کد خبر: ۸۳۰۴۳۸
تعداد نظرات: ۶ نظر
تاریخ انتشار:

نوش دارو بعد مرگ سهراب

ضمن تشکرویژه ازمعاون اول رئیس جمهورورئیس دستگاه قضا که کم کاری مدیران گمرک رابدوش می کشند.اگرسرکشی و تذکرمسئولین بلندپایه نظام نبود چه سرنوشتی درانتظارکالاهای اساسی واموال ذینفعان ومواد اولیه تولید ومایحتاج رسوبی مردم درانبارهای گمرک بود! آیا زمان تغییردرمدیریت کلان ومدیران زیرمجموعه گمرک نرسیده؟

گروه اقتصادی: ضمن تشکرویژه ازمعاون اول رئیس جمهورورئیس دستگاه قضا که کم کاری مدیران گمرک رابدوش می کشند.اگرسرکشی و تذکرمسئولین بلندپایه نظام نبود چه سرنوشتی درانتظارکالاهای اساسی واموال ذینفعان ومواد اولیه تولید ومایحتاج رسوبی مردم درانبارهای گمرک بود! آیا زمان تغییردرمدیریت کلان ومدیران زیرمجموعه گمرک نرسیده؟                                                                                 

به گزارش بولتن نیوز رئیس جمهورمحترم و وزیرمحترم اقتصاد:با لبخند وتبلیغات وآمارسازی وانکارکالاهای رسوبی وسفرهای هفتگی نمایشی بدون تاثیرمقامات گمرک ایران،مشکل تجارت خارجی وکمبود کالاهای اساسی واحدهای تولیدی دامی وصنعتی و معیشت مردم قابل حل نیست واین ترک فعل های مقامات گمرک مطابق ماده576قانون مجازات اسلامی درخصوص کم کاری وسهل انگاری مدیران درکتاب پنجم تعزیرات بصراحت جرم انگاری شده است لذاعلاج واقعه قبل ازوقوع باید کرد. چرا حوزه معاون فنی گمرک آمارکالاهای اساسی ورسوبی راهفتگی رصد نمی کند وبه گمرکات اجرایی تذکر اجرای بخشنامه های صادره و مصوبات ترخیص100درصدی کالاهای اساسی را تاکید نمی کند؟چرا باید حتما رئیس دستگاه قضا ومعاون اول ومقامات استانی وظایف محوله گمرکات اجرایی ومقامات ستادی گمرک ایران را پیگیری وبه عهده گیرند و اگر مسئولین نظام در صحنه حضورنمی یافتند این کالاها تا چه زمانی رسوب می نمود؟ پس وظایف دستگاههای اجرایی چیست؟ چرا انبارهای گمرک را انبار احتکار کالا نموده اید و موجب کمبود مواد اولیه واحدهای تولیدی دامی و صنعتی و گرانی و فشار مضاعف به مردم در این شرایط بحرانی می گردید؟ چرا فرمان رهبری عزیز مبنی برحمایت ازتولید و کاهش تورم را نادیده می انگارید؟ واینک که کار به شخص معاون اول کشیده برای رفع مسئولیت و با فرار به جلو بخشنامه ای صادر میکنید که مصداق نوش دارو بعد مرگ سهراب است. 

                              نوش دارو بعد مرگ سهراب                             

خبرگزاراقتصادی:به نقل ازخبرگزاری تسنیم درمورخه24شهریوردفترواردات گمرک ایران طی بخشنامه شماره832911/1402مهلت دوماهه گمرک به واردکنندگان برای ترخیص100درصدی کالاهای اساسی را منتشر نمود

درادامه براساس این بخشنامه540ردیف کالا متعلق به بخش خصوصی(غیردولتی)مشمول تسهیلات ترخیص بدون ارائه برخی اسناد ازجمله تخصیص ارزبانک مرکزی،باهدف جلوگیری ازفساد وحفظ سلامتی اقلام مورد اشاره خواهند بود وطبق این بخشنامه مهلت اجرای اعتبارلیست کالاهای این بخشنامه وبخشنامه های قبل تا پایان آبان ماه سال جاری می باشد.

