کد خبر: ۹۶۲۰۵
تعداد نظرات: ۲۸ نظر
تاریخ انتشار: ۲۳ مرداد ۱۳۹۱ - ۱۳:۵۴
مختاریون علیه مختار!

«خیانت تیم سازنده مختارنامه با خدمت به سازندگان سریال عمر!» این تیتر گزارش افشاگرانه روزنامه جوان بود که پس از مدت‎‎ها حرف و حدیث برای نخستینبار پرده از اتفاقی تلخ در کارنامه سینما و تلویزیون ایران برمیداشت. اخبار پراکنده و غیررسمی درباره این اتفاق مدتی نقل محافل رسانهای بود اما آنقدر اما و اگر در پس آن میآمد و آنقدر نام‎‎های مطرح شده شناسنامه قابل دفاعی داشتند که کمتر این حرف و حدیث‎‎ها قرین صحت قلمداد میشد. با آغاز ماه رمضان و روی آنتن رفتن نخستین قسمت از سریال «عمر الفاروق» همه چیز رنگ واقعیت به خود گرفت و دیگر جایی برای تکذیب نبود؛ تیتراژ سریال گواه متقنی بر صحت کلیه شنیده‎‎ها بود.

وقایعنگاری یک خیانت از پیش اعلام شده

پیگیران اخبار رسانه‎‎ها بهویژه در حوزه سینما و تلویزیون حتما با شیطنتها و فعالیت‎‎های گاهبهگاه وهابیون در زمینه تولید محصولات فرهنگی آشنا هستند؛ چه آن زمان که برای محصولات دیگر کشورها و بهویژه ایران حاشیهسازی میکنند و چه آن هنگام که خود عزم میدان میکنند و دست به دوربین میشوند! از نمونه‎‎های متأخر اینگونه فعالیت‎‎ها هم میتوان به تحریم تولیداتی چون سریال «یوسف پیامبر»، خبرسازی برای فراهم آوردن زمینه تحریم فیلم سینمایی «محمد (صلیاللهعلیهوآلهوسلم)» به کارگردانی مجید مجیدی و نیز تهیه و تولید سریال «الحسن و الحسین» اشاره کرد؛ فعالیت‎‎هایی که مرور تحلیلی آن‎‎ها بهترین سند برای تأکید بر مقاصد پشتپرده این جریان بهظاهر رسانهای و فرهنگی است. با همین سابقه ذهنی هم انتشار اخباری پیرامون دورخیز این جریان برای تولید سریالی با محوریت زندگی خلیفه دوم کافی بود تا گوش بهزنگ به ثمر نشستن حرکت مغرضانه دیگری در این حوزه باشیم. سریالی که «عمرالفاروق» نام داشت و نخستینبار در آذرماه سال 89 و در کنفرانس خبری مشترک شیخ ولید بن ابراهیم رییس هیأت مدیره شبکه MBC و محمد عبدالرحمن الکواری مدیر تلویزیون قطر وعده تولید آن رسانهای شد. درست از همان مقطع جریان تبلیغاتی رسانه‎‎های وهابی پیرامون تولید این مجموعه آغاز شد و درباره آن به صراحت نوشتند: «این مجموعه نمایشی تلویزیونی از آن سو اهمیت دارد که نمایشگر راه و روش عملی عمر بنالخطاب و شخصیت وی است که نقشی استثنایی در تاریخ دعوت به اسلام و تأسیس کشوری اسلامی ایفا کرد؛ به اضافه مزیت‎‎های شخصیت خلیفه دوم مسلمانان و کرامت‎‎های ویژه او، که او را الگویی هدایتکننده برای مسلمانان تا به امروز قرار داده است.» با چنین پسزمینهای که به روشنی نشاندهنده جهتگیری سازندگان است نگارش فیلمنامه در کشور قطر آغاز شد و همزمان اعلام کردند: «تاریخ اولیه مدنظر برای پخش سریال زندگی عمر بنالخطاب، ماه رمضان آینده (سال90) است و سریال به زبان‎‎های اسلامی مختلف مانند فارسی، اردو، مالایی و... و همچنین زبان‎‎های زنده دنیا از جمله انگلیسی، فرانسوی و... دوبله خواهد شد.» و بدین ترتیب تولید این سریال بهعنوان «پرخرجترین پروژه تلویزیونی در جهان عرب» در دستور کار دو بنیاد بزرگ رسانهای قرار گرفت؛ گروه تلویزیونی mbc که پایگاه اصلی آن در عربستان سعودی است و سازمان عمومی رسانه‎‎های دولتی در قطر.

