کد خبر: ۹۸۵۱
تاریخ انتشار: ۱۴ بهمن ۱۳۸۷ - ۲۳:۲۲
به مناسبت سي امين سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي ملت ايران، تلاش كرده ايم از ميان دستاوردهاي كثير و عظيمي كه اين انقلاب در ابعاد نظري و عيني، داخلي و خارجي، آرماني و راهبردي و عملكردي داشته به چند دستاورد مهم به اختصار اشاره نماييم.

به مناسبت سي امين سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي ملت ايران، تلاش كرده ايم از ميان دستاوردهاي كثير و عظيمي كه اين انقلاب در ابعاد نظري و عيني، داخلي و خارجي، آرماني و راهبردي و عملكردي داشته و تاكنون تحت عناوين دستاوردهاي سياسي، فرهنگي، اقتصادي، اجتماعي، علمي و ... كم و بيش مورد اشاره قرار گرفته، به چند دستاورد مهم تحت عنوان "سي دستاورد به مناسبت 30 سال حيات طيبه انقلاب اسلامي " به اختصار اشاره نماييم. ضمن آنكه مصرانه اذعان داريم بركات انقلاب اسلامي براي آحاد جامعه و همه ملل آزاد جهان اظهر من الشمس بوده و احصاء آن نه در اين مقال و مجال بلكه از توان مجموعه هاي كتاب چند جلدي نيز خارج مي باشد اما مخاطبان عزيز ما كه خود وقوف كاملي بر موضوع دارند اميد است جهت يادآوري و تذكار از اين نوشتار بهره گيرند.

1- آرمانهاي والاي اسلامي- انساني
1/1- آرمان فرهنگي
اعتلاي فرهنگ اسلامي، كرامت انساني، هويت ايراني و احياي ارزشهاي مادي و معنوي كه آزادي هاي مشروع، وفاي به عهد، ايثار و گذشت، صداقت و سلامت در گفتار و رفتار از جمله آنهاست.

2/1- آرمان سياسي
استقلال همه جانبه كشور و تعامل با ساير ملتها و دولتها بر اساس عدالت و صلح و عزت و فراهم سازي بستر توسعه و تعالي مادي و معنوي كشور بر اساس ايده ي نه شرقي نه غربي
3/1- آرمان اجتماعي
توزيع عادلانه ثروت، امكانات و فرصتها در جامعه جهت بسط عدالت، سلامت و رفاه اجتماعي براي آحاد ملت
4/1- آرمان اقتصادي
خدمت به خلق خدا، پيشرفت و تعالي مادي و معنوي كشور از طريق خوداتكايي و اعتماد به نفس ملي در توليد، استفاده از ظرفيتها، محروميت زدايي، مقابله با فساد اقتصادي و ارتقاء درآمد سرانه ملي
5/1- آرمان دفاعي
ارتقاء سطح توانمنديهاي ملي در مقابله با تهديدات احتمالي جهت دفاع از ارزشهاي ملي يا برقراري تعامل دوستانه بدون عقب نشيني از آرمانهاي اسلامي كه كشور را از وابستگي در عرصه هاي دفاعي به كشوري مستقل و داراي ظرفيتهايي براي توليد جنگ افزارهاي مدرن و صادرات به بيش از 30 كشور دنيا، ارتقاء داده است.

2- دستاوردهاي جهاني:
1) خروج ايران از سلطه ابرقدرتها و استكبار جهاني
2) تحقير قدرتهاي پوشالي به ويژه امريكا و شكست نظام دو قطبي
3) شكست سياست هاي امريكا با رهايي ايران از ژاندارمي منطقه
4) اثبات توانايي قدرت اسلام و شيعه در اداره جامعه
5) بيداري ملتهاي ستمديده جهان و احياي جنبش هاي ضد استكباري
6) ارائه الگوي حكومتي مردم سالاري ديني و نفي ايدئولوژي هاي سوسياليستي و ليبراليستي

3- دستاوردهاي منطقه اي
1) احياي قدرت جهان اسلام و همگرايي در بين كشورهاي اسلامي
2) خروج ايران از كشورهاي حامي صهيونيزم و اشغالگران قدس
3) بيداري ملتهاي منطقه عليه سياستهاي استكباري و مزدوران آنها
4) جهاني سازي مبارزه با رژيم اشغالگر قدس
5) افشاگري عليه سياستهاي اختلاف افكنانه ميان شيعه و سني و تلاش براي وحدت آن دو
6) احياي جنبشهاي اسلامي و حركتهاي مردمي عليه سلطه جويي غرب
7) تبديل به قدرت منطقه اي موثر بجاي جايگزيني در معادلات منطقه اي قدرتهاي جهاني

4- دستاوردهاي سياسي
1) سرنگوني رژيم منحوس پهلوي به عنوان عامل دست نشانده آمريكا
2) رهايي همه جانبه كشور از وابستگي به غرب
3) ايجاد حكومت جمهوري اسلامي و تدوين قانون اساسي بر پايه فقه شيعي
4) رجوع به آراء عمومي در تعيين سرنوشت كشور به ميزان تقريبي سالانه يك انتخابات
5) مقابله علمي با تز جدايي دين از سياست و مشروعيت بخشي به ولايت فقها در عصر غيبت
6) افزايش همبستگي ملي از طريق مقابله با تحركات تفرقه افكنانه و تجزيه طلبانه

5- دستاوردهاي فرهنگي
1) مقابله با فرهنگ منحط ضد ديني و اسلامي شاهنشاهي
2) مقابله با موج فساد علني و رواج بي بند و باري غربي
3) ترويج فرهنگ معنوي اسلامي و قرآني
4) احياي شعائر الهي و احكام اسلامي نظير امر به معروف و نهي از منكر
5) بازسازي نقش مساجد و رواج فرهنگ نماز، نماز جماعت و نماز جمعه
6) استقلال فرهنگي با تكيه بر خودباوري فرهنگي و هويت بومي اسلامي و ايراني
7) احياي شان و منزلت معنوي زن در اجتماع
8) ارتقاء سطح سواد و علم در كشور با مبارزه با بي سوادي
9) تحول در نظام آموزشي و محتواي كتب درسي مدارس و دانشگاهها
10) رواج فرهنگ عمومي ايثار، شهادت و تحول روحي ملي

6- دستاوردهاي اجتماعي
1) مقابله با نظام هزار فاميل وابسته به خاندان پهلوي
2) مقابله با فساد اجتماعي و اخلاقي اعم از مشروب خواري ها، فاحشه خانه ها، هنر مبتذل، موسيقي حرام، قمارخانه ها، فيلم و مجلات سكس و ...
3) مقابله با استفاده ابزاري از زنان در زمينه هاي مختلف
4) تلاش براي كاهش فاصله طبقاتي و مظاهر آن
5) مقابله با تبعيض و محروميت با توزيع عادلانه امكانات و فرصتها

