کد خبر: ۱۲۶۹۵۷
تعداد نظرات: ۱ نظر
تاریخ انتشار: ۰۵ اسفند ۱۳۹۱ - ۰۸:۵۴
متن کامل به همراه ترجمه پانویس ها
به دلیل اهمیت گزارش مدیر کل به اجلاس ماه مارس شورای حکام آژانس، «ایران هسته ای» متن کامل ترجمه فارسی آن را به همراه ترجمه پانویس ها که حاوی اطلاعات اساسی است، منتشر می کند.
به گزارش بولتن نیوز به نقل از ایران هسته ای، به دلیل اهمیت گزارش مدیر کل به اجلاس ماه مارس شورای حکام آژانس، «ایران هسته ای» متن کامل ترجمه فارسی آن را به همراه ترجمه پانویس ها که حاوی اطلاعات اساسی است، منتشر می کند.

***

اجراي موافقتنامه پادمان NPT

و مفاد مربوطه قطعنامه هاي  شوراي امنيت در جمهوري اسلامي ايران

گزارش مدیر کل

پنج شنبه، 3 اسفند 1391/ 21 فوریه 2013

A. مقدمه

1. اين گزارش مدير كل به شوراي حكام و همزمان به شوراي امنيت در خصوص اجراي موافقتنامه[1] پادمانNPT  و مفاد مربوطه قطعنامه هاي شوراي امنيت درجمهوري اسلامي ايران (ايران) است.

2. شوراي امنيت تاكيد نموده است كه اقدامات مورد درخواست شوراي حكام در  قطعنامه هايش[2] در خصوص ايران الزام آور است[3]. مفاد مربوطه قطعنامه هاي يادشده[4] شوراي امنيت كه بر اساس فصل هفتم منشور سازمان ملل تصويب شده اند، مطابق شرايط اين قطعنامه ها الزام آور هستند[5].

 

3.  اين سند  همچنين به تحولات بعد از آخرين گزارش مديركل (Gov/2012/55, 16 November 2012) و همچنين مسائل باقيمانده طولاني مي پردازد. اين گزارش  بر آن حوزه هايي كه ايران بطور كامل تعهدات الزام آور خود را اجرا نكرده است متمركز است چنانكه ايجاد اعتماد بين المللي به ماهيت صرفا صلح آميز برنامه هسته اي ايران مستلزم اجراي كامل اين تعهدات است.

B . آشكارسازي مسائل حل نشده

4. شورا در نوامبر 2011 قطعنامه  GOV/2011/69 را تصويب  نمود و در آن از جمله تاكيد کرد براي ايران و آژانس ضروري است به منظور حل و فصل فوري همه مسائل اساسي باقيمانده براي اهداف تامين آشكارسازي در خصوص اين مسائل شامل دسترسي به كليه اطلاعات مربوط‍ه، مستندات، سايتها‍، مواد و اشخاص در ايران، به گفتگوهاي خود شدت بخشند. شورا همچنين در آن قطعنامه از ايران خواست كه با هدف اعاده اعتماد بين المللي به ماهيت منحصرا صلح‏ آميز برنامه هسته اي ايران بطور جدي و بدون پيش شرط در مذاكرات مشاركت نمايد. در پرتو اين، بين ژانويه و شروع سپتامبر 2012 مقامات آژانس و ايران  شش  دور گفتگو در وين و تهران از جمله طي يك ديدار مديركل از تهران در مي 2012  انجام دادند. با اين حال، هيچ نتيجه مشخصي حاصل نشد.[6]

5.  شورا در سپتامبر 2012 قطعنامه GOV/2012/50 را تصويب نمود و درآن از جمله تصميم گرفت که درخواست ها جهت همکاری ایران با آژانس با هدف حل و فصل همه مسائل باقیمانده برای اعاده اعتماد بین المللی نسبت به ماهیت منحصرا صلح آمیز برنامه هسته ای ایران، اساسی و فوری است.  شورا همچنین تاکید نمود براي ايران ضروري است كه فورا يك رويكرد ساختاري را برای حل و فصل مسئل باقیمانده  مرتبط به ابعاد احتمالی نظامی در برنامه هسته ای اش نهايي و اجرا نمايد از جمله در گام نخست، دسترسي آژانس را به سايتهاي  مربوطه اي كه درخواست نموده بود‍، فراهم سازد[7]. آژانس بلافاصله متعاقب اين مصوبه، اقداماتی را برای ترغيب ایران برای گفتگوهای بیشتر انجام داد. 

6. آژانس و مقامات ایران بعد از گزارش نوامبر 2012 مدیرکل  سه دور مذاکرات دیگر در تهران در 13 دسامبر 2012، 16 و 17 ژانویه 2013 و 13 فوریه 2013 با هدف نهایی نمودن سند[8] رویکرد ساختاری برگزار نمودند. با وجود اینکه  تعهد دبیرخانه برای گفتگوهای مستمر، پابرجا است، امکان رسیدن به توافق با ایران در خصوص رویکرد ساختاری یا شروع کار اساسی در خصوص مسائل باقیمانده شامل آنهایی که مرتبط با ابعاد احتمالی نظامی در برنامه هسته ایران نبوده است. 

 تاسيسات اعلام شده تحت موافقتنامه پادمان ايران  .C

6. ايران مطابق موافقتنامه پادمان خود 16 تاسيسات هسته اي و 9 مكان خارج از تاسيسات را كه مواد هسته اي بطور معمول در آنجا استفاده مي شود به آژانس اعلام نموده است.   (LOFs)  [9].  اژانس به راستي آزمايي عدم انحراف مواد هسته اي اعلام شده در اين تاسيسات و LOFs   ادامه مي دهد‍، با وجود اين بعضي از اين فعاليتها كه ازسوي ايران در برخي از تاسيسات  انجام مي شود  بر خلاف قطعنامه هاي شوراي حكام و شوراي امنيت همانطور كه در ذيل نشان داده مي شود‍، است.

D. فعاليتهاي مرتبط با غني سازي

8. ايران برخلاف قطعنامه هاي مربوطه شوراي حكام و شوراي امنيت فعاليتهاي مرتبط با غني سازي خود را در تاسيسات اعلام شده ذيل كه تحت پادمان آژانس است تعليق نكرده است. همه اين فعاليتها تحت پادمان آژانس است و همه مواد هسته ای، آبشارهاي نصب شده و ايستگاههاي خوراك دهي و كنارگذاري در اين تاسيسات تحت  اقدامات مراقبتي و نظارتي آژانس قرار دارند.[10]

9. ايران بيان داشته است كه هدف غني سازي UF6 تا 5 درصد U-235  توليد سوخت براي تاسيسات هسته اي اش [11] و هدف غني سازي UF6 تا 20 درصد U-235  ساخت سوخت براي رآكتورهاي تحقيقاتي[12] است.

