اطلاع داد که این ترتیبات ماهیت موقت دارند.

14. در تاریخ 24 اوت 2013 ، ایران به طور کامل 89 آبشار IR-1را در سالن تولید A نصب کرده بود، یک آبشار IR-1 دیگر را نیز تا حدی نصب کرده و کارهای مقدماتی نصب برای 36 آبشار IR-1 دیگر را تکمیل کرده است.[16] در آن زمان 53 آبشار که با UF6 طبیعی تغذیه می شود توسط ایران اعلام شده بود.

15. ایران به نصب سانتریفیوژهای IR-2m در یکی از واحدهای سالن تولید A ادامه داده است. [17] در تاریخ 24 اوت 2013، شش آبشار بطول کامل با سانتریفیوژهای IR-2m نصب شده در شرایط خلاء قرار داشته اند، و کارهای مقدماتی نصب 12 آبشار دیگر با سانتریفیوژهای IR-2m در این واحد تکمیل گشته است. [18] تا همان زمان، هیچیک از سانتریفیوژهای IR-2m در کارخانه غنی سازی سوخت با UF6 طبیعی تغذیه نشده اند. ایران خاطر نشان کرده که عملکرد آبشارهای IR-2m با استفاده از شش آبشاری که به طور کامل نصب شده اند مورد آزمایش قرار خواهد گرفت.[19]

16. همانگونه که قبلا گزارش شد[20]، آژانس تایید نمود که تا 21 اکتبر 2012 مقدار 85644 کیلوگرم از UF6 طبیعی از زمان شروع تولید در فوریه 2007 در آبشارها خوراک دهی شده و مقدار 7451 کیلوگرم UF6  غنی سازی شده تا 5 درصد U-235 تولید شده بود. بنا به ارزیابی ایران بین تاریخهای 22 اکتبر 2012 و 10 اوت 2013 مقدار کل 24946 کیلوگرم UF6 طبیعی به آبشارها خوراک دهی شده و مقدار تقریباً 2253 کیلوگرم UF6 غنی سازی شده تا 5 درصد U-235 تولید شده است که در نتیجه از زمان شروع تولید مقدار کل 9704 کیلوگرم UF6 غنی سازی شده تا 5 درصد U-235 تولید شده است.

17. بر اساس نتایج تحلیل نمونه های محیط زیستی که در کارخانه غنی سازی سوخت برداشته شده است[21] و سایر اقدامات راستی آزمایی، آژانس به این نتیجه رسیده است که این تاسیسات همان گونه که ایران در پرسشنامه اطلاعات طراحی مربوطه اعلام کرده، عمل نموده است.

18. کارخانه نیمه صنعتی غنی سازی سوخت (PFEP): کارخانه نیمه صنعتی غنی سازی سوخت جزو تاسیسات تولید اورانیوم با غنای پایین و جزو تاسیسات تحقیقات و توسعه است که نخستین بار در اکتبر 2003 راه اندازی شده است. این تاسیسات می تواند شش آبشار را در خود جای دهد و به دو محوطه تقسیم می شود که یکی برای تولید اورانیوم با غنای پایین غنی سازی شده تا 20 درصد اورانیوم 235 (آبشارهای 1 و 6) تعیین شده و محوطه دیگر برای تحقیق و توسعه (آبشارهای 2 ، 3 ، 4 و 5) تعیین شده اند.  

19. محوطه تولید: تا تاریخ 16 اوت 2013 ایران UF6 با غنای پایین را به دو آبشار متصل به هم (آبشارهای 1 و 6) شامل کلا 328 سانتریفیوژ IR-1 خوراک دهی می کرد.

20. همانطور که قبلا گزارش  شد[22]  آژانس راستي آزمايي نمود كه از تاريخ 15 سپتامبر 2012 ، 1119.6  كيلوگرم UF6  با غناي 5% U-235 توليد شده درFEP به آبشارها در محوطه توليد از زمان آغاز توليد در فوريه 2010  خوراک دهی شده، و اينكه در مجموع 129.1 كيلوگرم UF6  با غناي 20%  U-235 توليد شده است. ايران تخمين زده است كه بين 16 سپتامبر 2012 و 16اوت 2013، مجموع 335.7 كيلوگرم UF6 با غناي 5% U-235 توليدشده در FEP به آبشارهاي محوطه توليد تزريق شده است و اينكه تقريباٌ  48.7 كيلوگرم UF6 با غناي 20%  U-235 توليد شده است. در نتیجه از زمان آغاز توليد، مجموعاٌ 177.8 كيلوگرم UF6  با غناي 20%  U-235 در PFEP توليد شده است که 174.6 کیلوگرم آن از فرآیند خارج و از سوی آژانس راستی آزمایی شده است.

21.  محوطه تحقيق و توسعه : از زمان گزارش قبلي مديركل، بعلاوه، ایران به طور متناوب UF6 طبيعي را به سانتریفیوژهای IR-6s  به عنوان ماشين هاي مجزا و به سانتريفيوژهایIR-1،  IR-2m، IR-4 و IR-6 ، بعضي اوقات به ماشين هاي مجزا و گاهي به آبشارهایی با اندازه های گوناگون تغذیه نموده است.[23] تک سانتریفیوژ نصب شده IR-5 هنوز با UF6 طبیعی تغذیه نشده است.

22. بين 11 مه 2013 و 16 اوت 2013، تقريباٌ در مجموع 460.7 كيلوگرم UF6 طبيعي به سانتريفيوژ هاي محوطه تحقيق و توسعه  خوراك دهي شده است ، اما هيچ LEU ( اورانيوم با غناي پايين) به عنوان محصول گرفته نشده و دور ریز آن در پايان فرآيند مجدداٌ تركيب شده است.

 23. براساس نتايج تحليل نمونه هاي زیست محيطي درPFEP[24] و ساير فعاليتهاي راستي آزمايي، آژانس نتيجه گرفته است كه تاسيسات، همانطور كه ايران در پرسشنامه اطلاعات طراحي(DIQ) مربوطه اعلام نموده ، فعاليت كرده است.

