کد خبر: ۶۴۵۰۶۴
تعداد نظرات: ۹۵ نظر
تاریخ انتشار:
چرایی عدم موفقیت تعاونیها

سرنوشت تلخ تعاونی مسکن کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی سما رودهن مانند تعاونیهای مشابه !

ایجاد مشکلات عدیده حقوقی و قفل شدن فعالیت در اغلب تعاونیها امری عادی است که در تضاد با هدف قانونگذار از تشکیل تعاونیها بوده و عموما سرنوشتی تلخ مانند سرنوشت تعاونی مسکن کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی سما رودهن گریبان آنها را گرفته است

سرنوشت تلخ تعاونی مسکن کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی سما رودهن مانند تعاونیهای مشابه !گروه اقتصادی، مجموعه تعاون بعنوان یکی از سیاست گذاری های انجام شده جهت کمک به قشر محرومان جامعه شناخته میشود اما با یک نگاه ساده به وضعیت اغلب تعاونیها می توان دریافت که اکثریت آنها در انجام ماموریت هایی که بر اساس آن تشکیل شده اند موفق نبوده و در بهترین حالت مدت زمان مورد نیاز جهت انجام وظایف چندین برابر زمان اولیه پیش بینی شده می باشد.
به گزارش بولتن نیوز، ایجاد مشکلات عدیده حقوقی و قفل شدن فعالیت در اغلب تعاونیها امری عادی است که در تضاد با هدف قانونگذار از تشکیل تعاونیها می باشد.
بنا داریم با توجه به بررسی های انجام شده من بعد در سلسله مقالاتی به دلایل عدم موفقیت تعاونیها بپردازیم تا شاید با ذکر موارد ایراد به مسئولین ذیربط، اصلاح قوانین یا ایجاد کنترلهای مفقوده در حلقۀ اداره تعاونیها صورت گیرد.
اولین مورد توجه در چرخه اداره تعاونیها ، هیئت مدیره ها و مدیران عامل تعاونیها هستند که اکثرا فاقد اطلاعات و تجربه لازمه جهت اداره امور تعاونی بعنوان یک شرکت می باشند و همین عدم آشنایی به قوانین و نحوه انجام امور به ایجاد مشکلات پیچیده در جریان فعالیت تعاونیها منجر می گردد لذا صلاحیت این افراد درصورت دارا بودن سوابق علمی و کاری پیش بینی شده در قانون و طی دوره های خاص بعنوان پیش نیاز و نحوۀ نظارت روی فعالیت تعاونیها به عقیدۀ نگارنده کلید اصلی مشکلات است. در این خصوص قوانین موضوعه دارای شفافیت کافی نبوده و حیطۀ نظارت سازمانهای بالادست تعاونیها را به روشنی و به درستی تعریف نمی کند لذا همین عدم شفافیت به نظارت سلیقه ای توسط ادارات تعاون محلی در شهرستانها و شهرهای کوچک ختم می شود که منجر به:
1- دست و پا گیر بودن نظارت تعریف شده توسط ادارات تعاون شهرستان های مربوطه
2- غلط بودن نحوه نظارت و یا حتی عدم نظارت می شود.
ادارات تعاون تا چه حد باید در امور تعاونیها نظارت داشته باشند؟ بطور مثال خرید زمین فاقد کاربری توسط تعاونیها غیرقانونی تعریف شده، حال چند مورد از این تخلفات توسط ادارات تعاون مورد سؤال و پیگیری واقع شده است؟ و اصولا پیگیری موضوع تا کجا توسط ادارات مذکور میسر می باشد؟
در تصویب حسابهای سالیانه و برگزاری مجامع، ادارات تعاون تا چه میزان اشراف به مسائل مالی داشته و کنترلهای لازمه را اعمال می نمایند تا اعضا را از اتخاذ تصمیمات غلط باز دارند؟
در یک بررسی اجمالی از میزان دانش همکاران ادارات تعاون در شهرستانها به راحتی میتوان مشاهده نمود که بسیاری از این عزیزان حتی به قوانین تعاون اشراف ندارند چه رسد به مسائل مالی لذا همین ضعف بزرگ منجر به باز بودن دست گردانندگان تعاونیهایی که خدای ناکرده قصد سوء استفاده دارند میشود و میتواند سرمایه و عمر اعضا را به باد دهد.
در راستای بررسی ابواب جمعی ادارات تعاون به اتحادیه ها برمی خوریم. اتحادیه ها با ماموریتی که در قانون بیشتر به صورت کدخدامنشی برایشان تعریف شده ضمن قدرت انجام بسیاری از داوریها جهت حل اختلافات، درصورت دارا نبودن دانش لازمه می توانند صدمات بسیار به تعاونیهای تحت پوشش بزنند. سوال این است گردانندگان اتحادیه ها چگونه انتخاب می شوند و صلاحیت علمی وتوان مدیریتی و شایستگی ایشان چگونه مورد بررسی قرار می گیرد؟
در اتحادیه ها با توجه به امکان داوری و اینکه این داوریها تاثیرات چشمگیر روی فعالیت تعاونیها دارد چه نهادی روی انجام درست داوریها نظارت می کند؟ برآورد تبعات داوری درصورت وجود سوء نیت کار مشکلی نیست. هزینه های دریافتی جهت داوری چگونه تعیین می شود زیرا آیین نامه های مشخصی در این زمینه موجود نبوده و بعضا اتحادیه ها بجای معرفی حساب اتحادیه جهت واریز وجه داوری درخواست واریز وجه داوریها را به حساب داور می نمایند لذا همین مطلب باب سوء استفاده های مالی بسیاری را باز می نماید که طبیعتا به رای های خلاف و غیرصحیح نیز خواهد انجامید. حسابهای اتحادیه ها به چه ترتیب بررسی می شود و دخل و خرج ایشان چگونه مورد رسیدگی قرار می گیرد؟ آیا گردانندگان اتحادیه ها در دوره های نه چندان بلندمدت تعویض میشوند یا این صندلیها مادام العمر است؟ ساز و کار بررسی عملکرد اتحادیه ها بطور کل چیست؟ کاملا روشن است نتیجه این ابهامات در چرخۀ کار اتحادیه ها به چه نتایجی ختم می شود.

بررسی وضعیت تعاونی مسکن کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی سما رودهن
سرنوشت تلخ تعاونی مسکن کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی سما رودهن مانند تعاونیهای مشابه !برای روشن شدن نحوۀ تاثیرگذاری موارد فوق یکی از تعاونیهای اطراف تهران را مورد بررسی قرار میدهیم. تعاونی مسکن کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی سما رودهن سال 1382 با موضوع خرید زمین و تقسیم آن بین اعضاء تشکیل شده است. متاسفانه برخلاف قوانین موضوعه، زمین با کاربری غیرمسکونی برای تعاونی خریداری میشود ولی هیچ نهادی به تخلفی چنین محرز اعتراض ننموده و درنتیجه سالیان متمادی از عمر اعضا جهت اخذ کاربری و انجام هزینه های زیاد برای آن تلف می گردد. هیئت مدیره های وقت طی سالیان مختلف مبادرت به دریافت حقوق و مزایا، پاداش، حق حضور و ایاب ذهاب بدون مصوبه مجمع نموده اند و اداره تعاون دماوند که در مجامع حضور می یافته صورتجلسات مجامع را جهت ثبت به اداره ثبت شرکتها تایید می نموده و هیچگاه به این موارد ایراد وارد ننموده است!
تعداد کثیری عضو (قریب 300 نفر) طی سالیان مختلف با پرداخت مبلغ اسمی حق عضویت یعنی 50 میلیون ریال به جمع اعضا اضافه شده اند در شرایطی که بهای روز سهم بسیار متفاوت از مبلغ اسمی بوده (بین 20 الی 100 میلیون تومان) و در صورتجلسات مجامع مربوطه این تفاوت رقم کاملا مسکوت گذارده شده و اداره تعاون دماوند هیچ ایرادی به مطلبی چنین مهم وارد ننموده است.

اکنون حدود شانزده سال از زمان تاسیس تعاونی گذشته و هنوز تقسیم یک زمین بین اعضا با توجه به انجام توافقهای یک طرفه بنفع شهرداری و اعطای 60 % زمین به شهرداری و باقی ماندن حدود 40% برای اعضا بلاتکلیف باقی مانده است.
انجام ندادن حداقل اقدامات مورد نیاز در تعاونی جهت تثبیت حقوق اعضا اعم از تنظیم دفتر سهام و صدور برگ سهم بنام اعضا دیگر از تخلفات رخ داده است که نشان از عدم کنترل امور جاری تعاونی توسط اداره دماوند ظرف سالیان متمادی است.

سرنوشت تلخ تعاونی مسکن کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی سما رودهن مانند تعاونیهای مشابه !

مورد برجسته دیگر برگزاری مجمع با دستور جلسه تطبیق اساسنامه با فرمت اداره تعاون توسط هیئت مدیره های قبلی و تغییر بند ب ماده 12 به عنوان یکی از مهمترین ارکان اساسنامه بدون کوچکترین اطلاع رسانی به اعضا می باشد که با توجه به تایید اداره تعاون دماوند صورت گرفته و کاملا نشاندهنده نبود حداقل کنترلها یا دانش لازمه برای کنترل توسط اداره مذکور می باشد.
موارد ذکر شده فوق بعنوان بخشی از مشکلات در نحوۀ اداره تعاونیها می باشد که ضرورت دارد مسئولین محترم به جد به آنها بپردازند.
در سلسله مقالات بعدی دیگر تخلفات رخ داده در تعاونی مسکن کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی سماء رودهن را بعنوان نمونه ای از اشکالات اساسی موجود در چرخه تعاون بسمع خوانندگان محترم خواهیم رساند و بدینوسیله از کلیه اعضا و دست اندرکاران شرکتهای تعاونی که تمایل به طرح مشکلات مجموعه تعاونی خود دارند دعوت میکنیم مشکلات خود را با ارائه مدارک و مستندات برای این سایت ارسال نمایند تا در سلسله مقالات بعدی از آنها استفاده شود.

