کد خبر: ۸۲۳۰۶۶
تاریخ انتشار:
تخلفات در واردات کالاها و پته در گمرک ایران: نیاز به تدابیر فوری برای مقابله با این پدیده

نقض قوانین و رویه‌ها در واردات کالا و پته در گمرک ایران و نیاز به تداوم نظارت و اقدامات قضایی

درخواست بخشنامه جدیدی توسط معاون فنی و دفتر واردات گمرک ایران، بدون رعایت قوانین موجود و توجه به وضعیت ارزی کشور، برای ترخیص کالاها بدون اخذ ثبت سفارش و باعث ایجاد فرصت‌های پولشویی و کاهش منابع ارزی داخلی شده است. نیازمندیم که نهادهای نظارتی و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و بانک مرکزی در این مورد تحقیق و اقدام لازم را انجام دهند و بخشنامه مغایر قوانین را لغو کنند.
نقض قوانین و رویه‌ها در واردات کالا و پته در گمرک ایران و نیاز به تداوم نظارت و اقدامات قضایی

گروه اقتصادی: دفتر واردات گمرک ایران طی بخشنامه به شماره 186152/1402 مورخ 17/02/140 و در بند الف آن به گمرکات اجرایی ابلاغ و تکلیف نموده ورود کالا با رویه بند یک ماده 38 آ.ا. ق.م.ص.و بدون رعایت تعداد دفعات و رعایت سقف ارزش امکان پذیر است.
آسیب شناسی بخشنامه صادره دفتر واردات
به گزارش بولتن نیوز، مقدمه: آیین نامه اجرایی قانون مقرارات صادرات و واردات بند یک ماده 38 (واردات قطعی کالا به صورت بدون انتقال ارز) مصوب14/01/1373 هیات وزیران(تصویب نامه 64945/100 )
ماده 38- واردات قطعی کالا به صورت بدون انتقال ارز
بند 1 ماده 38 اشعار دارد قطعات یدکی، ابزار برشی، قالب نو و مستعمل و نمونه کالا( برای تحقیق و کپی براری) برای واحدهای تولیدی، آموزشی یا تحقیقاتی همچنین نمونه دارو( فرآورده های دارویی،مواد اولیه و مواد جانبی) و مواد مورد نیاز برای بسته بندی آن، تجهیزات و ملزومات پزشکی آزمایشگاهی و ملزومات و تحقیقات علمی برای دانشگاه های علوم پزشکی در صورتی که جنبه تجاری نداشته باشند راسا به نام واحد تولیدی یا موسسه آموزشی یا تحقیقاتی یا درمانی مربوط قابل ورود و ترخیص است.

برای مشاهده فایل کلیک کنید


ماده 38 این آیین نامه دارای 9 بند می باشد که بندهای دوم تا هشتم با تشخیص و موافقت وزارت صمت و وزارتخانه متولی و کنترل گمرک ایران قابل اجرا است و در تشریح این بندها(2تا8) به مواردی همچون ، کسر تخلیه یا کالای وارده فاقد کفیت و یا فاکتور دارای تخفیف و یا کالای وارده رایگان ، کاتالوگ و اجزا و قطعات برای تعمیر و خدمات پس از فروش اشاره شده است.
لذا در بند آخر ماده 38 این آیین نامه (بند 9 ماده 38) مقرر گردیده است : ورود و ترخیص هرگونه کالای مجاز اعلام شده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به صورت بدون انتقال ارز و با انجام ثبت سفارش و پرداخت حق ثبت سفارش و سایر حقوق قانونی و بدون ارایه هرگونه مجوز دیگری مجاز است.
لازم به توضیح است در متن ماده( 5) این آیین نامه کلیه کالاهای قابل ورود بجز موارد هشت گانه ذیل این ماده مکلف به اخذ ثبت سفارش می باشند که در بند 5 و 6 این موارد هشت گانه نمونه های تجاری و تولیدی در حدی که در آیین نامه مشخص می شوند و نمونه های قابل عرضه در نمایشگاه های بین المللی را استثنا نموده است.

برای مشاهده فایل کلیک کنید


حال سوال اساسی و مهم این است باتوجه به مفاد بند یک ماده 38( آ.ا. ق .م .ص .و) و بند 9 آن( ورود هر نوع کالا مجاز به صورت بدون انتقال ارزبا اخذ ثبت سفارش امکان پذیر است) و مفاد مستثنی شش گانه بند (5) این آیین نامه ( ورود کالا بدون اخذ ثبت سفارش) و در نظر گرفتن بند (1) ماده (10) این آیین نامه و بندهای چهارگانه (الف) تا( ث) تبصره ذیل این بند مبنی بر تشخیص گمرک مبنی بر غیرتجاری بودن کالاهای وارده نحوه اقدام صحیح در اجرای مقرارت در گمرک چگونه باید باشد؟

