کد خبر: ۱۵۴۲۴۵
تاریخ انتشار: ۰۹ تير ۱۳۹۲ - ۱۶:۱۸

دنیای صنعت:اگر در همه سالهای گذشته تا کنون در ابتدای ورود هر دولت به عرصه اجرایی کشورراهبردها واستراتژیهای مناسب جهت اداره بهتر اموردر کشور تنها بر روی کاغذها مسکوت نمی ماند وبه مرحله اجرا می رسیدامروزه شرایط حاکم بر تولید وکسب وکار بسیار متفاوت ورضایتمندانه تر بود.

نمایندگان عضو کمسیون صنعت ومعدن نیز همین عقیده را دارند،آنها در میزگرد دنیای صنعت گرد آمده بودند تا بگویندهر دولت با ورود به عرصه اجرایی باید دارای راهبردها واستراتژی های مشخص بوده وبه اجرای آنها پای بند باشد مجلس نیز باید نظارت کافی و وافی بر اجرای این استراتژی ها داشته باشد تا بتواند رضایتمندی صاحبان صنایع را حاصل کرده وسبب کسب اعتماد از دست رفته مردم باشد.
مهندس رضا رحمانی رئیس کمسیون صنایع ومعادن ، دکترمؤید حسینی صدعضو کمسیون صنایع ومعادن، و رضا هیآ تی از خبرنگاران صنعتی افرا د مدعو در میزگرد صنعتی دنیای صنعت بودند.

میزگرد   

"دنیای صنعت": اصلی ترین معضل در تولید که از نظر رتبه بندی باید در اولویت اول رسیدگی دولت یازدهم قرارگیرد چیست؟


رضا رحمانی: در حوزه صنعت کمبود منابع مالی از معضلات فوری و فوتی ماست ما در زمینه قوانین ومقررات مشکل نداریم با همین قوانین موجود می توانیم از تولید حمایت کنیم اگر ما مشکلات را به سه بخش تقسیم کنیم شامل مشکلات کوتاه مدت ، میان مدت ، بلند مدت ؛ مشکل کمبود منابع مالی وتامین نقدینگی واحدها در بخش مشکلات کوتاه مدت وفوری ما قرار می گیرد، پیشنهاد من به دولت جدید و وزیر صنعت ومعدن برای بهبودی اوضاع این حوزه این است ، علاوه بر انجام کارهای روزمره این وزارتخانه برای تبدیل نقاط ضعف به قوت وکسب رضایتمندی زمان مشخصی را برای مرتفع کردن هر مشکل قرار دهدو با اتمام آن به سراغ کار بعدی رود.
موید حسینی صدر: ریشه اصلی گرفتاری ما در حوزه صنعت ومعدن عدم داشتن راهبرد مشخص است در برنامه پنجم و برنامه های گذشته دولت مکلف به تدوین برنا مه های راهبردی بودو هر دولت باید ان را نوشته وبه مرحله اجرا گذارد ولی متاسفانه اینگونه نشد ومجلس هم بر اجرای آن نظارت نکرد .به نظر من بحث نقدینگی به تنهایی نمی تواند مشکل را حل کند ما در ابتدا باید استراتژیها وراهبردهای مشخص قابل اجرا داشته با شیم و به دلیل نداشتن استراتژی با ورود به بعضی از پروژهای صنایع ومعادن وهمچنین سرمایه گذاری در آن واستفاده از تکنولوژی فرسوده متحمل ضرر هنگفتی در اقتصاد شدیم. ما باید در ابتدا راهبرد واستراتژیکهای مناسب داشته باشیم بعد به فکر ورود به این حوزه ها یا اصلاح وتغییر آن برآییم.کشور ما از لحاظ کسب وکار در بین 183 کشور رتبه 145 را دارد واین رقم نشان دهنده فضای کسب و کار بسیار نامناسب در کشور است اگر ما به این موضوع فکر کنیم که دلیل تمام این مشکلات کمبود نقدینگی است حتی با مرتفع شدن کمبود نقدینگی این مشکل 6ماه بعد به صورت دیگر بروز می کند وبدهی های آنها مجددا افزایش می یابد .یکی دیگر از نقاط ضعف ما در کشور این است که با انسانهای خاطی برخورد می کنیم ولی با آدمهای موفق برخورد نمی کنیم ما باید در تمامی زمینه ها همچنین بخش تولید از سیاستهای تشویقی استفاده کنیم وهمچنین مدیریت مناسب در مبحث نقدینگی جامعه داشته باشیم .
مهندس رحمانی: دولت باید در تمام حوزه های مربوط سیاستهای لازم را اتخاذ کند وبا سایرحوزه ها مانند (بانکها، بازرگانی، ارزی ،گمرک واستاندارد) هماهنگ عمل کند وبه صورت منفرد و تک گزاره ای سیاستی اتخاذ نکند که موجب برهم خوردن تعادل اقتصادی شود در کشور ما این چالش وجود دارد که نمی دانیم هدف اقتصادی چیست. پول اصل است یا تولید یا بازار سرمایه یا بازار کار که بر مبنای آن بتوانیم سایر نهاد ها را تحت یک هدف مشترک هماهنگ کنیم به نظر بنده بهترین روش برای حل این مشکل شفاف سازی است با این روش می توانیم حس اعتماد سازی را در مردم تقویت کنیم .
به عنوان مثال کشورمان نسبت به سایر کشورها در خصوص سنگ آهن دارای مزیت است حدود 4٪ از معادن سنگ آهن دنیا با عیار بالا متعلق به ایران است ما در سال حدود 30میلیون تن تولید سنگ آهن داریم وهمچنین حدود 13 میلیون تن توید فولاد خام و55 میلیون تن مقاطع ومحصولات فولادی ظرفیت داریم در حال حاضر نیاز کشور به فولاد 25 میلیون تن است امروزه ما 13 میلیون تن فولاد خام تولید می کنیم 12 میلیون تن آن را از طریق شمس وارد می کنیم واز آن طرف کنسانتره سنگ آهن را صادر می کنیم واین در صورتی است که ما اولین وارد کننده فولاد در خاورمیانه هستیم.

