کد خبر: ۴۷۸۲۱
تاریخ انتشار: ۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۰ - ۱۴:۰۹
طبق اعلام مركز مديريت راه‌هاي كشور طي 24 ساعت گذشته ‌‌سهم تردد وسايل نقليه سنگين در جاده‌ها 24 درصد و ميانگين سرعت تردد در شبكه 82 كيلومتر در ساعت بوده است.


به گزارش  فارس «توانا» مركز مديريت راه‌هاي كشور از آخرين وضعيت محور‌هاي مواصلاتي خبر داد؛ ‌در حال حاضر اغلب محور‌هاي مواصلاتي كشور باز است و رفت ‌و ‌آمد در آنها جريان دارد.
تونل رباط سنگ واقع در محورمشهد – تربت حيدريه دراستان خراسان رضوي به علت اجراي عمليات تعمير سيستم روشنايي از روز سه شنبه به تاريخ 20 ارديبهشت ماه بمدت 2 ماه روزها بين ساعت 7 صبح الي 18 مسدود است؛ در زمان انسداد تونل تردد وسايل نقليه با احتياط كامل از طريق كنارگذر انجام مي‌شود.
محورخرم آباد – بروجرد دراستان لرستان به علت اجراي عمليات تعريض حدفاصل كيلومتر 25 الي 35 حدفاصل طالقان تا زاغه و كيلومتر 55 الي 65 حدفاصل آبكت تا پليس راه از روز دوشنبه به تاريخ 19 ارديبهشت بمدت 2 ماه بين ساعت 8 صبح الي 17 ( به جز روزهاي تعطيل ) تردد وسايل نقليه بامحدوديت ورعايت جوانب احتياط انجام مي‌شود.
محور خرم آباد – پلدختر در استان لرستان به علت اجراي عمليات روكش آسفالت حدفاصل كيلومتر 5 الي 7 از روز دوشنبه به تاريخ 19 ارديبهشت بين ساعت 8 صبح الي 17 (به جز روزهاي تعطيل ) تردد وسايل نقليه بامحدوديت و رعايت جوانب احتياط انجام مي‌شود.
محور بروجرد – اراك دراستان لرستان به علت اجراي عمليات تعريض حدفاصل كبوترلان – پل سفيد كيلومتر 15 الي 28 از روز دوشنبه به تاريخ 19 ارديبهشت بين ساعت 8 صبح الي 17 ( به جز روزهاي تعطيل ) تردد وسايل نقليه با محدوديت و رعايت جوانب احتياط انجام مي‌شود.
محور گنبد- مينودشت واقع دراستان گلستان به علت اجراي عمليات احداث دور برگردان و تعريض يكدستگاه پل در محدوده كيلومتر 2 از روز يكشنبه به تاريخ 18 ارديبهشت ماه بمدت 3 ماه بين ساعت 9 صبح الي 18 (به جز روزهاي پنجشنبه ) تردد وسايل نقليه با محدوديت ورعايت جوانب احتياط انجام مي‌شود.
محورسرخنكلاته – اميرآباد واقع دراستان گلستان به علت اجراي عمليات احداث زيرگذر روستاهاي آلو كلاته – رستم آباد درمحدوده كيلومتر 10 از روز يكشنبه به تاريخ 18 ارديبهشت ماه بمدت 3 ماه تردد وسايل نقليه با محدوديت ورعايت جوانب احتياط انجام مي‌شود.
محورياسوج – سميرم دراستان كهگيلويه وبويراحمد به علت اجراي عمليات راهداري حدفاصل كيلومتر7 الي 11 تا تاريخ 13 تيرماه تردد وسايل نقليه بين ساعت 7 صبح الي 18 بامحدوديت و رعايت جوانب احتياط انجام مي‌شود.
محوردهدشت – چرام دراستان كهگيلويه و بويراحمد به علت اجراي عمليات راهداري از ابتدا تا كيلومتر 7 تا تاريخ 13 تيرماه تردد وسايل نقليه بين ساعت 7 صبح الي 18 بامحدوديت و رعايت جوانب احتياط انجام مي‌شود.
محور سي‌سخت – ياسوج دراستان كهگيلويه و بويراحمدبه علت اجراي عمليات راهداري از ابتدا تاكيلومتر 5 تا تاريخ 13 تيرماه تردد وسايل نقليه بين ساعت 7 صبح الي 18 بامحدوديت و رعايت جوانب احتياط انجام مي‌شود.
