کد خبر: ۱۳۲۲۷
تعداد نظرات: ۳ نظر
تاریخ انتشار: ۰۶ خرداد ۱۳۸۸ - ۱۴:۳۸
پروفسور حمید مولانا:
این استاد دانشگاه واشنگتن با اشاره به دیگر محور مهم سیاست خارجی احمدی نژاد نیز بیان کرد: دولت نهم تنها بر روی مسائل سیاسی، اقتصادی، نظامی و فناوری تکیه نکرد بلکه اهمیت موضوعاتی نظیر اجتماعی، فرهنگی و.. را نیز مورد بحث قرار داد و به نکاتی نظیر نقش خانواده در روابط بین الملل و نقش دین در این عرصه را نیز مورد طرح و تحلیل قرار داد.
مشاور سیاسی رئیس جمهور ایران و استاد دانشگاه واشنگتن گفت: جهان سیاست و رسانه در حال حاضر بدون حضور احمدی نژاد لطفی ندارد از این رو باید سیاستهای چهار سال گذشته که ایران را به این حد از اقتدار رسانیده را مورد توجه و بررسی قرار داد.

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، پروفسور حمید مولانا شامگاه سه شنبه در گردهمایی دانشجویان و طلاب حامیان احمدی نژاد در شیراز افزود: در تاریخ معاصر دنیا، ایران هیچگاه اقتدار، احترام، توانایی و قدرت امروز را نداشته و در صحنه روابط بین المللی نیز امروز این کشور بزرگترین موفقیت این سالها را به دست آورده است.

وی خاطرنشان کرد: بر همین اساس نیز هیچکدام از سران دنیا طی چهار سال اخیر نتوانسته نقشی که احمد نژاد در صحنه جهانی برای ایران، مسلمانان و عدالتخواهان کشورهای دیگر دنیا ایفا کرده را انجام دهد به گونه ای که نه تنها دوستان ایران بلکه دشمنان این کشور نیز امروز بر این قدرت و موقعیت بزرگ ایران اعتراف دارند از این رو می توان به جرات گفت که جهان سیاست و رسانه امروز بدون احمدی نژاد لطفی ندارد.

مشاور سیاسی رئیس جمهور ایران با تاکید بر اینکه باید دید این موقعیتهای بزرگ طی چهار سال اخیر به دست آمده، برای تشریح بهتر این موضوع به دستاوردها و نقش انقلاب اسلامی در عرصه های بین المللی اشاره کرد و افزود: طی 30 سال گذشته اتفاقات و رویدادهای بزرگی در جهان به وقوع پیوسته که در پی آن وضع جهان را دگرگون ساخته است که البته بزرگترین این اتفاقات نیز انقلاب اسلامی ایران به شمار می رود.

مولانا از انقلاب اسلامی ایران به عنوان بزرگترین جنبش سیاسی 50 سال اخیر جهان یاد کرد و افزود: همچنین انقلاب اسلامی ایران را می توان بزرگترین انقلاب مردمی ظرف 500 سال گذشته دنیا معرفی کرد و حتی بیش از هر انقلاب دیگر چند جانبه تر بود و تاثیر بسیار زیادی را نیز در عرصه روابط بین الملل برجای گذاشت.

وی با اشاره به اینکه انقلاب اسلامی ایران اولین انقلابی بود که فراسوی ایدئولوژیهای قرن 18 و 19 شروع به فعالیت کرد، افزود: این انقلاب را می توان تنها انقلابی دانست که قدرت نرم یعنی قدرت، دینی ، فرهنگی و اجتماعی در آن نقش بسیار بزرگی دارد و به طور کلی این واژه را وارد ادبیات سیاسی ملل کرد از این رو انقلاب اسلامی ایران یک اندیشه سیاسی جدید را برای دنیا ارائه داد و حتی در عرصه های بین المللی نیز منشا تاثیرات متعددی شد.

این استاد دانشگاه واشنگتن یکی از تاثیرات انقلاب اسلامی را رد فروپاشی امپراطوری شوروی دانست و افزود: پس از فروپاشی شوروی همچنین تحول بزرگی را در دنیا شاهد هستیم که از آن به عنوان تحول اختراعات، ابتکارات و توسعه زیرساختهای ارتباطی و اطلاعاتی یاد می شود اما در این مابین اتفاقات دیگری نیز در حوزه تغییر منبع قدرت از دولتها به ملتها نیز به وقوع پیوست.