"دنیای صنعت" به منظور ایجاد بستر مشارکت در سرمایه گذاری چه اقدامی باید انجام داد؟


میزگرد 
هیاتی: بحث اعتماد سازی حائز اهمیت فراوان است ،اعتماد مردم نسبت به نقدینگی کم شده وتقویت آن مستلزم اقداماتی است که دولت جدید رقم بزند در این راستا نوسان ارزشاخص بزرگی است که ضربه بزرگی در یکسال گذشته به بدنه اقتصاد کشور زده اگر قرار بر اعتماد سازی باشد باید مشاورین ومحققین کارآمد وباتجربه بیشترین مانور را بر روی مهار نوسانات ارزانجام دهند.
رحمانی: اعتماد مردم پشتیبان وسرمایه اجرای این برنامه ها است .نوسانات ارز هم قدرت برنامه ریزی وهم اعتماد را از واحدها گرفته مابرای موفقیت در کارها باید بستر فرهنگی ،اجتماعی را فعال کنیم فرهنگ باید به کمک صنعت ومعدن بیاید. همچنین در مورد استراتژیها وراهبردها بارها در دولتهای قبل شاهد نوشتن آن بر روی کاغذ وعدم اجرای آن بوده ایم نیز در دولت نهم ودهم تاریخ دوباره تکرارشد وانجام این استراتژیها به دولت یازدهم موکول گردید.تنها راهی که ما می توانیم صاحب استراتژی شویم باید اینقدر ما آنرا ترویج کنیم تا همه بپذیرند باید دارای استراتژیک مناسب برای اجرای برنامه های خود باشند برای داشتن این استراتژیها نه فقط باید آنرا طراحی کنیم بلکه باید آن را به مرحله اجرا گذاریم همچنین در دولت جدید مابایدطراحی واجرای استراتژیک معین را سرلوحه کار وزیران جدید قرار داده به صورت مطالبات جدی از وزرا ودولت خواستاراجرای آنها باشیم.
موید حسینی صدر: اگر افراد با توان مالی بالا به اقتصاد کشوراعتماد داشته باشندوبه جای سرمایه گذاری کردن در کشورهای خارجی درکشورمان سرمایه گذاری کنندخواهیم دید در زمینه تولید ،ثروت بسیار نصیب ایران خواهد شد. در دولت احمدی نژاد درآمد حاصل ازفروش نفت700میلیارد دلار بوداگر مبلغ40تا50٪ آنرا در حوزه نفت وگاز وپتروشیمی سرمایه گذاری می کردندبعد از گذشت 3 سال علاوه بر اصل پول هر سال ما مبلغ قابل توجهی به آن اضافه می کردیم همچنین مجلس باید با ورود دولت جدید یا هر کدام از وزرا ودولت برای سامان دادن به اموروزارتخانه ها زمان مشخصی اختصاص دهد همچنین با پایان زمان معلوم خواستار گزارش عملکرد باشد ونیز نظارت مستمر بر اجرای این عملکرد داشته باشد.