7- دستاوردهاي اقتصادي
1) پايه ريزي اقتصاد مبتني بر احكام و قوانين اسلامي
2) مقابله با مفاسد اقتصادي و مالي
3) زمينه سازي براي استقلال اقتصادي كشور از طريق كاهش وابستگي ها
4) بسترسازي جهت توسعه و آباداني كشور با رفع موانع در زيرساختهاي اقتصادي
5) مقابله با فقر و بيكاري و تبعيض از طريق حمايت از محرومين
6) اولويت بخشي به توسعه مناطق محروم كشور
7) خودباوري و خوداتكايي در بخش توليدات صنعتي و كشاورزي
8) مقابله با فرهنگ مصرف گرايي و اشرافي گري

8- دستاوردهاي دفاعي- نظامي
1) نجات كشور از سلطه مستشاران نظامي غربي و آمريكايي
2) قطع دخالت بيگانگان در امور نظامي كشور
3) خوداتكايي و خودباوري نيروهاي مسلح در توليد تسليحات نظامي پيشرفته
4) تحول در نظام دفاعي كشور از طريق وارد ساختن نيروهاي مردمي
5) ارتقاء سطح توانايي دفاعي كشور با دستيابي به تكنولوژيهاي نظامي
6) بهره برداري از توانمنديهاي نيروهاي مسلح در مسير بازسازي كشور

9- دستاوردهاي علمي و فن آوري
1) ورود كشور به علوم انحصاري غرب با شكست آپارتايد علمي
2) بومي كردن دانش هسته اي و ساير علوم استراتژيك
3) فراهم سازي زمينه استفاده از تحقيقات ساير كشورها بدون تقليد محض
4) ارتقاء سطح علمي كشور و جايگاه دانشگاههاي داخلي
5) تقويت اعتماد به نفس نخبگان جوان و توسعه فعاليتهاي علمي كشور
10- مقاومت پايدار
قيام مردم مسلمان ايران پس از سالها مقاومت در برابر فشارهاي رژيم منحوس پهلوي به پيروزي رسيد و اين راهبرد اساسي را به عنوان يكي از بركات بزرگ آن حفظ كرد تا بر سلسله پيروزيهاي زنجيره اي خود در پيشبرد اهداف اسلامي و انقلابي خويش بيفزايد.
در پرتو مقاومت ملي ايران اسلامي تاكنون؛
1) اردوگاه كمونيزم و ابرقدرت شوروي فروپاشيده 2) دشمن بعثي عراق به رياست صدام پس از هشت سال تحميل جنگ نابود گرديده 3) خاورميانه به ويترين شكست سياستهاي آمريكا درآمده 4) نظام تك قطبي امريكا متلاشي شده 5) راهبرد هسته اي جمهوري اسلامي در استقلال و تكميل چرخه سوخت به ثمر رسيده 6) ملتهاي مظلوم جهان در عراق، افغانستان، فلسطين و غزه، لبنان و ... با الهام از انقلاب ايران به الگوي مقاومت روي آورده 7) ابهت رژيمهاي پوشالي از بين رفته 8) ذهنيت شكست ناپذيري رژيم صهيونيستي محو شده است.
2- استقلال سياسي
با پيروزي انقلاب اسلامي پرونده رژيم دست نشانده امريكا پس از 37 سال حكومت ذليلانه بسته شد و در واقع به حضور 200 ساله غربيها در ايران پايان بخشيد. استقلال سياسي مردم ايران در سه ده گذشته سبب گرديده:
1)مردم ايران بر سرنوشت خود حاكم گرديدند.
2)مراكز تصميم سازي كشور از فشار 1400 مستشار آمريكا خارج گرديدند.
3)ايران از نقش آفريني ژاندارم منطقه به عنوان عامل آمريكا رها گرديد.
4)سفارت آمريكا به عنوان مركز جاسوسي آمريكا در ايران تسخير گرديد.
5)حكومت جمهوري اسلامي جايگزين رژيم موروثي سلطنتي استبدادي شد.
6)كشور ايران از زمره پايگاههاي امريكا و پيمانهاي تحميلي منطقه آزاد شد.
7)دست استعمارگران شرق و غرب از چپاول اموال ملي كشور كوتاه گرديد.
8)استقلال به آزادي همه جانبه در چارچوب شارع مقدس منجر گرديد.
9)الگوي نظام ديني اسلام به جهان عرضه شد.
10)حكومت اسلامي شيعي بر پايه ولايت فقيه برپا گرديد.

11- انقلاب روحي
از جمله دستاوردهاي خطير و لطيف انقلاب اسلامي ايران، انقلاب و تحول روحي مردمي شد كه در پرتو فرهنگ منحط شاهنشاهي و تهاجم فرهنگ برهنگي غرب در منجلاب فساد و ماديت غرق بود. اگر چه متدينين جامعه در مسيري خلاف روند عمومي جامعه، براي حفظ ديانت و شعائر اسلامي تلاش مي كردند اما اين عده مشابه اقليتي از جامعه كنوني بودند كه براي حرمت شكني و بي قانوني به دنبال اميال نفساني خويش هستند، ناگزير به تحمل مصائب و مشكلات فراواني بودند و آنچه از دين اسلام در منابر و مساجد ارائه مي گرديد صرفاً بخشي از ظواهر اسلامي بود.
در چنين شرايطي چنان تحولي روحي در سايه انقلاب اسلامي پديد آمد كه به تعبير امام راحل (ره) نمي توان اسمي جز يك دست غيبي در كار بود، بر آن نامي گذاشت.
اسلام خواهي بر ملي گرايي، منافع حزبي، مصالح شخصي چيره گرديد و روح جهاد، ايثار و شهادت جوانان كشور را فرا گرفت و فداكاري و وحدت با نيروي ايمان آميخته شد و رمز ماندگاري انقلاب اسلامي شد.

