کد خبر: ۷۲۹۶۸۸
تعداد نظرات: ۳۴ نظر
تاریخ انتشار: ۰۳ تير ۱۴۰۰ - ۱۲:۰۶
امروزه گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات به گونه ای است که در هر کجای زندگی انسان، جلوه های حضور فناوری اطلاعات و ارتباطات به چشم می خورد.
آسیب فضای مجازی بر جوانان و خانواده

به گزارش بولتن نیوز، حجه الاسلام والمسلمين عليرضا توحيدلو در یادداشتی نوشت:‌ امروزه گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات به گونه ای است که در هر کجای زندگی انسان، جلوه های حضور فناوری اطلاعات و ارتباطات به چشم می خورد.

اینترنت و سرویس های ارائه شده در قالب آن،
در عین حال که ابراز مفیدی برای کسب و تبادل اطلاعات است اما می تواند مخرب نیز باشد.

این مقاله با هدف بررسی فضای مجازی و اثر آسیب آن در خانواده پرداخته است.

بررسی و گردآوری اطلاعات از منابع کتابخانه ای و اینترنت نشانگر این بودند که اینترنت ابزار قدرتمندی است که هم می تواند باعث فساد گردد و هم ابزار آموزش و تعلیم و رشد علمی، فرهنگی و اجتماعی نوجوانان را فراهم آورد.

با توجه به این که این پدیده نوظهور است، دارای تهدیداتی است، بنابراین پیش از آینده پژوهی فضای سایبر باید به شناخت بیشتر و عمیق تر از فضای سایبر پرداخته شود.

پیامدهای فضای سایبر در حوزه های راهبردی، فرهنگی، اجتماعی با ذکر فرصت ها و تهدیدات، گاهی اثرگذار در شناخت سایبر به شمار می آید.

پدیده هایی همچون بازیگری و تغییر هویت، گسترش و تولید ناهنجاری اخلاقی، انزواطلبی واقعی، رفتار اجتماعی شبکه ای، تغییر سبک زندگی، اعتیاد مجازی زندگی دوم، تاثیر بر بنیان خانواده، ترویج بی دینی، نقص حریم خصوصی و... از پیامدهای فضای سایبر محسوب می شود.

در این پژوهش به بررسی فضای مجازی و اثر آسیب آن در خانواده پرداخته ایم و در ادامه راهکارهایی جهت پیشگیری از تاثیرات مخرب آن ارائه گردیده است.

هدف نهایی این پژوهـش، کـشف ابداع و تبیین توصیه ها و سیاست هایی مؤثر، برای کاهش پیامدهای نامطلوب فضای سایبر و بهره گیری شایسته از فرصت های پدیـد آمـده از فـضای سایبر است.

فضای سایبری نسل جدیدی از فضای روابط اجتماعی اسـت با اینکه عمر خیلی زیادی ندارد،...
به خوبی توانسته در زندگی مردم در سنین مختلف جا باز کند.

مردم از گـروه هـای اجـتماعی متفاوت در فضای مجازی گردهم آمده اند و بدون محدودیت هر لحظه در هـر کـجا که باشند میتواند با هر نقطه ای از جهان که بخواهند ارتباط برقرار کند.
و این امر به مـرور مـیزان کـنترل خانواده ها و مدارس آموخته های نسل جدید و نیز کیفیت و جهت گیری های آموزشی و تـربیتی خـانواده هـا، مدارس و جامعه را متأثر ساخته است.

بنابراین لازمة تعادل در این محیط های مجازی برخورداری از یـکسری مـهارت های فـنی و فناوری است.

اینترنت و سرویس های ارائه شده در قالب آن، در عین حال که ابزار مفیدی برای کسب و تـبادل اطـلاعات است اما میتواند مخرب نیز باشد، به بیان دیگر، اینترنت ابزار قدرتمندی اسـت کـه هـم میتواند باعث فساد گردد و هم ابزار آموزش و تعلیم و رشد علمی، فرهنگی و اجتماعی نوجوانان را فـراهم آورد.

در نـتیجه بررسی مسائل مربوط به این شبکه ها جهت اتخاذ تصمیمات صحیح و برنامه ریـزی دقـیق تـوسط مسئولان فرهنگی و اجتماعی و نیز والدین ضروری است.

حال با توجه به این مقدمه این سـؤال مـطرح
می شود که تأثیرات فضای مجازی چیست و چگونه می توان از تأثیرات زیـانبار آن پیـشگیری نـمود.

اهمیت فضای مجازی

با توجه به اهمیت فضای مجازی در توسعه جوامع در جامعه ما نیز در سال هـای اخـیر بـه فناوری اطلاعات ارتباطات توجه زیادی شده است ولی در این رابطه آسیب های جـدی وجـود دارد که ضروری است به ریشه یابی آن پرداخت. «کشور ما از نظر بهره مندی از اینترنت در بین ۱۸۷ کشور جـهان رتـبه ۸۷ دارد که ۳۵ درصد استفاده کنندگان اینترنت را قشر جوان تشکیل میدهند و میانگین مصرف شـده بـرای اینترنت ۵۲ دقیقه در هفته شبکه های دوسـت یـابی در کـشور ما در میان جوانان رتبه سوم در این شـبکه هـا کسب کرده اند.

فرهنگ رسانه ای اینترنت، فضای ذهنی جوانان را اشتغال کـرده و از آن مـهمتر، نمایانگر نقش خانواده در کنار ایـن ابـررسانه است کـه والدیـن روی فـرزندان خود تا چه حد کنترل تـربیتی و نـظارت اخلاقی دارند.

بروز آسیب های نوظهور میتواند زمینه ساز نوع جدیدی از آسـیب هـای اجتماعی و روانی باشد، به همین دلیـل، برنامه ریزی برای شـناسایی، پیـشگیری و کاهش آسیب های نوظهور لازم و ضـروری اسـت. در این مقاله سعی شده است به آسیب های مرتبط با اینترنت به ویـژه عـضویت در شبکه های اجتماعی مجازی پرداخـته و بـرای رفـع این گونه مـعضلات پیـشنهاداتی ارائه می گردد.

