کد خبر: ۱۵۵۰۵۸
تاریخ انتشار: ۱۲ تير ۱۳۹۲ - ۱۴:۴۶
چهارشنبه 12 تیرماه 92
بزرگراه تهران ـ مشهد در ورودي گرمسار (ابتداي كمربندي) واقع در استان سمنان، به‌منظور نصب تيرهاي پل تقاطع غيرهمسطح در روزهاي شنبه و يكشنبه 8 و 9 تيرماه جاري، از ساعت 8 لغايت 20 مسدود است.
به گزارش بولتن نیوز به نقل از مرکز مدیریت راه های کشور،  امروز"چهارشنبه 12 تیرماه 92"براساس تصاوير دريافتي از دوربينهاي نظارت تصويري‏، سامانه‌های هوشمند ترافیک‌شمار برخط و گشتهای شعب راهداری سراسر کشور، در حال حاضر، به‌استثناي محورهاي مسدود و ممنوع ،‌ مابقي محورهاي مواصلاتي كشور باز بوده و تردد در آنها به‌روال عادي در جريان است.
محورهاي مسدود تا اطلاع ثانوي:

1-       محور شهداد ـ نهبندان در استان كرمان، بدليل طغيان رودخانه‌هاي محلي.
 
ممنوعيت تردد بدليل عمليات كارگاه جاده‌اي:

1-       بزرگراه تهران ـ مشهد در ورودي گرمسار (ابتداي كمربندي) واقع در استان سمنان، به‌منظور نصب تيرهاي پل تقاطع غيرهمسطح در روزهاي شنبه و يكشنبه 8 و 9 تيرماه جاري، از ساعت 8 لغايت 20 مسدود بوده و در اين مدت، ترافيك به داخل شهر هدايت خواهد شد.

2-       آزادراه كرج ـ تهران، واقع در استانهاي تهران و البرز، از پل فرديس تا ورد آورد بدليل احداث پل روگذر در كيلومتر 11 شنبه تا سه‌شنبه هر هفته از ساعت 23 لغايت 4 صبح روز بعد، تا 25 مردادماه جاري، مسدود بوده و در اين مدت، مسير جايگزين، جاده‌هاي قديم يا مخصوص كرج، توصيه مي‌شود. همچنين، تا مورخ يادشده، آزادراه تهران ـ كرج، از ساعت 7:30 الي 16:00 ، فقط در يك مسير 700 متري در محدوده فوق، تردد خودروها از طريق كناز گذر احداثي انجام خواهد شد.

3-       جاده اصلي قم ـ گرمسار و بالعكس، واقع در استانهاي قم و سمنان،تا 27 تیرماه 92 بدليل تعريض مسير مسدود و جايگزين براي خودروهاي سواري، آزادراه قم ـ تهران و براي وسايل نقليه سنگين قديم محور قديم قم ـ تهران و در ادامه براي كليه خودروها، جاده امام‌رضا به سمت پاكدشت ـ گرمسار خواهد بود.

4-       كمربندي شرقي شهر كرمانشاه، واقع در استان كرمانشاه، با تمديد عمليات تا 31 تیرماه 92 ، شنبه‌، دوشنبه و چهارشنبه هر هفته، از ساعت 11 تا 14 بدليل اجراي عمليات زيرسازي راه آهن، مسدود خواهد بود. در مدت انسداد، تردد وسايل نقليه از كمربندي غربي انجام خواهد شد
 

 محدوديت تردد بدليل عمليات كارگاه جاده‌اي:

1-       آزادراه شهيد شوشتري، پل مهدي آباد (كيلومتر20) واقع در استان خراسان رضوي تا 4 شهریور ماه 92 ، از ساعت 7 الي 17 ، بدليل عمليات تعمير دال پل، تردد با محدوديت و رعايت جوانب احتياط انجام مي شود.

2-     محور تهران ـ مشهد، محدوده سرخه، واقع در استان سمنان تا 23 مردادماه 92 ،بدليل عمليات احداث پل، تردد با محدوديت و رعايت جوانب احتياط انجام مي شود.

3-       بدليل محور تربت حيدريه – گناباد، واقع در استان خراسان رضوي كيلومتر 5 تا 6 تا 18 تیرماه 92 ، از ساعت 7 الي 18 ، بدليل عمليات ماسه آسفالت، تردد با محدوديت و رعايت جوانب احتياط و از طريق كنار گذر احداثي شني در حريم راه  انجام مي شود.

4-       آزادراه مشهد ـ باغچه، در استان خراسان رضوي كيلومتر 0 تا 20 واقع  تا 31 شهریور ماه 92، از ساعت 7 الي 17 ، بدليل عمليات لكه گيري و روكش آسفالت، تردد با محدوديت و رعايت جوانب احتياط انجام مي شود.