منبع: بولتن نیوز

شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.

bultannews@gmail.com

انتشار یافته: ۹۵
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۳۸
محمد
|
France
|
۱۳:۴۵ - ۱۳۹۸/۰۹/۲۳
0
0
درود بر بولتن نیوز که الحق یک رسانه مردمی و اصیل و انقلابی است که تنها به رفع مشکلات جامعه و مردم فکر می کند خدایش واقعا نامردی که صدهها نفر بعد از 16 سال هنوز نتوانستند به زمینشان در تعاونی برسند معلوم نیست در آن منطقه و وزارت خانه و ادارات تابعه اش چه خبر است همین نوع مدیریت است که وضعیت کشور به اینجا رسیده است
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۵۹ - ۱۳۹۸/۰۹/۲۳
0
0
امید وارم در حرکت امیدوار کننده در دست اقدام ریاست محترم قوه قضائیه مشکلات تعاونی ها نیز مورد دقت و رسیدگی قرار گیرد
منیژه صادقی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۱۰ - ۱۳۹۸/۰۹/۲۳
0
0
با سلام ودرود برعزیزانی که کمر همت بسته ودر راه احقاق حقوق گام برداشته اند.تجربه مستقیم این گرفتاری را داشته وهرچند نگارنده زحمت کشیده وتا حدودی مشکلات را نگاشته اند ولی به نظر مشکلاتی هم وجود دارد که از نوشتن آن شرم میکنیم .امیدوارم این برنامه در مسیر صحیح خود قرار گیرد.
علي
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۳۱ - ۱۳۹۸/۰۹/۲۳
0
0
متاسفانه در تعاوني مسكن كاركنان رودهن بدليل موقعيت زمين برخي از هيئت مديره سابق چشم طمع كرده و با انواع كارشكني و همدستي با برخي....... ، سعي در سنگ اندازي و مصادره منافع تعاوني به نفع خود را دارند . از شما خبرگزاري درخواست داريم يك پيگيري جدي انجام دهيد و از داد ما اعضاي تعاوني را به گوش قوه قضاييه برسانيد تا دست اين مفسدين از تعاوني رودهن قطع گردد .
از اعضای تعاونی مسکن دانشگاه سما رودهن
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۱۴ - ۱۳۹۸/۰۹/۲۳
0
0
با سلام و تشکر از اطلاع رسانی و همدلی متاسفانه کم نیستند تعاونی‌هایی که به این عارضه گرفتار شدند و عامل اصلی آن بی تدبیری و بی کفایتی و تمع مسولین و هییت مدیران قبلی که بساط تعاونی که سرمایه آن حاصل دست رنج خیل عظیم مردم عادی و کارمند بود را به مثابه سفره رنگین توی این ۱۵ سال برای خود تصور نموده اند و حال که بعد از این همه سال با تلاش و اقدام به موقع هییت مدیره خادم و دلسوز سکان تعاونی را به دست گرفتند آن هم با نظارت و تایید اتحادیه و اتاق تعاون عوامل و مدیران قبلی با ایجاد کارشکنی و تفرقه بین دانشگاهی و غیر دانشگاهی و وحشت از حسابرسی و باز پس گیری پاداشها و حقوق‌های غیر قانونی مدام در حال دسیسه و کارشکنی در راه پیش برد اهداف تعاونی بوده اند و جای تاسف است از سکوت و بعضا همراهی اتحادیه ها و اتاق تعاون دماوند با این کارشکنیها به امید بازنگری در انتصاب مدیران دلسوز و کاردان در این مراکز و اتحادیه ها
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۵۷ - ۱۳۹۸/۰۹/۲۳
0
0
عاجزانه از شما تقاضادارم به مشکلات این تعاونی رسیدگی کنید این زمین تمام دارایی اکثر اعضا میباشد که به دست این از خدا بیخبران افتاده و به بهانه های مختلف مانع پیشرفت در امر تعاونی می‌شوند آخر این همه سنگ اندازی برای چیست اگر هیات مدیره قبلی کاری قرار بود انجام دهد دراین مدت چند سال انجام می‌داد واقعا این کارها بی احترامی به شعور اعضای تعاونی میباشد وقتی این تعداد افراد جمع شده اند و هیات مدیره ی قبلی رو عزل کردن این آقایان برای منافع شخصی خود هنوزم دست بردار نیستن واقعا که
ناشناس
|
Netherlands
|
۱۷:۴۳ - ۱۳۹۸/۰۹/۲۳
0
0
آیا در این مملکت کسی هست به داد اعضای این تعاونی برسد؟ انگار در این مملکت باب شده پستها موروثی باشد. یک هییت مدیره پیر و فرتوت که سالهای سال این تعاونی رو تا لبه پرتگاه برده بودند اکنون ول کن ماجرا نیستند و حالا که یک تیم جوان و خوشفکر آمده تا تعاونی رو از ورشکستگی نجات دهد هر روز با بهانه های جدید جلوی پایشان سنگ اندازی می کنند.
حسینی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۲۰ - ۱۳۹۸/۰۹/۲۳
0
0
نفرین و ناله صدهها نفر دنبال کسانی است که سالها بناحق حقوق و پاداشهای کلان گرفتند و در آخر نزدیک به 70 درصد زمینها را بر خلاف قانون به شهرداری بخشیدند حتی بدون گرفتن یک امتیاز و همه مخارج را هم انداختند گردن اعضا و خودشان بدون اینکه آورده ای داشته باشند بدون اینکه امتیاز خوبی برای تعاونی گرفته باشند هم حقوق گرفتن و هم پاداش با اینکه بصورت تمام وقت هم کسی که ادعای مدیرعاملی داشت و مثلا استاد دانشگاه هم بود در خدمت تعاونی نبودو حتی اعضای هیئت میره ای که در خیلی از جلسات غیبت داشتند هم حقوق گرفتند هم حق ایاب و ذهاب و هم هزینه تلفن .... و در پایان سال هم از حق اعضا بعضی وقتها تا یازده میلیون برای خودشان پاداش نوشتند و برداشت کردند
در جلسات مجامع رسما اعلام می کردند اگر بخواهیم در شهرداری و ثبت اسناد و .... کارمان راه بیفتد باید رشوه بدهیم و رشوه های متعددی دادند و میلیاردها تومن در ظرف چند سال هزینه های مختلفی کردند که هیچ بازدهی برای تعاونی نداشت .
نزدیک به 15 سال هر بار در مجامع اعضا را با تهدید اینکه که اگر این مصوبات را تایید نکنید زمینتان را از دست می دهید سرکیسه کردند و مصوباتی که می خواستند گرفتند و در آخرین سال مسئولیشان هم بندی را بدون اینکه برای اعضا توضیح بدهند به اساسنامه اضافه کردند که ظلم بزرگی در حق اعضا است و وقتی هم اعضا متحد شدند و آنها را با خفت و خواری از هیئت مدیره عزل کردند و تعدادی افراد سالم و پرتلاش را انتخاب کردند تا چند ماه مهر تعاونی را تحویل نمی دادند و متاسفانه اداره تعاون دماوند هم با آنها هماهنگ بود و بعد از تحویل مهر هم شروع کردند به ایجاد اختلاف که این اعضای هیئت مدیره از اعضای اصلی و اساتید دانشگاه نیستند و سعی کردند بین اعضا اختلاف ایجاد کنند و سعی می کردند با همکاری اتحادیه که رئیسش خودش یکی از سهامداران تعاونی بود که اتفاقا خودش را هوادار اعضا نشان می داد و وقتی دید از این هیئت مدیره آبی براش داغ نمی شه با همانها دست به یکی کرد و اعلام کرد 50 میلیون باید بدهید تا داوری کنیم و وقتی تعاونی از حقوق اعضا به انها چیزی نداد در یک ناداوری که اتفاقا بر اساس حکم تهران حق داوری نداشتند حکم کردند که هیئت مدیره غیرقانونی است در حالیکه این هیئت مدیره تمام مراحل قانونی را طی کرده و حتی اطاق تعاون تهران تایید کرده بودو در تمام جلسات مجامع نماینده هایشان حضور داشتند و مصوبات اعضا را تایید کردند اما اینقدر اینها یعنی هیئت مدیره سابق وقیح بودند که از ترس اینکه تخلفاتشان بیرون بزند و آشکار شود هر جا توانستند جو سازی کردند و پیش همه ادارات رودهن رفتند و گفتند اینها غیرقانونی هستند و متاسفانه الان نه شهرداری و نه ادارات دیگر با تعاونی همکاری نمی کند انگار ذره ای برای صدهها نفر که نزدیک به 16 سال تکلیف زمینی که سهامدارش هستند مشخص نیست ارزشی قائل نیستند
به خدا این نهایت بی انصافی است وزیر محترم تعاون باید با اداره تعاون دماوند و اتحادیه در دماوند برخورد کند این حق مردمی که شاید همه سرمایه زندگیشان این سهام است نیست چرا اینقدر اذیت می کنید این چه سیستمی است که بفکر مردمش نیست خدارو خوش نمیاد این حق ماست و ما هم تا پای جان از حقمان دفاع می کنیم
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۸:۲۰ - ۱۳۹۸/۰۹/۲۳
آقای همت نجفی شهردار سابق رودهن که پس از سمت شهرداری در شورای شهر رودهن به عنوان رییس شورا منصوب می شود و در حال حاضر نیز جز بازداشت شدگان مبارزه با مفاسد اقتصادی در شهر رودهن می باشد یک نمونه از افرادی است که بدون مجوز مجمع توسط هیئت مدیره های قبلی در تعاونی با مبلغ اسمی سهام عضو میشود و حدود 10 روز به مبلغ روز سهم خود را میفروشد
این یک نمونه از رشوه گرفتن مسئولین وقت یکی از ادارات شهر رودهن می باشد
از این دست بسیارند افرادی که به زودی باید پاسخ گوی اشک مادرانی باشند که طلای فرزندانشان را برای خرید سهم این تعاونی فروختند و 16 سال است در انتظار حق و حقوق خود هستند
ناشناس
|
Germany
|
۱۸:۲۳ - ۱۳۹۸/۰۹/۲۳
0
0
امیدوارم با عزم و جدیت بالای رییس محترم قوه قضاییه در برخورد با مفسدان ، هر چه زودتر بررسی ویژه وضعیت تعاونی های مسکن ،
علی الخصوص تعاونی

" مسکن کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی سما رودهن "