مـبانی نـظری در مورد تأثیرات فضای مجازی و تربیت اسلامی یکی از بزرگترین مسائل اجتماعی که جوامع امروزی بـه آن مـبتلا هستند، ضعف بنیاد خانواده است. از آنـجایی کـه مشکلات خـانواده بـه صـورت نا به هنجاری اجتماعی بروز مـیکند، خانواده و سلامت آن از اهمیت فوق العاده ای برخوردار هستند.

صرف نظر از آمار و ارقام بالا و روزافزونی که در مـسائلی مـانند بالارفتن سن ازدواج – طلاق- فرار از منزل، فـحشا و سـایر مـسائل خـانوادگی وجـود دارد، سردشدن ارتباطات عـاطفی، نـارضایتی ها از زندگی خانوادگی است که باعث ناکامی و شکست های بزرگی در زندگی جوانان شده است. اینها نـشان از مـشکلات عـمیقی در سطح خانواده دارد که به نوعی باید ریـشه یـابی و درمـان شـوند.

یـکی از زمـینه های اصلی در بروز مشکلات خانوادگی و اصولاً نارضایتی از زندگی مشترک، فضای مجازی است که تحت تأثیر تولیدات رسانه ای به وجود آمده و باعث شده تا سطح توقع و ارضاء از زنـدگی های مشترک را به ویژه در میان نسل جوان بالا ببرد.
تحت تأثیر این فضا، آنچه جوان باید از زندگی مشترک انتظار داشته باشد. به نوعی تحریف می شود و لذت و صمیمیتی که از برنامه هـا و مـحتویات رسانه ها، مانند فیلم ها و سریال ها در اذهان جوانان نقش میبندد تا حد بسیار زیادی در زندگی طبیعی قابل دستیابی نخواهد بود و این میتواند تبعات زیانباری برای آینده جوانان بـه هـمراه داشته باشد.

اعتیاد به اینترنت

یکی از آسیب های اینترنت، اعتیاد به آن است و در جامعه ما نیز با گسترش روز افزون اینترنت شاهد این مـسئله هـستیم نتیجه پژوهش های انجام شـده در کـشور ما نشان می دهد که بیشترین استفاده کنندگان از اینترنت جوانان هستند و ۳۵ درصد از آن ها به دلیل حضور در چت روم، ۲۸درصد برای بازی های اینترنتی، ۳۰ درصد بـه مـنظور چک کردن پست الکـترونیکی و ۲۵ درصـد به دلیل جستجو در شبکه های جهانی هستند.

اعتیاد به اینترنت میتواند مشکلات جدی تحصیلی و خانوادگی برای مخاطبان به وجود آورد اگر استفاده کنندگان از اینترنت نتوانند به مدت یک ماه دوری از ایـنترنت را تـحمل کنند، در معرض خطر اعتیاد به آن قرار دارند.
و متأسفانه شاهد این پدیده در میان جوانان هستیم. به طوری که برخی از جوانان شبها را تا صبح با اینترنت می گذرانند و تمام صبح را خواب هـستند و ایـن مسئله آغـازگر آسیب های متعدد دیگر نیز میشود. از جمله این آسیب ها میتوان به آسیب های خانوادگی، ارتباطی، عـاطفی، روانی، جسمی و اقتصادی اشاره کرد.

آسیب فکری: استفاده از حد مـتعارف از ایـنترنت بـه وابستگی شدید روانی و فکری می انجامد.

آسیب جسمانی: فشارهای عصبی، چاقی، انزوا و چشم درد...

آسیب های اجتماعی و فـرهنگی: گـاه مشاهده می شود که افراد چنان در اتاق های گفتگو غرق میشوند که حـتی زمـان صـرف غذا را فراموش می کنند، اینها علایمی شبیه الکلی ها یا معتادان دارند. بسیاری از آنـان از بیخوابی رنج میبرند، خسته اند و روابطشان با اطرافیان به حداقل رسیده است.

گـسست فکری و عاطفی: با ورود بـه ایـنترنت و رایانه به درون خانواده ها بین والدین و فرزندان جدایی فکری – عاطفی و فیزیکی رخ میدهد و پیشرفت خیره کننده فناوری تأثیرات محسوس و نامحسوس زیادی را بر زندگی دختران گذاشته است.

آسیب های اجتماعی ناشی از ایـنترنت

سوق دادن جوانان به سوء استفاده از وبلاگ ها و وبسایت ها اینترنتی علاوه بر مسائل خلاف اخلاق و عفت عمومی (نظیر تشویق به رابطه جنسی نامشروع) شامل موارد زیر است:

توهین به ائمـه و مـقدسات ( به علت عدم نظارت خانواده)

توهین به قومیت های مختلف

سایت های الحادی که نوجوانان و جوانان را به شیطان پرستی و پذیرش عقاید و سایر فرقه های ضاله تشویق می کند.

ترویج بی دیـنی

ترویج بی دیـنی: تـغییراتی در حوزه دینی در جامعه رخ داده است.

کاهش آموزه های دینی درخانواده

دوری خانواده از شرعیت

کم رنگ شدن حریم های دینی در روابط خانوادگی.

شبکه های سازمان یافته ضد دینی با ایجاد اتاق هـا وانـجمن های عمومی، در مناسبت های گوناگون مذهبی اقدام به تولید و پخش محتواهای ضد دین میکنند.

