کد خبر: ۹۵۹۹۵
تاریخ انتشار: ۲۱ مرداد ۱۳۹۱ - ۱۴:۲۶
نيسان تياناي ژاپني همچنان با كيفيت‌ترين خودرو سواري توليدي كشور شناخته شد.
به گزارش ايسنا، در تير ماه امسال نيسان تيانا (مونتاژي پارس خودرو) علاوه بر حفظ عنوان كيفي‌ترين سواري توليدي كشور، با افزايش كيفيت نيز مواجه شده، به‌گونه‌اي كه نمره منفي آن از 3.8 در خرداد ماه به 3.3 در تير ماه كاهش يافته است. اين خودرو فقط در بخش‌هاي بدنه و رنگ داراي نمره منفي بوده است.اما نيومزدا 3 و مزدا 2 ژاپني (مونتاژي بهمن) با 15 نمره منفي به طور مشترك جايگاه دوم جدول رده‌بندي كيفيت را در اختيار دارند. البته اين خودروها در رده‌بندي خرداد ماه مورد بررسي قرار نگرفته بودند. نيو مزدا 3 و مزدا 2 فقط در بخش رنگ داراي نمره منفي بوده‌اند.

اما نيسان ماكسيماي ژاپني (مونتاژي پارس خودرو) با 16.4 نمره منفي جايگاه سوم رده‌بندي كيفي را در اختيار دارد. اين خودرو در رده‌بندي خرداد ماه با 16.7 نمره منفي جايگاه دوم را در اختيار داشت. نيسان ماكسيما در بخش‌هاي ترمز، تزيينات داخلي و خارجي، رنگ و بدنه داراي نمره منفي بوده است.

گراند ويتاراي ژاپني (مونتاژي ايران خودرو خراسان) نيز با 20 نمره منفي در رتبه چهارم رده‌بندي قرار دارد. البته اين خودرو در رده‌بندي خرداد ماه با همين امتياز در جايگاه سوم قرار داشت كه دليل آن هم نبود محصولات مزدا در جدول بوده است. اين خودرو در بخش‌هاي تزيينات داخلي و خارجي، صداهاي غير عادي، بدنه و رنگ داراي نمره منفي بوده است.

مگان فرانسوي (مونتاژي پارس خودرو) نيز با 21.3 نمره منفي در جايگاه پنجم رده‌بندي تير ماه قرار دارد. اين خودرو در رده‌بندي خرداد ماه نيز با 21.8 نمره منفي در جايگاه پنجم رده‌بندي قرار داشت. مگان با رشد كيفيت مواجه شده و در بخش‌هاي تزئينات داخلي و خارجي، بدنه و رنگ داراي نمره منفي است.

تندر 90 ايران خودرو و پارس خودرو (محصول مشترك با رنو) نيز با 22.4 نمره منفي به طور مشترك در جايگاه ششم رده‌بندي تير ماه قرار دارند. كيفيت تندر 90 پارس خودرو ثبات مانده و در بخش‌هاي موتور و انتقال قدرت، تجهيزات الكتريكي، تزئينات داخلي و خارجي، صداهاي غير عادي، بدنه، نفوذ آب و رنگ داراي نمره منفي بوده است. اما تندر 90 ايران خودرو با افزايش كيفيت مواجه شده است، به‌گونه‌اي كه نمره منفي آن از 22.6 در خرداد ماه به 22.4 در تير كاهش يافته است. اين خودرو در بخش‌هاي فنربندي، تعليق و فرمان، ترمز، تزئينات داخلي و خارجي، صداهاي غير عادي، بدنه، نفوذ آب و رنگ داراي نمره منفي بوده است.

اما هيوندايي آوانته كره‌يي (مونتاژي خودروسازي راين) كه اين روزها نفس‌هاي آخر را مي‌كشد، رتبه هفتم رده‌بندي كيفي تير ماه را در اختيار دارد. اين خودرو البته با رشد كيفي مواجه شده، به‌گونه‌اي كه نمره منفي آن از 22.9 در رده‌بندي خرداد ماه به 22.5 در تير ماه كاهش يافته است. هيوندايي آوانته در بخش‌هاي فنربندي، تعليق، فرمان، تزيينات داخلي و خارجي، بدنه و رنگ داراي نمره منفي بوده است.