 

نوش دارو بعد مرگ سهراب

به گزارش بولتن نیوز:اولا: براساس لیست های قبلی وآخرین لیست اعلامی وزارت جهاد کشاورزی که منتج به صدوربخشنامه 65 دفترواردات گردید که درمتن این بخشنامه نیزبه آن اشاره شده است بسیاری ازکالاهای اساسی رسوبی همچون دانه های روغنی و ذرت و سویا و... سابق براین نیزدارای شرایط ترخیص100درصدی بوده اند واین درصورتی است که این دست کالاها با بی اعتنایی مقامات گمرکات اجرایی وستاد گمرک ایران درگمرکات مرزی وگمرکات داخلی رسوب نموده ویا به سهو و با جزیره ای عمل نمودن سازمان های همجوارهمچون بانک مرکزی واستاندارد وقرنطینه وبی اعتنایی گمرک فاسد میشوند ویااینکه به عمد،گمرک انباراحتکارکالای اساسی ومایحتاج مردم و واحدهای تولیدی رانت خوران باهدف گران فروشی وکمبود این دست کالاها دربازار داخلی است ونمونه بارزآن رسوب دوساله روغن وذرت درگمرک امیرآباد وگمرکات جنوبی کشوراست که رسانه بولتن نیوز وسایررسانه ها پس ازتذکرات رئیس دستگاه قضا به دفعات به موضوع آن پرداخته اند.

نوش دارو بعد مرگ سهراب

ثانیا:چرا حوزه فنی گمرک ایران درمتن بخشنامه 65 تیرماه باتوجه به شرایط ترخیص100درصدی مهلت دو ماهه را ضرب الاجل اعلام ننمودند و چرا گمرک ایران باتوجه به مصوبه پنجاه و چهارمین جلسه هیات مقرارت زدایی و بهبود فضای کسب وکار وماده (38) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر وبهبود فضای کسب وکارمصوب سال(1394) وتاکید وزیراقتصاد برلزوم صدور7 روزه مجوزهای مربوط به تجارت خارجی ازسوی دستگاههای صادرکننده مجوز وهمچنین پاسخگویی یک هفته ای این سازمان ها به استعلامات گمرک، بی اعتنا است و پس از سرکشی و تذکر رئیس دستگاه قضا و معاون اول رئیس جمهور تازه به فراصت افتاده و اینک مهلت دو ماهه تا آخر آبان ماه صادر نموده است. پس در قرارگاه تسهیل کالاهای اساسی حوزه معاون فنی که بصورت هفتگی و به صورت وبینارآنلاین با ناظرین گمرکات اجرایی برگزار می گردد بجز چاق سلامتی کار دیگری انجام نمی شود.                                    

خبرگزاری فارس20شهریورامسال:روایت رئیس قوه قضایه از واردات کالاهای اساسی به کشوروفاسد شدن هزاران تنی کالا           

                                                      