D.2. فوردو

24. کارخانه غنی سازی سوخت فوردو: فوردو بر اساس پرسشنامه اطلاعات طراحی مورخ 18 ژانویه 2012، یک کارخانه غنی سازی با استفاده از سانتریفیوژ برای تولید UF6 غنی شده تا سقف 20 درصد از اورانیوم 235 و تولید UF6 غنی شده تا سقف 5 درصد از اورانیوم 235 می باشد. هنوز اطلاعات بیشتری از سوی ایران در مورد این تاسیسات بویژه در پرتو اختلاف بین هدف اولیه و اعلام شده این تاسیسات با هدفی که اکنون مورد استفاده قرار دارد، نیاز است.[25] این تاسیسات که برای اولین بار در سال 2011 عملیاتی گشت برای جای دادن 2976 سانتریفیوژ در  16 آبشار مي باشد که به طور مساوی بین واحد یک و واحد دو تقسیم شده اند،  طراحی شده است. تا امروز تمامی سانتریفیوژهایی که نصب شده اند از نوع ماشینهای IR-1 هستند.[26] ايران هنوز بايد آژانس را از اين امر مطلع نمايد كه كدام آبشارها را براي غني سازي تا 5 درصد اورانيوم 235 و يا براي غني سازي تا 20 درصد اورانيوم 235 به كار مي‌گيرد.[27]

  25. تا تاریخ 26 اوت 2013  ایران به تغذیه چهار آبشار (که به شکل دو آبشار متصل به هم طراحی شده اند) در واحد دو با UF6 غنی شده تا 5 درصد اورانيوم 235 ادامه داده است. هیچیک از 12 آبشار دیگر با UF6 تغذیه نشده بودند.

26. همانگونه که قبلا گزارش شد[28]، آژانس راستی آزمایی کرد که تا تاریخ 17 نوامبر 2012 در مجموع 796 کیلوگرم UF6 غنی شده تا 5 درصد اورانيوم 235 که در كارخانه غني سازي سوخت تولید شده بود به آبشارهای موجود در FFEP از زمان آغاز تولید در دسامبر 2011 تغذیه شده بود، و نیز اینکه 101.2 کیلوگرم UF6 غنی شده تا 5 درصد اورانيوم 235 تولید شده بود. ایران برآورد نموده است که بین 18 نوامبر 2012و 16 اوت 2013 مجموع 653.1 کیلوگرم UF6 غنی شده تا 5 درصد اورانیوم 235 به آبشارهای موجود در تأسيسات فوردو خوراک دهی شده و تقریبا 93.5 کیلوگرم UF6 غنی شده تا 20 درصد اورانیوم 235 تولید شده است. اين به معناي توليد مجموعا 194.7 كيلوگرم UF6 غنی شده تا 20 درصد اورانیوم 235 از آغاز فرآيند توليد مي باشد كه از این میزان، 186.3 کیلوگرم آن از این فرآیند خارج شده و توسط آژانس مورد راستی آزمایی قرار گرفته است.

27. بر اساس نتايج تحليل نمونه‌هاي زيست محيطي در تأسيسات فوردو[29] و ساير اقدامات راستي آزمايي، آژانس به اين نتيجه رسيده است كه اين تأسيسات همان گونه كه ايران در آخرين پرسشنامه اطلاعات طراحی مربوطه اعلام داشته فعاليت نموده است.

D.3.  سایر اقدامات مرتبط با غنی سازی

28. ايران به درخواست های آژانس برای اطلاعات بیشتر در رابطه با اعلام اخباری از طرف ایران در خصوص ساخت ده تاسیسات جدید غنی سازی اورانیوم که براساس گفته ایران درخصوص محل استقرار 5 مورد آن تصمیم گیری شده است[30] پاسخي محتوایی نداده است. ايران همچنين آن گونه که از طرف آژانس درخواست شده است هنوز اطلاعات مربوط به اعلام مورخ 7 فوریه 2010 مبني بر در اختيار داشتن تکنولوژی غنی سازی لیزری را به آژانس ارايه نداده است.[31] در نتیجه عدم همکاری ایران در خصوص این موضوعات، آژانس قادر به انجام راستی آزمایی و ارایه گزارش کامل در این موارد نمی باشد.

E.. فعالیت های بازفرآوری

29. متعاقب قطعنامه های مربوطه شورای حکام و شورای امنیت، ایران موظف است تا فعالیت های بازفرآوری خود از جمله تحقیق و توسعه را به حال تعلیق درآورد.[32] ايران بيان داشته است كه «فعالیتهای بازفرآوری ندارد».[33]

30. آژانس نظارت خود را بر کاربرد سلولهای داغ در راکتور تحقیقاتی تهران [34]TRR و تاسیسات تولید رادیوایزوتوپ مولیبدن، ید و زینون (MIX) ادامه داده است.[35] آژانس در تاریخ 11 اوت 2013 یک راستی آزمایی موجودی فیزیکی و راستی آزمایی اطلاعات طراحی در رآکتور تحقیقاتی تهران و در تاریخ31 ژوئیه 2013 یک راستی آزمایی اطلاعات طراحی در تاسیسات MIX انجام داده است. آژانس تنها در ارتباط با رآکتور تحقیقاتی تهران، تاسیسات MIX و دیگر تاسیساتی که آژانس به آنها دسترسی دارد، می تواند تایید نهایی کند که آهیچ گونه فعالیت مرتبط با بازفرآوری در ایران وجود ندارد.

F. پروژه های مرتبط با آب سنگین

31. برخلاف قطعنامه های شورای حکام و شورای امنیت، ایران کار بر روی تمامی پروژه های مرتبط با آب سنگین از جمله در اراك و رآکتور تحقیقات هسته اي ایران (راکتور IR-40) که در حال ساخت است و تحت پادمانهای آژانس قرار دارد و تولید آب سنگین در کارخانه تولید آب سنگین (HWPP) را كه تحت پادمان آژانس قرار ندارد به حال تعلیق در نياورده است.[36]

32. رآکتور IR-40: رآکتور IR-40 یک رآکتور تحقیقاتی متوسط آب سنگین 40 مگاواتی است و به نحوی طراحی شده است که حاوی 150 مجموعه سوخت اورانیوم طبیعی به شکل UO2 می باشد.

33. در 7 اوت 2013، آژانس یک راستی آزمایی اطلاعات طراحی در راکتور IR-40 انجام داد و مشاهده نمود که از زمان گزارش قبلی مدیر کل[37]، محفظه های رآکتور در محل خود قرار گرفته اند. تعداد دیگری از اجزای اصلی از جمله تجهیزات اتاق کنترل، ماشین تجدید سوخت و پمپهای سردکننده رآکتور هنوز نصب نشده اند. در طول راستی آزمایی اطلاعات طراحی، ایران به اطلاع آژانس رساند که حدود 90 تن آب سنگین تولید کرده است و تایید نمود که آب سنگین کافی برای راه اندازی رآکتور IR-40  دارد.[38]

34. از زمان گزارش قبلی مدیرکل، ایران شروع به تولید مجموعه های سوخت حاوی مواد هسته ای برای رآکتور IR-40 کرده است (نگاه کنید به بند47 در زیر).