تونل منج واقع درمحور شهركرد – ايذه دراستان چهارمحال و بختياري به علت اجراي عمليات اصلاح سيستم روشنايي از روز دوشنبه 12 ارديبهشت ماه بمدت 10 روز بين ساعت 7 صبح الي 18 مسدود است، درزمان انسداد تردد وسايل نقليه از طريق كنارگذر تونل انجام مي‌شود.
بزرگراه بوشهر – بندرعباس در استان بوشهر به علت اجراي عمليات احداث كالورت ( آبرو ) در كيلومتر 474 از روزشنبه به تاريخ 10 ارديبهشت بمدت 2 ماه در محدوده مورد نظر مسدود است، در زمان انسداد تردد وسايل نقليه با رعايت جوانب احتياط ازطريق راه انحرافي احداث شده انجام مي‌شود.
باندرفت محور اردكان – عقدا در استان يزد به علت اجراي عمليات زيرسازي و روكش آسفالت حدفاصل كيلومتر 16 الي 22 از روز يكشنبه به تاريخ 11 ارديبهشت بمدت 2 ماه در محدوده مورد نظر مسدود است، درزمان انسداد تردد وسايل نقليه با رعايت جوانب احتياط از طريق باندبرگشت محور عقدا - اردكان بصورت دوطرفه برقرار است.
محور ياسوج – سپيدان دراستان كهگيلويه وبويراحمد به علت اجراي عمليات راهداري حدفاصل كيلومتر 9 الي 15 ازروزشنبه به تاريخ 10 ارديبهشت بمدت 2 ماه ازشنبه تاچهارشنبه (به جز روزهاي تعطيل ) تردد وسايل نقليه بين ساعت 7 صبح الي 18 بامحدوديت ورعايت جوانب احتياط انجام مي‌شود.
محور تويسركان – جوكار دراستان همدان به علت اجراي عمليات ترانشه برداري محدوده خروجي تونل ولايت تا تقاطع راه روستايي دولائي از روزشنبه به تاريخ 10 ارديبهشت بمدت يك ماه (به جز روزهاي تعطيل ) تردد وسايل نقليه روزها بين ساعت 8 صبح الي 17 بامحدوديت ورعايت جوانب احتياط انجام مي‌شود.
باندبرگشت مشهد – فريمان دراستان خراسان رضوي به علت اجراي عمليات روكش آسفالت ( ابتدا تا كيلومتر 2 ) از روز يكشنبه به تاريخ 11 ارديبهشت بمدت 10 روز (به جز روزهاي تعطيل ) بين ساعت 9 صبح الي 19 تردد وسايل نقليه با محدوديت ورعايت جوانب احتياط از طريق خط مجاور برقرار است.
محورياسوج – باباميدان دراستان كهگيلويه وبويراحمدبه علت اجراي عمليات روكش آسفالت و شانه سازي در محدوده هاي كيلومتر 7 الي 20 وكيلومتر 22 الي 26 از روز شنبه به تاريخ 10 ارديبهشت بمد 2 ماه از شنبه تا چهارشنبه (به جز روزهاي تعطيل ) تردد وسايل نقليه بين ساعت 7 صبح الي 19 بامحدوديت ورعايت جوانب احتياط انجام مي‌شود.
محورياسوج – سپيدان دراستان كهگيلويه و بويراحمد به علت اجراي عمليات شانه سازي حدفاصل كيلومتر 25 الي 34 از روزشنبه به تاريخ 10 ارديبهشت بمدت 2 ماه از شنبه تا چهارشنبه (به جز روزهاي تعطيل ) تردد وسايل نقليه بين ساعت 7 صبح الي 19 بامحدوديت ورعايت جوانب احتياط انجام مي‌شود.
محور مشهد - قوچان وبالعكس دراستان خراسان رضوي به علت اجراي عمليات نصب مسيرنماهاي پلاستيكي از ابتدا تا كيلومتر 130 از روزشنبه به تاريخ 10 ارديبهشت بمدت 1 ماه از شنبه تا چهارشنبه ( به جز روزهاي تعطيل ) تردد وسايل نقليه روزها بين ساعت 8 صبح الي 17 با محدوديت ورعايت جوانب احتياط انجام مي‌شود.