مورد توجه قرار گیرد که چرا بعد از گذشت ۱۶ سال این تعاونی همچنان بلاتکلیف است؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۸:۲۳ - ۱۳۹۸/۰۹/۲۳
از مسئولین فعلی شرکت تعاونی می خواهیم تمام اسناد و مدارک موجود مرتبط با تخلفات ادارت و هیئت مدیره های پیشین را در اختیار مراجع قضایی قرار دهید تا به حکم قانون مورد بازخواست قرار گیرند
مهدی
|
Germany
|
۱۹:۳۷ - ۱۳۹۸/۰۹/۲۳
0
0
حددود شانزده ساله قراره سند بدن به خدا دیگه خسته شدیم
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۹:۳۷ - ۱۳۹۸/۰۹/۲۳
امید واریم با تغییر فعلی رویکرد قوه قضائیه و عظم جدی جنای آقای حجت الاسلام و المسلمین رئیسی در مبارضه با مفسدان هرچه سریعتر این مردم ستم دیده به حق و حقوقشان برسند
مرتضی
|
France
|
۱۹:۵۱ - ۱۳۹۸/۰۹/۲۳
0
0
دارند مردم را از قصد عصبی می کنند اصلا فلسفه وجود اتحادیه در دماوند چیه؟ چطور خودش از هیئت مدیره جدید دفاع می کرد چی شد که یکدفعه مخالف شد؟ سند دفاعیاتش تو گروه تلگرامی اعضا است چرا وقتی از طرف مجموعه بالاسریش در تهران دستور دادند حق داوری نداره بدون اجازه برای اینکه تعاونی را فشل کنه داوری کرد قصه 50 میلیونی که از تعاونی بابت داوری درخواست کرده بود چیست؟ این آدم بزرگترین ضربه را به تعاونی های منطقه زده است یعنی یک سیستم نظارتی نیست بیاد این منطقه تخلفات اتحادیه و اداره تعاون دماوند را بررسی کنه ؟ کسی نیست بیاد بگه یک استاد دانشگاه چور همزمان مدیرعامل تعاونی بوده و هم زمان استاد دانشگاه بوده و ماهی سه میلیون حقوق و آخر سال هم یازده میلیون پاداش برای خودشو و اعضای هیئت مدیره و 4 میلیون برای کارمندان تصویب کرده و داده کسی نیست از حقوق اعضا دفاع کند حتما باید یک تجمعی بشود و اعضا بیان کف خیابان تا یک اتفاقی بیفته تا بفکر حل مشکل تعاونی باشند ، یعنی این وزارت خانه عریض و طویل سیستم نظارتی نداره ؟ شهرداری به چه حقی باید 70 درصد زمین را از اعضا بگیره مگه طبق قانون بیشتر از 40 درصد حقشه ؟ من فقط پیش خودم فکر می کنه یه عده بجای خدمت کردن حقوق می گیرن که حق مردم را ضایع و مردم را عصبی کنند
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۹:۵۱ - ۱۳۹۸/۰۹/۲۳
اتحادیه تعاونی های مسکن رودهن مرکز ...و مورد حمایت اداره تعاون دماوند و تمام تخلفاتش زیر نظر مستقیم رئیس ادراه تعاون استان تهران آقای عباد زاده در حال فعالیت می باشد
اوف بر شما آقای اسماعیلی و اوف بر شما آقای عباد زاده که دانسته در حق مردم ستم دیده جفا میکنید
حق ناس را خدا هم نمیتونه ببخشه
ما که از شما نمیگذریم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۴۸ - ۱۳۹۸/۰۹/۲۳
0
0
تعاونی با بیش از 700 عضو قطعا تعاونی کوچکی نیست.حال چگونه اعمال خلاف قوانین طی بیش از یک دهه در این تعاونی از دید مراجع ذیصلاح و کارشماسان پنهان مانده یا قصدی در دیدن موارد نبوده جای نامل دارد.
در شهری که بعد از دقیق شدن در بعضی نهادها تخلفات دور از ذهنی پدیدار شده اگر مسئولین وزارت تعاون و دستگاههای نظارتی مانند قوه قضاییه و بازرسی کل کشور در امور این تعاونی و تعاونیهای مشابه احتمال کشف مفاسدی در اداره تعاون و اتحادیه تعاون رودهن و دماوند نخواهند بود؟ آیا احقاق حقوق این اعضا کار دشوار یا کم ارزشی است؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۰:۴۸ - ۱۳۹۸/۰۹/۲۳
قریان کجای کارید
اداره تعاون استان تهران و شخص آقای عباد زاده در جریان مستقیم تمام تخلفات اداره تعاون دماوند و اتحادیه تعاونی های مسکن شهرستان دماوند میباشد
سرکار خانم رضایی اداره کل تعاون استان تهران نیز در جریان موضوعات هست و امید واریم تا کار به جای باریک نکشیده نسبت اصلاح امور و عزل آقای عبادزاده اقدام عاجل به عمل آورد
محمد جواد صادقی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۵۲ - ۱۳۹۸/۰۹/۲۳
0
0
سرمایه یک عمر کارگری من و امید خانواده م تو این زمین خلاصه شد که یکسری از خدا بیخبر مدام دارن تو کار این تعاونی سنگ اندازی میکنند
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۰:۵۲ - ۱۳۹۸/۰۹/۲۳
امید وارم هر چه سریعتر تمام این متخلفین به خاک سیاه بشینن
از اعضای تعاونی دانشگاه ازاد رودهن
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۲۸ - ۱۳۹۸/۰۹/۲۳
0
0
با تشکر از این سایت خبری
لازم به توضیح است که هییت مدیران ادوار گذشته با خیانتهای اشکار اقدام به فروش سهام به چندین برابرقیمت در بازار ازاد نموده و حال اینکه اعضای تعاونی در ان زمان حتی با فروش اموال و داراییهای خوداز جمله طلا -خود رو-فرش ... یا با وامهای 28 درصدی موفق به خرید سهام گردیده بودند و هنوز پس از 15 سال هیچ نتیجه ای عایدشان نشده است.این درحالیست که این سرمایه در هر جای دیگری صرف میشد سود دهی متناسب با زمان نیز داشت.
به تابیر دیگر این سرمایه ها بجای کاهش مشکلات اقتصادی اعضاء نیازمند تعاونی در جیب افراد غیر نیازمند قرار گرفت وامیدشان را خدشه دار کرد وحتی عده ای از اعضا در انتظار دریافت زمین .دار فانی را وداع گفتند...
ومتاسفانه مسئولین تعاونی به جای حمایت از حقوق این قشر متضررو حمایت از هیئت مدیره دلسوز منتخب و قانونی که تماما از طرف خود اتحادیه و اتاق تعاون مورد تایید و مشروعیت واقع گرفته بود سر پوش بر تخلفات اثبات شده در طی 15 سال گذاشتند. به امید جایگزینی مدیران دلسوز و عادل در مراکز تصمیم گیری مهم
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۱:۲۸ - ۱۳۹۸/۰۹/۲۳
ما هم از مسئولین امر میخواهیم مشخصا سرکار خانم رضایی به عنوان متولی امر تعاون در استان تهران نسبت به موضوع حساسیت و جدیت نشان داده و با اصلاح مهره های بی کفایت و آلوده در سیستم تحت نظارت خود مانع از تجمع 768 عضو این تعاونی در خیابان مرغاب شوند
صبر مردم از این بی کفایتی ها و کارشکنیها و خیانتها به سر آمده
اسماعیل بهمئی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۱۶ - ۱۳۹۸/۰۹/۲۳
0
0
یکسال ونیم از انتخاب هیئت مدیره می گذرد طی این مدت اقدامات وفعالیتهای بسیاری انجام شده است که امیدتازه ای دردل اعضا بوجودآمده است.برگرداندن تعاونی به عقب باعث تحمیل ضرر وزیان مادی به اعضایی می شود که ۱۴ سال معطل بوده اند.چنین کاری غیرمعقول و درتضادبا عدم تحمیل خسارت مضاعف به تعاونی واعضای آن می باشد.امیداست مدعی العموم مانع شود.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۲:۱۶ - ۱۳۹۸/۰۹/۲۳
امید واریم مسئولین از خواب بیدار شود و بدانند که اگر خود را به خواب بزنند به خوابگاه تاریخ هدایتشان خواهیم کرد
Damsana
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۳۴ - ۱۳۹۸/۰۹/۲۳
0
0
بسیار جای تآسف است که بعداز ۱۶ سال انتظارِ اعضاء و ۱۴ سال کارشکنیِ هیئت مدیره‌ی قبلی، تازه حدود یک سال نیم بود که هیئت مدیره ی جدید که خالصانه تلاش میکردند و مورد اعتماد اعضاء هم بودند به حکم دادگاهِ صالحه‌ که میبایست عدالت را اجرا نمایند، از ادامه‌ی فعالیت محروم شدند!!!
پاسخِ این اتفاق را باید از دومنظر بررسی نمود
۱) نقص قانون
۲) نقض قانون
چراکه خاطیانِ قبلی با سوء استفاده از خلاءها و دور زدنِ قانون، ۱۴ سال اموال و سرنوشت اعضاء را حیف ومیل نموده ومعلق نگه داشتند ولی همچنان آزادانه میتازند، ولی خادمانِ به اعضاءِ تعاونی، بخاطرِ اِعمالِ نفوذِ متخلفان و زیاده خواهان(هیئت مدیره ی معزول) و باز همین خلاء ها و نقص و نقضِ قانون از طرف مسئولینِ وقت، بناحق از ادامه ی فعالیت باز ماندند و در نتیجه اعضاء همچنان بلاتکلیف و سرگردانند.
آیااین است رویه‌ی حکومتِ عدلِ علی(ع)
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۲:۳۴ - ۱۳۹۸/۰۹/۲۳
داوری انجام شده در اتحادیه متخلف بدون ابلاغ دادگاه بوده در حکم شعبه 10 دیوان عالی کشور مجوز انجام داوری به صورت کدخدامنشی صادر شده است که البته این حکم بدون ورود قضات به ماهیت پرونده صادر گردیده لذا صدور حکم داوری توسط اتحادیه تخلفی آشکار و مغایر با ماده 270 قانون تجارت میباشد
علیرضا حسینی
|
France
|
۲۳:۲۴ - ۱۳۹۸/۰۹/۲۳
0
0
این مطلب را من حدود 5 سال پیش نوشتم
هنوز بعد از این همه سال وضعیت فیشهای خریداری شده دانشگاه آزاد اسلامی و زمینهای مربوط به این فیشها مشخص نیست تعاونی مسکن این دانشگاه به هیچ بنی بشری جوابگو نیست و هیچکس هم با این تعاونی برخورد نمی کند کاش عده ای از این اعضا جمع می شدند و یک وکیل قوی می گرفتیم تکلیف این زمینها را مشخص می کردیم
دو سال پیش این مطلب را نوشتم اما اوضاع هنوز بهتر نشده که بدتر هم شده و هیچ کس هم جوابگو نیست


