کد خبر: ۴۸۳۵۱
تاریخ انتشار: ۲۷ ارديبهشت ۱۳۹۰ - ۱۵:۲۳
به تقويم رسمي كشور كه نگاه بيندازيم روز 27 ارديبهشت ماه را روز ارتباطات و روابط عمومي مي يابيم. لذا با توجه به اهميت اين موضوع در...

به گزارش بولتن نیوز، به تقويم رسمي كشور كه نگاه بيندازيم روز 27 ارديبهشت ماه را روز ارتباطات و روابط عمومي مي يابيم. لذا با توجه به اهميت اين موضوع در عصري كه آن را عصر ارتباطات ناميده اند و در وراي اين نام، مفاهيم، نمادها و انگيزه هاي مختلفي در حال شكل گيري بوده يا شكل گرفته از جمله مفاهيمي كه انقلاب اسلامي رقم زده و بازوي پرتوان انقلاب يعني سپاه نيز نياز به ارائه اين مفاهيم دارد. لذا مقاله اي از «سردار سيد مسعود جزايري» معاون فرهنگي و تبليغات دفاعي ستاد كل نيروهاي مسلح با عنوان «روابط عمومي و ارتباطات و چشم اندازها و چالش ها» را تقديم خوانندگان محترم مي كنيم.