خبری که برخلاف انتظارات تأیید شد

تا اینجای کار بهظاهر همه چیز مطابق با جهتگیری، عادات و اساسا ماهیت رسانهای جریان فوقالذکر پیش میرفت؛ جماعتی از اعراب وهابی که پایی در عربستان و پایی در قطر دارند، دست به جیب شده و بودجه هنگفتی را برای تأمین بخشی از مقاصد نامیمون خود در اختیار فیلمسازان و عوامل فنی همراستا با این اهداف قرار دادهاند! تراژدی اما آنجا شکل گرفت که خبر رسید پیکان بخشی از این ولخرجی شاهنشینان عرب، عوامل ایرانیتبار و شیعهمسلک را نشانه رفته و آن‎‎ها را بهسمت خود کشانده است؛ و این همان خبر تکاندهندهای بود که ابتدا دهان به دهان در میان اصحاب رسانه پیچید و کمتر کسی آن را تأیید میکرد و بیشتر امید داشتند که هیچگاه هم تأیید نشود اما آغاز پخش سریال تمام این امیدها را ناامید کرد. تیتراژ سریال «عمرالفاروق» گواهی میداد که جمعی از عوامل تولید این پروژه بهویژه در پست‎‎های تعیینکنندهای چون طراحی چهره، صحنه و لباس از عوامل سرشناس سینما و تلویزیون ایران هستند؛ آن هم عواملی که پیشتر نامشان در فهرست عوامل مجموعه ماندگار و تحسینشده «مختارنامه» ثبت شده بود. روزنامه جوان در گزارشی که به این اتفاق تلخ اختصاص داده بود، اینگونه پرده از جزئیات این همکاری‎‎ها برداشت: «تاکنون در محافل خبری نام عبدالله اسکندری بهعنوان طراح چهرهپردازی این سریال موهن شنیده میشد اما بررسی عنوانبندی آغاز و پایان این سریال و مقایسه آن با عنوانبندی سریال مختارنامه نشان میدهد که آذر محمدی و جلیل فتوحینیا طراح لباس و طراح صحنه مختارنامه نیز در ساخت این اثر مشارکت داشتهاند. حضور آنان در این سریال آنقدر مهم بوده که نام آنها در عنوانبندی آغازین سریال درج شده است. طبق اطلاعات به دست آمده آذر محمدی همسر حسن میرباقری برادر کوچک داوود میرباقری است. محمدی با حضور در سریال‎‎های «معصومیت از دست رفته» و «مختارنامه» فعالیت جدی خود را در مقام طراح لباس آغاز کرد. وی پیش از این فعالیت‎‎های بسیار اندک و کماهمیتی در سینما و تلویزیون داشته و از زمان ارتباط با خانواده میرباقری مراحل رشد و ترقی خود را در تلویزیون طی کرده و حالا با کسب تخصص در تولیدات ایرانی، تجارب خود را در مقابل دریافت پول در اختیار سازندگان این سریال ضدشیعی - ضدایرانی قرار داده است. ضمنا بررسی عکس‎‎های دو سریال نشان میدهد که محمدی علاوهبر حضور در این سریال، اغلب طرح‎‎های سریال مختارنامه را نیز با اندکی تغییر بهعنوان لباس‎‎های سریال عمر برای بازیگران این اثر عربی دوخته است که بهنظر میرسد این مسأله نیازمند واکنش حقوقی صداوسیما و پیگیری موضوع سرقت هنری از سوی مسئولان رسانه ملی است.» این روزنامه در بخش دیگری از گزارش خود تصریح میکند: «نکته جالب توجه دیگر، حضور جلیل فتوحینیا طراح صحنه سریال مختارنامه در سریال عمر است. فتوحینیا در سریال عمرالفاروق بهعنوان طراح آکساسوار و وسایل صحنه به وهابیون خدمت کرده است.» گزارشنویس «جوان» در بخش پایانی گزارش خود میافزاید: «طبق اطلاعات موثق، عبدالله اسکندری در سازماندهی دستاندرکاران مختارنامه برای حضور در سریال ضدشیعی عمر نقشی جدی داشته است و با همراهی او، گروه فراوانی از عوامل سریال مختارنامه به خدمت این سریال درآمدهاند. بهاره فرجاللهی دستیار اول طراح لباس مختارنامه، یوسفعلی احدی از اعضای تیم لباس و قدرتالله خرج دستیار اول طراح چهرهپردازی برخی از دستاندرکاران هر دو سریال هستند. مانی اسکندری، شیما اسکندری، فرشته موسوی، مصطفی کامیاب، نازبانو سامخواه، اشکان رحیمیان، محمد اورنگ، زینب تیشهکار و... برخی دیگر از اسامی مشترک ذکر شده در عنوانبندی پایانی دو سریال مختارنامه و عمرالفاروق هستند.»