نقض قوانین و رویه‌ها در واردات کالا و پته در گمرک ایران و نیاز به تداوم نظارت و اقدامات قضایی
باعنایت به ابهام موجود و جهت وحدت رویه در اجرای مقرارت گمرک ایران در مورخه مورخ 26/11/98 طی نامه شماره 98/1521647 از وزارت صمت بعنوان سازمان متولی در خصوص موارد ابهامی استعلام لازم انجام شد و بر اساس پاسخ واصله به شماره 314338/60 مورخ 27/11/98 و صورتجلسه کمیته ماده یک وزارت صمت مبادرت به صدور بخشنامه شماره 1539821/98 بتاریخ 28/11/1398 نمود و در بخشنامه صادره به گمرکات کشوراعلام گردید استفاده از رویه بند یک ماده 38 بدون اخذ ثبت سفارش مشروط به این است که کالای وارده در حد نمونه تلقی گردد و مواد اولیه وارده سلامت محور پس از مجوز صادره سیستمی سازمان غذا و دارو و فقط با قید عبارت نمونه یا غیر تجاری توسط سازمان غذا و دارو قابل ترخیص خواهند بود و تاکید گردید از ظرفیت ماده (60) آیین نامه قانون امور گمرکی جهت تفکیک قبض انبار کالای تجاری و تبدیل به کالای غیرتجاری و اظهار طی دفعات متعدد جهت استفاده از ظرفیت بند یک ماده 38 خوداری گردد.(ضمیمه پیوست شماره1)
لازم بذکر است بخشنامه شماره 1539821/98 در سال 98 و قبل از قانون اصلاح مبارزه با قاچاق کالا و ارز جهت اجرا به گمرکات کشورابلاغ گردیده بود و اینک پس از ابلاغ قانون اصلاح مبارزه قاچاق کالا و ارز و مطابق تبصره 3 ماده 7 الحاقی مورخ 10/11/1400 این قانون که بر اساس آن به منظور مقابله با قاچاق کالا و ارز و مدیریت منابع و مصارف ارزی جز در مواردی که به تشخیص شورای امنیت کشور یا شورای امنیت ملی کلیه واردکنندگان موظفند منشا ارز کالای وارداتی خود را پس از ثبت سفارش و قبل از ترخیص اخذ نمایند و حکم این ماده مانع از اجرای مقرارت ماده 42 قانون امور گمرکی نیست.

برای مشاهده فایل کلیک کنید


لذا بر چه اساسی معاون فنی و دفتر واردات گمرک ایران بدون در نظر گرفتن نظر اعلامی وزارت صمت و مفاد قانون مبارز با قاچاق کالا و ارز و وضعیت ارزی کشور ناشی از تحریمهای ظالمانه استکبارجهانی و بدون توجه به مفاد بخشنامه جامع سال 98 مبادرت به صدور بخشنامه ای مغایر قوانین موجود و وضعیت ارزی کشور نموده و موجبات پولشویی ارزی و کاهش منابع ارزی داخلی بدون نظارت بانک مرکزی می گردند و پس از مکاتبه جامع گمرک فرودگاه امام (ره) به شماره نامه215824/1402 مورخ23/02/1402 (پیوست ضمیمه شماره2) و بدون پاسخ مستدل به موارد ابهامی آن گمرک طی نامه شماره225548/1402 مورخ25/02/1402 تاکید به رعایت مفاد بخشنامه اعلامی و ترخیص کالا بدون رعایت سقف ارزش و تعدد دفعات نموده اند. (پیوست ضمیمه شماره 3)
اگربه پرونده های فساد سازمان یافته ترخیص عدسی عینک در حجم قابل توجه و کاغذ و لیفتراک پنهان در آن با ترخیص رویه بند یک ماده 38 و پته در گمرک فرودگاه امام و گمرک البرز در چند سال قبل برگردیم متوجه اهمیت موضوع خواهیم شد.
علیهذا ضروری است نهادهای نظارتی و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و بانک مرکزی به موضوع ورود نموده و ضمن لغو بخشنامه صادره سال جاری دفتر واردات گمرک ایران از ذیمدخلان مربوطه نیز توضیح لازم خواسته شود.

بیشتر بخوانیم:

تناقض سیاست جدید ارزی با مجوز ترخیص با پته و «واردات از صادراتِ خود»

بازخوانی بخشنامه سال 98 گمرک برای جلوگیری از سو استفاده های احتمالی از ترخیص با پته تجاری

لزوم اقدام فوری بانک مرکزی در مورد یک بخشنامه چالش برانگیز

گمرک با کدام مجوزفراقانونی با ترخیص قطعات مستعمل هواپیما با جان مردم بازی می کند

چطور ممکن است اجزای یک هواپیمای چند ده میلیاردی، تا این اندازه ارزان وارد کشور شود؟ آیا نیازی به شفاف سازی نیست؟

توبیخ بدون درج در پرونده، تنها تاوان آسیب میلیاردی به بیت‌المال در گمرک

ورود غیرقانونی میلیاردها ریال عدسی عینک با قیمت نازل

مطالبه صداقت و شفافیت از گمرک

برخی تخلفات توسط واردکنندگان کالا در گمرکات که می تواند به تولید ضربه بزند

ترخیص لیفتراک با پته در ۳ روز

کدام دستگاه مسئول شناسایی انبار محتکران است؟

یک مدیرکل گمرک مباحث معاون فنی گمرک را تکذیب کرد

ترخیص ذرت ها با تشریفات قانونی/لیفتراک هایی که تشریفات قانونی داشتند ترخیص مابقی ترخیص نشدند

ترخیص ۱ تن لنز چشمی و عدسی عینک با پته از گمرک

شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.

bultannews@gmail.com

نظر شما

آخرین اخبار

پربازدید ها

پربحث ترین عناوین