12- دستيابي به دانشهاي استراتژيك
با طرح جنبش نرم افزاري از سوي رهبر معظم انقلاب اسلامي، مديريت دانش در نظام اسلامي وارد مرحله نويني شد كه هدف آن تلاش ملي جهت نهادينه كردن فرهنگ علمي و هدايت و حمايت از بومي كردن علم و افزايش بهره گيري بهينه از آن است.
در پرتو اين جنبش موقعيت كشورمان در زمينه آثار علمي منتشره در مراكز معتبر علمي جهاني با انتشار 13338 مقاله علمي تنها در سالهاي 84-79 از 32 درصد رشد توليد برخوردار شده و ميزان توليد علمي جمهوري اسلامي ايران در سه پايگاه sci و ssci و Art and human ites با ركورد 2133 بيانگر بيشترين توليدات علمي مي باشد.
در زمينه هسته اي امروز كشورمان با تكيه بر متخصصان داخلي به تمامي مراحل چرخه سوخت دست يافته و تجهيزات مورد نياز مراحل فرآوري و غني سازي را نيز توليد مي نمايند.
در خصوص فناوري آب سنگين نيز در حال حاضر با دو مرحله از كارخانه آب سنگين مي تواند سالانه 16 تن آب سنگين توليد كند.
در زمينه علوم نانو نيز كشورمان با راه اندازي حدود 35 مركز فعال با بيش از 600 محقق داخلي به موفقيتهاي چشمگيري دست يافته اند كه توليد انواع نانو پودر، توليد نانو لوله هاي كربني، توليد مكمل روغن، توليد چند نوع نانو كامپوزيت، توليد سيالات مغناطيسي، توليد لايه نشانه نانومتري، توليد مواد آنتي باكتريال، استفاده از نانو ذرات در عروق مصنوعي و ساخت يك دستگاه stm از جمله آنها مي باشد.
بر اساس مصوبه هيات وزيران جمهوري اسلامي ايران در سال 1394 بايد يكي از 15 كشور اول دنيا در فناوري نانو باشد.
در بيوتكنولوژيك كه يكي از سه صنعت برتر دنيا به حساب مي آيد كشورمان در زمره يكي از 36 كشور مرجع اين تكنولوژي در دنيا و داراي رتبه سوم آسيا مي باشد. علم ژنتيك نيز يكي ديگر از حوزه هايي است كه كشورمان پيشرفت قابل ملاحظه اي داشته و توليد برنج اصلاح شده از جمله موفقيتهاي چشمگير آن است.
علاوه بر اين ايران اسلامي در خصوص كشت سلولهاي بنيادين و انجماد و تكثير آن داراي رتبه دهم دنياست.
13- تحصيلات عاليه
تعداد افراد تحصيل كرده دانشگاهي در سال 55 حدود 150000 نفر بوده كه اين تعداد در سال 65 به 181000 نفر مي رسد و تا سال 75 به بيش از 950000 نفر رسيده اين رقم در سال 85 2400000 و هم اكنون بالغ بر 5200000 نفر مي باشد.
لازم به ذكر اينكه ميزان پذيرش دانشجو در مقطع تحصيلات تكميلي (ارشد و دكتري) ظرف سه سال گذشته (87-84) با افزايش 100 درصدي روبرو بوده و تعداد دانشجويان ارشد از 20000 نفر به 40000 و دانشجويان دكتري از 2000 به 4000 نفر رسيده است.
همچنين تعداد اعضاي هيات علمي دانشگاهها در سه سال اخير از 2250 نفر به 5750 افزايش يافته است.
از حيث ميزان درصد دانشجو به جمعيت بر اساس برنامه چهارم مقرر گرديده از هر صد هزار نفر 5000 دانشجو داشته باشيم كه در حال حاضر اين رقم 4800 نفر مي باشد. اين رقم در سال 57، 483، در سال 68، 529، در سال 72، 732 و در سال 77، 977 درصد بوده است.

14- رشد علمي كشور
درصد تعداد باسوادان كشور در سال 55، 47/5درصد بوده كه در سال 65 به 61/8رسيده و در سال 75 اين رقم به 79/51درصد مي رسد. اين رقم در سال 85 به 85 درصد و در حال حاضر 86 درصد مي باشد.
از لحاظ ارتقاء رتبه علمي كشور با شاخص تعداد انتشارات علمي طي سه سال اخير به 21هزار و 393 مقاله چاپ شده در مراجع علمي كشور رسيده كه اين رقم در كل 5 ساله برنامه سوم 12402 مقاله بوده است.
همچنين تعداد اختراعات ثبت شده در سال 86 به هفت هزار اختراع رسيده كه در كل 5 ساله برنامه سوم اين تعداد 4858 بوده است.
تعداد نخبگان برگزيده شده در جشنواره هاي علمي و المپيادهاي بين المللي در حال حاضر به سه هزار نفر رسيده كه دو هزار نفر از آنها تحت پوشش بنياد ملي نخبگان كشور درآمده اند.
گفتني است نقشه جامع علمي كشور نيز در سال 87 تهيه و تدوين گرديده است.

15- توسعه ارتباطات
تعداد تلفنهاي ثابت نصب شده در سال 57 كمتر از 1170000خط بوده و در سال 67 2100000كه در سال 77 به حدود 8200000 مي رسد. اين رقم در سال 84 به رقم 18500000خط داير رسيده و در تير ماه 87 به 29 ميليون شماره رسيده است. به عبارتي تنها در سه سال اخير 10500000ميليون خط به ظرفيت كشور افزوده شده است.
تعداد تلفن همراه در سال 77 كمتر از 370 هزار خط بوده كه در سال 80 به 200 هزار رسيده است. اين رقم در سال 84 هفت ميليون بوده كه در سال 87 به 41 ميليون خط رسيده است. به عبارتي تنها طي 3 سال 34 ميليون خط افزايش داشته ايم.
تعداد مرسوله هاي پستي در سال 57 سالانه 57 ميليون بوده كه در سال 67 به 212 ميليون و در سال 77 به 290 ميليون و در سال 84 به 500 و در سال 87 به يك ميليارد مرسوله افزايش يافته است.
تعداد روستاهاي داراي ارتباط تلفني در سال 57 تنها 312 روستا بوده كه در سال 72 به 6600 روستا رسيده و سال 77 به حدود 18 هزار و سال 84 به 44 هزار و هم اكنون 52 هزار روستا رسيده است.

16- ارتقاء بهداشت و سلامتي
تعداد موسسات درماني كه در ابتداي پيروزي انقلاب اسلامي 565 موسسه با 55 هزار تخت بيمارستاني بوده در سال 67 به 77 هزار، 75 به 685، سال 79 به 713 با 105 هزار تخت بوده كه در سال 86 به حدود پنج هزار مركز درماني و بيمارستان رسيده است. همچنين در حال حاضر تعداد 17315 خانه بهداشت در سراسر كشور فعال مي باشد. تعداد پزشكان متخصص در سال 57، هفت هزار نفر بوده كه در سال 77 به بيش از 23 هزار نفر مي رسد. تعداد دانشجويان مقطع دكتراي پزشكي نيز در سال 57، هشت هزار نفر بوده كه در سال 75 به بيش از 40 هزار نفر رسيده است. اين در حالي است كه در حال حاضر بيش از 46 هزار نفر پرستار با مدرك كارشناسي و كارشناسي ارشد مشغول فعاليت مي باشند.