اهداف عمده این شبکه ها تقدس زدایی از اعتقادات مذهبی، توهین به خداوند، قرآن، پیامبر و مـعصومین(ع) تـرویج

انـواع انحرافات اخلاقی و دور کردن کاربران از بـاورهای دیـنی اسـت.
از سوی دیگر به این نکته باید توجه شود که یکی از سیاست های اساسی غرب اشاعه تفکر اسلام شیعه هراسی است، یـعنی تـبلیغ ایـن باور که: هر دینی داشته باشید جزء اسـلام بـنابراین با ایجاد وبسایت ها، وبلاگ ها، شبکه های اجتماعی، انجمن های مجازی و دیگر ترفندهای مختلف مانند بهره گیری از جـذابیت هـای جـنسی و تبلیغات وسیع سعی در جذب حداکثری کاربران اینترنت به ویژه جـوانان، در آئین های پیش از اسلام به ویژه مسیحیت دارند.
بسیاری از اتاق ها وبلاگ ها و انجمن ها زمینه گمراهی یـا سـردرگمی کـاربران به ویژه جوانان در این حوزه فراهم میکند.

زیر سؤال بردن آیـات و حـقایق قرآن، وجود شخصیت تاریخی حضرت محمد(ص) را فراهم میکند که از موارد انحرافی در این فضا است.

خداوند در قـرآن مـی فـرمایند:
« وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّىٰ يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا » آیه ۲۱۷ سوره بقره
مفهوم این آیه شریفه ایـن اسـت کـه دشمنان دست از مقاتله و مبارزه با ما برنمی دارند مگر اینکه ما دست از دین خـود بـرداریم.

« وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا »
آیه ۱۴۱ سوره نساء ؛ هرگز خداوند راهی برای نفوذ کافران در مؤمنان قرار نـداده اسـت یا قرار نمیدهد.

سوء استفاده از اتاق های گفت و گو (چت روم)

چت می تواند یک مـحیط عـلمی بـاشد ولی تبدیل به یک محیط مبتذل برای بسیاری از کاربران ایرانی شده است. چت روم بـا تـوجه به زنده بودن محیط موجب انحراف دختران و سوء استفاده از پسران نوجوان و زنان و نـهایتاً از هـم پاشـیدن خانواده های ما شده است و بسیاری از محتواهای ارائه شده در فضای مجازی و اتاق های گفتگو(چت روم) بـدون در نـظر گرفتن اقتضای سنی مخاطب در معرض دید و برداشت و تحلیل وی قرار میگیرد. اغلب ایـن مـحتوا اعـم از متن، عکس و فیلم نیز دارای زمینه های انحرافی هستند بنابراین می توانند جوان و نوجوان را که در شـرایط خـاص جـسمی و غلیان غرایز جنسی قرار دارد دچار سردرگمی کند و از سیر ارزش ها منحرف سازد. اتـاق هـای گفتگو مروج سبک غربی هستند، اما انگار مأموریت این شبکه ها بیشتر برای تغییر ارزش هـا و سـبک زندگی حاکم در کشورهای دیگر است.

فهرست برخی از آسیب های چت کردن کـه مـیتواند کاربران را مورد تهدید جدی قرار دهد.

١- اعـتیاد بـه چـت

٢- دوستی های بدون مرز و رابطه

٣- سهولت خـیانت در روابـط زناشویی و ایجاد رابطه نامشروع

۴- خطرناکتر از ماهواره، ویدئو، حتی فیلم های مستهجن

۵- قرار دادن فـایل هـای مبتذل در دسترس عموم کاربران

۶- پخـش اطـلاعات خصوصی افـراد بـدون مـجوز

٧- ناشناس بودن کاربران در اتاق های چـت

٨- فـریب و بهره کشی جنسی

٩- تلف شدن وقت جوانان و فاصله گرفتن از آنها واقعیت اثـرات زیـان بار روانی

تضعیف نهاد خانواده و صله ارحـام

کسانی که در استفاده از ایـنترنت افـراط میکند به جای اینکه بـه دنـبال ارتباط برقرار کردن با ارحام و فامیل ها باشند به دنبال چت کردن و دوستیابی در خـارج از خـانه هستند.

تعارض ارزش ها

ورود ایـنترنت هـمراه بـا ارزش های غـربی کـه مغایر با فرهنگ خـودی (ارزشـهای ایرانی-اسلامی) است. آسیب های زیادی به همراه داشته و در حوزه خانواده موجب تغییر نـظام ارزشـی در خانواده ها میشود.

انزوای اجتماعی

امـروزه ایـنترنت در زندگی جـای دوسـتان و نـزدیکان را گرفته در حقیقت جایگزین روابـط دوستانه و فامیلی شده است. طبیق پژوهش های انجام شده دنیای اجتماعی در آینده دنیای منزوی خـواهد شـد. چرا که اینترنت با رشدی کـه دارد و جـذابیت هـای کـاذبی کـه برای نوجوانان ایـجاد مـی کند آنها به خود معتاد خواسته و جانشین والدین می شود.

بی هویتی و بحران هویت

یکی از ویژگی های حـضور در ایـنترنت دروغـگویی و پنهان کردن هویت واقعی خود است چـرا کـه ایـن فـضا نـاشناخته اسـت و هر کس با هویت واقعی وارد فضای سایبر شود ممکن است مورد سوءاستفاده قرار بگیرد، بنابرین مجبور است هویت واقعی خود را پنهان کند.

آسیب های فرهنگی، تأثیر فـضای مجازی بر سبک زندگی

برخی از شبکه های مخصوص اشتراک عکس با قرار دادن عکس هایی از زندگی شخصی کاربران، تقویت کنندة همگرایی فرهنگی، و تقلید از سبک زندگی غرب و تجمل گرایی هستند.

طبق آمـار ۷۰درصـد کاربران، پینترست زن هستند ۴۲درصد از زنان موضوعات و آموزش و آرایشی و بهداشتی را می پسندند و با دیگران به اشتراک میگذارند. بسیاری از وبلاگ ها و پایگاه های اینترنتی پربازدید. سبک زندگی غربی را به عنوان گـونه ای از زنـدگی موفق به کاربر ایرانی ارائه میکند و عامل مشکلات اجتماعی – فرهنگی ایران را اسلام، فرهنگ ایرانی و جهان سومی بودن میداند و نمونه بارز آن برگزاری جشن های ولنـتاین و هـالوین است که به عنوان یـکی از روش هـای تغییر سبک زندگی به صورت گسترده در فضای سایبر ترویج میشود.

