کد خبر: ۷۵۲۵۰۴
تاریخ انتشار:
اعلام آخرین وضعیت ترخیص کامیون های رسوبی به کمیسیون اصل 90 و دادستانی تهران:
معاون فنی گمرک ایران طی دو نامه به مجلس و دادستانی تهران ضمن اعلام آخرین وضعیت کامیون های رسوبی در گمرکات از شکایت رانندگان بخاطر کلاهبرداری برخی شرکت های واردکننده و درخواست رشوه برخی متصدیان دولتی خبر داد.
از درخواست رشوه توسط متصدیان دولتی تا کلاهبرداری برخی شرکت های وارد کننده کامیون های رسوبی در گمرکات

گروه اقتصادی: معاون فنی گمرک ایران طی دو نامه به مجلس و دادستانی تهران ضمن اعلام آخرین وضعیت کامیون های رسوبی در گمرکات از شکایت رانندگان بخاطر کلاهبرداری برخی شرکت های واردکننده و درخواست رشوه برخی متصدیان دولتی خبر داد.

به گزارش بولتن نیوز، جمال ارونقی معاون فنی گمرک ایران طی نامه ای به پژمان فر نایب رئیس کمیسیون اصل نود مجلس در رابطه با اجرای مصوبه جلسه مورخ 17/8/1400 آن کمیسیون ضمن سپاس از وی جهات بازدید از کامیون های رسوبی موجود در گمرک تهران و با تشکر از دکتر میرسلیم به دلیل مدیریت جلسه منعقده نوشت:

1-تصمیمات متخذه طی نامه هایی به گمرکات و سازمان های مربوطه ابلاغ و بر اجرای مصوبات تاکید گردید:

2-گرچه ترخیص سایر کامیون های وارداتی از گمرکات مربوطه در حال انجام است اما بررسیهای صورت پذیرفته، تعلل، قصور، تقصیر و تخلفات متعددی را، هم از سوی بعضی از دستگاه های ذیمدخل در این ارتباط و هم ازسوی برخی از واردکنندگان این کامیون ها نشان می دهد که وفق دستور دادستانی محترم عمومی و انقلاب تهران، موضوع توسط پلیس امنیت اقتصادی فاتب تحت رسیدگی می باشد؛

3-) با توجه به اینکه وفق مصوبات جلسۀ ذکر شده، مقرر گردید گمرک ایران نسبت به ترخیص کامیون هایی که مراحل ثبت سفارش آنها بصورت قانونی طی شده با دقت در مورد سایر شرایط که در مقررات از نظرمحیط زیست و استاندارد و خدمات پس از فروش آمده است، اقدام عاجل انجام دهد و خودروهای فاقد ثبت سفارش را کلاً مرجوع نماید، طبق بررسی های صورت پذیرفته مشخص گردید کامیون های اظهار شده به گمرک دارای ثبت سفارش بوده و تشریفات گمرکی این کامیون ها با رعایت کلیۀ مقررات در حال انجام است که پس از انجام تشریفات مربوطه، این کامیون ها از گمرکات ، ترخیص قطعی می گردند؛

4-طی نامه مورخ 25/8/1400 مشخصات کلیه واردکنندگان کامیون های موجود در گمرکات استان تهران به پلیس امنیت اقتصادی فاتب اعلام گردید تا بررسی های لازم توسط آن مرجع درخصوص عدم اظهار برخی کامیون ها به گمرک صورت پذیرفته و نتیجه جهت اقدامات بعدی به گمرک اعلام گردد؛ باید توجه داشت اکثر کامیون هایی که به گمرکات تهران رسیده و دپو شده اند دارای ثبت سفارش اولیه می باشند که امکان ترانزیت آنها از گمرک بازرگان به گمرکات داخلی فراهم شده است؛

٥-مجددا به گمرک بازرگان به عنوان مرز ورودی کامیون ها تأکید گردید از ترانزیت و ادامه مسیر کامیونهای وارداتی بدون ثبت سفارش خودداری و به صاحبان کالا اخطار دهد نسبت به مرجوع نمودن کامیون های فاقد ثبت سفارش اقدام نماید که نتیجه اقدامات صورت پذیرفته به استحضار خواهد رسید؛

6- بدینوسیله به کلیۀ گمرکات محل دپوی کامیون های وارداتی نیز اعلام گردید با توجه به اینکه موانع و مشکلات مربوط به کامیون های وارداتی برطرف شده است ، برای کامیون هایی که مهلت ماندگاری آنها طبق مصوبات ابلاغی به پایان رسیده لیکن صاحبان کالا و واردکنندگان هنوز نسبت به انجام تشریفات گمرکی و ترخیص قطعی این کامیون ها اقدامی ننموده اند ضمن ابلاغ اخطار نهایی وفق مقررات، اظهارنامه متروکه تنظیم و به سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی ارسال و وفق مقررات اقدام گردد

 

 

اعلام شکایت رانندگان به دادستانی

گمرک ایران در متعاقب نامه فوق در نامه ای به دکتر صاحبی پسندیده، مسئول کارگروه حقوقی و قضایی ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری تهران و معاون قضایی دادستان عمومی و انقلاب تهران نیز نوشت:

 

همانگونه که مستحضرید در اجرای دستورات صادره از سوی دادستانی عمومی و انقلاب تهران و پس از برگزاری جلسات متعدد و صدور دستورالعمل ها و بخشنامه های متعدد و هماهنگی با سازمان ها و مراجع همجوار ، مشکلات مرتبط با ترخیص کامیون های وارداتی تا حد زیادی مرتفع گردید و تعدادی از این کامیون ها ترخیص شدند که گزارش کامیونهای ترخیص شده، ظرف هفته جاری به استحضار خواهد رسید.

