کد خبر: ۱۱۶۴۳۲
تعداد نظرات: ۱۶ نظر
تاریخ انتشار: ۰۳ دی ۱۳۹۱ - ۰۲:۰۲
چقدر تا بوسه شیطان فرصت داریم؟
به راستی راز و رمز آن چیست. آیا صرفاً یک اعتبار و قرارداد است که برای هر عددی می توانست در نظر گرفته شود و یا اینکه از یک پشتوانه تکوینی و تکاملی روند حرکت انسان در ابعاد مادی و معنوی برخوردار است... .
به گزارش بولتن نیوز به نقل از افکارنیوز : عدد چهل در فرهنگ دینی و اسلامی در میان سایر اعداد از جایگاه ویژه ای برخوردار است.

به راستی راز و رمز آن چیست. آیا صرفاً یک اعتبار و قرارداد است که برای هر عددی می توانست در نظر گرفته شود و یا اینکه از یک پشتوانه تکوینی و تکاملی روند حرکت انسان در ابعاد مادی و معنوی برخوردار است. دراین رابطه بهترین منابعی که حق مطلب را در تبیین رموز عدد چهل ادا می کند آیات شریفه قرآن و روایات معصومین (ع) است که مرکز فرهنگ و معارف قرآن در مقاله حاضر در مقام بیان این مطلب برآمده که با هم آن را از نظر می گذرانیم.

شکل گیری شخصیت انسان
اهمیت چهل سالگی انسان قابل انکار نیست، چنانکه در روایات متعددی از پیامبر «ص» و معصومان آمده است: هنگامی که بنده به چهل سالگی می رسد خداوند به دو فرشته مراقب او می گوید: از این پس بر او سخت بگیرید و همه کارهای کوچک و بزرگ و زیاد و کم را ثبت کنید. این روایات همه از این حقیقت خبر می دهند که شخصیت انسان تا چهل سالگی شکل گرفته و از آن پس تحولات درونی در او سخت تر می شود.

مشرب عرفا
دانشمندان مسلمان بویژه آنان که مشرب عرفانی دارند، به عدد چهل در زمینه خودسازی به دیده اهمیت می نگرند و برای این عدد در فعلیت یافتن استعدادهای انسان و کامل شدن ملکات اخلاقی و پیمودن درجات معرفت تاثیری ویژه قائل هستند.

منظرقرآن
عدد چهل یا اربعین، از موضوعاتی است که در قرآن و روایات از جایگاه ویژه ای برخوردار است و تاکنون کتاب های فراوانی درباره آن نوشته شده است. در قرآن کریم این واژه در چهار آیه و مرتبط با سه موضوع دیده می شود:
۱- در آیه ۱۵ سوره احقاف از چهل سالگی انسان یاد شده و این که خداوند به همه انسان ها درباره نیکی به پدر و مادر سفارش کرده است؛ اما فقط نیکوکاران به این سفارش الهی عمل و به پدر و مادر خود نیکی می کنند و این نیکی را تا رسیدن به رشد کامل خود و رسیدن به چهل سالگی ادامه می دهند؛ آن گاه در چهل سالگی دعا می کنند و از خداوند توفیق می طلبند تا در برابر نعمت هایی که خود و پدر و مادرشان از آن برخوردار بوده اند، شکرگزار او باشند: «و وصینا الانسان بوالدیه احسانا حملته امه کرها و وضعته کرها و حمله و فصاله ثلاثون شهرا حتی اذا بلغ اشده و بلغ اربعین سنه قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی و علی والدی و ان اعمل صالحا ترضاه و اصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک و انی من المسلمین».

۲- در آیه ۲۶ مائده از چهل سال ممنوعیت ورود بنی اسراییل به سرزمین مقدس و چهل سال سرگردانی آن ها در قطعه ای از زمین خبر داده است:«قال فانها محرمه علیهم اربعین سنه یتیهون فی الارض فلا تاس علی القوم الفاسقین». این ممنوعیت پس از آن بود که موسی به قومش برای ورود به سرزمین مقدس فرمان داد؛ اما بنی اسراییل به این دلیل که در آنجا مردمی جبارند، ازاطاعت موسی سر باز زدند وگفتند: تا آنان از آن جا بیرون نروند، ما هرگز وارد آن شهر نمی شویم. در تورات نیز داستان سرگردانی بنی اسراییل ذکر شده است.