راهکارهایی برای ایمنی از آسیب های فضای مجازی

١- آموزش مهارت های لازم به نسل جوان:

آشنا کـردن جـوانان مخصوصاً دختران به آسـیب هـای فضای مجازی و آموزش راه های صحیح استفاده از فضای مجازی توسط خانواده به فرزندان خود میتواند از بروز مشکلات برای جوانان و نوجوانان جلوگیری نماید.

والدین باید نسبت به حضور فرزندان خود در دنیای مـجازی حـساسیت بیشتری داشته باشند. والدین می توانند با کسب آگاهی از فضای مجازی استفاده صحیح در اینترنت را به فرزندان خود آموزش دهند و جوانان را با مقوله اینترنت و فضای مجازی بیشتر و بهتر آشنا کنند.

در ایـن مـیان نهادهای فـرهنگی باید آموزش های لازم را به والدین بدهند و فاصله آنها را با نسل امروز کمتر کنند.

٢- همراهی خانواده با فـرزندان

از آسیب های اینترنت تنها بودن فرزندان در دنیای مجازی است، همان طـور کـه خـانواده حساسیت ویژه ای در تنها بودن دختر و پسر نوجوان در محیط بیرون از خانه دارند، دقیقاً همان حساسیت را باید در فضای مـجازی هـم داشته باشند. و نگذارند نوجوانان به تنهایی وارد دنیای مجازی شوند و برای عدم برانگیختن حـساسیت نـوجوانان در کـنترل ایشان، میتواند رایانه را در فضای باز و جلوی چشم اعضای خانواده بگذارند و استفاده از رایانه باید همگانی بـاشد. هرچند بعضی از نرم افزارها برای پنهان نگهداشتن اطلاعات و پوشه های شخص وجود دارد. اگـر خانواده ها آگاهی کـافی داشـته باشند. می توانند این موارد را هم کنترل نمایند، البته در خانواده باید صمیمیت حفظ شود به طوری که فرزند حس نکند پدر و مادرش نقش پلیس در خانه دارند.

٣- ایجاد رابطه اعتماد بین والدین و فـرزندان

فرزندان از کودکی به والدین خود اعتماد دارند، پدر و مادر خود را قبول دارند و حرفهای خصوصی خود را به ایشان میگویند این والدین هستند که با برخی اعمال ناصحیح سلب اعتماد از فرزندان خود میکنند. عـدم درک صـحیح کودک در صورت انجام خطا و اشتباه، سرکوفت زدن به کودک در صورت انجام خطا، مطرح کردن خطای کودکان در بین فامیل و دوستان کودک، مقایسه نابجای کودک با هم سن و سالان دوست و فامیل و احترام نـگذاشتن بـه شخصیت کودک در اجتماع همه و همه باعث سلب اعتماد فرزندان از والدین میشود و در این صورت به والدین خود اعتماد نمی کنند. و بهترین راه در امان ماند از سرزنش های والدین نگهداشتن یا حتی دروغ گـفتن مـیدانند، به دلایل مختلفی نوجوانان ممکن است دچار خطا و اشتباه در فضای مجازی شوند، فرزند باید به پدر و مادر خود اعتماد داشته باشند. تا در صورت بروز لغزش به اطلاع والدین برسانند تـا از آسـیبهای احـتمالی بعدی جلوگیری کند.

نکشاندن روابـط فـضای مـجازی به فضای واقعی

جوانان مخصوصاً دختران نباید روابط در فضای مجازی را به دنیای واقعی سرایت دهند و با کسانی که هیچ سابقه آشـنایی در دنـیای واقـعی ندارند، قرار و مدار در پارک ودانشگاه و... بگذارند. افراد سودجو بـه راحـتی میتوانند با کشاندن افراد به مکان های مختلف از ایشان سوء استفاده نموده و آنهارا مورد آزار و اذیت قرار دهند. دختران در ایـن مـورد بـاید بیشتر رعایت نمایند و با اندک آشنایی به جنس مخالف اعـتماد نکنند. به حرفهای عاشقانه و دلسوزانه دیگران دل نبندند تا از صدمات و لطمات غیر قابل جبران در امان باشند. که پشیمانی هـای بـعدی سـودی نخواهد داشت.

۴- پرهیز از وبگردی های بی هدف

دختران به علت حـضور بـیشتر در منزل تمایل بیشتر برای حضور در فضای مجازی دارند و البته زمان بیشتری در اختیار، این مطلب به مـعنای حـضور کـم پسران در اینترنت نیست، به عبارتی جنس تهدیدهایی که برای دختران است بـا جـنس تـهدید پسران متفاوت است و البته آسیبش برای خانواده بیشتر و این از روحیه عاطفی دختران ناشی مـی شود کـه بـیشتر مورد طعمه سودجویان قرار میگیرند.

لذا خانواده ها باید محدودیت هایی به صورت مستقیم و غـیرمستقیم بـرای حضور فرزندان مخصوصا دختران در استفاده از اینترنت اعمال نمایند. شناسایی سایتهای معتبر و تفریحی و خـبری و... ذخـیره آن هـا در سیستم و ارائه آن سایت ها به فرزندان جهت استفاده ایشان از جستجوی بی هدف در اینترنت مانع مـیشود تـا فرزندانمان از آسیب فضای مجازی و اتلاف وقت و جوانی در امان بمانند.

۵- استفاده از رسانه ها

اسـتفاده از ظـرفیت هـایی همچون رسانه های دیداری و شنیداری، روزنامه ها، جملات و نشریات برای نهادینه شدن فرهنگ سایبری و بـخش آگـهی های آموزنده از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در رادیو، تلوزیون در جهت افزایش آگاهی خـانواده در خـصوص خـطرات ناشی از اینترنت و ساخت و پخش فیلم ها و سریال هایی با موضوع اینترنت و مزایا و معایب آن.