مولانا در این رابطه اظهار داشت: تا پیش از این، منبع قدرت دولت محسوب می شد اما در دو قرن گذشته انتقال قدرت به سوی ملتها صورت گرفت و دولتها امروز به این دغدغه و بحران رسیده اند که چگونه می توانند حاکمیت را نگه دارند.

وی با بیان اینکه در این شرایط رهبران کشورهای دنیا که وارد صحنه شدند با رهبران سالهای قبل از آن بسیار متفاوت بودند، افزود: این رهبران طی 200سال گذشته با رهبران قبلی یک تفاوت بزرگ داشتند و آن هم خصوصیت بومی و مردمی بودن آنهاست که امام(ره) بزرگترین و شاخصترین رهبر مردم با این خصوصیتها به شمار می رود.

مشاور سیاسی رئیس جمهور ایران با اشاره به اینکه در این شرایط و مجموع موقعیتهای بین المللی انتخابات چهار سال پیش ایران برگزار و شخصی که هیچکدام از دولتهای غربی و خارجی فکر نمی کردند به پیروزی رسید، افزود: در این چهار سال دولت نهم و در راس آن محمود احمدی نژاد مسائلی را در عرصه روابط بین المللی و ادبیات سیاسی جهان مطرح کرد که این کشور را در نظر تمام دنیا قدرتمند، صاحب اندیشه ای نو و با شکوه جلوه داد.

پنج محور سیاست خارجی احمدی نژاد
پروفسور مولانا در ادامه سخنان خود به تشریح پنج محور سیاست خارجی احمدی نژاد در روابط بین الملل اشاره کرد و گفت: یکی از سیاستهای مهم دولت نهم احیا آرمانهای اولیه انقلاب اسلامی بود که تا پیش از این در جنبه های مختلفی کمرنگ دیده می شد و زمانی که این آرمانها در صحنه بین الملل مطرح شد بدین معنی بود که ایران در حال بازگشت به عرصه های مهم جهانی با آرمانهای مطلوب و واقعی انقلابی خود است.

وی با اشاره به اینکه طرح این مسائل باعث قدرت بخشی دوباره ایران در عرصه بین الملل شد، افزود: در پی این موضوع، دستور روز دنیا که تا پیش از این در اختیار قدرتهای دیگر بود در اختیار ایران قرار گرفت و از این به بعد بود که ایران دستور روز دینا را مبنی بر فکر کردن به چگونه موضوعاتی را طراحی می کرد.

این استاد دانشگاه واشنگتن با اشاره به دیگر محور مهم سیاست خارجی احمدی نژاد نیز بیان کرد: دولت نهم تنها بر روی مسائل سیاسی، اقتصادی، نظامی و فناوری تکیه نکرد بلکه اهمیت موضوعاتی نظیر اجتماعی، فرهنگی و.. را نیز مورد بحث قرار داد و به نکاتی نظیر نقش خانواده در روابط بین الملل و نقش دین در این عرصه را نیز مورد طرح و تحلیل قرار داد.

مولانا با بیان اینکه کسانیکه که فکر می کنند چرا مسئله مهدویت در روابط بین المللی در سازمان ملل مطرح شد، افزود: این افراد از روابط بین المللی اطلاع چندانی ندارند چراکه جنبه های بسیار زیادی از این روابط جنبه منجی گرایی دارد و هرکسی که در این عرصه موضوعی را مطرح کرد قصد داشت که بهشت موعود را نشان دهد.

مشاور سیاسی رئیس جمهور از طرح نظریه عدالت به جای قدرت در عرصه روابط بین الملل به عنوان یکی دیگر از سیاستهای کاری دولت نهم طی این چهار سال یاد کرد که مورد استقبال مردم و افکار عمومی جهان نیز قرار گرفت و افزود: تا پیش از این نظریه عدالت در روابط بین الملل جایگاهی نداشت و هرچه بود به قدرت مربوط می شد اما طرح این نظریه و بسط دادن آن به نظریه روابط بین الملل از سوی ایران یک نوع نواندیشی را ایجاد کرد و دولت نهم نیز به خوبی توانست در صحنه بین الملل با شهامت این موضوع را مطرح کند که شورای امنیت به جای شورای عدالت در صحنه روابط بین الملل حاضر است.