35. ایران طی نامه ای در تاریخ 25 اوت 2013 به آژانس اطلاع داد " بر اساس پیشرفت عملی فعالیتهای ساختمانی" تاریخ اعلام شده قبلی برای آغاز[39]  فعالیت رآکتور IR-40 ممکن نمی باشد لذا این راکتور نمی تواند در سه ماهه اول سال 2014 شروع به کار نماید. [40]

36. ایران بر خلاف تعهداتش طبق کد اصلاحی 1/3 بخش کلیات ترتیبات فرعی موافقتنامه پادمان و به رغم درخواستهای پی در پی آژانس، از سال 2006 پرسشنامه بروز شده اطلاعات طراحی را برای رآکتور IR-40 به آژانس ارائه نکرده است. [41] در آن زمان راکتور IR-40 در ابتدای مراحل ساخت بود. با نزدیک شدن تاریخ شروع راه اندازی رآکتور IR-40 فقدان اطلاعات طراحی روزآمد به مرور تاثیر منفی بر توانایی آژانس برای راستی آزمایی طراحی تاسیسات و اجرای یک رویکرد موثر در امر پادمان شده است.[42]  آژانس به منظور کسب اطمینان از شناسایی تمام راههای احتمالی انحراف و اتخاذ تدابیر پادمانی متناسب، و اینکه تجهیزات معین پادمانی در محل خود نصب شده باشند، هرچه سریعتر به این اطلاعات نیاز دارد.

37. کارخانه تولید آب سنگین: کارخانه تولید آب سنگین تاسیساتی برای تولید آب سنگین با ظرفیت طراحی سالانه تولید 16 تن آب سنگین در درجه هسته ای است.

38. ایران علی رغم درخواستهای مکرر آژانس که آخرین بار در نامه مورخ اول اوت 2013 منعکس شده است، از زمان بازدید آژانس از کارخانه تولید آب سنگین در تاریخ 17 اوت 2011 دسترسی به آن را فراهم ننموده است. در نتیجه آژانس برای نظارت بر کارخانه تولید آب سنگین تنها بر تصاویر ماهواره ای اتکا می کند. بر اساس تصاویر اخیری که در دسترس آژانس قرار گرفته است به نظر می رسد که این کارخانه کماکان در حال فعالیت است. تاکنون علی رغم تقاضاهای مکرر آژانس که آخرین بار در نامه مورخ 31 ژوئیه 2013 صورت گرفت، ایران به آژانس اجازه برداشت نمونه های آب سنگین ذخیره شده در تاسیسات تبدیل اورانیوم (UCF) را نداده است. [43] ایران در نامه ای به تاریخ 3 اوت 2013 درخواست های آژانس برای بازدید بعدی و برداشت نمونه های آب سنگین ذخیره شده در تاسیسات تبدیل اورانیوم (UCF) را " غیر قابل توجیه و فراتر از تعهدات پادمان ایران" دانسته است.

G  . تبديل اورانيوم و توليد سوخت

39. اگرچه ايران موظف است همه فعاليتهاي مرتبط با غني سازي و پروژه هاي مرتبط با آب سنگين را تعليق نمايد ، اما شماري از فعاليت ها را در تاسيسات تبديل اورانيوم (UCF)، کارخانه پودر دی اکسید اورانیوم غنی شده (EUPP)، كارخانه توليد سوخت (FMP) و كارخانه توليد صفحه سوخت FPFP در اصفهان به شرح ذيل  انجام مي دهد كه ناقض آن تكاليف مي باشد، با وجود اين كه آن تاسيسات تحت پادمان آژانس قرار دارند.

40. ايران از زماني كه تبديل و توليد سوخت را در تأسيسات اعلام شده خود آغاز نموده از جمله به موارد زیر اقدام نموده است:  

  • 550 تن  UF6 طبيعي در تاسیسات تبدیل اورانیوم توليد نموده [44] كه 120 تن آن به کارخانه غنی سازی سوخت FEP انتقال يافته است؛
  • 53 كيلوگرم از UF6 غني شده تا غناي 34/3 درصد اورانيوم 235 را به فرآيند تبدیل تحقیق و توسعه تزریق کرده است و 24 كيلوگرم اورانيوم را به شکل UO2 توليد نموده است؛[45]
  • 1/185 كيلوگرم از UF6 غني شده تا غناي 20% اورانيوم 235 (3/44 كيلوگرم بیشتر از زمان گزارش پيشين مدير كل) به فرآيند تبدیل در کارخانه تولید صفحه سوخت تزریق کرده و 3/87 كيلوگرم اورانيوم به شکل U3O8 توليد کرده است؛ و
  • 18 مجموعه سوخت حاوي اورانيوم غني شده تا غناي 20% اورانیوم U-235 و دو مجموعه سوخت حاوي اورانيوم غني شده تا غناي 34/3 درصد اورانیومU-235  را به رآکتور تحقیقاتی تهران منتقل نموده است.

41. تاسيسات تبديل اورانيوم : تاسیسات تبدیل اورانیوم تاسیساتی برای تولید UF6 و UO2 طبیعی است که هر دو از کنسانتره سنگ اورانیوم گرفته شده است. همچنین طبق برنامه ریزی انجام شده، تاسیسات تبدیل اورانیوم قالبهای فلزی اورانیوم از UF4 طبیعی و ضعیف شده، و UF4 را از UF6 ضعیف شده تولید خواهد کرد.

42. آژانس از آوریل 2013 همچنان در حال ارزیابی نتایج راستی آزمایی موجودی فیزیکی (PIV) در تاسیسات تبدیل اورانیوم می باشد.

43. ایران از زمان گزارش قبلی به فعالیتهای تحقیق و توسعه تبدیل ادامه داده است که شامل استفاده از UF6 طبیعی برای تولید UO2 می باشد.[46] ایران اظهار کرده است که تا مورخ 17 اوت 2013 به میزان 3/15 تن اورانیوم طبیعی به شکل UO2 از طریق تبدیل کنسانتره سنگ اورانیوم (UOC) تولید نموده است. [47] آژانس تا تاریخ 17 اوت 2013 راستی آزمایی نموده است که ایران مقدار 6/9 تن اورانیوم طبیعی به شکل UO2 به کارخانه تولید سوخت انتقال داده است.