محور ديهوك – راور در استان يزد به علت اجراي عمليات تكميلي قطعه دوم حدفاصل كيلومتر 189 الي 192 از تاريخ 3 ارديبهشت ماه بمدت 2 ماه در محدوده مورد نظر مسدود است، درزمان انسداد تردد وسايل نقليه از طريق جاده انحرافي احداث شده انجام مي‌شود.
مسير آزادشهر – گنبد دراستان گلستان به علت اجراي عمليات روكش آسفالت (ابتدا تا كيلومتر18) از روزشنبه به تاريخ 3 ارديبهشت ماه بمدت 2 ماه ازشنبه تاچهارشنبه ( به جز روزهاي تعطيل ) بين ساعت 7:30 صبح الي 17 تردد وسايل نقليه بامحدوديت ورعايت جوانب احتياط انجام مي‌شود.
محورمشهد – تربت حيدريه دراستان خراسان رضوي به علت اجراي عمليات آسفالت لايه توپكا حدفاصل كيلومتر 72 الي 112 از تاريخ 3 ارديبهشت ماه بمدت 2 ماه ازشنبه تاچهارشنبه (به جز روزهاي تعطيل ) تردد وسايل نقليه بين ساعت 8 صبح الي 17 با محدوديت ورعايت جوانب احتياط انجام مي‌شود.
محورگچساران – باباميدان دراستان كهگيلويه و بويراحمد به علت اجراي عمليات درزگيري حدفاصل كيلومتر 20 الي 30 ازتاريخ 30 فروردين بمدت يكماه ازشنبه تا چهارشنبه (به جزروزهاي تعطيل ) ازساعت 7:30 الي 17 تردد وسايل نقليه بامحدوديت ورعايت جوانب احتياط انجام مي‌شود.
محور تربت حيدريه – مشهد دراستان خراسان رضوي به علت اجراي عمليات ترميم رويه آسفالتي (لكه گيري هندسي حدفاصل كيلومتر 17 الي 27 از27 فروردين لغايت 31 ارديبهشت ماه روزانه بين ساعات 7 صبح الي 17 ازشنبه تاچهارشنبه (به جز روزهاي تعطيل ) تردد وسايل نقليه بامحدوديت ورعايت جوانب احتياط انجام مي‌شود.
محور تربت حيدريه – مشهد دراستان خراسان رضوي به علت اجراي عمليات تعريض پلها و عمليات خاكي از ابتدا تا كيلومتر 7 ازتاريخ 27 فروردين بمدت 2 ماه ازشنبه تاچهارشنبه (به جز روزهاي تعطيل ) تردد وسايل نقليه روزها بين ساعت 7 صبح الي 17 بامحدوديت ورعايت جوانب احتياط انجام مي‌شود.
محور بردسكن – سبزوار دراستان خراسان رضوي به علت اجراي عمليات تخليه قنوها وحمل مصالح به بيرون و تنظيم شيب شيرواني وشانه سازي حدفاصل كيلومتر 15 الي 37 از تاريخ 27 فروردين بمدت 2 ماه از شنبه تاچهارشنبه ( به جز روزهاي تعطيل ) تردد وسايل نقليه روز ها بين ساعت 7:30 صبح الي 18 با محدوديت ورعايت جوانب احتياط انجام مي‌شود.
بزرگراه كرمانشاه – بيستون به علت اجراي عمليات لكه گيري و روكش آسفالت در محدودهاي كيلومتر 25 الي 40 مسير رفت و كيلومتر 10 الي 17 مسير برگشت از تاريخ 20 فروردين لغايت 20 ارديبهشت ماه بمدت يكماه از شنبه تا چهارشنبه به جز روزهاي تعطيل تردد وسايل نقليه درساعات روز بامحدوديت ورعايت جوانب احتياط انجام مي‌شود.
محوراسلام آباد غرب – پلدختر در استان كرمانشاه به علت اجراي عمليات لكه گيري و روكش آسفالت حدفاصل كيلومتر 25 الي 40 از20 فروردين لغايت 20 ارديبهشت ماه بمدت يكماه ازشنبه تا چهارشنبه به جز روزهاي تعطيل تردد وسايل نقليه درساعات روز با محدوديت ورعايت جوانب احتياط انجام مي‌شود.