مختاریم، اما تا کجا!؟

انتشار این خبر بازتاب گستردهای در رسانه‎‎ها داشت؛ رسانه‎‎هایی که البته غالبا با شگفتی کیفیت وقوع این اتفاق را رصد میکردند. مرور کارنامه نام‎‎های منتشر شده در گزارش فوق بهویژه جلیل فتوحینیا و عبدالله اسکندری واقعا پذیرش چنین اخباری را دشوار میکرد. فتوحینیا که در سال 68 با ورود به دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران فعالیت خود را در رشته طراحی صحنه آغاز کرد، در ادامه در کارهای مختلف سینمایی و تلویزیونی حضور پیدا کرد. حاصل این حضور هم سریال‎‎هایی چون «مدرسه ما»، «داستان یک شهر» و «مختارنامه» و نیز فیلم‎‎هایی چون «میخواهم زنده بمانم»، «سلام به انتظار»، «کوچه پائیز»، «عروس آتش» و... بوده است.

عبدالله اسکندری چهرهپرداز مطرح سینما و تلویزیون ایران نیز اکنون در اقدامی عجیب و غیرقابل دفاع گام در مسیری گذاشته است که سیاهی سایهاش به راحتی میتواند نقاط درخشان تا به امروز ثبت شده در کارنامهاش را تحت ‎‎تأثیر قرار دهد. البته عبدالله اسکندی هنوز و پس از گذشت نزدیک به یک ماه از آغاز انتشار پراکنده این اخبار، هیچ موضعگیری و اظهارنظری در زمینه همکاری با پروژه تلویزیونی «عمر الفاروق» نداشته است و پیگیری ما هم برای کسب توضیحاتی هرچند مختصر (که البته هرچه زمان بیشتر میگذرد و محتوا و جهتگیری کلی سریال عیانتر میشود، تنها میتوان سویه توجیهی برای آن متصور بود) هیچ نتیجهای نداشت. ظواهر امر نشان از یک انحراف و لغزش فاحش دارد؛ انحراف و لغزشی که با توجه به مقدماتی که در ابتدای همین گزارش پیرامون پروژه تلویزیونی «عمرالفاروق» به آن اشاره شد، نمیتوان هر فردی را در انتخاب و آزمون و خطای پیرامون آن مختار دانست؛ بهویژه اگر آن فرد تجربیات و شناخت عبدلله اسکندری را هم در توشه داشته باشد!

عبدالله اسکندی؛ طراح چهره زبردستی که چهرهپردازی را از سال 1351 زیر نظر بیژن محتشم با فیلم «اسرار گنج دره جنی» آغاز کرد و در همین راستا چهره‎‎های ماندگار مجموعه تلویزیونی «هزار دستان» ساخته تحسینشده علی حاتمی را طراحی و اجرا کرد. او بعدها و در سال 1360 با فیلم سینمایی «پائیزان» ورودی جدی به عرصه چهرهپردازی در سینما داشت که حاصل ممارست و تداوم حضورش در این مسیر، ثبت بیش از 130 فیلم سینمایی همچون «تشکیلات»، «مادر»، «دزد عروسکها»، «عروس»، «هور در آتش»، «دلشدگان»، «روز فرشته»، «سفر به چزابه»، «هیوا»، «مسافر ری»، «اینجا چراغی روشن است»، «یک تکه نان»، «به رنگ ارغوان»، «یه حبه قند» و... در کارنامه هنریاش بود. به این فهرست چهرهپردازی دو سریال ماندگار «امام علی (علیهالسلام)» و «مختارنامه» را هم اضافه کنید و به یاد بیاورید که اسکندری در این آخری علاوهبر طراحی چهرهپردازی، سمت مشاور کارگردان را هم برعهده داشته است، اکنون نیز در پروژه تلویزیونی«عمرالفاروق» همکاری دارد و با این کار به سمتی میرود که پلهای گذشته خود را خراب میکند.