17- رشد برق رساني
ظرفيت اسمي توليد برق در ابتداي انقلاب اسلامي 7024 مگاوات به 24437مگاوات در سال 77 رسيده است. اين رقم در سال 84 به 41 هزار مگاوات افزايش يافته و در حال حاضر به 50 هزار مگاوات رسيده است.
تعداد مشتركان برق در سال 57، سه ميليون و 399 هزار مشترك بوده كه در سال 67 به 8 ميليون و 828 هزار مشترك افزايش يافته. در سال 77 به 14 ميليون و 127 مشترك مي رسد. اين رقم در سال 84 به 19 ميليون و 625 هزار مشترك و در سال 87 به 21 ميليون و 513 هزار مشترك رسيده است.
تعداد روستاهاي داراي برق در سال 57، كمتر از 4500روستا بوده كه در سال 70 به 25 هزار و در سال 76 به 44 هزار روستا رسيده اين رقم در سال 84، 49 هزار و در سال 87 به 51 هزار روستا رسيده است.

18- گسترش آبرساني
تعداد سدهاي مخزني كه پيش از انقلاب اسلامي ساخته شده 13 سد بوده كه با ساخت 59 سد اين تعداد به 72 سد در سال 77 مي رسد. با ساخت 68 سد ديگر و ورود سپاه پاسداران و احداث سدهاي بزرگي چون سد كرخه به عنوان بزرگترين سد خاورميانه تعداد سدهاي در حال ساخت در سال 84 به 85 سد رسيد و اكنون قريب به 100 سد در حال ساخت مي باشد.
تعداد جمعيت شهري تحت پوشش آب شهري در سال 57، 13100000 نفر كه نسبت به جمعيت كل كشور 74/6درصد بوده اين رقم در سال 67 به 25100000 نفر مي رسد كه 86/4 درصد جمعيت مي باشد. در سال 77، 36940000 نفر معادل 95/5درصد جمعيت كل كشور تحت پوشش قرار مي گيرند. اين رقم در سال 84، 46190000 نفر بوده كه در سال 87 به 49 ميليون نفر مي رسد.
تعداد جمعيت روستايي تحت پوشش آب سالم در سال جاري (87) 4200000 نفر مي باشند كه نسبت به سه سال گذشته به بيش از يك ميليون نفر افزايش يافته است.

19- توسعه گازرساني
تعداد شهرهاي بهره مند شده از گاز طبيعي در ابتداي پيروزي انقلاب تنها 5 شهر بودند اين تعداد در سال 75 به 280 شهر و در سال 79 به 379 شهر رسيد. به همين ميزان تعداد مشتركين گاز طبيعي كه در سال 57 كمتر از 47 هزار مشترك بوده در سال 79 به 4500000 مشترك افزايش يافته است. اين رقم در سال 80 به 5600000 مشترك رسيده كه بيش از 23500000نفر از جمعيت كشور را شامل مي شود.
شايان ذكر اينكه ميزان توليد گاز طبيعي غني در سال 84، 436 ميليون متر مكعب در روز بوده كه در سال 86 به 505 ميليون متر مكعب افزايش يافته است.

20- توسعه بالنده
هر چه به عمر پر بركت انقلاب اسلامي افزوده گرديد بحمدالله در روند توسعه كشور تسريع شده و با گفتمان اصولگرايي كارنامه درخشاني بر جاي مانده است كه ذيلاً به مواردي از آن اشاره مي گردد:
-رشد 100% صادرات غيرنفتي بدون احتساب ميعانات گازي
-رشد 1100% واگذاري سهام شركتهاي دولتي معادل 11 برابر سال 70 تا 82
-رشد 5/1% سطح باسوادي كشور نسبت به دوره قبل از دولت نهم
-رشد 370% تعداد كانونهاي فرهنگي و تربيتي به نسبت دوره قبل
-رشد 50% آموزشهاي بهداشتي به نسبت دوره قبل
-رشد 200% پروژه هاي عمراني آموزش و پرورش
-رشد 10% تعداد آموزشگاههاي پيش دبستاني در سال 86 به نسبت 84
-رشد 114% دانشجويان مراكز تربيت معلم
-رشد 100% مدرسه سازي
-رشد 6/19% بخش ساختمان در سال 86 نسب به سال 84
-رشد 8/10% بخش صنايع و معادن در سال 86 نسب به سال 84
-رشد 300% بخش كشاورزي در سال 86 نسب به سال 84
-رشد 6/7% بخش غيرنفتي در سال 86 نسب به سال 84
-رشد 12% جذب اعتبارات عمراني در سال 86 نسب به سال 85
-رشد 47% بازار بورس در سال 86 از لحاظ تعداد به نسب سال 85
-رشد 2/30% بازار بورس در سال 86 از لحاظ ارزش به نسبت سال 85
-رشد 200% توليد داروهاي گياهي و طبيعي در سال 86 نسب به سال 84
-رشد 40% توليد مواد اوليه دارويي در داخل كشور در سال 86 نسب به سال 84
-رشد 44% فروش داروهاي توليد داخلي در سال 86 نسب به سال 84
-رشد 50% مراكز تحقيقات پزشكي در سال 86 نسب به سال 84
-رشد 93% پذيرش دكتراي تخصصي علوم پزشكي در سال 86 نسب به سال 84
-رشد 150% انتقال دانشجو به خارج از كشور در سال 86 نسب به سال 84
-رشد 38% پذيرش دانشجوي دوره كارشناسي ارشد پزشكي در سال 86 نسب به سال 84
-رشد 50% تعداد مقالات علمي پزشكي در سال 86 نسب به سال 84
-رشد 200% ايجاد فرصت شغلي در دوره سه ساله دولت نهم به نسبت دوره قبل
-رشد 144% طرح هاي مصوب بانكي در زمينه فرصت شغلي در مدت مشابه
-رشد 400% سرمايه گذاري بانكها در طرح هاي مصوب در مدت مشابه
-رشد 500% جذب عضو تعاوني هاي ثبت شده در سال 86 نسب به سال 84
-رشد 190% تشكيل تعاوني هاي ثبت شده در سال 86 نسب به سال 84
-رشد 205% تشكيل اتحاديه هاي تعاوني در سال 86 نسب به سال 84
-رشد 100% تعاوني هاي فرا استاني در سه ساله دولت نهم با دوره قبل
-رشد 1100% انعقاد تفاهم نامه ميان وزارت تعاون و ساير دستگاهها در مدت مشابه
-رشد 23% توليد شير در سه سال اول برنامه چهارم به نسبت به سال آخر برنامه سوم
-رشد 27% توليد مرغ در سه سال اول برنامه چهارم به نسبت به سال آخر برنامه سوم
-رشد 22% توليدات دامي در سه سال اول برنامه چهارم به نسبت به سال آخر برنامه سوم
-رشد 7% سالانه توليدات دامي
-رشد 49% پرورش آبزيان در سه سال اول برنامه چهارم به نسبت به سال آخر برنامه سوم
-رشد 59% توليد زيتون
-رشد 16% ميانگين توليد محصولات زراعي در سه سال اول برنامه چهارم به نسبت به سال آخر برنامه سوم
-رشد 11% توليد گندم در سالهاي 86-84 به نسبت 83-81
-رشد 57% دانه هاي روغني
-رشد 60% محصولات علوفه اي
-رشد 213% ارائه خدمات به نيروهاي مسلح در سه سال اخير به نسبت سه سال قبل از آن
-رشد 121% پروژه هاي توسعه وزارت دفاع در سه سال اخير به نسبت سه سال قبل از آن
-رشد 128% فروش محصولات نظامي در سه سال اخير به نسبت سه سال قبل از آن
-رشد 43% فروش خارجي در سه سال اخير به نسبت سه سال قبل از آن
-رشد 136% خريد آلات نظامي در سه سال اخير به نسبت سه سال قبل از آن
-رشد 52% احداث خط ريلي جديد در سال 86 نسبت به سال 84
-رشد 24% طول آزادراهها در سال 86 نسبت به سال 84
-رشد 39% بازسازي و نوسازي خطوط ريلي در سال 86 نسبت به سال 84
-رشد 3/21% پذيرش مسافر در فرودگاههاي كشور در سال 86 نسبت به سال 84
-رشد 39% جابجايي مسافر در پروازهاي داخلي در سال 86 نسبت به سال 84
-رشد 17% ظرفيت اسمي بنادر تجاري در سال 86 نسبت به سال 84
-رشد 4/10% ظرفيت جابجايي مسافر در بنادر در سال 86 نسبت به سال 84
-رشد 124% سرمايه گذاري در بخش صنعت در سال 87 نسبت به سال 84
-رشد 406% عملكرد اجرايي اصل 44 در 34 ماه اول دولت نهم نسبت به دوره مشابه
-رشد 900% سرمايه گذاري خارجي در سه ساله اخير نسبت به دوره مشابه
-رشد 36% صنايع خودروسازي
-رشد 100% پذيرش دانشجوي دكترا و كارشناسي ارشد در سال 87 نسبت به سال 84
-رشد 330% دانشجويان پيام نور در سال 87 نسبت به سال 84
-رشد 155% استخدام هيات علمي
-رشد 34% رشد علمي دانشگاهها در سال 87 نسبت به سال 84
-رشد 25% سقف تسهيلات پرداختي به دانشجويان در سال 87 نسبت به سال 84