44. آژانس اظهارات ایران در ارتباط با ترمیم مواد هسته ای که سال گذشته در اثر شکافتن تانک ذخیره بر کف تاسیسات تبدیل اورانیوم ریخت را مورد تایید قرار داده است.[48]

45. کارخانه پودر دی اکسید اورانیوم غنی شده (EUPP): ایران در نامه ای به تاریخ 17 ژوئیه 2013 فرآیند مربوط به تبدیل UF6 غنی شده تا غنای 5% اورانیوم  U-235 برای تولید پودر UO2 را به عنوان یک تاسیسات جدید اظهار داشت. ایران متعاقبا طی نامه 21 اوت 2013 پرسشنامه اطلاعات طراحی اولیه مربوط به این تاسیسات را که کارخانه پودر دی اکسید اورانیوم غنی شده (EUPP) می نامد، ارائه نمود. ایران در 18 اوت 2013 و در طول راستی آزمایی اطلاعات طراحی (DIV) در تاسیسات تبدیل اورانیوم، اعلام کرد که راه اندازی کارخانه پودر دی اکسید اورانیوم غنی شده تا پایان ماه سپتامبر 2013 شروع خواهد شد.

46. كارخانه تولید سوخت (FMP): کارخانه تولید سوخت، تاسیساتی است که برای نیروگاه ها و رآکتورهای تحقیقاتی مجموعه های سوخت هسته ای  تولید می کند.

47. آژانس در تاریخهای 17 و 18 اوت 2013 یک بازرسی و راستی آزمایی اطلاعات طراحی در کارخانه تولید سوخت اجرا نمود و فرآیند تولید قرص برای رآکتور IR-40 با استفاده از UO2 طبیعی را تایید کرد. همانطور که در پاراگراف 34 اشاره شد، از زمان گزارش قبلی مدیرکل، ایران ساخت مجموعه های سوخت حاوی مواد هسته ای برای رآکتور IR-40 را  آغاز کرده است.  آژانس در تاریخ 17 اوت 2013 تایید نمود که ایران 10 مجموعه ی این چنینی ساخته است که همه آنها در کارخانه تولید سوخت انبار شده اند. [49]

48. کارخانه ساخت صفحه سوخت (FPFP): کارخانه ساخت صفحه سوخت، تاسیساتی است که UF6 غنی شده تا غنای 20 درصد اورانیوم U-235 را به U3O8 تبدیل می کند و مجموعه های سوخت ساخته شده از صفحات سوخت حاوی U3O8 را تولید می نماید.

49. چنانکه قبلا گزارش شده[50] آژانس راستی آزمایی نموده است که تا تاریخ 26 سپتامبر 2012 مقدار کل 7/82 کیلوگرم UF6 غنی شده تا غنای 20 درصد اورانیوم U-235 به فرآیند تبدیل تزریق شده و 0/38 کیلوگرم اورانیوم به شکل U3O8 تولید شده است. طبق ارزیابی ایران در بین تاریخهای 27 سپتامبر 2012 و 19 اوت 2013 مقدار 4/102 کیلوگرم UF6 غنی شده تا غنای 20 درصد U-235 به فرآیند تبدیل در کارخانه تولید صفحه سوخت تزریق شده و 3/49 کیلوگرم اورانیوم به شکل U3O8 تولید شده است. بدین ترتیب مقــدار کل UF6 غنی شده تا 20 درصد U-235 که به فرآیند تبدیل تزریق شده است به 1/185 کیلوگرم (125 کیلوگرم از اورانیوم) و کل مقدار اورانیوم به شکل U3O8 که تولید شده است به 3/87 کیلوگرم می رسد. [51] آژانس در مورخ 19 اوت 2013 تایید نمود که 8/10 کیلوگرم اورانیوم در پسماند جامد و مایع قرار دارد. باقیمانده اورانیوم نیز که به فرآیند، تزریق گردیده بود، در فرآیند و همچنین در ضایعات باقی مانده است.

50. آژانس راستی آزمایی نموده است که تا تاریخ 19 اوت 2013 ایران یک مجموعه سوخت آزمایشگاهی و 21 مجموعه سوخت از نوع رآکتور تحقیقاتی تهران را در کارخانه تولید صفحه سوخت تولید کرده است که 18 مجموعه آن شامل مجموعه آزمایشگاهی به رآکتور تحقیقاتی تهران انتقال یافته است.

H- ابعاد نظامی احتمالی

51. گزارشهای قبلی مدیر کل مسایل باقیمانده مربوط به ابعاد نظامی احتمالی برنامه هسته ای ایران و اقداماتی را که لازم است ایران برای حل این مسایل انجام دهد مشخص نموده اند.[52] آژانس از سال 2002 به نحو فزاینده ای نسبت به وجود احتمالی فعالیتهای آشکار نشده مرتبط با امور هسته ای که سازمانهای نظامی مربوطه در آن دخیل بوده اند از جمله فعالیتهای مرتبط با توسعه یک کلاهک هسته ای برای موشک نگرانی داشته است. ایران نگرانیهای آژانس را عمدتا از آن جهت که آنها را مبتنی بر ادعاهای بی اساس تلقی می کند رد کرده است. [53]

52. ضمیمه گزارش نوامبر 2011 مدیر کل (GOV/2011/65) تحلیل مفصلی از اطلاعات در دسترس آژانس را ارائه نمود که نشان می داد ایران فعالیتهایی را اجرا کرده است که با توسعه یک وسیله انفجاری هسته ای مرتبط است. بنا به ارزیابی آژانس این اطلاعات روی هم رفته معتبر هستند.[54] آژانس از نوامبر 2011 اطلاعات بیشتری بدست آورده است که تحلیل مندرج در ضمیمه مذکور را بیشتر مورد تایید قرار می دهد.

53. شورای امنیت در قطعنامه 1929 (2010) تعهدات ایران را برای انجام اقداماتی که شورای حکام در قطعنامه های GOV/2006/14 و GOV/2009/82 ایران را ملزم به آن نموده است و برای همکاری کامل با آژانس در خصوص مسایل باقی مانده مخصوصاً مسایلی که موجب نگرانیهایی درباره ابعاد نظامی احتمالی برنامه هسته ای ایران شده اند از جمله دسترسی بدون تاخیر به سایتها، تجهیزات، اشخاص و اسناد مورد درخواست آژانس مجدداً مورد تایید قرار داد.[55] چنانکه در بخش B این گزارش نشان داده شد آژانس نتوانسته است با ایران در این زمینه همکاری اساسی را اغاز نماید. 