با این وصف، با توجه به پیگیری موضوع از سوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی و این که دو ماه فرصت اعطایی اضافی به واردکنندگان کامیون های وارداتی به پایان رسیده ، درخصوص کامیون هایی که بیش از مهلت ۴ ماه در گمرکات کشور دپو شده اند و لیکن واردکنندگان نسبت به ترخیص این کامیون ها اقدامی ننموده اند، طی نامه مورخ 29/8/1400 به کلیه گمرکات مربوطه اعلام گردید طی ابلاغ اخطاریه کتبی 20 روزه به صاحبان کامیون های وارداتی ظرف هفته جاری برای آخرین بار ، چنانچه اقدامی در راستای ترخیص کامیون های مربوطه صورت نپذیرد، اظهارنامه متروکه تنظیم و به سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی ارسال گردد.

اینک با توجه به اینکه صاحبان کامیون های وارداتی در اصل قشر زحمتکش رانندگانی هستند که نسبت به واردات کامیونهای ذکر شده توسط شرکت های وارداتی اقدام نموده اند و روزانه با مراجعه به گمرک ایران ، ارسال پیام ، تماس تلفنی و... مشکلاتی از قبیل مشکلات ذیل را بیان می نمایند که ارتباطی به وظایف گمرک ایران ندارد، مراتب جهت استحضار اعلام می گردد:

۱) بررسی های به عمل آمده نشان می دهد برخی از واردکنندگان کامیون ها با کلاهبرداری از رانندگان، مقادیر زیادی وجه به انحاء مختلف دریافت لیکن کامیونی را به کشور وارد ننموده اند و یا هنوز ثبت سفارشی برای کامیون های وارده از سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای اخذ و ارائه نکرده اند؛

۲) برخی از شرکت های واردکننده کامیون ، با اخذ وجه از رانندگان مبادرت به واردات کامیون هایی نموده اند که حائز شرایط ترخیص نمی باشد مثلاً ثبت سفارش اخذ شده برای کامیون با سال ساخت ۲۰۱۸ می باشد درحالی که کامیون وارده از محل آن ثبت سفارش، دارای سال ساخت ۲۰۱۷ می باشد که در زمان ورود کامیون به کشور، بیش از ۳ سال از ساخت کامیون گذشته و درحال حاضر قابل ترخیص نمی باشد؛

 

3-تعداد زیادی از واردکنندگان کامیون ها از اخذ وجوه غیرمتعارف و غیرقانونی توسط برخی از شرکت های ارائه خدمات پس از فروش شکایت دارند و اعلام می نمایند وجوه غیرقانونی از این افراد دریافت شده است و یا درحال دریافت می باشد؛

4-برخی از واردکنندگان نسبت به تطویل در صدور کد ساتا و اخذ وثایق مادی مانند ضمانت نامه بانکی 35% شکایت دارند و اعلام می نمایند این رویه در خصوص برخی بانک ها هنوز برای " واردات از طریق رویه ارز متقاضی" نیز کمافی السابق، جاری بوده و هیچ تغییری نیافته است؛

۵) موضوع اسقاط کامیون های فرسوده و تخلفاتی که در این زمینه هم صورت می پذیرد باعث شکایت عده زیادی از واردکنندگان و رانندگان خریدار کامیون های وارداتی شده است؛

۶) اخذ وجوه مختلف بدون ارائه رسید از سوی برخی شرکت های واردکننده کامیون ها و عدم انعقاد قرارداد با رانندگان از جمله موارد دیگر مورد شکایت توسط رانندگان در این زمینه می باشد؛

من حیث المجموع ، با توجه به شکایت عدۀ کثیری از رانندگان محترم درخصوص موضوعات مختلف و طرح عناوین مجرمانه متعددی از جمله: کلاهبرداری؛ اخاذی ؛ خیانت در امانت؛ توقیف غیرقانونی مال غیر؛ درخواست رشوه و وجوه غیر قانونی ؛ ترک فعل از سوی متصدیان دولتی؛ عدم اجرای قوانین و مقررات و... در این پروسه و درخواست رسیدگی از سوی گمرک ایران نسبت به موضوعات معنونه - که گمرک هیچ صلاحیتی در رسیدگی به این موارد ندارد – مستدعی است در صورت صلاحدید دستور فرمایید نحوۀ ارائه شکایت از سوی افراد فوق الذکر مشخص تا با برقراری ارتباط با پلیس امنیت اقتصادی فاتب (که در حال رسیدگی به پروندۀ کامیون های وارداتی می باشد) یا به هر نحو مقتضی، درخواست های مکتوب افراد شاکی ، بصورت متمرکز ثبت و بصورت خارج از نوبت به شکایات این افراد رسیدگی و با اتخاذ تصمیمات مقتضی، برخوردهای قانونی با متخلفین و مجرمین در این راستا صورت پذیرد

برچسب ها: جمال ارونقی ، گمرک

شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.

bultannews@gmail.com

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر :
تلگرام
آخرین اخبار
پربازدید ها
پربحث ترین عناوین