۳- آیه ۵۱ بقره نیز از میقات چهل شبه موسی خبر می دهد:«و اذ واعدنا موسی اربعین لیله » که در آیه ۱۴۲
اعراف به این صورت تفصیل داده شده است:«و واعدنا موسی ثلاثین لیله و اتممناها بعشر فتم میقات ربه اربعین لیله ». مفسران برآنند که آن چهل شب در سی شب ذی القعده و دهه اول ذی الحجه بوده است؛ چنان که در روایاتی از امام صادق (ع) نیز بر این تعیین دلالت دارد؛ اما آلوسی بدون استناد به دلیلی، این احتمال را که میقات در سی روز ذی الحجه و دهه اول محرم بوده نیز نقل کرده است. میقات چهل روز و چهل شبه موسی در تورات آمده است.

راز عدد چهل: مفسران در ذیل هر یک از آیات پیشین درصدد بر آمده اند رازی متناسب با موضوع را برای عدد چهل بیان کنند. در آیه ۱۵ احقاف از کمال رشد انسان و چهل سالگی وی یاد شده است. بیش تر مفسران، کمال رشد را در ۳۳ سالگی می دانند؛ ولی برخی آن را در همان چهل سالگی دانسته اند.  بنابه روایتی از امام صادق (ع) انسان در ۳۳ سالگی به رشد کامل جسمانی خود می رسد و این رشد تا چهل سالگی ثابت است و از آن پس، بدن رو به کاستی می رود. در هر صورت برخی، سر تأکید آیه بر چهل سالگی را این دانسته اند که از یک سو معمولاً عقل انسان در این سن کامل می شود و در همین زمان حجت خداوند بر او تمام شده، جهالت جوانی از وی فاصله گرفته، حق واجب خداوند را در نیکی به پدر و مادر می شناسد و از سوی دیگر در چهل سالگی صفات اخلاقی در وی قوی شده، از آن پس به آسانی از او جدا نمی شود.

منظرروایات
آن چه قابل انکار نیست، اهمیت این مرحله از عمر انسان است؛ چنان که در روایات متعددی از پیامبر(ص) و معصومان آمده است هنگامی که عمربنده به چهل سالگی می رسد، خداوند به دو فرشته مراقب او می گوید: از این پس بر او سخت بگیرید و همه کارهای کوچک و بزرگ و زیاد و کم او را ثبت کنید. در حدیث آمده است: کسانی که به چهل سالگی می رسند و توبه نمی کنند، شیطان دستی به صورت آنها کشیده، می گوید: پدرم فدای رویی که رستگار نمی شود. این روایات همه از این حقیقت خبر می دهد که شخصیت انسان تا چهل سالگی شکل گرفته، و از آن پس، تحولات درونی در او سخت تر می شود؛ البته در حدیثی از امام صادق(ع) نیز آمده که خداوند افراد چهل ساله را گرامی می دارد. این روایت شاید دستوری اخلاقی برای رعایت احترام اشخاصی باشد که دارای عمری چهل سال و بیش تر از آن هستند.

آلوسی درباره سر چهل سال سرگردانی بنی اسرائیل می گوید: چهل سال، زمان لازمی بود که بنی اسرائیل از نادانی خود در مخالفت با موسی(ع) دست بردارند. برخی دیگر نیز چهل سال را زمان لازم برای انقضای نسل نافرمان بنی اسرائیل - که به اخلاق فاسد خو گرفته بودند - و نیز ظهور نسل جدید از آنان دانسته و برآنند که پس از آن زمان، نسل جدید بنی اسرائیل وارد سرزمین مقدس شد.

راز میقات چهل شبه موسی نیز روشن نیست؛ اما وجود این روایت از رسول خدا که فرمود: هر کس چهل روز اخلاص ورزد و اعمال خود را برای خدا خالص گرداند، چشمه های حکمت از قلبش بر زبانش جاری می شود: « من اخلص لله اربعین صباحا جرت ینابیع الحکمه من قلبه علی لسانه» در کنار دو آیه میقات، سبب شده تا دانشمندان مسلمان، به ویژه آنان که مشرب عرفانی دارند؛ به عدد چهل در زمینه خودسازی با دیده اهمیت بنگرند و برای این عدد در فعلیت یافتن استعدادهای انسان و کامل شدن ملکات اخلاقی و پیمودن درجات معرفت تأثیری ویژه قایل شوند. صدرالمتألهین شیرازی بر آن است که فقط پیامبران و اولیای الهی از راز تعیین عدد چهل باخبرند؛ سپس به نقل نکته ای لطیف از سهروردی، صاحب عوارف المعارف درباره راز آن می پردازد که خدای سبحان، گل آدم را در چهل روز سرشت؛ چنان که در حدیث آمده: «خمرت طینه آدم بیدی اربعین صباحا» و او را به گونه ای متناسب با عالم شهادت و غیب آفرید و در هر صباح که مرتبه ای از قوا و طبقه ای از اعضا را برای آبادانی جنبه شهادت (دنیایی) وی در او به ودیعه نهاد بین او و عوالم غیبی حجابی پدید آورد و او را به نوعی از ساحت قدس الهی دور کرد؛ بنابراین برای بیرون آمدن وی از این حجاب ها و نزدیک شدن به آن ساحت یک اربعین اخلاص در عمل لازم است.
 