10. از زماني كه ايران غني سازي اورانيوم در تاسيسات هسته اي خود را شروع نمود در اين تاسيسات  موارد ذيل را توليد كرده است.

·         8271 كيلوگرم ( 660+ كيلوگرم از زمان گزارش قبلي مديركل) UF6 غني شده تا 5 درصد U-235  كه 5975 كيلوگرم آن به شكل UF6 تا  5 درصد U-235 [13]است و بقيه فرآيند بيشتري بوده است ( همانطور كه در پارگراف هاي 19 و 25 تا 27 ذيل تشريح شده است): و

·         280 كيلوگرم ( 47+ كيلوگرم از زمان گزارش قبلي مديركل) UF6 غني شده تا 20 درصد U-235 كه 167 كيلوگرم آن به شكل UF6 تا  20 درصد U-235 [14]و بقيه فرآيند بيشتري بوده است. ( همانطور كه در پاراگراف 45 ذيل تشريح شده است).

D.1  - نطنز

11. كارخانه غني سازي سوخت: كارخانه غني سازي سوخت  يك كارخانه غني سازي با استفاده از سانتيريفيوژ براي اورانيوم براي توليد اورانيوم با غناي پايين (LEU) غني شده تا 5 درصد   U-235  است كه اولين بار در سال 2007 عمليات آن شروع شد. اين كارخانه به سالن توليد A و سالن توليد B تقسيم شده است.  مطابق با اطلاعات طراحي ارائه شده توسط ايران، 8 واحد براي سالن توليدA  ، با 18 آبشار براي هر واحد طراحي شده كه مجموعا حدود 25000 سانتريفيوژ در 144 آبشار است. ايران هنوز بايد اطلاعات طراحي تشريحي براي سالن توليد B را فراهم نمايد.

12. در تاریخ 19 فوریه 2013 ، ایران به طور کامل 74 آبشار را در سالن تولید A نصب کرده بود. ایران سه آبشار دیگر را نیز تا حدی نصب کرده و کارهای مقدماتی نصب برای 67 آبشار دیگر تکمیل شده بود.[15] در آن زمان 53 آبشار که با UF6 طبیعی تغذیه می شود توسط ایران اعلام شده بود.

13. ایران در نامه ای به تاریخ 23 ژانویه 2013 به آژانس اطلاع داد که سانتریفیوژهای IR-2m در یکی از واحدهای سالن تولید A استفاده خواهد شد[16]. به درخواست آژانس، ایران در نامه مورخ 6 فوریه 2013 اطلاعات اضافی و سایر اطلاعات فنی مرتبط در مورد آبشارهای سانتریفیوژ طراحی شده در این واحد ارائه کرد. در 6 فوریه 2013 آژانس مشاهده کرد که ایران نصب سانتریفیوژهای IR-2m و غلافهای سانتریفیوژ خالی را آغاز کرده است. این برای اولین بار است که سانتریفیوژهایی پیشرفته تر از سـانتریفیوژهای IR-1 در کارخانه غنی سـازی سوخـت نصب گردیده اند.

14. آژانس بین تاریخهای 20 اکتبر 2012 و 11 نوامبر 2012 یک راستی آزمایی موجودی فیزیکی (PIV) در کارخانه غنی سازی سوخت انجام داد و در نتیجه موجودی مواد هسته ای اعلام شده از سوی ایران در تاریخ 21 اکتبر 2012را، با در نظر گرفتن خطاهای اندازه گیری معمول، مورد راستی آزمایی قرار داد.

15. آژانس تایید نمود که تا 21 اکتبر 2012 مقدار 85644 کیلوگرم از UF6 طبیعی از زمان شروع تولید در فوریه 2007 در آبشارها خوراک دهی شده و مقدار 7451 کیلوگرم UF6  غنی سازی شده تا 5 درصد U-235 تولید شده بود. بنا به ارزیابی ایران بین تاریخهای 22 اکتبر 2012 و 3 فوریه 2013 مقدار کل 9106 کیلوگرم UF6 طبیعی به آبشارها خوراک دهی شده و مقدار تقریباً 820 کیلوگرم UF6 غنی سازی شده تا 5 درصد U-235 تولید شده است که در نتیجه از زمان شروع تولید مقدار کل 8271 کیلوگرم UF6 غنی سازی شده تا 5 درصد U-235 تولید شده است.

16. بر اساس نتایج تحلیل نمونه های محیط زیستی که از فوریه 2007  در کارخانه غنی سازی سوخت برداشته شده است[17] و سایر اقدامات راستی آزمایی، آژانس به این نتیجه رسیده است که این تاسیسات همان گونه که ایران در پرسشنامه اطلاعات طراحی مربوطه اعلام کرده، عمل نموده است.

17. کارخانه نیمه صنعتی غنی سازی سوخت (PFEP): کارخانه نیمه صنعتی غنی سازی سوخت جزو تاسیسات تحقیقات و توسعه و جزو تاسیسات تولید اورانیوم با غنای پایین است که نخستین بار در اکتبر 2003 راه اندازی شده است. این تاسیسات دارای یک سالن آبشار است که می تواند شش آبشار را در خود جای دهد و به دو محوطه تقسیم می شود که یکی برای تولید اورانیوم با غنای پایین غنی سازی شده تا 20 درصد اورانیوم 235 (آبشارهای 1 و 6) تعیین شده و محوطه دیگر برای تحقیق و توسعه (آبشارهای 2 ، 3 ، 4 و 5) تعیین شده اند.  

18. محوطه تولید: تا تاریخ 12 فوریه 2013 ایران UF6 با غنای پایین را به دو آبشار متصل به هم (آبشارهای 1 و 6) شامل کلاً 328 سانتریفیوژ IR-1 خوراک دهی می کرد.

19. همانطور که قبلا گزارش  شد[18]  آژانس راستي آزمايي نمود كه از تاريخ 15 سپتامبر 2012 ، 1119.6  كيلوگرم UF6  با غناي 5% U-235 توليد شده درFEP به آبشارها در محوطه توليد از زمان آغاز توليد در فوريه 2010  خوراک دهی شده، و اينكه در مجموع 129.1 كيلوگرم UF6  با غناي 20%  U-235 توليد شده است. ايران تخمين زده است كه بين 16 سپتامبر 2012 و 12 فوریه 2013، مجموع 145.5 كيلوگرم UF6 با غناي 5%  U-235 توليدشده در FEP به آبشارهاي محوطه توليد تزريق شده است و اينكه تقريباٌ  20.8 كيلوگرم UF6 با غناي 20%  U-235 توليد شده است. در نتیجه از زمان آغاز توليد، مجموعاٌ 149.9 كيلوگرم UF6  با غناي 20%  U-235 در PFEP توليد شده است. 