54- پارچین: چنانکه در ضمیمه گزارش نوامبر 2011 مدیر کل بیان شده است[56] اطلاعاتی که کشورهای عضو به آژانس داده اند نشان می دهند که ایران برای انجام آزمایشهای هیدرودینامیک یک مخزن بزرگ مواد انفجاری ساخته است;[57] این گونه آزمایشها نشانه های محکمی برای توسعه احتمالی سلاح هسته ای می باشند. اطلاعات مزبور همچنین نشان می دهند که این مخزن  در سال 2000 در پارچین نصب شده بود. محل استقرار این مخزن در سایت پارچین در ماه مارس 2011 مشخص شد، و آژانس در ژانویه 2012 ایران را از این محل مطلع ساخت.

55- همانگونه که قبلا گزارش شد[58]، تصویر های ماهواره ای نشان می دهند که از زمان نخستین درخواست آژانس برای دسترسی به این محل، تصویرهای ماهواره ای نشان می دهند که فعالیتهای گسترده انجام شده و تغییراتی در نتیجه آن در این محل روی داده است.[59]از گزارش قبلی مدیر کل هیچ گونه تغییرات عمده بیشتری در این محل مشاهده نشده است.

56. همانگونه که قبلا گزارش شد[60]، ایران بیان داشته است که ادعای فعالیتهای هسته ای در محل پارچین « بی اساس» است و « فعالیتهای جدید ادعایی در مجاورت محل مورد توجه آژانس هیچ ارتباطی با محل تعیین شده توسط آژانس ندارد». ایران در مورد جابجایی خاک توسط کامیونها توضیحی ارائه کرده مبنی براینکه « به دلیل ساخت جاده جدید پارچین و آسفالت آن» بوده است.[61]

57. همانطور که آژانس بارها این موضوع را به ایران خاطر نشان کرده است، فعالیتهای گسترده ای که ایران تاکنون در محل مذکور از سایت پارچین انجام داده، توانایی آژانس را برای اجرای راستی آزمایی موثر بطور جدی تضعیف کرده است. ضروری است ایران بدون تاخیر بیشتر پاسخ های محتوایی به سوالات مشروح آژانس درخصوص سایت پارچین و کارشناس خارجی،[62] که از فوریه 2012 از سوی آژانس درخواست شده است،[63] ارائه نماید و دسترسی به این محل را نیز فراهم سازد.

 

I اطلاعات طراحی

58. ایران بر خلاف موافقتنامه پادمان و قطعنامه های شورای حکام و شورای امنیت مواد کد اصلاحی 1/3 بخش عمومی ترتیبات فرعی موافقتنامه پادمان در مورد ارائه زود هنگام اطلاعات طراحی را اجرا نمی نماید.[64] این امر سطح اعتماد را در صورت فقدان سایر تاسیسات هسته ای تقلیل می دهد. عدم ارائه زود هنگام اطلاعات طراحی همچنین بر توانایی آژانس برای راستی آزمایی طراحی یک تاسیسات تاثیر منفی می گذارد و مانع از اجرای رویکرد موثر پادمان توسط آژانس می شود. این موضوع بویژه با تاسیسات زیر ارتباط پیدا می کند. 

59.  راکتورهای تحقیقاتی: همانطور که در بالا ذکر شد ( پاراگراف 36)، اطلاعات طراحی به روز شده برای راکتور IR-40 مورد نیاز فوری می باشد. چنانکه قبلا گزارش شده است[65] اگر چه ایران به آزانس اطلاع داده است که چهار رآکتور تحقیقاتی جدید در «مرحله اولیه گزینش سایت» قرار دارند و برخی محلهای احتمالی «تحت ارزیابی» هستند مع ذلک در این خصوص هیچ گونه اطلاعات طراحی را ارائه نداده است.

60. تاسیسات غنی سازی: همانطور که در بالا ذکر شد ( پاراگراف 28)، ایران اطلاعات طراحی مربوط به ساخت تعداد 10 واحد تاسیسات غنی سازی اورانیوم را شامل پنج واحد که در مورد مکان سایت آنها تصمیم گیری شده به آژانس ارائه نکرده است.

61.  نیروگاههای هسته ای:پیرو گزارشها مبنی بر اینکه ایران 16 سایت را جهت ساخت نیروگاه های هسته ای تعیین نموده است[66] و در پاسخ به درخواست آژانس برای اطلاعات طراحی مربوطه و برنامه های ساخت و ساز، ایران تاکید نمود که آژانس اطلاعات درخواستی را در زمان مقتضی دریافت می کند.

-J پروتكل الحاقي

62. برخلاف قطعنامه هاي مربوط شـوراي حكام و شـوراي امنيت، ايران پروتكل الحاقي را اجرا نمي نمـايد. آژانس در موقعيتي نخواهد بود كه تضمين معتبر درباره فقـدان مواد و فعاليتهاي هسته اي اعلام نشده در ایران را ارائه دهد مگر اينكه و تا زمانيكه ايران همكاري لازم را با آژانس از جمله اجراي پروتكل الحاقي بعمل آورد.[67]

k . ساير موضوعات

63. آژانس در تاریخ 26 مه 2013 در رآکتور آب سنگین نیروی صفر واقع در اصفهان یک راستی آزمایی موجودی فیزیکی (PIV) اجرا نمود و حضور 36 مجموعه سوخت نمونه را که برای آزمایش از کارخانه تولید سوخت اخذ دریافت کرده بود راستی آزمایی نمود.

64. طی بازرسی انجام شده در 11 اوت 2013، آژانس تایید کرد که پنج مجموعه سوخت که توسط ایران تولید شده بود و حاوی اورانیوم غنی شده تا 5/3 درصد و تا 20 درصد U-235 بود، در قلب راکتور هسته ای تهران باقی مانده است.[68]در همان تاریخ آژانس مشاهده کرد که نمونه مجموعه سوخت IR-40در پی پرتوافکنی ابتدایی اوایل سال 2013 در استخر سوخت مصرف شده در رآکتور تحقیقاتی تهران ذخیره شده است.