۶- استفاده از پلیـس سـایبری

آگـاهی و هوشیاری بیشتر پلیس سایبری در مورد انواع جدید جرایم رایانه ای و احترام از جهت نـاکار آمـد کردن دسیسه های دشمنان در این زمینه و وضع قوانین سختگیرانه تر جهت برخورد با مجرمان جرایم ایـنترنتی و اجـرایی نمودن این قوانین.

عدم انتشار اطلاعات شخصی و خانوادگی

نوجوانان باید نسبت بـه عـدم انتشار اطلاعات و تصاویر و فیلم های شخصی خـود و خـانواده حـساسیت داشته باشند. محل زندگی و آدرس منزل و محل کـار پدر و مـادر و دانشگاه و شماره تلفن و... از جمله مسایلی که نباید به فضای مجازی منتشر شوند خـانواده هـا باید آگاهانه با این مـسایل بـرخورد نموده و بـه فـرزنان خـود گوشزد نمایند که به هیچ عـنوان فـردی نباید اطلاعات زندگی خود را بدهند تا از صدمات و لطمات برخی شیادان در امان بـمانند.

٧- وظـایف مسئولان

در پیام حضرت آیت الله امام خامنه ای بـرای تشکیل این شورا هـمچنین آمـده است: این شورا وظیفه دارد مـرکزی بـه نام مرکز ملی فضای مجازی کشور ایجاد نماید تا اشراف کامل و به روز نـسبت بـه فضای مجازی در سطح داخلی و جـهانی و تـصمیم گـیری نسبت به نـحوه ی مـواجهه فعال و خردمندانه ی کشور بـا ایـن موضوع از حیث سخت افزاری، نرم افزاری و محتوایی در چارچوب مصوبات ورای عالی و نظارت بر اجرای دقـیق تـصمیمات در همه سطوح تحقق یابد.

اینترنت مـحلی

ایـنترنت محلی طـرحی اسـت کـه از مدت ها قبل قـرار بود در کشور اجرایی شود اما تاکنون به ثمر نرسیده – بدیهی است که در صورت برقراری چـنین شـبکه ای، کنترل بر فضای مجازی بسیار آسـان تر مـی شود. بـنابراین انـتظار مـی رود تا مسئولان هـر چـه سریع تر به برقراری این شبکه اهتمام ورزند.

حضور افراد آگاه در شبکه های اجتماعی

در حال حـاضر نـیز شـاهد حضور افراد آگاه و ارزشی در فضاهایی همچون فـیسبوک هـستیم کـه مـی توانند بـا حـضور در کنار جوانان و نوجوانان که می خواهند فضای متفاوت را تجربه کنند، ضمن جلب اعتماد آنان به عنوان افرادی آگاه و مسلط به قوانین شرعی، شبهات موجود در ذهن جوانان و هـم به افرادی که منحرفانه شبهه پراکنی می کنند پاسخ دهند.

بحث و نتیجه گیری

ارتباط از طریق فضای مجازی در سال های اخیر جایگاه قابل توجهی در بین نسل جوان جامعه ما پیدا کرده اسـت. شـبکه های اجتماعی در ابعاد مختلف افراد (فردی و اجتماعی) تأثیر گذارند. در شکل دهی به هویت نقش دارند و حتی روی ابعاد اقتصادی و اجتماعی وسیاسی جوامع هم تأثیر گذارند. امروزه با توجه به نـقشی کـه تاکنون در ابعاد مختلف زندگی داشته اند، نمی توان آنها را نادیده گرفت. در حال حاضر اینترنت ابزاری مناسب برای توسعه ی افکار و اندیشه های بشری مـحسوب مـی شود، به شرط آن که در راه صـحیح اسـتفاده شود. افراد باید برای ورود به دنیای مجازی اطلاعات کافی در اختیار داشته باشند، تا دچار مشکلات مالی و اجتماعی نشوند. ارتباطات سالم در فضای مجازی و لزوم هوشیاری جـوانان و خـانواده ها نسبت به تـهدیدات فـضای سایبری در درجه ی نخست اولویت قرار دارد. پیشگیری از آسیب های اجتماعی و توجه والدین به رفتار فرزندان بسیار مهم می باشد و برای جلوگیری ازهم پاشیدگی خانواده ها، والدین باید تا حدودی به فناوری های روز دنـیا مـسلط باشند و آگاه باشند که تغییر در رفتار فرزندان به معنای ایجاد تغییر در طرز فکر آن هاست و هنگامی که بنیان فکری و شخصیت آنها به صورت ناصحیح شکل گیرد، راه نفوذ شیادان به حـریم خـصوصی افراد و مـحیط امن خانواده باز میشود.

لذا، چنانچه خانواده ها نسبت به شیوه های جدید ارتباط فرزندان خود آگاهی و شـناخت کافی ولازم را داشته باشند، از انجام بسیاری از جرایم و ارتباطات پنهانی آنان جـلوگیری بـه عـمل می آید.

علیهذا از همین روست که رهبر فرزانه ی انقلاب امام خامنه ای می فرمایند: مسئولان وظایف متعدد و مهمی دارند، از جمله افزایش آگـاهی هـای عمومی، تقویت آموزش و پرورش و جدی تر پرداختن به فعالیت های مرکز ملی فضای مـجازی، در ایـن صـورت می توان ازفضای مجازی به عنوان یک فرصت بهره گرفت، بی آنکه تهدیدهای آن برایمان دردسـرساز شود.

شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.

bultannews@gmail.com

انتشار یافته: ۳۴
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴۰۰/۰۴/۰۳ - ۱۲:۴۷
0
0
مأموریت فرد موسوم به صادق و سایر خاندان شیرازیهای وابسته به او و عده ای از فرقه های منحرف چیست؟؟؟!!!
---
خداوند ؛ این یگانه ذات اقدس دانا و حکیم مطلق مسلمانان را به وحدت در پرتو قرآن و احکام و اعتقادات شناختهای محکم و مفصل انسان ساز و سعادت آفرین فرهنگ دین داری و ومذهب داری این کتاب آسمانی به قرآن گرایی فرا می خواند: « وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ . ... وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ » ﴾» ﴿ آیات ۱۰۳ و ۱۰۵ سوره آل عمران ﴾ ، و همچنان : « يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا . فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا » ﴿آیات ۱۷۴ و ۱۷۵ سوره نساء ﴾ و همچنان : « إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا » ﴿ آیه ۱۴۶ سوره نساء و ده آیه ی دیگر پیش از آیه ﴾.
شخص موسوم به صادق کربلایی شیرازی وخاندان شیرازیهای وابسته به او در قم و کربلا و انگلستان و عده ای دیگر از هم مسلکان او مانند فرقه های مزدور و گمراه وهابی و بهایی و قادیانی و سلفیهای منحرف متحجر و تکفیریهای آدم کش ساخته و پراخته ی استعمار پیر انگلیس با کمکهای صهیونیستها و آمریکای جنایت کار ، در پیروی از تاریخ آکنده از فتنه ی خیل بسیاری از تفرقه افکنان قدرت طلب دنیا پرست در لباس دین شناسی ؛ مسلمانان را با سوژه و بهانه قرار دادن ستم حاکمان جور و طاغوتان و با پیروی از ترفندها و دسیسه های صهیونیستها و نفوذیهای بیگانه و دشمن اسلام و با به کار گیری اقشاری از کاسبان حرام خور گوناگون دین فروشی و مذهب فروشی در حرفه های واعظی و مداحی و شاعری و طبل و سنج و علم و کتل و قمه و لباسهای کوتاه و بلند سیاه فروشی ؛ برای فراخ و بلند نگه داشتن دیورا جدایی و تفرقه و فتنه میان مذاهب وابسته به اسلام با هدف چیره ساختن صهیونیسم و استکبار آمریکایی و غربی بر سرنوشت امت اسلامی و ادامه چپاول ثروتها جهان اسلام ؛ در تضاد با نهی الهی در قرآن و با ساختن و پرداختن انبوهی از من در آوردیها و خرافات و جعلیات متضاد با احکام وحدت آفرین قرآن و در تضاد با اصول متین استدلال عقلی و با انواع ترفندها و دغل بازیهای دیگر ؛ پیوسته با دست آوزیر قرار دادن جعلیات مناقب و مثالب فتنه زا ، توده های مسلمان متدین نا آگاه را به شخص گرایی تفرقه آفرین ، که در قرآن تقبیح گردیده است ، فرا می خوانند.
این شیادن دین فروش و مذهب فروش در خدمت به اهداف پلید دشمنان دین و قران خداوند و در خدمت به اهداف حاکمان طاغوت و صهیونیستها و مستکبران بیگانه ی دنیا پرست چپاولگر ؛ با دهان کجی به هشدارهای محکم و مفصل قرآن روز به روز با ترویج شخص گرایی ، شکاف و تفرقه و فتنه و جدایی را میان جوامع مسلمان عمیق تر و عمیق تر می سازند: « إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ » ﴿ آیه ۱۵۹ سوره أنعام ﴾ ، و همچنان: « ... وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ . مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ » ﴿ آیات ۳۱ و ۳۲ سوره روم ﴾ ، و همچنان: « ... . وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ » ﴿ آیه ۴۶ و آیات پیشین این آیه از آیه ۳۷ تا آیه ۴۵ سوره أنفال ﴾ .
شاه آبادی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴۰۰/۰۴/۰۳ - ۱۶:۵۲
0
0
خدا خیرتون بده عالی بود
روح افزا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴۰۰/۰۴/۰۳ - ۱۸:۱۵
0
0
سلام به همه دوستان عزیزم
مخصوصا استاد عزیز
واقعا دست مریزاد
به موضوع خوبی پرداختین
کمالی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴۰۰/۰۴/۰۳ - ۱۸:۱۸
0
0
افسردگی و بروز نشانه‌ها و علائم اختلال کم‌توجهی بیش‌فعالی (ADHD) ارتباط تنگاتنگی با استفاده افراطی از فضای مجازی دارند (هم در کودکان و هم در بزرگ‌سالان).
رسولی نژاد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴۰۰/۰۴/۰۳ - ۱۸:۲۳
0
0
من به عنوان یه معلم واقعا خسته شدم از این فضا
خدا کنه مدارس باز شود
دانش آموزان خیلی دارن طفلکی بی راه میرن
اصلا قابل کنترل نیست
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴۰۰/۰۴/۰۳ - ۱۸:۴۷
0
0
امان از فضای مجازی که شده سند سازی برای یه عده
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴۰۰/۰۴/۰۳ - ۱۹:۱۰
0
0
کاشکی در مدارس در قسمت جلسات به خانواده ها تذکر داده شود
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴۰۰/۰۴/۰۳ - ۱۹:۱۷
0
0
این اینستاگرام معظل تمام ما خانواده ها شده
خیلی چیز مزخرفی است
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴۰۰/۰۴/۰۳ - ۲۱:۰۷
0
0
من هیچ وقت فکر نمیکردم دخترم این قدر راحت گول فضای مجازی
و آدمهای غیر حقیقی را بخورد
مقصودلو
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴۰۰/۰۴/۰۳ - ۲۱:۵۷
0
0
ممنون از نکات خوب و ارزنده تان
کلی استفاده نمودیم
من با اجازه تان مطلب را در گروه مدیران منطقه ۱۲ گذاشتم
سپاسگزارم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴۰۰/۰۴/۰۳ - ۲۲:۰۴
0
0
دوران کودکی تکرار نمی شود. بگذاریم فرزندمان بچگی ایمن و شاد را تجربه کنند.

کودکان را به دنیا نیاورده ایم تا زیر بار حجمی از توقعاتمان، آرزوهای بر باد رفته ما را برآورده سازند.