محور روانسر – پاوه دراستان كرمانشاه به علت اجراي عمليات لكه گيري و روكش آسفالت حدفاصل كيلومتر 11 الي 25 از20 فروردين لغايت 20 ارديبهشت ماه بمدت يكماه ازشنبه تا چهارشنبه به جز روزهاي تعطيل تردد وسايل نقليه درساعات روز با محدوديت ورعايت جوانب احتياط انجام مي شود.
محور بندر تركمن – كردكوي در استان گلستان به علت ادامه اجراي عمليات بهسازي وتعريض از طرفين از تاريخ 20 فروردين ماه بمدت 3 ماه تردد وسايل نقليه با محدوديت ورعايت جوانب احتياط انجام مي‌شود.
بزرگراه نيشابور – مشهد دراستان خراسان رضوي به علت اجراي عمليات روكش آسفالت درمحدوده باند برگشت ساحل برج تا نيشابور ( ابتدا تا كيلومتر 17 ) از تاريخ 20 فروردين لغايت 20 خرداد ماه بمدت 2 ماه تردد وسايل نقليه بين ساعات 7 صبح الي 18 با محدوديت ورعايت جوانب احتياط انجام مي‌شود.
محورنهبندان – زابل دراستان خراسان جنوبي به علت عمليات بهسازي ولكه گيري حدفاصل كيلومتر 3 الي 42 تا تاريخ 30 ارديبهشت ماه به جز روزهاي تعطيل بين ساعت 7 صبح الي 16 تردد وسايل نقليه با محدوديت ورعايت جوانب احتياط انجام مي‌شود.
محور فردوس – بيرجند دراستان خراسان جنوبي به علت اجراي عمليات بهسازي وروكش آسفالت محدوده رايان تا تاريخ 30 ارديبهشت ماه به جز روزهاي تعطيل بين ساعت 7 صبح الي 16 تردد وسايل نقليه بامحدوديت ورعايت جوانب احتياط انجام مي‌شود.
‌محور كلاله – مراوه تپه در استان گلستان به علت اجراي عمليات روكش آسفالت حدفاصل كيلومتر 65 الي 75 تا اطلاع بعدي تردد وسايل نقليه با محدوديت ورعايت جوانب احتياط انجام مي‌شود.
محورگنبد – آزادشهر دراستان گلستان به علت اجراي عمليات احداث دوربرگردان دركيلومتر يك، تا اطلاع بعدي تردد وسايل نقليه بامحدوديت ورعايت جوانب احتياط انجام مي‌شود.
تعداد كارگاه هاي جاده‌اي موجود درسطح كشور: 34 مورد
بر اساس آخرين اطلاعات دريافتي از سامانه هاي هوشمند ترافيك شمار در 459 محور مواصلاتي كشور‏‏‏‏‏‏‏‎‎‎، خلاصه آخرين اطلاعات ترافيك راهها در 24 ساعت گذشته به شرح ذيل است:
‌مجموع كل تردد ثبت شده 3289681 وسيله بوده است كه نسبت به روز گذشته افزايش چهار درصدي را نشان مي‌دهد.
‌ميانگين سرعت تردد در شبكه 82 كيلومتر در ساعت بوده است.
‌سهم وسايل نقليه سنگين 24 درصد است.
‌ساعت اوج تردد طي 24 ساعت گذشته بين ساعت 18 الي 19 به ميزان 201399 وسيله است كه هموطنان ‌با آگاهي از اين موضوع مي‌توانند ساعت مناسب‌تري را براي سفر خود انتخاب نمايند.
‌ساعت كمترين تردد طي 24 ساعت گذشته درطول روز بين ساعت 6 الي 7 به ميزان 128653 وسيله است.
هموطنان ‌مي‌توانند براي آگاهي بيشتر با مراجعه به پايگاه اينترنتي اين مركز به آدرس www.iran141.irو همچنين تماس با شماره تلفن هاي 88926668 و 84498666 و شماره پيامك 1000141از آخرين وضعيت راههاي كشور مطلع شوند.

شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.

bultannews@gmail.com

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر :
آخرین اخبار
پربازدید ها
پربحث ترین عناوین
پرطرفدارترین