20.  محوطه تحقيق و توسعه : پس از گزارش قبلي مديركل ، ايران دو نوع سانتريفيوژ جدید (IR-6 and IR-6s) نصب کرده و به طور متناوب UF6 طبيعي را به آنها، به عنوان ماشين هاي مجزا تغذیه نموده است. ایران همچنین به طور متناوب UF6 طبيعي را به سانتريفيوژهای IR-2m و IR-4 بعضي اوقات به ماشين هاي مجزا و گاهي به آبشارهاي كوچك يا بزرگتر تغذیه نموده است.[19]

21. بين 12 نوامبر 2012 و 12 فوریه 2013، تقريباٌ در مجموع 469.2 كيلوگرم UF6 طبيعي به سانتريفيوژ هاي محوطه تحقيق و توسعه  خوراك دهي شده است ، اما هيچ LEU ( اورانيوم با غناي پايين) به عنوان محصول گرفته نشده و باقيمانده آن در پايان فرآيند مجدداٌ تركيب شده است.

22. در یک پرسشنامه اطلاعات طراحي(DIQ) به روز شده در تاریخ 6 فوریه 2013، ایران به آژانس اطلاع داد که در صدد است شروع به گرفتن جداگانه محصول و باقیمانده از آبشارهای 5 و 6 نماید، به جای آنکه آنها را در پایان فرآیند مجدداٌ تركيب کند. آژانس و ایران در حال مذاکره پیرامون اصلاحات لازم در تدابیر پادمانی در نتیجه این تغییر در فعالیت آبشارها هستند. ایران پذیرفته است تا زمانی که این تدابیر پادمانی ایجاد نشده است عملیات را آغاز نکند.

 23. براساس نتايج تحليل نمونه هاي زیست محيطي درPFEP[20] و ساير فعاليتهاي راستي آزمايي، آژانس نتيجه گرفته است كه تاسيسات، همانطور كه ايران در پرسشنامه اطلاعات طراحي(DIQ) مربوطه اعلام نموده ، فعاليت كرده است.

D.2. کارخانه غنی سازی سوخت فوردو

24. کارخانه غنی سازی سوخت فوردو بر اساس پرسشنامه اطلاعات طراحی مورخ 18 ژانویه 2012، یک کارخانه غنی سازی با استفاده از سانتریفیوژ برای تولید UF6 غنی شده تا سقف 20 درصد از اورانیوم 235 و تولید UF6 غنی شده تا سقف 5 درصد از اورانیوم 235 می باشد. هنوز اطلاعات بیشتری از سوی ایران در مورد این تاسیسات بویژه در پرتو اختلاف بین هدف اولیه و اعلام شده این تاسیسات با هدفی که اکنون مورد استفاده قرار دارد، نیاز است.[21] این تاسیسات که برای اولین بار در سال 2011 عملیاتی گشت داراي 16 آبشار است که به طور مساوی بین واحد یک و واحد دو تقسیم شده اند و در مجموع  برای جای دادن 2976 سانتریفیوژ در خود طراحی شده است. تا امروز تمامی سانتریفیوژهایی که نصب شده اند از نوع ماشینهای IR-1 هستند.[22] ايران هنوز بايد آژانس را از اين امر مطلع نمايد كه كدام آبشارها را براي غني سازي تا 5 درصد اورانيوم 235 ویا براي غني سازي تا 20 درصد اورانيوم 235 به كار مي‌گيرد.[23]

  25. در تاریخ 17 فوریه 2013  ایران به تغذیه چهار آبشار (که به شکل دو آبشار متصل به هم طراحی شده اند) در واحد دو با UF6 غنی شده تا 5 درصد اورانيوم 235 ادامه می داد.[24] هیچیک از 12 آبشار دیگر با UF6 تغذیه نشده بودند.[25]

26. بین 17 نوامبر 2012 و 3 دسامبر 2012 آژانس اقدام به انجام یک PIV در PFEP نمود و راستی آزمایی کرد که در تاریخ 17 نوامبر 2012 در مجموع 796 کیلوگرم UF6 غنی شده تا 5 درصد اورانيوم 235 که در كارخانه غني سازي سوخت تولید شده بود به آبشارهای موجود در FFEP از زمان آغاز تولید در دسامبر 2011 تغذیه شده بود، و نیز اینکه 101.2 کیلوگرم UF6 غنی شده تا 5 درصد اورانيوم 235 تولید شده بود. در نتیجه انجـام این PIV، آژانس موجودی مواد هسته ای را، با در نظر گرفتن خطاهای اندازه گیری معمول در چنین تاسیساتی،  همان گونه که از سوی ایران در نوامبر 2012 اعلام شده راستی آزمایی کرد.

27. ایران برآورد نموده است که بین 18 نوامبر 2012و 10 فوريه 2013 مجموع 1/210 کیلوگرم UF6 غنی شده تا 5 درصد اورانیوم 235 به آبشارهای موجود در تأسيسات فردو خوراک دهی شده و تقریبا 7/28 کیلوگرم UF6 غنی شده تا 20 درصد اورانیوم 235 تولید شده است. اين به معناي توليد مجموعا 9/129 كيلوگرم UF6 غنی شده تا 20 درصد اورانیوم 235 از آغاز فرآيند توليد است كه از این میزان، 3/125 کیلوگرم آن از این فرآیند خارج شده و توسط آژانس مورد راستی آزمایی قرار گرفته است.

28. بر اساس نتايج تحليل نمونه‌هاي زيست محيطي در تأسيسات فردو[26] و ساير اقدامات راستي آزمايي، آژانس به اين نتيجه رسيده است كه اين تأسيسات همان گونه كه ايران در آخرين پرسشنامه اطلاعات طراحی مربوطه اعلام داشته فعاليت نموده است.

 

D.3.  سایر اقدامات مرتبط با غنی سازی

29. ايران به درخواست های آژانس برای اطلاعات بیشتر در رابطه با اعلام اخباری از طرف ایران در خصوص ساخت ده تاسیسات جدید غنی سازی اورانیوم که براساس گفته ایران درخصوص محل استقرار 5 مورد آن تصمیم گیری شده است[27] پاسخي محتوایی نداده است. ايران همچنين آن گونه که از طرف آژانس درخواست شده است هنوز اطلاعات مربوط به اعلام مورخ 7 فوریه 2010 مبني بر در اختيار داشتن تکنولوژی غنی سازی لیزری را به آژانس ارايه نداده است.[28] در نتیجه عدم همکاری ایران در خصوص این موضوعات، آژانس قادر به انجام راستی آزمایی و ارایه گزارش کامل در این موارد نمی باشد.

