کد خبر: ۶۳۵۵۴۲
تاریخ انتشار: ۲۸ مهر ۱۳۹۸ - ۱۳:۲۳
شهرداری در بخش عملکرد حساب درآمد و هزینه مرداد و شهریور مبلغ یک هزار و ۹۶۱ میلیارد تومان معادل ۶۲ درصد درآمد با ۳۸ درصد عدم تحقق را تحصیل کرده است.

به گزارش بولتن نیوز، سید حسن رسولی خزانه‌دار شورای اسلامی شهر تهران، اظهار کرد: ردیف‌های بازپرداخت بدهی‌ها 652 درصد و اصل و سود تسهیلات دریافتی 206 درصد نسبت به پیش‌بینی بودجه افزایش نشان می‌دهد. این رشد حاکی است مدیریت شهری علیرغم برخورداری از تنگناهای شدید مالی نسبت به احقاق حقوق طلبکاران دغدغه جدی دارد.

سید حسن رسولی در ارائه گزارش درباره حساب‌های درآمد و هزینه شهرداری تهران مرداد و شهریور و شش ماهه نخست سال 98، اظهار کرد: شهرداری تهران در بخش عملکرد حساب درآمد و هزینه مرداد و شهریور ماه براساس بودجه مصوب شورا موظف بوده است در برش عملکردی دوماهه خود نسبت به تامین منابع در سقف 3هزار و 138 میلیارد تومان اقدام و به همین میزان مصارف خود را تنظیم و تعادل میان منابع و مصارف را برقرار کند، که در این دو ماه توانسته مبلغ یک هزار 961 میلیارد تومان معادل 62 درصد درآمد با 38 درصد عدم تحقق تحصیل کرده است.

وی ادامه داد: از کل درآمدهای دو ماه یک هزار و 836 میلیارد تومان آن معادل 94 درصد نقد و 6 درصد آن غیرنقد است. آن قسمت از درآمدها و منابع شهرداری تهران که بالفعل قابلیت نقدشوندگی نداشته منابع غیرنقد است.

خزانه‌دار شورای شهر تهران با بیان اینکه از کل درآمدنقدی وصولی دو ماه 44درصد آن یعنی 804 میلیارد تومان پایدار و 56درصد آن یعنی یک هزار و32 میلیارد تومان ناپایدار است، تاکید کرد: شهرداری تهران در بخش عملکرد هزینه‌ای دو ماهه تا سقف 2 هزار و 888 میلیارد تومان اجازه هزینه‌کرد داشته است. با اعلام مبلغ دو هزار و 140 میلیارد تومان هزینه ثبت شده در این دو ماه معادل 74 درصد مصارف خود را منظور و ثبت کرده که از این مبلغ 94 درصد به صورت پرداخت نقدی و 6 درصد هزینه غیرنقدی است.

 نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران، اعلام کرد:  شهرداری تهران براساس بودجه مصوب موظف بوده، در برش عملکردی شش ماهه خود نسبت به تامین منابع در سقف 9هزار و414 میلیارد تومان اقدام کند. شهرداری طی این دوره شش ماهه توانسته مبلغ 7هزار و 690 میلیارد تومان معادل 82 درصد درآمد تحصیل کند. بنابراین طی شش ماهه مذکور کسری عملکرد یک هزار و 723 میلیارد تومان معادل 18 درصد نسبت به بودجه مصوب مشاهده میشود.

وی گفت: از کل درآمد شش ماهه مبلغ 6 هزار و 129 میلیارد تومان آن معادل 80درصد نقد و 20درصد آن یک هزار و 560 میلیارد تومان غیرنقد است. از کل درآمدنقدی وصولی  35درصد آن درآمد پایدار و 65 درصد آن درآمد ناپایدار است.
   
رسولی درباره عملکرد هزینه ای شش دوازدهم نیز اظهار کرد: در این دوره، شهرداری اجازه داشته حداکثر تا سقف اعتبار مصوب به مبلغ 8هزار و 662 میلیارد تومان هزینه کند. طی دوره مذکور مبلغ 6هزار و 485 میلیارد تومان یعنی 75 درصد هزینه در دفاتر ثبت شده است. که از این مبلغ 98 درصد بصورت پرداخت‌های نقدی و دو درصد هزینه غیرنقدی است.  

رسولی درباره هزینه‌های جاری شش دوازدهم نیز گفت: بر اساس این گزارش حقوق پرسنل رسمی و قراردادی 89 درصد عملکرد نسبت به اعتبارات مصوب 6ماهه داشته است همچنین در سرفصل حقوق سازمانها و شرکتها و ادارات مستقل این عملکرد 101 درصد، در سرفصل بازپرداخت اصل و سود تسهیلات، سود اوراق مشارکت عملکرد206 درصد و در سرفصل تسویه بدهی‌ها (سایر مطالبات)عملکرد 652 درصد محقق شده است.

رسولی در جداول مقایسه شش دوازدهم درآمد سال 97 و 98 نیز اعلام کرد: در بخش درآمد شاهد تحقق 72 درصدی در سال 97 این تحقق درآمد 82 درصد است.

خزانه دار شورای شهر در مقایسه شش دوازدهم سال 98 و 97 در بخش هزینه گفت: ثبت هزینه در شش ماهه سال گذشته 17 درصد و داری از جاری 75 درصد است.