21- سپاه پاسداران
نهادي كه قانوناً مسئوليت حفاظت از دستاوردهاي انقلاب اسلامي را به عهده دارد در 2 ارديبهشت 58 به دستور بنيانگذار نظام اسلامي شكل گرفت.
اين نهاد در مقابله با متجاوزان بعثي و گروهكهاي تجزيه طلب در كردستان، خوزستان، تركمن صحرا از چنان رشادتي برخوردار بود كه پس از دو سال در نگاه امام راحل (ره) "هستي آن هستي كشور و نبودش، نبود كشور " معرفي شد.
اين نهاد همچنين در عرصه امنيتي مسئوليت دفاع از شخصيتهاي انقلابي و مسئولان كشور و امنيت پرواز را عهده دار گرديد و به خوبي از عهده اين ماموريتها نيز برآمد.
علاوه بر اين سپاه پاسداران در عرصه سازندگي نيز وارد ميدان شد و با استفاده از امكانات مهندسي و توانمندي نيروهاي خلاق و مومن خود موفق به انجام بيش از 1000 ميليارد تومان پروژه مهندسي در زمينه هاي مختلفي ازجمله سد كرخه و احداث خط لوله گاز همدان- سنندج و ... گرديد.
احصاء پروژه هاي انجام شده توسط سپاه پاسداران در اين مجال امكان پذير نيست اما از باب نمونه مي توان به ساخت بيش از 40 سد بزرگ و سد انحرافي، اجراي بيش از 70 پروژه شبكه آبياري، بيش از 50 پروژه تونل سازي و سازه هاي زيرزميني، 173 پروژه راهسازي، احداث 1400 كيلومتر راه، اعم از اتوبان و اصلي و همچنين ترميم و تعريض 157 كيلومتر راه و زيرسازي 600 كيلومتر راه آهن، بيش از يكصد پروژه خطوط انتقال آب و گاز و نفت و فاضلاب، حدود 50 پروژه سازه دريايي و بسياري از پروژه هاي ديگر در زمينه اسكله سازي، مدرسه سازي، ساخت بيمارستان، سد مخزني، ساخت مسجد، استخراج از معدن، توسعه زمينهاي كشاورزي، كابل كشي فيبر نوري، احداث سالن ورزشي، احداث كارخانه و حوضچه هاي پرورش ماهي، كارخانه آب شيرين كن و تصفيه خانه فاضلاب و ... اشاره كرد.

22- بسيج، آيه الهي
يكي از دستاوردهاي انقلاب اسلامي نهاد بزرگ بسيج است كه به تعبير رهبر معظم انقلاب مثل خود انقلاب از آيات الهي است.
اين آيه الهي را امام راحل (ره) بر اساس راهبرد مهم "حفظ پيروزي انقلاب از خود پيروزي مهمتر است " در مورخه 5 آذر ماه 58 تاسيس نمود تا از انقلاب اسلامي در مقابل همه تهديدات نظامي، فرهنگي، سياسي و اقتصادي دفاع نمايد چنانچه تا كنون در طول سه دهه اخير كارآمدي خود را در اين ماموريت ذاتي ايفا نموده است.
نيروي مقاومت بسيج در كشورمان ثابت كرده است عامل تحقق آرمانهاي بلند انقلاب اسلامي و پيشرو در سازندگي كشور مي باشد و با شاخصه هايي چون سازش ناپذيري، معنويت و تدين، سيراب از معارف ديني، اعتماد به نفس، موثر، فعال، اثرگذار توانسته است موجب تقويت مقاومت ملت، شكست دشمنان انقلاب اسلامي گرديده است.


