کد خبر: ۶۹۳۳۰۲
تاریخ انتشار: ۲۶ آبان ۱۳۹۹ - ۲۲:۵۹
جدول زمانی آموزش تلویزیونی دروس دانش‌آموزان برای روز سه شنبه ۲۷ آبان ۹۹ اعلام شد.

به گزارش بولتن نیوز، جدول زمانی آموزش تلویزیونی دروس دانش‌آموزان برای روز سه شنبه 27 آبان 99 اعلام شد.

شبکه ‌آموزش:
آموزش درس تربیت‌بدنی ساعت 7.45 تا 8

فنی و حرفه ای و کاردانش

ساعت 8 تا 8.30 استاندارد توسعه دهنده صفحات وب - پایه 12 - رشته تولید و توسعه دهنده های پایگاه اینترنتی -شاخه کاردانش

ساعت 8.30 تا 9 افترفکت - پایه 12 - رشته تصویر سازی و جلوه های ویژه کامپیوتری - شاخه کاردانش

ساعت 9 تا 9.30 نقشه برداری ساختمان -پایه 12 - رشته ساختمان -شاخه فنی وحرفه ای

ساعت 20.50 تا 21.15 الگو سازی و دوخت ژپون لباس عروس - پایه 12 - رشته طراحی و دوخت - شاخه فنی و حرفه ای

ساعت 21.15 تا 21.50 الگو سازی شلوار - پایه 12- رشته طراحی و دوخت - شاخه فنی و حرفه ای

دوره ابتدایی

ساعت 10.30 تا 11 فارسی و نگارش پایه اول

ساعت 11 تا 11.30 فارسی و نگارش پایه دوم

ساعت 11.30 تا 12 مطالعات و مهارت های اجتماعی پایه سوم

ساعت 12 تا 12.30 بازی و ریاضی پایه چهارم

ساعت 12.30 تا 13 فارسی و نگارش پایه پنجم

ساعت 13 تا 13.30 مطالعات و مهارت های اجتماعی پایه ششم

ساعت 13.30 تا 13.50 آموزش نوآموزان پیش دبستانی

متوسطه اول

ساعت 14.30 تا 15علوم تجربی - فصل 5 از معدن تا خانه پایه هفتم

ساعت 15 تا 15.30 علوم تجربی - فصل 5 حس و حرکت پایه هشتم

ساعت 15.30 تا 16علوم تجربی - فصل 4 حرکت چیست ؟ پایه نهم

دوره آموزش مجازی متوسطه

ساعت 16 تا 16.30 آموزش معلمان - یادگیری مبتنی بر مغز

متوسطه دوم

ساعت 16.30 تا 17 شیمی دو - پایه 11 - رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت 17 تا 17.30 زیست شناسی دو - پایه 11- رشته علوم تجربی

ساعت 17.30 تا 18 زیست شناسی سه - پایه 12- علوم تجربی

ساعت 20 تا 20.25 ریاضی 1- پایه 10 - رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت 20.25 تا 20.50 ریاضی 2 -پایه 11 - رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

شبکه 4

ساعت 7.30 درس جامعه شناسی 3 پایه 12 رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.

ساعت 8 درس زبان خارجی 2 پایه 11 مشترک تمام رشته ها.

ساعت 8.30 درس ریاضی آمار 2 پایه 11 ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.

ساعت 10.15 درس جامعه شناسی 2 پایه 11 رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم معارف اسلامی.

ساعت 10.45 درس جغرافیای ایران پایه 10 مشترک تمام رشته ها.

ساعت 11.15 درس جامعه شناسی 1 پایه 10 رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.

ساعت 11.45 درس زبان خارجی 3 پایه 12 مشترک تمام رشته ها.

ساعت 12.15 درس حسابان 2 پایه 12 رشته ریاضی فیریک

ساعت 12.45 درس هندسه 2 پایه 11 رشته ریاضی فیزیک.

ساعت 13.15 درس حسابان 2 پایه 12 رشته ریاضی فیزیک.

شبکه قران ومعارف اسلامی.

ساعت 8 احکام 3 پایه 12 رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری

ساعت 8.30 تاریخ اسلام 3 پایه 12 رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری

ساعت 11 درس هدیه های آسمانی چهارم دبستان.

ساعت 11.30 درس آموزش قرآن چهارم دبستان.