ناکامی های ما، از آن ماست. فرزندمان را به قیمت فخر فروشی به اقوام و دوستان، تبدیل به بزرگسالانی ناخشنود نکنیم.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴۰۰/۰۴/۰۳ - ۲۳:۰۹
0
0
لنگه شوهر ما که همش کله اش تو موبایل
بزرگیان
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴۰۰/۰۴/۰۳ - ۲۳:۱۵
0
0
یکی از بحث ها همراهی والدین با فرزندان
ولی الان برعکس شده
فرزندان با والدین متاسفانه همراهی میکنن
رحمانی از مشهد مقدس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴۰۰/۰۴/۰۳ - ۲۳:۵۳
0
0
بعضی از خانواده ها متاسفانه اینستاگرام شده در آمد زایی
و سوء استفاده والدین از فرزندان برای لایک بیشتر
من بعضی وقتها خیلی تاسف میخورم
که اینها آینده کشور میخوان بشن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴۰۰/۰۴/۰۳ - ۲۳:۵۵
0
0
زیاد استفاده کردن از گوشی به نظر من افسردگی میاره
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴۰۰/۰۴/۰۴ - ۰۰:۰۲
0
0
حجم متنوعی از پژوهش ها دلالت بر این دارند که گفتار نفرت افکن آنلاین، عواقب و آسیب های ناگوار و جدی برای افراد و گروه ها دارد. نظرسنجی ها از کاربران اینترنت نشان می دهد که قرارگیری در معرض گفتار نفرت افکن آنلاین می تواند منجر به ترس شود، بالاخص در جمعیت هایی که از نظر تاریخ به حاشیه رانده شده اند یا محروم هستند.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴۰۰/۰۴/۰۴ - ۰۰:۵۰
0
0
حاج آقای عزیزم کاشکی در مورد چشم مو هم چشمی تو فضای مجازی که دارد پدر همه داره در میاره
با این وضعیت
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴۰۰/۰۴/۰۴ - ۰۱:۱۷
0
0
یه موقعایی اخبار حوادث رو که میخونم میبینم هفتاد درصد اخبار مال دخترهایی است که گول آدمها رو خوردن و آبرو و عفت خود رو از دست دادن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴۰۰/۰۴/۰۴ - ۰۱:۲۱
0
0
من یه دفعه به خاطر حسادت یکی از دوستانم که البته بعد از پخش شدن عکسام در فضای مجازی و پیگیری پلیس فتا که متوجه شدم فهمیدم این فضا خیلی وسیع و ناشناخته است
تو رو خدا مواظب باشید
کریمی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴۰۰/۰۴/۰۴ - ۱۲:۵۵
0
0
روز جمعه متعلق به امام زمان است
به حق آقا ان شاءالله جوانان ما اهل شوند
و دولت جدید برای این بی بندوباری که در این فضا‌ که دستخوش آقای وزیر فعلی است یه فکر اساسی بکند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴۰۰/۰۴/۰۵ - ۱۳:۴۵
0
0
باز هم فضای بی در پیکر مجازی
من که ازش متنفرم
چون هر چه ضربه خوردم از این فضا بود
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴۰۰/۰۴/۰۵ - ۱۵:۵۳
0
0
چقدر عالی و با چقدر قلم زیبایی بیان نمودید آسیبها را
استاد عزیز من ساکن کرمانشاه هستم
در کرمانشاه متاسفانه خیلی وضع دانش آموزان خراب شده
و فرهنگ استفاده از این فضا در خانواده ها بیان نشده
و من کمترین به عنوان یه فرهنگی احساس میکنم کار بسیار وسیعی است و نیاز است با زبان ساده پدر و مادرها را روشنگری کنیم
سلیمان تحریری معلم مدرسه روشنگر
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴۰۰/۰۴/۰۵ - ۲۱:۰۴
0
0
حسرتش به دلم مونده
که یکبار
نمازی قسمتم بشه ،

بدون یادی از دنیا و فضای مجازی
و پر از یاد خدا

دلم به دو رکعتش هم راضیست
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴۰۰/۰۴/۰۵ - ۲۲:۱۹
0
0
من یکی از خواننده های اخبار بولتن هستم امروز که داشتم سایت رو تو حرم رضوی مشاهده میکردم بعد از نماز مغرب
یه خانواده جلوی من تو حیاط نشسته بودن
دو تا پسر بچه ده تا دوازده سال هم داشتن پدر و مادر داشتن با هم حرف میزدن
بچه ها هی میومدن وسط حرفشون
مادر خانواده برای این که بچه ها را ساکت کنه
گوشی موبایلش را به پسراش داد
من داشتم دقت میکردم
که این بچه ها الان چکار میکنن
دقت که کردم
دیدم مستقیم رفتن سراغ اینستا
و دیدن کلیپها
بعد که متوجه من شدن
سریع از جلوی من رفتن اون ور تر
من خیلی تاسف خوردم که اون چیزی که بچه های ما نباید تو این سن بفهمن براحتی در اختیارشون قرار میگیرد
خدا کنه یه فکری بکنن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴۰۰/۰۴/۰۵ - ۲۳:۴۹
0
0
تو ایران اول فضای مجازی رو برقرار کردن
بعد اومدن دم از فرهنگ میزنن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴۰۰/۰۴/۱۱ - ۰۵:۲۸
0
0
احسنت
آدینه تون بخیر
گل گفتین
به نظر من عامل بختی جوانان امروزمون فضای مجازیه
ولی کو گوش شنوا
هرکسی حرف گوش ندره بدبخت میشه
من و امثال من مثل این حاج آقا میگه
اونی خوشبخته که گوش کنه...
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴۰۰/۰۴/۱۱ - ۱۳:۰۵
0
0
دانش آموزان به شدت در حباب فضای مجازی گرفتار شده اند.
در گذشته خانواده نقش اول را در حوزه تربیتی ایفا می کردند اما اکنون خانواده نقش خود را کاملاً از دست داده چرا که دانش آموز در حباب فضای مجازی گرفتار شده است.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴۰۰/۰۴/۱۴ - ۱۴:۵۷
0
0
لعنت به این فضای مجازی
که بچه ها رو چقدر پررو و بی تربیت کرده
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴۰۰/۰۴/۱۶ - ۱۹:۱۸
0
0
حاج آقا عالی:

بچه ها را متذکر خداوند کنید

مقصود این است در خانه فضایی درست کنید که فضای غفلت نباشد و فضای ذکر باشد. خانه ای که 3000 شبکه ماهواره ای درآن باز است نمی تواند فضای ذکر باشد. آسمانیان وقتی زمین را نگاه می کنند برخی خانه ها همچون ستاره می درخشند و برخی به چشم نمی آیند. که روایت داریم اگر بلایی بخواهد نازل شود ملائک برای اهل این خانه ها دعا می کنند و بلا دور می شود و می گویند اینان را ما می شناسیم. اگر در زمین ناشناخته ایم در آسمان ها شناخته شویم. در خانه ها روضه بگیرید قرآن بخوانید. در روایت از امیرالمؤمنین علیه‌السلام داریم منزلی که خیلی قرآن در آن خوانده می شود:« تَهجُرُهُ المَلائِکةُ و تَحضُرُهُ الشَّیاطین»
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴۰۰/۰۴/۱۹ - ۱۴:۵۸
0
0
آقا تو را بخدا به فضای مجازی بیشتر بپردازید
عامل تمام بدبختی های جوانانی ما
فضازی مجازیه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴۰۰/۰۴/۲۰ - ۰۶:۱۲
0
0
مقایسه‌های افراطی در فضای مجازی

امروزه همه افراد، بزرگ و کوچک، پیر و جوان، زن و مرد یک گوشی هوشمند در دست دارند و اکثر وقت خود را در شبکه‌های مجازی متنوع می‌گذرانند.

روزی چندبار عکس‌های کاربران اینستاگرام را رصد می‌کنیم و به حال خوشی که دارند غبطه می‌خوریم. عکس‌هایی که افراد در سفرهایشان گرفته‌اند.

عکس از مهمانی‌های. عکس با لبخندهای پررنگ و عمیق. عکس‌هایی با لباس‌های گران قیمت در مکان‌های لوکس و…. اگر کمی با خودمان منطقی باشیم به این نتیجه می‌رسیم که حتی خود ما هم عکسی از درد و غصه و مریضی‌هایمان را به اشتراک نگذاشته‌ایم. هر عکسی از ما ثبت شده است در حال خنده و خوشی بوده‌ایم.

حتی اگر آن شادی مصنوعی باشد. پس نباید گمان کنیم تمام روزها و ساعات این افراد در همین عکس‌ها خلاصه شده‎‌‎اند. ما هیچ خبری از پشت صحنه آن عکس‌ها نداریم پس بهتر است به خودمان بگوییم که ظاهر زندگی افراد را، با باطن زندگی خودمان مقایسه نکنیم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴۰۰/۰۴/۲۲ - ۲۰:۲۸
0
0
رفیق ؛خودم میام میگیرمت!

ترویج ابتذال در بسترهای بومی فضای مجازی به همجنسبازی دخترانه رسید!


سریال براندازی فرهنگی در برخی پلتفرم های بومی کشور مانند روبیکا در بستر همراه اول به مرحله باور نکردنی ترویج همجنسگرایی رسیده است.

ظاهرش همباشی یا رفیق بازی یا همجنس گرایی است اما واقعیتش تلاش برای ذائقه سازی و سوق دادن جامعه به سمت همجنس بازی است ‌. در چندسال اخیر دشمنان داخلی و خارجی تلاش زیادی کردند که همجنس بازی را در ایرانیان خصوصا جامعه زنان ترویج دهند . گاهی حتی رگه هایی از به رسمیت شناختن یا ترویج همجنس بازی توسط برخی زنان شناخته شده مانند مولاوردی معاون سابق رئیسجمهور یا برخی سلبریتی دیده میشود

اول به بهانه آزادی، لباس و روسری را میگیرند زنان را بی حیا و مردان را چشم چران میکنند و دوستی و رابطه جنسی دختر و پسر را امری عادی جلوه میدهند
سپس همجنسبازی، رابطه با محارم، سگ، گربه و چند شوهری از راه میرسند و هر روز پیروان شیطان، انسان را بیشتر در باتلاق فساد وشهوت غرق میکنند
بسترهای بومی فضای مجازی و شبکه نفوذ برانداز فرهنگی رخنه کرده در ساختارهای حساس نظام را دریابید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴۰۰/۰۴/۲۳ - ۰۵:۳۱
0
0
فضای مجازی می تواند باعث رفتارهای پرخطر و غیراخلاقی شود

رفتارهای پرخطر

افزایش رفتارهای پرخطر حتی رفتارهای جنسی پرخطر، یکی از تهدیدهای فضای مجازی است که ممکن است باعث تغییر رویکرد مثبت و رفتارهای ضد اجتماعی و غیر اخلاقی شود.
حتی در برخی شبکه‌های اجتماعی تصاویر و فیلم هایی وجود دارد که ممکن است کودک و نوجوان آن را با زندگی خود مقایسه کند و این موضوع زمینه‌های بروز رفتارهای پرخاشگرانه وضداجتماعی را تشدید کند.
نمونه اش قمه کشی دختر در چند وقت اخیر...
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴۰۰/۰۴/۲۴ - ۰۰:۰۰
0
0
سلام حاجی جان
آقا من این مطلب تون رو راجب فضای مجازی خوندم
به نکات خوبی اشاره کردین
یک نکته هم اگر بی ادبی نباشه من اضافه می کنم
اونهم بی تفاوتی در نسل جوانمونه که ظاهرا هرچی بهشون می گیم جوانان مواظب باشین
حرف من و امثال من رو قبول نمی کنن
تا اینکه وقتی داخل چاه افتادنن تازه پشت دست خودشون میزنن
خیلی از رابط های مشکل ساز خانواده که بنیان شون داره از بین می ره
باعتش فضای مجازی و دوست های جدید از طریق فضای مجازیه
البته کو گوش شنوا
یاحق
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر :
تلگرام
اینستا
آخرین اخبار
پربازدید ها
پربحث ترین عناوین