علیرضا حسینی
ژوئن 16, 2014 ·
شرکت تعاونی مسکن دانشگاه آزاد اسلامی رودهن و زمینی که 11 سال است بلاتکلیف است
دوستان عزیز یک داستانی را می خواهم براتون تعریف کنم بهتر است شما هم بدونیدهفت سال پیش من یک آپارتمان کوچک 52 متری داشتم که برای حل مشکل پسرم فروختم و 28 میلیون خورده باقیمانده را به توصیه پسر یکی از دوستانم که از اهالی رودهن بود یک فیش زمین دانشگاه آزاد اسلامی رودهن خریدم البته همان زمان هم می گفتند گرون خریدم اما من به اون پسر اعتماد کرده بودم یعنی یک فیش را 28 میلیون و خورده ای خریدیم که خود کارمند دانشگاه دو میلیون و چهارصد هزار تومان خریده بود به من گفتند این فیش همه بدهیش را داده القصه دو سال پیش بعد از 5 سال جلسه مجمع گذاشتند گفتند شماها دو میلیون ششصد هزارتومان بدهکارید باید پرداخت کنید تا سند و پلاک زمین را به شما بدهیم با زحمت پول جور کردم و به حساب شرکت تعاونی واریز کردم و بعد از قرعه کشی شماره پلاک را به ما دادند البته گفتند این زمین 45 هکتار بوده که از بنیاد مستضعفین خریداری شده و همه کارهاش انجام شده %60 زمین را شهرداری برداشته و %40 یعنی 18 هکتار را به تعاونی داده اند و برای همین برای نزدیک به 200 نفر از اعضای تعاونی زمین نیست قرار شد با این مبالغی که از ما می گیرند همین زمینی که به شهرداری داده شده را بخرند و برای دیگر اعضا زمین بدهند جالبه نه !!!
به هر صورت ظاهرا با سستی و یا هر چیز دیگه هیئت مدیره تعاونی نتوانست با همه توافقاتی که با شهردار و شورای شهر رودهن کرده بود به علت عوض شدن شهردار و شورای شهر زمین معاوض خریداری کند حالا بعد از دوسال دیروز جلسه مجمع بود دوباره یه دعوای زرگری راه انداختند اومدند می گند باید یا پلاکهای زمینتان را دو تا یکی کنید یا سه تا دوتا یا نفری 13 میلیون دیگه بدید تا برای بقیه یعنی بخشی از همین اعضایی که بقیه بدهیشون یعنی 2600000 را نپرداختند زمین بخریم
اما در خصوص سند زمینها
البته تو جلسه عنوان شد بعد از اعتراضات شدید اعضا در خصوص سند زمین ، هئیت مدیره گفت همه مدارک کامل است و به اداره ثبت ارسال شده و رئیس ثبت تهران و رئیس ثبت و اسناد رودهن نیز دستور دادند سندهای زمینها را صادر و به صاحبان سندها بدهند ولی به گفته اعضای هئیت مدیره بعضی از کارشناسان درخواست شیرینی یک میلیارد و نیمی کردند تا سند زمینها را بدهند البته گفتند ما این را پیش شما فقط می گوییم ولی نمی توانیم ثابت کنیم یعنی همه چی آماده است رئیس هم دستور داده ولی یک کارشناس جلوی کار را گرفته یعنی دیروز 4 ساعت تو جلسه بودیم بعد از 7 سال هنوز دستم به هیچ جا بند نیست ناسلامتی همه هئیت مدیره و مدیرعامل که کلی حقوق هم می گیرند دکتر و هئیت علمی دانشگاه هستند
یعنی همه کارامون همینطوره الان نزدیک به 700 نفر علاف یک کارشناس ثبت استاد رودهن هستند که سند زمینهارو بده و از ظرف دیگه بخشی از اعضا که بواسطه اینکه شهرداری 60% زمینها را گرفته زمین ندارند یعنی بعد از 11 سال برای دیگر اعضا و 7 سال برای بنده که کل سرمایه زندگیمو دادم تا به امیدی صاحب زمینی بشویم جنگ اعصاب است خدایش تووی این مملکت به کی می تونیم بگیم به کی شکایت کنیم اصلا کی پیگیره ؟ به خدا بابا نظارت و بازرسی قوی نیست واگرنه ، نه این هئیت مدیره می تونست مردمو اینهمه علاف کنه نه شهرداری می تونست بخش وسیعی از زمینها را تصاحب و بعدش به صاحبان زمین بفروشد و نه اینکه یک کارشناس که حتما با مسئول بالاترش هماهنگ است جلوی ثبت و ارائه سندها را بگیرد . این فقط یک درد و دغدغه است از این قصه ها زیاد داریم چرا بجای پرداختن به بازیهای سیاسی به این دغدغه های مردمی نمی پردازیم و حق را از حلقوم مجموعه ها و آدمهای ظالم نمی گیریم
اردشیر
|
Germany
|
۰۰:۱۱ - ۱۳۹۸/۰۹/۲۴
0
0
بنده هم 15سال گرفتار این تعاونی مسکن دانشگاه آزاد رودهن هستم امیدم به ریاست قوه قضاییه هست که به داد ما برسه