65. ایران در نامه مورخ 4 اوت 2013 به آژانس اطلاع داد که در نخستین هفته از سپتامبر 2013، تاسیسات تولید رادیوایزوتوپ مولیبدن، ید و زینون (MIX)از کارخانه غنی سازی سوخت فوردو (FPFP)صفحه های سوختی را شامل مخلوطی از U3O8(با غنای تا 20 درصد) و آلومینیوم برای تولید ایزوتوپهای مولیبدن99، زینون 133و ید 132در پی پرتوافکنی صفحه ها در رآکتور تحقیقاتی تهران دریافت می کند.

66. آژانس در تاریخ 12 و 13 اوت بازرسی را در نیروگاه اتمی بوشهر انجام داد که ضمن آن رآکتور با 100 درصد قدرت ظاهری خود کار می کرد.

 

L. خلاصه:

67. درحالي كه آژانس به فعالیت های راستی آزمایی در خصوص عدم انحراف مواد هسته اي اعلام شده در تاسيسات هسته اي و مكان هاي خارج از تاسيسات هسته اي اعلام شده از سوي ايران كه تحت توافقنامه پادمان هستند، ادامه مي دهد ، از آنجا که ایران همكاري لازم را از جمله در مورد اجراي پروتكل الحاقي، به عمل نمي آورد، آژانس قادر نيست درخصوص فقدان فعاليت ها و مواد هسته اي اعلام نشده اطمينان موثقي ارائه دهد و بنابراين نمي تواند نتيجه گيري نمايد كه تمامي مواد هسته اي  در ايران براي فعاليت هاي صلح آميز هستند.[69]

68. ایران علی رغم اظهاراتش در مورد ساخت راکتورهای تحقیقاتی جدید، تاسیسات جدید غنی سازی اورانیوم و نیروگاههای جدید، همچنان به عدم اجرای کد اصلاحی 1/3 بخش عمومی ترتیبات فرعی ادامه می دهد. بعلاوه فقدان اطلاعات طراحی بروز شده در مورد رآکتور IR-40، تاثیر منفی فزاینده ای بر توانایی آژانس جهت راستی آزمایی موثر طراحی تاسیسات و برای اجرای یک رویکرد پادمانی موثر دارد.

69. بر خلاف قطعنامه های نوامبر 2011 و سپتامبر 2012 و علی رغم گفتگوی فشرده بین آژانس و ایران در طول 10 دور گفتگو از ژانویه 2012 تا کنون، توافق روی سند رویکرد ساختاری میسور نگشته است. دور بعدی مذاکرات برای تاریخ 27 سپتامبر 2013 برنامه ریزی شده است. با توجه به ماهیت و میزان اطلاعات معتبری که پیرامون ابعاد محتمل نظامی برنامه هسته ای ایران در اختیار آژانس قرار دارد، برای ایران ضرورت و فوریت دارد در مورد محتوای نگرانیهای آژانس وارد تعامل با آژانس شود. آژانس قادر نخواهد بود موضوعات باقی مانده از جمله موارد مربوط به ابعاد محتمل نظامی برنامه هسته ای ایران را حل و فصل نماید مگر آنکه ایران نیاز آژانس برای انجام راستی آزمایی موثر را مورد توجه قرار دهد.

70. فعالیتهای گسترده و مهم انجام شده در مکان واقع شده در سایت پارچین که آژانس مکررا خواستار دسترسی جدی به آن شده است، توانایی آژانس جهت راستی آزمایی را به صورت جدی کاهش داده است. آژانس درخواست خود را تکرار می کند مبنی بر اینکه ایران بدون تاخیر بیشتر دسترسی به این مکان و پاسخهای محتوایی به سئوالات ریز آژانس در خصوص سایت پارچین و کارشناس خارجی را فراهم کند.

71. مديركل همانگونه كه در قطعنامه هاي الزام آور شوراي حكام و شوراي امنيت درخواست شده، همچنان اصرار دارد كه ايران قدم هايي به سمت اجراي كامل موافقتنامه پادمان و سایر تعهداتش بردارد و از ایران مصرانه می خواهد وارد تعامل با آژانس جهت نیل به نتایج ملموس در مورد حل و فصل موضوعات محتوایی باقی مانده شود.

72. مديركل به نحو مقتضی به گزارش دهي خود ادامه خواهد داد.  

 

 

 


[1] - موافقتنامه بين ايران وآژانس براي اجراي پادمان در ارتباط با پيمان عدم اشاعه سلاحهاي هسته اي (INFCIR/214)  كه در 15 مي 1974 لازم الاجرا شده است.

[2] -  شوراي حکام 12 قطعنامه در ارتباط با اجراي پادمان در ايران تصويب نموده است   ( شماره و تاريخ قطعنامه ها ذکر شده است)   

[3] -  در قطعنامه 1929(2010) شوراي امنيت تاكيد مي كند از جمله كه ايران بايد بدون تاخير بيشتر اقدامات مورد درخواست شوراي حكام را در ( قطعنامه هاي)‌  GOV/2006/14  و GOV/2009/82) انجام دهد؛ تعهدات ايران را براي همكاري كامل با آژانس در خصوص كليه مسائل باقيمانده بويژه آنهايي كه نگرانيهايي را در خصوص ابعاد نظامي ممكنه برنامه هسته اي ايران  موجب شده است مورد تاكيد قرار داد؛‌ تصميم گرفت كه ايران بايد بدون تاخير بطور كامل و بدون شرط به موافقتنامه پادمان خود از جمله از طريق اجراي كد اصلاح شده 1/3  ترتيبات فرعي پايبند گردد؛ و از ايران خواست بطور جدي مطابق با مفاد پروتكل الحاقي آن عمل نموده و فورا آن را تصويب نمايد ( بندهاي عملياتي 6-1 )

[4] - شوراي امنيت سازمان ملل قطعنامه هاي زير در خصوص ايران را تصويب کرده است : 1696 (2006) ،2006) 1737(، 1747(2007) ، 1803(2008) ، 1835(2008)  ، 1929(2010) .

[5] - از آژانس به موجب موافقتنامه روابط خود با سازمان ملل(INFCRIC/11, Part I.A) درخواست شده است که با شوراي امنيت بر اساس درخواست اين شورا با تامين اطلاعات و مساعدتی كه ممكن است براي اجرای مسئوليتش جهت حفظ يا برقراری صلح و امنيت بين المللی نياز باشد‍،  همكاري نمايد.  کليه اعضای سازمان ملل موافقت مي نمايند كه تصميمات شوراي امنيت را پذيرفته و اجرا نمايند ‍،‌ و در اين خصوص اقداماتي را كه مطابق با تعهداتشان تحت منشور سازمان ملل متحد مي باشد، انجام دهند.