وی با اشاره به اینکه توحید گرایی نیز یکی دیگر از محورهایی بود که دولت نهم به عنوان سیاست خارجی خود طی چهار سال اخیر مورد توجه قرار داد و افزود: علاوه بر این توجه به ملتها نیز یکی دیگر از این موضوعات و محورهای مهم دولت نهم به شمار میرود و در این راه نیز احمدی نژاد به خوبی کار بزرگی را انجام داد.

مولانا در این رابطه توضیح داد: غرب فقط به ملت خود توجه دارد و به افکاری عمومی و مردم سایر ملل توجهی نشان نمی دهد و این خود نوعی تفکر استعمارگری را نشان می دهد اما دولت نهم طی این چند سال توجه خود به ملتها را نیز نشان داد و مجموع این رهاوردها حاکی از این است که به کارگیری این سیاستها تاحدودی معادلات جهان را تغییر داده است.

این استاد دانشگاه واشنگتن با تاکید بر اینکه در حوزه فناوری و دانش نیز ایران امروز به سطح مناسبی از تولید علم رسیده است، افزود: تمام این مسائل باعث شد نه تنها مسلمانان بلکه غیر مسلمانان و افرادی که تحت استعمار بودند ایران را مورد ستایش و احترام قرار دهند.

مولانا در ادامه با طرح این پرسش که "آیا اکنون باید گفت چنین دستاوردهای بزرگی تا همین اندازه کافیست یا بازهم باید ادامه داد"، افزود: هرپیشرفتی که ایران طی این چند سال داشت به موازات آن شکستهای بسیاری نیز متوجه دشمنان ایران شد اما در این مدت موضوع جالب توجه عدم تاثیرپذیری ایران از بحرانهای کنونی دنیا نظیر اقتصاد است که طی مدت اخیر تمام کشورها به نوعی با بحران اقتصاد مواجه شده اند اما ایران چندان تاثیری از این وضعیت را به خود نگرفت.

در انتخابات دموکراسی غرب را نباید کورکورانه قبول کرد
استاد دانشگاه واشنگتن در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه با این تفاسیر هیچگاه نباید در آستانه انتخابات، متد، روشها و افکار موجود برای این حوزه را با دموکراسی غرب به طور کورکورانه پذیرفت، افزود: در حال حاضر این فرصت برای ایران به وجود آمده که از ضعفهای فرهنگها و مشکلات جهان موجود برای طرح دیدگاه ها خود بهره ببریم و طی این چهار سال نیز این امر پیگیری شد و باید ادامه یابد.

پروفسور مولانا در انتها با بیان اینکه غربیها برای قدرت احترام زیادی قائل هستند و از این منظر نیز در ابتدا به مخاطب خود قدرت او را مورد ارزیابی قرار می دهند، افزود: از این رو آنها به این نکته می اندیشند که تا چه اندازه می توانند تفرقه ایجاد کنند و وحدت را از بین ببرند اما زمانی که 90درصد از واجدین شرایط در انتخابات شرکت می کنند به این قدرت عظیم پی می برند.

شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.

bultannews@gmail.com

انتشار یافته: ۳
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۲
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۸۸/۰۶/۱۴ - ۰۴:۱۵
0
0
این خیلی غلو است
خ-ب
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۰/۰۸/۱۹ - ۲۱:۲۵
0
0
ایا زمان ان نرسیده که تئوریسینهای اقتصاد اسلامی وارد عرصه جهانی شوند و همچنین در حوزه قضاوت و سیاست عدالت محور؟
احمد
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۱/۰۱/۲۸ - ۱۲:۱۱
0
0
توراست می گی حق با توست!!!!!!!!!!!؟.
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر :
آخرین اخبار
پربازدید ها
پربحث ترین عناوین
پرطرفدارترین