باسنگ اندازی مدیرعامل قبلی ویارانش عملا جلوی پیشرفت کارها را گرفتند این افراد تو این 14سال اگر 10درصد برای سند زمین ها تلاش می‌کردند الان همه صاحب خونه بودیم
ناشناس
|
Germany
|
۰۰:۴۰ - ۱۳۹۸/۰۹/۲۴
0
0
هیات مدیره قبلی میترسه کارهای خلافی که کردن رو بشه .بخاطر همین فقط سنگ اندازی میکنند و نمیذارن هیات مدیره جدید کار رو پیش ببره.
منیجه احدی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۱:۵۹ - ۱۳۹۸/۰۹/۲۴
0
0
باسلام خدمت مسئولین عزیز
خواهشمندم برای رضای خدا رسیدگی کنید به مشکلات تعاونی دانشگاه ازاد سما رودهن بخدای احد ویکتا تمام امید زندگی وحاصل زحمت همسرم همین یک قطعه زمین هست که با هزار امید برای اینکه سقفی برای روی سر فرزاندانم درست کنیم خریداری کردیم که الان سنگ میندازن جلو کار تعاونی از خدا بی خبران ونمیگذارن هییت مدیره جدید کار تعاونی رو پیش ببره تو را به رضای خدا تو را به دوازده امام مسئولینی که این پیام را میخوانند رسیدگی کنند به مشکلات ما وارزوی ما که یه سقف برای فرزندانمان هست رو براورده کنند ممنونم از مسئولین محترم خدا خیرتون بده
تو را بخدا مسئولین قوه قضاییه ودیگر مسئولان محترم به مشکلات این تعاونی رسیدگی کنید بخدا خیلی ها گرفتارن وارزوی یک سقف برای فرزندانشان
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۳۱ - ۱۳۹۸/۰۹/۲۴
0
0
متاسفانه اعتماد بیش ازحدبه هییت مدیره سابق باعث اتلاف وقت بیش از 14سال وبه بهانه های واهی کارهای واگذاری واسناد به سرانجام نرسید وپس انتخاب هییت مدیره جدید کارشکنی یکی از هییت مدبره سابق مانع انجام امور تعاونی می گرد چناچه کارشکنی این فرد هییت مدیره سابق پیگیر تعاونی بود اعضای صاحب زمین وخانه شده بودندا
ناشناس
|
Germany
|
۱۰:۴۷ - ۱۳۹۸/۰۹/۲۴
0
0
با سلام،امیدوارم که صدای ۷۰۰ نفر بعد از گذشت ۱۵سال به گوش مسولین و ریاست محترم ودلسوز قوه قضائیه برسه..من عاجزانه تقاضا دارم که به داد این تعاونی برسید.هیئت مدیره سابق بعد از گذشت یک سال و نیم که از برکناریش گذشته هنوز نپذیرفته که اعضای تعاونی به علت فساد و بی کفایتی ایشون و عزل کردن،ولی به خاطر سودی که میتونه از زمین خواری به دست بیاره دودستی به این زمین ها چسبیده.خواهش میکنم به داد این تعاونی مسکن دانشگاه آزاد رودهن برسید این زمین سرمایه زندگی من هستش.باسپاس
ناشناس
|
France
|
۱۲:۲۴ - ۱۳۹۸/۰۹/۲۴
0
0
ای کاش مسئولین محترم که از این سرنوشت های تلخ تعاونی باخبر می شوند .به داد اعضایی که هنوز امیدشان پایدار است برسند .
ای کاش جلوی این فساد ها وعواملینشان هم مثل بقیه فسادهای کشف شده در رودهن ،گرفته شود.
ای کاش اعتماد مردم نسبت به مسئولین و مدیران ذیربط بهتر شود.
ای کاش نمایندگان منتخب مردم از این قشر کارشکن ها نباشند.تا بتوانند بیشتر به فکر مردم وحقوق آنان باشند و قانون مردمی وضع کنند.
ای کاش داوران و صاحب نظران با وجدان باشند و اجازه حق خوری به کس ندهند.
ای کاش با رفع مشکل این تعاونی تعاونی های مشابه امید و شادی در دل همه اعضا زنده شود.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۳۹ - ۱۳۹۸/۰۹/۲۴
0
0
یک تعاونی هم درشیراز هست که باسوء استفاده ازنام سلحشوران محلی برای درآمدزایی برای مدیران بعضا مادام العمرش شده است.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۵۳ - ۱۳۹۸/۰۹/۲۴
0
0
با سلام و عرض تشكر كه مشكل 16 ساله تعاوني مسكن ما بالاخره در يك رسانه وزين چاپ شد. من بعنوان عضو كوچكي از جامعه اسلامي عزيزمان از قوه قضاييه و حضرت آيت ا... رئيسي كه واقعا اميدها را دل همگان در راستاي تحقق عدل و قسط در جامعه زنده كرده است تقاضا دارم به درد دل و تقاضاي بحق اعضاي مظلوم اين تعاوني كه 16 سال است گرفتار عده اي سودجو و فرصت طلب شده اند رسيدگي فرمايند. سوال ما اينست كه چرا بايد جلوي كار هيات مديره اي كه با راي قاطع اعضا انتخاب شده گرفته شود؟ چرا بايد اعضاي هيات مديره قبل كه 16 سال خون ما را در شيشه كرده اند بتوانند براحتي در جلوي پاي هيات مديره جديد سنگ اندازي كنند. چرا سرمايه هاي ما بايد 16 سال توسط عده اي براحتي حيف و ميل شود؟
یوسف کاظمی
|
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
|
۱۶:۰۰ - ۱۳۹۸/۰۹/۲۴
0
0
۱۵سال وقت و پول مردم را گرفته اند تازه هیات مدیره جدید امدن که کار کنن که با شکایت و پارتی بازی کار شکنی میکنند
ناشناس
|
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
|
۱۶:۵۲ - ۱۳۹۸/۰۹/۲۴
0
0
با سپاس از همه دوستانی که تلاش میکنند حق ما را از این نامردان بی مرام بگیرند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۵۹ - ۱۳۹۸/۰۹/۲۴
0
0
واقعا وقتی هیات مدیره قبلی توانایی لازم را ندارد به چه دلیل سنگ جلوی راه هیات مدیره فعلی می اندازد. هیات مدیره قبلی که همگی امتیاز زمینشان را فروخته اند. اعضای تعاونی هم که آنها را نمیخواهند پس چوب لای چرخ تعاونی گذاشتن چه دلیلی دارد؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۰۰ - ۱۳۹۸/۰۹/۲۴
0
0
با سلام خدمت شما عرض کنم من با چه امید وارزویی ثمره 30 سال زحمت زندگی خودم وهمسرم و فرزندانم رو اومدیم در تعاونی سما رودهن سرمایه گذاری کردم با امید این که سقفی روی سرمون باشه در اینده اما متاسفانه 16 ساله از این موضوع گذشته وهمچنان اندر خم یک پیچ هستیم نه تنها تعاونی پیشرفت نکرده بلکه سرمایه اعضا هم خورده شده بابت حقوق وپاداش هییت مدیره سابق ویه سری خرجهای حاشیه ای تعاونی وما گرفتار ومستاجر با دو فرزند دم بخت بخدا نمیتونم کاری براشون انجام بدم تو این اوضاع عاجزانه صدای ما رو به گوش مسئولین برسانید و راه چارهای
ناشناس
|
Germany
|
۱۷:۰۴ - ۱۳۹۸/۰۹/۲۴
0
0
عده ای از اعضای این تعاونی که با هزار امید و آرزو این زمین رو خریداری کردند متاسفانه فوت کردند و حتی ورثه این عزیزان هم هنوز به این زمین نرسیدند
و این داستان ادامه داره......
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۱۳ - ۱۳۹۸/۰۹/۲۴
0
0
اینجانب تمام سرمایه خود را برای خرید امتیاز زمین صرف کردم هیئت مدیره قبلی به مدت ۱۴ سال مردم را سرکار گذاشتند و بعد از این مدت که هیئت مدیره جدیدی انتخاب شد افراد هیئت مدیره قبلی با نفوذی که دارند نزدیک ۲ سال است جلوی پیشرفت کار تعاونی را گرفتند آیا واقعا فریادرسی برای احقاق حق اعضای این تعاونی که اکثرا اقشار ضعیف جامعه هستند وجود دارد؟؟؟
خدیجه ده نمکی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۳۵ - ۱۳۹۸/۰۹/۲۴
0
0
با سلام و درود خدمت ریاست محترم قوه قضائیه باید به استحضار برسانم تعداد زیادی از فرهیختگان و استادان دانشگاه رودهن و عده زیادی از گروههای دیگر سالهاست که درگیر کار این تعاونی و عده ای از خدا بی خبر شده اند و چشم امید ما به یاری شماست که بعد از ۱۵ سال از بلاتکلیفی خارج شویم
علی
|
United States of America
|
۱۸:۳۸ - ۱۳۹۸/۰۹/۲۴
0
0
سلام ساده و فصیح بگم هیئت مدیره قبل خون اعضا را مکیدن زمانی که سر کار بودن چپ و راست پول می گرفتن بدون هیچ پیشرفتی که هیچ، تعداد سهام را هم زیاد کردن البته از سهم بقیه. حالا هم که عزل شدن با رابطه هایشان جلوی هر پیشرفتی را می گیرند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۴۳ - ۱۳۹۸/۰۹/۲۴
0
0
با سلام خواهشن به داد این اعضا تعاونی برسید نیازمند یاریتان هستیم.
فرید
|
India
|
۱۸:۴۷ - ۱۳۹۸/۰۹/۲۴
0
0
تمام مطالبی که ذکر شده شاید خیلی کلی گفته شده باشد .بعد از گذشت ۱۴ یا ۱۵ سال تازه روی نقشه زمبن را رفتم رویت کردم .اگر اقابان که هر روز کار کرده بودند وبه قانون موجود اکتفا کرده بودند به زمین رسیده بودیم .امیدوارم هیئت مدیره قبلی کمی از عنوان استادی ودانشگاهی خودشون به نحوه احسن استفاده نمایند .استاد گرامی کارنامه هر دانشجو اخر ترم مسخص میسه قبول یا افتادن .استادهای گدامی ۱۴ الی ۱۸ سال کافی نیست .خودتونو جای اعضا قرار دهید.با تمام توان حامی هیئت مدیره جدید هستم.
ناشناس
|
Russian Federation
|
۱۹:۲۷ - ۱۳۹۸/۰۹/۲۴
0
0
من نمیدانم نا امید کردن این مردم گرفتار چه لذتی داره ؟امیدوارم بعد از ۱۵سال اعضا این تعاونی به کوچکترین حقشون که البته این همه زمان از دست رفته دیگه جبران نمیشه برسن!
معصومه صابونی وایقان
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۵۴ - ۱۳۹۸/۰۹/۲۴
0
0
امیدوارم ببه لطف خداوند یکتا وعنایت و توجه ریاست محترم قوه قضاییه بعداز 16 سال به حق خود برسیم
عبدالله اسدپور
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۲۵ - ۱۳۹۸/۰۹/۲۴
0
0
سلام امیدوارم به لطف خدا وعنایت وتوجه ویژه ریاست محترم ریاست قوه قضایئه ما هم بعداز دوازده سال به حق و حقوق خود برسیم
مدیر پایگاه چرا دوازده سال؟ ظاهرا این تعاونی بیش از 16 ساله ایجاد شده و هنوز مشکلش حل نشده است
ابراهیم
|
Germany
|
۲۰:۳۲ - ۱۳۹۸/۰۹/۲۴
0
0
با سلام و خسته نباشید ، با توجه به بلاتکلیفی پس از 16 سال و بدون گرفتن نتیجه خاصی از شما تقاضا داریم صدای مارا به گوش مسولین ذی ربط برسانید .
ناشناس
|
Netherlands
|
۲۲:۳۴ - ۱۳۹۸/۰۹/۲۴
0
0
من سئوالی مشخص از وزیر تعاون و اتاق بازرگانی تهران دارم.
چرا یه چند نفر آدم که چندین و چند سال عضو هیئت مدیره و رئیس و مدیر عامل این تعاونی بودند و با وعده وعید و ریا کاری نه تنها کاری برای اعضاء نکردند بلکه برای خود حقوق و پاداش و ... بر می داشتند و تعاونی را چپاول می کردند و حالا که موقع جواب پس دادن رسیده به انواع راهها متوسل شده اند که نگذارند تعاونی به نتیجه برسد از طرف مراجع قانونی مورد بازخواست قرار نمی گیرند؟
چرا و با چه رویی در مقابل خواست اکثریت می ایستند و می خواهند به زور به ما اعضاء خدمت کنند؟
باید ریاست محترم قوه قضائیه به مسئله ورود کنند و ماجرا را روشن کنند که جلوی زد وبند های گذشته و فرار به جلو این قماش افراد گرفته شود.
وزیر محترم تعاون باید از اتاق تعاونی تهران برای صادر نشدن رای کارشناسی در خصوص شکایت هیئت مدیره منتخب جدید از افراد معلوم الحال گذشته پس از چند ماه را جویا شوند .
نکند خدای ناکرده دستان آلوده مناطق مختلف را آلوده کرده باشد.
امیدوارم قوه قضائیه برخورد شدیدی با چپاول گران تعاونی داشنه باشد و با مدیریت سنوات گذشته که هم پولهای تعاونی و هم آرزوهای افراد را پایمال کردند برخورد قهریه داشته باشد.
ناشناس
|
France
|
۲۲:۵۲ - ۱۳۹۸/۰۹/۲۴
0
0
امیدوارم با کمک این رسانه و اطلاع رسانی که میشود از طرف رئیس محترم قوه قضائیه به این شکایت دفتر تعاونی مسکن رودهن رسیدگی شود.با تشکر
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۱:۲۴ - ۱۳۹۸/۰۹/۲۵
0
0
‏بدترين نوع دزدی، ربودن اميد است و متاسفانه در این تعاونی و توسط هیئت مدیره ی قبلی که هنوز هم باوجودِ برکناری، اعمال نفوذ و سنگ اندازی مینمایند، نه تنها مال و عمر اعضاء بلکه امید آنها ربوده شد.
از مسئولین محترم تقاضای رسیدگی داریم.
اعضاء تعاونی مسکن دانشگاه آزاد اسلامی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۴۳ - ۱۳۹۸/۰۹/۲۵
0
0
این که هیئت مدیره قبلی چشم طمع به این زمین دوخته اند و با شگردهای مختلفی به اعضاء دروغ میگفتند، بماند. اما در تعجب هستم اتحادیه تعاونی، کارکنان شهرداری، خود شهرداری و ... با چه وعده ای شرف و وجدان کاری خود را زیر پا نهاده اند و در این سنگ اندازی و ناحق کردن اعضاء این تعاونی قدم گذاشتند.
ای کاش جای مورد اعتمادی داشتیم برای حق خواهی.
ناشناس
|
Netherlands
|
۰۸:۵۳ - ۱۳۹۸/۰۹/۲۵
0
0
حدود ۸ سال پیش با اطمینان از اینکه سند زمین تا یک ماه دیگر حاضر است سهام یکی از اعضا را با قیمت بسیار زیاد خریداری کردم ان زمان فکر می کردم چون تعاونی برای اعضای دانشگاه است مشکلات سایر تعاونی ها را ندارد اما متاسفانه طی 6 سال بعد بصورت مدام از هیئت مدیره قبل دروغ شنیدم و حیله گری دیدم و حالا هم که به همت اعضا یک هیئت مدیره جدید و با انگیزه انتخاب شده ارگانهای مختلف با تحریک هیئت مدیره قبلی که ظاهراً هم ترس از گذشته شان دارند و هم جلوی منافع بعدیشان گرفته شده جلوی کارشان را گرفته‌اند واقعا چه کسی پاسخگوی این همه ظلم هست؟
زینب
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۴۸ - ۱۳۹۸/۰۹/۲۵
0
0
با سلام و تشکر از بولتن نیوز امیدوارم مشکلات این تعاونی به گوش مسئولین مربوطه برسد و کمک کنند تا هیئت مدیره جدید بتوانند کارها را قانونی پیش ببرند و دست هیئت مدیره دزد قبلی را از مال مردم کوتاه کنند تا بالاخره پس از ۱۶ سال به حقمون برسیم.
امیر
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۱۶ - ۱۳۹۸/۰۹/۲۵
0
0
ای کاش بعداز15سال معجزه ی میشدوبرای همیشه این بی عدالتی راپاک میکرد15سال انتظارووعده سرخرمن دگرخستمون کرده،امیدمان به مقام محترم ریس قوه قضایه است که صداقتش بردنیا حاکم است
محسن
|
United States of America
|
۱۴:۰۸ - ۱۳۹۸/۰۹/۲۵
0
0
با سلام
لطف بفرمایید اگر قرار که حق به حقدار برسه دوستانی که الان در راس کار هستن مثل خانم جنیدی و آقای پارسا دارن راه درست و تماما قانونی رو پیش میبرن و ما به غیر از این هیئت مدیره نمیخواییم هیچکس دیگه تصمیم گیرنده باشه.
از زمانی که دوستان اومدن در راس کار همه چیز شفاف و طبق روال قانونی داره پیش میره ولی یک سری از خدا بیخبر چشم طمع دوختن به این تعاونی و تا منحل کردنش هم دست بردار نیستن.