تحریفات تاریخی در سریال «عمرالفاروق»

وقتی عمر روشنفکر میشود!

گمانهزنی پیرامون کیفیت محتوایی و ساختاری مجموعه تلویزیونی «عمرالفاروق» از همان مقطع تبلیغات ابتدایی و ساخت چندان دشوار نبود؛ مجموعهای که پایه و اساس آن بر محور قرار دادن شخصیت عمر در مقاطع حساس تاریخ اسلام بنا نهاده شده و برهمین مبنا هم تحریف تاریخ را در دستور کار قرار داده است. این گمانهزنی‎‎ها البته با آغاز پخش این مجموعه گامبه گام رنگ واقعیت به خود میگیرد. تا همینجا و در قسمت‎‎های پخش شده از سریال شاهد چنان تحریف‎‎هایی بودهایم که نه فقط شیعه که صدای اهل تسنن را هم درآورد. از موارد جالب توجه در این مجموعه که به لحاظ ساختاری مورد انتقاد بسیار علمای تشیع قرار گرفته است، نمایش چهره حضرت علی (علیهالسلام) و حضرت زینب (سلاماللهعلیها) است؛ انتقادی که صورت مشابه آن در میان اهل تسنن بهواسطه نمایش چهره عمر و ابوبکر رسانهای شد و کار را حتی تا تحریم این مجموعه از سوی برخی محافل تندرو پیش برد. در کنار این ایراد ساختاری اما اصرار سازندگان این مجموعه برای ارائه تصویر کاملا روشنفکر و پیشرو از دومین خلیفه صورتی غیر واقعی به آن داده است؛ تصویری که برای ثبت آن تمهیداتی چون حذف نام مبارک امیرالمؤمنین علی (علیهالسلام) از خطبه روز غدیر و یا نشان دادن تأسی این حضرت از عمر در منش و رفتار اجتماعی در دستور کار قرار گرفته است! جالبتر اینکه روند مرور حوادث کلیدی تاریخ اسلام در این مجموعه بهگونهای است که گویی اساسا هیچ اختلاف عقیدهای در بین نبوده و همه چیز ناشی از برخی اختلاف سلایق شخصی بوده است! و کیست که اندک آشنایی با تاریخ اسلام داشته باشد و متوجه عمق غرضورزی در روند نگارش فیلمنامه و تولید این پروژه نشود؟

بازتاب‎‎ها و واکنش‎‎ها به سریال «عمرالفاروق»

تهیهکننده مختارنامه: فکرش را هم نمیکردم!

پخش خبر همکاری عوامل ایرانی با مجموعه تلویزیونی «عمرالفاروق» در ایران بازتاب‎‎های مختلفی داشت؛ بازتاب‎‎هایی که البته حجم غالب آنها تا به امروز بر دوش رسانه‎‎ها بوده است. در این میان واکنش تهیهکننده مجموعه تلویزیونی «مختارنامه» که پیش از این با عوامل فوقالذکر همکاری مستقیم داشته است جالب توجه بود. محمود فلاح در گفتوگویی درباره حضور برخی از عوامل مجموعه تلویزیونی «مختارنامه» در سریال «عمرالفاروق» گفت: «همان موقع که بحث سریال مختارنامه مطرح بود، یک چیزهایی شنیده بودم که قرار است یک سریال تاریخی مذهبی در یکی از کشورهای عربی ساخته شود، اما نمیدانستم چیست و درباره موضوع آن نیز اطلاعی نداشتم». وی ادامه داد: «بعدها هم طی چند مصاحبهای که داشتم درباره این موضوع صحبت کردم و گفتم که باید یک فکری برای بچه‎‎هایی که در این حوزه‎‎ها کار میکنند بشود تا جذب کشورهای دیگر نشوند.» وی در پاسخ به این سؤال که واکنش شما پس از در جریان این موضوع قرار گرفتن چه بود؟ اظهار داشت: «ناراحت شدم. خیلی هم ناراحت شدم. اصلا فکر نمیکردم که برخی از دوستان ما در چنین پروژه‎‎هایی حضور داشته باشند» فلاح در پاسخ به این سؤال که اگر بنا باشد شما دوباره کار مذهبی بسازید، از عواملی که با سریال «عمر الفاروق» همکاری کردند، استفاده میکنید؟ اظهار داشت: «قطعا این افراد دیگر اولویت من نخواهند بود. قطعا آنهایی که به این پروژه پیوستهاند، در جریان موضوع و محتوای سریال بودهاند. مگر میشود که ندانند در چه اثری کار میکنند؟» از سوی دیگر سایت خانه ملت هم خبر داد که برخی از نمایندگان عضو فراکسیون روحانیون مجلس به آغاز نمایش سریال زندگی عمر اعتراض کرده و آن را «توطئه عناصر وهابی» برای توهین به شیعیان و ضربه به «وحدت مسلمانان» دانستهاند. گفته میشود که در مجلس شورای اسلامی یک نامه اعتراض رسمی در اینباره در دست تنظیم است. در کنار این واکنش‎‎های داخلی، گروه‎‎ها و محافلی چون علمای الازهر و اخوانالمسلمین نیز از معترضان به محتوا و ساختار این مجموعه هستند. جالب اینکه سازندگان این سریال به موازات اعتراضات اقدام به فروش حق پخش آن به سایر کشورها کردهاند. شبکه بیبیسی و نیز تلویزیون رسمی کشورهای اندونزی و ترکیه تاکنون در فهرست شبکه‎‎های متقاضی پخش این مجموعه قرار گرفتهاند.

شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.

bultannews@gmail.com

انتشار یافته: ۲۸
در انتظار بررسی: ۸
غیر قابل انتشار: ۴۵
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۱/۰۹/۰۹ - ۰۰:۱۰
3
19
بر دشمن مرتضی علی لعنت
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۳۹۱/۰۹/۰۹ - ۰۰:۱۰
دوست عزیز در مکتب علی , ع , تهمت و لعن و نفرین جایی ندارد خدا همه را هدایت کند
محمد
| Iran, Islamic Republic of |
۱۳۹۱/۰۹/۰۹ - ۰۰:۱۰
تنها چیزی که تو فیلم میتوان فهمید اینه که رابطه علی (ع )و عمر از دو برادر خیلی نزدیکتر و صمیمیتر است و یه جورایی میخواد بگه که اختلاف بین اونا ساخته ذهن ماست و اونا اصلا اختلاف ندارن
محمد
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۲/۰۲/۱۰ - ۲۱:۵۵
2
12
برمحمدوآل اوصلوات بردشمن انان لعنت
محمدی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۲/۰۵/۲۷ - ۱۶:۲۹
2
11
فدای یاران پیامبروبردشمنان انان لعنت
علی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۲/۰۸/۱۶ - ۱۷:۱۷
5
10
وای بر کسانیکه بخاطر مادیات پای روی معنویات میگذارند
و بدا به حال کسیکه بخاطر پول کمک میکند تا غاصب حق امیرالمومنین و ضارب حضرت فاطمه زهرا(س) موجه جلوه داده شود ؛...
عبدالرحمن
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۲/۰۸/۲۹ - ۰۳:۰۰
4
8
دنیاپرستان........
یا حسین شهید
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۲/۰۸/۲۹ - ۲۰:۰۵
4
4
من متن رو نخوندم...
به نظر من اگه سریال از نظر علمای ما مشکلی داشته باشه ... همکاری کنندگان با آنها خائن هستند
pwlg
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۲/۰۸/۲۹ - ۲۲:۱۰
3
5
به نام خدا
واقعا متاسفم. بیشتر از این چی میشه گفت؟
سهیل
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۲/۱۰/۰۲ - ۱۶:۴۲
5
9
خواهشا فیلم رو نگاه کنید به زبان فارسی هم دوبله هستش اگه چیزی خلاف انسانیت دیدید بعد اعتراض کنید همینجوری نا آاهانه نظر ندهید چون همونجوری نا آگاهانه پرت می شد تو ویل جهنم
حسین
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۲/۱۱/۰۴ - ۱۷:۰۰
5
1
سلام برادران عزیز نباید در دام گسترده شده توسط وهابیون ملعون بیافتیم که می خواهند بین مسلمانان اختلاف ایجاد کنند تا ارباب شان اسراییل راحت بماند همه کسانی که خدا وحضرت محمد را قبول دارند مسلمان هستند و برادر دینی ودشمن همه آنان اسراییل
ناصر
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۲/۱۲/۰۳ - ۱۸:۰۷
1
4
سلام؛ انچه من در فیلم عمر فاروق دیدم وحدت مسلمانان شیعه و اهل تسنن را محکم تر میکرد، با دیدن این فیلم متوجه شدم در زمان پیامبر همه ی مسلمانها با هم برادر بودن و هیچ اختلافی نداشتن
ناصر
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۲/۱۲/۰۵ - ۰۹:۳۱
1
1
شما که نظرهای بینندگان براتون مهمه پس چرا دو خدایی میکنی و همه نظر ها رو نمیذارین؛ واقعا براتون متاسفم. . .