[6] - نظرات ایران در بیانیه هایش طی نشستهای شورای حکام و اخیرا نیز در سند INFCIRC/853 (23 ژوئیه 2013) منعکس شده اند.

[7] - از جمله ساختار مدیریتی برنامه و فعالیتهای تدارکاتی (procurement activities)،  (GOV/2011/65, Annex, Section C)

[8] - در این رابطه شایان یاد آوری است که متعاقب درخواست آژانس برای دسترسی به محل خاصی در سایت پارچین، فعالیتهای وسیعی در این مکان از سوی انجام شد که به طور جدی توانایی آژانس برای انجام راستی آزمایی موثر را کاهش داد.

[9] -  از زمان گزارش قبلی مدیر کل  (Gov/2013/27) در نتیجه یک بازسازی اداری فعالیتهای جاری، ایران یک فرآیند موجود تبدیل اورانیوم در تاسیسات تبدیل اورانیوم در اصفهان را (UCF) به عنوان یک تاسیسات جدید همان گونه که در بند 45 گزارش آمده، اعلام داشته است. این موضوع موجب هیچ تغییر فیزیکی در رابطه با تاسیسات ایران نمی شود.

[10] - كليه  LOFs  در بيمارستانها واقع شده اند.

[11] - در راستاي رويه عادي پادماني ‍،‌مقادير كمي از مواد هسته  اي در تاسيسات ( مانند مقداري پسماند و نمونه ها) تحت اقدامات مراقبتي و نظارتي نيستند.

[12] -  همچانکه در پرسشنامه های اطلاعات طراحی برای کارخانه غنی سازی سوخت در نطنز اعلام شد.

[13]  GOV/ 2010/10 , para8 : همانطور كه در پرسشنامه اطلاعات طراحي كارخانه ساخت صفحات سوخت اعلام شد.

[14] - این، مواد هسته اي موجود در انبار و  نیز مواد هسته اي در تله هاي سرد و سيلندرهاي داخل كه به فرايند غني سازي متصل است را دربر مي گيرد.  

[15] - این، مواد هسته ای در انبار و  مواد هسته ای در تله های سرد و سیلندرهای داخل که به فرآیند غنی سازی متصل است و مواد هسته اي  در سيلندرها كه به فرآيند تبديل متصل است را دربر مي گيرد.

[16] -.تا تاریخ 24 اوت 2013،  تعداد 15416 سانتریفیوژ IR-1 (1861 عدد بیشتر از گزارش قبلی مدیر کل) در کارخانه غنی سازی سوخت نصب شده بود.

[17]. GOV/2013/6, para.13

[18] . تا تاریخ 24 اوت 2013، تعداد1008 سانتریفیوژ IR-2m در کارخانه غنی سازی سوخت  نصب شده است.

[19] - ایران این اطلاعات را طی راستی آزمایی اطلاعات طراحی توسط آژانس در کارخانه غنی سازی سوخت در تاریخ 11 اوت 2013 فراهم ساخت.

[20] . GOV/2012/55, para.13

[21]. نتایج نمونه هایی که تا تاریخ 3 دسامبر 2012 گرفته شده اند در دسترس آژانس می باشد

[22] . GOV/2012/55, para. 18

[23] - در 12 اوت 2013، 17 سانتريفيوژ   IR-4 ، 12سانتریفیوژ  IR-6، 8 سانتريفيوژ  IR-6s  و 1 سانتریفیوژ IR-5 در آبشار2،  18 سانتريفيوژ IR-1 و IR-2m و 2 سانتریفیوژ IR-1 در آبشار 3 ، 164 سانتريفيوژ IR-4  در آبشار 4 و 162 سانتریفیوژ IR-2m  در آبشار 5 نصب گرديده بود.

[24] - نتايج براي نمونه هاي گرفته شده تا3 فوریه 2013 در دسترس آژانس مي باشد.

[25] - GOV/2009/74, para.7 and 14و GOV/2012/9, para. 24: ایران تاکنون پرسشنامه اطلاعات طراحی اولیه و سه پرسشنامه اطلاعات طراحی اصلاح شده را به آژانس تحویل داده است. هر یک از این پرسشنامه های اطلاعات طراحی شده، هدف متفاوتی را برای این تاسیسات اعلام داشته اند.

[26] - تا 26 اوت  2013 ، تعداد 2710 سانتریفیوژ (بدون تغییر نسبت به گزارش قبلی مدیر کل) در تاسیسات FFEP نصب گردیده است.

[27] - ايران در نامه اي به آژانس در تاريخ 23 مه 2012 بيان داشته است كه آژانس را از سطح توليد آبشارها قبل از شروع كار آنها مطلع خواهد نمود.  (GOV/2012/23, para. 25

[28] GOV/2013/6, para. 26.

[29] - نتايج مربوط به نمونه هاي گرفته شده تا تاريخ17آوریل 2013 در اختيار آژانس مي باشد.

[30] - ايران مكان استقرار10 سايت جديد غني سازي را تعيين مي كند. خبرگزاري فارس ، 16 آگوست 2010

[31] - طرح شده در وب سايت رياست جمهوري اسلامي ايران، 7 فوريه 2010در نشاني  http://www.president.ir/en//ArtID=20255

[32]-  S/RES/1969 (2006), para.2: S/RES/1737 (2006), para.2: S/RES/1747 (2007) para.1: S/RES/1803 (2008), para.1:  S/RES/1835 (2008), para.4: S/RES/1929 (2010), para.2.

 

[33] - نامه به آژانس در تاريخ 15 فوريه 2008.

[34] -  رآکتور تحقیقاتی تهران راکتوری 5 مگاواتی است که با سوخت غنی شده 20 درصد U-235 کار می کند و برای تابش انواع مختلف هدف ها و همچنین تحقیقات و آموزش مورد استفاده قرار می گیرد.

[35] - تأسيسات MIX  يك مجموعه سلول داغ براي جداسازي ايزوتوپهاي راديودارويي از هدفها شامل اورانيوم پرتو داده شده در رآکتور تحقیقاتی تهران مي باشد. تأسيسات MIX  در حال حاضر هيچ هدف اورانيومي را فرآوري نمي كند.