ساعت 15 علوم و معارف قرآنی 2 پایه یازدهم رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری

ساعت 15.30 پیام های آسمانی پایه هشتم مقطع اول متوسطه

جدول زمانی آموزش تلویزیونی دروس دانش‌آموزان برای روز سه شنبه 27 آبان 99 اعلام شد.

شبکه ‌آموزش:
آموزش درس تربیت‌بدنی ساعت 7.45 تا 8

فنی و حرفه ای و کاردانش

ساعت 8 تا 8.30 استاندارد توسعه دهنده صفحات وب - پایه 12 - رشته تولید و توسعه دهنده های پایگاه اینترنتی -شاخه کاردانش

ساعت 8.30 تا 9 افترفکت - پایه 12 - رشته تصویر سازی و جلوه های ویژه کامپیوتری - شاخه کاردانش

ساعت 9 تا 9.30 نقشه برداری ساختمان -پایه 12 - رشته ساختمان -شاخه فنی وحرفه ای

ساعت 20.50 تا 21.15 الگو سازی و دوخت ژپون لباس عروس - پایه 12 - رشته طراحی و دوخت - شاخه فنی و حرفه ای

ساعت 21.15 تا 21.50 الگو سازی شلوار - پایه 12- رشته طراحی و دوخت - شاخه فنی و حرفه ای

دوره ابتدایی

ساعت 10.30 تا 11 فارسی و نگارش پایه اول

ساعت 11 تا 11.30 فارسی و نگارش پایه دوم

ساعت 11.30 تا 12 مطالعات و مهارت های اجتماعی پایه سوم

ساعت 12 تا 12.30 بازی و ریاضی پایه چهارم

ساعت 12.30 تا 13 فارسی و نگارش پایه پنجم

ساعت 13 تا 13.30 مطالعات و مهارت های اجتماعی پایه ششم

ساعت 13.30 تا 13.50 آموزش نوآموزان پیش دبستانی

متوسطه اول

ساعت 14.30 تا 15علوم تجربی - فصل 5 از معدن تا خانه پایه هفتم

ساعت 15 تا 15.30 علوم تجربی - فصل 5 حس و حرکت پایه هشتم

ساعت 15.30 تا 16علوم تجربی - فصل 4 حرکت چیست ؟ پایه نهم

دوره آموزش مجازی متوسطه

ساعت 16 تا 16.30 آموزش معلمان - یادگیری مبتنی بر مغز

متوسطه دوم

ساعت 16.30 تا 17 شیمی دو - پایه 11 - رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت 17 تا 17.30 زیست شناسی دو - پایه 11- رشته علوم تجربی

ساعت 17.30 تا 18 زیست شناسی سه - پایه 12- علوم تجربی

ساعت 20 تا 20.25 ریاضی 1- پایه 10 - رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت 20.25 تا 20.50 ریاضی 2 -پایه 11 - رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

شبکه 4

ساعت 7.30 درس جامعه شناسی 3 پایه 12 رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.

ساعت 8 درس زبان خارجی 2 پایه 11 مشترک تمام رشته ها.

ساعت 8.30 درس ریاضی آمار 2 پایه 11 ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.

ساعت 10.15 درس جامعه شناسی 2 پایه 11 رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم معارف اسلامی.

ساعت 10.45 درس جغرافیای ایران پایه 10 مشترک تمام رشته ها.

ساعت 11.15 درس جامعه شناسی 1 پایه 10 رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.

ساعت 11.45 درس زبان خارجی 3 پایه 12 مشترک تمام رشته ها.

ساعت 12.15 درس حسابان 2 پایه 12 رشته ریاضی فیریک

ساعت 12.45 درس هندسه 2 پایه 11 رشته ریاضی فیزیک.

ساعت 13.15 درس حسابان 2 پایه 12 رشته ریاضی فیزیک.

شبکه قران ومعارف اسلامی.

ساعت 8 احکام 3 پایه 12 رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری

ساعت 8.30 تاریخ اسلام 3 پایه 12 رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری

ساعت 11 درس هدیه های آسمانی چهارم دبستان.

ساعت 11.30 درس آموزش قرآن چهارم دبستان.

ساعت 15 علوم و معارف قرآنی 2 پایه یازدهم رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری

ساعت 15.30 پیام های آسمانی پایه هشتم مقطع اول متوسطه

منبع: خبرگزاری تسنیم
برچسب ها: جدول ، اموزش ، دانش اموز

شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.

bultannews@gmail.com

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر :
تلگرام
اینستا
آخرین اخبار
پربازدید ها
پربحث ترین عناوین
پرطرفدارترین