23- كميته امداد امام خميني (ره)
بنيانگذار نظام اسلامي در مورخ 14 اسفند 57 يعني 22 روز پس از پيروزي انقلاب اسلامي فرمان تشكيل نهادي عام المنفعه را صادر فرمودند تا جهت رفع كمبودهاي مادي و معنوي خانواده هاي محروم كشور تلاش كنند.
اين كميته بيش از 52 هزار روستا را تحت پوشش قرار داده با بيش از 120 هزار كارآموز خدمات ارزنده اي از طريق طرح شهيد رجايي، طرح مددجويي، حمايت از خانواده زندانيان، بيمه و خدمات درماني به اقشار نيازمند، اطعام محرومان، پرداخت ديه، كمك به آسيب ديدگان ناشي از سيل و زلزله، طرح اكرام ويژه ايتام، طرح تامين جهيزيه، پرداخت قرض الحسنه، طرح سرباز و كمك به جبهه ها و مرزداران و ... تاكنون ارائه نموده است.

24- جهاد سازندگي
در 27 خرداد 58 حضرت امام (ره) دستور تشكيل يك نهاد خدمتگزار را تحت عنوان "جهاد سازندگي " صادر فرمودند كه با فرهنگ جهادي خويش در عرصه هاي مختلف منشاء آثار خير و پربركت فراواني گرديد:
1)ايفاي نقش موثر در مهندسي رزمي دوران دفاع مقدس تحت عنوان سنگرسازان بي سنگر
2)ارائه الگوي مديريتي انقلابي جهت خدمت به جامعه
3)كمك به رفع محروميت از مناطق محروم از طريق راهسازي، تأمين آب آشاميدني، تأمين نعمت روشنايي، توسعه صنايع روستايي، كمك به كشاورزي روستائيان، توسعه دامداري و ...
4)اين نهاد در 20 سال فعاليت خود كارنامه درخشاني به جاي گذاشت: 1. احداث 70 هزار كيلومتر راه روستايي 2. بهسازي 25 هزار كيلومتر راه 3. تأمين آب 22 هزار روستا 4. بازسازي شبكه 5 هزار روستا 5. برق رساني به 28 هزار و 674 روستا 6. برقي كردن بيش از 6 هزار حلقه چاه كشاورزي 7. تشكيل 22 هزار كتابخانه روستايي و توزيع 20 ميليون جلد كتاب 8. طراحي و ساخت كشتارگاههاي صنعتي 9. طراحي و ساخت كارخانجات لبني 10. توليد دهها كالاي صنعتي مورد نياز كشور و دستگاههاي پيشرفته مورد نياز

25- بنياد مستضعفان
نخستين نهادي كه به دستور امام راحل (ره) پس از پيروزي انقلاب اسلامي شكل گرفت بنياد مستضعفان بود. فرمان تشكيل اين نهاد در 9 اسفند 58 با هدف جمع آوري اموال منقول و غيرمنقول بازمانده از رژيم گذشته و بكارگيري آنها در مسير خدمت به اقشار ضعيف جامعه از سوي معمار بزرگ انقلاب اسلامي صادر و رسماً در 57/12/14 تأسيس شد.
در كارنامه اين نهاد خدمات بسياري مشاهده مي گردد كه برخي از آنها عبارتند از:
1)كمك مالي 653 ميليارد ريالي به محرومان طي ده ساله 76-67
2)واگذاري املاك اداري، تجاري و مسكوني متعدد به دولت
3)توزيع 67 ميليارد ريال لباس بين دانش آموزان محروم
4)اعطاي وام تحصيلي، درماني و ازدواج به واجدين شرايط به مبلغ 10 ميليارد ريال
5)اعطاي خدمات مستقيم و غيرمستقيم به 2500000 نفر از سال 76-70
6)كمك به ساخت مسكن محرومين به مبلغ 8/5 ميليارد ريال در مدت فوق
7)كمك 1/3ميليارد ريالي به امر اشتغال اقشار كم درآمد در مدت فوق
8)كمك بهداشتي و درماني به اقشار مستضعف جامعه به مبلغ 1/8 ميليارد ريال در مدت فوق
9)اعطاي كمك هزينه تحصيلي به مبلغ بيش از يك ميليارد ريال در 6 ساله فوق
10)توزيع كمكهاي رفاهي به اقشار كم درآمد به مبلغ 14 ميليارد ريال در مدت مشابه

26- عدالت گستري
يكي از آرمانهاي بزرگ انقلاب اسلامي ملت ايران، گسترش عدالت و رفع تبعيض در توزيع ثروت عمومي، امكانات و فرصتهاي موجود در كشور ميان آحاد جامعه و رفع محروميت ها و فقر از طبقات كم درآمد و مناطق دور افتاده مي باشد.
در خصوص جايگاه عدالتخواهي در قانون اساسي كشورمان مي توان به اصول سوم، هشتم، دهم، بيست و يكم، بيست و هشتم، سي و يكم، چهل و سوم، چهل و هشتم، صد و بيست و يكم و صد و چهل و يكم اشاره كرد كه عدالت خواهي و مبارزه فقر و محروميت را مورد تاكيد قرار داده اند.
بر اساس اصل 121 قانون اساسي، رئيس جمهور به عنوان عاليترين مقام اجرايي كشور سوگند ياد مي كند كه پاسدار مذهب رسمي كشور و نظام جمهوري اسلامي و قانون اساسي باشد تا همه استعداد و صلاحيت خود را جهت ايفاي مسئولين به كار گرفته و خود را وقف خدمت به مردم و اعتلاي كشور، ترويج دين و اخلاق، پشتيباني از حق و گسترش عدالت سازد.
از اين رو، همه دولتها در جمهوري اسلامي خود را موظف به مقابله با محروميتها و پيشرفت كشور دانسته و در اين مسير تلاشهاي وافري مبذول داشته اند.
البته بايد توجه داشت كه دولت موقت (15/11/57-15/8/58) در مدت فعاليت 9 ماهه خود به نخست وزيري بازرگان به جهت تلاش جدي به منظور بازگرداندن آمريكا به كشور، دولت 16 ماهه بني صدر (15/11/58-1/4/60) به علت دامن زدن به اختلافات سياسي و گرايش ليبراليستي وي و همچنين دولت يك ماهه شهيد رجايي (11/5/60-8/6/60) به سبب عدم فرصت كافي اقدامات قابل توجهي در اين راستا صورت ندادند اما فعاليت ساير دولتها در اين زمينه تحت عناوين دوره دفاع مقدس، دوره سازندگي، دوره توسعه سياسي و دوره اصولگرايي به طور مجزا قابل بررسي مي باشند. كه ما در اينجا به عملكرد دولت نهم كه با گفتمان عدالت و خدمت پا به عرصه مديريت كشور گذاشت به اختصار اشاره مي كنيم:
در راهبردهاي كلان دولت نهم كسب رضاي الهي از طريق عدالت گستري، مهرورزي، خدمت به بندگان خدا و پيشرفت و تعالي مادي و معنوي كشور به عنوان ارزشها مطرح شده و آرمان خود را "فراهم كردن زمينه هايي براي برپايي حكومت عادلانه جهاني " ترسيم نموده و در بيان هدف بنيادين آن آمده است:
"توسعه عدالت محور- اقامه قسط توأم با مهرورزي، خدمت و تعالي و پيشرفت " بر اساس ارزشها، آرمانها و اهداف فوق راهبرد كلان اين دولت عبارت است از: "بسط عدالت و توسعه و تعالي همه جانبه و درونزا مبتني بر اسلام ناب محمدي (ص) و بكارگيري علوم و فنون پيشرفته براي تحقق عدالت و ارتقاء سلامت و رفاه اجتماع. "
دولت نهم برنامه ها و سياستهاي خود را بر اساس راهبردهاي فوق تنظيم نموده و به منظور تحقق آرمان توزيع عادلانه درآمدها، كالاها و امكانات و فرصتها و رفع محروميتها، شخص رئيس جمهور معتقد است: "آنچه در فصل عدالت مطرح مي شود، توزيع امكانات و فرصتها با ملاحظه ميزان محروميتها، استعدادها و ظرفيتها در همه جغرافياي كشور است. "
از همين رو، تمركز زدايي از تهران و توجه به تمام نقاط كشور در دستور كار دولت قرار گرفته و آقاي احمدي نژاد در تبيين اين ضرورت مي گويد: "اينكه تهران همه ايران است، امري باطل است، تهران مركز ايران است، نه همه ايران، تهران قطب ايران است، نه همه ايران، ما بايد كاري كنيم كه ايران همه جاي ايران باشد كه يكي از آنها، چرخش و بين مردم بودن است كه خيلي هم اثر دارد. شما وير تمام نقاط ايران هستيد، فقط وزير تهران نيستيد. "
از همين رو، سفرهاي استاني هيات دولت به صورت دوره اي آغاز گرديد كه دومين دور آن در آستانه اتمام است و ظرف چند سال گذشته اعضاي هيات دولت موفق شده اند تا از نزديك با مردم سراسر كشور ملاقات نموده و با مشكلات آنها آشنا شوند كه نتايج آن در صفحات آينده مورد اشاره قرار مي گيرد.