مدیر پایگاه آخر مگر ممکن است همه پیام هارا بگذاریم ؟ مثلا اگر کسی به هر دلیلی به شما اتهام ناروایی بزند که اتشار ش زندگی شما را نابود کند واقعا سزاوار است که انتشار یابد ؟ در مورد دیگران هم همینطور است ،یا اگر کسی به نظام و مسوولین تهمت بزند و اهانت کند ، یا به یکی از اقوام توهین کند ، یا الفاظ زشت و زننده را نسبت به کسی بکار ببرد واقعا امکان انتشار دارد ؟گاهی یک پیام می تواند غائله در کشور ایجاد کند بنظر می رسد در حال حاضر در هیچ کشوری در جهان چنین امکانی وجودنداشته باشد که هر پیام  با هر محتوایی را منتشر سازند . 
عبدالله
|
United States
|
۱۳۹۲/۱۲/۰۸ - ۱۱:۳۹
2
1
سلام به همه ی هم وطنانم
جالبه نویسنده ی این مقاله داره میگه در فیلم هیچ اختلافی دیده نمیشود
سخن نویسنده(((" گویی اساسا هیچ اختلاف عقیده‎ای در بین نبوده‎ و همه چیز ناشی از برخی اختلاف سلایق شخصی بوده است!")))
مثل اینکه نویسنده ی مطلب بالا اختلاف رو خیلی دوسدارن و از این نارحتن که این فیلم اختلاف بین مسلمانان رو کم میکنه.ببین برادرم خدا هممون رو هدایت کنه ولی خودت داری عقل خودتو زیر سوال می بری با ان مقالت.
موحد
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۳/۰۱/۰۷ - ۱۲:۵۶
2
4
دوستان عزیز و هم وطن های گرامیم لطفا خواهشا اول فیلم حضرت عمر(رض)رو ببینید بعد در بارهش قضاوت کنید. به امید هدایت
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۳/۰۲/۲۷ - ۱۶:۴۲
1
1
صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران لطف کنند این سریال را پخش و قضاوت را به مردم بسپارند
عبدالله
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۳/۱۰/۱۹ - ۰۹:۵۹
1
1
هرکی این فیلم رو نبینه ضرر می کنه.
(با آرزوی هدایت برای تمام انسان ها)
رضا
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۴/۰۲/۱۱ - ۰۲:۵۲
1
1
بسم الله الرحمن الرحیم
واقعیت را باید در اسناد تاریخی پیدا کرد نه در فیلم.شخصیت واقعی غاصبین امامت در کتب خود اهل سنت روشن است ولی امان از تعصب بیجا .بر قاتلین حضرت زهرا لعنت
جواد
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۵/۰۵/۰۵ - ۲۳:۲۶
0
0
بابا هرچقدم میخوان فیلم بسازن و خرج کنن تا عمرو بزرگ کنن
چیزی که عیان است
چ حاجت به بیان است!!
عمر خاک پای مولا علی هم نمیشه
بر دشمنان امیرالمومنین علی ابن ابی طالب(ع) تا روز قیامت لعنت!!
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۵/۰۷/۲۳ - ۰۹:۱۱
0
0
سلام دوستان آقاجواد عزیزنگو نگو گنهارکارشدی حضرت محمد. ص. گفت اگربعدازمن پیامبر میامد قطعاعمرخواهد خداوندتوفیق هدایت کنه
محمد رضا
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۵/۰۸/۱۶ - ۱۱:۵۸
0
0
دوستان اختلاف رو بذارین کنار اگر حضرت عمر علی ابوبکر و عثمان خوب نبودند باهم وصلت نمیکردن و یار همدیگر نبودن
جواد جان حضرت عمر شما که میگین ب گرد پای علی نمیرسه 10سال خودش ب جنگ ها و گسترش دین اسلام خودمون و خودتون نمیرفت وآخر در مسجد به شهادت نمیرسید