پژو 206 صندوق‌دار فرانسوي (مونتاژي ايران خودرو) نيز كه در رده‌بندي خرداد ماه با 21.8 نمره منفي در جايگاه چهارم رده‌بندي قرار داشت، در رده‌بندي تير ماه با 22.8 نمره منفي در جايگاه هشتم رده‌بندي قرار گرفت. اين خودرو با كاهش كيفيت روبرو شده و در بخش‌هاي موتور و انتقال قدرت، ترمز، تجهيزات الكتريكي، تزئينات داخلي و خارجي، صداهاي غير عادي، بدنه، نفوذ آب و رنگ داراي نمره منفي بوده است.

پژو 206 معمولي فرانسوي (مونتاژي ايران خودرو) نيز كه با 22.6 نمره منفي جايگاه هفتم رده‌بندي خرداد ماه را در اختيار داشت، با 24.5 نمره منفي در جايگاه نهم رده‌بندي تير ماه قرار گرفت. اين خودرو در بخش‌هاي موتور و انتقال قدرت، ترمز، تجهيزات الكتريكي، تزئينات داخلي و خارجي، صداهاي غير عادي، بدنه، نفوذ آب و رنگ داراي نمره منفي بوده است.

اما ام.وي.ام 530 چيني (مونتاژي مديران خودرو) با 61.1 نمره منفي در رتبه دهم رده‌بندي تير ماه قرار دارد. اين خودرو در خردادماه نيز با 61.8 نمره منفي در رتبه دهم قرار داشت. ام.وي.ام 530 در بخش‌هاي فنربندي، تعليق و فرمان، موتور انتقال و قدرت، ترمز، تجهيزات الكتريكي، تزئينات داخلي و خارجي ، صداهاي غير عادي، بدنه و رنگ داراي نمره منفي بوده است.

محصول فرانسوي پژو، پارس خراسان (مونتاژي ايران خودرو خراسان) در تير ماه نيز مانند رده‌بندي خرداد ماه رتبه يازدهم را در اختيار دارد. كيفيت اين خودرو در ماه‌هاي تير و خرداد ثابت و نمره منفي آن 63.2 بوده است. پژو پارس خراسان در بخش‌هاي فنربندي، تعليق و فرمان، موتور و انتقال قدرت، تجهيزات الكتريكي، تزئينات داخلي و خارجي، صداهاي غير عادي، بدنه، نفوذ آب و رنگ داراي نمره منفي است.

سمند (توليدي ايران خودرو) نيز در رده‌بندي تيرماه مانند رده‌بندي خرداد ماه در رتبه دوازدهم قرار دارد. البته كيفيت اين خودرو در تير ماه كاهش يافته، به‌گونه‌اي كه نمره منفي آن از 64.5 به 65 افزايش يافته است. اين خودرو در بخش‌هاي فنربندي، تعليق و فرمان، موتور و انتقال قدرت، ترمز، تجهيزات الكتريكي، تزئينات داخلي و خارجي، صداهاي غير عادي، بدنه و رنگ داراي نمره منفي بوده است.

طبق بررسي شركت بازرسي كيفيت و استاندارد ايران، پژو 405 خراسان (مونتاژي ايران خودرو خراسان) نيز در رده‌بندي ماه‌هاي خرداد و تير در جايگاه سيزدهم قرار دارد. اين خودرو البته با رشد كيفي مواجه شده، به‌گونه‌اي كه نمره منفي آن از 66.5 در خرداد به 65.2 در رده‌بندي تير ماه كاهش يافته است. اين خودرو در بخش‌هاي فنربندي، تعليق و فرمان، موتور و انتقال قدرت، تجهيزات الكتريكي، تزئينات داخلي و خارجي، صداهاي غير عادي، بدنه و رنگ داراي نمره منفي بوده است.

اما رتبه چهاردهم رده‌بندي تير ماه مانند رده‌بندي خرداد ماه در اختيار پژو 405 فرانسوي (مونتاژي ايران خودرو) است. اين خودرو با رشد كيفيت همراه شده، به‌گونه اي كه نمره منفي آن 67.4 در خرداد ماه به 67.1 در تير ماه كاهش يافته است. اين خودرو در تمام بخش‌ها داراي نمره منفي بوده است.