عنایت بفرمایید با توجه به اینکه رئیس قوه قضاییه (جناب آقای رئیسی) فرمودن از هیچ خلافکاری نمیگذریم،
تمام شواهد و قرائن و مستندات حاضر هست و میتونید تشریف بیارید و رسیدگی کنید تا دست طمع و شرّ غارتگرو از این تعاونی کوتاه کنید.
باتشکر
موسوی
|
Germany
|
۱۴:۲۷ - ۱۳۹۸/۰۹/۲۵
0
0
سلام
چرا مجلس و وزارت تعاون به مشکل تعاونی ها و اصلاح قوانین آن و رسیدگی به تخلفات تعاونی ها به طور جدی افدامی انجام نمی دهد؟ چرا قوهٔ قضاییه در مورد متخلفان و مجرمان حکم قاطع صادر نمی کنند؟
بیگلری
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۴۹ - ۱۳۹۸/۰۹/۲۵
0
0
متاسفانه بعد از گذشن 16 سال و 14 سال حیف و میل کردن منافع جمع به نفع هیات مدیره سابق این دو سال هم از ترس برملا شدن کارهای غیر فانونی و فریب اعضتی تعاونی دایم در حال سنگ اندازی به روش های مختلف هستند. امیدواریم روسیاهی و احقاق حق چندصد خانواده رو به چشم ببینیم. افرادی که تنها سرمایه های زندگی خود را به امید صاحب خانه شدن در این تعاونی به دست افرادی دادن که بعد از عزل هنوز چشم طمع به آن دوخته اند.
افشین
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۱۶ - ۱۳۹۸/۰۹/۲۵
0
0
سلام
امیدوارم مراجع قانونی در اینمورد پیگیری کنند . اگر بشه مدیران تعاونی از صداو سیما برای تهیه گزارش درخواست داشته باشند و شاید فرجی حاصل شود .
ماهرخ تربتی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۰۱ - ۱۳۹۸/۰۹/۲۵
0
0
سلام و ضمن عرض تشکر
خوشحالم که بالاخره شاید بعد از بالغ بر 16 سال صدای(
هل من ناصرا ینصرنی)مارا به گوش ارگانی برسانید شاید فرجی شود
ناشناس
|
Germany
|
۱۹:۰۰ - ۱۳۹۸/۰۹/۲۵
0
0
نتیجه بی عدالتی و بی قانونی دامن تعاونی مارو‌هم گرفته است و با آمدن هیات مدیره جدید اندک امیدی در دل اعضا پیدا شد که متاسفانه نمیگذارند کارشان را انجام دهند.
موسی
|
Russian Federation
|
۱۹:۱۵ - ۱۳۹۸/۰۹/۲۵
0
0
با هزار امید فیش خریداری کردیم. بعد سالها دریغ از یه خبر امیدوار کننده. امیدوارم کسی باشه به مشکل ما رسیدگی کنه
عضو تعاونی مسکن کرکنان دانشگاه ازاد رودهن
|
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
|
۲۲:۰۸ - ۱۳۹۸/۰۹/۲۵
0
0
با سلام واحترام از رئیس محترم قوه قضائیه تقاضا میشود با ورود به پرونده سراسر شاکی از هئیت مدیره قبلی نسبت به احقاق حقوق اعضای این تعاونی که اقتصاد زندگی واینده فرزندانشان به حل مشکل زمینهای تعاونی گره خورده دستور رسیدگی صادر فرمایید ضمنا از تیم هئیت مدیره جدید خصوصا مدیرعامل فعلی جناب مهندس پارسا نهاد که با زحمات بیدریغ پیگیر مشکلات تعاونی هستند تشکر وقدردانی میشود
آرزو
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۰۰ - ۱۳۹۸/۰۹/۲۶
0
0
با سلام و احترام اینجانب نیز خواهش می کنم که در مورد این تعاونی رسیدکی فوری شود چون بنده هم که از این تعاونی زمین گرفته ام تمام زندگی ام را فروختم تا بتوانم سرمایه ای برای آینده بچه هام کنار بگذارم که درحال حاضر هنوز هیچ اتفاقی نیافته و حقوق ما پایمال شده است خواهشمندم سریعا دستور رسیدگی داده شود تو را خدا حق ما کارگرها که با هزار امید و آرزو این فیش ها را خریده ایم و با سختی زندگی مون را میچرخانیم بکنید به دادمان برسید
یکی از اعضای تعاونی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۱۰ - ۱۳۹۸/۰۹/۲۶
0
0
واقعیتش مشکل تعاونی سوء مدیریت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان دماوند است در جایی خواندم تازه از سال 96 اعلام کردند ما در جلسات مجمع شرکت می کردیم عرض می کنم کلاهتان را کمی بالاتر بذارید پس این هم سال چرا پیگیری نکردید که اجازه ندهید هیئت مدیره سابق آن همه تخلف نکنند اصلا فلسفه وجودی شما چیه این همه حقوق می گیرید که چکار کنید ؟ یا همان مسئول اتحادیه که گفتید داوری کرده چطور اجازه دادید اتحادیه ای که اجازه داوری نداشته و تازه برای داوری کردن فقط از یک طرف 50 میلیون درخواست کردند آنهم به حساب شخصی داور می بایست ریخته می شد که هیئت مدیره بر حق و قانونی ما این پول را ندادند بناحق داوری کنه عیب نداره ما که می دانیم بی عرضگی شما در دماوند چند تا تعاونی را به خاک سیاه نشانده اما مطمئن باشید این تعاونی تمام اعضایش بیدار شدند و دیگر اجازه نمی دهند کسی حقشان را بخورد نوشته بودید که یکی از اعضا شکایت کرده خخخخ لابد همان فرد متخلف هیئت مدیره است که بنا بر دلیل خودتان عضو اصلی تعاونی نیست چون سهامش را فروخته و دوباره رفته یک سهم از یک فرد دیگر خریده تازه متهم به دریافت پاداش کلان و حقوق ناحق است در حالیکه در مقام مدیرعامل که می بایست تمام وقت در خدمت دتعاونی باشد اما در واقع هم از دانشگاه حقوق می گرفته و هم از تعاونی و ساعت موظفش را در تعانی نبوده است و حتی زمانی که عضو هیئت مدیره بوده است خلاف قانون حقوق می گرفته در حالیکه همین الان اعضای هیئت مدیره قانونی و منتخب ما که شماها بناحق و با تبانی و به دروغ می گویید قانونی نیستند از تعانی ریالی حقوق نمی گیرند و حتی در سال 97 بر خلاف همه آن 14 سال که مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره خلاف همه قوانین پادشهای کلان گرفتند و زمینها را یا رشوه دادند و یا به شهرداری بخشیدند پاداش هم نگرفتند یعنی شما از چنین افرادی در همه این سالها دفاع می کردید خدا می داند پشت این دفاع از هیئت مدیره متخلف که همه اعضا شاهد بودند چه چیزی نهفته است فقط دعا کنید بی لیاقتی و کار نابلدی شما بوده باشد امیدوارم بولتن نیوز یک جواب کامل به شما بدهد .
درسته وقتی آب سربالا بره قورباغه ابوعطا می خونه واقعا خجالت نمی کشید عوض اینکه کمک کنید و مشکلات تعاونی را حل کنید تازه مدعی هم می شوید بنظر می رسد مشکل از تهران و مدیریت فشل اداره تعاون استان تهران و مدیریت آن است آقای شریعتمداری وزیر محترم تعاون باید حتما در این خصوص یک هیئت نظارت تعین و مشکل تعاونی را برطرف و مدیران نالایق در این وزارت خانه را از کار برکنار کند
یوسف کاظمی
|
United States of America
|
۱۳:۱۶ - ۱۳۹۸/۰۹/۲۶
0
0
با سلام
سال ۸۴ با فروختن ماشین و طلا سهم خریدم
بعد از ۱۴ سال هنوز اندرخم همان کوچه ایم
به نظر میرسد مسولان جدید خوب کار میکردند که با کار شکنی مدیران سابق ممتوع الکار شده اند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۵۷ - ۱۳۹۸/۰۹/۲۶
0
0
از مسولین خواهش میکنم سا،زمان بازرسی کل کشور رو وارد جریانات 16 سال گذشته این تعاونی کنن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۴۰ - ۱۳۹۸/۰۹/۲۶
0
0
با سلام غرض ادب بنده سال ۸۳ سهمی خریداری کردم آن زمان بخاطر مجموعه که از فرهنگیان عزیز کشورم بودم خیلی خرسند و خوشحال بودم که در اینده با فرهیختگان عزیز همسایه خواهم شد ولی متاسفانه بعد ۱۴سال اندر پی یک کوجه دور خودمان میجرخیم از بزرگواران عزیزان ودلسوز میخواهم به داد دل ما برسید بخدا شرایط زندگی سخت شده وشرمنده خانواده هستیم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۱۸ - ۱۳۹۸/۰۹/۲۶
0
0
با سلام
تضییع حقوق اعضای تعاونی مسکن دانشگاه رودهن در طی ۱۵ سال با توجه به عدم شفافیت قانون تعاونی ها و عدم تعهد و پاسخگویی مسئولان و ارگان های ذی ربط و زمانبر بودن اقدامات قانونی باعث ناراحتی اعضا شده است. رسیدگی مقامات قضایی به این مورد از اهم مواردی است که باید به آن پرداخته شود.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۱۹ - ۱۳۹۸/۰۹/۲۶
0
0
سلام از سال 82 این تعاونی شروع به کار کرده متاسفانه اصلا پیشرفتی نداشته تا کی باید منتظر این زمین باشیم الان که خودموت هستیم نمی تونیم بگریم وای به حال بچه هامون
خودمون به خودمون رحم نمی کنیم لطفا تکلیف این زمینها مشخص شود
عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد رودهن
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۱۷ - ۱۳۹۸/۰۹/۲۶
0
0
با تشکر از همکارانی که مسئولانه پیگیر مسائل این تعاونی بودند. متاسفانه بیش از ۱۵ سال است که به ما وعده های سر خرمن می دهند، روزی که مبلغی را پرداخت کردیم قرار بود به هر نفر ۵۰۰ متر زمین تعلق بگیرد ولی با دادن بخش زیادی از زمین به شهرداری وقت به عنوان رشوه و غیره و همچنین فروش بخشی از زمین به افراد غیر دانشگاهی با مبالغ بالا، بتدریج در هر مجمع اعلام می شد که متراژ زمینها کم شده و در نهایت به قطعه های کوچک مشترک رسیدیم همچنین در هر نشست با دادن فیش و شماره سر اعضا را گرم می کردند ، امیدوارم با درایت قوه ی قضاییه و مسيولین امر مشکل تعاونی حل شود و اعضا به حق خود برسند .
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۲۴ - ۱۳۹۸/۰۹/۲۶
0
0
امروز پاسخ اداره تعاون دماوند به گزارش خبرگزاری بولتن نیوز را در کانال تاروود مطالعه کردم
واقعا جای تاسف دارد
در اعترافی صریح اعلام کردند خواص سیب زمینی بیشتر از اداره تعاون دماوند میباشد
و در پایان پاسخ سخیف خودشون ضمن دروغ پردازی نشان دادن که کلیه تخلفات اتحادیه و هیئت مدیره های پیشین زیر نظر ایشان انجام شده
واقعا شرم بر شما
سید محمد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۱۱ - ۱۳۹۸/۰۹/۲۶
0
0
از قدیم گفتند حرفو که بندازی زمین صاحبش برمیداره یعنی با خبری که بولتن نیوز بابت ظلمی 16 ساله که در حق 760 نفر اعضای تعاونی نوشت سریع اداره تعاون دماوند حرف رو برداشت ، یعنی دقیقا فهمید مقصر خودشه و شروع کرد به توجیه کردن و برای توجیه کردن تخلفاتشان در نهایت ......هم دروغ گفتند هم خودشان را اتفاقا در مظان اتهام بیشتر قرار دادند یعنی قبول کردند همه تخلفات هیئت مدیره سابق و اتحادیه کاملا با هماهنگی و حمایت اداره تعاون دماوند بوده است الان باید قوه محترم قضاییه بعنوان مدعی العموم چون 760 نفر جمعشان عموم می شود وارد عمل شود چرا که این اعضا چشم امیدشان به قوه قضاییه است زیرا امیدی به وزارت خانه ظاهرا نیست چون تو این مدت وزارت خانه یک پاسخ یا پیگیری بابت این خبر نکرده یعنی قبول دارند زیر مجموعه هایشان بی عرضه و متخلف هستند برای همین اداره تعاون دماوند از ترس هم جوابیه اش را به بولتن نیوز نزده بلکه برای کانال تارود فرستاده به همین جهت قوه قضاییه در دفاع از مردم باید بعنوان مدعی العموم هیئت مدیره سابق تعاونی و مسئولین اداره تعاون و رئیس اتحادیه که هنوز ما نفهمیدم این یکی چیکاره است را به دادگاه فرابخواند و بپرسد در این 16 سال حق این اعضا را چکار کردید و چرا این ظلم را در حق مردم روا داشتید
یک عضو کوچک تعاونی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۶:۵۴ - ۱۳۹۸/۰۹/۲۷
0
0
دوستان این خبردر سطح وسیعی در میان مردم رودهن پخش شده هر جا می روی بحثش است در خود دانشگاه هم بحثش زیاده اخیرا همان مدیر عامل اخراجی و معذول که مثلا استاد دانشگاه هم هست یک فراخوان به اعضای دانشگاه زده و تو اون فراخوان به قوه قضاییه تهمت زده و گفته اعضای جدید هیئت مدیره با پول دستگاه قضایی و قاضی را خریدند خوشبختانه متن فراخوانش و تهمتی که زده اسکرین شات گرفته شده است مثل همان زمانها که تو سالن مجتمع عربده می زد و می گفت ما باید رشوه بدهیم به شهرداری به ثبت اسناد این دفعه دیگه نمی تونه تکذیب کنه که اون ادعای رشوه دادنها را هم نمی تونه تکذیب کنه چون نزدیک به صد نفر شاهد بودند که چقدر زمین و پول به عنوان رشوه از صندوق تعاونی دادند رفت البته اون تنها نبود یکی از اونا مثلا خیر سرش کارشناس دادگستری هم است و انگار زمین تعاونی ارث پدریش بود یکی دیگشون مثلا یه زمانی عضو شورای شهر بوده و الان هم عنقریب می خواد بره تو شورا بخاطر اینکه چند نفر از اعضای شورا را دستگیر کردند اما فراخوان نتیجه نداده و کسی تحویلش نگرفتند تو دانشگاه دوره افتاده التماس می کنه بنده خدا بدجور ترسیده چون قراره تمام پاداشهایی که تو این چند سال گرفتند را با حکم دادگاه پس بدن تازه با سودش و باید مشخص کنند رشوه به کی دادند هم رشوه گیرنده هم رشوه دهنده باید مجازات بشوند برای همین خیلی ها که در شهر رشوه گرفتند ترسیدند ، زمینهایی که رشوه دادن پولهایی که رشوه دادند به کی دادند البته گفتم این بنده خدا همه اینکارها رو تنهایی نکرده اما بی اطلاع نیست همشون تقسیم کار کردند تا این هیئت مدیره نتونه حق اعضا را ازشون بگیره برای همین رفتند تو شهر پیش مسئولین شهر و گفتند این هیئت مدیره جدید غیر قانونی است و مسئولین شهر هم هیچ کمکی از خدا خواسته به تعاونی نمی کنند (نه که قبلا می کردند) حالا اینو بهانه کردند و کاری انجام نمی دن .
یعنی فکرشو بکنید تو این شهر و منطقه مردم چی می کشند استاد دانشگاه آزادش اونه ، شهردارش که اون بود دستگیر شد اعضای شورای شهرش اونا بودند که دستگیر شدند ،معاون شهردار و حسابدار و کارمند شهرداری بودند که دستگیر شدند از این ور یارو کارشناس رسمی دادگستری بوده رسما تو مجامع می آمد می گفت باید رشوه بدهیم یعنی اول صبحی می خوام برم سر کار فقط دارم حرص می خورم که چقدر اینا نامرد بودند و هستند که حق این اعضا را نمی دن حالا از این اداره تعاون تهران هم می نویسم هر چه می کشیم از ایناست .... برم که دیرم شد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۱۶ - ۱۳۹۸/۰۹/۲۷
0
0
روزی "اندوه" به روستای ما آمد
"گفتیم رهگذر است
اما ماند