27- سرعت بخشي به روند محروميت زدايي با توزيع سهام عدالت
يكي از اقدامات نظام اسلامي كه در دوره اصولگرايي جهت رفع محروميت از طبقات آسيب پذير جامعه، و كاهش فاصله طبقاتي صورت گرفته طرح توزيع سهام عدالت ميان اقشار كم درآمد و متوسط جامعه مي باشد كه در مرحله اول به دهكهاي اول و دوم شامل چهار ميليون و 600 هزار نفر تعلق گرفت. در اين مرحله دو هزار و 300 ميليارد تومان سهام واگذار شده و سود سهام مرحله اول نيز ميان 4500000 نفر توزيع شده است.
در راستاي اجراي مرحله دوم اين طرح تاكنون 22500000 نفر برگه سهام عدالت توزيع شده كه شامل سه دهك پايين جامعه گرديده و 6 دهك بعدي نيز تا پايان سال جاري به ميزان 42 ميليون نفر سهام توزيع مي گردد.
در حال حاضر 44 شركت در سبد سهام عدالت قرار دارند و هر نفر به ميزان يك ميليون تومان و هر خانوار 5 نفره، پنج ميليون تومان سهام دريافت مي كند. سود سهام مرحله دوم نيز به زودي پرداخت مي گردد.

28- كاهش فاصله مردم و مسئولان
سفرهاي استاني دولت: از ديگر اقدامات دولت نهم جهت آشنايي با مشكلات مناطق محروم كشور تشكيل جلسات هيأت دولت در استانها بود كه به سفرهاي استاني شهرت يافت. در دور اول اين سفرها كه از 30 استان و 336 شهرستان بازديد بعمل آمده بيش از 6000 مصوبه و توافق انجام شده كه 90% آنها اجرايي گرديده است. براي تهيه پيش نويس مصوبات 780 جلسه هماهنگي با 29000 نفر ساعت كار كارشناسي انجام شده و معدل فاصله هر سفر 19 روز مي باشد. بيشترين مصوبات در تهران با 348 مورد و كمترين آنها مربوط به قم با 100 مورد بوده است اما سيستان و بلوچستان از حيث عملياتي شدن مصوبات با رقم 100% و خراسان جنوبي با 99% در رتبه اول قرار دارند. استانهاي زنجان با 98، خراسان شمالي و كهكيلويه و بويراحمد با 79% در رتبه هاي بعدي قرار دارند كه حاكي از اولويت و تمركز بر روي استانهاي محروم است.
بيشترين مصوبات از جهت وزارتخانه مجري مربوط به وزارت نيرو با 378، بهداشت با 354، راه و ترابري با 324 مي باشد و موضوع مصوبات 37/9% مربوط به امور زيربنايي و فني، 16% فرهنگي و اجتماعي، 16% توليدي اقتصادي مي باشد.
صرف نظر از مصوبات بسيار زياد و عمليات شدن بخش اعظم پروژه هاي ناشي از مصوبه هاي استاني هيأت دولت، اين سفرها توانسته ديوارهاي بلند ميان مردم و مسئولان را برداشته و دولتمردان نيز بي واسطه، رودررو با مردم، درد دلهاي آنها را از زبان و نامه هايشان شنيده و خوانده اند.

29- توجه به مشكلات ازدواج و اشتغال جوانان
الف) تشكيل صندوق مهر رضا (ع)
در سال 84 تعداد 6792 فقره تسهيلات به مبلغ 654/249 ميليون ريال و در سال 85 تعداد 32579 فقره تسهيلات به مبلغ 1،491،485ميليون ريال و در سال 86 تعداد 46835 فقره تسهيلات به مبلغ 2،543،941ميليون ريال جهت ايجاد اشتغال جوانان پرداخت شده است.
ب) طرح تعاوني مسكن مهر
تا آذر ماه سال 86 تعداد 3350000 نفر جهت استفاده از تسهيلات در اين تعاوني ثبت نام كرده اند كه تا شهريور ماه 87، 1050000در قالب 4789 تعاوني پس از عقد تفاهم نامه زمين دريافت كرده اند و قرارداد 59464 واحد مسكوني امضا شده است.
ج) بنگاههاي زودبازده
از آغاز شكل گيري اين بنگاهها در سال 84 تاكنون يك ميليون و 104 هزار طرح ارائه شده كه 900 هزار طرح توسط كارگروه اشتغال به بانكها معرفي شده و 760 هزار طرح توسط بانكها تاييد شده است. از اين تعداد 470 هزار طرح با كم 18 ميليارد توماني بانكها به بهره برداري رسيده است.