رئیس قوه قضایه گفت: قوه قضایه قوه عمل است، ما نمی خواهیم کار شعاری و تبلیغاتی کنیم،می خواهیم کار امیدآفرین کنیم، می خواهیم در نتیجه کار و عمل ما مردم احساس کنند که حامی آن ها و بیت المال هستیم و جلوی فساد و مفسد را سد می کنیم.ادبیات و رفتار ما در اجرای قانون و مبارزه با فساد مهم است.اینکه فقط به مردم لبخند بزنیم کافی نیست، رفتاروادبیات ما مهم است.ایشان باذکرمصادیقی ازاقدامات دستگاه قضا درراستای صیانت از بیت المال بیان کرند:امروزنیازمردم و کشوربه کالاهای استراتیژیک و برخی محدودیت هایی که بواسطه تحریم های ظالمانه به لحاظ ارزی دراین قضیه وجود دارد،موضوع مهم و قابل توجهی است،بعضا مشاهده می شود یک کالای اساسی که علی رغم محدودیت های موجود وارد کشورشده است، درطول ماهها در کشتی ها یا انبارها می ماند و تخلیه و ترخیص نمی شود ونهایتا فاسد می شود،حجت الاسلام محسنی اژه ای در ادامه فرمودند: در اهواز یک کالایی که بشدت مورد نیاز کشور است، مدت ها به سبب مشکلاتی ترخیص نشده بودکه در نتیجه ورود دستگاه قضایی و همراهی دولت، کار ترخیص آین محموله ی ضروری انجام گرفت، در همدان نیز دستورات مقتضی را برای تعیین تکلیف13هزارتن نهاده استراژیک در معرض فساد در سیلوی پیشتیبانی امور دام شهرستان اسدآباد صادر کردیم همچنین اعلام شد که بیش از880 تن کالای سریع الفساد و تاریخ گذشته و متروکه موجود در گمرک های تهران با ورود دستگاه قضا تعیین تکلیف شد،در این رابطه باید پرسید که چرا در ترخیص و توزیع این مقدار کالا اقدامات مقتضی و قانونی در موعد مقرر صورت نگرفته و موجب فاسد شدن آنها فراهم شده است؟علی الحال این قبیل موضوعات، در زمره موارد و مصادیقی است که تعیین تکلیف و به سرانجام رساندن آن ها برای مردم مایه امید و دلگرمی است لذا باید بر روی این موضوعات متمرکز شویم.           

نوش دارو بعد مرگ سهراب                         

بولتن نیوز:ورودرئیس کل گمرک به بندر امام(ره)رابه فال نیک می گیریم،آن مسئول با خنده آمد(رئیس دستگاه قضا: (اینکه فقط به مردم لبخند بزنیم کافی نیست، )

بولتن نیوز: سکوت معنی دار رئیس کل گمرک ایران در رابطه با رسوب 13 میلیارد دلار کالا در بندرگمرک امام        

چرا حوزه معاون فنی گمرک آمارکالاهای اساسی ورسوبی راهفتگی رصد نمی کند وبه گمرکات اجرایی تذکر اجرای بخشنامه های صادره و مصوبات ترخیص100درصدی کالاهای اساسی را تاکید نمی کند؟چرا باید حتما رئیس دستگاه قضا ومعاون اول ومقامات استانی وظایف محوله گمرکات اجرایی ومقامات ستادی گمرک ایران را پیگیری وبه عهده گیرند و اگر مسئولین نظام در صحنه حضورنمی یافتند این کالاها تا چه زمانی رسوب می نمود؟ پس وظایف دستگاههای اجرایی چیست؟ چرا انبارهای گمرک را انبار احتکار کالا نموده اید و موجب کمبود مواد اولیه واحدهای تولیدی دامی و صنعتی و گرانی و فشار مضاعف به مردم در این شرایط بحرانی می گردید؟ چرا فرمان رهبری عزیز مبنی برحمایت ازتولید و کاهش تورم را نادیده می انگارید؟ واینک که کار به شخص معاون اول کشیده برای رفع مسئولیت و با فرار به جلو بخشنامه ای صادر میکنید که مصداق نوش دارو بعد مرگ سهراب است.                                                    

رئیس جمهورمحترم و وزیرمحترم اقتصاد:با لبخند وتبلیغات وآمارسازی وانکارکالاهای رسوبی وسفرهای هفتگی نمایشی بدون تاثیرمقامات گمرک ایران،مشکل تجارت خارجی وکمبود کالاهای اساسی واحدهای تولیدی دامی وصنعتی و معیشت مردم قابل حل نیست واین ترک فعل های مقامات گمرک مطابق ماده576قانون مجازات اسلامیدرخصوص کم کاری وسهل انگاری مدیران درکتاب پنجم تعزیرات بصراحت جرم انگاری شده است لذاعلاج واقعه قبل ازوقوع باید کرد.       