خزانه دار شورای شهر تهران، اظهار کرد: میزان درآمد شهرداری نسبت به مدت مشابه سال قبل به میزان 10 درصد یعنی از 72 درصد به 82 درصد افزایش یافته است. البته کسری درآمدی 18درصدی علامت نگران کننده ای است. مضافاً که رقم بودجه 18هزار و 828 میلیارد تومانی کاملاً انقباضی است. حتی در صورت تحقق کامل از حیث قدرت خرید یک سوم بودجه سال 95 قدرت خرید دارد.

وی ادامه داد: ثبت هزینه ها در دفاتر مالی سال گذشته طی همین بازه زمانی 17 درصد بوده است، طی 6 ماهه اخیر این شاخص به 75 درصد افزایش یافته است. رشد 58 درصدی این نمایه نشانی از اهتمام شهرداری نسبت به ثبت به موقع هزینه‌ها در دفاتر مالی است.

خزانه‌دار شورای شهر تهران با بیان اینکه 20 درصد درآمدها از جنس غیرنقد و 80 درصد آن نقدی است، اعلام کرد: این موضوع علامت اهتمام شهرداری به اصلاح نظام کسب درآمد و دور شدن از فروش انواع داراییها است. در عین حال گواه آن است که عملاً بودجه غیرنقد که یک سوم کل است فقط 20 درصد تحقق یافته است.

وی خطاب به شهردار تهران گفت:جناب آقای شهردار آیا بناست این قفل همچنان مثل سال گذشته بسته بماند، نمی‌خواهید با اعمال مدیریت مؤثرتر این مشکل را برطرف کنید؟ وظیفه من هشدار دادن است که متناوباً انجام داده و می‌دهم. سال گذشته این رقم 10 درصد بوده امسال به 2 درصد تنزل پیدا کرده است.

خزانه‌دار شورای شهر ادامه داد: هزینه جاری حقوق سازمان‌ها و شرکت‌ها و ادارات مستقل نسبت به بودجه مصوب 101 درصد است. این شاخص نشان‌دهنده دو نکته است اول اینکه ارقام مندرج در سند بودجه سالیانه واقع‌بینانه نبوده است و دوم صرفه جویی لازم صورت نگرفته است.

نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران با بیان اینکه ردیف‌های بازپرداخت بدهی‌ها 652 درصد و اصل و سود تسهیلات دریافتی 206 درصد نسبت به پیش‌بینی بودجه افزایش نشان می‌دهد، اظهار کرد: این رشد حاکی است مدیریت شهری علیرغم برخورداری از تنگناهای شدیدمالی نسبت به احقاق حقوق طلبکاران دغدغه جدی دارد. البته ارقام مصوب این دو ردیف در بودجه 98 ناچیز است.

وی ادامه داد: سهم مصارف هزینه‌ای 66 درصد و سهم تملک سرمایه‌ای و تملک مالی به میزان 34 درصد مصارف در 6 ماهه اول سال جاری را نشان می‌دهد. همچنین 18 درصد عدم تحقق درآمدهای نیمه اول سال در شرایطی است که بطور متوسط هزینه‌ها نسبت به ارقام پیش بینی شده بودجه 98 با 42 درصد رشد روبرو است. این نسبت‌ها عدم تعادل منابع و مصارف را به وضوح نشان می‌دهد.

رسولی تاکید کرد: ما جدول منابع و مصارف برنامه سوم شهرداری را با رقم 150 هزار میلیارد تومان برای 5 سال (1398– 1402) در شورای شهر تصویب کرده‌ایم. 42هزارو 500 میلیارد این رقم وفق ماده 2 برنامه سوم صرفاً می‌بایست صرف مسائل کلیدی شهر شامل توسعه زیرساخت‌ها و ناوگان حمل و نقل ریلی و عمومی، کاهش آلودگی هوا، برقراری توازن منطقه‌ای از حیث سرانه‌های خدمات شهری، صیانت از باغات، احیاء بافت‌های ناکارآمدشهری، و حفظ بناهای فرهنگی و سلامت و اجتماعی گردد. یک ریال از این منبع طی 5 سال برنامه سوم و امسال که اولین سال آن است نباید صرف امور جاری گردد.

وی گفت: براین اساس ارائه اصلاح بودجه سال 98 برای تحقق اهداف برنامه به همراه شناسایی و خلق منابع نوین درآمدی از یکسو و اتخاذ تصمیمات عملگرایانه، واقع‌بینانه و بزرگ از سوی دیگر برای شورا و شهرداری ضروری است. تقاضا می‌کنم در دوسال باقیمانده مشترکاً برای افزایش درآمدها بویژه پایدار و کاهش هزینه‌ها از طریق کوچک‌سازی پیکره شهرداری و سازمانها و شرکتهای تابعه شجاعانه تغییر رویکرد داده و مسئولانه و راهبردی تصمیم بگیریم. در غیراینصورت مدیریت پایتخت زمین‌گیر خواهد شد.

به گفته خزانه‌دار شورای شهر، جبران عقب‌ماندگی 18 درصدی درآمدها در 6 ماهه دوم سال و افزایش سقف کل بودجه امسال به حد یک پنجم منابع و مصارف برنامه 5 ساله سوم یعنی 30 هزار میلیارد تومان، کاری بزرگ و در راستای تأمین مصالح شهر و شهروندان هرچند دشوار است ولی با اعمال مدیریت هماهنگ و شجاعانه امکانپذیر است.

منبع: خبرگزاری تسنیم

شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.

bultannews@gmail.com

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر :
آخرین اخبار
پربازدید ها
پربحث ترین عناوین