5-       محور نهاوند ـ‌ سه راهي نهاوند ، واقع در استان كرمانشاه  تا 31 شهریور ماه 92، بدليل عمليات تعريض، تردددر محدوده كيلومتر 7 الي 8 با محدوديت و رعايت جوانب احتياط از طريق كنارگذر انجام مي شود.    
 
6-       محور ايرانشهر ـ‌ نيك شهر ـ چابهار ، واقع در استان سيستان و بلوچستان  تا اطلاع ثانوي، بدليل عمليات تعمير دال پل پيشمنت، تردد با محدوديت و رعايت جوانب احتياط از طريق كنار گذر پل انجام مي شود. 
    
7-       محور رزن – دمق - اورقين ، واقع در استان همدان بطول 45 كيلومتر  تا 25 مردادماه 92 ، از ساعت7 الي 17 بدليل عمليات تعريض و شانه سازي، تردد با محدوديت و رعايت جوانب احتياط انجام مي شود.

8-       محور همدان – رزن، واقع در استان همدان، كيلومتر 40 الي 60 ،  تا 5 مردادماه 92 ، از ساعت 8 الي 16 ، بدليل عمليات لكه‌گيري و درزگيري، تردد با محدوديت و رعايت جوانب احتياط انجام مي شود.

9-       محور فرعي سه‌راهي اصله – روستاي دهلق،‌واقع در استان همدان، كيلومتر 0 الي 14 ، تا 5 مردادماه 92 ، از ساعت 8 الي 16 ، بدليل عمليات لكه‌گيري و درزگيري، تردد با محدوديت و رعايت جوانب احتياط انجام مي شود.

10-    محور فرعي سه‌راهي اصله – روستاي دهلق، ‌واقع در استان همدان، كيلومتر 0 الي 10 ،تا 5 مردادماه 92 ، از ساعت 8 الي 16 ، بدليل عمليات لكه‌گيري و درزگيري، تردد با محدوديت و رعايت جوانب احتياط انجام مي شود.

11-    محور همدان – ساوه، ‌واقع در استان همدان، كيلومتر 50 الي 150 ،تا 5 مردادماه 92 ، از ساعت 8 الي 16 ، بدليل عمليات لكه‌گيري و درزگيري، تردد با محدوديت و رعايت جوانب احتياط انجام مي شود.

12-    محور بندر عباس – حاجي آباد ، واقع در استان هرمزگان كيلومتر 103تا 17 تیرماه 92،از ساعت 7 الي 18 بدليل عمليات نصب جت فن تونل 17 شهريور ، تردد از طريق يك باند بصورت دو طرفه با محدوديت و رعايت جوانب احتياط انجام مي شود.

13-    محور تيران - سامان ، واقع در استان اصفهان از 10 الی 20 بدلیل عملیات روکش آسفالت تا 25 شهریور ماه 92،  تردد از طريق يك باند بصورت دو طرفه با محدوديت و رعايت جوانب احتياط انجام مي شود.

14-    محور داران - اليگودرز ، واقع در استان اصفهان از 27 الی 32 بدلیل عملیات احداث و تكميل زيرگذر تا 31 شهریور ماه 92، تردد از طريق يك باند بصورت دو طرفه با محدوديت و رعايت جوانب احتياط انجام مي شود.

15-    آزادراه اصفهان – كاشان ، از كيلومتر 125 تا 145 واقع در استان اصفهان تا 28 تیرماه 92 ، بدليل عمليات روكش آسفالت، تردد از طريق دو خط عبوري با محدوديت و رعايت جوانب احتياط انجام مي شود.     

16-    محور كنگان ـ عسلويه واقع در استان بوشهر، تا 3 مهرماه 92 ، بدليل عمليات اتصال كنارگذر كنگان به بزرگراه سيراف محدوده كيلومتر 200/4، تردد با محدوديت و رعايت جوانب احتياط، از طريق جاده كنارگذر احداثي انجام مي شود.      
 
17-    محور آق‌قلا ـ بندرتركمن و گميشان در استان گلستان، تا 31 شهریور ماه 92 ، ساعت 7 الي 17 ، بدليل عمليات راهسازي، تردد با محدوديت و جوانب احتياط انجام مي شود.

18-    محور گرگان – آزادشهر، واقع در استان گلستان محدوده كيلومتر 100+2 (قطعه اول بزرگراه) تا 31 شهریور 92، بدليل عمليات اجراي دوربرگردان عريض نومل، تردد با محدوديت و رعايت جوانب احتياط انجام مي شود.

19-    محور سرخنكلاته – اميرآباد، واقع در استان گلستان محدوده كيلومتر 570+8 (قطعه يك كمربندي گرگان) تا 16 تیرماه 92 ، بدليل احداث پل در حاشيه سواره‌رو، تردد با محدوديت و رعايت جوانب احتياط انجام مي شود.

شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.

bultannews@gmail.com

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر :
آخرین اخبار
پربازدید ها
پربحث ترین عناوین