E.. فعالیت های بازفرآوری

30. متعاقب قطعنامه های مربوطه شورای حکام و شورای امنیت، ایران موظف است تا فعالیت های بازفرآوری خود از جمله تحقیق و توسعه را به حال تعلیق درآورد.[29] ايران بيان داشته است كه « فعالیتهای بازفرآوری ندارد».[30]

31. آژانس نظارت خود را بر کاربرد سلولهای داغ در راکتور تحقیقاتی تهران [31]TRR و تاسیسات تولید رادیوایزوتوپ مولیبدن، ید و گزنون MIX ادامه داده است.[32] آژانس در تاریخ 12 فوريه 2013 یک بازرسی و راستی آزمایی اطلاعات طراحی در TRR و در تاریخ 13 فوريه 2013 یک راستی آزمایی اطلاعات طراحی در تاسیسات MIX انجام داده است. آژانس تنها در ارتباط با TRR، تاسیسات MIX و دیگر تاسیساتی که آژانس به آنها دسترسی دارد، می تواند تایید نهایی کند که آهیچ اقدام مرتبط با بازفرآوری در ایران وجود ندارد.

F. پروژه های مرتبط با آب سنگین

32. برخلاف قطعنامه های شورای حکام و شورای امنیت، ایران کار بر روی تمامی پروژه های مرتبط با آب سنگین از جمله ادامه ساخت رآکتور تعديل شده آب سنگین در اراك و رآکتور تحقیقات هسته اي ایران (راکتور IR-40)  را که تحت پادمانهای آژانس قرار دارد به حال تعلیق در نياورده است.[33]

33. در 11 فوريه 2013، آژانس یک راستی آزمایی اطلاعات طراحی در راکتور IR-40 در اراک انجام داد و مشاهده نمود که نصب لوله‌هاي مدار تعديل کننده و خنک کننده تقريبا كامل شده است. همان گونه كه قبلا گزارش شده ايران اظهار داشته است انتظار مي رود بهره برداری از راکتور IR-40 در سه ماهه اول 2014 آغاز گردد.[34]

34. آژانس از زمان بازدید خود از کارخانه تولید آب سنگین در مورخ 17 اوت 2011 امکان دسترسی بیشتر به کارخانه را نداشته است. در نتیجه، آژانس برای نظارت بر وضعیت این کارخانه بار دیگر بر تصاویر ماهواره ای اتکا نموده است. براساس تصاویر اخیر به نظر می رسد که کارخانه آب سنگین همچنان در حال فعالیت می باشد. تا این تاریخ، ایران اجازه نداده است تا آژانس از آب سنگین ذخیره شده در تاسیسات فرآوری اورانیوم UCF  نمونه برداری نماید.[35] از زمان گزارش پيشين مدير كل، آژانس بر درخواست‌هاي خود از ايران مبني بر دسترسي به کارخانه تولید آب سنگین و نمونه برداري از آب سنگين مورد اشاره تكرار نموده است. ايران بار ديگر اين درخواست براي دسترسي را اجابت نكرده است.

G  . تبديل اورانيوم و توليد سوخت

35. اگرچه ايران موظف است همه فعاليتهاي مرتبط با غني سازي و پروژه هاي مرتبط با آب سنگين را تعليق نمايد ، اما شماري از فعاليت ها را در تاسيسات تبديل اورانيوم (UCF) و كارخانه توليد سوخت (FMP) و كارخانه توليد صفحه سوخت FPFP در اصفهان به شرح ذيل  انجام مي دهد كه ناقض آن تكاليف است، با وجود اين كه آن تاسيسات تحت پادمان آژانس قرار دارند.

36- ايران از زماني كه تبديل و توليد سوخت را در تأسيسات اعلام شده خود آغاز نموده است، از جمله:

·         550 تن  UF6 طبيعي در UCF توليد نموده [36] كه 107 تن از آن به FEP انتقال يافته است؛

·         53 كيلوگرم از UF6 غني شده تا غناي 3.34% اورانيوم 235 به فرآيند توليد R&D خوراك دهي شده و 24 كيلوگرم اورانيوم به شکل UO2 توليد شده است؛[37]

·         111 كيلوگرم از UF6 غني شده تا غناي 20% اورانيوم 235 (3/28 كيلوگرم از زمان گزارش پيشين مدير كل) به فرآيند توليد FPFP خوراك دهي شده و 50 كيلوگرم اورانيوم به شکل U3O8 توليد شده است؛ و

·         پنج ظرف حاوي اورانيوم غني شده تا غناي 20% U-235  و دو ظرف حاوي اورانيوم غني شده تا غناي 3.34% U-235  به TRR منتقل شده است.

 

37. تاسيسات تبديل اورانيوم : در نتیجه راستی آزمایی موجودی فیریکی (PIV) که آژانس در تاریخ مارس 2012 در UCF انجام داد و در پی دریافت اطلاعات بیشتر از ایران[38]، آژانس موجودی مواد هسته ای را که ایران در تاریخ 2 مارس 2012 اعلام نموده بود در چارچوب ابهامات اندازه گیری که بطور عادی به این گونه تاسیسات مرتبط است راستی آزمایی نمود.

38. ایران بعد از گزارش قبلی به آژانس اطلاع داد که قصد دارد فعالیتهای تبدیل مرتبط با تحقیق و توسعه را که شامل استفاده از UF6 طبیعی برای تولید UO2 می شود اجرا نماید.[39]

39. بنا به گفته ایران این کشور از تاریخ 3 فوریه 2013 مقدار 9056 کیلوگرم اورانیوم طبیعی به شکل UO2، از طریق تبدیل کنسانتره سنگ اورانیوم تولید کرده بود. آژانس از تاریخ 5 فوریه 2013 راستی آزمایی نموده بود که ایران مقدار 3823 کیلوگرم از این UO2 را به كارخانه توليد سوخت (FMP) انتقال داده است.

40. ایران از زمان گزارش قبلی مدیر کل به آژانس اطلاع داده است که بعد از شکستن تانک ذخایر در سال گذشته اکثر مواد هسته ای سر ریز شده به کف تاسیسات را که به شکل ضایعات مایع و لجن آلود و ضایعات جامد بودند بازیابی کرده است.[40] آژانس فعلاً در حال ارزیابی اظهارات ایران است.

41. كارخانه تولید سوخت (FMP): در نتیجه راستی آزمایی موجودی فیزیکی (PIV) که آژانس بین 4 و 6 سپتامبر 2012 انجام داد موجودی مواد هسته ای را که ایران در تاریخ 4 سپتامبر 2012 اعلام نموده بود در چارچوب ابهامات اندازه گیری که بطور عادی به این گونه تاسیسات مرتبط است راستی آزمایی نمود.

42. در تاریخ 26 نوامبر 2012 آژانس نمونه ای از مجتمع سوخت اورانیوم طبیعی IR-40 را قبل از انتقال آن به رآکتور تحقیقاتی تهران (TRR) جهت آزمایش پرتو افکنی راستي آزمایی نمود.