مقدمه
روابط عمومي جديد وقتي آغاز شد كه موسسات بزرگ اقتصادي متوجه شدند كه رفتار و طرز فكر طبقات مختلف در سرنوشت آنها بسيار موثر است و لذا روابط عمومي كاري جدي تلقي شد و بازار فعاليت هاي روابط عمومي رونق پيدا كرد و بدين ترتيب روابط عمومي مورد توجه قرار گرفت.
امروزه علماي ارتباطات، كاركرد ها و وظايف متعددي را براي روابط عمومي ها تعريف كرده اند از جمله آن ها مي توان به اطلاع رساني اشاره كرد. اطلاع رساني در واقع ابعاد مختلفي پيدا مي كند كه در ادامه بدان اشاره مي شود.
در وهله اول بايد روابط عمومي، اطلاعات درون و برون مجموعه را داشته باشد و نسبت به پردازش و تحليل اطلاعات اقدام كند. در مراحل بعد، توسط روابط عمومي ها، اطلاعات براي درون و برون سازمان به صورت واقعي بيان شود. كار بعدي كه توسط اين مجموعه ها بايد صورت پذيرد، وظيفه سنگين اقناع و ترغيب مخاطبان سازمان چه دروني و چه بيروني است. در پس اين اقدام بايد تفاهم و همفكري، راضي شدن و هم جهت كردن ديگران با سازمان به انجام برسد و لذا توسعه مشاركت و ايجاد تبادل، تعادل، تعامل و همراه ساختن ديگران با دستگاه صورت مي گيرد. به دنبال اطلاع رساني حقيقي، اقناع و ترغيب و مشاركت به وجود مي آيد افراد با دستگاه همراه مي شوند و چنين دستگاهي موفق است.
حساسيت و تأثيرگذاري اطلاع رساني و ارتباطات رسانه اي در شكل دهي و مهندسي افكار عمومي در حدي است كه عصر امروز را عصر ارتباطات نام گذاري كرده اند و تئوري دهكده جهاني شكل گرفته است. لذا در مثلث؛ افكار عمومي، رسانه و سازمان، روابط عمومي آن بخشي از سازمان است كه نماينده سازمان و مديريت در بين مردم و كاركنان و نيز وكيل مدافع مردم و كاركنان در سازمان است. در واقع يك وظيفه خطير دوسويه را بر عهده دارد.
بر اساس همين مسائلي كه مطرح شد، روابط عمومي ها بايد نسبت به موارد زير دقت نظر داشته باشند:
1.
وقوف كامل بر طرز فكر و روحيه فردي، عمومي و اجتماعي؛
2.
در دستور كار خود قرار دادن گسترش تفاهم و حسن نيت دوجانبه
3.
دادن اطلاعات به مردم و تلاش هاي ترغيبي به منظور تغيير دادن گرايش ها و رفتار آنان
4.
همبسته ساختن نگرش ها و اقدامات سازمان با مخاطبان
5.
همبسته ساختن نگرش ها و اقدامات مخاطبان با سازمان
6.
ايجاد رفتار دو سويه و هدفدار بين مردم و سازمان و سازمان و مردم
7.
برطرف كردن نيازهاي اطلاعاتي
8.
بي اثر كردن عقايد خصومت آميز
9.
حفظ و نگهداري افكار و عقايد مساعد و موافق
10.
جلوگيري از بروز شايعات
11.
جلوگيري از انزواي سازمان
12.
ايجاد شالوده هاي اعتماد و دلبستگي
همين ظرافت، حساسيت و پيچيدگي در اطلاع رساني است كه لزوم برخورداري از جايگاه رفيع معنوي و كارشناسي را براي روابط عمومي ها اجتناب ناپذير مي سازد كه به خصوص در سازماني مثل سپاه كه هم يك تشكيلات نظامي است و هم يك تشكيلات مردمي و از جنس مردم اين مهم بيشتر احساس مي شود.
با توجه به اشاراتي كه در بالا شد مي توان نتيجه گرفت كه روابط عمومي؛ مغز متفكر و موتور محركه و شريان حياتي و دايمي دستگاه است. هنر و علم اجتماعي است كه درون و برون دستگاه را به هم پيوند مي دهد. هدف و چگونگي برنامه ها را ترسيم مي كند. حافظ منافع دستگاه و مردم است. جامع صفات و تخصص هاي مورد نياز را دارد و در واقع يك اتاق شيشه اي است كه از هر طرف آن، همه چيز زيبا ديده مي شود.
با توجه به اين رويكرد و تعريفي كه از روابط عمومي ارائه شد، همين مسائل در متن پيشنهادي سند چشم انداز بيست ساله نظام جامع فرهنگ و ارتباطات لحاظ شده است:
در راستاي تحقق اهداف سند چشم انداز بيست ساله، نظام جمهوري اسلامي ايران در افق چشم انداز 1404، نظامي است موثر در افكار عمومي و توسعه دهنده امور فرهنگي جهت حفاظت و ارتقاي ارزش هاي ديني و انقلابي و تفكر بسيجي با ويژگي هاي:
-
برخوردار از مباني، دكترين، سيستم ها و نظام هاي تبليغاتي، انتشاراتي، اطلاع رساني و نظارت.
-
دست يافته به ظرفيت و توان بالاي فرهنگي و ارتباطي در ترسيم چهره قوي، مصمم و با صلابت از سپاه و ديگر نيروهاي مسلح و افزايش سطح محبوبيت و اقتدار در صحنه هاي داخلي و عرصه هاي بين المللي.
-
برخورداري از سازمان منسجم، كار آمد، مجهز، توسعه يافته، پويا، داراي تعامل سازنده و موثر با ساير نهاد ها و سازمان ها و مردم؛
-
بهره مندي از دانش و فن آوري پيشرفته
-
برخورداري از سامانه فرهنگي ارتباطي، شبكه جامع خبري و اطلاع رساني
-
برخورداري از سرمايه انساني متعهد، متخصص، توانمند و ...
براي رسيدن به اهداف اشاره شده در بالا كه مصرح چشم انداز مي باشند، بايد موانع موجود و پيش رو برطرف شود.