[36]- S/RES/1737 (2006), para. 2;  S/RES/1747 (2007), para. 1;  S/RES/1803 (2008), para. 1;  S/RES/1835 (2008), para. 4; S/RES/1929 (2010), para. 2;

[37] - GOV/2013/27, para.32.

2- ایران در پاسخ به سوالات آژانس در مورد پرسشنامه اطلاعات طراحی ماه مه 2006 در اکتبر سال 2006 به آژانس اطلاع داد که راکتور اراک نیازمند 100 تن آب سنگین است.

3- ایران متعاقبا به آزانس اعلام نمود که منظور از "آغاز"، راه اندازی تاسیسات با استفاده از مواد هسته ای است.

[40]-  GOV/2013/27, para.32.

5- آخرین پرسشنامه اطلاعات طراحی که ایران در خصوص این راکتور به آژانس ارائه کرده مربوط به 24 مه 2006 است.در اکتبر 2006 و ژانویه 2007، ایران در پاسخ به درخواستهای آژانس، برخی اطلاعات اضافی در مورد پرسشنامه را مطرح کرد. در مه 2013 ایران برخی اطلاعات روزآمد شده در مورد محفظه راکتور را که در سایت راکتور اراک دریافت شده بود،ارائه کرد. با این حال ویژگی های کلیدی طراحی تاسیسات هنور داده نشده است. ایران در نامه مورخ 25 اوت 2013 توجه نمود که یک پرسشنامه اصلاح شده را "حداقل شش ماه قبل از اولین تزریق مواد هسته ای در این تاسیسات" به آژانس ارسال خواهد کرد.

[42] - GOV/2012/37,para. 46.

[43] - GOV/2010/10,paras. 20 and 21.

8- از زمان گزارش قبلی مدیر کل، 2 تن از 122 تن هگزا فلوراید اورانیویم طبیعی که در تاسیسات تبدیل اورانیوم تولید شده و قبلا به کارخانه غنی سازی سوخت انتقال یافته بود، به منظور راه اندازی کارخانه پودر دی اکسید اورانیوم غنی شده، به تاسیسات تبدیل اورانیوم بازگردانده شده است.

[45] GOV/2012/55, para 35.

[46] - GOV/2013/6,para.38;

ایران قبلا فعالیتهای مشابه را در زمینه تبدیل تحقیق و توسعه با استفاده از UF6 غنی شده با غنای 34/3 درصد اورانیوم U-235 انجام داده بود.

(GOV/2012/55,para.35)

11- برخی از مواد تولید شده جهت بازیافت به فرآیند تبدیل بازگردانده شده است.

[48] - GOV/2012/55,para.36

[49] - GOV/2013/27,para.33.

[50] - GOV/2012/55,para.38

[51] - GOV/2012/55,para.38

بعلاوه تقریبا 6/1 کیلوگرم UF6 غنی شده با غنای 20 درصد اورانیوم U-235 در کارخانه تولید صفحه سوخت با UF6 طبیعی مخلوط شده است.

GOV/2012/23,para.19

 

[52]- See, for example: GOV/2011/65, paras 38-45 and Annex; GOV/2011/29, para. 35; GOV/2011/7, Attachment;

GOV/2010/10, paras 40–45; GOV/2009/55, paras 18–25; GOV/2008/38, paras 14–21; GOV/2008/15, paras 14–25 and Annex; GOV/2008/4, paras 35–42.

[53]-GOV/2011/65

[54] - GOV/2011/65, Annex,Section B.

[55] - S/RES/1929, paras 2 and 3.

[56] - GOV/2011/65, Annex, para. 49.

[57]- GOV/2011/65, Annex, para. 47.

[58]-GOV/2012/37, para.42.

[59]- برای فهرستی از مهمترین تحولاتی که آژانس بین فوریه 2012 تا انتشار گزارش مه 2013 مدیر کل در این محل مشاهده نموده است نگاه کنید به: (GOV/2012/55,para.44) و (GOV/2013/6, para.52.) و (GOV/2013/27, para, 55

[60]GOV/2012/37, para 43.

[61] INFCIRC/853, 23July 2013, para 69

[62]GOV/2011/65, Annex, Para.44.

[63]GOV/2012/9, para. 8.

[64]-  بر اساس ماده 39 موافقتنامه پادمان ايران، ترتيبات فرعي موافقت شده نه مي تواند بصورت يكجانبه تغيير يابد، و نه مكانيسمي در موافقت نامه پادمان براي تعليق مفاد توافق شده ترتيبات فرعي وجود دارد. بنابراين، همانطور كه قبلا در گزارشهاي مديركل تشريح شده است (see e.g. GOV/2007/22, 23 May 2007), كد 3.1 كه ايران آن را در سال 2003 پذيرفته است همچنان معتبر است. ايران همچنين بر اساس پاراگراف 5 قطعنامه 1929 (2010) شورای امنيت ملزم است كه " به طور كامل و بي قيد و شرط  به موافقتنامه پادمان با آژانس  شامل اجراي كد اصلاحي 3.1 پايبند باشد".

[65]- GOV/2013/27, para. 60.

[66] - GOV/2013/27, para. 62.

[67]- پروتكل الحاقي ايران را شورای حکام در 21 نوامبر 2003  تاييد نمود و ايران آن را در 18 دسامبر 2003 امضا كرد هرچند كه هنوز تصويب نشده است. ايران پروتكل الحاقي را به طور موقت بین دسامبر 2003 و فوريه 2006 اجرا نمود.

[68]در  11 اوت 2013، قلب راکتور هسته ای تهران حاوی مجموعا 33 مجموعه سوخت بود.

[69]. شوراي حكام از اوايل 1992 در مقاطع مختلف چندين بار تاييد كرده است كه ، پاراگراف 2 از (Corr)  INFCIRC/153كه داير بر ماده 2 موافقتنامه پادمان ايران است آژانس را مختار و ملزم به جستجو و راستي آزمايي هر دو موضوع عدم انحراف مواد هسته اي از فعاليتهاي اعلام شده (صحت) و همچنين نبود فعاليتهاي هسته اي اعلام نشده در كشور (یعنی کامل بودن)كرده است. ( به عنوان مثال بنگريد به  GOV/OR.864, para. 49 و GOV/OR.865 paras.53-54).

برچسب ها: گزارش ، آژانس ، ترجمه

شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.

bultannews@gmail.com

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر :
آخرین اخبار
پربازدید ها
پربحث ترین عناوین
پرطرفدارترین