برچسب ها: گمرک ، مدیریت

شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.

bultannews@gmail.com

انتشار یافته: ۶
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴۰۲/۰۶/۲۶ - ۱۰:۲۲
0
0
آفرین و صد آفرین بر رسانه فساد ستیز بولتن نیوز
انشا. ا.. که چشم بینا و گوش شنوایی باشد وبه این وضعیت اسفبار گمرک پایان دهند. چقدر رسانه شما،و خبرگزاری های تسنیم، جهان صنعت، فارس، اقتصاد فردا و ... ناکارآمدی گمرک در این یکی دو سال مخصوصا در این ۸ ماه را متذکر شدند مسئولین بخاطر نظام و مردم کاری کنند . گمرک نیاز به یک تحول و پاکسازی کامل دارد. و آزموده ها را آزمودن خطاست
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴۰۲/۰۶/۲۶ - ۱۱:۱۸
0
0
احسنت بر شما
الخیر و فی ماوقع
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴۰۲/۰۶/۲۶ - ۱۲:۰۵
0
0
وقتی افرادی که تخصص گمرکی ندارند تو سازمان ترزیق میگردند .چطور باید مشکلات کشور رو حل کنند
یا علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴۰۲/۰۶/۲۶ - ۲۰:۲۳
0
0
اکثر بنادر کشور بصورت منطقه ویژه اقتصادی می باشد که مطابق ماده 20 قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی مصوب سال 1384، مناطق مذکو جزء اماکن گمرکی محسوب نمی شود و همچنین به موجب تبصره 4 ماده 24 قانون امور گمرکی، تعیین مدت توقف کالا در این مناطق با مسئولین ذیربط منطقه می باشد، لذا تا زمانی کالاهای موجود در مناطق بعنوان مهلت منقضی شده به گمرک اعلام نشود، هیچ گونه اقدامی از سوی گمرک امکان پذیر نیست. لطفاً تحلیل های انجام شده در چارچوب قوانین و مقررات جاری کشور باشد.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴۰۲/۰۶/۲۷ - ۱۰:۰۹
0
0
دوست عزیز موافق وضع موجود
یکبار دیگه فیلم های بارگذاری شده آقای اژه ای را ببنید مخصوصا در فیلم دوم مشخصا ایشان عنوان می کند ذینفع برای اینکه می خواهد عوارض و ارزش افزوده کمتری بدهد و سود بیشتری ببرد کالای خود را ترخیص نمی کند یعنی اظهارنامه در مسیر سبز و در مرحله صندوق یا درب خروج است و واردکنندگان گمرک را به انبار احتکار کالای خود برای سود بیشتر تبدیل نموده اند
همچنین خیلی از مناطق ویژه در داخل کشور است که کالا پس از ترانزیت داخلی به گمرک مقصد داخلی واقع در منطقه ویژه ارسال می گردد و گمرک مقصد کالا را تحویل گرفته و به گمرک مبدا اعلام وصول را اعلام می کند و بی اعتنایی گمرک داخلی به بهانه اینکه متولی متروکه مناطق آزاد و ویژه است یک نوع بی مسئولیتی به وضع موجود و همکاری با احتکار کنندگان مایحتاج مردم و کمبود کالا در داخل، دخیل در تورم و گرانی داخلی هستند
ضمنا اگر تاخیر بدلیل عدم پاسخگویی سازمان همجوار است چرا گمرک بی اعتنا است مگر مقرر نگردیده که لیست تاخیر پاسخگویی به اداره کل بازرسی گمرک و متعاقبا به بازرسی سازمان زیر ربط جهت پاسخگویی در تاخیر صدور مجوز ارسال گردد
شما هم بهتر است مجددا قوانین و دستورالعمل‌ها را مطالعه نمایید و اظهار نظر بدون حب و بغض و منطقی باشد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴۰۲/۰۶/۲۷ - ۱۷:۱۱
0
0
به منظور جلوگیری از احتکار کالاها در مناطق ویژه اقتصادی، مناطق آزاد تجاری و اماکن گمرکی، می بایست ابتدا نواقص و معایب قوانین و مقررات فعلی با کار کارشناسی توسط افراد صاحب نظر شناسایی شوند و سپس دولت با تدوین لایحه دو فوریتی و تصویب آن از سوی مجلس، مسائل و مشکلات موجود در خصوص عدم ترخیص به موقع کالاها بصورت اساسی مرتفع گردد.
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر :
تلگرام

آخرین اخبار

پربازدید ها

پربحث ترین عناوین