چالش هاي پيش روي روابط عمومي ها
1.
مفهوم روابط عمومي
-
مترادف تبليغات است.
-
رسانه اي براي اطلاع رساني است.
-
توجيه گر مديريت و سازمان براي مردم و كاركنان است.
-
جامع امور مربوط به ارتباطات و تبليغات را به عهده دارد.
روابط عمومي در قبال مديريت، سازمان، افكار عمومي و رسانه ها، مسئول و متعامل است.
2.
ابهام در وظيفه و نقش آن وجود دارد كه بايد با تبيين دقيق ابهامات را از سرشاخه ها تا آخرين نفرات رفع كرد.
3.
فقدان دانش و توانايي حرفه اي در مسئولان و مجموعه كه قابل حل است.
4.
لزوم و ضرورت آموزش جامع و شناخت نظريه ها، روش ها، ابزارهاي نوين در رابطه با اطلاع رساني و روابط عمومي
5.
فقدان ابزار اندازه گيري دانش روابط عمومي و عملكردهاي آن در مجموعه ها براي بيان تأثير آن ها در عملكرد بهتر سازمان و تشكيلات
6.
تبعات جهاني شدن و برون رفت از نگاه سنتي و ايستا و هماهنگي دير هنگام با آن
7.
فقدان بودجه و نيروي انساني متخصص كه در كوتاه مدت با برگزاري دوره هاي عالي مي توان به رفع آن و پرورش متخصص اقدام كرد.
8.
فقدان اطلاعات اجمالي در باره روابط عمومي براي مديران ارشد كه تعامل با روابط عمومي را دچار مشكل كرده است (مثال مهم در رابطه با رفع اين نقيصه، روساي جمهور آمريكا هستند كه يك دوره روابط عمومي را بعد از نشستن در مسند رياست جمهوري طي مي كنند كه اين مهم را بايد براي تمامي مسئولان رده هاي بالايي به انجام رساند.)
9.
مشكل ارتباطي ميان كاركنان، مردم، روابط عمومي، مديران و تصميمات
10.
وجود كانال هاي موازي در مجموعه كه در ساختار هاي جديد نسبت به رفع برخي از اين موانع، اقداماتي صورت گرفته اما به نظر مي رسد ناكافي باشد.
11.
ضعف امكانات به خصوص در زمينه فن آوري هاي نوين اطلاع رساني و تبليغات
12.
دور بودن از متدها و روش هاي جديد كه نياز به پژوهش و بررسي و وجود كارشناس دارد كه در مجموعه سپاه اين كارشناسان كم نيستند و بايد در قالب يك ساختار هدفمند جمع شوند و نسبت به انجام كارشناسي هاي لازم در مجموعه ها اقدام كنند.
13.
نداشتن نو آوري در تاكتيك ها و تكنيك ها كه ناشي از عدم پژوهش و بررسي است كه در بالا اشاره شد.
14.
عدم باور سازماني و برخي بي انگيزگي ها و برخي ساختار هاي نا كار آمد كه بايد در نظام جديد شايستگي هاي پاسداري نسبت به رفع آن اقدام شود.
15.
عدم شناخت سازمان و مخاطب (دقيق، فراگير و به روز)
16.
ساختار دوگانه در سپاه يعني دو ساختار نمايندگي ولي فقيه و فرماندهي كه در برخي موارد دو نوع كار و مأموريت جداگانه اما همسو را به انجام مي رسانند.
17.
محدوديت هاي يك نيروي مسلح، از جمله داشتن حيطه بندي در اطلاعات درون سازمان و فعاليت هاي جاسوسي دشمن در رابطه با جمع آوري اخبار و اطلاعات

راه هاي عبور از موانع
-
تبادل هرچه بيشتر اطلاعات در آينده نزديك الزام اهتمام به روابط عمومي را در مجموعه ها هرچه بيشتر مي كند.
-
اقدامات موثر و مستمري كه در درون روابط عمومي ها در رفع مشكلات و نارسايي هاي تخصصي بايد صورت بگيرد شامل موارد زير مي شود:
¤
توجيه مسئولان و فرماندهان در زمينه اهميت روابط عمومي و ارتباطات
¤
توجيه كاركنان در اين زمينه
¤
آموزش و ارتقاي سطح علمي مسئولان روابط عمومي و ارتباطات
¤
مشاوره به مسئولان در زمينه فعاليت هاي اطلاع رساني و ارتباطي
¤
اصلاح ورودي نيروهاي متخصص به سپاه بنابر نيازهاي مجموعه و نيز ارائه آموزش هاي لازم به نيروهاي مدنظر براي مسندهاي روابط عمومي در بدو ورود
¤
فشرده سازي و تخصصي كردن روابط عمومي و تمركز امكانات و اصلاح ساختار در يك مجموعه
¤
درگير شدن در كار و سماجت در مأموريت از سوي مسئولان روابط عمومي
¤
تعيين تكليف ساختاري و سازماني براي مسند هاي مديريتي و كارشناسي در روابط عمومي ها

*معاون فرهنگي و تبليغات دفاعي ستاد كل نيروهاي مسلح

شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.

bultannews@gmail.com

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر :
آخرین اخبار
پربازدید ها
پربحث ترین عناوین
پرطرفدارترین