43. در مورخ 9 و 11 فوریه 2013 آژانس یک بازرسی و یک راستی آزمایی اطلاعات طراحی را در کارخانه تولید سوخت (FMP) انجام داد و تایید نمود که تولید صفحه ها برای راکتور IR-40 با استفاده از UO2 طبیعی در حال انجام می باشد.

44. کارخانه ساخت صفحه سوخت (FPFP): آژانس در تاریخ 29 سپتامبر 2012 يك PIV  در FPFP انجام داد و در چارچوب ابهامات اندازه گیری که بطور عادی به این گونه تاسیسات مرتبط است موجودی مواد هسته ای را که در آن تاریخ از سوی ایران اعلام شده بود راستی آزمایی نمود.

45. ايران در تاریخ 27 سپتامبر 2012 تبدیل UF6 غنی سازی شده تا 20 درصد اورانیوم 235 را به U3O8 در کارخانه ساخت صفحه سوخت تعلیق نموده است. بنا به ارزیابی ایران این کشور بین تاریخ 2 دسامبر 2012 که این گونه فعالیتهای تبدیل را از سر گرفت تا تاریخ 11 فوریه 2013 مقدار 3/28 کیلوگرم UF6 غنی سازی شده تا 20 درصد اورانیوم 235 به فرآیند تبدیل در کارخانه ساخت صفحه سوخت تزریق نمود و 12 کیلوگرم اورانیوم نیز به شکل U3O8 توليد شده است. با این امر کل مقدار UF6 غني سازي شده تا 20 درصد اورانيوم 235 كه به فرآیند تبدیل تزریق شده است مقدار 111 کیلوگرم می شود و کل مقدار اورانیوم به شکل U3O8 که تولید شده بود به 50 کیلو گرم می رسد.[41]

46. آژانس در تاریخ 12 و 13 فوریه 2013 هفت مجتمع سوخت و 95 صفحه سوخت موجود در تاسیسات را راستی آزمایی نمود.

H- ابعاد نظامی احتمالی

47. گزارشهای قبلی مدیر کل مسایل باقیمانده مربوط به ابعاد نظامی احتمالی برنامه هسته ای ایران و اقداماتی را که لازم است ایران برای حل این مسایل انجام دهد مشخص نموده اند.[42] آژانس از سال 2002 به نحو فزاینده ای نسبت به وجود احتمالی فعالیتهای آشکار نشده مرتبط با امور هسته ای که سازمانهای نظامی مربوطه در آن دخیل بوده اند از جمله فعالیتهای مرتبط با توسعه یک کلاهک هسته ای برای موشک نگرانی داشته است.[43] ایران نگرانیهای آژانس را عمدتا از آن جهت که آنها را بر اساس ادعاهای ثابت نشده تلقی می کند رد کرده است.

48. ضمیمه گزارش نوامبر 2011 مدیر کل (GOV/2011/65) تحلیل مفصلی از اطلاعات در دسترس آژانس را ارائه نمود که نشان می داد ایران فعالیتهایی را اجرا کرده است که با توسعه یک وسیله انفجاری هسته ای مرتبط است. بنا به ارزیابی آژانس این اطلاعات روی هم رفته معتبر هستند.[44] آژانس از نوامبر 2011 اطلاعات بیشتری بدست آورده است که تحلیل مندرج در ضمیمه مذکور را بیشتر مورد تایید قرار می دهد.

49. شورای امنیت در قطعنامه 1929 (2010) تعهدات ایران را برای انجام اقداماتی که شورای حکام در قطعنامه های GOV/2006/14 و GOV/2009/82 ایران را ملزم به آن نموده است و برای همکاری کامل با آژانس در خصوص مسایل باقی مانده مخصوصاً مسایلی که موجب نگرانیهایی درباره ابعاد نظامی احتمالی برنامه هسته ای ایران شده اند از جمله دسترسی بدون تاخیر به سایتها، تجهیزات، اشخاص و اسناد مورد درخواست آژانس مجدداً مورد تایید قرار داد.[45] چنانکه در بخش B این گزارش نشان داده شد از زمان انتشار گزارش مدیر کل در تاریخ نوامبر 2011 اگر چه شوراي حكام دو قطعنامه تصویب نموده است که نیاز مبرم به حل مسایل باقیمانده را مورد توجه قرار می داد تا فقدان ابعاد نظامی احتمالی را روشن نماید ولی نتوانست سند رویکرد ساختاری را نهایی کند یا کاری ماهوی در این زمینه آغاز نماید.

50- پارچین: چنانکه در ضمیمه گزارش نوامبر 2011 مدیر کل بیان شده است[46] اطلاعاتی که کشورهای عضو به آژانس داده اند نشان می دهند که ایران برای انجام آزمایشهای هیدرودینامیک یک مخزن بزرگ مواد انفجاری ساخته است;[47] این گونه آزمایشها نشانه های محکمی برای توسعه احتمالی سلاح هسته ای می باشند. اطلاعات مزبور همچنین نشان می دهند که این مخزن  در سال 2000 در پارچین نصب شده بود. محل استقرار این مخزن در سایت پارچین در ماه مارس 2011 مشخص شد، و آژانس در ژانویه 2012 ایران را از این محل مطلع ساخت.

51- همانگونه که قبلا گزارش شد، تصویر های ماهواره ای که برای دوره زمانی فوریه 2005 تا ژانویه 2012 در اختیار آژانس هست تقریباً هیچ فعالیتی را در داخل یا نزدیک ساختمانی که این مخزن در آن قرار دارد نشان نمی دهد. اما از زمان نخستین درخواست آژانس برای دسترسی به این محل، تصویرهای ماهواره ای نشان می دهند که فعالیتهای گسترده انجام شده و تغییراتی در نتیجه آن در این محل روی داده است.[48] آژانس در طول هر دور از مذاکرات با ایران درخواست خود را برای دسترسی به این محل در سایت پارچین تکرار نموده است ولی ایران با این درخواست موافقت نکرده است.

52. از زمان گزارش مدیرکل در نوامبر 2012، مهمترین فعالیتهایی که توسط آژانس در این محل مشاهده شد عبارت است از:

* نصب مجدد برخی نماهای ساختمان محفظه نظیر قاب دیوارها و لوله های ضایعات،

* تغییرات در سقفهای ساختمان محفظه و دیگر ساختمان های بزرگ،

* تخریب و بازسازی ضمیمه یک ساختمان بزرگ دیگر،

* ساخت یک ساختمان کوچک در همان مکانی که یک ساختمان هم اندازه آن قبلا ویران شده بود،

* گستردن، هم سطح سازی و کوبیدن لایه های دیگری از مواد در سطح وسیع، و

* نصب یک پرچین که محل را به دو قسمت تقسیم می کند.