ليفان 620 چيني (مونتاژي كرمان خودرو) نيز در رده‌بندي ماه‌هاي خرداد و تير در جايگاه پانزدهم قرار دارد. اين خودرو با كاهش كيفيت روبرو بوده، به‌گونه‌اي كه نمره منفي آن از 68.1 در خرداد ماه به 70.9 در تير ماه افزايش يافته است. ليفان 620 در تمام بخش‌ها به جز نفوذ آب داراي نمره منفي بوده است.

ام.وي.ام X33 چيني يا همان تيگو شاسي بلند (مونتاژي مديران خودرو) نيز در رده‌بندي ماه‌هاي خرداد و تير ماه در جايگاه شانزدهم قرار دارد. اين خودرو با كاهش كيفيت مواجه شده، به‌گونه‌اي كه نمره منفي آن از 72.6 در خرداد ماه به 75 در تير ماه افزايش يافته است. ام.وي.ام X33 در بخش‌هاي فنربندي، تعليق و فرمان، موتور و انتقال قدرت، ترمز، تجهيزات الكتريكي، تزئينات داخلي و خارجي، بدنه و رنگ داراي نمره منفي بوده است.

جايگاه هفدهم جدول رده‌بندي در ماه‌هاي خرداد و تير در اختيار خودرو تيبا (توليدي سايپا) است. تيبا با كاهش كيفيت مواجه شده، به‌گونه‌اي كه نمره منفي آن از 74.4 در خرداد ماه به 77.5 در تير ماه افزايش يافته است. تيبا در تمام بخش‌ها داراي نمره منفي بوده است.

ليفان 520 چيني (مونتاژي كرمان خودرو) نيز در رده‌بندي خرداد و تير در جايگاه هجدهم قرار دارد. اين خودرو با كاهش كيفيت مواجه شده، به‌گونه‌اي كه نمره منفي آن از 92 در خرداد ماه به 92.5 در تير ماه افزايش يافته است. ليفان 520 در تمام بخش‌ها به جز نفوذ آب داراي نمره منفي بوده است.

ام.وي.ام 110 چيني (مونتاژي مديران خودرو) نيز در جايگاه نوزدهم رده‌بندي تير ماه قرار دارد. اين خودرو با كاهش كيفيت مواجه شده، به‌گونه‌اي كه نمره منفي آن از 99.4 در خرداد ماه به 101.6 در تير ماه افزايش يافته است. ام.وي.ام 110 در تمام بخش‌ها به جز نفوذ آب داراي نمره منفي بوده است.

سايپا 131 كره‌يي (مونتاژي سايپا) نيز رتبه بيستم رده‌بندي را در تير ماه در اختيار دارد. اين خودرو با افزايش كيفيت روبرو بوده، به‌گونه‌اي كه نمره منفي آن از 105.8 در خرداد ماه به 103.8 در تير ماه كاهش يافته است. اين خودرو در تمام بخش‌ها داراي نمره منفي بوده است.

سايپا 132 كره‌يي (مونتاژي سايپا) نيز رتبه بيستم و يكم رده‌بندي تير ماه را در اختيار دارد. اين خودرو نيز با افزايش كيفيت مواجه شده، به‌گونه‌اي كه نمره منفي آن از 110.3 در خرداد ماه به 108.2 در تير ماه كاهش يافته است. اين خودرو نيز در تمام بخش‌ها داراي نمره منفي بوده است.

اما سايپا 131 كره‌يي پارس خودرو رتبه بيست و دوم و آخر رده‌بندي تير ماه را در اختيار دارد. اين خودرو نيز با رشد كيفي همراه بوده، به‌گونه‌اي كه نمره منفي آن از 110.6 در خرداد ماه به 108.7 در تير ماه كاهش يافته است. اين خودرو در تمام بخش‌ها داراي نمره منفي بوده است.

ناگفته نماند كه كيفيت خودروها در فهرست اعلامي ارتباط مستقيمي با قيمت آنها دارد. به طوري كه نيسان تياناي 70 ميليون توماني جزو گران‌ترين و سايپا131 جزو ارزان‌ترين خودروهاي موجود در اين فهرست است.

شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.

bultannews@gmail.com

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر :
آخرین اخبار
پربازدید ها
پربحث ترین عناوین
پرطرفدارترین