اهل تسنن و تشیع باهم هستند

مرگ بر دشمنان دین اسلام و وهابیت
پارساعبدی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۶/۰۴/۰۶ - ۱۶:۳۹
0
0
فیلم موهن؟!
چرا چرند پراکنی میفرمایید آخه؟!
بنده به الله متعال قسم یاد میکنم که خود پ هفت پشت و ایل و تبارم همگی از شیعیان حیدر کرار امام المتقیان علی بن ابی طالب صلوات الله علیه بوده و هستیم و به لطف خدا، خواهیم بود و از شما هم حب بیشتری داریم، ولیکن بی فرهنگ و بی ادب و گستاخ و احمق نیستیم!!

شما دیگه شورشو در آوردید... به جای گفتن صحبت عاقلانه و از مــُـخ... محتملاً از معده مبارک حرف میزنید! که هم صدای مزخرفی دارد و هم بوی غیرقابل تحمل!!
شماکه نه از تاریخ و دین و شریعت چیزی مبدانید و نه از اخلاق و فهم و انسانیت و مروت بهره ای برده اید...فقط جان دادید برای نشر چرندیات نفرت انکیز وشایعه و هوچیگری و مطالب بی سر و ته و داستان سازی های ابلهانه...
هه..
ما که دیگه گروه خونی شما و امثال شما را میدانیم... ما که دیگر میشناسیمتون!
حالا اگر دیگران و سنی و هرب ها و اروپایی ها با این مزخرفات گول برخورد.... ولی ما که دیگه.....!
هه...
خجالت نمکشید؟!
مثل آدم عاقل نمیتونبد زندگی گنید...
یا یک مقوله و مساله را مقدس میکنید ومثل احمق های کودن مغزفندقی مجهول الهویت ، ازش بت میسازید و یا اینکه به قعر جهنم کشیده اش، و مبتذل ترین و مستهجن ترین صفت ها را بهش نسبت میدهید...

وجداناً آخه چرا نمیتونید آدم باشید؟!
چرا نمیتونید اخلاقی و اسلامی زندگی کنید؟ باشید..
آخه چرا اینقدر بی شعور ؟!!!

آخه کدوم بی. وجود بی عقل بی فرهنگ و بیسوادی ، به این فیلم میگه موهن... کدوم خری میتونه این فیلمو ببینه و بگه که درونش ترویج نفرت پراکنی میکنه... کدوم پشت کوهی مستضعف نادونی، به این فیلم میگه در راستای اغراض سیاسی!
این فیلم که سرتاسرش احترام به اهل بیت و بزرگی امیرالمومنین امام علی علیه السلام و فاژکه زهرا و باقی اهل بیت و ... بوده و تنها در صورتی که جمجمه تان از پشکل پر شده باشد، ابن فیلم را ضد اهل بیت و موهن قلمداد میکنید!
وگرنه....
البته با توجه به آشنایی با مغز مخدوش و متوهم و مختل شما هر برداشت ِ مالیخولیایی و جفنگ و ابلهانه و عجیب و غریبی بعید نیست!
شما هم از قوماش همان هایی هستید که جدایی نادر از سیمین را به سحضرت فاطمه زهرا سلام الله علیه ربط داده و این فیلم را توهین بزرگی به اهل بیت و حضرت زهرا و تشکیک در ولایت و شهادت و... ربط میدادید!
ههههه..
کلا از رده خارجید ها.. داغونا!!
جالب است که شما حضرات افاضاتی میفرمایید که دقیقا عکسش را عمل نموده و تهمت هایی میزنید که دقیقا خودتان مرتکب شده اید!

بهرحال یا اینکه شما خیلی احمق و جاهل و بزمجه اید... و یا کاملاً آگاهانه و صرفا بعلت اختلافات سیاسی-فکری و تعصبات کور و منزجرکننده ، اقدام به نشر چنین جفنگیاتی میفرمایید!

هی‌ی‌ی‌ی....
شما ها دیگه چه موجودات و جانورهای منزجرکننده ای هستید..
این فیلم دربردارنده هیچ نوع توهین(چه مستقیم و چه غیرمستقیم) و هیچگونه طعنه (چه در لفافه و آه آشکار) و... نیست ، مگر اینکه مریض باشید، و یا مغرض!