 وی در ادامه، همین نکته را منشأ تعیین عدد چهل (چله نشینی ها) برای خلوت ها و ریاضت های عارفان دانسته است. هم چنان که روایت پیشین، توجه عارفان را به خود جلب کرد، نقل حدیث دیگری از رسول خدا(ص) که فرمود: هرکس از امت من چهل حدیث مورد نیاز مردم در امور دین را حفظ کند، خداوند او را در روز قیامت فقیه و دانشمند برمی انگیزد. توجه فقیهان و محدثان را به خود معطوف داشت، به طوری که کتاب های زیادی در زمینه چهل حدیث نگاشته شد. برخی بیش از ۷۲ کتاب و برخی دیگر افزون بر ۹۰ کتاب در این موضوع یاد کرده اند. روایات فراوانی نیز نقل شده که در آن به نوعی از عدد چهل نام برده شده است.
برچسب ها: سن ، راز ، شیطان ، چهل

شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.

bultannews@gmail.com

انتشار یافته: ۱۶
در انتظار بررسی: ۱
غیر قابل انتشار: ۴
س ش
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۱/۱۰/۰۳ - ۰۳:۳۳
5
18
بولتن ممنون مطلب مفید و ارزشمندی بود
ضمنا" امیدوارم سایت بولتن تا 40 سالگی تاسیسش و 40سال بعد از آنهم موفق باشد و مفید حال کار بران
ناشناس
|
United States
|
۱۳۹۱/۱۰/۰۴ - ۰۱:۰۹
3
10
خیلی خواندنی و جالب بود.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۱/۱۰/۰۴ - ۰۳:۵۷
6
5
خب شما اگه بخواهيد به قمري حساب كنيد يعني اختلاف بين شمسي وقمري رو حساب كنيد حدود 7سال هست كه تقريبا ميشه همون سن 33 سالگي
پاسخ ها
محمود
| Iran, Islamic Republic of |
۱۳۹۱/۱۰/۰۴ - ۰۳:۵۷
ببخشید جناب ناشناس 400روز (هرسال10روز) را چطور حساب کردید که شد 7سال؟!!!

یاعلی
صبا
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۱/۱۱/۲۳ - ۲۲:۵۰
1
0
عالي تونستم از اين مطالب استفاده كنم
کیمیا
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۱/۱۲/۱۹ - ۲۱:۴۵
0
2
اقای ناشناس شما ریاضیتون خیلی خوبه ها.............................!
شقایق
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۲/۰۸/۱۷ - ۰۹:۲۹
1
1
به نظرم خیلی عالی بود فقط ای کاش یه کم جامع تر بود.
لیندا
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۳/۰۱/۲۵ - ۲۳:۵۱
0
0
عالی عالی عالی بود...........من که خیلی دوست داشتم..........ممنون
دیبا
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۳/۰۵/۱۲ - ۱۶:۱۶
1
0
خیلی عالی بود با تشکر
حسین
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۳/۰۶/۲۲ - ۱۵:۴۵
0
1
بالاخره راز عدد40 پیدا نشد فقط تعداد موارد استفاده ازعدد بیشتر شد وحساسیت ما برای کشف راز هم بیشتر
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۳/۰۸/۱۲ - ۱۷:۵۳
0
0
بدنبود ممنونم
like
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۳/۰۹/۲۹ - ۲۰:۰۰
1
0
goooooooooooooooooooooood
سارا
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۳/۱۱/۰۳ - ۱۳:۵۰
1
0
دست شمادرد نكنه
سلام
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۴/۰۴/۱۵ - ۱۹:۲۱
1
0
سلام مطالب خوب است اما ذکر منبع بسیار مهم است و مطلب فاقد منبع از نظر تحقیقی ارزش خاصی ندارد .
لطفا منبع مطالب رو هم ذکر کنید.
ممنون
نرگس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۴/۱۱/۲۷ - ۲۰:۳۰
0
0
بسیار عالی بود
ریحان
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۶/۰۳/۱۲ - ۲۲:۰۵
0
0
اخرش من درست فلسفه عدد چهل را متوجه نشدم...
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر :
آخرین اخبار
پربازدید ها
پربحث ترین عناوین