"دنیای صنعت":نظر شما در خصوص سپردن مسئولیت در وزارتخانه ها با روی کار آمدن دولت جدید چیست؟


رحمانی 
حسینی صدر: در سپردن مسئولیتها به اشخاص غیر متخصص به فرمایشات گوهر بار مولای متقیان اشاره می کنم فرمودند(علل انحطاط جوامع اسلامی تقدم فروع بر اصول ،تقدم اراذل بر افاضل است )
رحمانی : متاسفانه ما در کشورمان در این مسیرقرار گرفته ایم.
حسینی صدر: قرار باشد کار وزارتخانه ها را به دست اشخاص بی تجربه بسپاریم اگر این اشخاص بتواند کارهای روزمره وزارتخانها را انجام دهند کار بزرگی انجام داده اندچه برسد به پروژه های بلند مدت وتخصصی که دیگر انتظارکارآیی مناسب از این افرادرا نداریم در این زمینه به خاطره ای از دوران جوانی اشاره می کنم در محله ما شخصی مغازه تعمیر گاه دوچرخه زده بود بدون گذراندن دوره وکسب مهارتهای لازم در این زمینه هر زمان شخصی برای تعمیر دوچرخه اش به آنجا می رفت هم صاحب دوچرخه وهم تعمیرکار ساعتهای متوالی خسته می شدند در پایان به دلیل نداشتن مهارت لازم رضایتمندی مشتری حاصل نمی شد روزی من برای تعمیر دوچرخه ام به آنجا رفتم دوچرخه را به اوسپردم بعد از مدتی بالا پایین کردن فهمیدم کار او نیست برای تعمیر دوچرخه ام اورا به محل دیگری بردم دوچرخه ام تعمیر شد برگشتم به تعمیرکار محلمان گفتم اگر می خواهی در کارت موفق باشی مدتی به عنوان کار آموز در مغازه ای که من دوچرخه ام را تعمیر کردم مشغول کار شو وبعد از کسب مهارتهای لازم در این زمینه به مغازه خود برگرد اونیز چنین کرد وهم اکنون در کارش موفق است.
رحمانی:متاسفانه ما مدیریت را تخصص نمی دانیم وفکر می کنیم همه می توانند مدیر باشندبا این طرز فکر در تمامی وزارتخانه ها وزمینه ها به بازدهی مطلوب نمی رسیم وموفق عمل نخواهیم کرد.
حسینی صدر: یکی از نقاط ضعف دولت احمدی نژادهمین بودکه از نیروهای کارآمد ومتخصص در زمینه های لازم استفاده نمی کردوشایسته سالاری را مدنظر قرار نداد به همین دلیل اکثر کارهای دولت نهم ودهم به صورت طنز در آمده بود. 


"دنیای صنعت": مجلس چگونه می تواند بر اجرای هر چه بهتر این استراتژیها نظارت کند؟


حسینی صدر:
کارمجلس تنها آیین نویسی وبخش نامه نویسی نیست ما خطوط کلی را مشخص می کنیم استراتژی باید در راستای اهداف کلان باشداگر مجلس 6ماه به6ماه یا3ماه به 3ماه گزارش عملکرد از وزرا بخواهد وبه آنها مهلت مشخص برای اجراوبهبود وسروسامان دادن به وزارتخانه هارا دهد دیگر این مشکلات اتفا ق نمی افتد به دلیل ازدحام کارهای ناتمام در تمامی حوزه ها، مجلس وقت نمی کندگزارش تخلف از عملکرد وزیران و وزارتخانه ها را بنویسد ویا آنها را استیضاح کند این نشانه ضعف مجلس است باید چاره ای اندیشید که مجلس نظارت خود را بر نحوه عملکرد وزارتخانه ها قوی تر کندوبه دلیل همین سهل انگاری تا کنون از هیچ وزارتخانه ای شرح وظایف در یافت نکرده ایم.
رحمانی: مشکل مجلس عدم نظارت مناسب است. با وجود نوشتن راهبرد واستراتژیها در برنامه های توسعه سوم ،چهارم،پنجم دولتها آن رااجرا نکردند و با روی کار آمدن دولت جدید روز از نو روزی از نو شروع شد.ما در حال حاضرباید تدبیری بیندیشیم که در دولت جدید برای هر وزیر در وزارتخانه مربوطه مهلتی را برای سامان دادن به امورات آن وزرارتخانه در نظر بگیریم بعد از پایان مهلت از او گزارش کار در خواست کنیم ودر صورت عدم رضایت آنرا استیضاح کنیم که دیگر شاهد اینگونه هرج ومرجها نباشیم.
حسینی صدر :متاسفانه در کشور ما کسی را به دلیل کار نکردن مؤاخذه نمی کنند به دلیل کار کردن مؤاخذه می کنند ما باید به فکر این باشیم برای اجرای این راهبردها ورسیدن به نتیجه مطلوب در بستر جامعه فرهنگ سازی کنیم.
به نظر می رسد در این مرحله آنچه که نمایندگان مجلس باید در مرحله اول به آن به پردازند توجه جدی به برنامه های اعلامی وزیر و عملیاتی کردن اجرای برنامه های استراتژی صنعتی در اسرع وقت است.

برچسب ها: صنعت ، وزیر ، اعتماد

شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.

bultannews@gmail.com

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر :
آخرین اخبار
پربازدید ها
پربحث ترین عناوین