53. همانگونه که قبلا گزارش شد، ایران بیان داشته است که اتهام فعالیتهای هسته ای در محل پارچین «بی اساس» است و « فعالیتهای جدید ادعایی در مجاورت محل مورد توجه آژانس هیچ ارتباطی با محل تعیین شده توسط آژانس ندارد».[49]  تا به امروز، ایران فقط در مورد جابجایی خاک توسط کامیونها توضیحی ارائه کرده مبنی براینکه «به دلیل ساخت جاده جدید پارچین» بوده است.[50]

54. با توجه به فعالیتهای عمده ای که ایران تاکنون انجام داده، و هم چنان در محل مذکور از سایت پارچین در حال انجام است، زمانی که آژانس به این محل دسترسی بیابد، توانایی اش برای اجرای راستی آزمایی موثر به نحو عمده ای خدشه دار خواهد شد. آژانس هم چنان دسترسی به این محل را بدون تاخیر بیشتر خواستار است و ضروری است ایران بدون تاخیر بیشتر پاسخ های محتوایی به سوالات مشروح آژانس درخصوص سایت پارچین و کارشناس خارجی،[51] که در فوریه 2012 درخواست شد،[52] ارائه نماید.

I اطلاعات طراحی

55. ایران بر خلاف موافقتنامه پادمان و قطعنامه های شورای حکام و شورای امنیت مواد کد اصلاحی 1/3 بخش عمومی ترتیبات فرعی موافقتنامه پادمان ایران را اجرا نمی نماید.[53] اشاره به این نکته حائز اهمیت است که فقدان این گونه اطلاعات اولیه زمانی را که برای برنامه ریزی ترتیبات ضروری پادمان در اختیار آژانس است کاهش می دهد بویژه در مورد تاسیسات جدید و نیز سطح اعتماد را در صورت فقدان سایر تاسیسات هسته ای تقلیل می دهد.[54]

56. برخلاف تعهدات ایران تحت كد اصلاحي 3.1 ، ایران از سال 2006 پرسشنامه اطلاعات طراحی مربوط به راكتور IR40 را روزآمد نکرده است. فقدان اطلاعات به روز شده در مورد راکتور IR-40، تاثیر نامطلوبی بر توانایی آژانس جهت راستی آزمایی موثر طراحی این تاسیسات و اجرای یک رویکرد پادمانی موثر داشته است.[55]

57. پاسخ ايران به درخواستهاي آژانس براي تاييد يا ارائه اطلاعات بيشتر درمورد اظهاراتش مبني بر قصد ساخت تاسيسات هسته اي جديد اين است كه اطلاعات لازم را در "زمان مقتضي" ارائه خواهد داد به جاي اينكه براساس ملزومات كد اصلاحي 3.1 بخش عمومی ترتيبات فرعي موافقت نامه پادمانش عمل نمايد.[56]

-J پروتكل الحاقي

58. برخلاف قطعنامه هاي مربوط شوراي حكام و شوراي امنيت، ايران پروتكل الحاقي را اجرا نمي نمايد. آژانس در موقعيتي نخواهد بود كه تضمين معتبر درباره فقدان مواد و فعاليتهاي هسته اي اعلام نشده در ایران را ارائه دهد مگر اينكه و تا زمانيكه ايران همكاري لازم را با آژانس از جمله اجراي پروتكل الحاقي بعمل آورد.[57]

k . ساير موضوعات

59. آژانس و ایران به بحث پیرامون اختلاف وزن بین مقدار مواد هسته ای اعلام شده توسط مجری طرح و اندازه گیری به عمل آمده توسط آژانس در ارتباط با  آزمایشات تبدیل توسط ایران بين سالهاي 1995 و 2002 در آزمايشگاه تحقيقاتي چندمنظوره جابربن حيان (JHL) ادامه      می دهند.[58]

60. در 12 فوریه 2013، سه مجموعه سوخت که توسط ایران تولید شده بود و حاوی مواد هسته ای غنی شده تا 3.5 درصد و تا 20 درصد U-235 بود، در قلب راکتور هسته ای تهران قرار داشت.[59]

61. در 26 و 27 نوامبر 2012، آژانس یک راستی آزمایی موجودی فیزیکی را در نیروگاه هسته ای بوشهر به انجام رسانید که معلوم شد مجموعه های سوختی که قبلا به حوضچه سوخت مصرف شده منتقل شده بود، مجددا در قلب راکتور بارگذاری شده است.[60] هنگام بازرسی آژانس از نیروگاه هسته ای بوشهردر 16 و 17 فوریه 2013، ایران به آژانس اطلاع داد که راکتور خاموش شده است.

L. خلاصه:

62. درحالي كه آژانس به فعالیت های راستی آزمایی در خصوص عدم انحراف مواد هسته اي اعلام شده در تاسيسات هسته اي و مكان هاي خارج از تاسيسات هسته اي اعلام شده از سوي ايران كه تحت توافقنامه پادمان هستند، ادامه مي دهد ، از آنجا که ایران همكاري لازم را از جمله در مورد اجراي پروتكل الحاقي، به عمل نمي آورد، آژانس قادر نيست درخصوص عدم فعاليت ها و مواد هسته اي اعلام نشده اطمينان موثقي ارائه دهد و بنابراين نمي تواند نتيجه گيري نمايد كه تمامي مواد هسته اي  در ايران براي فعاليت هاي صلح آميز هستند.[61]

63. ایران برای اولین بار نصب سانتریفیوژهای پیشرفته بیشتری (IR-2m) در FEP را آغاز کرده است.

64. بر خلاف قطعنامه های نوامبر 2011 و سپتامبر 2012 و علی رغم گفتگوی فشرده بین آژانس و ایران در طول 9 دور گفتگو از ژانویه 2012 تا کنون، توافق روی رویکرد ساختاری میسور نگشته است. مدیر کل قادر به گزارش هیچگونه پیشرفتی در شفاف سازی موضوعات باقی مانده از جمله موضوعات مربوط به ابعاد محتمل نظامی برنامه هسته ای ایران نیست.

65. مایه نگرانی است که فعالیتهای گسترده و مهم انجام شده از فوریه 2012 تا کنون در مکان واقع شده در سایت پارچین که آژانس خواستار دسترسی به آن شده است، توانایی آژانس جهت راستی آزمایی را به شدت کاهش داده است. آژانس درخواست خود را تکرار می کند مبنی بر اینکه ایران بدون تاخیر بیشتر دسترسی به این مکان و پاسخهای محتوایی به سئوالات ریز آژانس در خصوص سایت پارچین و کارشناس خارجی را فراهم کند.

66. با توجه به ماهیت و میزان اطلاعات معتبر موجود، از نظر آژانس همچنان برای ایران ضروری است که بدون تاخیر بیشتر وارد تعامل با آژانس در مورد محتوای نگرانی های آژانس شود. در فقدان چنین تعاملی، آژانس قادر نخواهد بود نگرانی های مربوط به موضوعات مرتبط با برنامه هسته ای ایران از جمله موضوعاتی که نیاز به شفاف سازی دارند تا وجود ابعاد محتمل نظامی برنامه هسته ای ایران را منتفی سازند، حل و فصل نماید.