گفتیم مسافر است و خستگی در می کند و می رود
باز هم ماند و نشست و شروع کرد به بلعیدن ذخیره امیدمان
گفتیم:مهمان بد قدمیست
دو سه روز دیگر می رود
و باز هم ماند و ماند و ماند و تبدیل شد به یکی از اعضای ده مان

اکنون اندوه کدخدا شده و مام کوچه ها بوی "آه" می دهد .
تمام امیدها را بلعید و به جایش "حسرت" در دلها انبار کرد

پیران ده هنوز به یاد دارند :
روزی که اندوه آمد
"جهل" نگهبان دروازه روستا بود
داستان 14 سال ما و تعاونی که بخاطر اعتماد بی جا و از سر جهلمان اسیر دست اندوهی بود که قلب همه ما را به درد می آورد تا خودمان خواستیم تا آگاه شدیم و متحد و این دیو اندوه را از تعاونی بیرون کردیم حالا دو ساله بیرونشان کردیم اما اینها باز هم می خواهند از پنجره وارد شوند اما دیگر ما تحمل اندوه و جهل را نداریم و امروز متحد و آگاه از حقوقمان دفاع می کنیم
عضو اصلی هیئت علمی و تعاونی دانشگاه
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۵ - ۱۳۹۸/۰۹/۲۷
0
0
سلام
متاسفانه مافیای پشت پرده با کمک برخی کارمندان در حال کارشکنی و سنگ اندازی در جهت رسیدگی هیئت مدیره جدید به امور واگذاری سند به اعضا و رسیدگی به تخلفات و فساد هئیت مدیره قبلی می باشند . از شما خبرگزاری های بی طرف تقاضا داریم به این موضوع ورود کرده و دستان این مافیای مفسد را کوتاه کنید . ما کارمندان دانشگاه آزاد رودهن تمام قد پشت هیئت مدیره جدید تعاونی رودهن هستیم و خواهیم ایستاد .
با تشکر
فرزاد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۱۳ - ۱۳۹۸/۰۹/۲۷
0
0
خدا واقعا از سرشون نگذره کسانیکه تعاونی رو به این روز انداختند.چشمان بیش از 300 نفر هر روز به اقدامات اینها بود ولی ظاهرا مدیران قبلی فقط به ادامه فعالیت تعاونی جهت دریاقت حقوق و پاداش و بذل و بخشش از زمینهای اعضا فکر میکردند.اینها باید از روز حساب بترسند.در حال حاضر هم که مسئولیتی ندارند از هیچ شیطنت و بدجنسی فروگذار نمیکنند.
برای رضای خداوند هر کس میتواند کاری برای این اعضای مظلوم بکند
رقیه محسنی قادر
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۵۹ - ۱۳۹۸/۰۹/۲۷
0
0
با عرض سلام و خسته نباشید من 10 سال پیش ملک فروختم و از تعاونی مسکن دانشگاه آزاد رود هن سما سهام خریداری کردم از شما خواهش میکنم در دفاع از حق من و دوستان من توسط مسولینن وهیت مدیره قبلی که واقعا در حق ما اجحاف کردند وحق الناس نادیده گرفتند و کوتاهی انجام دادند شما فریاد رس ما باشید و به یاری ما بیایید . از شما کمال تشکر دارم .
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۴۴ - ۱۳۹۸/۰۹/۲۷
0
0
باسلام خدمت رییس قوه قضائیه راستش فقط خدا می‌داند با چه نیتی تمام طلایی که همسرم هربار بازحمت برایم میخرید تا مر اخوشحال کند وقتی برادرم از واگذاری زمینهای تعاونی رود هن برایم گفت فقط وفقط برای خوشحال کردن متقابل همسرم تمام دارایی خودم راکه همین مقدار طلا بود فروختم تا شاید سر پناهی برای بچه هام فراهم کنم غافل از اینکه قوم ظالمی نقشه ها برایمان کشیدند وبعد از گذشت چهارده سال هنوز دستمان به جایی بند نیست البته ناامیدی از شیطان است خواهشا دست این قوم ظالم را که فقط خدا وبدست قوه‌قضاییه باز می شود راحل کنید که دعاخیر وخوشنودی خدای مهربان درآن است ان شاالله
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۵۰ - ۱۳۹۸/۰۹/۲۷
0
0
عدم پاسخ گویی و مجازات نکردن متخلفین که در ابتدای تاسیس تعاونی مسئولیت داشتند باعث گردید کسانی که در دوره های بعدی مسئولیت گرفتند نیز کاری برای اعضا نکنند و حتی تعاونی را محلی برای رسیدن به اهداف شخصی خود کنند.
درخواست محاکمه و پاسخگویی تمامی کسانی که از ابتدای تعاونی مسئولیت داشتند را داریم تا اگر قصوری کرده اند مجازات شوند.
فتحی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۲۹ - ۱۳۹۸/۰۹/۲۸
0
0
با سلام
از مسئولین مربوطه خواهش میکنم در خصوص رفع مشکلات اعضا این تعاونی اقدامی فرمایند
بعد از گذشت چندین سال هنوز نتیجه ای نگرفتیم
یک عضو تعاونی
|
Sweden
|
۱۳:۴۹ - ۱۳۹۸/۰۹/۲۸
0
0
امیدوارم با کمک این رسانه و اطلاع رسانی که میشود از طرف رئیس محترم قوه قضائیه به این شکایت دفتر تعاونی مسکن رودهن رسیدگی شود.با تشکر
دوستار
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۵۱ - ۱۳۹۸/۰۹/۲۸
0
0
فریاد همی دارم و فریاد رسی نیست
پندار درین گنبد فیروزه کسی نیست