30- تدوين استراتژي مشخص
از جمله بركات مهم نظام اسلامي، ساماندهي قابليتها و امكانات كشور در راستاي اهداف و آرمانهاي انقلاب اسلامي و هدفمند سازي و قانونمند كردن برنامه ريزي دولتها بود كه در قالب برنامه هاي پنج ساله توسعه و نهايتاً برنامه چشم انداز 20 ساله كشور تنظيم گرديده تا بر اساس آن جمهوري اسلامي ايران در سال 1404 به قدرت اول منطقه در زمينه هاي مختلف دست يابد.
در حال حاضر نظام اسلامي با تجربه چهار برنامه 5 ساله توسعه در آغاز ورود به دهه چهارم حيات طيبه خويش مي باشد كه نقشه راه آن توسط رهبر معظم انقلاب اسلامي تحت عنوان "پيشرفت و عدالت " ترسيم گرديده است و معظم له در آستانه ورود به جشنهاي سي امين سالگرد انقلاب اسلامي سياستهاي كلي برنامه پنجم توسعه را در چارچوب سند چشم انداز 20 ساله ابلاغ فرمودند تا دولت اصولگراي نهم قانون برنامه پنج ساله كشور را بر مبناي آن تهيه نمايد.
سياست هاي ابلاغ شده در 45 بند و سرفصلهاي فرهنگي، علمي و فناوري، اجتماعي، اقتصادي و سياسي، دفاعي و امنيتي كه با پشتوانه كارشناسي و مطالعات عميق تهيه گرديده بيانگر اين واقعيت انكارناپذير است كه اگر چه انقلاب اسلامي به دستاوردها و بركات فراواني دست يافته لكن در نظامي پوينده و بالنده همچنان بايد تلاش براي رسيدن به آرمان و قله هاي پيشرفت همراه با عدالت تلاش كرد.

جدول ركورد شكني دولت نهم در امر توسعه و خدمات

عناوين درصد

1.رشد صادرات غير نفتي بدون احتساب ميعانات گازي 100%
2.رشد علمي دانشگاهها از 84 تا 87 34%
3.رشد پوشش خوابگاهي 25%
4.رشد تسهيلات پرداختي به دانشجويان 25%
5.رشد پذيرش دانشجوي كارشناسي ارشد و دكتري 100 %
6.رشد استخدام هيات علمي 155%
7.رشد توليد شير از 19 ميليون ليتر به 23 ميليون ليتر 23%
8.رشد توليد مرغ از 3 ميليون تن به 4 ميليون تن 27%
9.رشد توليدات دامي 22%
10.رشد پرورش آبزيان در آبهاي داخلي 49%
11.رشد توليدات محصولات زراعي 16%
12.رشد توليد گندم 11%
13.رشد محصولات علوفه اي 60%
14.رشد توليد دانه هاي روغني 57%
15.رشد ايجاد فرصتهاي شغلي با اشتغال 291534 نفر 200%
16.رشد سرمايه گزاري بانكها در طرح هاي مصوب 400%
17.رشد جذب تعاوني هاي ثبت شده 500%
18.رشد تعداد تعاوني هاي ثبت شده 190 %
19.رشد تعاوني هاي فرا استاني 100 %
20.رشد انعقاد تفاهم نامه وزارت تعاون با دستگاهها 1100%
21.رشد تعداد مقالات علمي پزشكي 50%
22.رشد مراكز تحقيقات پزشكي 30%
23.رشد پذيرش دكتراي تخصصي علوم پزشكي 93%
24.رشد توليد داروهاي طبيعي 201 %
25.رشد پوشش خدمات اورژانسي در حوادث ترافيكي 37%
26.رشد تعداد آمبولانسهاي 115 77%
27.رشد سرمايه گزاري خارجي 176%
28.رشد خصوصي سازي 1100%
29.رشد سطح باسوادي كشور 5/1%
30.رشد آموزشهاي بهداشتي 50%
31.رشد تعداد دانشجويان مراكز تربيت و معلم 114%
32.رشد مدرسه سازي 100%
33.رشد طول آزادراههاي كشور 4/24%
34.رشد جابجايي كالا در حمل و نقل جاده اي 2/19%
35.رشد جابجايي مسافر در حمل و نقل جاده اي 4/4%
36.رشد جابجايي كالا در خطوط ريلي 7/1%
37.رشد جابجايي مسافر در خطوط ريلي 9/26%
38.رشد بازسازي خطوط ريلي 9/38%
39.رشد احداث خطوط جديد ريلي 2/52%
40.رشد پذيرش مسافر در فرودگاههاي كشور 3/21%
41.رشد جابجايي مسافر در پروازهاي داخلي 17%
42.رشد جابجايي مسافر در پروازهاي خارجي 2/39%
43.رشد ظرفيت اسمي بنادر تجار 1/17%
44.رشد ظرفيت كانتينري بنادر 90%
45.رشد ظرفيت مسافربري در بنادر 4/1%
46.رشد حقوق بازنشستگان 71%
47.رشد اعتبارات كميته امداد 219%
48.رشد اعتبارات صندوق بازنشستگي 221%
49.رشد اعتبارات سازمان بيمه خدمات درمان 217%
50.رشد اعتبارات سازمان بهزيستي كشور 228%
51.رشد اعتبارات سازمان تامين اجتماعي 11%
52.رشد تقاضاي سرمايه گزاري صنعتي 61%
53.رشد ميزان سرمايه گذاري در بخش صنعت 124%
54.رشد اشتغال در بخش صنعت 53 %
55.رشد صدور پروانه بهره برداري از معدن 7%
56.رشد اجازه برداشت از معادن 45 %
57.رشد واگذاري سهام در راستاي اصل 44 406%
58.رشد حجم سرمايه گزاري خارجي 900%
59.رشد توليدات فلزات اساسي 5/18%
60.رشد توليد سيمان 21%
61.رشد صنايع خودروسازي 36%
62.رشد تملك آثار ميراث فرهنگي 150%
63.رشد اختراعات ثبت شده 300%
64.رشد ايجاد پاركهاي فناوري 300%
65.رشد دريافت و پردازش نامه هاي سفر استاني 2400%
66.رشد تعداد سفر شهرستانها 2900%
67.رشد رسيدگي به مشكلات مراجعين حضوري 850%
68.رشد رسيدگي به مشكلات مراجعين غيرحضوري 700%
69.رشد پاسخگويي به مراجعين 1000%
70.رشد حمايت و مساعدت مالي از مراجعين 300%

منبع: كتاب چكيده عملكرد دولت مردمي-تهران شهريور 1387

شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.

bultannews@gmail.com

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر :
آخرین اخبار
پربازدید ها
پربحث ترین عناوین
پرطرفدارترین