67. مديركل همانگونه كه در قطعنامه هاي الزام آور شوراي حكام و شوراي امنيت درخواست شده، همچنان اصرار دارد كه ايران قدم هايي به سمت اجراي كامل موافقتنامه پادمان و سایر تعهداتش بردارد و از ایران مصرانه می خواهد وارد تعامل با آژانس جهت نیل به نتایج ملموس در مورد حل و فصل موضوعات محتوایی باقی مانده شود.

68. مديركل به نحو شايسته به گزارش دهي خود ادامه خواهد داد.     


[1] - موافقتنامه بين ايران وآژانس  براي اجراي پادمان در ارتباط با پيمان  عدم اشاعه سلاحهاي هسته اي (INFCIR/214)    كه در 15 مي 1974 لازم اجرا شده است.

[2] -  شوراي حکام 11 قطعنامه در ارتباط با اجراي پادمان در ايران تصويب نموده است   ( شماره و تاريخ قطعنامه ها ذکر شده است)   

[3] -  در قطعنامه 1929(2010) شوراي امنيت تاكيد مي كند از جمله كه ايران بايد بدون تاخير بيشتر اقدامات مورد درخواست شوراي حكام را در ( قطعنامه هاي)‌  GOV/2006/14  و GOV/2009/82) انجام دهد؛ تعهدات ايران را براي همكاري كامل با آژانس در خصوص كليه مسائل باقيمانده بويژه آنهايي كه نگرانيهايي را در خصوص ابعاد نظامي ممكنه برنامه هسته اي ايران  موجب شده است مورد تاكيد قرار داد؛‌ تصميم گرفت كه ايران بايد بطور كامل و بدون شرط به موافقتنامه پادمان خود از جمله از طريق اجراي كد اصلاح شده 1/3  ترتيبات فرعي پايبند گردد؛ و از ايران خواست بطور صريح مطابق با مفاد پروتكل الحاق خود عمل نموده و فورا آن را تصويب نمايد ( بندهاي عملياتي 6-1 )

[4] - شوراي امنيت سازمان ملل قطعنامه هاي زير در خصوص ايران را تصويب کرده است : 1967(2006) ،2006) 1737(، 1747(2007) ، 1803(2008) ، 1835(2008)  ، 1929(2010) .

[5] - از آژانس به موجب موافقتنامه روابط خود با سازمان ملل(INFCRIC/11, Part I.A) درخواست شده است که با شوراي امنيت بر اساس درخواست اين شورا با تامين اطلاعات و مساعدتی كه ممكن است براي اجرای مسئوليتش جهت حفظ يا برقراری صلح و امنيت بين المللی نياز باشد‍،  همكاري نمايد.  کليه اعضای سازمان ملل شامل ايران و ساير اعضای آژانس  موافقت مي نمايند كه تصميمات شوراي امنيت را پذيرفته و اجرا نمايند ‍،‌ و در اين خصوص اقداماتي را كه مطابق با تعهداتشان تحت منشور سازمان ملل متحد مي باشد، انجام دهند.

[6] - GOV/2012/37, para.8.

[7] - GOV/2012/50, para.4.

[8]  -  تمرکز کنونی سند بر روی مسائل مشخص شده در ضمیمه گزارش نوامبر 2011 مدیرکل می باشد. برای دیگر مسائل باقیمانده نیاز است که بطور جداکانه به آن پرداخته شود

[9] - كليه  LOFs  در بيمارستانها واقع شده اند.

[10] - در راستاي رويه عادي پادماني ‍،‌مقادير كمي از مواد هسته  اي در تاسيسات ( مانند مقداري پسماند و نمونه ها) تحت اقدامات مراقبتي و نظارتي نيستند.

[11] -  همچانکه در پرسشنامه های اطلاعات طراحی برای کارخانه غنی سازی سوخت در نطنز اعلام شد.

[12]  GOV/ 2010/10 , para8 : همانطور كه در پرسشنامه اطلاعات طراخي كارخانه ساخت صفحات سوخت اعلام شد.

[13] - این شامل مواد هسته ای در انبار ، مواد هسته ای در تله های سرد و سیلندرهای داخل که به فرآیند غنی سازی متصل است.

[14] - این شامل مواد هسته ای در انبار ، مواد هسته ای در تله های سرد و سیلندرهای داخل که به فرآیند غنی سازی متصل است و مواد هسته اي در سيلندرها كه به فرآيند تبديل متصل است

[15] - در تاریخ 19 فوریه 2013،  تعداد 12669 سانتریفیوژ IR-1 در کارخانه غنی سازی سوخت (2255 عدد بیشتر از گزارش قبلی مدیر کل) و در دو آبشار، 180 سانتریفیوژ IR-2m  و غلافهای سانتریفیوژ خالی نصب شده بودند.

[16] - GOV/INF/2013/3, 30 January 2013

[17] - نتایج نمونه هایی که تا تاریخ 7 اوت 2012 گرفته شده اند در دسترس آزانس می باشد

[18]- GOV/2012/55, para. 80.

[19] - در 19 فوریه 2013، 29 سانتريفيوژ ،  IR-4 ، 6 سانتریفیوژ  IR-6، و دو سانتريفيوژ  IR-6s  در آبشار2،  9 سانتريفيوژ IR-2m و 2 سانتریفیوژ IR-1 در آبشار 3 ، 164 سانتريفيوژ IR-4  در آبشار 4 و 162 سانتریفیوژ IR-2m  در آبشار 5 نصب گرديد.

[20] - نتايج براي نمونه هاي گرفته شده تا 22 اکتبر 2012 در دسترس آژانس مي باشد.

[21] - GOV/2009/74, para.7 and 14و GOV/2012/9, para. 24: ایران تاکنون پرسشنامه اطلاعات طراحی اولیه و سه پرسشنامه اطلاعات طراحی اصلاح شده را به آژانس تحویل داده است. هر یک از این پرسشنامه های اطلاعات طراحی شده، هدف متفاوتی را برای این تاسیسات اعلام داشته اند.

[22] - در 17 فوریه 2013 ، تعداد 2710 سانتریفیوژ در تاسیسات FFEP (74 کمتر از گزارش قبلی مدیر کل) نصب گردید.