والسلام علی من اتبع الهدی

(امیدوارم وجدان و عدالت لازم برای تایید نظرات در نظر گرفته شده و این کامنت هم درج گردد.)
ناصر
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۶/۰۶/۲۵ - ۰۸:۱۵
0
0
با سلام.
من فیلم رو دیدم. و تصمیم گرفتم تا آخرین لحظه عمر دست از تحقیق بر ندارم. به کلیه ی دست اندرکاران فیلم عمر فاروق تبریک میگم.
به عزیزانم میگم که مطمئن باشن اونایی که یه جورایی ما رو محدود میکنن و مانع تحقیق میشن حتما یه ریگی تو کفششون هست. از پروردگار عالم میخواهم ما رو به لطف رحمت بی پایانش هدایت کند
ابوطالب
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۶/۰۶/۲۵ - ۱۳:۵۵
0
0
ایرانیان بخصوص جوانان
من سه مرتبه این فیلم رو نگاه کردم.
اول ببینید و بعد قضاوت کنید.بخدا قسم نه توهینی درش دیدم نه نفرتی نه لعنتی و نه فحشی؛بلکه برعکس همه ی اینها.درش انسانیت دیدم.محبت دیدم.خوش قلبی دیدم اتحاد دیدم.ای بابا آخه ندیده و نشنفته چطور میشه قضاوت کرد؟در عجبم این مخ های شما رو با چی پر کردن؟چرا اینقدر متعصب و جاهل و نفهمید؟خدای من آخه چطور آدم یه ملت میتونه اییین همه احمق باشه؟
محمد
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۶/۰۷/۱۱ - ۰۰:۱۳
0
0
سلام
واقعا خدا را شکر که جناب آقا پارسا عبدی بنده را با ذهن سراسر دروغ و فحاشی جناب نویسنده آشنا کرد وگرنه نعوذبالله یک لحظه گمان می بردم که خود جناب عبدی غیر از فحاشی و ناسزا حتی سلام کردن را هم نمی داند
آخه آقا محترم شما که به ظاهر در اعتراض به فحاشی جناب نویسنده کانت می ذاری حتی یک بار هم آن را خوانده ای آخه خود شما به غیر فحش و ناسزا و توهین و تهمت آیا چیز دیگری نوشته اید
خواهش می کنم تا وقتی که سوادتان در یک مسئله به حدی نرسیده که بتوانید در آن موضوع یک بحث علمی کنید اظهار لطف نفرمایید
باز هم آگه جسارتی شد ببخشید
ناهید
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۸/۰۳/۰۶ - ۰۲:۳۷
0
0
سلام به همه عاشقان علی (ع)
من تا قبل ازاین سریال واقعا چیز زیادی درباره عمرخطاب نمیدونستم مگر همون چیزایی که همه شنیدیم!(که به نظر من علت تمام ان داستانهایی که شنیده ایم بخاطر حمله اعراب به ایران درزمان خلیفه دوم هستش)
اما با دیدن این سریال کنجکاو شدم و درمورد خلیفه دوم یه مقدار تحقیق کردم و فهمیدم نگرش ماایرانیها به ایشون واقعا بی انصافیه وبیشترازروی کینه است تا تعصب به حضرت علی ،اقای عمر از صحابه نزدیک پیامبراکرم بودوپیامبر که از اینده خبر داشت حتما از اینده عمرهم خبر داشته ایا وقتی خبر میداشت روزی عمر دخترش را خواهد کشت !باز هم اورا صحابه نزدیکش قرار میداد؟؟من فکرمیکنم برخی اعتقادات نادرست ما بطور غیر مستقیم توهینی به ساحت مقدس پیامبر اکرم است که البته به علت نااگاهی ماست خداوند همه مارا به راه راست هدایت کند انشالله وانشالله روزی برسد که در نوشتن وابراز عقاید ونظراتمون ازالفاظ زشت وناپسند پرهیز کنیم
ناهید
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۸/۰۳/۰۶ - ۰۳:۲۱
0
0
درود به همه عاشقان مولای دو عالم علی بن ابوطالب علیه السلام که جانم فدایش باد
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳۹۹/۰۳/۱۲ - ۲۱:۳۸
0
0
در حال حاضر هرگونه اختلاف و تفرقه بین شیعه و سنی به صلاح دین مبین اسلام نیست، مرگ بر آمریکا و اسرايیل
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر :
آخرین اخبار
پربازدید ها
پربحث ترین عناوین