ای باد خبر بر، بر آن یار همی دم
کز بهر خبر جز تو مرا همنفسی نیست
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۴۰ - ۱۳۹۸/۰۹/۲۸
0
0
هر چه بگندد نمکش میزنند ، وای به روزی که بگندد نمک .
متاسفانه اتحادیه و اداره تعاون که مسئولیت جلوگیری ازمفاسد تعاونیها را دارند وقتی در خواب هستند یا خود را به خواب میزنند(حال به هر دلیل) دست اعضای مظلوم به جایی نمی‌رسد. امیدوارم هر چه سریعتر ارگانهای بالادستی که مسئولین کارکشته و پاکدامن دارند به امور اتحادیه و اداره تعاون دماوند رسیدگی کنند.
تاران
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۰۶ - ۱۳۹۸/۰۹/۲۸
0
0
باسلام و عرض ادب خدمت مسئولین محترم که صادقانه خدمت میکنن بنده ۱۳سال پیش سهام این تعاونی را گرفتم که متاسفانه این چندین سال فقط با وعده هایی که امسال سند اماده میشه و..
فقط جوانی و عمر ما گذشت و پیر شدیم ولی خبری از سند و تفکیک زمین نیست.
از رئیس محترم قوه قضاییه عاجزانه تقاضاداریم به داد ما برسند و دستور بررسی و احقاق حقوق اعضا را صادر فرمایند.
با ارزوی سلامتی و توفیق روز افزون برای همه مسولین صادق و متعهد نظام
عضو تعاونی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۲۲ - ۱۳۹۸/۱۰/۰۲
0
0
بعد از گذشت مدتی از خبر اعلام شده در بولتن نیوز در مورد مسائل و مشکلات این تعاونی متاسفانه هیچیک از مسئولین و مراجع ذیصلاح پیگیری یا اعلام نظر مناسبی در راستای پیگیری و احقاق حق اعضاء این تعاونی نداشته اند.
ایکاش مسولینی که ادعای پیگیری و ستاندن حق مظلومین در این کشور را دارند نشانه ای از پیگیری در این موضوع بروز میدادند
مدیر پایگاه متاسفانه مدتهاست خیلی از مجموعه ها این سیاست را که پاسخ نمی دهیم تا از ذهن ها پاک شود را در دستور کار سازمانهای تابعه خود قرار داده اند اما ما با جمع آوری اطلاعات بیشتر و کار رسانه ای قوی تر پیگیر حقوق این تعاونی و هر مجموعه ای که احساس کنیم در حق آنها ظلمی شده است هستیم حداقل آن این است که بسیاری از مسئولین و مردم می فهمند در منطقه دماوند آنهایی که وظیفه دارند به مردم خدمت کنند نه تنها خدمت نمی کنند بلکه هم سنگ جلوی پای تعاونی ها می اندازند و هم سعی در بی قانونی دارند
ناشناس
|
Ireland
|
۲۱:۵۲ - ۱۳۹۸/۱۰/۰۳
0
0
متاسفانه افرادی که الفبالی قوانین تعاون را نمیدانند و روحیاتشان در تضاد با روح تعاون قرار دارد در راس امور قرار گرفته و اینچنین مشکلات عدیده برای مردم ایجاد میکنند
امید وارم مقامات بالا دستی اصلاحات لازم را در زمینه نیروی انسانی و نظارتی و قوانین در دستور کار خود قرار دهند
قبلا از توجه شما کمال قدردانی و تشکر را داریم
ناشناس
|
Spain
|
۱۰:۴۳ - ۱۳۹۸/۱۰/۰۴
0
0
سلام واقعا انسان تعجب میکنه مگه میشه ی تعاونی بعد از ۱۶ سال کل اعضا رو مسخره ی کارهای اشتباه وخلاف خودش بگنه وهیچ کس کاری که باهاش که نداره بماند دائم سنگ اندازی کنه ونذاره هیئت مدیره ی جدید که خالصانه دارند کار میکنند
ناهید عنبرستانی
|
Spain
|
۱۰:۵۱ - ۱۳۹۸/۱۰/۰۴
0
0
سلام متاسفم ازاین این همه خلاف وکارشکنی که در یک تعاونی میشه وهیچ کس نست که مظلومان را حمایت کند واز حق اعضا دفاع کند وقتی هم عده ای رو که خود اعضا انتخاب کردند که صادقانه وخالصانه کار میکنند با سنگ اندازی نمیزارند که کار کنند واقعا این افراد ظالم وخلاف کار به معاد ومرگ اعتقادی ندارند لطفا یکی به داد این اعضا برسه.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۴۶ - ۱۳۹۸/۱۰/۰۴
0
0
سلام
مطالبات اعضای تعاونی کاملا به حق است. متاسفانه در سیستم قضایی و اجرایی مدیریتپاسخگو جایگاهی ندارد.
رضا اصفهانی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۱:۴۳ - ۱۳۹۸/۱۰/۰۷
0
0
با سلام
تورو خدا یه ورود هم در تعاونی مسکن برق تهران هم داشته باشید ممنون میشم
انجا با ۱۸۰۰۰ عضو با گذشت ۲۰ سال همچنین بلاتکلیف هستم
زمینهای ما در فاز پنج شهر جدید هشتگرد میباشد
ولی متاسفانه هیچ نهادی به این مشکل رسیدگی نمیکنه
اگر امکانش هست کمکمون کنید
مدیر پایگاه با سلام مستندات و علت اینکه چرا هنوز شرکت تعاونی شما به هدفش نرسیده را برای ما ارسال و شماره تماس بدهید تا خبرنگار ما با شما تماس بگیرد
ناشناس از اعضاء هیئت علمی دانشگاه
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۵۵ - ۱۳۹۸/۱۰/۲۹
0
0
بولتن جان میشود یک نگاهی هم به وضعیت ستاد رفاهی وزارت علوم هم بیندازی؟؟ در پایان سال 93، این ستاد با اعلام یک پروژه مسکونی برای اعضاء هیئت علمی دانشگاه ها در منطقه شمال غرب تهران در بلوار سیمون بلیوار، از حدود بیش از 100 نفر استاد دانشگاه مبالغ خدود 120 تا 150 میلیون تومان در یافت نوده اما پروژه بعلل نامعلوم بلاتکلیف مانده و حتی کلنگ افتتاح آنهم زمین زده نشده !!!؟؟و اعضاء این پروژه(بهتر بگویم مالباختگان فعلی )همچنان در گیر هستند ؟ خواهشمند است به ستاد رفاهی آن وزارت یا مسئولین آن مراجعه و در این مورد اطلاع رسانی نمائید تا شاید تکلیف آن روشن گردد
مدیر پایگاه لطفا مستندات و گزارش کاملی از وضعیت این پروژه را برای ما ارسال کنید
محمد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۵۱ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۴
0
0
حق مردم را دارند می خورند و متاسفانه همه هم با هم هستند جناب رئیسی تو را به جدت تو را به امام رضا به اعضای این تعاونی کمک کن به خدا ما مردم این سرزمین هستیم هیچ امیدی به فرمانداری و اداره تعاون و اتحادیه نداریم هیچکس حرف اعضا را گوش نمی ده چون دنبال منافع خودشان هستند همه زندگیمان را فروختیم تا این سهم را خریدیم تو را به روح پاک سردار سلیمانی که عشق این ملت بود و هست به ما کمک کن حتما نباید که بیاییم در فرمانداری جمع بشم به خدا همه اعضا ناراحتند یه عده از خدا بی خبر سالها حق این اعضا را خوردند میلیون میلیون پاداش گرفتند و زمینهای اعضا را با ناجوانمردی بخشیدند رشوه دادند خودشان اعلام کردند تو مجمع رسمی و صد نفر شهادت می دهند که گفتند رشوه می دهیم اینها باید مجازات بشند ما با کلی زحمت این هیئت میره فاسد قبلی را برکنار کردیم حالا اینها با کمک اداره تعاون و اتحادیه بر علیه اعضا دارند توطئه می کنند می خوان حق ما را بخورند التماستان می کنیم حق ما را از این ظالمین بگیرید ما بعد از خدا به شما امید داریم امیدمان را ناامید نکنید
عضو تعاونی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۵۴ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۰
0
0
با عرض سلام نمیدونم مسئولین کجان؟ چرا مشکل ما رو حل نمیکنن؟ هیئت مدیره قانونی ما هر کار از دستشون براومده برای احقاق حق اعضا انجام میدن اما شهردار و عوامل دست اندر کار جلوی کار رو گرفتن و نمیزارن ما به زمینمون برسیم.چرا شهردار به قانون احترام نمیزاره؟ چرا زور میگه چرا بیشترین و بهترینها رو غیر قانونی برای خودش برمیداره؟ چرا به فکر حال و روز اعضای خسته تعاونی نیست؟!؟!؟!؟!؟!
شهزادقیاسوند
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۵۶ - ۱۴۰۲/۱۱/۱۰
0
0
سلام وعرص احترام خدمت اقای رئیسی ریاست جمهورمردمی
اقای رئیسی بارها وبارها نامه نوشتیم کمک خواستیم ازشما که به دادمان برسید ولی تاکنون صدای ماشنیده نشده مگرعمرادمی چقدراست که الان حدود۲۱ساله که تعاونی ما گرفتارزیادخواهی بعصی ازمسئولین ازخدابی خبر است مگرماچه خواستیم فقط حق قانونی که ازمان صلب شده رامیخواهیم نه بیشتر تاکی بایدصبرکرد من وخانواده من به امید اینکه سرپناهی داشته باشیم سهمی ازاین تعاونی راخریدیم ولی انگارحتی بعدازمرگم هم محقق نشود ۲۱سال کم نیست مگردرقانون شهردار قسمتی از زمینها برای ابادانی کسرنمیکند ولی شهرداررودهن بااینکه بیشترازحق خودمیخواهدهیچ گونه قرارنیست تسهیلاتی بدهد تمامومخارج تسطیح درمانگاه فضای سبز و....همه رابه گردن نعاونی دانشگاهوازادسمارودهن انداخته وهیچ گونه همکاری نمیکند وبزرگترین مانع شده دردولت شما مگرقراربرخاندارشدن همه نبود پسوچرا ددزمان ریاست شما چنین مسیولانی هستن وهیچ کس رسیدگی لازم راانجام نمیدهد خواهشا تمنا میکنم به داداین تعاونی برسید که دیگرهیچ امیدی به زندگی ندارند
نظر شما

آخرین اخبار

پربازدید ها

پربحث ترین عناوین