[23] - ايران در نامه اي به آژانس در تاريخ 23 مه 2012 بيان داشته است كه آژانس را از سطح توليد آبشارها قبل از شروع كار آنها مطلع خواهد نمود.  (GOV/2012/23, para. 25

[24] - تعداد سانتريفوژهاي تغذيه شده (696) با آنچه در گزارش قبلي مدير كل منعكس گرديده تفاوتي نكرده است (GOV/2012/55 para. 23)

[25] - در 17 فوریه 2013 تمام هشت آبشار مستقر در واحد یک و 3 آبشار از چهار آبشار موجود در واحد دو مورد آزمایش در شرایط خلاء بوده و آماده تغذیه با UF6 بوده اند. آبشار چهارم در واحد دو تکمیل نشده است.

[26] - نتايج مربوط به نمونه هاي گرفته شده تا تاريخ 28 اكتبر 2012 در اختيار آژانس مي باشد.

[27] - ايران مكان استقرار10 سايت جديد غني سازي را تعيين مي كند. خبرگزاري فارس ، 16 آگوست 2010

[28] - طرح شده در وب سايت رياست جمهوري اسلامي ايران، 7 فوريه 2010در نشاني  http://www.president.ir/en//ArtID=20255

[29]-  S/RES/1969 (2006), para.2: S/RES/1737 (2006), para.2: S/RES/1747 (2007) para.1: S/RES/1803 (2008), para.1:  S/RES/1835 (2008), para.4: S/RES/1929 (2010), para.2.

[30] - نامه به آژانس در تاريخ 15 فوريه 2008.

[31] - TRR راکتوری 5 مگاواتی است که با سوخت غنی شده 20 درصد U-235 کار می کند و برای تابش انواع هدف ها و همچنین تحقیقات و آموزش مورد استفاده قرار می گیرد.

[32] تأسيسات MIX  يك مجموعه سلول داغ براي جداسازي ايزوتوپهاي راديودارويي از هدفها شامل اورانيوم پرتو داده شده در ‍TRR مي باشد. تأسيسات MIX  اخيرا هيچ هدف اورانيومي را فرآوري نمي كند.

 

[33]- S/RES/1737 (2006), para. 2;  S/RES/1747 (2007), para. 1;  S/RES/1803 (2008), para. 1;  S/RES/1835 (2008), para. 4; S/RES/1929 (2010), para. 2;

[34]- GOV/2012/55, para 29.

[35]- GOV/2010/10, paras. 20 and 21

[36] - GOV/2012/37, para 33.

[37] GOV/2012/55, para 35.

[38] - GOV/2012/55,para. 33.

[39] - ایران قبلا فعالیتهای تبدیل مرتبط با تحقیق و توسعه را با استفاده از UF6 غنی سازی شده تا 34/3 درصد اورانیوم 235 انجام داده است.

(GOV/2012/55,para. 35).

[40] - GOV/2012/55,para. 36.

[41] - GOV/2012/55,para.38

علاوه بر آن تقریبا 6/1 کیلوگرم UF6 غنی سازی شده تا 20 درصد اورانیوم 235 با UF6 طبیعی در کارخانه ساخت صفحه سوخت آمیخته شده است. (GOV/2012/23,para.19)

[42]- See, for example: GOV/2011/65, paras 38-45 and Annex; GOV/2011/29, para. 35; GOV/2011/7, Attachment;

GOV/2010/10, paras 40–45; GOV/2009/55, paras 18–25; GOV/2008/38, paras 14–21; GOV/2008/15, paras 14–25 and Annex; GOV/2008/4, paras 35–42.

[43] - GOV/2012/9,para.8.

[44] - GOV/2011/65, Annex,Section B.

[45] - S/RES/1929, paras 2 and 3.

[46] - GOV/2011/65, Annex, para. 49.

[47]- GOV/2011/65, Annex, para. 47.

[48] - برای فهرستی از مهمترین تحولاتی که آژانس بین فوریه 2012 تا انتشار گزارش نوامبر 2012 مدیر کل در این محل مشاهده نموده است نگاه کنید به: (GOV/2012/55,para.44)

[49] GOV/2012/37, para 43.

[50] INFCIRC/847, 20 December 2012, para. 58.

[51] GOV/2011/65, Annex, Para.44.

[52]- GOV/2012/9, para. 8.

[53] -  بر اساس ماده 39 موافقتنامه پادمان ايران، ترتيبات فرعي موافقت شده نه مي تواند بصورت يكجانبه تغيير يابد، و نه مكانيسمي در موافقت نامه پادمان براي تعليق مفاد توافق شده ترتيبات فرعي وجود دارد. بنابراين، همانطور كه قبلا در گزارشهاي مديركل تشريح شده است (see e.g. GOV/2007/22, 23 May 2007), كد 3.1 كه ايران آن را در سال 2003 پذيرفته است همچنان معتبر است. ايران همچنين بر اساس پاراگراف 5 قطعنامه 1929 (2010) شورای امنيت ملزم است كه " به طور كامل و بي قيد و شرط  به موافقتنامه پادمان با آژانس  شامل اجراي كد اصلاحي 3.1 پايبند باشد".

[54] -GOV/2010/10, para, 35.

[55]- GOV/2011/37,  para. 46.

[56]- GOV/2011/29, para. 37; GOV/2012/23, para. 29.

[57] - پروتكل الحاقي ايران را شورا در 21 نوامبر 2003  تاييد نمود و ايران آن را در 18 دسامبر 2003 امضا كرد هرچند كه هنوز تصويب نشده است. ايران پروتكل الحاقي را به طور موقت بین دسامبر 2003 و فوريه 2006 اجرا نمود.

[58] - - این مواد از تاریخ 2003 از سوی آژانس ممهور شده بود.؛

GOV/2003/75, paras 20–25 and Annex 1; GOV/2004/34, para. 32,

and Annex, paras 10–12; GOV/2004/60, para. 33, Annex, paras 1–7; GOV/2011/65, para. 49

[59]  در 12 فوریه 2013، قلب راکتور هسته ای تهران حاوی مجموعا 33 مجموعه سوخت بود.

[60] GOV/2012/55, Para 52.

[61] . شوراي حكام از اوايل 1992 در مقاطع مختلف چندين بار تاييد كرده است كه ، پاراگراف 2 از (Corr)  INFCIRC/153كه داير بر ماده 2 موافقتنامه پادمان ايران است آژانس را مختار و ملزم به جستجو و راستي آزمايي هر دو موضوع انحراف مواد هسته اي از فعاليتهاي اعلام شده (صحت) و همچنين نبود فعاليتهاي هسته اي اعلام نشده در كشور (یعنی کامل بودن) كرده است. ( به عنوان مثال بنگريد به  GOV/OR.864, para. 49 و GOV/OR.865 paras.53-54).

شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.

bultannews@gmail.com

انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۱
غیر قابل انتشار: ۰
سيد احمد حسيني
|
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
|
۱۳۹۱/۱۲/۰۶ - ۰۹:۲۸
0
0
زنده باد ايران وايراني
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر :
آخرین اخبار
پربازدید ها
پربحث ترین عناوین
پرطرفدارترین