کد خبر: ۱۵۴۸۱۹
تاریخ انتشار: ۱۱ تير ۱۳۹۲ - ۱۵:۵۱
براساس اطلاعیه جدید بورس کالای ایران، قرارداد آتی سکه طلا برای تحویل مهر امسال از شنبه آینده قابل معامله خواهد بود.
بوولتن نیوز: بورس کالای ایران در اطلاعیه ای اعلام کرد: قرارداد آﺗﻲ ﺳﻜﻪ ﻃﻼ، ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻣﻬﺮ ﻣﺎه 1392 از روز ﺷﻨﺒﻪ ﻣـﻮرخ  1392/04/15 راه اﻧﺪازي ﺷﺪه و ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.ﻗﺮاردادﻫﺎي آﺗﻲ در اوﻟﻴﻦ روز ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻲ، ﺑﺪون ﺣﺪ ﻧﻮﺳﺎن ﻗﻴﻤﺘﻲ، ﺑﺎ دوره ﮔﺸﺎﻳﺶ ﺑﻪ ﻣﺪت 30 دﻗﻴﻘﻪ در اﺑﺘـﺪاي ﺟﻠﺴـﻪ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻲ آﻏﺎز و ﺑﺎ دوره ﻋﺎدي ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻲ و اﻋﻤﺎل ﺣﺪ ﻧﻮﺳﺎن ﻗﻴﻤﺖ روزاﻧﻪ اداﻣﻪ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ.

ﻗﻴﻤﺖ ﭘﺎﻳﻪ ﻗﺮارداد آﺗﻲ، ﻫﻤﺎن ﻗﻴﻤﺖ ﻛﺸـﻒ ﺷـﺪه در ﺣﺮاج ﺗک ﻗﻴﻤﺘﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد، ﻛﻪ ﻣﺒﻨﺎي ﺣﺪ ﻧﻮﺳﺎن ﻗﻴﻤﺖ روزاﻧﻪ ﺑﺮاي اداﻣﻪ ﻣﻌﺎﻣﻼت در ﺣﺮاج ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.

بدیهی اﺳـﺖ در ﺻﻮرت ﻋﺪم اﻧﺠﺎم ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ در ﺣﺮاج تک ﻗﻴﻤﺘﻲ، ﻗﺮارداد آﺗﻲ ﻣﺘﻮﻗﻒ و ﻣﺠﺪداً ﻫﻤﻴﻦ ﻓﺮآﻳﻨﺪ، روز ﻛﺎري ﺑﻌﺪ ﺗﻜﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
برچسب ها: معاملات ، آتی ، سکه

شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.

bultannews@gmail.com

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر :
آخرین اخبار
پربازدید ها
پربحث ترین عناوین